Spring naar bijdragen

Satan heerser op aarde?


Aanbevolen berichten

De Satan is heerser op aarde zoals het Johannes evangelie ons verteld. Hoe kan ik dat plaatsen? Moet ik denken aan de oorlogen dat de werking van de boze is? En over milieu vervuiling waarin de Satan hier grote invloed heeft op mensen?

Ik had van een predikant begrepen dat de Satan zelfs de commandeur is? Weet iemand waar ik dat kan vinden in de Bijbel?

Is het opwekkingsliedje 'de Heer regeert niet misleidend'? Denk aan mensen die God de schuld geven aan alle ellende hier op aarde?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 570
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Christus regeert over zijn kerk, op aarde zoals in de hemel. Binnen de christelijke gemeenschap wordt Hij aanbeden, heeft Hij gemeenschap met zijn gelovigen, wordt het evangelie verkondigd en wordt zo goed als mogelijk zijn wil nagevolgd.

Zonder Christus' bescherming, zonder een sterke, onverkwikkelijke wil uitsluitend rechtvaardig en liefdevol te handelen en daarvoor alles op te geven wat daartoe in de weg staat, ben je speelbal van het kwaad.

Het is dus niet zo dat de satan regeert zoals koningen dat doen. Maar op aarde heeft hij tijdelijk wel de vrijheid om de mens te misleiden en naar het kwaad toe te trekken door Gods voorzienigheid en het kindschap Gods dat elke gelovige heeft voortdurend in twijfel te trekken. Want het ergste kwaad is het je afkeren van God.

Uiteindelijk zal Christus ook over heel de aarde regeren, zal zijn kerk ook hier een zegevierende kerk worden. Maar niet door macht, door geweld en door verovering.

Zijn regering is gebaseerd op liefde, op vrijwillige toenadering en op het kruis. Op dienstbaarheid en innerlijke vrede die elke bekoring en elk kwaad overwint.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat het liedje de Heer regeert ik misleidend vind. Niet christenen zeggen vaak kijk maar eens naar de ellende in deze wereld. Zij begrijpen dan niet dat God ingrijpt. Denk aan mensen die barbaars geweld gebruiken of terroristische aanslagen plegen. Onder welke invloed staan zij? En waarom doen ze dat?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zoals ik al zei: de Heer regeert over zijn kerk. En daar waar de kerk zich verspreidt en christenen zich niet ervoor schamen haar te gehoorzamen en zo van Christus te getuigen in woord en daad, daar regeert de Heer over de aarde.

Daarbij hebben eigengemaakte gezangen en hymnen, hoe mooi en inspirerend ze ook kunnen zijn, natuurlijk niet hetzelfde leergezag als het evangelie. Je kunt dus niet op basis van een gezang een theologie vormen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarom staat God het lijden toe? Dat is wel een beetje het kernprobleem van iedere religie met een godsbeeld van een godheid die en al-goed is, en al-wetend, en al-machtig.

In katholieke kring is het basis-antwoord op dat probleem "we weten het niet".

Voor mezelf is het antwoord weliswaar iets minder zeker, maar wel bruikbaar: God is niet al-machtig in de zin waarin de meeste mensen dat verstaan. Zelfs een al-machtige godheid is gebonden aan zijn eigen verhaal.

Het is een beetje als met een regisseur van een SciFi-film: in beginsel kan alles. De regisseur heeft geen beperkingen, maar zodra hij begint zijn verhaal te vertellen, introduceert hij zijn eigen beperkingen. Zou hij die beperkingen niet in acht nemen, dan wordt de film onverteerbaar. Om maar even de klassieker onder de klassiekers te nemen: in Star Wars wordt uiteengezet hoe sneller-dan-licht reizen werkt, namelijk via zogenaamde hyperspace-routes. is dat onzin? Jawel. Had de regisseur in zijn almacht een andere oplossing kunnen verzinnen? Natuurlijk (spice uit Dune, de wrap-machines uit star trek, de FTL motoren uit Galactica, alles had gekund). Maar nu de regisseur deze optie heeft gekozen, wordt zijn verhaal ongeloofwaardig als hij ergens om een vastlopende verhaallijn te redden reizen per "bram me up, Scotty"-systeem had toegevoegd.

De al-macht van God is beperkt door de verhaallijn die hij zelf gekozen heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De al-macht van God is beperkt door de verhaallijn die hij zelf gekozen heeft.

Ik snap wat je bedoelt met de verhaallijnen die moeten resoneren. Het is in dat opzicht ook volstrekt logisch dat je overal in de Bijbel en daarbuiten Joodse en heidense 'Christussen' tegenkomt, graangoden die sterven en weer verrijzen en daarmee de natuur en hun volgers op één of andere manier transformeren.

Jezus verschijnt niet in de geschiedenis als een deus ex machina en evenmin is zijn verschijning puur een imitatio (menselijk gesproken misschien wel). Zijn optreden is als het ware 'the full statement of that theme which had elusively haunted' de geschiedenis tot dusver, zoals je dat in een muziekstuk ook ziet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De al-macht van God is beperkt door de verhaallijn die hij zelf gekozen heeft.

Ik snap wat je bedoelt met de verhaallijnen die moeten resoneren. Het is in dat opzicht ook volstrekt logisch dat je overal in de Bijbel en daarbuiten Joodse en heidense 'Christussen' tegenkomt, graangoden die sterven en weer verrijzen en daarmee de natuur en hun volgers op één of andere manier transformeren.

Jezus verschijnt niet in de geschiedenis als een deus ex machina en evenmin is zijn verschijning puur een imitatio (menselijk gesproken misschien wel). Zijn optreden is als het ware 'the full statement of that theme which had elusively haunted' de geschiedenis tot dusver, zoals je dat in een muziekstuk ook ziet.

Precies. Tolkien maakt daar een mooi beeld van in zijn scheppingsverhaal van de wereld van Midden Aarde (de wereld waarin al zijn verhalen spelen). Hij beschrijft dat letterlijk als een muziekstuk, waarbij hij een thema neerlegt en de lagere "goden" (de Valar, in zijn verhaal) met dat thema een muziekstuk maken. Is een mooi verhaal, als je het nog niet kent, het is opgenomen in De Silmarillion.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De Heer regeert in de kerk? Maar waarom dan niet buiten de kerk?

Ik haal even een citaat aan van Jezus zelf, waarin hij verkondigt: "Breek deze tempel af en ik zal haar in drie dagen herbouwen", waarna de schrijven van het evangelie erachteraan zegt: "Maar zij wisten niet dat hij niet over de tempel, maar over zijn eigen lichaam sprak".

In die zin is 'de kerk' je eigen lichaam. De kerk is een menselijk instituut (in mijn ogen, dan), een gebouw waar je naartoe gaat om gezamenlijk het geloof te belijden. Dat kan dus ook je eigen huiskamer zijn. Maar meer nog dan dat, is, in mijn ogen, 'de kerk', je eigen lichaam. Als jij binnen en buiten het kerkelijk gebouw jouw gedachten rein houdt, volgens Gods wil, is jouw lichaam de kerk waarin je je geloof belijdt.

Zie hier dan het antwoord op jouw vraag, in mijn ogen, uiteraard...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Precies. Tolkien maakt daar een mooi beeld van in zijn scheppingsverhaal van de wereld van Midden Aarde (de wereld waarin al zijn verhalen spelen). Hij beschrijft dat letterlijk als een muziekstuk, waarbij hij een thema neerlegt en de lagere "goden" (de Valar, in zijn verhaal) met dat thema een muziekstuk maken. Is een mooi verhaal, als je het nog niet kent, het is opgenomen in De Silmarillion.

Ja, ik ken het verhaal. Leuk in de context van dit topic is dat het centrale thema van zijn scheppingsverhaal zijn versie van de zondeval is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hoe maak je dan de sprong van "zijn lichaam," dus het lichaam van Jezus, naar jouw lichaam? Het lijkt mij toch vrij duidelijk dat Jezus in dat gedeelte op zijn eigen lichaam doelt en niet op dat van jou of mij.

Was Jezus niet ons aan alles gelijk, behalve de zonde? Als Jezus - zoals hij aan ons gelijk is - een man was van vlees en bloed, zoals wij, dan geldt zijn metafoor voor hem net zo goed als voor ons.

In mijn ogen, maar je hoeft het zeker niet met mij eens te zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De Heer regeert in de kerk? Maar waarom dan niet buiten de kerk?

Ik haal even een citaat aan van Jezus zelf, waarin hij verkondigt: "Breek deze tempel af en ik zal haar in drie dagen herbouwen", waarna de schrijven van het evangelie erachteraan zegt: "Maar zij wisten niet dat hij niet over de tempel, maar over zijn eigen lichaam sprak".

In die zin is 'de kerk' je eigen lichaam. De kerk is een menselijk instituut (in mijn ogen, dan), een gebouw waar je naartoe gaat om gezamenlijk het geloof te belijden. Dat kan dus ook je eigen huiskamer zijn. Maar meer nog dan dat, is, in mijn ogen, 'de kerk', je eigen lichaam. Als jij binnen en buiten het kerkelijk gebouw jouw gedachten rein houdt, volgens Gods wil, is jouw lichaam de kerk waarin je je geloof belijdt.

Zie hier dan het antwoord op jouw vraag, in mijn ogen, uiteraard...

Persoonlijk denk ik dat jij hier je heel goed aanpast aan de individualistsche westerse cultuur, die ook in de moderne kerken wel bekend is. Mensen hebben het zelfs weleens over een 'persoonlijke verlosser'. Terwijl de kerk juist niet over jou gaat, maar over de christenen samen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarbij ik wel graag aanvul (dus niet tegenspreek!) dat Jezus ook persoonlijk met je betrokken is en je ook zelf persoonlijk verantwoordelijk bent voor het navolgen van Hem.

Maar inderdaad wel in de context van de kerk, de christelijke gemeenschap. Binnen de kerk deel je als gelovige in de gemeenschap van Christus en maak je deel uit van zijn lichaam.

Binnen de kerk ontvang je Gods grootste genaden, hoor je het heilig evangelie, wordt je bemoedigd door heilige medegelovigen en wordt je uitgezonden om zijn wil te doen in je eigen omgeving.

Het lichaam van Christus kun je dus niet één op één toepassen op je eigen lichaam, want Paulus merkt in één van zijn brieven al op dat de kérk het lichaam van Christus is.

De kerk is dus geen menselijk instituut, het is niet eens één instituut, maar het levende lichaam van Christus, zichtbaar in de wereld.

En zeker in een vrije wereld verbergen wij ons natuurlijk niet in huiskamers of anonieme garages, maar laten we ons graag volop zien met mooie gebouwen en openbare devoties die beantwoorden aan de luisterrijke grootsheid en schoonheid van het christelijke geloof en die de menselijke geest inspireren om net zo groots te leven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarbij ik wel graag aanvul (dus niet tegenspreek!) dat Jezus ook persoonlijk met je betrokken is en je ook zelf persoonlijk verantwoordelijk bent voor het navolgen van Hem.

Maar inderdaad wel in de context van de kerk, de christelijke gemeenschap. Binnen de kerk deel je als gelovige in de gemeenschap van Christus en maak je deel uit van zijn lichaam.

Binnen de kerk ontvang je Gods grootste genaden, hoor je het heilig evangelie, wordt je bemoedigd door heilige medegelovigen en wordt je uitgezonden om zijn wil te doen in je eigen omgeving.

Het lichaam van Christus kun je dus niet één op één toepassen op je eigen lichaam, want Paulus merkt in één van zijn brieven al op dat de kérk het lichaam van Christus is.

De kerk is dus geen menselijk instituut, het is niet eens één instituut, maar het levende lichaam van Christus, zichtbaar in de wereld.

En zeker in een vrije wereld verbergen wij ons natuurlijk niet in huiskamers of anonieme garages, maar laten we ons graag volop zien met mooie gebouwen en openbare devoties die beantwoorden aan de luisterrijke grootsheid en schoonheid van het christelijke geloof en die de menselijke geest inspireren om net zo groots te leven.

Zeker: persoonlijk geloof is ook belangrijk, maar dat staat niet los van het gezamelijke geloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Satan de Duivel en andere gevallen engelen (demonen), een derde deel van de myriaden engelen, zijn vanuit de hemel naar de aarde geslingerd en heersen nu een korte tijd op aarde, totdat ze 1000 jaar worden geworpen in Tartarus en daarna vernietigd.

Zij willen zo veel mogelijk kapot maken in onze wereld en mensen met hen meeslepen in de vernietiging.

Zij heersen dus over de wereld en niet God of Christus.

Christus is wel tegenwoordig op aarde en is nu mensen die zijn Vader willen dienen aan het bijeen vergaderen er rukt ze dus los uit Satan's greep.

(Openbaring 12:7-9) 7 En er brak oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen streden tegen de draak, en de draak en zijn engelen streden, 8 maar hij zegevierde niet, en ook werd er voor hen geen plaats meer gevonden in de hemel. 9 Neergeslingerd werd daarom de grote draak, de oorspronkelijke slang, die Duivel en Sa̱tan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleidt; neergeslingerd werd hij naar de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeslingerd. 

Christus regeert dus inderdaad over zijn discipelen maar dat zijn niet allen die beweren christen te zijn.......

(Mattheüs 7:21-23) 21 Niet een ieder die tot mij zegt: ’Heer, Heer’, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ’Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgeworpen, en in uw naam vele krachtige werken verricht?’ 23 En toch zal ik hun dan openlijk verklaren: Ik heb U nooit gekend! Gaat weg van mij, GIJ werkers der wetteloosheid.

groet,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat winnen terroristen ermee om nog meer mensen dan eerder te vermoorden, het is een fanatisme dat in hun hart is gelegd, Satan wint er ook niets mee maar het is een streven om mensen van de waarheid af te houden, in Genesis 3:14 heeft God al voorzegt dat dat dat zijn doelstelling zou worden. als een desperado zonder toekomst wil hij mensen in zijn eigen ondergang mee trekken

Link naar bericht
Deel via andere websites

Satan beweert dat hij ieder mens van de ware God kan afkeren.

Hij beweert dat alle mensen zelfzuchtig zijn en God bij het minste of geringste de rug zullen toekeren en dat God mensen omkoopt om Hem te aanbidden. Dat deed hij bijvoorbeeld bij Job......

(Job 2:2-7) . . .3 En Jehovah zei vervolgens tot Satan: „Hebt gij uw hart gericht op mijn knecht Job, dat er niemand op aarde is als hij, een onberispelijk en oprecht man, godvrezend en wijkend van het kwaad? Zelfs nu nog houdt hij vast aan zijn rechtschapenheid, hoewel gij mij tegen hem opzet om hem zonder reden te verzwelgen.â€â€ƒ4 Maar Sa̱tan antwoordde Jehovah en zei: „Huid voor huid, en al wat een mens heeft, zal hij geven voor zijn ziel. 5 Steek voor de verandering alstublieft uw hand eens uit en tast [hem] tot in zijn gebeente en zijn vlees aan [en zie eens] of hij u niet recht in uw gezicht zal vervloeken.†6 Bijgevolg zei Jehovah tot Sa̱tan: „Zie, hij is in uw hand! Alleen, wacht u voor zijn ziel zelf!â€â€ƒ7 Satan dan ging van de persoon van Jehovah heen en sloeg Job met kwaadaardige zweren van zijn voetzool af tot zijn schedel toe. 

Satan zei dus "al wat een mens heeft, zal hij geven voor zijn ziel", hij zegt dat hij ieder mens kan misleiden om God te verloochenen ten gunste van zijn zelfzuchtige verlangens.

Zal jij of ik bewijzen in ons leven dat we wel trouw kunnen zijn aan God en een moreel rein leven leiden op basis van Gods rechtvaardige wetten?

We kunnen het volmaakte voorbeeld van Jezus, Gods zoon, volgen om succesvol te zijn.

groet,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik begrijp het niet:

Wat heeft Satan (Satan lees je ook mee?) er nu aan dat hij meer mensen mee krijgt naar de hel? Wat wint hij er mee?

De Bijbel kan veel hebben, maar een letterlijke lezing maakt het boek vooral belachelijk

Deze uitspraak is tegeltjes-waardig.. :#

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid