Spring naar bijdragen

pyro

Members
 • Aantal bijdragen

  183
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door pyro geplaatst

 1. pyro

  Tiende van je loon

  Die gemeenten die ik ken (cq heb gekend) die de tiende als geloofsartikel presenteren, hebben geld nodig. Meestal voor een nieuw kerkgebouw. De gedachtengang die erachter zit is dus vrij prozaïsch, althans in de mij bekende gevallen. Er zullen ook best voorgangers zijn die dit ideëengoed propageren met minder of geen belangenverstrengeling in het spel. In elk geval, vaak wordt zo'n leer ook nog gekoppeld aan een heel welvaartsevangelie, en dat kan best wel ver gaan... nee ik ga het hier maar niet uitdiepen verder. Maar het is niet mijn ding, noch die verplichte tiende noch een vanzelfsprekende
 2. De gezondheidszorg is wel te kort geschoten, als ik dit zo lees: https://www.gelderlander.nl/home/noa-16-uit-arnhem-is-nu-al-klaar-met-haar-verwoeste-leven~a01a7bd1/ Er zitten wel een paar diepere kanten aan het verhaal. Dit meisje is jarenlang letterlijk gedwongen in leven te blijven. Die dwangmaatregelen zelf alleen al hebben trauma's opgeleverd en het psychisch lijden vergroot. Dat leidt tot de ethische vraag in hoeverre je gerechtigd bent iemand onder dwang een levensplicht op te leggen.
 3. The Black Mathematician schreef: "Ik open dit topic niet met de intentie om abortus te bediscussiëren. Ik ben meer geïnteresseerd in de standpunten van de tegenstanders van abortus omtrent deze uitzonderingen. Of van de voorstanders van abortus wat hun gedachte zijn over de intenties van de uitzonderingen." Het gedeelte in mijn bericht wat jou kennelijk zo ergert illustreert mijn standpunt op één van de door TBM bedoelde uitzonderingen, te weten de vraag hoe ver een zwangerschap gevorderd mag zijn wil abortus nog moreel gerechtvaardigd zijn. Omdat de grenzen mij in dat geval niet precies dui
 4. Ik neem de vrijheid mijn standpunten te illustreren zoals mij goeddunkt. Ik verzoek je je pogingen mijn bijdragen te modereren op te geven.
 5. Omdat het in de kiem smoren van volstrekt onschuldig, uiterst kwetsbaar en onmondig menselijk leven mij bijzonder tegenstaat, ben ik in principe tegen abortus. Tenzij er medische gronden voor zijn. Ook kan ik me voorstellen dat er bij verkrachting geldige psychologische redenen aan te voeren zijn. Een tijdje geleden zag ik op facebook een observatie-camera filmpje van een jonge vrouw die bezig was haar baby pijn te doen. Het verhaal erbij was dat zij door verkrachting zwanger was geworden, psychologisch niet in staat bleek voor het kind te zorgen en nu uit de ouderlijke macht was ontzet. Het b
 6. pyro

  Inspiratie van de Bijbel?

  1. ja, ik vind het op z'n best een nogal ongelukkig gekozen term die makkelijk tot allerlei misverstanden leidt. 2. er is natuurlijk een hoofdstroming en die is voor mij het belangrijkste referentiekader om 'de geloofstraditie' te begrijpen, hoe rijkgeschakeerd en helaas ook verdeeld die zich in de loop van de tijd ook heeft ontwikkeld. Wat betreft aliens en geloof, daar heeft Guy Consolmagno een interessant boek over geschreven: 'would you baptize an extra-terrestrial...' Eigenlijk geloof ik dat het mogelijk is veelkleurigheid te verstaan op een niveau waar scheuringen en verdeeld
 7. pyro

  Inspiratie van de Bijbel?

  1. Onderscheid tussen zelf tot een conclusie komen en aangeleerd zijn is niet zo makkelijk te maken als het op het eerste gezicht lijkt. We zijn immers allemaal ondergedompeld in sociale context met alles wat daarbij komt kijken. De bijbel is een verzameling geschriften die op enkele concilies (Hippo, Carthago) officieel als canon is vastgesteld. Ik zie die geschriften in de context van de Joodse en Christelijke geloofstradities waar ze in zijn ontstaan en bekrachtigd. Het zijn getuigenissen uit geloof tot geloof, kort gezegd. Qua leergezag kun je dus niet de bijbel op een voetstuk zetten en a
 8. Bij christelijk geloven gaat het om openbaringskennis denk ik, voor een deel kan je het rationeel beredeneren en voor een ander deel schiet de ratio gewoon te kort, is het God die je verstand verlicht met een besef / begrip wat voor jezelf te hoog zou zijn. Het is iets wat je gegeven is maar dat stelt je tegelijkertijd in een nederige positie. Er is een mate van geloofsopenbaring, net naar gelang God het geeft. Het maakt je tot een schuldenaar tegenover degenen die God om welke reden dan ook zo'n besef (nog) niet heeft gegeven. Een schuldenaar zijn is natuurlijk iets anders dan de houding van,
 9. Wat betreft het kwaad, het is de bedoeling dat mens daarover heerst. Dat gold in de hof voor Adam en Eva, en het geldt nu Christus onze geestelijke staat hersteld heeft. Voorbeeldje: als iemand een demon uitdrijft, moet die de geestelijke macht die hij aanspreekt, kennen, weten met wie hij de confrontatie aangaat. Omgekeerd kent die boze geest degene die uitdrijft. En het gezag waarmee die dat doet. God heeft ons dus wel degelijk de mogelijkheid gegeven het kwaad te kennen - als ervaringsdeskundige indien we dat verkiezen, dan zijn we er de slaaf van. Of wanneer we onze ware roeping volgen als
 10. pyro

  Wat komt er op T.V ?

  Op 6 januari vertoond in de kloosterserie: La Grande Chartreuse, Grenoble. Een bijzondere aflevering met de vroegere abt van dit karthuizer klooster, waar het zo streng aan toe ging dat slechts bij hoge uitzondering toestemming werd gegeven een film op te nemen in 2002 en 2003: Into great Silence. Bol.com schrijft over die film: "Into Great Silence is een zeer nauwkeurige, gedeeltelijke stille meditatie over het kloosterleven in zijn meest pure vorm. Geen muziek, behalve de liederen in het klooster, geen interviews, geen commentaar. Het veranderen van de tijd, de seizoenen en de steeds terug
 11. Klopt als een klopgeest... ?
 12. Dat is een bevooroordeelde houding tav een andere manier van denken. Niet prettig, zolder.
 13. welke wonderen en (in de alledaagse werkelijkheid) niet kloppende zaken zou jij dan wel scharen onder absolute waarheid? en waarom?
 14. Met 'absolute waarheid' kom je niet zo ver in de natuurlijke wereld. Als in Jesaja 55 bijvoorbeeld staat: 'de bomen in het veld zullen in hun handen klappen', komen weinigen op het idee dat bomen handen hebben in plaats van bladeren. En dat bergen en heuvels spraakorganen hebben om te kunnen juichen.
 15. pyro

  De Bijbel onder een vergrootglas

  Nacht und Nebel, tja daar zeg je zo wat... Floris schrijft bijv ook over een atheïstische kamparts die zijn leven redde, en dat die tegen hem zei : 'nicht dein Gott rettet dich jetzt, sondern ich!' en Floris die dan opmerkt: 'natuurlijk gebruikte God hem om mijn leven te redden, maar die arts had dat niet in de gaten'. Hoe betrekkelijk worden dingen als het er echt op aan komt... Ja, Rudolf the dead-nosed reindeer, zeg maar...
 16. pyro

  De Bijbel onder een vergrootglas

  Je redeneert sterk vanuit een bepaalde noemer, een kring waar een zekere gelijkgestemdheid heerst. Dat is mooi, maar wel iets wat ik in de context van internet geloofsfora weinig tegenkom. Maar misschien verwacht ik teveel.
 17. pyro

  De Bijbel onder een vergrootglas

  Woordgebruik dat de indruk wekte van een blinde vlek, ok, helder. Het gesprek als middel tot eenheid, tja, gesprekken weerspiegelen toch eigenlijk de gebroken werkelijkheid. In de praktijk. Wat voedselbanken e.d. betreft kan je eenheid ervaren met iedereen die aan het goede doel meewerkt: atheïsten, islamieten, hindoes enzovoorts. De vraag lijkt me wat je in de eerste plaats verstaat onder een christelijke identiteit, en wat voor eenheid je daarvan mag verwachten.
 18. Een abortus is wel een ander, ik zou zeggen principieel ander, 'wegnemen van de zegen' dan zwangerschapspreventie.
 19. In het algemeen gesproken mag je dat vermogen als zegen van God verstaan, m.i. Anderzijds als sex tot verplichte voortplanting zou moeten leiden, kan ik daar moeilijk een zegen in onderscheiden. Ik breng Gods zegen niet in verband met zo'n soort dwang.
 20. Er staat dat 'wees vruchtbaar' uit Genesis 1:28 een zegen van God is, dat leest voor mij anders dan een gebod of een verplichtende opdracht o.i.d. Ons vermogen tot voortplanting is een zegen van God, wij zijn vrij van die zegen gebruik te maken, of niet.
 21. pyro

  Het Beest

  666 is nog net geen 7. 6 is het getal van de onvolmaakte mens, en hoe hard de mens ook streeft, hoeveel zessen (lees: onvolmaakt menselijk streven) je ook in de strijd werpt, je bereikt nooit 7, het getal van de volmaaktheid. Daarom is 666 het getal van een mens, die zichzelf als God beschouwt. Zo iemand is een beest, want heeft niet de waarachtige menselijkheid om in te zien dat de Volmaakte hoger is, een Macht die boven hem staat. Waarachtige menselijkheid heeft met een mentaliteit van dienstbaarheid en nederigheid te maken. Maar bij de beestmens is de ander een slaaf; telt enkel het heersen
 22. pyro

  Het Beest

  Nou Gait, het is bepaald niet zo dat ik Zwijg over iets wat ik beter zou weten dan anderen. Je hebt een bijbelgedeelte aangesneden waarvan de betekenis nu eenmaal moeilijk te doorgronden is, waar christenen onderling verschillend over denken, en erger nog, waar complottheoriën over zijn en worden gemaakt die volgens mij de aandacht afleiden van de wijsheid waartoe m.i. die tekst wordt opgeroepen. Begrip in een gesprek is wederzijds, he?
 23. pyro

  Het Beest

  Het probleem met gematria is dat je daarmee niet alleen Nero maar, zeg maar, jan en alleman voor beest kunt uitmaken. Dat zegt op zichzelf dus niet zoveel, die gematria. Openbaringen roept op tot wijsheid, dat staat voor mij centraal in die schriftplaats. Er werd en wordt gewoon teveel gegoocheld met de interpretatie van Openbaringen om het voor mij interessant te maken daar diep op in te gaan.
 24. pyro

  Het Beest

  Openbaringen zegt ons "Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig". Er is dus een mens die het getal 666 heeft, maar hoe we dat dan moeten berekenen, dat staat er niet. Onderbouwing in de zin van de geldigheid van gematrica als hard bewijs, valt daarom niet te leveren.
 25. pyro

  Het Beest

  Tja. Ik heb eens een voorbeeld gezien dat ze Gematrica op de naam 'Jesus Christ' toepasten. Daar bleek ook 666 uit te komen.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid