Spring naar bijdragen

Adam en Eva zijn geen historische personen (of toch wel)?


Aanbevolen berichten

21 minuten geleden zei HJW4:

1. Dat is niet mij punt. Ik stel eigenlijk dat de heersende overtuigingen weinig tot geen tegenspraak dulden. En dat het dan niet uitmaakt of die heersende overtuigingen christelijk danwel wetenschappelijk zijn. Het is blijkbaar een menselijk fenomeen. Er leven 2 miljard christenen en naar schatting is 85% van de mensheid religieus danwel spiritueel. 
2. Dat snap ik allemaal. Maar raakt de ouderdom van de aarde de essentie van het scheppende ?

Het gaat erom dat een minderheid die er anders over denkt, zich niet door de wetenschap omver hoeft te laten blazen. Het gaat in deze kwestie eigenlijk niet om de ouderdom van aarde en heelal (sommige christenen hebben gap-theorie die oude aarde toelaat) maar om de oorsprong van de eerste mensen: Adam en Eva, het zondevalverhaal etc. Die discussie zou je wat mij betreft op theologische gronden moeten voeren en het dominante verhaal van de biologie niet als breekijzer gebruiken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 189
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik denk dat Adam ("mens", uit de aarde genomen) en Eva (moeder van alle levenden) staan voor de mensheid. Ze zijn deel van onze realiteit, niet omdat ze historische personen zijn, maar omdat ze staan

Ik ken jongeren die een goede opvoeding en weerbaarheid krijgen maar toch massaal afhaken. Een letterlijke uitleg is overigens maar 1 van de redenen. In vrijzinnige kerken haken jongeren ook massaal a

Ik zal niet zeggen dat het geen consequenties heeft om gradualiteit van aap naar mens aan te nemen. Maar ik heb mijn theologie gevormd als reactie op de theologie van Ellende Verlossing Dankbaarheid (

21 minuten geleden zei Peter79:

Het gaat erom dat een minderheid die er anders over denkt, zich niet door de wetenschap omver hoeft te laten blazen. Het gaat in deze kwestie eigenlijk niet om de ouderdom van aarde en heelal (sommige christenen hebben gap-theorie die oude aarde toelaat) maar om de oorsprong van de eerste mensen: Adam en Eva, het zondevalverhaal etc. Die discussie zou je wat mij betreft op theologische gronden moeten voeren en het dominante verhaal van de biologie niet als breekijzer gebruiken.

Het gaat erom dat een minderheid zich niet omver moet laten lazen door een meerderheid, onafhankelijk van wie de minderheid en de meerderheid is. 
Als Adam en Eva historisch niet bestaan hebben, doet dan dan afbreuk aan de boodschap ?

Adam en Eva zijn de verpakking waarmee de boodschap wordt verteld. De strijd spitst zich toe op de verpakking en niet meer op de inhoud. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei HJW4:

Adam en Eva zijn de verpakking waarmee de boodschap wordt verteld. De strijd spitst zich toe op de verpakking en niet meer op de inhoud.

Dat is jouw theologie. Andere mensen hebben als theologie dat God de dieren geschapen heeft ieder naar hun aard, maar de mens naar zijn evenbeeld. Dat matcht niet met een theorie dat apen en mensen een gemeenschappelijke voorouder hebben. Ook het mechanisme van evolutie matcht niet met het idee dat het lijden als gevolg van de zonde door toedoen van de mens in de wereld kwam.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Peter79:

Dat is jouw theologie. Andere mensen hebben als theologie dat God de dieren geschapen heeft ieder naar hun aard, maar de mens naar zijn evenbeeld. Dat matcht niet met een theorie dat apen en mensen een gemeenschappelijke voorouder hebben. Ook het mechanisme van evolutie matcht niet met het idee dat het lijden als gevolg van de zonde door toedoen van de mens in de wereld kwam.  

Je gaat er blijkbaar vanuit dat er slechts 2 mogelijkheden zijn: het bijbelverhaal is letterlijk waar of de evolutie theorie is correct.

Er zin echter meer mogelijkheden. Dat de mens voor het lijden heeft gezorgd man heel goed waar zijn zonder dat Adam en Eva historisch bestaan hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei HJW4:

Je gaat er blijkbaar vanuit dat er slechts 2 mogelijkheden zijn: het bijbelverhaal is letterlijk waar of de evolutie theorie is correct.

Er zin echter meer mogelijkheden. Dat de mens voor het lijden heeft gezorgd man heel goed waar zijn zonder dat Adam en Eva historisch bestaan hebben.

Ik geef een voorbeeld die jouw stelling ontkracht - je theologie doet ertoe bij het lezen en bij het beoordelen van conflicten

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Peter79:

Klopt, christenen leven in een minderheidspositie en hebben te leven met een seculier oorsprongsverhaal. Maar steeds meer mensen laten zich daardoor omver blazen: alsof het niet een mensenverhaal is.

De wetenschap zal vanwege haar voorlopige karakter nooit een definitieve uitspraak doen over de leeftijd van aarde en heelal. Daarnaast houdt de gelovige altijd de mogelijkheid van het wonder om er een andere chronologie op na te houden.

Creationist is een vies woord. Daar blijf je ver weg van, anders is je carriere voorbij. Ik vind dat een groot belang. 

Ik meen me te herinneren dat je ook werk van Miskotte las. Dat ging toch ook over afgoderij, over ontmaskeren? Heeft Miskotte nooit iets geschreven over het voetstuk van de wetenschap?

Het helpt mij om om je post te snappen als uitlegt wat jij met creationisme bedoelt. Is het dat God op 2 dagen (do en vr) de dieren en de mensen schiep? 

Of bedoel je dat je moeite hebt met een bepaalde visie op evolutie. Aangezien de bijbel niets over evolutie schrijft, kan het ook nooit een debat zijn dat in de context van de bijbel gevoerd kan worden. Je kunt wel de uitkomst van zo’n debat meenemen in hoe je dan de bijbelse teksten leest.

Wetenschappers die een geloof in God hebben als schepper van hemel in aarde zijn gewoon werkzaam op allerlei universiteiten. Ga je echter als wetenschapper in de kosmologie verkondigen dat de kosmos 6000 jaar oud is, ja dan volgt vermoedelijk een goed gesprek (en terecht). 

Had Barth niet een discussie met Popper, waarbij de laatste vond dat theologie niet op universiteiten thuis hoorde. Barth reageerde volgens mij door te melden dat ze dan op een andere plek wel theologie ging beoefenen. Barth vond dat God niet in de natuur te vinden was. (Natuur) Wetenschappers kunnen helemaal niets over God zeggen. Hij vond dat de mens überhaupt niets over God kan zeggen, maar dat het een daad van God is dat (deze specifieke) God zich openbaart in Israël en in Jezus. Miskotte heeft ook iets over het bestaan van God gezegd. Zoiets dat hij pas ging geloven toen hij snapte dat God niet bestond (volgens onze definitie). Staat hier ergens:

https://www.theologie.nl/app/uploads/pw-assets/177728-6048.pdf

 

 

bewerkt door Breuk
Spelfouten…
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Peter79:

Ik geef een voorbeeld die jouw stelling ontkracht - je theologie doet ertoe bij het lezen en bij het beoordelen van conflicten

Beetje flauwe eerste zin. Je ontkracht niets maar legt jouw visie er naast. Het telkens maar zeggen dat een visie een andere visie ontkracht leidt alleen maar tot loopgraven.

Je ziet dat dan ook telkens gebeuren. Wat ertoe leidt dat je in je discussies met anderen constant bezig moet houden met de verpakking en niet met de inhoud, je laat je dus afleiden. Het gaat constant over de historiciteit van een verhaal en niet meer over wat het verhaal wil vertellen.

Natuurlijk doet theologie ertoe. De al dan niet historische personen doen niets af aan de theologie. Dan kun je het over de inhoud gaan hebben.

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei HJW4:

Maakt het in essentie enig verschil of de aarde 6.000 of 4,5 miljard jaar oud is ?

Voor het geestelijk leven maakt dat heel wat uit.    De Christus in mij oordeelt niet.   Dus die volgt gewoon de wetenschappelijke uitkomsten.   6000 jaar of 100.000 jaar zijn aannames van ongeestelijke mensen.    Die hebben hun wil nog op de wereld.   Zij willen een jonge aarde zoals dat genaamd schijnt te zijn.  Anders kunnen ze de Bijbel met het redenerend denken niet meer snappen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Breuk:

Het helpt mij om om je post te snappen als uitlegt wat jij met creationisme bedoelt. Is het dat God op 2 dagen (do en vr) de dieren en de mensen schiep? 

Dat is wel wat er meestal bedoeld wordt: jonge-aarde creationisten.

1 minuut geleden zei Breuk:

Of bedoel je dat je moeite hebt met een bepaalde visie op evolutie. Aangezien de bijbel niets over evolutie schrijft, kan het ook nooit een debat zijn die in de context van de bijbel gevoerd kan worden. Je kunt wel de uitkomst van zo’n debat meenemen in hoe je dit bijbelse teksten leest.

Wanneer je evolutie bij de uitleg van de Bijbel betrekt, denk ik dat je andere posities ook daarbij moet betrekken. Aangezien de meeste theologen niet biologisch onderlegd zijn, denk ik dat ze erop bedacht moeten zijn dat er controverse is over de natuurhistorie. Als je dichtbij het verhaalkarakter van Genesis blijft, hoef je ook niet op evolutie in te gaan m.i.

5 minuten geleden zei Breuk:

Wetenschappers die een geloof in God hebben als schepper en hemel in aarde zijn gewoon werkzaam op allerlei universiteiten. Ga je echter als wetenschapper in de kosmologie verkondigen dat de kosmos 6000 jaar oud is, ja dan volgt vermoedelijk een goed gesprek (en terecht). 

Verkondigen van 6000 jaar, ja. Maar andersom, verkondigen van 4,5 miljard jaar, waarom dan geen gesprek? Ik denk dat verkondigen niet bij de wetenschap hoort.

7 minuten geleden zei Breuk:

Had Barth niet een discussie met Popper, waarbij de laatste vond dat theologie niet op  universiteiten thuis hoorde. Barth reageerde volgens mij door te melden dat ze dan op een andere plek wel theologie ging beoefenen. Barth vond dat God niet in de natuur te vinden was. (Natuur) Wetenschappers kunnen helemaal niets over God zeggen. Hij vond dat de mens überhaupt niets over God kan zeggen, maar dat het een daad van God is dat (deze specifieke) God zich openbaart in Israël en in Jezus. Miskotte heeft ook iets over het bestaan van God gezegd. Zoiets dat hij pas ging geloven toen hij snapte dat God niet bestond (volgens onze definitie). Staat hier ergens:

De wetenschap heeft bij haar oorsprong God uitgesloten van onderzoek. Dat betekent dat alle resultaten zonder God zijn. Maar wij zijn mensen met - ik geloof - een plekje voor God. Wie God niet (er)kent, vult dat plekje met iets anders wat zijn of haar God is. In Jezus tijd en ook in onze tijd was dat onder meer de Mammon.

Wetenschap is een gereedschap in de handen van mensen. In de smidse gebeurt niets, het gereedschap doet niets, als de smid er niet is. Als de smid er is, dan verricht hij zijn ambacht, naar kennis en kunde, naar eer en geweten. Wetenschap is niet vrij van geloof en ethiek. De ethiek is heel belangrijk, want wetenschap floreert bij eerlijkheid en transparantie. Maar menselijkheid speelt ook op dieper niveau een rol. Wat vind je geloofwaardig en wat niet. Geloof je in God of niet. Als je God a priori uitsluit als oorzaak van de werkelijkheid, dan beseft een christelijke wetenschapper dat de wetenschap een beperkt beeld oplevert, namelijk het beeld van een wereld waarin God niet bestaat. Dat is niet erg, omdat een gelovige wetenschapper privé de synthese wel maakt, waardoor alsnog een compleet beeld ontstaat. Als het goed is, kan een gelovige wetenschapper die evolutie aanhangt, zeggen tegen een gelovige die evolutie niet aanhangt: "mijn consequent volgehouden methode gebaseerd op deze aannames, geeft me deze overtuiging, maar ik besef dat ik de waarheid van mijn aannames niet kan bewijzen en dat het wellicht zo gegaan is als jij zegt". En dat is nogal een relativering - die je kan maken als wetenschap iets instrumenteels is, ondergeschikt aan het wereldbeeld dat je hebt.

20 minuten geleden zei HJW4:

Je ziet dat dan ook telkens gebeuren. Wat ertoe leidt dat je in je discussies met anderen constant bezig moet houden met de verpakking en niet met de inhoud, je laat je dus afleiden. Het gaat constant over de historiciteit van een verhaal en niet meer over wat het verhaal wil vertellen.

Natuurlijk doet theologie ertoe. De al dan niet historische personen doen niets af aan de theologie. Dan kun je het over de inhoud gaan hebben.

Jammer dat je niet ziet dat letterlijk-historische Adam en Eva theologische consequenties hebben. Maar ik kan het standpunt van die mensen niet goed representeren. Volgens mij zijn die er genoeg op dit forum.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Peter79:

Jammer dat je niet ziet dat letterlijk-historische Adam en Eva theologische consequenties hebben. Maar ik kan het standpunt van die mensen niet goed representeren. Volgens mij zijn die er genoeg op dit forum.

Je geeft aan dat dat voor anderen theologische consequenties heeft. Prima, dan moeten die zichzelf uitspreken.

Maar heeft het voor jou theologische consequenties ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei HJW4:

Je geeft aan dat dat voor anderen theologische consequenties heeft. Prima, dan moeten die zichzelf uitspreken.

Maar heeft het voor jou theologische consequenties ?

Ik zal niet zeggen dat het geen consequenties heeft om gradualiteit van aap naar mens aan te nemen. Maar ik heb mijn theologie gevormd als reactie op de theologie van Ellende Verlossing Dankbaarheid (Heidelbergse Cathechismus). Het idee dat wij zondig zijn vanwege Adam is heel onbevredigend. Veel dichterbij is de ervaring dat de wereld vol ellende zit en dat wij zelf ook dagelijks tekort schieten. Verlossing door Jezus is in dit kader niet een soort juridische vrijspraak (al mag die metafoor er best zijn), maar het is een bevrijding van de macht van de zonde en een aanneming tot kinderen van God. De genade van Jezus is er niet van afhankelijk dat er eerst wet en zonde was, nee, genade is datgene dat alles draagt. Werkelijk christendom dat Jezus in het middelpunt zet, heeft geen paradijsverhaal nodig. Daarmee gooi ik niet de Bijbel in de vuilnisbak, maar het is vanuit Christus dat ik de Bijbel lees. De Bijbel, zeker het Oude Testament, is een Joodse erfenis. Het enige lijntje waardoor ik daaraan deel gekregen heb, loopt via Christus. Terwijl er profetieën naar de toekomst zijn, kan dat ook naar het verleden zo zijn. De scheppingsverhalen uit Genesis hebben voor zover ik heb begrepen wel een profetische context.

Voor christenen is er niet alleen de realiteit van de zichtbare wereld die we met niet- of andersgelovigen delen. Er is ook een geestelijke werkelijkheid, waarover bijvoorbeeld Paulus schrijft, hoe mensen weigeren om God te erkennen en de waarheid in leugen draaien. Ik ervaar dat steeds sterker, als ik merk hoe mensen die Intelligent Design voorstellen, worden weggezet als gelovigen die God de wetenschap in proberen te brengen. Niet datgene wat ID'ers zelf naar voren brengen wordt serieus genomen, maar via een complotdenkerachtige manier worden ID-standpunten tot stropoppen gemaakt die men dan weer kan bestrijden. Men weet als het ware beter dan de ID'ers zelf wat zij voorstellen. In de omgang met kritiek laat het Darwinisme zelf religieuze trekjes zien.

Vanuit de gereformeerde traditie waarin ik sta (dus niet die van Barth, ook al sta ik daar sympathiek tegenover), geloof ik dat God zich zowel door de openbaring (Bijbel) als door de natuur laat kennen. Voor mij zijn ze twee getuigen. Daarom mag de ene getuige (natuur) niet aan de leiband komen van de andere (Bijbel). Beiden wijzen ze op eigen wijze naar God. Het Darwinisme maakt de natuur tot een valse getuige, door te suggeren dat er gradualiteit is waar discontinuïteit is en dat het vullen van gaten slechts een kwestie van tijd is.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Peter79:

Dat is wel wat er meestal bedoeld wordt: jonge-aarde creationisten.

Wanneer je evolutie bij de uitleg van de Bijbel betrekt, denk ik dat je andere posities ook daarbij moet betrekken. Aangezien de meeste theologen niet biologisch onderlegd zijn, denk ik dat ze erop bedacht moeten zijn dat er controverse is over de natuurhistorie. Als je dichtbij het verhaalkarakter van Genesis blijft, hoef je ook niet op evolutie in te gaan m.i.

Verkondigen van 6000 jaar, ja. Maar andersom, verkondigen van 4,5 miljard jaar, waarom dan geen gesprek? Ik denk dat verkondigen niet bij de wetenschap hoort.

De wetenschap heeft bij haar oorsprong God uitgesloten van onderzoek. Dat betekent dat alle resultaten zonder God zijn. Maar wij zijn mensen met - ik geloof - een plekje voor God. Wie God niet (er)kent, vult dat plekje met iets anders wat zijn of haar God is. In Jezus tijd en ook in onze tijd was dat onder meer de Mammon.

Wetenschap is een gereedschap in de handen van mensen. In de smidse gebeurt niets, het gereedschap doet niets, als de smid er niet is. Als de smid er is, dan verricht hij zijn ambacht, naar kennis en kunde, naar eer en geweten. Wetenschap is niet vrij van geloof en ethiek. De ethiek is heel belangrijk, want wetenschap floreert bij eerlijkheid en transparantie. Maar menselijkheid speelt ook op dieper niveau een rol. Wat vind je geloofwaardig en wat niet. Geloof je in God of niet. Als je God a priori uitsluit als oorzaak van de werkelijkheid, dan beseft een christelijke wetenschapper dat de wetenschap een beperkt beeld oplevert, namelijk het beeld van een wereld waarin God niet bestaat. Dat is niet erg, omdat een gelovige wetenschapper privé de synthese wel maakt, waardoor alsnog een compleet beeld ontstaat. Als het goed is, kan een gelovige wetenschapper die evolutie aanhangt, zeggen tegen een gelovige die evolutie niet aanhangt: "mijn consequent volgehouden methode gebaseerd op deze aannames, geeft me deze overtuiging, maar ik besef dat ik de waarheid van mijn aannames niet kan bewijzen en dat het wellicht zo gegaan is als jij zegt". En dat is nogal een relativering - die je kan maken als wetenschap iets instrumenteels is, ondergeschikt aan het wereldbeeld dat je hebt.

Jammer dat je niet ziet dat letterlijk-historische Adam en Eva theologische consequenties hebben. Maar ik kan het standpunt van die mensen niet goed representeren. Volgens mij zijn die er genoeg op dit forum.

Wetenschappers kunnen m.i. heel goed hun inzichten op gebied van kosmologie en biologie/evolutie onderbouwen. Het zijn natuurlijk theorieën maar die zijn onderbouwd door wetenschappelijke bewijzen of aanwijzingen. Het blijft altijd voorlopig. Ik vind het prima als het debat rond evolutie op de universiteiten verder gaat of over het verder begrijpen van het ontstaan van de kosmos. Je hebt het hier niet over geloof. Een gelovige wetenschapper moet tegen een gelovige leek zeggen dat de wetenschap het model van evolutionaire processen hanteert. Dit is gewoon een basis en vanuit die basis komen er weer nieuwe inzichten. Een creatie in 2 dagen van mens en dier en dat 6000 jaar geleden is wetenschappelijk gezien niet te onderbouwen. Genesis 1 is dus geen letterlijke en historische verhaal en de theoloog en dominee zal dat als uitgangspunt moeten nemen. De wetenschapper kan echter de theoloog niet vertellen hoe Genesis 1 uit te leggen is. Hij of zij kan alleen bij een uitleg dat het 6000 jaar geleden plaatsvond, zeggen dat het wetenschappelijk gezien niet te onderbouwen is.  Als er dan een theoloog is die zegt, ja maar bij God kan alles, dan kan het zijn dat de gelovige wetenschapper afhaakt bij zo’n uitleg.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Breuk:

Een gelovige wetenschapper moet tegen een gelovige leek zeggen dat de wetenschap het model van evolutionaire processen hanteert.

Eens

5 minuten geleden zei Breuk:

Een creatie in 2 dagen van mens en dier en dat 6000 jaar geleden is wetenschappelijk gezien niet te onderbouwen. Genesis 1 is dus geen letterlijke en historische verhaal en de theoloog en dominee zal dat als uitgangspunt moeten nemen. De wetenschapper kan echter de theoloog niet vertellen hoe Genesis 1 uit te leggen is. Hij of zij kan alleen bij een uitleg dat het 6000 jaar geleden plaatsvond, zeggen dat het wetenschappelijk gezien niet te onderbouwen is.  Als er dan een theoloog is die zegt, ja maar bij God kan alles, dan kan het zijn dat de gelovige wetenschapper afhaakt bij zo’n uitleg.

Ik denk dat de Genesis-tekst zelf aanknopingspunten biedt en dat jouw "dus" daar niet voor nodig is. B.J. Oosterhoff had daar geen evolutietheorie voor nodig. https://www.digibron.nl/zoeken/packageName/Hoe lezen wij Genesis 2 en 3%3F/Bron/De Wekker

Het feit dat de wetenschapper dan afhaakt, maakt toch wel duidelijk dat er een conflict is. De wetenschapper ging bedroefd heen, want hij bezat vele kennis.

Er kan ook een verdiepend gesprek volgen: als je allebei gelooft dat het graf leeg was omdat het lichaam dat er lag als verheerlijkt lichaam naar buiten is gelopen, wat betekent dat dan voor hoe je naar wonderen kijkt. Jezus opstanding was het grootste wonder, maar is het ook het enige wonder? En is het niet eigen aan wonderen dat ze incidenten zijn en dat incidenten zich vaak onttrekken aan de wetenschap? En is de wetenschap naar zijn aard niet altijd bezig om eenmalige gebeurtenissen te verklaren uit bekende herhaalbare gebeurtenissen, waardoor de eigen aard van wonderen sowieso zich gemakkelijk aan de wetenschap onttrekt? Bram van de Beek concludeerde: je moet bij wonderen erop letten dat je geneigd bent te normaliseren; dan moet je nog beter gaan kijken.

Wat betekenen wonderen en eenmalige gebeurtenissen met betrekking tot het actualiteitsprincipe dat in de wetenschap wordt gehanteerd en inhoudt dat het vroeger net zo toeging als vandaag en dat we met de kennis van vandaag het verleden kunnen reconstrueren? Heb je wel eens in perspectief getekend en daarbij een verdwijnpunt gebruikt? Als je een huis kleiner laat worden naar de horizon toe, dan stopt het huis op een gegeven moment en loopt niet helemaal door tot in het verdwijnpunt. Het verdwijnpunt is een hulpmiddel dat wel in relatie staat tot de realiteit, maar niet de realiteit zelf is. Als wij de tijd extrapoleren naar het verleden, waarom heeft de wetenschap dan oneindig veel tijd? Waarom zou het met 6000 jaar niet kunnen stoppen? Ik zag het filmpje van Willempie met allemaal problemen voor een oud heelal. Een mogelijke verklaring is een jong heelal, maar dat neemt niemand serieus. Dan laat je het terrein aan jonge-aardecreationisten. Jij vaart op de wetenschappelijke consensus, en dat is je goed recht, maar het niet-varen op de consensus heeft net zo goed bestaansrecht.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Hopper:

Voor het geestelijk leven maakt dat heel wat uit.    De Christus in mij oordeelt niet.   Dus die volgt gewoon de wetenschappelijke uitkomsten.   6000 jaar of 100.000 jaar zijn aannames van ongeestelijke mensen.    Die hebben hun wil nog op de wereld.   Zij willen een jonge aarde zoals dat genaamd schijnt te zijn.  Anders kunnen ze de Bijbel met het redenerend denken niet meer snappen.

De eerste en tweede druk verschenen zonder illustraties. In de derde druk werden, op aandringen van de Duitse vertaler, veertien illustraties opgenomen. In de vierde druk waren het er twintig en de jubileumuitgave van 1969 is nog ruimer geïllustreerd. De 21e editie in 1997 verscheen echter met bijna driehonderd illustraties, waarmee de lezer op vele plaatsen zelf ook kon zien waar Huizinga over schreef.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Peter79:

Ik zal niet zeggen dat het geen consequenties heeft om gradualiteit van aap naar mens aan te nemen. Maar ik heb mijn theologie gevormd als reactie op de theologie van Ellende Verlossing Dankbaarheid (Heidelbergse Cathechismus). Het idee dat wij zondig zijn vanwege Adam is heel onbevredigend. Veel dichterbij is de ervaring dat de wereld vol ellende zit en dat wij zelf ook dagelijks tekort schieten. Verlossing door Jezus is in dit kader niet een soort juridische vrijspraak (al mag die metafoor er best zijn), maar het is een bevrijding van de macht van de zonde en een aanneming tot kinderen van God. De genade van Jezus is er niet van afhankelijk dat er eerst wet en zonde was, nee, genade is datgene dat alles draagt. Werkelijk christendom dat Jezus in het middelpunt zet, heeft geen paradijsverhaal nodig.

 Ik ervaar dat steeds sterker, als ik merk hoe mensen die Intelligent Design voorstellen, worden weggezet als gelovigen die God de wetenschap in proberen te brengen. 

 

Voor mij hebben zonde (je deugt niet) en genade (je verdient het niet) een zeer negatieve connotatie meegekregen vanuit het christendom, gebaseerd op een zeer negatief mensbeeld van tekortschieten en nooit goed genoeg zijn.

Ik heb deze woorden dan ook uit mijn geloofsvocabulaire geschrapt.

Jezus is een inspiratiebron om de weg naar Huis te aanvaarden. Hij heeft het niet voor ons gedaan, hij heeft het ons voorgedaan. En spreekt regelmatig vertrouwen uit in onze mogelijkheden (bijv. als gij gelooft de werken die ik doe). Het valt mij op dat veel christenen afhaken zodra de bijbel positief is over mensen. Opmerkelijk.

Ik zie dan ook geen reden tot redding of verlossing. Wel de mogelijkheid om weer terug te keren naar het goddelijke, waar het welkom hartelijk zal zijn (verloren zoon). Geen oordeel, geen afweging van daden, geen offer dat aanvaard moet worden. Bij thuiskomst is het leed geleden.

Voor mij staat Jezus niet in het middelpunt, het draait niet om de persoon. Het leidt tot persoonsverheerlijking en zolang je een ander volgt, zul je nooit jezelf vinden.

Jezus was lange tijd een inspiratiebron, een kiezelsteen op weg naar huis. Maar de kiezelsteen is niet Thuis, wel een wegwijzer.

Voor mij staat Onvoorwaardelijke Liefde centraal, iets wat maar weinigen kunnen of willen snappen.

Zelf geloof ik in een scheppende kracht achter het universum en de mensheid. Hoe lang geleden dat gebeurd is ( ik geloof niet in lineaire tijd) en hoe dat gebeurd is, is niet relevant.

Is wat hierboven staat de absolute waarheid ? Nee, het zijn mijn persoonlijke gedachten en overtuigingen. Voor wat ze waard zijn.

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid