Spring naar bijdragen

Wat vinden jullie van Shunnen /Shunning ?


Aanbevolen berichten

16 uur geleden zei Robert Frans:

De Amish zijn een zeer gesloten gemeenschap en qua omgang met regels soms nog veel strenger dan de bevindelijk-gereformeerde kerken of de Jehovah's Getuigen, inclusief het doodzwijgen van uitgesloten mensen, het zogenoemde shunnen.

Omdat het helemaal geen raakvlak meer heeft met het celibaat topic heb ik er maar een apart topic voor gemaakt. 

 

Ik heb het zogenoemde shunnen op moeten zoeken. Had er nog nooit van gehoord. Tenminste..  het woord shunnen dan, de hardvochtige wrede praktijk was me zo ongeveer wel bekend. Ik dacht eigenlijk dat het door alle gelovigen en ex-gelovigen als normaal werd beschouwd omdat het buitensluiten, ex-communiceren, verstoten e.d. met de geloofspaplepels in de opvoeding wordt aangeleerd. Emotioneel chanteren, sociaal isoleren, stenigen met woorden (of in dit geval met gebrek aan woorden want het gaat om negeren), hoort allemaal bij een religieuze opvoeding. Maar goed, ze zullen wel denken dat je als ketter (afvallige/verkeerd doener/andere mening hebber etc.) al blij moet zijn dat je niet gefolterd en vermoord wordt, dacht ik.

Maar ...tot mijn verbazing is er tegenwoordig kennelijk wel weerstand tegen.    

Er is zelfs een petitie voor een strafrechtelijke aanpak bij JG:

https://petities.nl/petitions/bestraf-het-sociaal-doodverklaren-van-ex-jehovah-s-getuigen?locale=nl

Citaat

"Bestraf het sociaal doodverklaren van ex-Jehovah's getuigen

1.131 ondertekeningen

Het Nederlands comité tegen het shunning beleid van Jehovah's getuigen wil de shunning aanvechten vanwege het discriminerende karakter. Shunning staat voor het sociaal doodverklaren van ex-leden. Dat betekent dat men niet meer bestaat voor vrienden en familie."

 

Hier een interessant epistel: 

https://www.trouw.nl/binnenland/hoe-het-is-om-als-kind-van-de-satan-gezien-te-worden~bb5da903/

Het belasteren / zwartmaken / stigmatiseren / verketteren etc. van de verstotende is een gangbare shunning praktijk... het negeren is namelijk voor hun eigen bestwil. (zeggen ze) :

 

Citaat

Volgens de Jehovah’s Getuigen is het een persoonlijk besluit of je ex-leden negeert, legt hij uit. “Dat is typisch hun woordgymnastiek. Want in het onderwijs dat ze geven en de lectuur die ze verspreiden, is alles erop gericht het denkpatroon van leden te beïnvloeden, zodat ze bijna niet anders kunnen.”

Zo worden uitgeslotenen en afvalligen ‘kinderen van de satan’ genoemd en wordt omgang met hen als zeer schadelijk omschreven, zegt hij. Het negeren is volgens de leer het beste voor de uitgeslotenen zelf, omdat ze dan sneller terugkeren. “Daarom vind ik deze praktijk erger dan pesten, daar kun je nog wat aan doen, dit is een heel systéém.”

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Petra. changed the title to Wat vinden jullie van Shunnen /Shunning ?

Mijns inziens is shunnen een van de meest liefdeloze dingen die je kunt doen. En het (vrijwillig) verplicht worden je eigen familieleden en beste vrienden te shunnen is zo mogelijk nog erger, omdat je dan als dat opleggende gemeenschap ingrijpt in normale, natuurlijke relaties en bloedbanden die mensen aangaan.
Natuurlijk kan het logisch zijn dat je met iemand minder intensief omgaat als haar gedachtengoed en belevingswereld zó ver afdrijft van die van jou, dat het moeilijker is connectie met elkaar te houden. En natuurlijk is het logisch als je binnen een gemeenschap een stuk minder mogelijkheden, rechten en priviléges geniet als je eruit wordt gezet of zelf bedankt.
Maar iemand totaal doodzwijgen en andere daartoe verplichten is toch wel een ander verhaal. Bij de Amish en de Jehovah's Getuigen gaat het al zo ver dat je diegene niet eens mag groeten als je diegene op straat tegenkomt. Ook niet als het je uit huis wonende kind is (thuiswonende kinderen worden in elk geval bij de JG niet totaal geshund en sowieso niet als ze niet gedoopt zijn), of je hartsvriendin met wie je al je geheimen deelde.

De kwestie is dat (de dreiging van) geshunned worden een heel krachtig controlemiddel is om de gemeenschap bij elkaar te houden en ook om misstanden onbesproken te laten. Niemand wil genegeerd en buitengesloten worden, zeker niet door de mensen waar je mee bent opgegroeid en waarmee je hechte banden bent aangegaan.
Niet weinig mensen die geshunned worden, keren daarom uiteindelijk weer terug naar de gemeenschap, zeker als ze geen sociaal netwerk weten op te bouwen of hulp weten te vragen om hen op te vangen, waardoor de gemeenschap vervolgens kan propageren hoe effectief het als tuchtmiddel is om de gemeenschap 'rein' te houden en dus hoe het de 'verloren zoon' wel degelijk uiteindelijk ten goede komt. Ze zien elke terugkeer als bewijs dat God wel degelijk wil dat de gemeenschap hen shunned.
En ja, het ís dus ook een effectief middel. Net zoals het opsluiten van dissidenten in strafkampen en het volk overladen met propaganda ook heel effectieve middelen zijn. Kijk toch eens hoe ontzettend tevreden het volk altijd weer met haar dictator blijkt te zijn en hoe goed ze hem gehoorzaamd! Maar of dat allemaal daarom goed en juist is om te doen...?

Nu moet wel gezegd worden dat het shunnen niet enkel binnen de hier genoemde gemeenschappen voorkomt. Ook in andere christelijke vaak meer besloten en hechte kerkgemeenschappen worden (ge-excommuniceerde) dissidenten informeel geshunned, ofwel met de nek aangekeken. Wellicht niet (altijd) zo structureel als bij de JG of de Amish en niet zelden veroordeelt de betreffende kerk officieel het betreffende shunnen, maar het gebeurt dan toch wel en ook de pastoor of dominee kan daar aan meedoen.
Echter, ook buiten het christendom is de zogenoemde cancel-cultuur natuurlijk gewoon een digitale versie van het shunnen, van het iemand zoveel mogelijk weren uit de publieke ruimte. En doordat de digitale en de echte wereld steeds meer met elkaar verstrengeld raken, heeft dat cancelen ook in het echte leven steeds meer consequenties.

Het shunnen of cancelen blijft dus toch een heel aantrekkelijk, schijnbaar effectief middel om dissidenten de mond te snoeren en zo eenheid te creëren binnen je gemeenschap of cultuur. Maar je verliest er mijns inziens wel veel mee, namelijk vrijheid, openheid en ook een flink stuk oprechtheid van harten.
En het is buitengewoon moeilijk om daar weer op terug te komen, want wat moet je dan doen met al die geshunnede mensen die dan alsnog hun recht bij je willen komen halen? En met al die door jouzelf gecreëerde fanatieke gelovigen die zullen menen dat je de kerkelijke of morele tucht daarmee verkwanseld en zo de zonde toelaat?
Het lijkt dus eigenlijk een beetje op een klassieke deal with the devil (waarmee ik dus niet zeg dat het zo'n deal ís!): je krijgt met het shunnen veel macht, invloed, aantrekkelijke saamhorigheid en een voor vrome volgelingen vaak prettig overkomende tucht voor je gemeenschap, maar je betaalt daarmee wel met haar ziel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-11-2022 om 01:45 zei Petra.:

Omdat het helemaal geen raakvlak meer heeft met het celibaat topic heb ik er maar een apart topic voor gemaakt. 

 

Ik heb het zogenoemde shunnen op moeten zoeken. Had er nog nooit van gehoord. Tenminste..  het woord shunnen dan, de hardvochtige wrede praktijk was me zo ongeveer wel bekend. Ik dacht eigenlijk dat het door alle gelovigen en ex-gelovigen als normaal werd beschouwd omdat het buitensluiten, ex-communiceren, verstoten e.d. met de geloofspaplepels in de opvoeding wordt aangeleerd. Emotioneel chanteren, sociaal isoleren, stenigen met woorden (of in dit geval met gebrek aan woorden want het gaat om negeren), hoort allemaal bij een religieuze opvoeding. Maar goed, ze zullen wel denken dat je als ketter (afvallige/verkeerd doener/andere mening hebber etc.) al blij moet zijn dat je niet gefolterd en vermoord wordt, dacht ik.

Maar ...tot mijn verbazing is er tegenwoordig kennelijk wel weerstand tegen.    

Er is zelfs een petitie voor een strafrechtelijke aanpak bij JG:

https://petities.nl/petitions/bestraf-het-sociaal-doodverklaren-van-ex-jehovah-s-getuigen?locale=nl

 

Hier een interessant epistel: 

https://www.trouw.nl/binnenland/hoe-het-is-om-als-kind-van-de-satan-gezien-te-worden~bb5da903/

Het belasteren / zwartmaken / stigmatiseren / verketteren etc. van de verstotende is een gangbare shunning praktijk... het negeren is namelijk voor hun eigen bestwil. (zeggen ze) :

 

 

Ik til er niet zo zwaar aan.  Soms liggen religieuze opvattingen zo ver bij mij vandaan dat het zogenaamde 'shunnen' vanzelf gaat.  Hetzelfde verschijnsel zie ik ook bij wereldse opvattingen: complotdenken.  (Soms gaat complotdenken en religieuze opvattingen ook samen).  Dan is sociale uitsluiting bijna een vanzelfsprekendheid.  Als je alleen nog maar over 'het weer' kunt spreken met elkaar dan ben je snel uitgesproken.

Daarnaast heb ik nooit 'recht' op verwanten of andere mensen.  Mensen bezittelijk maken zie ik als slavernij.  Als een verwant (zelfs al is het een van mijn kinderen) zich aansluit bij een religie of wereldse overtuiging welke mij als vader uitsluit dan dien ik mij daar bij neer te leggen.  Mensen zijn g e e n bezit van mij, op geen enkele manier.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Robert Frans:

Mijns inziens is shunnen een van de meest liefdeloze dingen die je kunt doen. En het (vrijwillig) verplicht worden je eigen familieleden en beste vrienden te shunnen is zo mogelijk nog erger, omdat je dan als dat opleggende gemeenschap ingrijpt in normale, natuurlijke relaties en bloedbanden die mensen aangaan.

Mooie post weer RF 🤩

Denk opeens aan ons onbewoonde eiland, vraag me af of we na een jaartje al uitgepraat zijn. 😀

  

20 uur geleden zei Robert Frans:

Maar iemand totaal doodzwijgen en andere daartoe verplichten is toch wel een ander verhaal. Bij de Amish en de Jehovah's Getuigen gaat het al zo ver dat je diegene niet eens mag groeten als je diegene op straat tegenkomt. Ook niet als het je uit huis wonende kind is (thuiswonende kinderen worden in elk geval bij de JG niet totaal geshund en sowieso niet als ze niet gedoopt zijn), of je hartsvriendin met wie je al je geheimen deelde.

In dat artikel uit Trouw in de TS las ik hartverscheurende verhalen, ook over een vijftienjarig meisje die haar ouders ontzettend mist. 

 

"Dat de keuze om ex-leden wel te benaderen je intern op kritiek kan komen te staan, ervoer ook Gerda Gorter in haar gemeente in het noorden van Nederland. Als ex-leden toch naar de dienst kwamen – wat wel mag – werden ze soms gegroet of maakten gemeenteleden een kort praatje. “Maar in een doordeweekse bijeenkomst werd toen duidelijk benadrukt dat dát niet de bedoeling was”, zegt ze.

Ze kent inmiddels talloze schrijnende verhalen. Een vrouw die een tijdlang in haar auto sliep, omdat ze niet meer thuis mocht wonen na uitsluiting. Een vijftienjarige, uit de gemeenschap gezet, die haar ouders ontzettend mist. Een jongeman die uit de kast kwam, op die grond werd verstoten en nu door zijn familie is doodverklaard."

 

20 uur geleden zei Robert Frans:

De kwestie is dat (de dreiging van) geshunned worden een heel krachtig controlemiddel is om de gemeenschap bij elkaar te houden en ook om misstanden onbesproken te laten.

Nu moet wel gezegd worden dat het shunnen niet enkel binnen de hier genoemde gemeenschappen voorkomt

 

Ik las dat veel ex leden vooral kritiek hadden op de manier waarop Jehovah’s Getuigen misbruik binnenskamers afhandelden. Vriendjespolitiek en doofpotcultuur dus. Wat dat betreft krijg je als RK-er nogal wat over je heen, maar toch maar toch... zijn er onder paus Fransiscus wel belangrijke stappen gezet.   

 

20 uur geleden zei Robert Frans:

Het shunnen of cancelen blijft dus toch een heel aantrekkelijk, schijnbaar effectief middel om dissidenten de mond te snoeren en zo eenheid te creëren binnen je gemeenschap of cultuur. Maar je verliest er mijns inziens wel veel mee, namelijk vrijheid, openheid en ook een flink stuk oprechtheid van harten.

Nou en of. Ik denk dat je er nog iets veel belangrijkers mee verliest.. je eigen geloofwaardigheid. Niet alleen als organisatie maar ook als mens. 

 

 

18 uur geleden zei Hopper:

Ik til er niet zo zwaar aan.  Soms liggen religieuze opvattingen zo ver bij mij vandaan dat het zogenaamde 'shunnen' vanzelf gaat.  Hetzelfde verschijnsel zie ik ook bij wereldse opvattingen: complotdenken.  (Soms gaat complotdenken en religieuze opvattingen ook samen).  Dan is sociale uitsluiting bijna een vanzelfsprekendheid.  Als je alleen nog maar over 'het weer' kunt spreken met elkaar dan ben je snel uitgesproken.

Daarnaast heb ik nooit 'recht' op verwanten of andere mensen.  Mensen bezittelijk maken zie ik als slavernij.  Als een verwant (zelfs al is het een van mijn kinderen) zich aansluit bij een religie of wereldse overtuiging welke mij als vader uitsluit dan dien ik mij daar bij neer te leggen.  Mensen zijn g e e n bezit van mij, op geen enkele manier.

Het gaat om meer dan dat Hopper. 

Verschillen van menig of overtuiging is menselijk. (Wordt helaas ook niet altijd geaccepteerd, maar dat terzijde. Er zijn zat mensen die van kerk wisselen, dan kan contact op een natuurlijke manier al of niet verwateren. Maar dat is niet waar het hier om gaat. Het gaat hier om een geforceerde/gemanipuleerde breuk tussen mensen. 

Dat is toch echt van een andere orde. Mensen worden doelbewust gedemoniseerd,  ‘kinderen van de satan’ genoemd, omgang met hen wordt voor gewaarschuwd omdat dat schadelijk is. Doodzwijgen en negeren moeten leden aan meedoen als ze erbij willen blijven horen, want wie er niet aan meedoet wordt zelf weer als afvallige gezien. Zo worden willens en wetens hele families uit elkaar gescheurd.   

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Het gaat om meer dan dat Hopper. 

Verschillen van menig of overtuiging is menselijk. (Wordt helaas ook niet altijd geaccepteerd, maar dat terzijde. Er zijn zat mensen die van kerk wisselen, dan kan contact op een natuurlijke manier al of niet verwateren. Maar dat is niet waar het hier om gaat. Het gaat hier om een geforceerde/gemanipuleerde breuk tussen mensen. 

Dat is toch echt van een andere orde. Mensen worden doelbewust gedemoniseerd,  ‘kinderen van de satan’ genoemd, omgang met hen wordt voor gewaarschuwd omdat dat schadelijk is. Doodzwijgen en negeren moeten leden aan meedoen als ze erbij willen blijven horen, want wie er niet aan meedoet wordt zelf weer als afvallige gezien. Zo worden willens en wetens hele families uit elkaar gescheurd.   

Ik blijf bij mijn eerdere opvatting.  Als een naaste (wie dan ook) zich bij een sekte aansluit, dan zal ik zo iemand los moeten laten.  Ik mag er wel een mening over hebben, maar niet over oordelen.  Geen enkel mens is mijn bezit, dus feitelijk is er van 'los laten' ook geen sprake.  Wat er losgelaten wordt is de emotionele binding (liefde) in mij zelf.  Maar liefde heeft nu juist als enige eigenschap dat het alleen maar kan schenken en niet bezitten.

Vergelijk het met mensen die homoseksualiteit veroordelen.  Als ik wil dat mijn naaste (mijn kinderen bv) heteroseksueel zijn, dan gedraag ik me bezittelijk jegens hen.

Verder ben ik geen voorstander van sektes of sektarisch gedrag.  Ik ben er al iemand aan 'kwijtgeraakt', maar omdat ik die persoon nooit als bezit heb gezien ben ik die persoon ook niet kwijt.  Ieder mens gaat zijn eigen weg, velen kiezen voor de brede weg, slechts enkelen voor de smalle weg.  (Maar dat is een ander draadje)

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...

 

Op 26-11-2022 om 15:32 zei Hopper:

Als een naaste (wie dan ook) zich bij een sekte aansluit, dan zal ik zo iemand los moeten laten.

Heb je de TS wel gelezen Hopper ? Of RF ? Die beschrijft het nog beter.  Shunning gaat niet om mensen die zich bij een sekte aansluiten. 

 

 

Op 26-11-2022 om 15:32 zei Hopper:

 Geen enkel mens is mijn bezit, dus feitelijk is er van 'los laten' ook geen sprake.

Bezitten is toch ook niet waar het om gaat, als je geliefden/naasten sterven doet het toch immens verdriet. 

 

 

Op 26-11-2022 om 15:32 zei Hopper:

Verder ben ik geen voorstander van sektes of sektarisch gedrag.  Ik ben er al iemand aan 'kwijtgeraakt', maar omdat ik die persoon nooit als bezit heb gezien ben ik die persoon ook niet kwijt

Dat is geen shunning, maar hoezo ben je er iemand aan 'kwijtgeraakt'?   

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Petra.:

 

Heb je de TS wel gelezen Hopper ? Of RF ? Die beschrijft het nog beter.  Shunning gaat niet om mensen die zich bij een sekte aansluiten. 

 

 

Bezitten is toch ook niet waar het om gaat, als je geliefden/naasten sterven doet het toch immens verdriet. 

 

 

Dat is geen shunning, maar hoezo ben je er iemand aan 'kwijtgeraakt'?   

 

Ja, ik heb het gelezen en begrepen, het gaat om doodzwijgen en uitsluiten.  Emotionele chantage.  Maar ik doe niet aan welke vorm van chantage dan ook.

Ja, dat doet verdriet.  Maar dat is het punt niet in dit onderwerp.

Omdat ik word uitgesloten en doodgezwegen.   Kwijtgeraakt staat tussen aanhalingstekens omdat als je mensen niet als bezit ziet, ze ook niet kunt kwijtraken.  En ben je ook nooit te chanteren.  De 'eeuwigheid' is geen grap van mij of zo of een overtuiging.  In het 'eeuwig nu' is iedere vorm van bezit een onmogelijkheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Hopper:

Ja, ik heb het gelezen en begrepen, het gaat om doodzwijgen en uitsluiten.  Emotionele chantage.  Maar ik doe niet aan welke vorm van chantage dan ook.

We doen er wel aan mee Hopper.  Ongewild, maar of ik nou wil of niet word ik er op fora dagelijks mee geconfronteerd, met wie ik wel of niet kan praten. Elke keer grijpt het me aan, bij iedereen. Elke dag als ik inlog denk ik daaraan. 

Ik heb het bij @Piebe zien gebeuren..er wordt een paar keer antisemitisme geroepen, en dan is het eigenlijk al case closed. Al probeer je tig keer uit te leggen waar het je wel om gaat, je kan het net zo goed laten want het brandmerk heeft zijn demoniserende werking al gedaan. Mensen zien de hele mens niet meer, niet het hoe en waarom, maar alleen nog de antisemiet. Dus daar zit je dan met dat antisemiet stempel en al je boosheid, de onmacht, de frustratie vanwege het onbegrip.  

 

Lieve @Bastiaan73 Ik denk ook aan jou, ook al had je me niet recent gemaild, ik vergeet je niet. Met je enorme bijbelkennis, humor en liefde voor muziek is het een gemis en ontzettend jammer.  Voor jou maar imo voor iedereen. 

Lieve @HJW Er zijn volgens mij weinig mensen die zo consequent kunnen rederen als jij. Je hebt je vingers blauw geschreven over Liefde en de verloren zoon. Door jou en vooral Storm ben ik positiever over geloof gaan denken. Ook een gemis en ontzettend jammer. Voor jou maar imo voor iedereen. 

Elke dag als ik inlog denk ik aan @Lobke en @Peter79, niet omdat die niet kunnen maar je moet er allemaal maar mee zien te dealen met al die fora perikelen. 

Dat zijn de mensen op dit forum waar ik nu aan denk omdat ik ze waarder.

Maar ik denk ook aan @Kaasjeskruid, die vond ik niet zo lief, maar toch maar toch had ik hem wat beters gegund. Omdat ik denk dat er vooral een hoop verdriet en pijn schuilt achter die grote boze woorden.

 

Enfin, daar gaan mijn gedachten naar uit. Andere mensen denken weer aan andere mensen, hoop ik dan maar! 

Waarom het met die wereldvrede maar niet opschiet ? Kijk maar op fora. Wat gij niet wilt wat u geschiedt.. werkt met daden, niet met loze woorden.     

 

  

 

 

 

  

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites

In veel gevallen is het al strafbaar.  Bijvoorbeeld bij kinderen.  In de wet staat dat je moet zorgen voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van je kind. En dat je het moet helpen om zijn of haar persoonlijkheid te ontwikkelen. Doe je dat niet,  dan is er sprake van mishandeling. Het probleem zit hem misschien niet zo zeer in de strafbaarheid maar in het doen van aangifte. Slachtoffers willen een normale band met familie en dan is het doen van aangifte daar gevoelsmatig tegenstrijdig aan. 

Ps. Ja ik ben weer vroeg wakker.  Ik hoop zo meteen Mars en de Maan te kunnen fotograferen. Mars verdwijnt achter de volle maan en dat is een vrij zeldzame  gebeurtenis.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid