Spring naar bijdragen

Homoseksualiteit


Aanbevolen berichten

34 minuten geleden zei Mullog:

 

Ja, en hetero relaties hebben dat wel, vandaar dat er nogal wat gescheiden wordt zeker? En David deed ook niet van die frisse dingen om achter de vrouw van een ander aan te gaan, die had het zo druk daarmee dat het ook niet echt rustig zal zijn geweest.

Bij heterorelaties gaat ook niet alles goed, dat klopt.

bewerkt door Chiel Fernig
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 1.1k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Zoals ik er al jaren over denk. Je kan die gevoelens hebben. Dat valt niet te ontkennen. Het is een geaardheid. Ik denk dat dit door gebrokenheid van de mens komt. Ik denk dat je ontzettend moet oppas

Ik heb nog nooit een rechtvaardige verdoemd, dus niet op mij van toepassing. Hij noemt je zo omdat dit exact omschrijft wat je doet. Wederom haal je zaken door elkaar. Zijn daden komen n

De zonde van het oordelen over anderen? De zonde van ik weet hoe het zit en dat we daar niet te moeilijk over moeten doen, voorbij gaan aan leed en verlangens. De zonde van het niet begrijpen dat hete

Posted Images

4 uur geleden zei Hermanos2:

De regenboog is een verbondsteken van God. Het is beslist geen toeval dat dit teken nu, in de eindtijd, misbruikt wordt. 

Ik denk dat homoseksuelen in regenboogkerken het veel beter hebben begrepen dan jij, en een veel groter vertrouwen hebben in de Oerbron  dan anti-homo-christenen.  Het getuigt van veel meer vertrouwen dat het goed zal komen als ze gewoon hun leven leven, hun geaardheid accepteren en doen wat ze willen doen, omdat het daar niet van afhangt. Ik denk een christen die zichzelf door dogma’s beperkingen oplegt veel verder van hun God verwijderd zijn dan de mensen die het plezier in hun leven volgen en vertrouwen dat dat goed is. Ze vertrouwen op de liefde terwijl die zogenaamde christenen enkel handelen vanuit angst voor straf. 

bewerkt door Zola
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Gaitema:

Dat trouw zijn aan God kan vanuit dit optiek juist trouw zijn aan elkaar opleveren.

Trouw zijn aan je persoonlijke individuele levensweg, het volgen van dat wat je vreugde geeft, getuigt van veel meer geloofsvertrouwen dan het volgen van geboden uit angst voor straf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Chiel Fernig:
1 uur geleden zei Chiel Fernig:

Een homosexueel heeft niet de rust van een man-vrouw relatie. David zegt in een psalm dat hij zichzelf tot rust heeft gebracht als een klein kind op de arm van zijn moeder. Hij vind rust bij een vrouw. In Ruth zegt Naomi dat haar schoondochter rust zou kunnen vinden bij een man. Die rust is er niet bij een homosexuele relatie. Zonder die rust is het moeilijk je in te houden.

52 minuten geleden zei Mullog:

Ja, en hetero relaties hebben dat wel, vandaar dat er nogal wat gescheiden wordt zeker? En David deed ook niet van die frisse dingen om achter de vrouw van een ander aan te gaan, die had het zo druk daarmee dat het ook niet echt rustig zal zijn geweest.

Bij heterorelaties gaat ook niet alles goed, dat klopt.

Principes uit Efeze 4:11-16
Wij zijn leden van het lichaam van Christus en wij horen ons in liefde aan de waarheid te houden en in alles toe te groeien naar Jezus Christus Die het Hoofd is, zodat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot geestelijke volwassenen.
Indien gehuwde hetero stellen van het hierboven principe afwijken, waarbij ze geestelijk als jonge kinderen zijn, die heen en weer worden geslingerd door de golven, en ze worden meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden, dán zijn onrust en scheiding geen vreemde zaak.

Bovendien zijn er ook subjectieve factoren die voor onrust kunnen zorgen en in een scheiding kunnen resulteren. Het gaat daarbij om factoren zoals: verdeeldheid over de doelstellingen en de financiële bestedingen, alsmede een te grote verscheidenheid in interesses en tijdsbesteding, waarbij er niet voldoende tegemoet gekomen wordt aan de verwachtingen en de behoeftes van de partner en/of de andere gezinsleden.

38 minuten geleden zei Gaitema:

Dat trouw zijn aan God kan vanuit dit optiek juist trouw zijn aan elkaar opleveren.

Huwelijksband gesterkt volgens Efeze 4:11-16
Wij zijn leden van het lichaam van Christus en wij horen ons in liefde aan de waarheid te houden en in alles toe te groeien naar Jezus Christus Die het Hoofd is, zodat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot geestelijke volwassenen.
Jezus Christus door Wie het hele lichaam wordt samengevoegd en bijeen wordt gehouden, Die zal dan de gehuwde stellen in stand houden (Efeze 4:16).

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Chiel Fernig:

Een homosexueel heeft niet de rust van een man-vrouw relatie. David zegt in een psalm dat hij zichzelf tot rust heeft gebracht als een klein kind op de arm van zijn moeder. Hij vind rust bij een vrouw. In Ruth zegt Naomi dat haar schoondochter rust zou kunnen vinden bij een man. Die rust is er niet bij een homosexuele relatie. Zonder die rust is het moeilijk je in te houden.

Je wilt er vast niet aan maar homoseksuele relaties werken precies hetzelfde als heteroseksuele relaties. 

Wat denk je dat meer rust geeft, jezelf voor de gek houden met een geveinsde hetero relatie, jezelf niet accepteren en als een zure eenzame persoon door het leven gaan of een leuke relatie met iemand van hetzelfde geslacht die je versterkt en waar je gelukkig mee bent?

De excessen in seksualiteit vinden vaak een oorzaak in het lang onderdrukken of niet accepteren van gevoelens. Op de Veluwe genoeg parkeerplaatsen waar mannen met een streng gelovige achtergrond zich vermaken met andere mannen. Om vervolgens binnen de kerk rustig hun afkeer jegens homo's of vreemdgaan te verkondigen.

Excessen, is mijn ervaring, vinden veel minder plaats bij mensen die zichzelf zijn en niet de schijn ophouden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Quest:

Je wilt er vast niet aan maar homoseksuele relaties werken precies hetzelfde als heteroseksuele relaties. 

Wat denk je dat meer rust geeft, jezelf voor de gek houden met een geveinsde hetero relatie, jezelf niet accepteren en als een zure eenzame persoon door het leven gaan of een leuke relatie met iemand van hetzelfde geslacht die je versterkt en waar je gelukkig mee bent?

De excessen in seksualiteit vinden vaak een oorzaak in het lang onderdrukken of niet accepteren van gevoelens. Op de Veluwe genoeg parkeerplaatsen waar mannen met een streng gelovige achtergrond zich vermaken met andere mannen. Om vervolgens binnen de kerk rustig hun afkeer jegens homo's of vreemdgaan te verkondigen.

Excessen, is mijn ervaring, vinden veel minder plaats bij mensen die zichzelf zijn en niet de schijn ophouden.

Het niet onderdrukken van je gevoel is inderdaad beter.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Gaitema:

Dat trouw zijn aan God kan vanuit dit optiek juist trouw zijn aan elkaar opleveren.

Een christelijke homoseksueel is een contradictio in terminis en is enkel trouw aan zijn eigen lusten.

48 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Het niet onderdrukken van je gevoel is inderdaad beter.

En dat zeg je ook tegen een pedofiel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Zola:

Ik denk dat homoseksuelen in regenboogkerken het veel beter hebben begrepen dan jij, en een veel groter vertrouwen hebben in de Oerbron  dan anti-homo-christenen.  Het getuigt van veel meer vertrouwen dat het goed zal komen als ze gewoon hun leven leven, hun geaardheid accepteren en doen wat ze willen doen, omdat het daar niet van afhangt. Ik denk een christen die zichzelf door dogma’s beperkingen oplegt veel verder van hun God verwijderd zijn dan de mensen die het plezier in hun leven volgen en vertrouwen dat dat goed is. Ze vertrouwen op de liefde terwijl die zogenaamde christenen enkel handelen vanuit angst voor straf. 

Ik ben niet anti homo. Je roept weer wat zonder het te begrijpen, zoals zo vaak. Ligt aan je vooroordeel over christenen, niet gebaseerd op kennis en inzicht. Het accepteren van iemands geaardheid is gevaarlijk want dan moet je alle geaardheden accepteren. Kunnen kinderen niet meer buiten spelen. Mijn labrador ook niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Zola:

Het enige wat een mens hoeft te doen is alle mensen liefbebben. Meer niet. Je hoeft je niet bezig te houden met andermans liefdesleven, partnerkeuze, huisinrichting, baan, aantal kinderen. Je hoeft enkel maar van ze te houden.

Alle mensen liefhebben? Dus jij hebt mij lief? Geloof ik niks van.

1 minuut geleden zei antoon:

Daar zit inderdaad ook wat in, Kaasje heeft een punt

Zeer zeker. Zelfbeheersing kun je trainen. We zijn toch geen wilde dieren?

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Een christelijke homoseksueel is een contradictio in terminis en is enkel trouw aan zijn eigen lusten.

En dat zeg je ook tegen een pedofiel?

Homoseksualiteit is net als heteroseksualiteit niet gebaseerd alleen op lusten. Het is een gelijkwaardige relatie tussen mensen die zich tot elkaar aangetrokken voelen.

Bij pedofilie is er sprake van een ongelijkwaardige relatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Zola:

Het enige wat een mens hoeft te doen is alle mensen liefbebben. Meer niet. Je hoeft je niet bezig te houden met andermans liefdesleven, partnerkeuze, huisinrichting, baan, aantal kinderen. Je hoeft enkel maar van ze te houden.

Wat het aardse leven betreft, van de natuurlijk mens, kan het wel zo zijn, zoals je hebt aangegeven.

Maar voor degenen die deel willen krijgen aan het eeuwige leven, is het een vereiste om YHWH te kennen, Die de enige waarachtige God is, alsmede Jezus Christus, Die door Hem gezonden is (Johannes 17:3).

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Quest:

Homoseksualiteit is net als heteroseksualiteit niet gebaseerd alleen op lusten. Het is een gelijkwaardige relatie tussen mensen die zich tot elkaar aangetrokken voelen.

Bij pedofilie is er sprake van een ongelijkwaardige relatie.

Dat klopt lang niet altijd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Hermanos2:
32 minuten geleden zei antoon:

Daar zit inderdaad ook wat in, Kaasje heeft een punt

Zeer zeker. Zelfbeheersing kun je trainen. We zijn toch geen wilde dieren?

Het trainen van zelfbeheersing gebeurt niet alleen bij christenen, maar ook bij mensen buiten het christelijk geloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Quest:

Homoseksualiteit is net als heteroseksualiteit niet gebaseerd alleen op lusten. Het is een gelijkwaardige relatie tussen mensen die zich tot elkaar aangetrokken voelen.

Bij pedofilie is er sprake van een ongelijkwaardige relatie.

Ongeacht de gelijkwaardigheidskwestie, blijft staan dat praktiserende homofielen verloren gaan als ze blijven volharden in hun zonde. Homoseksuele praktijk is tegennatuurlijk, onterend, schandelijk en schadelijk:

Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. (Rom.1:24-32, HSV)

Zowel praktiserende homofiele vrouwen als mannen worden hier op de korrel genomen. 

“God heeft hen overgegeven”.

Als een mens God verwerpt of Hem naar zijn eigen denkbeeld kneedt, zal God hem overgeven om zijn eigen weg te gaan. In plaats van onmiddellijk aan hen het Godsoordeel te voltrekken, want iets anders verdient het niet, geeft God hen over aan de begeerten van hun harten. Zij die God niet willen dienen worden overgegeven aan moreel verval. Niet tegengehouden door God zinken zij steeds dieper weg in het drijfzand van de immoraliteit.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ongeacht de gelijkwaardigheidskwestie, blijft staan dat praktiserende homofielen verloren gaan als ze blijven volharden in hun zonde. Homoseksuele praktijk is tegennatuurlijk, onterend, schandelijk en schadelijk:

Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. (Rom.1:24-32, SV)

Zowel praktiserende homofiele vrouwen als mannen worden hier op de korrel genomen. 

“God heeft hen overgegeven”.

Als een mens God verwerpt of Hem naar zijn eigen denkbeeld kneedt, zal God hem overgeven om zijn eigen weg te gaan. In plaats van onmiddellijk aan hen het Godsoordeel te voltrekken, want iets anders verdient het niet, geeft God hen over aan de begeerten van hun harten. Zij die God niet willen dienen worden overgegeven aan moreel verval. Niet tegengehouden door God zinken zij steeds dieper weg in het drijfzand van de immoraliteit.

Je spreekt jezelf een beetje tegen, het meeste is toepasbaar op jezelf. (Boosaardig, lasteraar, kwaadspreken, onverzoenlijk, onverstandig, hoogmoedig, onverzoenlijk etc...) Terwijl ik dit schrijf denk ik steeds meer dat juist jij degene bent waarover hier gesproken word en niet over mensen die elkaar liefhebben.

Aangezien je volgens mij niet God zelf bent is het denk ik niet aan jou om over anderen te spreken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Quest:

Je spreekt jezelf een beetje tegen, het meeste is toepasbaar op jezelf. (Boosaardig, lasteraar, kwaadspreken, onverzoenlijk, onverstandig, hoogmoedig, onverzoenlijk etc...) Terwijl ik dit schrijf denk ik steeds meer dat juist jij degene bent waarover hier gesproken word en niet over mensen die elkaar liefhebben.

Aangezien je volgens mij niet God zelf bent is het denk ik niet aan jou om over anderen te spreken. 

Jij bent mijn God dan ook niet maar bent een van degenen die zijn eigen denkbeelden over God tot god heeft gemaakt.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Jij bent mijn God dan ook niet.

In tegenstelling tot jouw pretendeer ik dan ook niet God zelf te zijn en te oordelen over anderen. Als dit verder je enige reactie is op wat ik schreef dan neem ik aan dat je geschrokken bent van de spiegel die je is voorgehouden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Quest:

In tegenstelling tot jouw pretendeer ik dan ook niet God zelf te zijn en te oordelen over anderen. Als dit verder je enige reactie is op wat ik schreef dan neem ik aan dat je geschrokken bent van de spiegel die je is voorgehouden.

Had nog wat toegevoegd:

5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Jij bent mijn God dan ook niet maar bent een van degenen die zijn eigen denkbeelden over God tot god heeft gemaakt.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Quest:

Je spreekt jezelf een beetje tegen, het meeste is toepasbaar op jezelf. (Boosaardig, lasteraar, kwaadspreken, onverzoenlijk, onverstandig, hoogmoedig, onverzoenlijk etc...) Terwijl ik dit schrijf denk ik steeds meer dat juist jij degene bent waarover hier gesproken word en niet over mensen die elkaar liefhebben.

Aangezien je volgens mij niet God zelf bent is het denk ik niet aan jou om over anderen te spreken. 

Ik begrijp niet waarom je zo moeilijk doet. Kaasjeskruid geeft gewoon de bijbelse visie weer. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Jij bent mijn God dan ook niet maar bent een van degenen die zijn eigen denkbeelden over God tot god heeft gemaakt.

Er is er maar 1 die uiteindelijk over mij gaat oordelen. 

Door het soort uitspraken die je hier pleegt te doen over dit onderwerp, zijn er in mijn ogen heel wat meer zonden die je begaat, eigenlijk vrijwel alle zonden die je aan homo's toeschrijft. Maar goed succes ermee je hebt je eigen verantwoording af te leggen, ik heb namelijk geen idee wat je felheid hierin veroorzaakt.

1 minuut geleden zei Hermanos2:

Ik begrijp niet waarom je zo moeilijk doet. Kaasjeskruid geeft gewoon de bijbelse visie weer. 

Een bijbelse visie.

Zo zijn er duizenden visies op de bijbel, het is nogal hoogmoedig (zonde) om daarmee jezelf als enige ware volger van de God/bijbel te presenteren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Quest:

Er is er maar 1 die uiteindelijk over mij gaat oordelen. 

Inderdaad, en dat is dus God waar de zonde van de homoseksualiteit een gruwel bij in de ogen is.

2 minuten geleden zei Quest:

Maar goed succes ermee je hebt je eigen verantwoording af te leggen, ik heb namelijk geen idee wat je felheid hierin veroorzaakt.

Mijn felheid? Wellicht dat mijn stijl van discussiëren die associatie bij je oproept. Ik meen echter enkel sterk te staan en terecht te waarschuwen voor het rechtpraten van wat krom is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Quest:

Er is er maar 1 die uiteindelijk over mij gaat oordelen. 

Door het soort uitspraken die je hier pleegt te doen over dit onderwerp, zijn er in mijn ogen heel wat meer zonden die je begaat, eigenlijk vrijwel alle zonden die je aan homo's toeschrijft. Maar goed succes ermee je hebt je eigen verantwoording af te leggen, ik heb namelijk geen idee wat je felheid hierin veroorzaakt.

Een bijbelse visie.

Zo zijn er duizenden visies op de bijbel, het is nogal hoogmoedig (zonde) om daarmee jezelf als enige ware volger van de God/bijbel te presenteren.

Ik begrijp de bijbel beter dan menig ander. Durf ik best te stellen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid