Spring naar bijdragen

Satan heerser op aarde?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 570
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

De Satan is heerser op aarde zoals het Johannes evangelie ons verteld. Hoe kan ik dat plaatsen? Moet ik denken aan de oorlogen dat de werking van de boze is?

Op het moment dat je satan gaat personificeren, ga je het kwaad en de oorzaak ervan buiten jezelf leggen.

Het is niet de satan maar satan.

En dat is het equivalent voor het kwade.

Dit itt. tot het goede.

Beiden zijn in jouw zelf aanwezig, maar datgene wat jij het meeste aandacht geeft zal ook het meeste overheersen.

Je bent het zelf die kwaad laat overheersen, door al je geestelijk energie te wijden aan slechte dingen.

Daarom is er geen ruimte meer voor het goede en zal steeds weer de aandacht getrokken worden door het slechte.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je moet niet alles geloven wat anderen zeggen.

Wat je zelf denkt nu, heb je heel erg goed.

En daar kun je tenminste ook zelf iets aan doen. :D

Ga je op goede en mooie dingen richten, ipv. alleen met negatieviteit bezig zijn.

Dat zal je leven gelukkiger, oftewel zaliger, maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...
De Satan is heerser op aarde zoals het Johannes evangelie ons verteld. Hoe kan ik dat plaatsen? Moet ik denken aan de oorlogen dat de werking van de boze is? En over milieu vervuiling waarin de Satan hier grote invloed heeft op mensen?

Ik had van een predikant begrepen dat de Satan zelfs de commandeur is? Weet iemand waar ik dat kan vinden in de Bijbel?

Is het opwekkingsliedje 'de Heer regeert niet misleidend'? Denk aan mensen die God de schuld geven aan alle ellende hier op aarde?

Hoi Ben, dat lied is zeker misleidend, het is echt niet waar. De Bijbel zegt dat de wereld wordt geregeerd op dit moment door de "god dezer eeuw" de "overste van de lucht" en daarom hebben wij niet te strijden tegen vlees en bloed dus tegen mensen of onze oude natuur, maar de overheden in de lucht, dat is geen actieve strijd, maar wel een defensieve strijd gezien het feit dat als het goed is, wij de wapenrusting hebben aangedaan uit Efeze 6.

Deze tegenstander is de "diabolos" en dat zovelen op de vlucht zijn en zich samenscholen op één plek is omdat de diabolos alles door elkaar heeft gegooid.. straks woont er geen volk meer in zijn eigen land. De wereld is op weg naar Babel. En Rom. 3 zegt dat God de wereld heeft losgelaten omdat zij ( de wereld) de duisternis liever hebben gehad dan het Licht. Deut 31 zegt al dat Hij Zich een ogenblik verbergende zal verbergen en in die tijd leven wij. Daar komt een eind aan, en ik geloof dat de openbaring van een Rechtvaardig God zeer dichtbij is. Dan komt HIj niet als Redder, maar als Rechter.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De Satan is heerser op aarde zoals het Johannes evangelie ons verteld. Hoe kan ik dat plaatsen? Moet ik denken aan de oorlogen dat de werking van de boze is? En over milieu vervuiling waarin de Satan hier grote invloed heeft op mensen?

Ik had van een predikant begrepen dat de Satan zelfs de commandeur is? Weet iemand waar ik dat kan vinden in de Bijbel?

Is het opwekkingsliedje 'de Heer regeert niet misleidend'? Denk aan mensen die God de schuld geven aan alle ellende hier op aarde?

Hoi Ben, dat lied is zeker misleidend, het is echt niet waar. De Bijbel zegt dat de wereld wordt geregeerd op dit moment door de "god dezer eeuw" de "overste van de lucht" en daarom hebben wij niet te strijden tegen vlees en bloed dus tegen mensen of onze oude natuur, maar de overheden in de lucht, dat is geen actieve strijd, maar wel een defensieve strijd gezien het feit dat als het goed is, wij de wapenrusting hebben aangedaan uit Efeze 6.

Deze tegenstander is de "diabolos" en dat zovelen op de vlucht zijn en zich samenscholen op één plek is omdat de diabolos alles door elkaar heeft gegooid.. straks woont er geen volk meer in zijn eigen land. De wereld is op weg naar Babel. En Rom. 3 zegt dat God de wereld heeft losgelaten omdat zij ( de wereld) de duisternis liever hebben gehad dan het Licht. Deut 31 zegt al dat Hij Zich een ogenblik verbergende zal verbergen en in die tijd leven wij. Daar komt een eind aan, en ik geloof dat de openbaring van een Rechtvaardig God zeer dichtbij is. Dan komt HIj niet als Redder, maar als Rechter.

Wat is hier misleidend?

Als ik de tekst van Opwekking 375 ("de Heer regeert!") leg naast die van Psalm 97, dan zie ik:

De Heer regeert ( 3x )

Dat de aarde juicht ( 3x )

Dat het volk zich verheugt.

Want Hij regeert

Het vuur dat voor Hem uitgaat

verteert zijn sterkste vijanden

De bergen zijn als was

bij't verschijnen van de Heer

refr.

De hemel toont zijn heerlijkheid

De volken zien Zijn grootheid

want U, o Heer, bent verheven

Boven al wat leeft.

refr.

herhalen wat al eerder werd gezongen:

97:1 De HEER is koning – laat de aarde juichen,

laat vreugde heersen van kust tot kust.

("De Heer regeert

Dat de aarde juicht")

97:2 In wolk en duisternis is hij gehuld,

zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.

97:3 Vuur gaat voor hem uit,

rondom verterend wie tegen hem opstaan.

("Het vuur dat voor Hem uitgaat

verteert zijn sterkste vijanden")

97:4 Zijn bliksems verlichten de wereld,

de aarde ziet het en beeft.

97:5 De bergen smelten als was voor de HEER,

voor de Heer van heel de aarde.

("De bergen zijn als was

bij't verschijnen van de Heer")

97:6 De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,

alle volken aanschouwen zijn majesteit.

("De hemel toont zijn heerlijkheid

De volken zien Zijn grootheid...")

97:7 Beschaamd staan zij die beelden aanbidden

en zich beroemen op goden van niets.

Voor hem moeten alle goden zich buigen.

97:8 Sion hoort het en verheugt zich;

de steden van Juda juichen

om uw rechtspraak, HEER.

97:9 U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde,

boven alle goden hoog verheven.

("...want U, o Heer, bent verheven

Boven al wat leeft.")

Je zal, vrees ik, die uitspraken van Paulus op een andere manier in evenwicht moeten brengen met de Psalm, wil je niet beweren dat hij misleidende uitspraken heeft gedaan... ;)

Of je laat beide gedachten naast elkaar staan, natuurlijk... Want ik zou willen dat heel de aarde kon juichen, maar dat moment lijkt deze dagen helaas nog heel ver weg te zijn...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dus spreekt de Psalm niet over de tijd waarin wij nu leven, maar is de Psalm geheel profetisch van karakter. De opwekkingsliederen spreken heel vaak over een tijd die nog moet komen en daarom zing ik de meeste liederen nooit. Ik zing liever uit andere zangbundels.

De hele aarde juicht nu helemaal niet, integendeel, de aarde huilt als ik zo de media volg.

Dus zingen dat de Heer nu regeert is een leugen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De vraag is of de media nu een goede graadmeter is voor het geluk van de mensen. Media zoeken altijd de problemen op, dat trekt hogere kijkcijfers.

En, ook in de dagen dat God de wereld verdronk, was er weinig gejuich (en weinig media). Dus gebrek aan vreugde hoeft niet aan Satan te liggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dus spreekt de Psalm niet over de tijd waarin wij nu leven, maar is de Psalm geheel profetisch van karakter. De opwekkingsliederen spreken heel vaak over een tijd die nog moet komen en daarom zing ik de meeste liederen nooit. Ik zing liever uit andere zangbundels.

De hele aarde juicht nu helemaal niet, integendeel, de aarde huilt als ik zo de media volg.

Dus zingen dat de Heer nu regeert is een leugen.

De conclusie dat de Psalm "geheel profetisch van karakter is" en "niet spreekt over de tijd waarin wij nu leven" kan je niet trekken op grond van de tekst van die Psalm zelf. Die spreekt immers vanuit een "tegenwoordige tijd": de Heer regeert...

Je conclusie (Dus spreekt...) baseer je dus enkel op je eigen ervaring van het "nu nog niet"... Maar dat maakt de tekst nog geen leugen. Tenzij je het bewijs in handen hebt dat die toekomst waarover je meent dat men zingt nooit realiteit zal worden... Als je niet gelooft in die toekomst, dan is dat gezang inderdaad een leugen, voor jou...

Maar ook dan is dat lied, is die Psalm op zichzelf genomen nog gewoon "waar". En is het "de Heer regeert!" even waar als Jezus' "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde"...

Het kan intussen zijn dat die Psalm "profetisch" is. Het kan (andere optie) ook zo zijn dat de Psalm je uitnodigt om "vooruit te grijpen op de belofte", en te gaan leven in een realiteit waarin die belofte ook nu al is waar gemaakt. En in dat geval zou je dat lied uit volle borst kunnen meezingen! Uit geloof, tot geloof. In het besef dat er weliswaar een hoop ellendigs gebeurt in deze wereld, maar God ook al beslissend heeft ingegrepen, zodat de uitkomst/toekomst bij voorbaat al vast staat...

Ik denk dat het heel "menselijk" is om beide opties naast elkaar te laten bestaan. Te leven in de hoop van de profetie, maar ook uit de hoop van die profetie. Vanwege dat "nu al" maar ook "nog niet" van die Messiaanse realiteit...

Ik zelf zing dat lied "dus" hoe dan ook uit volle borst mee!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Beetje warrig antwoord waar ik niet zoveel kan.

Er is zeker blijdschap in mijn leven omdat ik de Here Jezus ken als mijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker en ik geloof dat ik uit deze wereld ben getrokken en gezet in het Koninkrijk van de Geliefde Zoon zoals Paulus als Petrus in hun brieven ons melden.

Daarom ben ik niet aardse gericht omdat mijn wandel in de hemel is alwaar ik de Zaligmaker verwacht, over toekomstverwachting gesproken....

Maar dat de Heer op aarde regeert, daarvan zou ik zeggen. Vertel dat die duizenden vluchtelingen maar, want het is wel waar dat de Heer alle macht in hemel en op aarde is gegeven, maar het is evengoed waar dat Hij die macht noch niet heeft opgeëist.

Zijn koninkrijk moet nog geopenbaard worden en is nu nog verborgen, en over die openbaring spreekt de Psalm die jijzelf aanhaalt.Als ik de hele Psalm 97 lees dan is dat toch echt nu niet van toepassing. Zijn bliksemen verlichten niet de wereld want de wereld ligt in duisternis. En het aardrijk heb ik niet zien beven. En dat "alle volken Zijn eer eer zien" kan helemaal niet, want de volgorde is dat de volkeren pas Zijn eer zien aan het eind van de 1000 jaar op Gods profetische klok, zie ook Daniël en Openbaringen.

De Bijbel is zeer chronologisch en Psalm 97 past daar uiteraard ook in, maar niet in het heden.

Dat de media niet een graadmeter is, is een vreemde reactie want ik zie toch dagelijks op tv de werkelijke beelden en ik lees in de kranten dat de aarde wel is als in de dagen van Noach en dat er vele spotters zullen zijn, maar het oordeel van God is nu niet aan de orde. God bracht een oordeel over de aarde, vanwege water maar er bleven altijd een gelovige overblijfsel behouden, ik neem ook aan dat er in die ark best wel vreugde was in de Heere, waarom niet. Er was een venster naar de hemel.

En de media van die dagen was er wel degelijk , want wij hebben de Bijbel waar dat is opgetekend.

Ik denk dat het heel "menselijk" is om beide opties naast elkaar te laten bestaan. Te leven in de hoop van de profetie, maar ook uit de hoop van die profetie. Vanwege dat "nu al" maar ook "nog niet" van die Messiaanse realiteit...

Daarom geen menselijke redenering, maar Gods Woord laten spreken. Het Messiaanse rijk is nu geen realiteit en dat is ook geen onderdeel als eerst van mijn toekomst verwachting.

Ik maakt geen deel uit direct van het Messiaanse rijk, dat is bestemd voor een gelovige natie van 12 stammen. De Heer zal niet regeren vanuit Amsterdam, maar vanuit Jeruzalem.

Het is een Davidisch rijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
...en ik geloof dat ik uit deze wereld ben getrokken en gezet in het Koninkrijk van de Geliefde Zoon zoals Paulus als Petrus in hun brieven ons melden.

Daarom ben ik niet aardse gericht omdat mijn wandel in de hemel is alwaar ik de Zaligmaker verwacht, over toekomstverwachting gesproken...

Maar dat de Heer op aarde regeert, daarvan zou ik zeggen. Vertel dat die duizenden vluchtelingen maar, want het is wel waar dat de Heer alle macht in hemel en op aarde is gegeven, maar het is evengoed waar dat Hij die macht noch niet heeft opgeëist...

Kortom: Je bent gezet in dat Koninkrijk (voltooid verleden tijd), maar je wacht op het moment dat de koninklijke macht wordt opgeëist (toekomende tijd).

Ik geloof dat ik niet heel veel anders zei... Behalve dan dat ik zeg dat er bij een "geplaatst zijn in een Koninkrijk" al sprake moet zijn van "reeds opgeëiste koninklijke macht". Omdat je anders niet van een koninkrijk kan spreken waarvan je binnen de invloedssfeer bent gekomen: je kan niet "in een nog niet bestaand Koninkrijk zijn gezet".

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja hoor dat kan heel goed. Ik ben nu al geplaatst in het koninkrijk van de Zoon Zijner liefde ,lees dat gewoon maar in de brieven. Ik stel wat jij zegt niet als norm, als je het niet erg vindt. Ik maak verschil tussen het verborgen koninkrijk en het niet geopenbaarde koninkrijk als het je goeddunkt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik maak verschil tussen het verborgen koninkrijk en het niet geopenbaarde koninkrijk als het je goeddunkt.

Je doet maar...

Ik vind het vooral jammer dat je het woord "leugen" in de mond neemt als het gaat over "de Heer regeert!". En dan druk ik me nog zwak uit...

Het is ook een leugen en daar sta ik helemaal achter. Zo worden Christenen voor de gek gehouden in bepaalde groeperingen. Ik weet echt wel wat ik zeg. Ik sta voor de Waarheid en dat is dat God Zich nu verborgen heeft en dat de tegenstander regeert, ik ga voor het schenken van klare wijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik maak verschil tussen het verborgen koninkrijk en het niet geopenbaarde koninkrijk als het je goeddunkt.

Je doet maar...

Ik vind het vooral jammer dat je het woord "leugen" in de mond neemt als het gaat over "de Heer regeert!". En dan druk ik me nog zwak uit...

Het is ook een leugen en daar sta ik helemaal achter. Zo worden Christenen voor de gek gehouden in bepaalde groeperingen. Ik weet echt wel wat ik zeg. Ik sta voor de Waarheid en dat is dat God Zich nu verborgen heeft en dat de tegenstander regeert, ik ga voor het schenken van klare wijn.

Ik ga uit van een realiteit waarin nog steeds gezegd kan worden:

Mat 5:45 ...alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Een waarin God nog steeds zijn zon laat opgaan over goede en slechte mensen, het laat regenen over... Kortom: nog zeggenschap heeft over zijn schepping en er voor zorgt. Ook voor degenen die zijn macht niet erkennen, maar er in handel en wandel blijk van geven te buigen voor "de tegenstrever". Want dat de Satan heerst hier op aarde dat hoor je mij niet ontkennen. Maar dan wel slechts over al degenen die zich door hem laten gezeggen, hem die macht "gunnen": hij heerst over hen die zich door hem (willen) laten beheersen...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Satan wint er ook niets mee maar het is een streven om mensen van de waarheid af te houden, ...

Sterker nog, het is zijn opdracht om mensen lastig te vallen:

Genesis 3:14

Toen zeide de Heere God tot die slang: (...) 15. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen.

Dus in feite doet hij alleen maar wat God hem opgedragen heeft.

Dan zou je ook wel kunnen stellen dat God heerser is op aarde, als de Duivel niet meer is dan zijn slaafje.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Schrijf hem nog maar met een hoofdletter ook. Efeze 6 zegt dat hij de overste der lucht is.

Een andere tekst zegt dat hij de "god dezer eeuw" is en Romeinen 3 zegt dat God de wereld heeft losgelaten of overgegeven aan deze duivel omdat de mensen het duisternis liever gehad hebben dan het licht, dus de mensen kunnen het krijgen zo ze het hebben willen.

God heeft zich een ogenblik verbergende verbergen staat er weer op een andere plaats. God werkt ook vanaf dat Hij de wereld heeft losgelaten in het verborgene. Hij doet een Werk aan de Gemeente, aan Zijn Lichaam en het werk aan de wereld is volbracht. Dus om nu te zeggen dat de duvel een knechtje van God is, is een leer die de alverzoeningsleer ook hanteert en dat vind ik persoonlijk een zeer misleidende leer, dus ik ga die leer niet verder uitdiepen, maar daarom protesteer ik wel tegen de gedachte dat God satan opdracht geeft om Zijn schepping dwars te zitten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom staat God het lijden toe? Dat is wel een beetje het kernprobleem van iedere religie met een godsbeeld van een godheid die en al-goed is, en al-wetend, en al-machtig.

In katholieke kring is het basis-antwoord op dat probleem "we weten het niet".

Voor mezelf is het antwoord weliswaar iets minder zeker, maar wel bruikbaar: God is niet al-machtig in de zin waarin de meeste mensen dat verstaan. Zelfs een al-machtige godheid is gebonden aan zijn eigen verhaal.

Het is een beetje als met een regisseur van een SciFi-film: in beginsel kan alles. De regisseur heeft geen beperkingen, maar zodra hij begint zijn verhaal te vertellen, introduceert hij zijn eigen beperkingen. Zou hij die beperkingen niet in acht nemen, dan wordt de film onverteerbaar. Om maar even de klassieker onder de klassiekers te nemen: in Star Wars wordt uiteengezet hoe sneller-dan-licht reizen werkt, namelijk via zogenaamde hyperspace-routes. is dat onzin? Jawel. Had de regisseur in zijn almacht een andere oplossing kunnen verzinnen? Natuurlijk (spice uit Dune, de wrap-machines uit star trek, de FTL motoren uit Galactica, alles had gekund). Maar nu de regisseur deze optie heeft gekozen, wordt zijn verhaal ongeloofwaardig als hij ergens om een vastlopende verhaallijn te redden reizen per "bram me up, Scotty"-systeem had toegevoegd.

De al-macht van God is beperkt door de verhaallijn die hij zelf gekozen heeft.

Je gaat ervan uit dat God gebonden is aan grenzen. Hij staat buiten de tijd en ruimte. God hoeft niet in te grijpen, dat is een gedachte van de mens om recht te zien gebeuren. Het feit dat er zoveel narigheid is, is terug te traceren naar de zondeval. De Schepping was perfect, maar de mens heeft het met zonde aangetast. Op aandringen van Satan, dat wel. Maar ik zie niet zo zeer dat Satan hier heerst. Het is meer de menselijke aard die heerst. God heeft zijn handen dus van de aarde gehaald en kan kiezen wanneer Hij ingrijpt. Niet gebaseerd op feiten(misschien wel), maar mijn visie erop.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid