Spring naar bijdragen

Hoe omgaan met vluchtelingen, migranten en vreemdelingen


Aanbevolen berichten

Jiddu Krishnamurti, een Indisch filosoof, inspireerde mij om mij te vertellen hoe ik dien om te gaan met deze nieuwe mensen. Hoe teksten te lezen die over vluchtelingen gaan en niet bevooroordeeld te zijn, maar een juist beeld te krijgen van 'de vluchtelingen' of 'de vreemdelingen.:

De vraag is volgens Krishnamurti niet 'wat is hun levensbeschouwing en hoe ga ik daar mee om'? Want dan heb je een abstract idee van wie de ander is.

Dat abstracte idee zal je niet helpen in de ontmoeting.

Maar het gaat er louter om om telkens weer te ontdekken en te ervaren in het unieke contact met een nieuw individu hoe hij of zij is.

Het gaat er om onbevooroordeeld en zeer nauwkeurig te kijken naar 'wie de ander is als uniek persoon' tijdens een ontmoeting. Je ervaart telkens weer het uniek-zijn van de ander.

De ene moslim is de andere niet. De ene christen is de andere niet. De ene atheïst is de andere niet. Het woord 'vluchteling', 'moslim' of 'atheïst' staat tussen jou en de ander. Het belemmert je in het werkelijk kunnen zien van die unieke andere in een unieke ontmoeting op het moment.

Een unieke ontmoeting van mens tot mens is altijd nieuw en uniek. Niet gehypothekeerd door de inzichten van gisteren. Niemand kan je leiden in het leren kijken naar de ander zoals deze werkelijk in het moment is.

'Kan je naar die unieke ander zorgvuldig kijken, zonder dat de kennis die je er denkt over te hebben (over hem en de zijnen) ertussen komt' vraagt Krishnamurti zich af.

Krishnamurti stelt:

Wij hebben in de politiek en de media een abstract beeld van elkaar en het zijn die beelden die in relatie staan tot elkaar, maar we maken niet werkelijk contact met elkaar.

"Van zodra deze beeldvorming optreedt is het met de werkelijke relatie tussen twee mensen volledig afgelopen."

"Iets of iemand eenvoudigweg als geheel nieuw bekijken en aandachtig gadeslaan, zonder te oordelen en zonder te besluiten, is één van de moeilijkste dingen op de wereld."

Dat vraagt om je denken opzij te zetten en open te staan. Om zeer geconcentreerd en nauwkeurig te kijken, in stilte te ontdekken; te voelen, te zien, gade te slaan.

Natuurlijk geldt dat ook voor de ander. Als de ander naar jou kijkt met het label 'ongelovige' ziet hij jou niet werkelijk. Hij heeft al een beeld en een conclusie in zijn hoofd over wie jij bent. Het gaat erom dat hij jou als uniek individu ervaart, in de ontmoeting. En ontdekt, zonder tot een conclusie te komen.

Dan pas heb je echt contact met de ander. Dan pas kan je de ander pas echt ontmoeten.

En dan kan je pas echt zien wie de ander is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 480
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dit mag jij hopen uiteraard, maar ik blijf mijn hoop op de mens zelf inzetten. We weten natuurlijk best hoe het hoort en misschien zit jij op een oordelend armageddon te wachten, ik denk niet dat we h

@Magere Hein Is dat niet wat kort door de bocht, om naar aanleiding van één post meteen te concluderen dat je voor wereldvrede niet bij gelovigen moet zijn? Er zijn immers miljoenen gelovigen wereldwi

@Magere Hein Inderdaad. De mens is, biologisch gezien, gewoon een dier, precies zoals jij omschrijft. Met gewoonten, emoties en drijfveren. Maar ook met idealen. Ook met verlangens naar een wereld die

  • 1 month later...
Jiddu Krishnamurti, een Indisch filosoof, inspireerde mij om mij te vertellen hoe ik dien om te gaan met deze nieuwe mensen. Hoe teksten te lezen die over vluchtelingen gaan en niet bevooroordeeld te zijn, maar een juist beeld te krijgen van 'de vluchtelingen' of 'de vreemdelingen.:

Wie bepaald hoe je dient om te gaan met x of y. Kunnen mensen daar zelf niet een weg in vinden. Ook teksten die claimen niet bevooroordeeld te zijn kunnen het evengoed zijn, enkel dan positief bevooroordeeld. Het neutrale plaatje ga je nooit krijgen, zeker niet in een lezenswaardig verhaal.

De vraag is volgens Krishnamurti niet 'wat is hun levensbeschouwing en hoe ga ik daar mee om'? Want dan heb je een abstract idee van wie de ander is.

Dat abstracte idee zal je niet helpen in de ontmoeting.

En wat is er fout aan om een abstract idee te hebben van wie de ander is? En hoezo zou dat niet helpen in de ontmoeting. Als ik weet dat ik een moslim over de vloer krijg voor de lunch en ik ga niet even na hoe ik om ga met zijn/haar levensbeschouwing en schotel hem/haar een broodje ham voor. Dat gaat mij dan wel helpen in de ontmoeting?

Maar het gaat er louter om om telkens weer te ontdekken en te ervaren in het unieke contact met een nieuw individu hoe hij of zij is.

Heel nobel, maar hoe werkt dat praktisch bij een migrantenstroom van tienduizenden op jaarbasis?

Link naar bericht
Deel via andere websites

In gesprek gaan/blijven. Andere opties zijn er niet. Zelfs met ISIS.

En ik zal 1 forumlid hier gelijk voor zijn: Ik ben inderdaad niet de persoon die hiervoor geschikt is. Daar hebben we andere mensen voor.

Ik verwacht nl. dat mensen zich wel verdiepen in de cultuur waarin ze opgevangen worden (en andersom). En als er dan conflicten zijn wordt er gepraat. Veel gepraat. Door mensen die hier geschikt voor zijn. We hebben nl. 1 ding gemeen. We zijn allemaal mens.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Al mijn voorgangers hebben al componenten genoemd van wat ik ook denk en bedoel.

Ik heb Krishnamurti niet nodig om te weten dat, als je mensen individueel wil leren kennen en al begint met (vermeende) vastgestelde voorkennis, die je hebt opgedaan via andere bronnen, je vaak de plank mis zult slaan.

Hoe om te gaan met ...........?

Is een vraag waar slechts één antwoord op is, als je een persoonlijk contact en een persoonlijke relatie wil.

Het antwoord is:

Vraag het hem/haar zelf.

Door je titel zo te kiezen, dat je het wil hebben over mensen als verzameling binnen verschillende soorten groepen is dit topic eigenlijk onvoldoende en foutief toegelicht.

Het wordt nl. totaal anders, als je mensen als groep wil leren kennen met de bedoeling en met de noodzaak tot actief handelen met mensen binnen zo'n groep.

Niet om hen persoonlijk te leren kennen, maar om hen via vragenlijsten en vastliggende gegevens in te delen in of juist uit te sluiten van de groepen die je nu noemt.

Daarover hoor ik niets van Krishnamurti.

En ook niet van jou.

Wat wil je met dit topic?

Overdenken hoe we moeten omgaan met een eventuele vluchteling of vreemdeling als buurman?

Of overdenken wat me met dit soort groepen moeten doen als ze onze grenzen overkomen?

Ik noem expres alleen deze twee, daar beiden migranten zijn op het moment dat ze hun eigen land verlaten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Het zit in ons om op grond van ervaringen (op wat voor manier dan ook) een beeld van iets te hebben, waarop onze hersens kunnen terug grijpen bij een volgende ontmoeting. Dat uit te schakelen, zou heel tegen natuurlijk en zelfs gevaarlijk zijn.

Het klopt dat we van nature veralgemenen: zo zit ons denken inderdaad in elkaar. Maar het gaat er om dat we die natuurlijke neiging overstijgen door moreel te handelen, ook al is dat tegennatuurlijk. Het feit dat je je eigen natuur kan overstijgen maakt je tot mens (en dient je spiritualiteit).

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het klopt dat we van nature veralgemenen: zo zit ons denken inderdaad in elkaar. Maar het gaat er om dat we die natuurlijke neiging overstijgen door moreel te handelen, ook al is dat tegennatuurlijk. Het feit dat je je eigen natuur kan overstijgen maakt je tot mens (en dient je spiritualiteit).

En juist daarom zei Jezus dat we opnieuw geboren moeten worden, d.w.z. uit de Geest, zodat we niet langer wandelen en handelen naar ons vlees.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...

Wat dacht je van duidelijke regels stellen? Dit is een land met andere gewoontes, en vaak meer vrijheden. Je bent hier te gast als vluchteling, gedraag je daar ook naar. Eisen stellen hoort daar niet bij, wees dankbaar voor de gastvrijheid die je geboden wordt en heb respect voor je "gastheer". Kun je je er niet in vinden? Dan vlucht maar naar een ander land. Want als vluchteling vlucht je toch voor iets waar je het niet mee eens bent? Waarom zou je dan hier stoppen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat dacht je van duidelijke regels stellen? Dit is een land met andere gewoontes, en vaak meer vrijheden. Je bent hier te gast als vluchteling, gedraag je daar ook naar. Eisen stellen hoort daar niet bij, wees dankbaar voor de gastvrijheid die je geboden wordt en heb respect voor je "gastheer". Kun je je er niet in vinden? Dan vlucht maar naar een ander land. Want als vluchteling vlucht je toch voor iets waar je het niet mee eens bent? Waarom zou je dan hier stoppen?

Aan wiens adres is deze post?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is een antwoord op de topictitel.

Weet niet juist wat je bedoelt met 'gastheer', zoiets als het onderstaande?

De homo economicus als de beperkte mens, de mens met oogkleppen, is het onderwerp van een vermaard geworden artikel van Sen uit 1977: ‘Rational fools’. Dit is het artikel over ‘de traditionele economische theorie’ waarin de ‘rationele egoïst’ meent dat mensen altijd alleen maar aan hun eigen belang denken, als een wetmatigheid. De rationele gek denkt dat het een algemene neiging is, terwijl het alleen zijn eigen blinde drang is om zijn belang veilig te stellen. Het valt buiten het voorstellingsvermogen van de rationele egoïst dat er zoiets als altruïsme zou kunnen bestaan, dat mensen zich betrokken kunnen voelen bij het lot van grote groepen andere mensen, dichtbij of veraf.

https://reversedebtsystem.wordpress.com ... artya-sen/

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er is niets zo mooi en zo goed voor een samenleving als het gastvrij ontvangen van vreemdelingen en andersdenkende. Het is economisch goed en cultureel goed. Het is een verrijking voor de samenleving en de gasten. Het is jammer dat de menselijke natuurlijke reflex is vreemdelingen te wantrouwen maar alle onderzoeken wijzen de andere kant op.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Niet mee eens. Eén vrachtwagenchauffeur is genoeg voor instabiliteit.

Heeft niets met een bepaald hoeveelheid asielzoekers te maken.

Daarbij, bijbels gezien, moeten we ook altijd vluchtelingen opvangen.

Een zwager van me is zeer tegen asielzoekers en ook tegen het christendom.

Hij zegt dat het christendom zwak is, omdat het een warm hart heeft voor asielzoekers.

Volgens hem is Europa voor de Europianen en van buiten Europa moeten ze er niet inkomen.

God heeft volgens hem ieder volk zijn eigen land gegeven.

Wel goed om te zeggen dat hij een joodse moeder heeft :#

Op mijn werk moet ik werken met Turken en Marokkanen. Ik ondervind er totaal geen hinder in.

Hun Nederlands is prima. Ze delen gastvrij het eten in de pauzes. Ze groeten je altijd vriendelijk en zijn zeer prettig in het ermee samen werken. Machtig mooi volk om mee te werken :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er bestaat geen omslagpunt. Migratie is van alle tijden en uiteindelijk altijd goed voor iedereen. Xenofobie is ook van alle tijden en helpt alles in goede banen te leiden maar mag nooit het laatste woord hebben.

Hoe verloopt de migratie op de Molukken? Hoe verliep de migratie op het Amerikaamse continent eeuwen geleden, en hoe in Australië?

Migratie is soms vernietigend afgelopen voor de oorspronkelijke bevolking.

Ga dus geen leugens vertellen aub en schuif het al helemaal niet af op xenofobie, daar speel je extreem rechts enkel mee in de kaart en vergoot je hun aanhang.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er is niets zo mooi en zo goed voor een samenleving als het gastvrij ontvangen van vreemdelingen en andersdenkende.

Dit is het type cliche waar ik altijd erg om moet lachen. "Er is niks zo mooi dan, bla bla bla"

Sorry, maar het is niks waar. Op basis van wat en welke moraliteit is er "niks zo mooi" ?

Ik kan 10 dingen bedenken binnen 10 seconden die ik "mooier" vind. Stellen dat iets mooi of goed is zonder enige onderbouwing is "kleutergedrag". Mooi, goed, etc zijn zeer relatieve begrippen, en hebben goede onderbouwing nodig. Wat je doet is niks meer dan "hippie" gewauwel. W

Het is economisch goed en cultureel goed.

Dit is pertinente onzin. Andere culturen zijn niet per definitie "goed" os "slecht". Dat is erg afhankelijk van welke "cultuur" of ideologie het betreft. Zoals jij praat, kan ik echt niet anders betitelen dan als "kleuterbabbels". Waren andersdenkenden in de 2e wereldoorlog goed als het NAZI's betrof? Of wat dacht je van een pedofiel? IS is een club andersdenkenden. Is het goed om die binnen te halen? Is het goed om kannibalen binnen te halen? Etc, etc. Vreemd is goed?

Denk eens na voor dat je wat neerplempt!!!

Er zijn ideologieen die verre van goed zijn voor een maatschappij. Sterker nog, sommige ideologie vormt JUIST een directe bedreiging voor een maatschappij.

Het is een verrijking voor de samenleving en de gasten.

Dit is ongefundeerde cliche hippie nonsense.

Het is jammer dat de menselijke natuurlijke reflex is vreemdelingen te wantrouwen maar alle onderzoeken wijzen de andere kant op.

Nonsense. Welke onderzoeken? Niemand stelt volgens mij dat "vreemdelingen en andere culturen" per definitie slecht zijn. Maar jij bent wel iemand die iets dergelijks doet in omgekeerde zin.

Jij stelt hier letterlijk dat vreemdelingen en andere culturen/andersdenkenden per definitie altijd goed zijn. Dat is net zo debiel als zeggen "vreemdelingen en andersdenkenden zijn altijd slecht".

Ik bekijk het per geval. Iemand die een ideologie meeneemt die niet haaks staat op "onze" democratische en menselijke waarden lijkt niet bij voorbaat een probleem te zijn. Echter, iemand die een ideologie meeneemt die haaks staat op "onze" normen en waarden? Die kan een grote bedreiging zijn voor "onze" democratie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik bekijk het per geval. Iemand die een ideologie meeneemt die niet haaks staat op "onze" democratische en menselijke waarden lijkt niet bij voorbaat een probleem te zijn. Echter, iemand die een ideologie meeneemt die haaks staat op "onze" normen en waarden? Die kan een grote bedreiging zijn voor "onze" democratie.

Een grote bedreiging voor "onze" democratie?

In hetzelfde boek zette Schumpeter een theorie van de democratie uiteen, die tot doel had, dat wat hij de "klassieke leer" noemde, uit te dagen. Hij betwistte het idee dat democratie een proces was, waarbij de kiezers zich identificeren met het algemeen belang, en dat politici dit algemeen belang vervolgens uit naam van de kiezers uitvoerden. Hij betoogde dat dit onrealistisch was, en dat de onwetendheid en de oppervlakkigheid van de mensen betekende dat zij in feite tot op grote hoogte door de politici zouden worden gemanipuleerd. De politici bepaalden de agenda.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter

Denk eens na voor dat je wat neerplempt!!! :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid