Spring naar bijdragen

Waarom was Jezus zo tegen Schriftgeleerden en Farizeeën ?


Aanbevolen berichten

Omdat ik Farizeeën voorbij zag komen en ik daar wel vaag eens over gelezen had maar niet meer wist wat er nou precies mee aan de hand was.. ben ik het op gaan zoeken.  

Nou heb ik hier een artikel over de achtergrond: 

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/farizeeer-definitie

Het betreft dus een stroming binnen de Joodse godsdienst die heel streng en strikt in de leer zijn en daardoor (volgens Jezus) niet weten waar het geloof echt om gaat. 

De farizeeërs kenden de wetten goed en hielden zich daar streng aan omdat ze geloofden dat een vroom leven hen dichter bij God zou brengen. 

 

In de Bijbel kom je ze vaak tegen omdat ze vinden dat Jezus en Zijn discipelen zich niet goed genoeg aan de Thora houden. Zoals wanneer Jezus iemand op sabbat geneest en discipelen aren plukken op de sabbat. 

Als ik dit zo lees.. maak ik eruit op dat het helemaal niet de bedoeling van Jezus was dat christenen zich als Farizeeën gedragen, integendeel.  In dit artikel staat: 

" Hoewel we ergens wel wat kunnen leren van de kritische houding van de Farizeeën, waarschuwt Jezus meerdere malen voor de schijnheiligheid en huichelachtigheid bijvoorbeeld in Mattheüs 15:1-20, Mattheüs 23, Mattheüs 7:6. Uiteindelijk gaat het Jezus meer om naastenliefde dan om andere regels, zoals Hij ook antwoord op de vraag wat het grootste gebod is. (Mattheüs 22;34-40). " 

 

 

"Uiteindelijk gaat het Jezus meer om naastenliefde dan om andere regels." 

Dat vind ik wel heel goed overeenkomen met hoe ik Jezus zie en verklaart imo ook goed waarom Hij zo tegen Bijbelgeleerden en Farizeeën ageerde. 

Wat denken jullie ? 

 

 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Petra.:

Omdat ik Farizeeën voorbij zag komen en ik daar wel vaag eens over gelezen had maar niet meer wist wat er nou precies mee aan de hand was.. ben ik het op gaan zoeken.  

Nou heb ik hier een artikel over de achtergrond: 

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/farizeeer-definitie

Het betreft dus een stroming binnen de Joodse godsdienst die heel streng en strikt in de leer zijn en daardoor (volgens Jezus) niet weten waar het geloof echt om gaat. 

De farizeeërs kenden de wetten goed en hielden zich daar streng aan omdat ze geloofden dat een vroom leven hen dichter bij God zou brengen. 

 

In de Bijbel kom je ze vaak tegen omdat ze vinden dat Jezus en Zijn discipelen zich niet goed genoeg aan de Thora houden. Zoals wanneer Jezus iemand op sabbat geneest en discipelen aren plukken op de sabbat. 

Als ik dit zo lees.. maak ik eruit op dat het helemaal niet de bedoeling van Jezus was dat christenen zich als Farizeeën gedragen, integendeel.  In dit artikel staat: 

" Hoewel we ergens wel wat kunnen leren van de kritische houding van de Farizeeën, waarschuwt Jezus meerdere malen voor de schijnheiligheid en huichelachtigheid bijvoorbeeld in Mattheüs 15:1-20, Mattheüs 23, Mattheüs 7:6. Uiteindelijk gaat het Jezus meer om naastenliefde dan om andere regels, zoals Hij ook antwoord op de vraag wat het grootste gebod is. (Mattheüs 22;34-40). " 

 

 

"Uiteindelijk gaat het Jezus meer om naastenliefde dan om andere regels." 

Dat vind ik wel heel goed overeenkomen met hoe ik Jezus zie en verklaart imo ook goed waarom Hij zo tegen Bijbelgeleerden en Farizeeën ageerde. 

Wat denken jullie ? 

Ja, ik denk dat naastenliefde het belangrijkste is. Schijnheiligheid is ook vrij zinloos, een almachtige God ziet namelijk alles.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
4 uur geleden zei Hermanos2:

Naastenliefde is het tweede gebod. Staat niet op de eerste plaats. 

Mattheus 22:37 en parallel in Markus 12:29.

Dat is toch ook niet wat 010 schreef en bedoelde. 

Waar het om ging is dat de belangrijkste geboden over Liefhebben gaan, en dat Naastenliefde belangrijker is dan als een Farizeeër Gods wetten handhaven.  

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-7-2022 om 05:37 zei Petra.:

Omdat ik Farizeeën voorbij zag komen en ik daar wel vaag eens over gelezen had maar niet meer wist wat er nou precies mee aan de hand was.. ben ik het op gaan zoeken.  

Nou heb ik hier een artikel over de achtergrond: 

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/farizeeer-definitie

Het betreft dus een stroming binnen de Joodse godsdienst die heel streng en strikt in de leer zijn en daardoor (volgens Jezus) niet weten waar het geloof echt om gaat. 

De farizeeërs kenden de wetten goed en hielden zich daar streng aan omdat ze geloofden dat een vroom leven hen dichter bij God zou brengen. 

 

In de Bijbel kom je ze vaak tegen omdat ze vinden dat Jezus en Zijn discipelen zich niet goed genoeg aan de Thora houden. Zoals wanneer Jezus iemand op sabbat geneest en discipelen aren plukken op de sabbat. 

Als ik dit zo lees.. maak ik eruit op dat het helemaal niet de bedoeling van Jezus was dat christenen zich als Farizeeën gedragen, integendeel.  In dit artikel staat: 

" Hoewel we ergens wel wat kunnen leren van de kritische houding van de Farizeeën, waarschuwt Jezus meerdere malen voor de schijnheiligheid en huichelachtigheid bijvoorbeeld in Mattheüs 15:1-20, Mattheüs 23, Mattheüs 7:6. Uiteindelijk gaat het Jezus meer om naastenliefde dan om andere regels, zoals Hij ook antwoord op de vraag wat het grootste gebod is. (Mattheüs 22;34-40). " 

 

 

"Uiteindelijk gaat het Jezus meer om naastenliefde dan om andere regels." 

Dat vind ik wel heel goed overeenkomen met hoe ik Jezus zie en verklaart imo ook goed waarom Hij zo tegen Bijbelgeleerden en Farizeeën ageerde. 

Wat denken jullie ? 

 

 

 

 

 

Je bedoelt dat Jezus en zijn discipelen niet aan de uiterlijk van de wet houden

 Jezus wil niet dat Christenen zoals Farizeeën gedragen,

Naaste lief hebben is belangrijker dan houden aan de wet.

En de vraag lijken Christenen(kerkgangers) op Farizeeën of discipelen van Jezus.

Ik geloof dat christenen meer aan regels houden dan naaste lief hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-7-2022 om 05:37 zei Petra.:

 

 

 

"Uiteindelijk gaat het Jezus meer om naastenliefde dan om andere regels." 

Dat vind ik wel heel goed overeenkomen met hoe ik Jezus zie en verklaart imo ook goed waarom Hij zo tegen Bijbelgeleerden en Farizeeën ageerde. 

Wat denken jullie ? 

 

 

 

 

 

Ik denk dat de les is dat we ook anno 2022 moeten waken voor Farizeeën en bijbelgeleerden.   Dat zijn lieden die naar de uiterlijke wereld toe (zede)preken.  Laat hen maar kletsen , het gaat uiteindelijk om naastenliefde.

10 uur geleden zei 010:

Ja, ik denk dat naastenliefde het belangrijkste is. Schijnheiligheid is ook vrij zinloos, een almachtige God ziet namelijk alles.

God ziet niet alles omdat hij almachtig is, maar omdat Hij (mede) door jouw ogen ziet.  Er is niets wat Hem ontgaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-7-2022 om 05:37 zei Petra.:

"Uiteindelijk gaat het Jezus meer om naastenliefde dan om andere regels." 

Dat vind ik wel heel goed overeenkomen met hoe ik Jezus zie en verklaart imo ook goed waarom Hij zo tegen Bijbelgeleerden en Farizeeën ageerde. 

Wat denken jullie ? 

De Farizeeërs vormden een stroming binnen het Jodendom zoals er zoveel stromingen waren. Binnen dat Jodendom hadden ze voornamelijk conflicten met de Sadduceeën. 
En dat spitste zich voornamelijk toe, doordat de Farizeeen strenge wetsvolgers waren, op de vraag in hoeverre de Joden konden helleniseren ( de griekse cultuur volgen). Een belangrijk item daarin was de besnijdenis. Sommige Joden bouwden Griekse gymnasia, waarin o.a. jongemannen trainden. Dat gebeurde naakt, waarbij dan duidelijk was te zien dat men besneden was. En dat strookte dan weer niet met het Griekse principe van een gezond lichaam zonder verminkingen. Daar, en nergens anders, ligt de oorzaak van het stoppen met besnijden door sommige groepen Joden. 
Zie bv 1 Makkabeeen 1: 16 " En zij maakten zichzelf voorhuiden, en vielen af van het heilig verbond, en voegden zich bij de heidenen, en waren verkocht om het kwade te doen".
Zo ver gingen sommigen om toch maar Grieks te lijken.

 

 

7 minuten geleden zei Hopper:

 Er is niets wat Hem ontgaat.

Helemaal niets?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
Op 18-7-2022 om 12:20 zei fyg:

Je bedoelt dat Jezus en zijn discipelen niet aan de uiterlijk van de wet houden

 Jezus wil niet dat Christenen zoals Farizeeën gedragen,

Naaste lief hebben is belangrijker dan houden aan de wet.

En de vraag lijken Christenen(kerkgangers) op Farizeeën of discipelen van Jezus.

Hi fyg, 

Ja, dat is wat ik bedoel. 

Er staat zelfs in Mattheus 22; dat het eerste gebod is: heb God lief en het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief. 

 "Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat." 

 

Citaat

Ik geloof dat christenen meer aan regels houden dan naaste lief hebben.

Geldt dat voor jezelf ook of zie je dat ook veel in je omgeving of kerk ? 

Ik vind het jammer en ook wel merkwaardig dat ik in de Bijbel lees dat -Liefhebben- de hoogste geboden zijn, maar daaraan minder aandacht lijkt te worden gegeven dan aan andere minder belangrijke geboden.  

 

P.S. 

Aan je taalgebruik te zien lijk je mij native Engels te zijn, klopt dat ? Mijn complimenten voor je Nederlands overigens! 

Ennnehhh,.. ik zie dat je bij religie "Christin" hebt geschreven en vroeg me af waarom ? 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Petra.:

Hi fyg, 

Ja, dat is wat ik bedoel. 

Er staat zelfs in Mattheus 22; dat het eerste gebod is: heb God lief en het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief. 

 "Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat." 

 

Geldt dat voor jezelf ook of zie je dat ook veel in je omgeving of kerk ? 

Ik vind het jammer en ook wel merkwaardig dat ik in de Bijbel lees dat -Liefhebben- de hoogste geboden zijn, maar daaraan minder aandacht lijkt te worden gegeven dan aan andere minder belangrijke geboden.  

 

P.S. 

Aan je taalgebruik te zien lijk je mij native Engels te zijn, klopt dat ? Mijn complimenten voor je Nederlands overigens! 

Ennnehhh,.. ik zie dat je bij religie "Christin" hebt geschreven en vroeg me af waarom ? 

 

 

Ja dat klopt, ik ben niet in Nederland geboren, ‘

Dank u voor je complement,

Uw vraagt of ik zelf vind dat aan de regels houden belangrijker is dan naaste lief hebben.

Ik vind het niet, maar ik denk dat in de kerk begint meestal met naastenliefde, en het bekende verhaal over goede Samaritaan maar na verloop van jaren gaat de aandacht aan de regels houden.

Mijn vraag aan je;.

Of wie is je naaste?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
12 uur geleden zei fyg:

Ja dat klopt, ik ben niet in Nederland geboren, ‘

Dank u voor je complement,

Uw vraagt of ik zelf vind dat aan de regels houden belangrijker is dan naaste lief hebben.

Ik vind het niet, maar ik denk dat in de kerk begint meestal met naastenliefde, en het bekende verhaal over goede Samaritaan maar na verloop van jaren gaat de aandacht aan de regels houden.

Ja, ik vind de Samaritaan ook een mooi voorbeeld. En Mattheus 25:40

 

Citaat

Mijn vraag aan je;.

Of wie is je naaste?

Ik lees "naaste" in de breedste zin des woords.  Alle mensen ter wereld dus. 

Maar dat is in de praktijk moeilijker dan in theorie; aangezien ik zonder twijfel voor mijn man en kroost met liefde mijn eigen hart uit mijn lijf zou laten rukken, als ik ze daarmee kon helpen. (Maar ook weet dat dat niet geldt voor alle andere 'naasten'). 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-7-2022 om 03:30 zei Petra.:

 

Er staat zelfs in Mattheus 22; dat het eerste gebod is: heb God lief en het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief. 

 "Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat." 

 

 

 

 

Het liefhebben van God is veelal problematisch.  Want wat betekent die tekst in Matt 22?

Citaat

 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.

Als je met God een ik-gij relatie aangaat dan heb je God maar voor 50% lief.   Daar lopen we tegen een menselijke beperking aan.  In ons begrip van liefde is deze relationeel en dus nooit geheel zoals Jezus dat zegt.  Met je ziel liefhebben is ook al een dingetje, in de grond van de ziel is deze leeg en kennend.   En ons verstand gaat altijd over iets anders dan het verstand zelf.   Over het verstand zelf kunnen we niet denken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Hopper:

Het liefhebben van God is veelal problematisch.  Want wat betekent die tekst in Matt 22?

Lees de twee geboden tezamen als gelijk (met in het achterhoofd *) en als de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.. dan zie ik het problematische niet. 

 

* Johannes 4

Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Petra.:

Lees de twee geboden tezamen als gelijk (met in het achterhoofd *) en als de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.. dan zie ik het problematische niet. 

 

* Johannes 4

Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

 

Als iedereen God als liefde zou kennen , dan was het probleem er ook niet.    Maar lees dit citaat uit Joh 4:

 

"En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben."

Volgens mij gaat dit regelmatig fout. De wereld zit vol met haat, nijd en afgunst.  Dat weet jij ook.  Zie ook het begin uit Joh 4:

"Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan."

Wie uit God (liefde) is , herkent gemakkelijk de vele valse profeten in de wereld, de mensen met de mooie zoetgevooisde praatjes. (De Farizeeën ).   De beminden vormen een gemeenschap binnen de mensheid (Koninkrijk Gods) en de beminden herkennen elkaar dan ook.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-7-2022 om 05:41 zei Petra.:

Maar dat is in de praktijk moeilijker dan in theorie; aangezien ik zonder twijfel voor mijn man en kroost met liefde mijn eigen hart uit mijn lijf zou laten rukken, als ik ze daarmee kon helpen. (Maar ook weet dat dat niet geldt voor alle andere 'naasten').

Dat komt omdat je liefde voorwaardelijk is. Blijkbaar vind je die voorwaarden wel bij je man en kinderen, maar niet bij je overige naasten. Gelukkig hebben we een prachtige heerlijke consequente God die de definitie van liefde is, en zonder selectie te maken Zijn Eniggeboren Zoon voor ons (alle mensen, alle naasten) heeft gegeven. Ook al rukken we daarmee spreekwoordelijk Zijn hart uit het lichaam, of de appel uit het oog.

bewerkt door sandingisaskill
Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei sandingisaskill:
Op 21-7-2022 om 05:41 zei Petra.:

Maar dat is in de praktijk moeilijker dan in theorie; aangezien ik zonder twijfel voor mijn man en kroost met liefde mijn eigen hart uit mijn lijf zou laten rukken, als ik ze daarmee kon helpen. (Maar ook weet dat dat niet geldt voor alle andere 'naasten').

Dat komt omdat je liefde voorwaardelijk is. Blijkbaar vind je die voorwaarden wel bij je man en kinderen, maar niet bij je overige naasten. Gelukkig hebben we een prachtige heerlijke consequente God die de definitie van liefde is, en zonder selectie te maken Zijn Eniggeboren Zoon voor ons (alle mensen, alle naasten) heeft gegeven. Ook al rukken we daarmee spreekwoordelijk Zijn hart uit het lichaam, of de appel uit het oog.

Het lijden van Christus was tijdelijk, en vooropgezet gericht op verlossing.
Het tolereren van liefdeloosheid is niet onvoorwaardelijk en gericht op bekering van de liefdeloosheid.
Het oordeel over wie zich niet bekeert, is voor eeuwig en gericht op het schiften van goed en kwaad.
Het accepteren van kwaad naast goed, is voor eeuwig en gericht op het overwinnen van het kwaad, zonder daar nog schade of last van te ondervinden.

God kent goed en God kent kwaad. Maar God duldt in zijn wezen en doen geen kwaad. Alles wat God nadert wordt goed gemaakt c.q. na bewezen nut weggedaan.
Die weg en die roeping hebben de kinderen van God ook.

Liefde is de vraag om een bewustzijn en betrokkenheid bij iemand anders, die net zo ver gaat als de liefde voor jezelf.
Die liefde is voorwaardelijk. Want ook van jezelf accepteer je niet alles onder de mantel van jouw liefde.
En wie dat wel doet, is in de ware liefde niet.

Iets niet accepteren is niet hetzelfde als iets verdelgen. Maar iets niet accepteren, is een morele lading neerleggen, dat dat niet geaccepteerde niet is wat bij de liefde hoort. En de ware liefde is dan, dat die morele lading (de Liefde) wordt gecommuniceerd en overgedragen en bevestigd Liefde te zijn.

Barmhartigheid verdraagt en omarmt. Maar wie de liefdeloosheid verdraagt en omarmt, die verliest de liefde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Tomega:

Liefde is de vraag om een bewustzijn en betrokkenheid bij iemand anders, die net zo ver gaat als de liefde voor jezelf.
Die liefde is voorwaardelijk. Want ook van jezelf accepteer je niet alles onder de mantel van jouw liefde.
En wie dat wel doet, is in de ware liefde niet.

Wat mij betreft heeft God lief zonder aanzien des persoons en is dat wat ik bedoel met onvoorwaardelijk. Indien deze liefde wederzijds is, veranderd ze dat wat niet geaccepteerd behoort te worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Tomega:

Maar wie de liefdeloosheid verdraagt en omarmt, die verliest de liefde.

Als dit zo is, dan verloor Jezus de liefde toen hij de liefdeloosheid van degenen die hem kruisigden verdroeg.  Het zou wel eens radicaal anders kunnen liggen dan wat je hier schrijft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-7-2022 om 05:37 zei Petra.:

Omdat ik Farizeeën voorbij zag komen en ik daar wel vaag eens over gelezen had maar niet meer wist wat er nou precies mee aan de hand was.. ben ik het op gaan zoeken.  

Nou heb ik hier een artikel over de achtergrond: 

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/farizeeer-definitie

Het betreft dus een stroming binnen de Joodse godsdienst die heel streng en strikt in de leer zijn en daardoor (volgens Jezus) niet weten waar het geloof echt om gaat. 

De farizeeërs kenden de wetten goed en hielden zich daar streng aan omdat ze geloofden dat een vroom leven hen dichter bij God zou brengen. 

 

In de Bijbel kom je ze vaak tegen omdat ze vinden dat Jezus en Zijn discipelen zich niet goed genoeg aan de Thora houden. Zoals wanneer Jezus iemand op sabbat geneest en discipelen aren plukken op de sabbat. 

Als ik dit zo lees.. maak ik eruit op dat het helemaal niet de bedoeling van Jezus was dat christenen zich als Farizeeën gedragen, integendeel.  In dit artikel staat: 

" Hoewel we ergens wel wat kunnen leren van de kritische houding van de Farizeeën, waarschuwt Jezus meerdere malen voor de schijnheiligheid en huichelachtigheid bijvoorbeeld in Mattheüs 15:1-20, Mattheüs 23, Mattheüs 7:6. Uiteindelijk gaat het Jezus meer om naastenliefde dan om andere regels, zoals Hij ook antwoord op de vraag wat het grootste gebod is. (Mattheüs 22;34-40). " 

 

 

"Uiteindelijk gaat het Jezus meer om naastenliefde dan om andere regels." 

Dat vind ik wel heel goed overeenkomen met hoe ik Jezus zie en verklaart imo ook goed waarom Hij zo tegen Bijbelgeleerden en Farizeeën ageerde. 

Wat denken jullie ? 

 

 

 

 

 

Het gaat om de houding waarmee men onderwijs geeft. Jezus geeft ook onderwijs en is ook een schrifgeleerde. Hij kende de Thorah en gaf onderwijs aan de hand daarvan. Maar de houding waarmee is het balangrijkst. Jezus diende mensen met Zijn onderwijs.
In de bergrede bijvoorbeeld spreekt Hij over gebed, daarin wijst Hij huichelaars terecht. Maar meer nog legt Hij uit hoe wat de juiste weg is.
Mattheüs 6;5-8: "En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt."
De Farizeeën zaten er naast omdat zij zelf niet deden wat zij leerden, desalnietemin leert Jezus om hun ondewijs wel ter harte te nemen, Mattheüs 23;1-4: "Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet overeenkomstig hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen; maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren."
Een ander aspect is het wetticisme waarbij men voorbij gaat aan de mens. Zoals Farizeeën de discipelen verboden om graan te "oogsten" en kritisch waren op Jezus omdat Hij een vrouw genas op sabbat. Zij waren boos op Hem omdat Hij het goede deed, volgelingen kreeg, in het oog liep en populair werd. Maar de schrift maakt duidelijk dat redding is door genade van Christus en niet door het houden van de wet. Regels zijn er om mensen te helpen het leven te vinden en dat is wat Jezus met Zijn onderwijs beoogt.
De schrift legt uit dat de wet is God en je naaste lief te hebben. Jezus legt uit dat dat is: "Doe voor een ander hetgeen je zelf wilt dat een ander voor jou doet." Dat is de wet. Op deze manier gezien is het eenvoudig. Het gaat om mensen en niet om ingewikkelde stelsels van regelgeving die de plank mis slaan zoals de Farizeeën deden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
18 uur geleden zei sandingisaskill:

Dat komt omdat je liefde voorwaardelijk is. Blijkbaar vind je die voorwaarden wel bij je man en kinderen, maar niet bij je overige naasten. Gelukkig hebben we een prachtige heerlijke consequente God die de definitie van liefde is, en zonder selectie te maken Zijn Eniggeboren Zoon voor ons (alle mensen, alle naasten) heeft gegeven. Ook al rukken we daarmee spreekwoordelijk Zijn hart uit het lichaam, of de appel uit het oog.

Gelukkig maar. 

En hoe zit dat met jou ?

Is jouw liefde voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ? 

Wie reken jij tot je naasten ? 

Is jouw liefde voor al je naasten gelijk aan die van je eigen kleine kringetje /gezin ? 

 

Geef jij je leven voor (al) je naasten ? Of geef je na je leven..heb je bv. een donorcodicil ? 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Petra.:

Is jouw liefde voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ? 

Wie reken jij tot je naasten ? 

Is jouw liefde voor al je naasten gelijk aan die van je eigen kleine kringetje /gezin ? 

Geef jij je leven voor (al) je naasten ? Of geef je na je leven..heb je bv. een donorcodicil ?

Liefde komt van God. Deze liefde is niet te verwarren met altruïsme, want dat is mensenwerk en uiteindelijk maar bedoeld om jezelf te bevredigen. Ik hou van mensen in het algemeen, heb het met sommigen best wel lastig en zal familie haten indien nodig. Als ik moest kiezen tussen een christen of een ongelovige om hulp te bieden, dan krijgt de christen voorrang. Van een martelaarscomplex zal een psychiater niet rijk worden bij mij. Hetzelfde gaat op voor de donorarts; geen gesjoemel met organen. Dood ben je als je hart stopt met kloppen, niet als er sprake is van zogenaamde hersendood. Gezien de ontwikkelingen op dit gebied moet ik er overigens niet aan denken dat er iemand met mijn testikels rondloopt, of dat er een andere vrouw kinderen baart met de baarmoeder van mijn overleden vrouw (mocht ik die hebben gehad).

bewerkt door sandingisaskill
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-7-2022 om 04:08 zei Petra.:

Dat is toch ook niet wat 010 schreef en bedoelde. 

Waar het om ging is dat de belangrijkste geboden over Liefhebben gaan, en dat Naastenliefde belangrijker is dan als een Farizeeër Gods wetten handhaven.  

 

Het eerste gebod is het grootste gebod en dat is God lief te hebben met heel je wezen. God liefhebben betekent doen wat Hij zegt en dat is Zijn geboden te houden. Het tweede gebod nu is daar aan gelijk. Dat betekent dat men bij het liefhebben van de naaste de geboden van God in acht neemt. Zo zijn het eerste en het tweede gebod gelijk aan elkaar. De vervulling van het tweede gebod zal dus niet in strijd zijn met het eerste gebod. @Hermanos2 heeft dus gelijk dat het eerste gebod het grooste is.

De Farizeeën probeerden de verhouding tussen God en hen om te draaien. Zij probeerden Jezus terecht te wijzen en Hem hun wetten op te leggen. Dit waren menselijke wetten zoals het niet mogen eten van graan tijdens de sabbat of het genezen van mensen op sabbat.

Kollossenzen spreekt er zo over (Kol 2;20-22): "Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als: Pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen."

Zo probeerden de Farizeeén Jezus te verbieden wat volmaakt gezond was. Zo probeerden zij Jezus te onderdrukken en Hem hun leer op te leggen. Maar Jezus trapte daar niet in en draaide de zaken terug door Zijn eigen wil uit te voeren en zich niets op te laten leggen. Hij deed dat door hen op hun eigen gedrag te wijzen op de liefde te wijzen, de liefde voor die zij hadden voor hun vee (Lukas 13;14-16). Zo toonde hij hun huichelarij aan, namelijk dat zij Jezus wetten oplegden waar zij zichzelf niet aan hielden. Zelfs wel voor de dieren zorgen maar niet voor de mens die toch hoger is.


Wat men Jezus hier leerde  waren  menselijke leringen die niet in overeenstemming met de schrift waren. Het zijn dwaalleren. Dwaalleren worden dan ook aangetoond door schrift met schrift te vergelijken. De schrift is het woord Gods, door de Geest geïnspireerd en geschikt om te weerleggen.
Jezus gebruikte ook de schrift om aan te tonen dat zij dwaalden. In het geval dat de discipelen aren plukten op de sabbat voerde Jezus verschillende teksten aan aan de hand waarvan Hij uitlegde waar de fout zat. Hij deed dat met de woorden: "Heeft u niet gelezen dat?". Daarmee legde Hij uit dat zij mogelijk wel op de hoogte waren van de schrift maar deze onvoldoende begrepen, dan wel onvoldoende kennis hadden om een goede conclusie te trekken (Mattheüs 12;1-8). 


Het gaat dus om door mensen verzonnen leringen, niet om het onderwijs van Christus, het onderwijs van de bijbel.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sandingisaskill:

Liefde komt van God. Deze liefde is niet te verwarren met altruïsme, want dat is mensenwerk en uiteindelijk maar bedoeld om jezelf te bevredigen.

Hoe zo?

Altruisme is juist onvoorwaardelijke liefde, zonder iets terug te krijgen. Als je gelooft dat liefde komt van God dan zou je zonder geloof in God geen liefde hebben. De rest van jouw verhaal laat dit ook duidelijk zien. Zoals

 

3 uur geleden zei sandingisaskill:

Als ik moest kiezen tussen een christen of een ongelovige om hulp te bieden, dan krijgt de christen voorrang.

Dit is juist geen liefde. Jezus zei ooit (volgens de verhalen): De heidenen hebben ook hun familie en naasten lief. Het gaat juist om de ander lief te hebben. Dus de personen die er anders in staan en waar je waarschijnlijk niks van terug krijgt.

11 minuten geleden zei Barnabas:

De Farizeeën probeerden de verhouding tussen God en hen om te draaien. Zij probeerden Jezus terecht te wijzen en Hem hun wetten op te leggen. Dit waren menselijke wetten zoals het niet mogen eten van graan tijdens de sabbat of het genezen van mensen op sabbat.

Volgens mij zijn die wetten door God aan Mozes gegeven..

 

Tevens is het zo dat de evangelieschrijvers farizeeers hebben gedemoniseerd. Omdat de farizeers (en de Schriftgeleerden) de joden veelal weghielden bij het christendom. De farizeeërs en andere joodse denkers hadden te veel verstand van hun geschriften om in de verhalen van Paulus en consorten te trappen. In de werkelijkheid waren vooral farizeeërs erg geliefd bij de joodse bevolking.

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-7-2022 om 05:41 zei Petra.:

Ja, ik vind de Samaritaan ook een mooi voorbeeld. En Mattheus 25:40

 

Ik lees "naaste" in de breedste zin des woords.  Alle mensen ter wereld dus. 

Maar dat is in de praktijk moeilijker dan in theorie; aangezien ik zonder twijfel voor mijn man en kroost met liefde mijn eigen hart uit mijn lijf zou laten rukken, als ik ze daarmee kon helpen. (Maar ook weet dat dat niet geldt voor alle andere 'naasten'). 

 

Ik ben het met je eens, dit is moeilijker om op openhartig manier te doen.

Voorwaardelijk liefde hoort bij een mens, en onvoorwaardelijk liefde hoor bij God

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-7-2022 om 10:21 zei Hopper:

Als dit zo is, dan verloor Jezus de liefde toen hij de liefdeloosheid van degenen die hem kruisigden verdroeg.  Het zou wel eens radicaal anders kunnen liggen dan wat je hier schrijft.

In grote lijnen met je eens, maar ik denk niet dat Jezus de liefdeloosheid van degenen die Hem kruisigden omarmde. Hij heeft de zondaar lief maar niet de zonde. 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-7-2022 om 09:26 zei Hopper:

Het liefhebben van God is veelal problematisch.  Want wat betekent die tekst in Matt 22?

Als je met God een ik-gij relatie aangaat dan heb je God maar voor 50% lief.   Daar lopen we tegen een menselijke beperking aan.  In ons begrip van liefde is deze relationeel en dus nooit geheel zoals Jezus dat zegt.  Met je ziel liefhebben is ook al een dingetje, in de grond van de ziel is deze leeg en kennend.   En ons verstand gaat altijd over iets anders dan het verstand zelf.   Over het verstand zelf kunnen we niet denken.

 En wanneer heb je God 100% lief,  in simpel woorden?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid