Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Vleugeltje

Welke Bijbel?

128 berichten in deze discussie
15 minuten geleden zei Thinkfree:

https://www.creatov.nl/bijbeluitleg/welke-bijbel/

Lees deze eens door ik kies voor de meest letterlijke, ( grondtekst) Statenvertaling

Als je Engels kan de king james.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat beide hopeloos verouderd zijn, zowel qua taalgebruik (wat is het 17e eeuws?) als qua grondtekst die gebruikt wordt. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Thorgrem:

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat beide hopeloos verouderd zijn, zowel qua taalgebruik (wat is het 17e eeuws?) als qua grondtekst die gebruikt wordt. 

 

De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht; de Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te betalen.

Nee hoor simpelweg de meest betrouwbare

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Statenvertaling

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Thinkfree:

 

De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht; de Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te betalen.

Nee hoor simpelweg de meest betrouwbare

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Statenvertaling

Ik ben bekend met de antieke Statenvertaling. Vervolgens onderbouw je geenzins de stelling dat dit de meest betrouwbare zou zijn. En wat is betrouwbaar in deze en hoe kan dat worden gemeten?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Thorgrem

https://cip.nl/38920-statenvertaling-het-meest-betrouwbaar

Des te meer moderne vertalingen des te meer verwijderd van de grondtekst.

De Statenvertaling staat simpelweg het meest bij de grondtekst.

We laten in deze documentaire zien dat als gevolg van de steeds afzwakkende Bijbelvertalingen steeds meer verloren gaat van de ethische scherpte van Gods Woord. We moeten blijven bij de grondtekst. Het is immers de openbaring van God

Voorbeelden hieronder aangegeven in de link 

http://getrouwevertaling.nl/div-200412-nbvnegenpunten.html

Naarmate mijn onderzoek hou ik me bij de Staten/ king james bijbel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De Nieuwe Bijbelvertaling van NBG is best een goede vertaling.

13 minuten geleden zei Thinkfree:

De Statenvertaling staat simpelweg het meest bij de grondtekst.

Ben ik het niet mee eens. Ze gebruiken niet de oudste Codex. Daarom zijn er veel teksten ingeslopen die er niet in thuishoren zoals bijv 1johannes 5:7, het Comma Johanneum. Ook in Job en Openbaring staan verdraaiingen en toevoegingen die gewoon bewezen zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei sjako:

De Nieuwe Bijbelvertaling van NBG is best een goede vertaling.

Ben ik het niet mee eens. Ze gebruiken niet de oudste Codex. Daarom zijn er veel teksten ingeslopen die er niet in thuishoren zoals bijv 1johannes 5:7, het Comma Johanneum. Ook in Job en Openbaring staan verdraaiingen en toevoegingen die gewoon bewezen zijn.

De eerste verzen van het Evangelie naar Johannes: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord (dat blijkt ook uit vs. 14) is: Jezus Christus. Hoe Jehovagetuigen dus het eeuwige 'voorbestaan' van Jezus als (Zoon van) God) kunnen loochenen is mij een raadsel.

Filippensen 2:6 waar staat, dat Jezus in de gestaltenis Gods was... Het Griekse woord dat hier voor 'gestalte' gebruikt wordt, betekent: de reële weergave, de vormgeving van wat iemand wezenlijk is. Het woord is dus aanduiding van het Goddelijk wezen. Christus was voordat Hij op aarde kwam (in de ontlediging van de gestalte van een slaaf) bekleed met Godheid; aanduiding van de natuur, de kwaliteit en het wezen van God. Hij was God gelijk (slot vs. 6)

Kolossenzen 2:9, waar de apostel schrijft: Want in Hem (Jezus Christus) woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat betekent, dat in Zijn Persoon de totaliteit van het God-zijn woont, lichamelijk. Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt voor Godheid is een woord dat het wezen van het God-zijn aanduidt. In Kol.1:15vv lezen we, dat in Christus de volheid van al het geschapene woont (vs.19). Hij is Heer en Meester in de schepping... (deze perikoop zegt dus niet, dat Jezus slechts een schepsel was; wel, dat Hij aan het Hoofd staat van al het geschapene). In Kol. 2 echter schrijft Paulus, dat wij in Christus Jezus ook de volheid van God kunnen vinden. Als wij een ontmoeting hebben met Christus, ontmoeten we dan ook God in "vol ornaat", God in Zijn totaliteit en God compleet. Christus wordt geheel door God 'gevuld'...

 Jezus wordt in het Nieuwe Testament 'Kurios' (Heer of Heere) genoemd. De vertaling van het Oude Testament in het Grieks (de zgn. Septuagint) gebruikt die naam 'Kurios' ook, maar dan als vertaling van JHWH (Jahweh). Dat de schrijvers van het Nieuwe Testament niet schromen om Jezus Kurios te noemen, laat zien, dat zij Hem gelijk hebben gesteld met de Heere, de God van Israël. 

De kerkvader Augustinus (hij leefde ca. 400) zei al: "We zeggen niet drie Personen, één Wezen omdat we het precies kunnen zeggen, maar om niet geheel te zwijgen". Calvijn heeft datzelfde, met wat andere woorden, ook gezegd. Bedenk trouwens dat God al als de Drieënige God beleden werd in de heel-vroege christelijke kerk. Kijk maar naar de Apostolische Geloofsbelijdenis (of 12 Artikelen), die zegt: Ik geloof in God de Vader, ik geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, ik geloof in de Heilige Geest. Die geloofsbelijdenis was er in ieder geval al in 180 na Chr.

Thomas belijdt Jezus als "mijn Heere en mijn God" (Johannes 20:28). Dat zou een Jood heel beslist niet doen als hij er niet absoluut van overtuigd was wie Jezus is.

Liegen tegen de Heilige Geest is liegen tegen God zelf (Hand. 5:3 en 4). Zondigen tegen de Heilige Geest is onvergeeflijk (Mattheüs 12:31, Markus 3:29). Dat moet dus wel een zonde tegen God Zelf zijn. Terwijl het gaat over het lasteren van Jezus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is niet de strekking, de strekking is dat er inmiddels een oudere en betere codex beschikbaar is. Tevens heeft onderzoek uitgewezen dat er fouten ingeslopen zijn. Wat jij de beste vertaling noemt is simpelweg verouderd. Niet in de laatste plaats door het taalgebruik wat ver af staat van hedendaags Nederlands, maar dus ook dat er in de loop van der tijd een oudere codex is gevonden en dat bijbelonderzoek bepaalde zaken aan het licht heeft gebracht. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Thorgrem:

Dat is niet de strekking, de strekking is dat er inmiddels een oudere en betere codex beschikbaar is. Tevens heeft onderzoek uitgewezen dat er fouten ingeslopen zijn. Wat jij de beste vertaling noemt is simpelweg verouderd. Niet in de laatste plaats door het taalgebruik wat ver af staat van hedendaags Nederlands, maar dus ook dat er in de loop van der tijd een oudere codex is gevonden en dat bijbelonderzoek bepaalde zaken aan het licht heeft gebracht. 

Nee zijn strekking is 1johannes5:7

Waar de drie-eenheid beleden wordt ik toon hem aan dat hij dan beter zijn bijbeltje weg kan gooien

Ik geloof in God de Vader, ik geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, ik geloof in de Heilige Geest. Die geloofsbelijdenis was er in ieder geval al in 180 na Chr.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Oef. Ik wist niet dat het zo'n discussie zou oproepen, maar eigenlijk had ik ook niet anders kunnen verwachten. :P 

Aan degene vroeg waar ik hem voor ga gebruiken: gewoon om hem te lezen. Want ik dacht, misschien moet ik toch maar een keertje de bijbel gaan lezen......

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Vleugeltje:

Oef. Ik wist niet dat het zo'n discussie zou oproepen, maar eigenlijk had ik ook niet anders kunnen verwachten. :P 

Aan degene vroeg waar ik hem voor ga gebruiken: gewoon om hem te lezen. Want ik dacht, misschien moet ik toch maar een keertje de bijbel gaan lezen......

 

Dan is de Naardense of de NBV een prima keuze

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het probleem zit hem in de eerste plaats in het bronnenapparaat dat men gebruikt heeft bij de vertaling...

Hier handel ik even over het NT omdat ik daar het best in thuis ben.

Zo is de Statenvertaling (en ook de herziene statenvertaling die ik bovendien wel iets beter bij de grondtekst voel passen dan de NBV trouwens) gebaseerd op de verouderde textus receptus.

De NBV is b.v. gebaseerd op het nieuwste bronnenmateriaal (die elektronisch trouwens nog niet af is, en natuurlijk de NA28), maar ze maken wel graag (ten voordele van de begrijpelijkheid) bokkensprongen in de vertaling, dan vind ik de WB iets beter daarin. Ook de HSV blijft dicht bij de bronnen, maar zoals ik dus al zei gebruiken ze een verouderd bronnenapparaat, waardoor er soms dingen staan b.v. waarvan we aannemen dat ze niet in het oorspronkelijk materiaal stonden.

Als ik me goed herinner gebruikte de Naardense NA 26 (of is het 27), maar hij wordt wel gerekend tot één van de bijbels die het dichtst bij de bronnen blijft.

Maar vaak blijft het ook wel een beetje muggenzifterij hoor, voor te lezen kom je een heel eind met een wetenschappelijk verantwoorde vertaling, voor parafraseringen zou ik voor een eerste kennismaking niet gaan, omdat je dan in een richting wordt geduwd natuurlijk, maar ja, dat is dan weer gewoon mijn eigen mening... Sommige mensen vinden heel veel aan de Bijbel in Gewone taal b.v.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ach, wat doet men toch moeilijk. Vleugeltje, laat je toch gewoon zelf leiden. Dan vind je vanzelf de voor jou juiste Bijbel op het voor jou juiste moment.  En dat kan wel eens heel anders uitpakken dan wat men allemaal zegt of wat je had gedacht.  Of niet.  God weet het veel beter dan alle mensen bij elkaar. Hij kent jou door en door, beter dan welke mens ook,  en Hij weet waar je je op dit moment bevindt kwa geloof, en Hij weet waar je naartoe gaat, en Hij weet wat je nodig hebt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Thinkfree:

De eerste verzen van het Evangelie naar Johannes: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord (dat blijkt ook uit vs. 14) is: Jezus Christus. Hoe Jehovagetuigen dus het eeuwige 'voorbestaan' van Jezus als (Zoon van) God) kunnen loochenen is mij een raadsel.

Ik heb het hier ten eerste over de Nieuwe vertaling van NBG. Ten tweede leg ik dat nog wel eens uit. Heb ik trouwens elders ook al gedaan. Heeft te maken met het Griekse woord ho. Als er ho Theos staat betekent dat letterlijk de God. Bij het laatste woord staat enkel Theos dus zonder ho, wat dus letterlijk god betekent of goddelijk. Dit in een notendop.

7 uur geleden zei Thinkfree:

Die geloofsbelijdenis was er in ieder geval al in 180 na Chr.

Ja, maar staat er dat deze drie één zijn? In de gnosis was de drieëenheid Vader, Zoon, Vrouw (Sophia). De heilige Geest is de werkzame Kracht vanuit de Vader. Pas later is dit de derde persoon geworden, terwijl het geen persoon is, maar eigenlijk de Vader, wat ook weer gewoon aan te tonen is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Vleugeltje:

Oef. Ik wist niet dat het zo'n discussie zou oproepen, maar eigenlijk had ik ook niet anders kunnen verwachten. :P 

Aan degene vroeg waar ik hem voor ga gebruiken: gewoon om hem te lezen. Want ik dacht, misschien moet ik toch maar een keertje de bijbel gaan lezen......

 

NBV is denk ik prima :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dan is er ook nog "Het Boek". Dat zie je nogal veel in winkels liggen. Die heb ik al veel weggegeven en aangeraden omdat hij gemakkelijk is te begrijpen voor wie niet bekend zijn met de "Bijbelse taal". Natuurlijk kun ook daar weer van alles op aanmerken maar dat is, in mijn ogen, een beetje geneuzel. De essentie is dat hij gewoon gemakkelijk leest en, op wat kleine details na, een redelijk betrouwbare parafrase is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Thinkfree:

https://www.creatov.nl/bijbeluitleg/welke-bijbel/

Lees deze eens door ik kies voor de meest letterlijke, ( grondtekst) Statenvertaling

Als je Engels kan de king james.

De twee vertalingen waar ik persoonlijk ver vandaan van zou blijven.

@Vleugeltje wil je Nederlands of Engels? En wat is je doel? Wil je inspiratie, verhalen lezen, geloof (her)ontdekken, of een zware Bijbelstudie of tekstuele analyse doen? Mijn favorieten zijn The Message voor een mooie geïnspireerde versie van t NT. Dit is géén letterlijke vertaling. En anders Young's Literal. Die is itt een eerdere bewering hier, de versie die echt t dichtst tegen de diverse grondteksten aanzit. Meestal combineert ik Young's met Hebreeuws en/of Grieks via biblehub online.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Vleugeltje:

Nou, ik vroeg me dus af... Als je een Bijbel wilt kopen, wat voor versie koop je dan? Want als ik het google, of kijk op bol.com dan zijn er zoveel vertalingen en versies.

Tips?

Zelf leg ik het liefst de Statenvertaling ("Jongbloed-editie" - of de Herziene Statenvertaling) naast een moderne vertaling (Nieuwe Bijbelvertaling b.v.). De Statenvertaling volgt de grondteksten in veel van hun eigen aardigheden - wat vaak minder duidelijk Nederlands oplevert, maar je wel een idee oplevert hoe men in de oorspronkelijke talen schreef. Men heeft ook "concordant" willen vertalen, wat betekent dat men 1 bepaald woord in de grondtaal steeds op dezelfde manier wil vertalen. Je kan op die manier wat beter zicht krijgen op bepaalde terugkerende woorden/begrippen in die oorspronkelijke teksten. Maar dat zou je ook kunnen krijgen als je net als Mystic Netherlands een site als http://biblehub.com/interlinear/ gebruikt (voordeel: de zoekfuncties!).

Leg je er een moderne vertaling naast (die i.t.t. de Statenvertaling niet voornamelijk brontaal, maar juist doeltaal gericht is), dan zie je wat beter wat die teksten volgens de “gangbare visie binnen de grotere tradities” betekenen. Dat zou de NBV kunnen zijn. Zelf vind ik de Willibrordvertaling 1978 ook een goed leesbare vertaling.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Dan is er ook nog "Het Boek". Dat zie je nogal veel in winkels liggen. Die heb ik al veel weggegeven en aangeraden omdat hij gemakkelijk is te begrijpen voor wie niet bekend zijn met de "Bijbelse taal". Natuurlijk kun ook daar weer van alles op aanmerken maar dat is, in mijn ogen, een beetje geneuzel. De essentie is dat hij gewoon gemakkelijk leest en, op wat kleine details na, een redelijk betrouwbare parafrase is.

Nieuwsgierige vraag: wat vind je dan van de Bijbel in Gewone Taal? Heb die ook weleens vluchtig doorgelezen en het is een heel staccato, eenvoudig te lezen vertaling.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Robert Frans:

Nieuwsgierige vraag: wat vind je dan van de Bijbel in Gewone Taal? Heb die ook weleens vluchtig doorgelezen en het is een heel staccato, eenvoudig te lezen vertaling.

Nog niet gelezen. Ik zal hem, zodra ik weer poen heb, aanschaffen. Dank je voor de tip. Ik heb een heel aantal jaren ontzettend veel vreugde beleefd aan de New International Version maar die verleden week "moeten" afstaan aan een buitenlandse logee :) en ben daarom sowieso weer eens toe aan een andere vertaling voor mijn dagelijkse stille tijd. De NBG ken ik al door en door en Het Boek is voor mij inmiddels te "simpel" geworden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!


Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.


Nu aanmelden