Spring naar bijdragen

Satan heerser op aarde?


Aanbevolen berichten

Ik zie eigenlijk alleen maar mensen die aan lopen te klooien.

De halve zee in 40 jaar leeggevist, da's een hele prestatie. En vervolgens met de vinger naar God of de Duivel wijzen? Blijf je zo zelf mooi buiten schot...

Heb ns het lef om je verantwoordelijlheid te nemen.

Precies en dan overal God de schuld van geven. De wereld is : "Het domein van de slang", om maar eens de titel van een boek te citeren.

De TS die Ben heet, stelt een vraag, maar geeft in dit topic ook zelf het antwoord.

God heeft de wereld overgegeven dan wel losgelaten staat er in de eerste hoofdstukken van de Rom. brief en aan wie denk je dat hij die wereld heeft overgeven? Kan niet missen, dat staat er ook, aan de overste van de machten in de lucht, de god dezer eeuw.

Echter tegelijkertijd is er gelukkig voor elk mens de mogelijkheid om door het geloof in Jezus Christus verlost te worden van deze macht. Ook dat staat in de Bijbel. En dat liedje; "de Heer regeert" ach....misschien is "leugen" een te zwaar woord, als je maar weet dat als je het zingt dat de Heer regeert in jouw hart als je een gelovige bent. Maar verder verwijst het naar een volgende huishouding waar God zeker zal regeren en de Here Jezus de troon van David zal opeisen en moeilijker is het niet.

Satan is nog steeds : de moordenaar "van in den beginne" en hij is nog steeds "de verklager der broederen" en hij heeft nog steeds toegang in de hemel anders kan hij niet aanklagen, maar Openbaring 12 beschrijft dat hij daar een keer uitgekickt wordt. Een soort wisseling van de wacht. Hij eruit en de Gemeente erin.

Voor wie het geloven wilt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
  • Antwoorden 570
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Ik vind het vooral jammer dat je het woord "leugen" in de mond neemt als het gaat over "de Heer regeert!". En dan druk ik me nog zwak uit...

Ik ga uit van een realiteit waarin nog steeds gezegd kan worden:
Mat 5:45 ...alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Een waarin God nog steeds zijn zon laat opgaan over goede en slechte mensen, het laat regenen over... Kortom: nog zeggenschap heeft over zijn schepping en er voor zorgt. Ook voor degenen die zijn macht niet erkennen, maar er in handel en wandel blijk van geven te buigen voor "de tegenstrever". Want dat de Satan heerst hier op aarde dat hoor je mij niet ontkennen. Maar dan wel slechts over al degenen die zich door hem laten gezeggen, hem die macht "gunnen": hij heerst over hen die zich door hem (willen) laten beheersen...

AMEN!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 weeks later...
Dat het liedje de Heer regeert ik misleidend vind.

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel

Gods Wil IS Wet, voor degenen die het geloven en voor degenen die het niet geloven. De duivel heeft "bewegingsvrijheid" zolang God het toestaat. De duivel is een leugenaar, een verliezer en probeert nog zoveel mensen mee te slepen in zijn duisternis. De duivel heeft niks te vertellen, ook niet op aarde. Men kan hooguit kiezen deze leugenaar te geloven en samen met hem in de duisternis te wandelen.

Er is niks misleidend aan de zin "De Heer regeert". Er is een Koning: JEZUS CHRISTUS!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dus als de Bijbel schrijft dat nu de wereld wordt gereageerd door de god dezer eeuw dan heeft God dat helemaal fout?

Een beetje kennis van zaken weet dat het hele gebed van het Onze Vader niet van toepassing kàn zijn in deze bedeling en als iemand gelooft dat wat er gebeurt o.l.v. IS en alle narigheid die we om ons heen zien en dan bidt: Gods wil geschiedt nu op aarde zowel als in de hemel, dan heb je iets "gemist".

Je kunt dat rustig bidden, maar God zal het gebed lijkt mij niet verhoren, want Zijn koninkrijk is nog niet gevestigd op aarde. En ik zou me maar schamen om te bidden om het dagelijkse brood als we overladen worden met kerstdiner's .

Om over het vergeven van onze schuldenaren maar te zwijgen, met al die veroordelingen over mede christenen als ik dat zo lees.

En als je nog moet bidden dat Hij je schulden moet vergeven heb je Joh. 3 vers 16 naar mijn mening niet begrepen.

Maar misschien word jij nooit in verzoeking geleid, en ben jij niet verlost van de boze.

Nou.... ik dus wel.

En ik maak zeker deel uit van het hemelse koninkrijk, maar dat is nog verborgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. (2 Petrus 3)

En God heeft jou om hulp gevraagd om te bepalen wie die spotters zijn die naar hun eigen begeerlijkheden wandelen? Ik zou maar voorzichtig zijn om maar raak te oordelen over christenen buiten de door jou verheven dominaties zoals die van Benny Hinn en Derkek Prince... enz.......

Ik denk dat wij allemaal nog eens raar zullen opkijken als we zullen zien wie die spotters waren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. (2 Petrus 3)

Inderdaad :(

De Heerlijkheid van Het OnzeVader, het Gebed van de Levende, niet kennen en niet beseffen en klaarblijkelijk niet hebben ervaren, dat is pas armoede. En zo hoogmoedig daarmee omgaan.....dat iemand die zich christen noemt dat kan doen, dat vind ik zó onvoorstelbaar, daar zijn geen woorden voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als er toch geen woorden voor zijn, gebruik ze dan ook niet. Het is afgunst en veroordeling en dan kun je maar beter zwijgen denk ik.

Maak je geen zorgen, ik ken het gebed van de Levende Christus, heel goed en heb het ook ooit moeten leren. Maar ik bid niet voor geestelijke zegeningen, die ik allang ontvangen heb IN de levende Christus.

Maar mag ik dan alsjeblieft in mijn binnenkamer datgene bidden en danken wat de Heilige Geest op mijn hart legt.

Wij zouden bidden in Geest en Waarheid, dus in de Ware Geest en waar die Geest is, daar is vrijheid en laten we ons maar niet bemoeien met elkaars gebed. Als er iets intiems is in mijn relatie met Christus is het dàt wel.

De Farizeeërs deden dat demonstratief en openlijk en velen bidden het gebed dat de Here Jezus aan Zijn discipelen leerde al murmelend en mompelend als één depressieve dreun, zonder wellicht te beseffen waar ze het over hebben danwel zonder dat zij een relatie hebben met de Levende Heiland. Het is een ritueel zoals dat van de Schriftgeleerden en zoals ik vaak hoor bidden in kerken, met verheven zangerige stemmen in fraaie bewoordingen.

Of in het Latijn alsof God onze taal niet kan verstaan. Ik ben ervan overtuig dat het gebed zo niet bedoeld is, maar iedereen moet dat zelf maar bepalen. God ziet het hart aan en voor mij geldt dat Hij nooit een bidder in de kou heeft laten staan.

Ik hoop dat je dat in deze donkere dagen ook mag ervaren Anja.

P.S. ik heb trouwens heel veel plezier van je sportschoenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Heer heeft in het Onze Vader heel de Wetenschap die Hij bezat, samengebracht. De mensen die het bidden en erover mediteren en zo dit zaadje in hun ziel planten, het begieten, beschermen en verzorgen, kunnen die Enorme Boom van Leven erin ontdekken, met al Zijn mogelijkheden om vrucht te dragen, en alle moeilijkheden te trotseren. En zo iemand kan en zal niet denigrerend noch afwijzend spreken over Zijn Gebed, dat Hij Persoonlijk ons leerde en leert.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Een beetje kennis van zaken weet dat het hele gebed van het Onze Vader niet van toepassing kàn zijn in deze bedeling en als iemand gelooft dat wat er gebeurt o.l.v. IS en alle narigheid die we om ons heen zien en dan bidt: Gods wil geschiedt nu op aarde zowel als in de hemel, dan heb je iets "gemist".
Met een beetje kennis van zaken zou je weten dat er niet staat "Uw wil geschiedt", maar "Uw wil geschiede". Vertaling van een Griekse imperatief (aoristus passivus). Het is een gebed tot God dat Hij toch vooral moge bevorderen dat zijn wil zal geschieden op aarde zoals in de hemel. Juist in onze (als je dat woord zou willen gebruiken) "bedeling" bij uitstek een passend gebed bij al "wat er gebeurt o.l.v. IS en alle narigheid die we om ons heen zien"...
Je kunt dat rustig bidden, maar God zal het gebed lijkt mij niet verhoren, want Zijn koninkrijk is nog niet gevestigd op aarde.
Vandaar ook het "Uw koninkrijk kome..." á¼Î»Î¸Î­Ï„ω ἡ βασιλεία σου - op een 'spannende' manier staand naast het σοῦ á¼ÏƒÏ„ιν ἡ βασιλεία verderop, het "want van U is het koninkrijk". Dat koninkrijk dat al is én nog moet komen...
Om over het vergeven van onze schuldenaren maar te zwijgen, met al die veroordelingen over mede christenen als ik dat zo lees.
Huh??? Wat zeg je dan van:
De Farizeeërs deden dat demonstratief en openlijk en velen bidden het gebed dat de Here Jezus aan Zijn discipelen leerde al murmelend en mompelend als één depressieve dreun, zonder wellicht te beseffen waar ze het over hebben danwel zonder dat zij een relatie hebben met de Levende Heiland. Het is een ritueel zoals dat van de Schriftgeleerden en zoals ik vaak hoor bidden in kerken, met verheven zangerige stemmen in fraaie bewoordingen.

Of in het Latijn alsof God onze taal niet kan verstaan.

En dat direct na je:
Wij zouden bidden in Geest en Waarheid, dus in de Ware Geest en waar die Geest is, daar is vrijheid en laten we ons maar niet bemoeien met elkaars gebed.
"Veroordelingen over medechristenen..."

Eén hoofdstukje verder dan dit gebed staat: "Alle [dingen] dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo".

Link naar bericht
Deel via andere websites
]Vandaar ook het "Uw koninkrijk kome..." á¼Î»Î¸Î­Ï„ω ἡ βασιλεία σου - op een 'spannende' manier staand naast het σοῦ á¼ÏƒÏ„ιν ἡ βασιλεία verderop, het "want van U is het koninkrijk". Dat koninkrijk dat al is én nog moet komen...

Amen. En.....dat gebed is zeer zeker al én wordt in vele mensenlevens wel degelijk verhoord...... |P

Link naar bericht
Deel via andere websites
De Satan is heerser op aarde zoals het Johannes evangelie ons verteld. Hoe kan ik dat plaatsen? Moet ik denken aan de oorlogen dat de werking van de boze is? En over milieu vervuiling waarin de Satan hier grote invloed heeft op mensen?

Ik had van een predikant begrepen dat de Satan zelfs de commandeur is? Weet iemand waar ik dat kan vinden in de Bijbel?

Is het opwekkingsliedje 'de Heer regeert niet misleidend'? Denk aan mensen die God de schuld geven aan alle ellende hier op aarde?

Satan is niet een entiteit op zichzelf staand als een a la duivel of de grote tegenstander van G'd. In het oude testament wordt Ha-Satan een aantal keer benoemd en is een tester voor de mens/aanklager in dienst van G'd. Pas vanuit het nieuwe testament verandert dat en is zelfs dat nog niet duidelijk onder diverse christelijke groeperingen. In het OT worden zelfs mensen zo genoemd als ze iets verkeerds hebben gedaan. Wij als mensen hebben een eigen wil gekregen van G'd en doen iets verkeerds. Niet Satan of dergelijke. En als hij ermee te maken heeft is het zelfs in dienst van G'd (hij moet toestemmingen hebben). Mijn advies is om naar iemand toe te gaan die je naar de deur wijst maar waar je zelf doorheen moet lopen i.p.v. mensen die zeggen hoe het wel zit (inclusief mijzelf) Als je de bijbel leest in het Hebreeuws of Grieks krijg je hele andere betekenissen bij bepaalde verhalen. Fijne dagen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De Satan is heerser op aarde zoals het Johannes evangelie ons verteld. Hoe kan ik dat plaatsen? Moet ik denken aan de oorlogen dat de werking van de boze is? En over milieu vervuiling waarin de Satan hier grote invloed heeft op mensen?

Ik had van een predikant begrepen dat de Satan zelfs de commandeur is? Weet iemand waar ik dat kan vinden in de Bijbel?

Is het opwekkingsliedje 'de Heer regeert niet misleidend'? Denk aan mensen die God de schuld geven aan alle ellende hier op aarde?

Satan is niet een entiteit op zichzelf staand als een a la duivel of de grote tegenstander van G'd. In het oude testament wordt Ha-Satan een aantal keer benoemd en is een tester voor de mens/aanklager in dienst van G'd. Pas vanuit het nieuwe testament verandert dat en is zelfs dat nog niet duidelijk onder diverse christelijke groeperingen. In het OT worden zelfs mensen zo genoemd als ze iets verkeerds hebben gedaan. Wij als mensen hebben een eigen wil gekregen van G'd en doen iets verkeerds. Niet Satan of dergelijke. En als hij ermee te maken heeft is het zelfs in dienst van G'd (hij moet toestemmingen hebben). Mijn advies is om naar iemand toe te gaan die je naar de deur wijst maar waar je zelf doorheen moet lopen i.p.v. mensen die zeggen hoe het wel zit (inclusief mijzelf) Als je de bijbel leest in het Hebreeuws of Grieks krijg je hele andere betekenissen bij bepaalde verhalen.

Niet voor niets is "het getal van het beest het getal van een mens". De mens doet het kwade en geeft macht aan het kwade. Als de mens het kwade niet doet, staat dat wat "satan" wordt genoemd met lege handen. Het is een kwestie van bewustzijn en transformatie. En wij weten uit de Bijbel immers dat eens de gehele wereld voor dit bewustzijn zal ontwaken.

Als een entiteit tegen Hem kan opstaan om Hem het hoofd te bieden, wie heeft die dan geschapen? Mensen die zich halsstarrig op "satan" blijven focussen, geloven kennelijk zèlf in een heel andere god die machtiger is. Want God heeft volgens hen een vijand, die Hij maar niet kan verslaan.De zwakke en onbeduidende mensen moeten Hem zelfs te hulp komen. Dat is kennelijk de opvatting die men heeft van de grootsheid en de almacht van God. Daarmee haalt men Hem omlaag. Men schildert Hem af als iemand die niet in staat is zijn tegenstander te verslaan. De gevolgen van zo'n opvatting zijn, vind ik, bedroevend en kwalijk, want deze opvatting heeft ertoe geleid dat velen aan de duivel krachten toeschreven en toeschrijven, die God niet zou hebben. Als iemand blijk gaf of blijk geeft, van buitengewone gaven, als iemand wonderen verrichtte, dan was het volgens hen de duivel die hem daartoe de middelen verschafte,en niet God. God kan volgens hun godsbeeld kennelijk alleen maar de mensen in een toestand van zwakheid en middelmatigheid houden.

Vanuit dit foutieve godsbeeld is het dan ook niet zo gek dat er zelfs mensen zijn geweest en nog zijn, die satanist werden. Waarom zou je een God dienen die helemaal niets maar dan ook niets kan, die onmachtig is, als de kennis, de gaven en de vermogens van zijn tegestander, de duivel, komen? Dit is waar men op uitkomt als men de sleutels tot de ware kennis heeft verloren. ;):(

Daarom zijn er ook zoveel fanatici, die bezeten door de gedachte aan de duivel overal denken het werk van die duivel tegen te komen. Ze hebben hem immers zelf tot een soort god verheven. En ze spannen zich in om overal die "vijanden" te verslaan (want de echte God kan immers niks volgens hen, dus zij moeten het doen, het moet van hen komen) door ze te behandelen als handlangers van "satan", als zonen van de duivel. Ze rusten niet voordat ze hen letterlijk of figuurlijk hebben afgeslacht. In werkelijkheid maken zij zichzelf tot uitvoerders van die duivel, die zij alsmaar sterker maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De Satan is heerser op aarde zoals het Johannes evangelie ons verteld. Hoe kan ik dat plaatsen? Moet ik denken aan de oorlogen dat de werking van de boze is? En over milieu vervuiling waarin de Satan hier grote invloed heeft op mensen?

Ik had van een predikant begrepen dat de Satan zelfs de commandeur is? Weet iemand waar ik dat kan vinden in de Bijbel?

Is het opwekkingsliedje 'de Heer regeert niet misleidend'? Denk aan mensen die God de schuld geven aan alle ellende hier op aarde?

Satan is niet een entiteit op zichzelf staand als een a la duivel of de grote tegenstander van G'd. In het oude testament wordt Ha-Satan een aantal keer benoemd en is een tester voor de mens/aanklager in dienst van G'd. Pas vanuit het nieuwe testament verandert dat en is zelfs dat nog niet duidelijk onder diverse christelijke groeperingen. In het OT worden zelfs mensen zo genoemd als ze iets verkeerds hebben gedaan. Wij als mensen hebben een eigen wil gekregen van G'd en doen iets verkeerds. Niet Satan of dergelijke. En als hij ermee te maken heeft is het zelfs in dienst van G'd (hij moet toestemmingen hebben). Mijn advies is om naar iemand toe te gaan die je naar de deur wijst maar waar je zelf doorheen moet lopen i.p.v. mensen die zeggen hoe het wel zit (inclusief mijzelf) Als je de bijbel leest in het Hebreeuws of Grieks krijg je hele andere betekenissen bij bepaalde verhalen.

Niet voor niets is "het getal van het beest het getal van een mens". De mens doet het kwade en geeft macht aan het kwade. Als de mens het kwade niet doet, staat dat wat "satan" wordt genoemd met lege handen. Het is een kwestie van bewustzijn en transformatie. En wij weten uit de Bijbel immers dat eens de gehele wereld voor dit bewustzijn zal ontwaken.

Als een entiteit tegen Hem kan opstaan om Hem het hoofd te bieden, wie heeft die dan geschapen? Mensen die zich halsstarrig op "satan" blijven focussen, geloven kennelijk zèlf in een heel andere god die machtiger is. Want God heeft volgens hen een vijand, die Hij maar niet kan verslaan.De zwakke en onbeduidende mensen moeten Hem zelfs te hulp komen. Dat is kennelijk de opvatting die men heeft van de grootsheid en de almacht van God. Daarmee haalt men Hem omlaag. Men schildert Hem af als iemand die niet in staat is zijn tegenstander te verslaan. De gevolgen van zo'n opvatting zijn, vind ik, bedroevend en kwalijk, want deze opvatting heeft ertoe geleid dat velen aan de duivel krachten toeschreven en toeschrijven, die God niet zou hebben. Als iemand blijk gaf of blijk geeft, van buitengewone gaven, als iemand wonderen verrichtte, dan was het volgens hen de duivel die hem daartoe de middelen verschafte,en niet God. God kan volgens hun godsbeeld kennelijk alleen maar de mensen in een toestand van zwakheid en middelmatigheid houden.

Vanuit dit foutieve godsbeeld is het dan ook niet zo gek dat er zelfs mensen zijn geweest en nog zijn, die satanist werden. Waarom zou je een God dienen die helemaal niets maar dan ook niets kan, die onmachtig is, als de kennis, de gaven en de vermogens van zijn tegestander, de duivel, komen? Dit is waar men op uitkomt als men de sleutels tot de ware kennis heeft verloren. ;):(

Daarom zijn er ook zoveel fanatici, die bezeten door de gedachte aan de duivel overal denken het werk van die duivel tegen te komen. Ze hebben hem immers zelf tot een soort god verheven. En ze spannen zich in om overal die "vijanden" te verslaan (want de echte God kan immers niks volgens hen, dus zij moeten het doen, het moet van hen komen) door ze te behandelen als handlangers van "satan", als zonen van de duivel. Ze rusten niet voordat ze hen letterlijk of figuurlijk hebben afgeslacht. In werkelijkheid maken zij zichzelf tot uitvoerders van die duivel, die zij alsmaar sterker maken.

Ben het grotendeels zeker met je eens. Kan jij mij verwijzen naar het stuk dat het zo gezegde kwade met lege handen staat als de mens niet kwaad doet? Ben benieuwd naar de hele tekst?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Een beetje kennis van zaken weet dat het hele gebed van het Onze Vader niet van toepassing kàn zijn in deze bedeling en als iemand gelooft dat wat er gebeurt o.l.v. IS en alle narigheid die we om ons heen zien en dan bidt: Gods wil geschiedt nu op aarde zowel als in de hemel, dan heb je iets "gemist".
Met een beetje kennis van zaken zou je weten dat er niet staat "Uw wil geschiedt", maar "Uw wil geschiede". Vertaling van een Griekse imperatief (aoristus passivus). Het is een gebed tot God dat Hij toch vooral moge bevorderen dat zijn wil zal geschieden op aarde zoals in de hemel. Juist in onze (als je dat woord zou willen gebruiken) "bedeling" bij uitstek een passend gebed bij al "wat er gebeurt o.l.v. IS en alle narigheid die we om ons heen zien"...
Je kunt dat rustig bidden, maar God zal het gebed lijkt mij niet verhoren, want Zijn koninkrijk is nog niet gevestigd op aarde.
Vandaar ook het "Uw koninkrijk kome..." á¼Î»Î¸Î­Ï„ω ἡ βασιλεία σου - op een 'spannende' manier staand naast het σοῦ á¼ÏƒÏ„ιν ἡ βασιλεία verderop, het "want van U is het koninkrijk". Dat koninkrijk dat al is én nog moet komen...
Om over het vergeven van onze schuldenaren maar te zwijgen, met al die veroordelingen over mede christenen als ik dat zo lees.
Huh??? Wat zeg je dan van:
De Farizeeërs deden dat demonstratief en openlijk en velen bidden het gebed dat de Here Jezus aan Zijn discipelen leerde al murmelend en mompelend als één depressieve dreun, zonder wellicht te beseffen waar ze het over hebben danwel zonder dat zij een relatie hebben met de Levende Heiland. Het is een ritueel zoals dat van de Schriftgeleerden en zoals ik vaak hoor bidden in kerken, met verheven zangerige stemmen in fraaie bewoordingen.

Of in het Latijn alsof God onze taal niet kan verstaan.

En dat direct na je:
Wij zouden bidden in Geest en Waarheid, dus in de Ware Geest en waar die Geest is, daar is vrijheid en laten we ons maar niet bemoeien met elkaars gebed.
"Veroordelingen over medechristenen..."

Eén hoofdstukje verder dan dit gebed staat: "Alle [dingen] dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo".

Vreemd, dat je in mijn post een veroordeling leest. En het klopt helemaal dat het om een aanvoegende wijs gaat. Ik heb dat ook nergens ontkent.

Fijne Kerstdagen gewenst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 months later...
De Satan is heerser op aarde zoals het Johannes evangelie ons verteld. Hoe kan ik dat plaatsen? Moet ik denken aan de oorlogen dat de werking van de boze is? En over milieu vervuiling waarin de Satan hier grote invloed heeft op mensen?

Jezus is de Koning der Koningen! Jezus is ook mijn Koning. De duivel heeft niks over mij te zeggen. Hij probeert het wel, maar wanneer je Jezus aanneemt als persoonlijke Verlosser, heeft satan geen enkel recht op jou of op jouw leven, helemaal niks!

Efeziërs 1

Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;

Jezus staat ver boven alle overheden, alle machten, alle krachten en alle namen, ook in deze wereld.

De duivel heerst alleen als hij toestemming heeft. Die keuze kunnen we zelf maken. Kiezen we voor Jezus, dan heeft de duivel geen macht meer! Jezus heeft alle macht over jouw leven!

Jezus is Heer der heren en Koning der koningen!

Openbaring 19

En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren.

Jezus is de eeuwige God

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij leert de Bijbel dat nu de overste dezer eeuw dus satan is. De wereld is zijn domein en dat de Here Jezus Koning is als de Zoon van David is pas aan de orde als Hij zijn koninkrijk heeft opgeëisd en Hij de troon in Jeruzalem zal bestijgen.

Nu is op dit moment waar satan de wereld ( be) heerst is de Heere de verborgen Koning van een verborgen koninkrijk dat niet van deze wereld is.

Er worden wat dingen veralgemeniseerd die uitsluitend van toepassing zijn op de gelovigen met een hemelse positie in een hemels koninkrijk. Bovendien als je het goed wilt formuleren is het niet Jezus is Koning, maar wordt het straks "Christus is Koning". Christus is de Gezalfde en Hij is de Opgestane Heer.

Hij heeft dan een heersende positie terwijl Hij als Jezus een dienende positie had en ook in die functie is gekruisigd.

Als je Efeze 1 citeert dan staat daar ook duidelijk: "Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is" met een verwijzing naar Dan. 9 vers 24, en dat is nog niet gebeurd.

Overigens staat in Efeze 1 het woord "aioon" dus het gaat niet over deze wereld, maar over deze eeuw en binnen het verband gelezen gaat het daar niet over de koning van deze wereld, maar over de Opgewekte Christus, Die nu aan de Rechterhand van de Vader zit en gesteld is boven alle overheid en macht en kracht en heeschappen en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw maar ook in de toekomende en zodoende is alles aan Hem onderworpen, echter dat zien wij nog niet en dat ziet de wereld helemaal niet, want wij zien Christus met eer en heerlijkheid gekroond.

Satan gaat nog steeds rond zoals Petrus schrijft als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Wij hebben immers te strijden tegen die overheden en machten in de lucht, daartoe hebben wij de wapenrusting ontvangen, dus dat satan ons "niks kan maken" is onbijbels. Juist van binnenuit, zijn er valse leraren die satan vertegenwoordigen. Het zijn de valse leraren die niet uit de wereld komen, maar uit de Gemeente van gelovigen, zijn zijn de misleiders en velen worden ook misleid door zich voordoende profeten of leraren, met de Bijbel in de hand en dat zien we ook dagelijks gebeuren in bepaalde extreme richtingen, maar ook in bepaalde strenge kerken, lees het boek van Jan Siemelink maar of kijk naar de film.

Ik herken daar de duivel in die Gods kinderen aanvalt.

Nee we kunnen niet uit Zijn hand gerukt worden, maar flink last hebben van de aanvallen van satan. Maar we zouden de duivel geen plaats geven en als we dat wel doen dan openbaart zich dat in achterklap en roddel en zwartmakerij want er zou geen vuile reden uit onze mond gaan. Want dan bedroeven wij de Heilige Geest en de zonde tegen de Heilige Geest is niets anders dan ongeloof als je de teksten tenminste binnen hun verband leest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De Satan is heerser op aarde zoals het Johannes evangelie ons verteld. Hoe kan ik dat plaatsen? Moet ik denken aan de oorlogen dat de werking van de boze is? En over milieu vervuiling waarin de Satan hier grote invloed heeft op mensen?

Jezus is de Koning der Koningen! Jezus is ook mijn Koning. De duivel heeft niks over mij te zeggen. Hij probeert het wel, maar wanneer je Jezus aanneemt als persoonlijke Verlosser, heeft satan geen enkel recht op jou of op jouw leven, helemaal niks!

Efeziërs 1

Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;

Jezus staat ver boven alle overheden, alle machten, alle krachten en alle namen, ook in deze wereld.

De duivel heerst alleen als hij toestemming heeft. Die keuze kunnen we zelf maken. Kiezen we voor Jezus, dan heeft de duivel geen macht meer! Jezus heeft alle macht over jouw leven!

Jezus is Heer der heren en Koning der koningen!

Openbaring 19

En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren.

Jezus is de eeuwige God

Zo is dat!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zo is dat!

Toch gebeurt er veel ellende, te wijten aan satan. Maar, de Bijbel leert ons niet dat satan de koning der wereld is. Je kunt het eruit opmaken, als je het wilt. Je kunt zoveel uit de Bijbel halen. Ik blijf bij hetgeen ik eerder aangaf:

Jezus is de Koning der Koningen! Jezus is ook mijn Koning. De duivel heeft niks over mij te zeggen. Hij probeert het wel, maar wanneer je Jezus aanneemt als persoonlijke Verlosser, heeft satan geen enkel recht op jou of op jouw leven, helemaal niks!

Efeziërs 1

Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;

Het ontkennen van het Koningsschap van Jezus is dwaas. HIJ heeft niks op te eisen, alles is al van HEM! HIJ staat hooguit toe dat de duivel nu nog bewegingsruimte heeft, net zoals bij Job. Uit Job leren we ook dat God de touwtjes in handen heeft, overduidelijk. Dat de mens het niet altijd ziet, is een menselijke beperking.

Gelukkig is ZIJN Koninkrijk zichtbaar, ook op deze wereld! We zien het in de natuur, in de mens (!!). Jezus is Koning, vroeger, nu en in de toekomst! Jezus is de Eeuwige God! Alle Macht ligt bij HEM. De duivel heeft slechts beperkte macht als het toegestaan wordt.

Het is waar dat er valse leraren zijn, die zich Christen noemen. Er zijn mensen die Christenen wijsmaken dat in deze tijd God een stapje terug gedaan heeft en anders handelt met de mens dan in de tijd van Jezus. Daar herkennen we het werk van de duivel in. De duivel vermengt waarheid met leugens, en bewijst daarmee dat er totaal niks veranderd is. Kiezen we voor een leven met Jezus? Wandelen we met HEM? Dan is HIJ onze Koning! Kiezen we niet voor HEM? Dan is Jezus nog steeds Koning, of we het willen of niet!

Link naar bericht
Deel via andere websites

God heeft zeker geen "stapje terug gedaan". Hij blijft Dezelfde, echter is Zijn handelwijze niet hetzelfde als in de tijd van de Here Jezus.

Daarom is m.i. kennis over de bedelingen zo essentieel om te kunnen onderscheiden HOE Hij handelt met het volk Israel, met de Gemeente van deze genadebedeling, en met de volkeren .

En ja, het klopt dat de duivel de Waarheid vermengt met leugens, want de Bijbel leert dat deze leugenaar in de "laatste dagen" wonderen en tekenen zal geven, en de mensen zullen hem achterna lopen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
God heeft zeker geen "stapje terug gedaan". Hij blijft Dezelfde, echter is Zijn handelwijze niet hetzelfde als in de tijd van de Here Jezus.

Daarom is m.i. kennis over de bedelingen zo essentieel om te kunnen onderscheiden HOE Hij handelt met het volk Israel, met de Gemeente van deze genadebedeling, en met de volkeren .

En ja, het klopt dat de duivel de Waarheid vermengt met leugens, want de Bijbel leert dat deze leugenaar in de "laatste dagen" wonderen en tekenen zal geven, en de mensen zullen hem achterna lopen.

Zoals gezegd idd. Alles hard roepen en blijven herhalen, maakt het nog niet tot een waarheid. Ik mis in de postings van gelooft.com Bijbelse onderbouwing anders zou je weten dat "wereld" in Efeze "aioon" betekent en dat geeft een ander licht in de tekst.

Maar het is mij goed verder.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid