Spring naar bijdragen

Bijbellezen, telkens weer opnieuw


Aanbevolen berichten

4 minuten geleden zei Hetairos:

Oké, dan weet je meer dan ik. Overigens begrijp ik, wat je hiermee bedoelt te zeggen.

Nog even ter verduidelijking, uiteraard ben je vrij om te geloven (aan te nemen) wat je wilt. Alleen als je jouw mening gaat onderbouwen met teksten uit de Bijbel, kan ik diezelfde Bijbel gebruiken (desnoods dezelfde teksten) om een andere mening tegenover die van jou te zetten. Ik neem aan, dat je snapt waarom ik dit met je deel.

Ik daag je uit dat te doen. Niet cherrypicken he, maar door teksten binnen hun context te respecteren. Ik kijk er reikhalzend naar uit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 109
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jezus is aanwezig in ieder die in Hem gelooft, gedoopt is en naar zijn heilige Wil leeft. En Hij is aanwezig in de sacramenten, in het bijzonder de eucharistie, waarin Hij onder de gedaanten van brood

1 Petrus 3:8-22 En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk; Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden vo

In het begin las ik tien hoofdstukken per dag, volgens een bepaald schema. 1 Kor. 13 en Hebr. 11 las ik iedere dag. Dat was onderdeel van het leesschema. Nu lees ik twee hoofdstukken per dag. Eén uit

Posted Images

2 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik daag je uit dat te doen. Niet cherrypicken he, maar door teksten binnen hun context te respecteren. Ik kijk er reikhalzend naar uit.

Voor zover ik dat zelf kan beoordelen, doe ik niet anders (dat respecteren van de tekst binnen hun context). Ik denk zelfs dat ik op dit forum een van de weinigen ben die de context van een tekst consequent in de gaten houd.

Maar als je denkt dat ik aan 'cherrypicken' doe, mag je me daarop direct aanspreken. En niet in de vorm van 'mosterd na de maaltijd', graag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Oké, dan weet je meer dan ik. Overigens begrijp ik, wat je hiermee bedoelt te zeggen.

Nog even ter verduidelijking, uiteraard ben je vrij om te geloven (aan te nemen) wat je wilt. Alleen als je jouw mening gaat onderbouwen met teksten uit de Bijbel, kan ik diezelfde Bijbel gebruiken (desnoods dezelfde teksten) om een andere mening tegenover die van jou te zetten. Ik neem aan, dat je snapt waarom ik dit met je deel.

Misschien kan ik helpen. De wet zegt dat de overspelige vrouw gestenigd moest worden. Jezus voorkwam dat zij gestenigd werd. Maar heeft Jezus zich aan de wet gehouden of niet? Laten we bij het begin beginnen. De vrouw was in zonde gevallen en schade aangericht bij zichzelf en een ander. De ernst daarvan blijkt uit de straf: Dood door steniging. Aan de ander kant is daar de genade: Jezus vergeeft zelfs de soldaten die hem kruisigen. Maar Hij geeft daar een reden bij; Vergeef hen want ze weten niet wat zij doen. Dus de maat is of iemand weet wat hij/zij zelf doet.

Zo zijn er twee kanten aan de zaak.

Daar is nog een ander verhaal, dat van Job. Job wordt ziek. Job zegt niets verkeerd gedaan te hebben, hij houdt vol onschuldig te zijn. Maar Elihu spreekt namens God tot hem en legt uit dat Job geen acht heeft geslagen op de stem van God* en dat God hem tuchtigt om hem van zijn verkeerde daad af te brengen**. Gods doel was Job daarmee frisser te maken dan hij in zijn jeugd was***. Wat ook met hem gebeurd. Hij wordt rijker dan hij was en krijgt opnieuw vele kinderen

Uit de rede van Elihu:

*  Job 33;14,16: "Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op." en 16  "Dan openbaart Hij het voor het oor van de mensen, en Hij verzegelt hun tuchtiging,"

** Job 33;17: "om de mens van een verkeerde daad af te brengen."

*** Job 33;25:Zijn vlees zal frisser worden dan het was in zijn jeugd; hij zal terugkeren tot de dagen van zijn jeugd.

De overspelige vrouw keek de dood in de ogen net als Job. Haar werd medegedeeld door Jezus om niet opnieuw overspel te plegen. Jezus zegt dat wie overspel in zijn hart pleegt reeds overspel pleegt. Het is dus al niet de bedoeling om in het hart daarmee bezig te zijn. Jezus toonde genade zoals God dat aan Job deed en zoals de soldaten genade ontvingen. Job bekeerde zich op het spreken van God en keerde terug tot de frisheid van zijn jeugd. Dus God heeft deze vrouw een nieuwe kans gegeven. Hij bracht de wet om lief te hebben in praktijk en tevens hield hij de wet door haar te waarschuwen niet opnieuw te zondigen en dat was als het ware een steen omdat de wet doorgaans op steen geschreven werd en daarmee een verband is tussen wetten en stenen. Dat was dus de steen die Jezus gooide: Zondig niet opnieuw.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hetairos:

Ik stel, dat elk ander boek dat over Jezus Christus is geschreven, is afgeleid van wat de Bijbel over Hem zegt en derhalve 'slechts' een interpretatie is. Als je de ware Christus wilt vinden, blijft er geen andere mogelijkheid over, dan die in de Schrift te zoeken.

Dan zit je er ook hier naast. De bijbel is geen boek dat over Jezus is geschreven. Hij komt alleen in het NT voor en dat is een samenraapsel van een aantal geschriften die over hem gaan. Het is toch ongelooflijk dat er Christenen zijn die niet eens de basisbeginselen over hun eigen boek kennen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Barnabas:

Misschien kan ik helpen. De wet zegt dat de overspelige vrouw gestenigd moest worden. Jezus voorkwam dat zij gestenigd werd. Maar heeft Jezus zich aan de wet gehouden of niet? Laten we bij het begin beginnen. De vrouw was in zonde gevallen en schade aangericht bij zichzelf en een ander. De ernst daarvan blijkt uit de straf: Dood door steniging. Aan de ander kant is daar de genade: Jezus vergeeft zelfs de soldaten die hem kruisigen. Maar Hij geeft daar een reden bij; Vergeef hen want ze weten niet wat zij doen. Dus de maat is of iemand weet wat hij/zij zelf doet.

Dat is de maat niet, want de overspelige vrouw wist heel goed wat ze gedaan en werd toch niet veroordeeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
53 minuten geleden zei Barnabas:

Misschien kan ik helpen. De wet zegt dat de overspelige vrouw gestenigd moest worden. Jezus voorkwam dat zij gestenigd werd. Maar heeft Jezus zich aan de wet gehouden of niet? Laten we bij het begin beginnen. De vrouw was in zonde gevallen en schade aangericht bij zichzelf en een ander. De ernst daarvan blijkt uit de straf: Dood door steniging. Aan de ander kant is daar de genade: Jezus vergeeft zelfs de soldaten die hem kruisigen. Maar Hij geeft daar een reden bij; Vergeef hen want ze weten niet wat zij doen. Dus de maat is of iemand weet wat hij/zij zelf doet.

Zo zijn er twee kanten aan de zaak.

Daar is nog een ander verhaal, dat van Job. Job wordt ziek. Job zegt niets verkeerd gedaan te hebben, hij houdt vol onschuldig te zijn. Maar Elihu spreekt namens God tot hem en legt uit dat Job geen acht heeft geslagen op de stem van God* en dat God hem tuchtigt om hem van zijn verkeerde daad af te brengen**. Gods doel was Job daarmee frisser te maken dan hij in zijn jeugd was***. Wat ook met hem gebeurd. Hij wordt rijker dan hij was en krijgt opnieuw vele kinderen

Uit de rede van Elihu:

*  Job 33;14,16: "Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op." en 16  "Dan openbaart Hij het voor het oor van de mensen, en Hij verzegelt hun tuchtiging,"

** Job 33;17: "om de mens van een verkeerde daad af te brengen."

*** Job 33;25:Zijn vlees zal frisser worden dan het was in zijn jeugd; hij zal terugkeren tot de dagen van zijn jeugd.

De overspelige vrouw keek de dood in de ogen net als Job. Haar werd medegedeeld door Jezus om niet opnieuw overspel te plegen. Jezus zegt dat wie overspel in zijn hart pleegt reeds overspel pleegt. Het is dus al niet de bedoeling om in het hart daarmee bezig te zijn. Jezus toonde genade zoals God dat aan Job deed en zoals de soldaten genade ontvingen. Job bekeerde zich op het spreken van God en keerde terug tot de frisheid van zijn jeugd. Dus God heeft deze vrouw een nieuwe kans gegeven. Hij bracht de wet om lief te hebben in praktijk en tevens hield hij de wet door haar te waarschuwen niet opnieuw te zondigen en dat was als het ware een steen omdat de wet doorgaans op steen geschreven werd en daarmee een verband is tussen wetten en stenen. Dat was dus de steen die Jezus gooide: Zondig niet opnieuw.

Als je de wet echt letterlijk neemt dan moest de overspelige vrouw samen met haar minnaar gestenigd worden. Maar de minnaar was niet aanwezig. Dus ook geen wettelijke grond voor steniging. 

En daarbij voorkwam Jezus haar steniging niet. De beschuldigers zagen ervan af. 

 

bewerkt door Hermanos2
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Dat beloof ik:

 

Het plan van God in de hof van Eden is wel gelukt dan? 

Ja.

22 uur geleden zei Hermanos2:

Ik ga een heel eind met je mee. Ik zou niets liever willen dan een verenigd christendom. De onderlinge verschillen echter zijn beangstigend. Daarom kan ik niet overweg met het idee dat Jezus al hier op aarde is. De puinhoop is me daarvoor te groot. Het leed te pijnlijk. De onrechtvaardigheid grotesk. 

Na zijn Hemelvaart nam Jezus plaats aan God's rechterhand. Satan werd voorgoed uit de hemel verbannen en naar de aarde geslingerd. Dat verklaart voor mij deze krankzinnige wereld. Dat Jezus in de gelovigen leeft zie ik als God's geest die ons overeind houdt en de Weg wijst. 

De verschillen zijn voor mij niet beangstigend maar juist een Goddelijke uitdaging om elkaar lief te hebben en te accepteren. Bij Mercy Ships doen ze dat bijvoorbeeld, om maar één van de vele voorbeelden te noemen. Maar er zijn nog veel en veel meer interkerkelijke organisaties waar christenen uit allerlei verschillende denominaties samenwerken en elkaar aanvaarden. De verschillen worden door sommigen uitvergroot maar in zijn in werkelijkheid meestal minimaal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Dat beloof ik:
8 uur geleden zei Hetairos:

Ik stel, dat elk ander boek dat over Jezus Christus is geschreven, is afgeleid van wat de Bijbel over Hem zegt en derhalve 'slechts' een interpretatie is. Als je de ware Christus wilt vinden, blijft er geen andere mogelijkheid over, dan die in de Schrift te zoeken.

Dan zit je er ook hier naast. De bijbel is geen boek dat over Jezus is geschreven. Hij komt alleen in het NT voor en dat is een samenraapsel van een aantal geschriften die over hem gaan. Het is toch ongelooflijk dat er Christenen zijn die niet eens de basisbeginselen over hun eigen boek kennen. 

Soms moet ik even goed nadenken welk kronkel zich nu weer in jou denken manifesteert. Maar ik zal opnieuw trachten wat orde in jouw, toch wel spitsvondige, redenatie te scheppen. Misschien dat een meelezer er wat aan heeft.

Ik ben van mening dat de Bijbel is geschreven als wegwijzer naar Christus. Dat ben je natuurlijk niet met me eens, maar dat doet voor mij niet ter zake. Da's mijn mening en die van jou doet er voor mij niets aan af.

Het kan zijn dat er christenen zijn 'die niet eens de basisbeginselen van hun eigen boek kennen', maar jij bent in elk geval niet degene, die daar over kan oordelen, laat staan, een zinnig woord over kan zeggen. Derhalve zal ik met jou geen discussie beginnen over de 'grondbeginselen' of 'bedoeling' van de Schrift; dat is pure verspilling van tijd en energie.

Vragen die je poneert en die ik als interessant genoeg beoordeel, zal ik wel beantwoorden, maar dan, zoals gezegd, alleen ten behoeve van de geïnteresseerde meelezer.

NB: Het punt dat ik wilde maken, blijft onverkort van kracht, namelijk dat elk ander boek dat iets over Jezus zegt is geschreven als afgeleide van de Bijbel; de Bijbel vertelt dus het meest originele - en pure verhaal over de Christus van God, dat je maar kunt vinden. Zelfs wanneer het concrete verhaal 'slechts' in het nieuwe testament aan de orde is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Als je de wet echt letterlijk neemt dan moest de overspelige vrouw samen met haar minnaar gestenigd worden. Maar de minnaar was niet aanwezig. Dus ook geen wettelijke grond voor steniging. 

En daarbij voorkwam Jezus haar steniging niet. De beschuldigers zagen ervan af. 

 

Jezus voorkwam wel degelijk de steniging. Als De Meester spreekt dan spreekt namelijk de Absolute Autoriteit.  Daar valt niet tegenin te gaan, de gebiedende energie van Zijn Stem. Zelfs de storm gaat liggen als Hij dat Wil. De beschuldigers konden niet anders dan ervan afzien.  Daarom ging Jezus ook niet tegen Malchus in, die Hem arresteerde, en zei Jezus ook niets tegen Pontius Pilatus. Want dan had deze Hem moeten laten gaan.

Over gehoorzaamheid tot in de dood gesproken. Wát een zelfbeheersing.

Hij sprak en het was. Hij gebood en het stond…..

Niet voor niets wordt Zijn mond een zwaard genoemd en wordt er gesproken van het vuur Zijns monds.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Barnabas:

Dat is inderdaad het probleem. De een zegt dit "in de geest" en de ander dat. Maar bij menselijke controle-instellingen blijft toch altijd dezelfde vraag.

Anderzijds hebben we niets anders qua directe zichtbaarheid dan menselijke instellingen, op de schepping na dan natuurlijk. De Schrift is door mensen geschreven en geredacteerd. Het mozaïsch priesterschap werd door mensen onderhouden. De apostelen waren mensen. Jezus zelf was naast volledig God ook volledig Mens; de omstanders destijds konden niets van zijn goddelijke luister waarnemen.
Menselijkheid kan dus geen hindernis zijn in het kunnen controleren wat van God zou kunnen zijn, want het lijkt mij duidelijk dat God hier op aarde vrijwel uitsluitend door mensen heen werkt.

Citaat

Maar de schrift geeft uitkomst. Alle gezag is door God ingesteld (Romeinen 13;1) en daar berust het laatste woord. Dat is namens God en in de hemel bij het laatste oordeel zal die weer onder Christus als opperrechter vallen en Christus zal hem zegenen wanneer hij Hem aanbeden heeft en Christus zal hem vrijspreken en dat is ook een laatste woord.

Wat bedoel je dan met gezag? De brief aan de Romeinen spreekt namelijk over de overheid, in dit specifieke geval de Romeinse overheid. Betekent dit dan dat de overheid zou kunnen bepalen wat Christus ons leert en wat niet, dat zij dus het leergezag zou uitoefenen?
Probleem is dan wel dat overheden nogal conflicteren met elkaar qua levensbeschouwingen en christenen ook door overheden werden en worden vervólgd, nota bene soms zelfs door christelijk gezalfde koningen.

Zou het niet mogelijk kunnen zijn dat God zélf een gezag heeft ingesteld dat het geloof verkondigt en bewaart en dat alle andere overheden en rijken overstijgt?

Citaat

Daarnaast denk ik ook aan het voorschrift voor profeten. 1 Korinthe 14;29 : "En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen." Aangaande het profeteren wordt hier gesteld dat een groep profeten de andere profeten moeten beoordelen. Dat is ter controle en opdat het ware spreken van God gevonden wordt.

De kwestie hier is alleen waar je die profeten dan weer op controleert. In de Schrift kom je al eens tegen dat meerdere profeten met elkaar ruziemaken over wie nu namens de Heer spreekt, inclusief de profeet die we in het betreffende verhaal volgen en volgens het verhaal dus als enige écht namens de Heer spreekt.
In vooral charismatisch-gezinde kerkgemeenschappen probeert men het profetenambt weer in ere te herstellen, maar ook daar blijkt een dergelijke controle niet altijd even effectief. Want de profetengroepen gaan elkaar dan vooral 'napapegaaien' en een te kritische instelling kan er al snel als blijk van kleingelovigheid worden gezien.

Daarnaast heb je nog de vraag van de erkenning. Om te kunnen onderscheiden wie een echte profeet is en wie niet, heb je concrete, toetsbare vereisten nodig waar elke kandidaat-profeet dan aan moet voldoen, niemand uitgezonderd, en die door elke christen dan moet worden erkend.
Enkel een juiste innerlijke gesteldheid is dan niet voldoende, want voor ons oncontroleerbaar en sowieso vallend buiten ons oordeelsvermogen. Maar het wel of niet verkondigen van de juiste leer, of in elk geval geen conflicterende boodschap, is al een heel reële eis, want dat kun je immers aan de hand van een al bestaand geloof controleren.

Alleen dan krijg je weer de vraag hoe die juiste leer kan worden vastgesteld, zodat we weer aan het begin van dit gedachte-experiment staan. Hoe komen we volgens jou hier dan het beste uit?

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Robert Frans:

Als je niet serieus wil reageren, doe het dan liever niet. Je bent nergens toe verplicht hier.

Dan moet je natuurlijk wel serieuze dingen zeggen. "Jezus is terug" kan ik niet serieus nemen. Misschien zijn gedachtegoed, maar dan leven Boeddha, Mohammed, Vishnu en dergelijke ook nog.

 

21 uur geleden zei Robert Frans:

Niet zelden zijn het meest eentonig zij die menen zo divers en uniek te zijn. Gods liefde en Gods waarheid zijn echter vol rijkdom, kleur, schoonheid, mysterie, liefde, hoop en vrijheid. Maar ja, je moet er misschien wel een beetje cynisme voor afleggen.

Met deze woorden kan ik dus helemaal niks. Wat is er schoon aan? En als het een mysterie is hoe weet je dan dat het schoon is? Of rijk?

Als ik al mijn cynisme af leg dan vind ik in de koran ook al die termen. Of in andere religieuze boeken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Barnabas:

Misschien kan ik helpen.

Tuurlijk, het is een openbaar forum.

Hieronder volgt nu mijn inhoudelijke reactie op jouw antwoord. Maar voordat je die leest en op je in laat werken, raad ik je aan eerst de laatste alinea van dit bericht te lezen.

2 uur geleden zei Barnabas:

De wet zegt dat de overspelige vrouw gestenigd moest worden. Jezus voorkwam dat zij gestenigd werd. Maar heeft Jezus zich aan de wet gehouden of niet? Laten we bij het begin beginnen. De vrouw was in zonde gevallen en schade aangericht bij zichzelf en een ander. De ernst daarvan blijkt uit de straf: Dood door steniging. Aan de ander kant is daar de genade: <knip>

Ik breek je hier even af, voor het stellen van een retorische vraag: "Is deze genade, die je noemt, al inbegrepen in de wet?" Zo ja, dan hield Jezus zich aan de wet. Zo nee, dan hield Jezus zich in elk geval niet aan de letter van de wet, doch handelde naar de 'geest van de wet'.

De opmerking, die Hij vervolgens tegen de aspirant rechters maakte, luidt: "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen". Ook deze maakte geen onderdeel van de wet uit. Met andere woorden: Jezus manifesteerde zich als Heer over de wet, door klip en klaar duidelijk te maken, dat er een bedoeling achter de wet schuil ging, die de leraren van de wet klaarblijkelijk hadden gemist.

Ze brachten de overspelige vrouw niet bij Jezus omdat ze graag wilde weten, wat Hij er van dacht, maar om Jezus op een misstap te kunnen betrappen en Hem vervolgens voor de het gerecht te brengen.

2 uur geleden zei Barnabas:

Daar is nog een ander verhaal, dat van Job. Job wordt ziek. Job zegt niets verkeerd gedaan te hebben, hij houdt vol onschuldig te zijn. Maar Elihu spreekt namens God tot hem <knip>

Zie mijn opmerkingen maar als een aanvulling op jouw uitleg van dat wat Job overkomt en waarom. Dat is een kwestie van interpretatie en die van jou is net zoveel waard als die van mij. Zie het dus alsjeblieft niet als een aanval, dat ik het anders zie, Barnabas.

Ten eerste geeft Elihu antwoord namens God. God zelf antwoord Job in een storm (38:1). Ten tweede antwoorden de vier vrienden van Job elk naar eigen inzicht. De eerste drie vanuit de grondgedachte dat God rechtvaardig is en Job onrechtvaardig is, puur vanwege wat hem overkomt. Elihu daarentegen ziet God als rechtvaardig en laat de onrechtvaardigheid van Job buiten beschouwing, maar wijst er wel op dat God niets doet zonder reden. Elihu verwijt Job dus dat hij God ter verantwoording roept, echter zonder in te gaan op de reden achter Job's ellende. Daarom eindigt Elihu zijn reden met: 'De Almachtige, die wij niet begrijpen, is groot van kracht en recht; Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet." Job 37:23 (NBG1951)

Maar als God zelf Job antwoordt, zegt Hij als eerste: "Wie is het toch, die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand?" En vervolgens legt Hij Job uit dat er krachten in het spel zijn, die de mens weliswaar zelf niet ziet en dus ook niet kan beheersen, maar die wel alle onder controle van God vallen. God doet dat in beelden en symbolen.

Het gevolg is dat Job begrijpt dat zijn aanklacht aan het adres van God niet terecht was, maar dat hij ook niet werd gestraft voor een onrechtvaardigheid, die hij zelf niet kon benoemen. Job zegt dan ook als eerste: "Zie, ik ben te gering, hoe zal ik U bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer; ja tweemaal, maar ik ga er niet mee voort" Job 39:37-38 (NBG1951).

Als God dan nog wat concreter wordt in het uitbeelden van de 'ware' vijand, zegt Job uiteindelijk: "Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen wordt verijdeld. „Wie is het toch, die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand?” Daarom: ik verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep. „Hoor nu, en Ik zal spreken; Ik wil u ondervragen, opdat gij Mij onderricht.” Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as" Job 42:2-6 (NBG1951).

Ik adviseer de meelezers, zowel jouw bericht, Barnabas, als mijn antwoord daarop, te lezen. En uit beide te halen wat hem of haar tot stichting of bemoediging is. Op die manier kunnen we echt met elkaar 'samenwerken'. Want samenwerken is elkaar aanvullen en niet bestrijden.

Moge de Heer onze samenwerking zegenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei stirreg1986:

Dan moet je natuurlijk wel serieuze dingen zeggen. "Jezus is terug" kan ik niet serieus nemen. Misschien zijn gedachtegoed, maar dan leven Boeddha, Mohammed, Vishnu en dergelijke ook nog.

 

Met deze woorden kan ik dus helemaal niks. Wat is er schoon aan? En als het een mysterie is hoe weet je dan dat het schoon is? Of rijk?

Als ik al mijn cynisme af leg dan vind ik in de koran ook al die termen. Of in andere religieuze boeken.

Wat kom je hier dan doen op een christelijk forum? Deelnemers schofferen en geloof beledigen. Flikker een end op. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Hetairos:

Ja, dat kan. Daarom schreef ik dat het een kwestie is van persoonlijk geloof. Ik denk dat je de Geest in jezelf kunt herkennen als je weet wat de Bijbel over de HG zegt. Ik noem een paar kenmerken: 

  • De Geest stelt altijd Jezus Christus centraal;
  • de Geest is altijd gericht op het realiseren van het Koninkrijk van God; 
  • de Geest is er altijd op gericht het kindschap van God (het uit de Geest geboren zijn) aan de gelovige te bevestigen.

Hoe "weet" je dit?

In dit lees ik weer een cirkelredenering..

Als de Geest onzichtbaar is dan lijkt het me moeilijk, zo niet onmogelijk, om te weten wat de Geest wel of niet doet of wil.

10 uur geleden zei Hetairos:

Daarom blijft er maar één geloofwaardige bron over en dat is de Bijbel. Ik stel, dat elk ander boek dat over Jezus Christus is geschreven, is afgeleid van wat de Bijbel over Hem zegt en derhalve 'slechts' een interpretatie is. Als je de ware Christus wilt vinden, blijft er geen andere mogelijkheid over, dan die in de Schrift te zoeken.

Ook dit is weer een cirkelredenering en getuigt niet van kennis van de kerk of gemeenten van vroeger. Pas in 325 is de canon samengesteld en men las daarvoor nog vrijelijk andere bronnen over Jezus. Ook de gnostische geschriften stelden Jezus op 1. (om even terug te komen op "de Geest stelt altijd Jezus Christus centraal")

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Wat kom je hier dan doen op een christelijk forum? Deelnemers schofferen en geloof beledigen. Flikker een end op. 

Men moet niet op het strand blijven staan om anderen te zien vechten en  strijden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei stirreg1986:

Hoe "weet" je dit?

Gewoon de Bijbel lezen. En dan ik het bijzonder het evangelie van Johannes.

26 minuten geleden zei stirreg1986:

In dit lees ik weer een cirkelredenering..

Ja, jij wel. Maar ja. Jij noemt alles een cirkelredenering. Daarmee word je er zelf één, want je valt in herhaling.

26 minuten geleden zei stirreg1986:

Als de Geest onzichtbaar is dan lijkt het me moeilijk, zo niet onmogelijk, om te weten wat de Geest wel of niet doet of wil.

Kun jij ook niet onzichtbaar worden? Foppe86?

40 minuten geleden zei stirreg1986:

Ook dit is weer een cirkelredenering en getuigt niet van kennis van de kerk of gemeenten van vroeger. Pas in 325 is de canon samengesteld en men las daarvoor nog vrijelijk andere bronnen over Jezus. Ook de gnostische geschriften stelden Jezus op 1. (om even terug te komen op "de Geest stelt altijd Jezus Christus centraal")

Je wordt absoluut niet gehinderd door enige kennis van zaken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Hetairos:

Gewoon de Bijbel lezen. En dan ik het bijzonder het evangelie van Johannes.

Wc-eend adviseert WC-eend is dat. Straks bestaat de heilige Geest echt maar heeft het hele andere opvattingen.

15 minuten geleden zei Hetairos:

Ja, jij wel. Maar ja. Jij noemt alles een cirkelredenering. Daarmee word je er zelf één, want je valt in herhaling.

Een herhaling is geen cirkelredenering. Als je punt A met punt B bewijst en punt B met punt A dan heb je er wel 1.

Mensen die de ware Christus willen halen uit de Bijbel, en de Bijbel willen bewijzen met Christus maken dus die fout.

17 minuten geleden zei Hetairos:

Kun jij ook niet onzichtbaar worden? Foppe86?

Nee, ik besta. En dus ben ik per definitie niet onzichtbaar.

17 minuten geleden zei Hetairos:

Je wordt absoluut niet gehinderd door enige kennis van zaken.

Dit noemen ze in de psychologie ook wel een verdedigingsmechaniek. Zeg tegen mensen met een andere mening dat zij geen verstand van zaken hebben en je kan het eigen standpunt blijven houden. Er is dan geen discussie nodig.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei stirreg1986:

Wc-eend adviseert WC-eend is dat. Straks bestaat de heilige Geest echt maar heeft het hele andere opvattingen.

Een herhaling is geen cirkelredenering. Als je punt A met punt B bewijst en punt B met punt A dan heb je er wel 1.

Mensen die de ware Christus willen halen uit de Bijbel, en de Bijbel willen bewijzen met Christus maken dus die fout.

Nee, ik besta. En dus ben ik per definitie niet onzichtbaar.

Dit noemen ze in de psychologie ook wel een verdedigingsmechaniek. Zeg tegen mensen met een andere mening dat zij geen verstand van zaken hebben en je kan het eigen standpunt blijven houden. Er is dan geen discussie nodig.

 

 

Ga maar je mond spoelen met je wc eend. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
6 minuten geleden zei stirreg1986:

Helaas niet meer thuis. Ik gebruikt tegenwoordig Ajax. Dat adviseerde Ajax mij.

Ben je nou nog hier? Heb jij geen vrienden of sociaal leven? Je lijkt wel zo'n zwerfhond die iedereen achterna blijft lopen. Get a life!

Ik zet je dan maar op negeren. In afwachting van je ban. 

bewerkt door Hermanos2
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Ben je nou nog hier? Heb jij geen vrienden of sociaal leven? Je lijkt wel zo'n zwerfhond die iedereen achterna blijft lopen. Get a life!

Ik zet je dan maar op negeren. In afwachting van je ban. 

Ik hoop dat je hiervoor een ban krijgt. Anders is de mod wel heel erg op de hand van de gelovigen. Ik heb nog niks persoonlijks tegen jullie gezegd, wel tegen geloof an sich. Jij komt steevast met domme opmerkingen op de persoon..

Dus je bent gerapporteerd. Dat je dit weet.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei stirreg1986:

Dan moet je natuurlijk wel serieuze dingen zeggen. "Jezus is terug" kan ik niet serieus nemen.

Dat is jouw probleem, niet de mijne. Je bent hier op een christelijk forum, waar het christelijk geloof maatgevend is, niet jouw gedachtengoed. Als je het christelijk geloof dus niet serieus kan en wil nemen, dan heb je hier niets te zoeken. Dan kun je beter naar een forum gaan waar jouw gedachtengoed meer op aansluit.

Citaat

Met deze woorden kan ik dus helemaal niks. Wat is er schoon aan? En als het een mysterie is hoe weet je dan dat het schoon is? Of rijk?

Daar je de essentie van mijn geloof blijkbaar niet serieus kan nemen, lijkt het me niet zinvol om op jouw vragen in te gaan.

Citaat

Als ik al mijn cynisme af leg dan vind ik in de koran ook al die termen. Of in andere religieuze boeken.

Good for you. Geniet van al die mooie dingen, zou ik zeggen, en probeer er voor jezelf wijsheid en poëzie uit te halen. Hier ga je dat blijkbaar niet vinden, dus hoop ik voor je dat je elders een plaats vindt waar je dat wel kan. Tot die tijd heb je de christenen hier in hun geloof te respecteren en dus je plaats te weten hier, of anders te vertrekken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Robert Frans:

Dat is jouw probleem, niet de mijne. Je bent hier op een christelijk forum, waar het christelijk geloof maatgevend is, niet jouw gedachtengoed. Als je het christelijk geloof dus niet serieus kan en wil nemen, dan heb je hier niets te zoeken. Dan kun je beter naar een forum gaan waar jouw gedachtengoed meer op aansluit.

Het christelijke gedachtengoed is helemaal niet dat Jezus terug is. Dat hoort er dus ook niet bij..

Weer iemand die denkt dat christenen hier het alleen recht hebben. Ik heb de regels erbij gepakt en er staat expliciet bij dat dit een open forum is. Niet alleen voor christenen. Anders moet je een eigen forum starten met eigen regels. En een ja-knikker op de hoedenplank.

Citaat

Respect voor je medegebruikers. Ook als je het niet met iemand eens bent, laat je de ander in zijn/haar waarde. Discriminatie, Godslastering, schelden en doodsbedreigingen zijn absoluut uit den boze en zullen serieus worden aangepakt.

 

Dit staat er onder meer in. Als ik dan reacties van christenen op mijn persoon lees (en op DBI) dan heeft dat weinig te maken met in de waarde laten.

 

2 minuten geleden zei Robert Frans:

Daar je de essentie van mijn geloof blijkbaar niet serieus kan nemen, lijkt het me niet zinvol om op jouw vragen in te gaan.

Omdat je het niet weet. Je zegt gewoon een aantal termen die leuk lijken en dat was het. Pas als je jezelf gaat bevragen kom je tot de ware ik en essentie..Als mensen in kabouters GELOVEN dan bevraag je die toch ook? Als ze dit publiekelijk op een forum zetten althans. In de privésfeer is wat anders.

 

3 minuten geleden zei Robert Frans:

Good for you. Geniet van al die mooie dingen, zou ik zeggen, en probeer er voor jezelf wijsheid en poëzie uit te halen. Hier ga je dat blijkbaar niet vinden, dus hoop ik voor je dat je elders een plaats vindt waar je dat wel kan. Tot die tijd heb je de christenen hier in hun geloof te respecteren en dus je plaats te weten hier, of anders te vertrekken.

Nogmaals, ik respecteer mensen die geloven. Maar niet mensen die allerlei termen de wereld in gooien en als je doorvraagt willen dat je ophoepelt. Zo zijn we niet getrouwd..

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Hermanos2:

@Chaim

Hoe haal je het in je hoofd om iemand te liken die zich in ieder gesprek mengt op een zeer storende manier? En geen enkel respect toont voor andermans normen en waarden. 

En begin nu niet over mijn reactie op stirreg. Want daar heeft ie duidelijk om gevraagd. 

Iemand een zwerfhond noemen gaat veel te ver -- hoe hardgrondig je het ook met iemand oneens moge zijn.  Het is reeds gemeld en terecht.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid