Spring naar bijdragen

Fundamenteel

Members
 • Aantal bijdragen

  17.050
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Fundamenteel geplaatst

 1. Pffff heb je uw eigen truucjes niet door zo? Allerlei posten samenmengen en van de hak naar de tak gaan. Het ging over de Jezus mythe en die andere antwoorden ga ik morgenvroeg benaderen. De rest dat rechtop blijft staan heeft U niet benaderd. Daar ging het over de mythe rond Jezus die ons doorheen de hele geschiedenis volgt tot aan Horus. Er zijn gelijkheden, maar er zijn ook gelijkheden uit context getrokken zoals jij aangehaald hebt. Ik geef dat toe. Maar de rest blijft rechtop staan. En dat DNA gedoe wordt in een ander topic afgehandeld. Blijf eens in de topics waar we bezig zijn over d
 2. Geen truucjes hier. Je stelt vragen die ik ga onderbouwen met bronnen en de resultaten van het rechtstreekse onderzoek. Zo'n post kan een uurtje van mijn tijd vragen, aldus staat dat in mijn agenda gepland voor morgenvroeg na mijn badkamer bezoek. Ik heb een vrije wil weet je wel? Als ik daar nu de tijd niet voor wil nemen moet je mij niet pushen gozer. Jij maakt de hele sfeer kapot zo. En ik heb die hypothese reeds samengevat. Gij hakt daar dieper op in. Als ik dieper inhak op dat cytochrome c, geef ik mij discussievoerder ook alle tijd. Graag zelfs. Maar we draaien al dagen/weken rond d
 3. Ik reageer al meer dan een week niet meer 24/7. Ik kom 's morgens posten en tegen de middag heb ik al 10 andere bergen verzet Laten we het wel leuk houden he, jij stelt vragen waarvoor ik in de pdf moet duiken om het je te copy pasten. Ik ga dat antwoord niet uit mijn hoofd trekken, maar rechtstreeks uit het onderzoek van die wetenschappers. Die sciencedirect geeft een samenvatting waar jij nu dingen van in vraag stelt die je zelf kan terugvinden in de pdf file. Dan wil ik daar morgenvroeg de tijd voor nemen en jou van antwoord dienen en dan ga je onnozel doen. Stopt daarmee. Dus ge
 4. Ik heb zo'n 10 punten naar voren gebracht die gelijkheden tonen rond de mythe van Jezus en Horus. Ik heb nog andere mythes naar voren gebracht die veel gelijkheden vertonen rond de mythe van Jezus. Ik heb bijbelcitaten naar voren gebracht die je kan interpreteren op astrologie. (vissen/waterman). Jij hebt daar zo 3 puntjes van kunnen afbreken, al de rest blijft wel rechtop staan he. De mythe achtervolgt ons doorheen heel onze geschiedenis en ik ga daar niet van afwijken tot mij het tegendeel getoond is.
 5. Lafaard? Ik heb nog andere dingen te doen vandaag en heb niet de tijd U uitgebreid van antwoord te dienen nu. 1. ik zeg dat ik u later te woord ga staan. 2. na al uw verwijten nog steeds, zelfs nadat je me al tot 3x toe ging negeren. 3. nadat ik mezelf voorgenomen had u zelf te negeren.. 4. ... ga ik u alsnog van antwoord dienen, maar niet vandaag. Dus wat is dan het probleem? 5. Kan dit ad hominem en trolgedoe nu eindelijk eens ophouden?
 6. Kerel, gij gaat een discussie aan en kunt nog niet plaatsen waar die 100 aminozuren vandaan komen. Het staat glashelder verwoord in die pdf en een simpele samenvatting is erbij gegeven. Sciencedirect weet zo'n pdf wel samen te vatten. Geen zorgen maken daarover Mystic. Wat jij wilt is dat alles ingelepeld en voorgekauwd wordt. Gaan we weer.. Als het zo belangrijk voor je is, zal ik de antwoorden later voor je uit die pdf trekken. Maar dat zal niet vandaag zijn. Ik moet mijn energie een beetje beter verdelen
 7. Ja en neen. Ik geef mijn ongelijk/tekort toe waar ik dat inzie. De mythe rond Jezus lijkt mij nog altijd enorm gestoeld op Egyptische astrologie. Via dit forum wou ik dat bespreken, maar ik heb geen "tegenbewijs" gekregen. Wel een doorverwijzing naar een "boek". Ik heb ook boeken gelezen, maar om de discussie te vergemakkelijken nuanceer ik wel even bij wat daar dan in geschreven staat. Horus en Jezus worden beide herdacht op 25 december, ook joden vieren rond die periode het feest van de lichtjes. De mythes achtervolgen ons en de tradities/rituelen eruit veranderen gewoon systematisch tot h
 8. Daaruit lees ik: MysticNetherlands komt wat op een forum posten en doet niet eens moeite zich te verdiepen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Cytochroom_c Is van wikipedia dus voldoet voor jou wellicht niet? Wat zin heeft discussie met u überhaupt als je zelfs wikipedia pagina's als onzin afdoet. Uw antwoorden zijn te vinden in de pdf file. Ze kunnen die code "herstellen" en de patronen die daaruit verdervloeien zijn alles behalve "natuurlijk" te noemen. Althans, wat je zou verwachten van een organisme op aarde. Er zijn delen in ons DNA die je kan linken aan aardse organismes, aldus een
 9. OK ik moet toegeven hier "niets" in handen te hebben. MAAR toch is er "iets" van dat niet te verklaren is met de huidige kennis. Wat zegt Edgar Gayce U? https://nl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Cayce
 10. Is dat weer een link zonder een korte samenvatting? Het gaat over de sequenties die men rijmt uit aminozuren. Men kijkt naar aminozuren en ziet in de sequentie "wij hebben veel gemeen met de chimpansee." Laat ons ervan uit gaan dat het werkelijk 99% overeen stemt met elkaar. Ik loop mee in het verhaal tot hier. Maar er zijn veel zaken die ons ook onderscheiden, meer dan ons verbindt en die krijgen geen aandacht. Integendeel, die worden hervormd met hypotheses om ze aansluitbaar op de data te maken. Men "verzint" een fusie in onze chromosomen omdat anders de bovenstaande data nog minder rijmt
 11. De eerste wetenschapper heeft niet gewerkt aan de hypothese die verwantschap met apen uitklaarde, maar ons DNA "in kaart" helpen brengen(?) Vandaag werkt hij nog aan het humane genome project en houdt zich vooral met Alzheimer bezig. In 2008 heeft hij veel van zijn onderzoeken onleesbaar gemaakt die met sequenties te maken hadden. https://nl.wikipedia.org/wiki/James_Watson#Bibliografie We komen dichterbij. Halleluja, maar voldoet niet. Vat nu eens zelf samen wat hun onderzoek is, back dat up met de pdf file van dat onderzoek, geef artikels die dat onderzoek samenvatten en werp e
 12. Zo blijven zagen over iets zeg. Ik heb al toegegeven dat dat filmpje wellicht overdreven was. Je hebt mij mooi aangewezen hoor. Maar ik wijs hier nu terug. Mijn "geloof" over die Chi is bullshit, punt. Ik geef dat toe! Nu gaat het over wat JIJ gelooft, die cytochrome c en die sequenties eruit. Of gelooft U blindelings in de mensen die daarvoor gestudeerd hebben? Welke mensen? En kom niet af met één link zonder daar één jota uit samen te vatten he. Anders kraam je zelf onzin uit. Want je duwt iets naar voren als feit dat je zelf niet kan benaderen. Dat zou veel minder erg zijn als U minder op a
 13. Ik ben niet het type dat gaat "huilen" bij de moderatie. Dat was U. Draai uw vuile was toch niet in mijn wasmand. In de wereld herken je uzelf zeker? De consensus is niet abstract, dat besef heeft U hopelijk toch? De bias over het menselijke DNA is non consistent. We verkennen een tipje van de ijsberg in deze tijdperken en we kijken er vergaapt naar. Hypotheses rijmen op 100 aminozuren is niet moeilijk blijkbaar. Schapen die daar blindelings in volgen en dan liever de discussievoerder "aanvallen" dan hun "consensus" daaromtrent even concreet samen te vatten is overbodig? Maar dan wel eerder
 14. Ik blijf het hypocriet geblaat vinden vanuit de "mond" van iemand die niet eens een IQ van 140 weet toe te passen. Laten we maar op de essentie blijven en die "feiten" achterwege houden, ze leiden af van de essentie. Je hebt het in je, maar je gaat door je "feiten" veelal aan het grotere geheel voorbij. Probeer je eens wat meer in te leven, als ik dan een tip mag geven. Ik ben niets met het weetje welke boeken je leest. Wel zou het bijdragen als je de kennis uit die boeken weet samen te vatten op dit forum.
 15. Om even terug te komen op die sequenties in onze aminozuren van het cytocrhome c. Men kijkt daar naar circa 100 aminozuren en via sequenties kan men dan gelijkheden met andere organismes op aarde treffen. We komen dichtbij chimpansees en die sequentie is helemaal niet zo aansluitend om een model uit te werken. Neen, men moet er een gemeenschappelijke voorouder bij bedenken om de interpretatie meer aansluitbaar op de data te doen rijmen. Daarbovenop heeft de mens een fusie ondergaan in zijn chromosomen waardoor we dus minder gemeen hebben met apen. Die fusie nam misschien niet eens plaats maar
 16. Maar WIE ZIJN DIE WETENSCHAPPERS DAN?????? Of moet ik deze vraag tot in de treure toe blijven herhalen? Achter wie verschuilen jullie je? Die wetenschappers die ik boven hield werkten 15 jaar aan het human genome project. Welke wetenschappers en welk onderzoek dokterde uit dat wij verwant zijn aan apen via een voorouder dat nooit opgegraven is? Vraag 3. Waarom deze hypothese aanvaarden en die van 15 jaar onderzoek niet? Essentie. FF de bullshit en ad hominem gedoe achterwege houden Mystic.
 17. Allez, en dat met een IQ van 140? Ik bevind mij onder uw IQ en kan perfect samenvatten waar men naartoe gaat met die sequenties. Toen ik met student in gesprek was kauwde ik de links voor om de boodschap over te brengen. De ene gelooft blind en de andere kan zich perfect inleven in beide hypotheses. Ik heb mij jaren geleden bezig gehouden met die sequenties in onze aminozuren. Nu ben ik even bezig met die 128 vreemde genen die je niet kan verklaren met een aardse evolutie. In feite stort het hele kaartenhuisje in mekaar van verwantschap met apen. Dat doet één natuurlijk ad hominem ageren als d
 18. Hun kennis komt veelal van de "geesten/voorouders". Dat zeg ik niet, dat zeggen zij. Dat "veld" waar men zich geestelijk naartoe verplaatst, is dit dan een natuurlijk fenomeen? Wellicht wel, maar moderne mensen zijn daar volledig buiten gesteld. Het is vreemd en mysterieus omdat sjamanen een "kennis" delen die niet vanuit hun cultuursbesef komt, maar vanuit een "andere wereld". Sjamanen zonderen zich af van hun groep omdat ze geestelijk niet afgeleid wensen te worden. Die mensen begeven zich op een heel ander level dan de doorsnee medicinale wereld. Die zijn verbonden met iets (of wanen zich v
 19. Wel vreemd, mensen die zelf nooit inhoudelijk reageren en het gros van de kritische vragen openlaten die even wat over andere users gaan zeuren. Ik heb mijn "trekjes", maar ik kan recht naar de essentie gaan die men dan straal negeert en verder gaat alsof de vraag nooit gesteld is. Ik denk zo even aan die sequenties in het menselijke DNA. Hoe men via het cytochrome c verwantschap traceert met onze voorouders. Halsstarrig vasthouden aan een hypothese die praktisch nergens aarding vindt (die niemand kan benaderen, behalve een wikipedia link geven waar men nog geen tiende van kan samenvatten), ma
 20. Inderdaad, oude kennis van planten met geneeskrachtige werking. Maar ook een relatie met het mysterie via geneeskrachtige planten die hen in staat stelde via het astrale te genezen. De sjamaan verplaatst zich dan in een geesteswereld om de "ziekte" te "overstijgen". Natuurlijk lukt dit niet altijd, maar er zijn gevallen... Ook zijn er mensen met MS die "geneeskrachtige planten" raadplegen die hun doel beter dienen dan de traditionele medicijnen/pijnstillers. In de jaren 60 hebben ze in de psychiatrische sector gewerkt met geneeskrachtige planten om alcoholisten, autisten, bi polairen, ... te
 21. Ik heb het filmpje van Mystic gezien. Natuurlijk ben ik nog enigszins sceptisch. Veelal overdrijf ik bepaalde hypotheses en theorieën om te porren en "tegenbewijs" te ontvangen. In dit geval was ik wel "goedgelovig" dat er "iets" aanwezig is bij de kracht van de Chi. Mijn OCD zorgt ervoor dat ik veel informatie op korte tijd kan verwerken. Ik heb mij nooit zo intensief bezig gehouden met de Chi. Ik zag dit topic staan en dacht dat Chi hier wel thuis hoorde. Nu papieren in brand steken zal wat exaggerated zijn. Maar er zijn mensen die via handoplegging fysiek warmte kunnen overdragen. Wel l
 22. Dat geheim is al lang bekend hoor. De kracht van de Chi is niet nep volgens mij. Misschien ben ik te goedgelovig, maar heb ook ervaringen gehad die mij benadrukte dat er "iets" is. Enfin, meer dan we voor mogelijk houden. Het lichaam bestaat merendeel uit vocht, universele krachten spelen daar op in als eb en vloed. Via meditatie/in tune komen kan je die elementen dan in balans brengen en sturen. Je kan echt hitte doorgeven met de kracht van Chi en dat fysiek overdragen aan derden. En die hitte is maar de beginfase. Wanneer uw hele wezen op die "vibratie" komt en ge die energie (die vanui
 23. De medicinale wetenschap keert dan ook terug in tijd om betere medicijnen te ontwerpen. Het zou de wetenschap enorm vooruit helpen als zij eens met "medicijnmannen" zouden praten. Maar het westen heeft dat in reservaatjes geplaatst en daar vijanden van gemaakt. Dan zegt de westerling: het bovennatuurlijke helpt ons niet vooruit. Ze weten er dan ook geen zak van. Er zijn wel degelijk machten en krachten in het leven die alle rationaliteit overstijgen van wat wij "natuurlijk" beschouwen. Echt.
 24. Was er geen beter filmpje te vinden? Youtube eens " QiGong Grandmasters" Het is niet dat mensen met paranormale gaven tijd gaan steken in youtube films. Als morgen een alien in mijn woonkamer staat ga ik er ook niet aan denken dit met de wereld te delen, maar dat wijselijk voor mezelf houden. Sommigen kunnen waanzinnig met details omgaan en hebben heel uw persoonlijkheid samengevat als je nog maar 1 uur met hen vertoefde. Zijn deze mensen paranormaal? Neen toch. Anderen zien de uitkomst van bepaalde conflicten en kunnen daar een gevolg op voorspellen. Zijn deze helderziende? Neen toch?
 25. Vraagt dat aan de zelfverklaarde christenen? Ik pas mij maar aan op de forummentaliteit. Ik ben lang niet zo tegen iedereen hoor En voor de goede vrede negeer ik de meeste oordelen jegens mij, ik vind dat al behoorlijk veel. Laten we de splinter in mijn oog niet analyseren.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid