Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

Flash Gordon

Members
 • Aantal bijdragen

  1261
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Flash Gordon

 • Rang
  CrediBakvis

Profile Information

 • Geslacht
 • Locatie
  *poef*

Recente profielbezoeken

896 profielweergaven
 1. Zonder commentaar verder op bovenstaande: Franciscus gaat in het wit omdat hij paus is. Net als zijn voorgangers.
 2. uh oh.
 3. (bedoelt) Nee, het grappige is, er zijn er niet meer dan één, maar minder. We hebben helemaal geen grondtekst, alleen verschillende sets kopieën die ten onrechte als "grondtekst" worden benoemd. Sterker nog, we hebben wel redelijk sterke aanwijzingen dat zoiets als "een grondtekst" nooit bestaan heeft. Per Bijbelboek wel natuurlijk, maar geen complete set. Dus de eerste set bestond al uit kopieën. Beetje lastig voor aanhangers van de misvatting dat hun geloof gebaseerd is op de Bijbel. Hun Bijbel is primair gebaseerd op hun geloof. Voor de RKK en de Orthodoxie is dat vrij vanzelfsprekend, want die kerken weten dat hun rechtsvoorganger (wat toen dus de katholieke kerk was) de Bijbel heeft samengesteld op basis van criteria die als voornaamste hadden "het geschrift moet in overeenstemming met het geloof zijn". Lutheranen en Calvinisten zullen er ook relatief weinig moeite mee hebben, want ook zij weten als het goed is dat ze gebruik maken van een canon en een tekst-selectie die niets te maken heeft met enig ander argument dan dat ze zelf die keuze gemaakt hebben. Voor allerlei kleine, obscure clubjes die veelal hun wortels hebben in de 19e eeuw, schijnt het wat lastiger te zijn. Die hanteren veelal niet het cola scriptoria uit de reformatie, maar het sola scriptoria ad absurdum dat we verder in het christendom niet tegenkomen. Wel in de Islam trouwens, grappig genoeg. cola scriptoria. Leve auto-correct
 4. ah, er is bericht terug. Ja ja, we lijken wel middeleeuws, maar het gaat modern en snel hoor!
 5. Hoogeerwaarde heilige vader, monseigneur Franciscus, bisschop van Rome, primus inter paris, opvolger van Petrus, Hoer van Babylon, en bestuurder van een Ford Ka, uw onwaardige dienaar, diaken Flash, verzoekt u aandacht te besteden aan dit geheime bericht, u verzonden via de verzegelde kanalen van de nuntiatuur. Ik vrees dat uw pogingen aandacht te besteden aan de armoede, en het uitdragen van een bescheiden levensstijl ietwat over the top zijn geweest. Waar uw voorgangers er bewonderenswaardig goed in geslaagd zijn de wereld te doen geloven dat wij een kerk in crisis zijn, onze invloed tanende is, en onze materiele rijkdom vooral bestaat in de fantasie onzer vijanden, moet ik u tot mijn ernstige spijt berichten dat wij onder uw allerbeminnelijkste bewind zijn doorzien door een Vlaming, kennelijk lid van onze aartsvijand, de Zevende Dag Adventisten, of een ander obscuur clubje vijanden van de enige ware en heilige moederkerk, onder de naam "Bernard 3". Hij heeft, op ondoorgrondelijke, maar ongetwijfeld zeer listige wijze, ontdekt dat wij in werkelijkheid onze macht aan het herstellen zijn! Of hij al ontdekt heeft dat de heren Trump, Poetin, Kim, en Xi in werkelijkheid agenten van het Vaticaan zijn weet ik niet, maar we moeten met alles rekening houden. Ik wacht in ootmoed uw doorluchtige instructies af, en verzoek u dit bericht direct na lezing op te eten. Met onpasselijke eerbied, neder geknield in het stof, verblijf ik, uw duistere dienaar, Flash
 6. Maar dat onherstelbare tranendal is wel een beetje een karikatuur he? Op enkele wat extreme varianten na, is dat gewoon geen christelijke visie op de schepping.
 7. Ik plaagde je he, ik hoop dat je dat door had
 8. gezien zijn gebrek aan historische kennis lijkt me dat een verdedigbare conclusie. Overigens, Thorgrem, je kan het auteurschap van Bernard 3 dus vrij eenvoudig afleiden uit een combinatie van stuitende taalfouten en stuitende vervorming van de feiten. Ik denk niet dat iemand auteursrecht over zoveel slecht geschreven onzin zal claimen
 9. gewoon, omdat ik historische kennis relevant vind: De middeleeuwen lopen van pakweg 500 tot 1500. De enige echte grote splitsing van de Kerk viel dus vrij exact midden in de middeleeuwen, namelijk in 1054. Die viel allerminst samen met de splitsing van het Romeinse rijk, want die viel dan weer rond de periode 300 - 400, dus zo tegen het einde van de klassieke oudheid en voor aanvang van de middeleeuwen. De reformatie valt dan weer vlak na de middeleeuwen, en aan het begin van wat we beter kennen als de moderne tijd de nieuwe tijd, etc. Is dat toeval? Nee, natuurlijk niet. Het is vooral een uiting van de enorme subjectiviteit van historici, die de klassieke oudheid en de moderne tijd graag verbonden zien, slechts gescheiden door die achterlijke middeleeuwen. De vooringenomenheid van "verlichtingsdenkers" en de werkelijk lachwekkende blindheid voor historische feiten, maken het vaak wat lastig om in discussies te reageren op onzin die als historisch feit wordt gepresenteerd. Maar goed, dat is een andere kwestie. Hoewel wat je zegt aangeeft dat je historische kennis een foutenmarge van pakweg een compleet millennium heeft, voer je het niet aan als argument voor wat dan ook, dus dat kan niet zo heel veel kwaad. Maar dan nog zou ik je willen adviseren feiten even te checken, voor je ze presenteert. Overigens is de hoeveelheid kennis volgens mij nog nooit met enige zinnigheid gemeten, noch in het byzantijnse rijk, noch in het romeinse rijk.
 10. Katholiek zijn is wel een genade ja, dat kan ik moeilijk ontkennen Je kan overal platte wiskunde op loslaten, maar dat levert opmerkelijk vaak onzin op. Zoals hier Dat iedereen die in enige godheid gelooft zo zijn of haar eigen visie op die godheid heeft lijkt me ontegenzeggelijk waar. Dat neemt niet weg dat er (minstens) drie smaken zijn: 1. Er is geen enkele godachtigheid. 2. Er is wel een godachtigheid. Kan iedereen wat over denken, maar wat er is, is er, en dat is onafhankelijk van wat men er over denkt 3. Er is weliswaar geen enkele godachtigheid, of er is er wel een maar die kennen we niet, maar we verzinnen er zelf een. 3. is in essentie 1.
 11. - * - = + moge waar zijn in de vrij algemeen hanteerde rekenkunde, maar het is geen natuurkundige wetmatigheid die je maar op alles los kan laten. In de biologie wordt het maalteken weliswaar gebruikt voor voortplanting, maar er is echt geen regel van Mendel die zegt dat uit de voortplanting van twee ouders met een negatieve eigenschap een positieve eigenschap voortkomt. Eerder in tegendeel, als beide ouders een recessieve eigenschap in hun fenotype hebben, dan hebben de nakomelingen die gegarandeerd in hun genotype. Daarom heb je zoiets als erfelijke ziektes, die "slapend" kunnen zijn als ze niet dominant zijn, maar die wel degelijk naar voren kunnen komen als beide ouders drager zijn. Kortom, de gedachte dat uit twee onreine ouders een rein kind komt volgen is van grootschalige zotheid, en het mooie is, dat weet je zelf donders goed. Verder hoop ik dat je met "jullie allemaal" niet iedereen op dit forum bedoelt. Ik voel me er in ieder geval totaal niet door aangesproken, en als je mij wel zou willen aanspreken hiermee dan zou ik me daar weer tegen moeten verweren en daar heb ik helemaal geen zin in. "kun je niet beter een godje zoekt" is, behalve slecht Nederlands, ook een wat gekke vraag voor een atheïst. Waarom zou ik een god, of godje, willen zoeken? Alsof daar keus in is. Ofwel er is geen God, god of godje, of wel. Maar het idee dat er een warenhuis met goden en oogjes is waar ik naar believen uit kan kiezen is zo mogelijk nog zotter dan het idee dat er überhaupt een God, god of godje is. Ik kan je overigens gerust stellen. De enige God, of godje zo je wil, die in mijn leven een rol van betekenis speelt (ik hoop dat je het woordgrapje doorziet), heeft exact de mentaliteit "Kom, we gaan er iets leuks van maken Bijna goed. (Nou ja, en de echt historisch lulkoek die je er bij had staan heb ik maar weggelaten, anders moet ik daar weer op reageren) Ons doen (werkwoord) = onze daden (zelfstandig naamwoord), dus dat was een beetje een open deur. Maar mits je enige norm voor goed en kwaad accepteert (filosofisch best een ingewikkeld concept overigens, maar ik neem aan dat je het praktisch bedoelt) zijn we inderdaad geneigd tot het goede, maar doen we ook wel eens wat kwaad. Een uiterst katholiek standpunt van je, waarmee maar weer eens is aangetoond dat de mens van nature, ofwel ingeschapen, katholiek is en slechts door de prins der duisternis verleidt wordt tot protestantisme of atheïsme. Maar misschien draafde ik daar wat door hoor
 12. Beroerd
 13. De reformatie betekende de definitieve overwinning van de ultramontanen op de conciliairen. Goddank
 14. Nee, ik vrees dat ik een reputatie heb in niet afmaken Oh maar dat deel ik met je. De Bijbel is niet erg anti-hoer. Dat zien veel mensen nogal erg over het hoofd als ze lezen over de hoer Babylon.
 15. Welnee, @zendeling ik wil er niets in lezen. Dat jij het erg belangrijk vindt om er maar over door te gaan is prima, maar projecteer dat niet op mij. Het onderwerp boeit me nauwelijks, jouw visie nog minder. Ik heb wel enige hobby in logica, drogredenen en onzorgvuldig formuleren, en daarom lees ik je teksten soms. De inhoud leidt me daarbij niet af, die heeft geen enkele praktische relevantie voor me