Spring naar bijdragen

De Heilige Drie-Eeenheid, het model voor ons leven


Aanbevolen berichten

Voor mij is het geloof in de triniteit een sterke indicatie hoe ver en in wat de christen gevormd is.

Het is geen katholieke leer, het is wat de Bijbel leert. Jezus Zijn leer bevindt zich vooral tussen de lijnen, Hij tast diep en spoort aan tot denken.

Doordat iedereen kon lezen over tijd en de gemeenschappen zelf de Heilige Geest ontvingen, lijkt het me nogal onchristelijk deze te ontkennen.

Jezus zegt dat Hij moet weggaan om een plaats voor te bereiden, en dat Hij ons de HG nalaat om ons te begeleiden in alle waarheid. Als we de waarheid van de triniteit dan verloochenen, zijn we imho nog niet gevormd op wat de Bijbel leert. Ongeacht wat de kerken van vandaag daarnaast over onderwijzen; sola scriptura.

Alles wat ze ons willen wijsmaken of effectief onderwijzen, is onderworpen aan uw eigen oordeel dat enkel gerechtvaardigd kan zijn in de waarheid die overgeleverd is duizenden jaren geleden en niet vandaag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 255
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Je roept weer nieuwe dogma’s op.     De meeste mensen ontsnappen niet aan religieus denken:  Wij snappen het (vul je idee maar in) en anderen niet. De ergste vromen zijn die denken dat ze dat ni

Ik vind het jammer dat je het geven van jouw antwoord op voorhand afhankelijk maakt van andermans mogelijke reacties.  Het voelt voor mij aan als een vorm van chantage, heel akelig.  Als je vindt dat

Waarom spreekt de Kerk dan van drie personen? Begrijp me goed, ik heb geen moeite met het concept van de Drieëenheid. Maar ook heb ik geen moeite meer met mensen of groepen die er wel moeite mee hebbe

13 minuten geleden zei Hopper:

Voor hen die de Vader daadwerkelijk liefhebben heeft God zaken bereid, zoals Chartreuse aangeeft.  Wat dat is?   Dat kun je niet weten voordat je de Vader daadwerkelijk liefhebt.

En voor de anderen heeft hij de hel voorbereid, en dat is liefhebbend en zeker niet wraakzuchtig? En dat weten we wel?  ......🤔

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Chartreuse:

Nog mooiere woorden:

• 1 Korintiërs 2:9: "Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen hart heeft zich kunnen voorstellen wat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben."

• Johannes 3:16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

• Jakobus 1:12: "Gezegend is hij die volhardt onder beproeving, want als hij de beproeving heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die de Heer heeft beloofd aan hen die hem liefhebben."

• Romeinen 8:28: "En wij weten dat God in alle dingen werkt ten goede voor hen die Hem liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn."

• Openbaring 21:4: "Hij zal elke traan van hun ogen afwissen. Er zal geen dood of rouw of gehuil of pijn meer zijn, want de oude orde der dingen is voorbijgegaan."

In de praktijk willen veel mensen Christus niet geloven en gaan dus verloren in de eeuwige hel.  Vreselijk!

 

Engelen en mensen waren met heiligmakende genade geschapen, met de vrijheid zich met God te verenigen en Zijn natuur te bevestigen, of Hem te verstoten en  in hun eigen natuur te leven als een autonoom individu.

De engelen hadden die keuze en omdat zij geestelijke wezen zijn, en daarom niet in tijd leven, maakte zij hun beslissing onmiddelijk en onveranderlijk.   Er is geen mogelijkheid voor vergevenis voor engelen, omdat zij niet in tijd leven en dus hun wil nooit veranderen. De overlevering zegt dat ongeveer een derde van de engelen verloren ging.

De mens leeft in tijd en zijn beslissing gebeurt daarom over een periode.  Hij kan zondigen, maar dan later berouw hebben.  De mens is daarom het enige wezen die Gods barmhartigheid nodig heeft, het enige wezen aan wien God vergevenis kan geven.

De mens is een weerspiegeling van God, het (Ik ben wie ik ben), dus “Wie ben ik?”, een tegenstelling, een leegheid, een vraag, een schaduw.  Zijn bestaan als een weerspiegeling is afhankelijk van zijn verhouding, zijn relatie met God.

Adam en Eva waren geschapen in het beeld van God.    Door heiligmakende genade, was God aanwezig in hun ziel en hadden zij dus het leven van God en leefde zij in een staat van geluk, het aarst paradijs.

Maar de menselijk natuur is een vraag, Wie ben ik, wat ben ik en waarom ben ik, en de mens moet daarop een antwoord vinden.  Hij moet gevuld worden met “ de uiterste volheid van God,” de Goddelijke natuur, God zich zelf.

Maar hij kan de vraag ook anders beantwoorden.  Hij kan ook zien dat hij een keuze moet maken tussen God en zichzelf, tussen Gods natuur, als een afhankelijk mens, een kind met God als vader, of als een onafhankelijk mens, met God als een vijand.

Liefde heeft twee kanten, net als een glas dat half half vol of half leeg kan zijn.  Men kan liefde als aanvaarden gave, verbreiding en geluk, maar men kan liefde ook zien als een verplichting, beperking en last.

Eva had die vraag.  Wie ben ik, wat is een mens, waarom moet ik mijzelf beperken, waarom moet ik gehoorzaam zijn.  Is die beperking niet een weigering van mijn eigen waardigheid ?  Is God een lieve Vader of een dwingeland?  In het geval begon er wantrouwen te komen en uiteindelijk werd God verstoten als een lieve Vader en veranderd tot een jaloerse straffende God.

Door de zonde was is God niet meer in het centrum Adams ziel.  Wij worden daarom geboren zonder heilgmakende genade, dus zonder bovennatuurlijke kennis van God.  Wij zijn geboren in duisternis en komen maar langzaam tot een bewustzijn van ons eigen bestaan.  Als wij blind, doof en zonder gevoel of smaak waren geboren, zouden wij absoluut niets weten en zouden wij effectief geen geestelijk bestaan hebben. Alle kennis die wij hebben komt van buiten, door onze menselijke natuur.  Door die natuur leren wij de wereld te kennen. 

Als een klein kind ziet men zichzelf als het middelpunt van de universe.  Langzamerhand beginnen wij te begrijpen dat wij maar een klein onderdeel van een ontzettend grote universe zijn en dat wij niet het middelpunt zijn.  Wij leren ook dat ons bestaan totaal afhankelijk van andere mensen is, onze ouders, familie, echtgenoot, werkgroep, dorp, stad, gemeente, club, stam, volk enz.  Als niemand zou weten van ons bestaan, als wij geen andere mensen hadden zouden wij geen geestelijk leven hebben en zou ons leven totaal meningloos zijn.  “Het is niet goed voor de mens alleen te zijn.”

Door de erfzonde is ons centrum ons “zelf”, een valse God, die ook “Ik ben wie ik ben” wil zijn, een onafhankelijk wezen.  Maar omdat de menselijke natuur van niets is geschapen, leven wij altijd in angst van vernietiging.  St Benedicta van het Kruis (Edith Stein) sprak over existensiele angst.  Daarom is ons hele leving een drang voor bestaan, voor ons “zelf” te handhaven.  En omdat wij in andere mensen leven, betekent dat die ons moeten erkennen, zo dat ons zelfgeloof (in ons bestaan) bevestigd kan worden.  Dat kan men doen door liefde van mensen te ontvangen.  Maar liefde is een beperking, een last.  Wij moeten liefde dienen en dat is een tegenstelling van bestaan.  Maar wij kunnen ook erkenning te krijgen door macht en dat kunnen wij controleren.  Onze gevallen menselijke natuur “dwingt “ ons om ons eigen bestaan altijd te handhaven, zelfs als dit andere mensen vernietigd. 

Maar als wij eerlijk zijn, weten wij altijd dat wij dan toch niet gelukkig zijn.  Wij zijn voor God geschapen om ons geluk in Zijn oneindige liefde te ervaren en alles dat minder is dan God geeft ons nooit het ware geluk.

Er is een leegheid in ons en die moet vervuld worden met de uiterste volheid van God.  Hoe kan God ons vervullen?

Jij weet heel veel over God te vertellen en hemelse figuren. De bijbel zegt echter God is in de hemel en de mens is op aarde. Wij als mens kunnen helemaal niet in de hemel kijken. 
Er is wel openbaring. God verbindt zich daarin met Israel (hoor ik jou niet over) en in Israël dan met Jezus als zoon (waar Israël ook al zoon is).    
De (literaire en historische) lijn die in het woord zoonschap zit (zie ook Mattheus en Lucas, maar vooral Genesis) daar hoor ik jou niet over.

Tenslotte heb jij een achterhaalde kijk op Adam en Eva. Je maakt er een algemene historische geschiedenis van, maar het is een heel specifieke onhistorisch verhaal waarin Israël in een notendop de TeNaCh laat klinken.  Haal je het uit de Joodse context, uit de context van de TeNaCh dan sla je de plank volledig mis.  
Erfzonde is een totaal achterhaald begrip. Jouw kaartenhuis stort in omdat het wel duidelijk is dat Adam en Eva geen historische personen zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Breuk:

Tenslotte heb jij een achterhaalde kijk op Adam en Eva. Je maakt er een algemene historische geschiedenis van, maar het is een heel specifieke onhistorisch verhaal waarin Israël in een notendop de TeNaCh laat klinken.  Haal je het uit de Joodse context, uit de context van de TeNaCh dan sla je de plank volledig mis.  
Erfzonde is een totaal achterhaald begrip. Jouw kaartenhuis stort in omdat het wel duidelijk is dat Adam en Eva geen historische personen zijn. 

Wie bepaalt of een leer achterhaald is? En op basis waarvan precies? Wanneer is een leer precies achterhaald? Als zij niet meer algemeen beleden wordt, of als jij het er niet mee eens bent?

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Robert Frans:

Wie bepaalt of een leer achterhaald is? En op basis waarvan precies? Wanneer is een leer precies achterhaald? Als zij niet meer algemeen beleden wordt, of als jij het er niet mee eens bent?

Aan de ene kant het hele speelveld van de huidige wetenschap (biologie, kosmologie, geschiedenis, taalkunde etc).   
Op het gebied van de bijbel kun je dan specifiek theologie noemen of bijbelwetenschap, dat op die inzichten reageert.
Ik denk dat dit algemeen aanvaarde inzichten zijn en niet specifiek mijn inzicht om dat ik dat denk (of het ouderwetse niet geloof).  
Het zijn meestal ‘orthodoxe’ gelovigen die hun wat naïeve opvattingen niet los kunnen laten.  


Voor ‘orthodoxe’ gelovigen is wellicht deze podcast aan te raden om een beetje te wennen aan moderne inzichten.   
https://www.nporadio5.nl/podcasts/dit-is-de-bijbel/55366/10-het-mysterie-van-de-scheppingsverhalen

Men is vaak nog heel voorzichtig (theologen komen uit de CGK en GKV hoek).

Breukelman heeft de Toledot structuur van Genesis opgelicht.  
Hier zie je dat heel Genesis een eenheid is van compositie.  
Ga je Adam en Eva daaruit trekken in een soort algemene geschiedenis van de mens, dan snap je er echt helemaal niets van (klinkt hard, maar het moet gezegd worden). Ik vond hier nog een masterscriptie die daar op ingaat (je kan ook op Breukelman, Genesis, Donner zoeken voor een door mij vaak gedeeld filmpje over zijn boek).

Scriptie%20Chris%20de%20Jong.pdf?sequenc

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

 

(Jesaja 45:7) Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

 

Jesaja maakt duidelijk dat het kwaad noodzakelijkerwijs in het geschapene zit besloten.   Iets wat geestelijk is kan ik niet van iemand afpakken, iets wat geschapen is wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Breuk:

Ik vond hier nog een masterscriptie die daar op ingaat (je kan ook op Breukelman, Genesis, Donner zoeken voor een door mij vaak gedeeld filmpje over zijn boek).

Scriptie%20Chris%20de%20Jong.pdf?sequenc

Die link doet het nie!

https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/16629/Scriptie Chris de Jong.pdf?sequence=2&isAllowed=y

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

En voor de anderen heeft hij de hel voorbereid, en dat is liefhebbend en zeker niet wraakzuchtig? En dat weten we wel?  ......🤔

Dit staat niet in de Bijbel.  Er staat dat voor wie God daadwerkelijk liefheeft iets bereid is.  De overige mensen die de weg van Jezus niet zijn gegaan (de brede weg) , daar kan God niets voor doen.   Deze mensen hebben hun kansen gehad, maar bleven maar doorgaan met oordelen en anderen de maat nemen.   M.a.w. ze doen het zelf.   Dan moet je God niks gaan verwijten.

Ik spreek me niet uit over Satan en de hel.  Om de eenvoudige reden dat ik daarmee niks van doen wil hebben.  Wel zie ik overal om me heen mensen die niet naar Jezus luisteren en er op los oordelen en de maat nemen.  Ook  deelnemers op dit forum......

De geestelijke mens onderscheidt zich van niemand.  Die oordeelt de andere niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hopper:

Wel zie ik overal om me heen mensen die niet naar Jezus luisteren en er op los oordelen en de maat nemen.  Ook  deelnemers op dit forum......

Iedereen behalve jij hè Hopper?

1 minuut geleden zei Hopper:

De geestelijke mens onderscheidt zich van niemand.  Die oordeelt de andere niet.

Je bent stronteigenwijs.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Breuk:

Aan de ene kant het hele speelveld van de huidige wetenschap (biologie, kosmologie, geschiedenis, taalkunde etc).   
Op het gebied van de bijbel kun je dan specifiek theologie noemen of bijbelwetenschap, dat op die inzichten reageert.
Ik denk dat dit algemeen aanvaarde inzichten zijn en niet specifiek mijn inzicht om dat ik dat denk (of het ouderwetse niet geloof).  
Het zijn meestal ‘orthodoxe’ gelovigen die hun wat naïeve opvattingen niet los kunnen laten. 

De grootste christelijke kerken wereldwijd leren echter de erfzonde en verstaan het verhaal van Adam en Eva wel degelijk ook meer universeel. Ik denk zelfs dat zonder die universelere duiding van de Bijbel, de Bijbel en ook het christendom überhaupt nooit wereldwijd verspreid zou zijn geraakt. Het christendom zou dan waarschijnlijk een exclusief joodse sekte zijn gebleven. De 'orthodoxe' visie is dus wel degelijk maatgevend.

Dat doet niets af aan het gegeven dat er inderdaad ook andere visies zijn, maar zelfs kerken die de leer van de erfzonde afwijzen (zoals de oosters-orthodoxe kerk, die enkel over de 'oorspronkelijke zonde' spreekt) erkennen de universele betekenis van Adam en Eva en de rest van de Bijbel en erkennen de noodzaak van verzoening met God. Waarbij de universele betekenis de historische, Israëlische betekenis ook helemaal niet in de weg hoeft te staan; ze vullen elkaar juist mooi aan en laten zo Gods heilspedagogie zien. In de heilsgeschiedenis van Israël, zoals beschreven in de Bijbel, herkennen wij onze eigen heilsgeschiedenis die wij met God gaan, als gemeenschap en als individuele gelovige.

Daarbij zou ik de leer van de erfzonde bepaald niet naïef willen noemen. Zij duidt immers de neiging tot het kwaad in ons, die overal in de wereld volop te zien is. Ze is het christelijk antwoord op het vele, afschuwelijke kwaad dat wij elkaar aandoen, in relatie tot de liefde en goedheid van God en het Evangelie. Daar is niets goedgelovigs aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Robert Frans:

Daarbij zou ik de leer van de erfzonde bepaald niet naïef willen noemen. Zij duidt immers de neiging tot het kwaad in ons, die overal in de wereld volop te zien is. Ze is het christelijk antwoord op het vele, afschuwelijke kwaad dat wij elkaar aandoen, in relatie tot de liefde en goedheid van God en het Evangelie. Daar is niets goedgelovigs aan.

Daar heb je geen erfzondeleer voor nodig. De Tenach en daarmee het jodendom kennen geen erfzonde. Toch duiden zij wel dat mensen keuzes maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Dit staat niet in de Bijbel.  Er staat dat voor wie God daadwerkelijk liefheeft iets bereid is.  De overige mensen die de weg van Jezus niet zijn gegaan (de brede weg) , daar kan God niets voor doen.   Deze mensen hebben hun kansen gehad, maar bleven maar doorgaan met oordelen en anderen de maat nemen.   M.a.w. ze doen het zelf.   Dan moet je God niks gaan verwijten.

Ik spreek me niet uit over Satan en de hel.  Om de eenvoudige reden dat ik daarmee niks van doen wil hebben.  Wel zie ik overal om me heen mensen die niet naar Jezus luisteren en er op los oordelen en de maat nemen.  Ook  deelnemers op dit forum......

De geestelijke mens onderscheidt zich van niemand.  Die oordeelt de andere niet.

Ook jij. Zie je het echt niet of kies je er bewust voor om weg te kijken bij jezelf ?

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei HJW4:

Ook jij. Zie je het echt niet of kies je er bewust voor om weg te kijken bij jezelf ?

Hopper heeft v.w.b. zijn eigen geoordeel echt een blinde vlek. Hij wil het niet zien omdat hij dan zou moeten toegeven dat ook hij zich gewoon nog steeds in het veld van goed en kwaad bevindt en niet zo geestelijk is als hij zichzelf graag ziet. Oogkleppen op/bord voor z'n hoofd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Jesaja maakt duidelijk dat het kwaad noodzakelijkerwijs in het geschapene zit besloten.   Iets wat geestelijk is kan ik niet van iemand afpakken, iets wat geschapen is wel.

Het ging niet om wat jij denkt, maar dat God moedwillig straft.

1 uur geleden zei Hopper:

Dit staat niet in de Bijbel.  Er staat dat voor wie God daadwerkelijk liefheeft iets bereid is.  De overige mensen die de weg van Jezus niet zijn gegaan (de brede weg) , daar kan God niets voor doen.   Deze mensen hebben hun kansen gehad, maar bleven maar doorgaan met oordelen en anderen de maat nemen.   M.a.w. ze doen het zelf.   Dan moet je God niks gaan verwijten

In Bijbel staat dat God het kwaad heeft gemaakt, dat zonder ik vanmorgen ook al door. Dus moet je de mensen niets verwijten.

1 uur geleden zei Hopper:

Wel zie ik overal om me heen mensen die niet naar Jezus luisteren en er op los oordelen en de maat nemen

Dat doen mensen die naar Jezus zeggen te luisteren ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei HJW4:

Daar heb je geen erfzondeleer voor nodig. De Tenach en daarmee het jodendom kennen geen erfzonde. Toch duiden zij wel dat mensen keuzes maken.

Weet ik. Ik wilde enkel tegenspreken dat deze leer naïef zou zijn. In hoeverre zij juist en waar is, is natuurlijk weer een andere discussie.

bewerkt door Robert Frans
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Monachos:

Hopper heeft v.w.b. zijn eigen geoordeel echt een blinde vlek. Hij wil het niet zien omdat hij dan zou moeten toegeven dat ook hij zich gewoon nog steeds in het veld van goed en kwaad bevindt en niet zo geestelijk is als hij zichzelf graag ziet. Oogkleppen op/bord voor z'n hoofd.

Ik denk dat hij het wel weet, maar dat het geestelijk willen zijn, zijn lifeline is. 

1 minuut geleden zei Robert Frans:

Weet ik. Ik wilde enkel tegenspreken dat deze leer naïef zou zijn. In hoeverre zij juist en waar is, is natuurlijk weer een andere discussie.

Uiteindelijk is het niet van belang. Als iemand er in wil geloven, moet die dat vooral doen. No problem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Het ging niet om wat jij denkt, maar dat God moedwillig straft.

 

En juist dat is onwaar.   God is een God van liefde.     Alleen God is goed omdat God Zichzelf geeft als de liefde des Vaders.  Wat je daar voor moet doen of nalaten staat beschreven in de Bijbel.   Maar mensen begeren liever dingen in de wereld.   Dan moeten ze ook niet klagen achteraf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Robert Frans:

De grootste christelijke kerken wereldwijd leren echter de erfzonde en verstaan het verhaal van Adam en Eva wel degelijk ook meer universeel. Ik denk zelfs dat zonder die universelere duiding van de Bijbel, de Bijbel en ook het christendom überhaupt nooit wereldwijd verspreid zou zijn geraakt. Het christendom zou dan waarschijnlijk een exclusief joodse sekte zijn gebleven. De 'orthodoxe' visie is dus wel degelijk maatgevend.

Dat doet niets af aan het gegeven dat er inderdaad ook andere visies zijn, maar zelfs kerken die de leer van de erfzonde afwijzen (zoals de oosters-orthodoxe kerk, die enkel over de 'oorspronkelijke zonde' spreekt) erkennen de universele betekenis van Adam en Eva en de rest van de Bijbel en erkennen de noodzaak van verzoening met God. Waarbij de universele betekenis de historische, Israëlische betekenis ook helemaal niet in de weg hoeft te staan; ze vullen elkaar juist mooi aan en laten zo Gods heilspedagogie zien. In de heilsgeschiedenis van Israël, zoals beschreven in de Bijbel, herkennen wij onze eigen heilsgeschiedenis die wij met God gaan, als gemeenschap en als individuele gelovige.

Daarbij zou ik de leer van de erfzonde bepaald niet naïef willen noemen. Zij duidt immers de neiging tot het kwaad in ons, die overal in de wereld volop te zien is. Ze is het christelijk antwoord op het vele, afschuwelijke kwaad dat wij elkaar aandoen, in relatie tot de liefde en goedheid van God en het Evangelie. Daar is niets goedgelovigs aan.

Ik denk ook dat het Joodse verhaal een wereldwijde strekking heeft. Alleen men begint vaak met een algemene strekking zonder de specifieke inhoud (van de TeNaCh) te kennen.

Ik vraag me af hoe binnen de RK dan hierna wordt gekeken.  Overigens na de 2de wereldoorlog is de kijk op het Jodendom in het protestantisme enorm gewijzigd.    
De vervangingsleer is als zeer gevaarlijke theorie bij het grofvuil gezet.   
 

Nogmaals ik ben benieuwd naar uitleg van de RK. 
De mens die geen mens (en medemens) wil zijn, ja dat is een thema dat al direct in Genesis te horen. De mens wil zich een goddelijke status aanmeten. Dat lees je hier ook vaak. Het gaat ten koste van de humaniteit en druist in tegen de boodschap dat God mens wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Breuk:

De vervangingsleer is als zeer gevaarlijke theorie bij het grofvuil gezet.   

Nogmaals ik ben benieuwd naar uitleg van de RK. 
De mens die geen mens (en medemens) wil zijn, ja dat is een thema dat al direct in Genesis te horen. De mens wil zich een goddelijke status aanmeten. Dat lees je hier ook vaak. Het gaat ten koste van de humaniteit en druist in tegen de boodschap dat God mens wordt.

 Vervangingsleer is niet overal verdwenen.

Ik neem aan dat je mij bedoelt als het gaat om het aanmeten van…..waarop baseer je dat ik geen (mede) mens wil zijn ? De verloren zoon bleef niet in het varkensvoer, maar ging naar huis. Wilde hij geen medemens zijn ? 
Meer hij zich iets aan ? Nee, hij herinnerde zich wie hij was en altijd al was geweest en keerde terug. Als dat indruist tegen de goddelijke boodschap, waarom weer er bij zijn thuiskomst dan feest gevierd ? 
Waarom gaat het in tegen de humaniteit ? Wat bedoel je daar dan mee ?
Waarom druist het in tegen het menswording van God ?

16 minuten geleden zei Hopper:

En juist dat is onwaar.   God is een God van liefde.     Alleen God is goed omdat God Zichzelf geeft als de liefde des Vaders.  Wat je daar voor moet doen of nalaten staat beschreven in de Bijbel.   Maar mensen begeren liever dingen in de wereld.   Dan moeten ze ook niet klagen achteraf.

Je hoeft er niets voor te doen of te laten, dat zijn menselijke bedenksels.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei HJW4:

 Vervangingsleer is niet overal verdwenen.

Ik neem aan dat je mij bedoelt als het gaat om het aanmeten van…..waarop baseer je dat ik geen (mede) mens wil zijn ? De verloren zoon bleef niet in het varkensvoer, maar ging naar huis. Wilde hij geen medemens zijn ? 
Meer hij zich iets aan ? Nee, hij herinnerde zich wie hij was en altijd al was geweest en keerde terug. Als dat indruist tegen de goddelijke boodschap, waarom weer er bij zijn thuiskomst dan feest gevierd ? 
Waarom gaat het in tegen de humaniteit ? Wat bedoel je daar dan mee ?
Waarom druist het in tegen het menswording van God ?

Je hoeft er niets voor te doen of te laten, dat zijn menselijke bedenksels.

Sorry ik dacht niet aan jou…

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Hopper:

En juist dat is onwaar.   God is een God van liefde.     Alleen God is goed omdat God Zichzelf geeft als de liefde des Vaders.  Wat je daar voor moet doen of nalaten staat beschreven in de Bijbel.   Maar mensen begeren liever dingen in de wereld.   Dan moeten ze ook niet klagen achteraf.

Zijn er dan mensen die achteraf hebben geklaagd ?!

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Zijn er dan mensen die achteraf hebben geklaagd ?!

Daar heb je me!  Geen mens die zich achteraf beklaagd heeft.   Wie de liefde des Vaders niet kent, beklaagt zich daar ook niet over.  Die beperkt zich tot geklaag over God die moedwillig straft.   Vergeef het hen, ze weten niet wat ze zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Breuk:

Nogmaals ik ben benieuwd naar uitleg van de RK. 

De mens die geen mens (en medemens) wil zijn, ja dat is een thema dat al direct in Genesis te horen. De mens wil zich een goddelijke status aanmeten. Dat lees je hier ook vaak. Het gaat ten koste van de humaniteit en druist in tegen de boodschap dat God mens wordt.

Daarvoor kan ik uit twee belangrijke alinea's citeren uit de dogmatische constitutie Lumen Gentium, die tijdens Vaticanum II werd opgesteld. Uit alinea 9:

In elke tijd en uit elk volk is ieder, die God vreest en het goede doet, Hem welgevallig. God heeft echter de mensen niet ieder afzonderlijk, buiten elke onderlinge verbondenheid om, willen heiligen en redden, maar Hij heeft hen willen maken tot een volk, dat hem in waarheid zou erkennen en Hem in heiligheid zou dienen. [...]

Hij heeft uit Joden en heidenen een volk geroepen, dat een eenheid zou vormen niet naar het vlees, maar in de Geest, en dat het nieuwe volk Gods zou zijn. Want zij, die in Christus geloven en wedergeboren zijn niet uit een vergankelijk zaad, maar uit een onvergankelijk zaad, door het woord van de levende God , niet uit het vlees, maar uit water en Heilige Geest , worden dan "een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk ..., vroeger geen volk, nu Gods volk" [...]

Gelijk nu het aardse Israël, dat op tocht was door de woestijn, reeds de Kerk van God wordt genoemd (Neh. 13, 1) , zo wordt het nieuwe Israël, dat optrekt door deze wereld, op zoek naar de toekomstige en blijvende stad , ook de Kerk van Christus genoemd , omdat Hij haar verworven heeft door zijn bloed , haar met zijn Geest heeft vervuld en haar heeft toegerust met de nodige middelen tot zichtbare en maatschappelijke eenheid.

En uit alinea 16:

Wat tenslotte degenen betreft die het Evangelie nog niet hebben ontvangen: zij staan op verschillende wijze in betrekking tot het volk Gods.

Op de eerste plaats dient genoemd te worden het volk, waaraan de verbonden en de beloften werden geschonken en waaruit Christus is voortgekomen naar het vlees , het volk, dat bemind blijft krachtens de uitverkiezing, om wille van de aartsvaders: want God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping.

Het hele document kun je hier lezen. Kort samengevat kun je dus hieruit opmaken dat God uit zowel Joden als heidenen een volk bijeenroept naar de Geest en dat zij samen zijn kerk ofwel zijn volk heten. Je afkomst of familiestamboom maken dus niet meer uit. Maar het bijbelse Israël blijft wel voorwerp van zijn bijzondere liefde en met hen heeft Hij ook een plan ter verlossing.

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Robert Frans:

Daarvoor kan ik uit twee belangrijke alinea's citeren uit de dogmatische constitutie Lumen Gentium, die tijdens Vaticanum II werd opgesteld. Uit alinea 9:

In elke tijd en uit elk volk is ieder, die God vreest en het goede doet, Hem welgevallig. God heeft echter de mensen niet ieder afzonderlijk, buiten elke onderlinge verbondenheid om, willen heiligen en redden, maar Hij heeft hen willen maken tot een volk, dat hem in waarheid zou erkennen en Hem in heiligheid zou dienen. [...]

Hij heeft uit Joden en heidenen een volk geroepen, dat een eenheid zou vormen niet naar het vlees, maar in de Geest, en dat het nieuwe volk Gods zou zijn. Want zij, die in Christus geloven en wedergeboren zijn niet uit een vergankelijk zaad, maar uit een onvergankelijk zaad, door het woord van de levende God , niet uit het vlees, maar uit water en Heilige Geest , worden dan "een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk ..., vroeger geen volk, nu Gods volk" [...]

Gelijk nu het aardse Israël, dat op tocht was door de woestijn, reeds de Kerk van God wordt genoemd (Neh. 13, 1) , zo wordt het nieuwe Israël, dat optrekt door deze wereld, op zoek naar de toekomstige en blijvende stad , ook de Kerk van Christus genoemd , omdat Hij haar verworven heeft door zijn bloed , haar met zijn Geest heeft vervuld en haar heeft toegerust met de nodige middelen tot zichtbare en maatschappelijke eenheid.

En uit alinea 16:

Wat tenslotte degenen betreft die het Evangelie nog niet hebben ontvangen: zij staan op verschillende wijze in betrekking tot het volk Gods.

Op de eerste plaats dient genoemd te worden het volk, waaraan de verbonden en de beloften werden geschonken en waaruit Christus is voortgekomen naar het vlees , het volk, dat bemind blijft krachtens de uitverkiezing, om wille van de aartsvaders: want God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping.

Het hele document kun je hier lezen. Kort samengevat kun je dus hieruit opmaken dat God uit zowel Joden als heidenen een volk bijeenroept naar de Geest en dat zij samen zijn kerk ofwel zijn volk heten. Je afkomst of familiestamboom maken dus niet meer uit. Maar het bijbelse Israël blijft wel voorwerp van zijn bijzondere liefde en met hen heeft Hij ook een plan ter verlossing.

Ja ik kan me hier enigszins in vinden, hoewel, komt het spreken over een nieuw Israël in de bijbel voor, los van het bijbelse Israël?  Overigens is het niet aan mij om te bepalen wat nu precies het bijbelse Israël is.  
En dan de erfzonde, in hoeverre wordt dat nog beschreven?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid