Spring naar bijdragen

Ben jij een wedergeboren christen?


Aanbevolen berichten

Ik lees deze vraag in een ander topic. Hoe denken anderen over de wedergeboorte van de gelovige christen? 

Kun je in dit leven wel wedergeboren zijn/worden? Volgens mij niet. Het proces kan hier op gang gebracht worden maar niet afgesloten. De wedergeboorte vindt haar voltooiing na de wederkomst wanneer men in de herschepping een nieuw lichaam krijgt. 

In dit leven uit men in gebed de wens om wedergeboren te worden. Dat God jouw kompas wordt, jouw leven stuurt. 

Dat zet het proces in gang. In het begin neemt de mens het initiatief om God te zoeken waarna God het overneemt. Hij helpt om tot geloof te komen. Naarmate men dichter tot God nadert wordt het steeds minder jij en steeds meer God die actief stuurt en je naar Zich toe trekt. 

 

bewerkt door Hermanos2
Typo
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 195
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Christendom en gnostiek sluiten elkaar uit, een gnostische christen is dan ook niks meer dan een contradictio in terminis.

Je lijkt wel een farizeeër, die dachten ook dat zij heilig waren door zich te wassen in een beetje water. De reiniging van de zonde is geestelijk. Romeinen 8 14Gal. 5:18Immers, zovelen

Dat denk ik niet, heb je wel goed gelezen? Waarom doopte Johannes in eerste instantie met water? Om Jezus openbaar te maken. Een tweede betekenis is, met Jezus begraven en opgestaan in een n

4 uur geleden zei Hermanos2:

Ik lees deze vraag in een ander topic. Hoe denken anderen over de wedergeboorte van de gelovige christen? 

Kun je in dit leven wel wedergeboren zijn/worden? Volgens mij niet. Het proces kan hier op gang gebracht worden maar niet afgesloten. De wedergeboorte vindt haar voltooiing na de wederkomst wanneer men in de herschepping een nieuw lichaam krijgt. 

In dit leven uit men in gebed de wens om wedergeboren te worden. Dat God jouw kompas wordt, jouw leven stuurt. 

Dat zet het proces in gang. In het begin neemt de mens het initiatief om God te zoeken waarna God het overneemt. Hij helpt om tot geloof te komen. Naarmate men dichter tot God nadert wordt het steeds minder jij en steeds meer God die actief stuurt en je naar Zich toe trekt. 

 

Ja, mee eens. Nou is wedergeboorte ook de term om aan te geven dat je nu bij Jezus hoort en niet meer bij Satan. Maar de voltooiing ervan is een levensheiligingsproces wat hier op aarde niet voltooid zal zijn. Het aanbreken van Christus' rijk na Zijn wederkomst is wel een moment van waarin de wedergeboorte wel plaats heeft gevonden. Ten minste, ookdaar ontwikkel je verder door..

1 uur geleden zei Desid:

Wedergeboorte is geen Bijbelse term.

Wederom geboren wordt er ook gezegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Hermanos2:

Ik lees deze vraag in een ander topic. Hoe denken anderen over de wedergeboorte van de gelovige christen? 

Kun je in dit leven wel wedergeboren zijn/worden? Volgens mij niet. Het proces kan hier op gang gebracht worden maar niet afgesloten. De wedergeboorte vindt haar voltooiing na de wederkomst wanneer men in de herschepping een nieuw lichaam krijgt. 

In dit leven uit men in gebed de wens om wedergeboren te worden. Dat God jouw kompas wordt, jouw leven stuurt. 

Dat zet het proces in gang. In het begin neemt de mens het initiatief om God te zoeken waarna God het overneemt. Hij helpt om tot geloof te komen. Naarmate men dichter tot God nadert wordt het steeds minder jij en steeds meer God die actief stuurt en je naar Zich toe trekt.

Dat is hetzelfde als vragen of men als volwassene geboren wordt. Natuurlijk niet, maar geboren wordt je.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-3-2022 om 18:16 zei Hermanos2:

Meestal verwijst men naar het gesprek tussen Jezus en Nico de Mus. 

In dat gesprek is er sprake van begripsverwarring.

Jezus zegt: tenzij je anothen geboren bent, kun je het koninkrijk niet zien.

Anothen betekent hier 'van boven', dus 'vanuit de hemel', zoals het ook elders in Johannes gebruikt wordt.

Maar anothen kan ook 'opnieuw' betekenen. En dat is wat Nicodemus begrijpt. Maar dat is dus eigenlijk de verkeerde betekenis.

Maar goed, het gaat dus om 'uit God geboren zijn' waar het in Johannes 1:11-13 over gaat, en in 1 Johannes heel vaak. Het moment van die geboorte is het moment dat je tot geloof komt in de Zoon.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-3-2022 om 17:16 zei Desid:

Wedergeboorte is geen Bijbelse term.

Pardon? Jezus zegt:

Johannes 3:5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Oud testament:

Ezechiël 36:26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Fundamenteel:

Johannes 3:5

Natuurlijk letterlijk staat, zoals onlangs vermeld, in vers 7 dat mensen 'vanboven' en/of 'opnieuw' voortgebracht worden. NCV 

Wel mooi het verband met het oude testament telkens.

bewerkt door Wouter Philippaerts
Nederlandse Concordante Vertaling
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Wouter Philippaerts:

Natuurlijk letterlijk staat, zoals onlangs vermeld, in vers 7 dat mensen 'vanboven' en/of 'opnieuw' voortgebracht worden. NCV 

Wel mooi het verband met het oude testament telkens.

Wat is de betekenis van Jezus' bewering erna? 

Unless one is born of water and spirit.... 

Verwijst dit naar de waterdoop? 

bewerkt door Hermanos2
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fundamenteel:

Ge zijt geboren in zonde, ergo een wedergeboorte in Christus is nodig om tot bekering te komen.

Dat is dogma hoor.

Het 'van boven geboren worden' waarover @Desidspreekt neemt de noodzaak van een opnieuw geboren worden, niet weg.

Het vers erna is minstens zo belangrijk omdat ik lees dat men gedoopt moet zijn. Ik ben zelf ervan overtuigd dat de waterdoop door onderdompeling zeer belangrijk is. Meteen doen nadat men tot geloof komt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Wouter Philippaerts:

Johannes doopte met water, Jezus met de geest. Samen bedoelen ze geloof in Jezus als Zoon van God. Wat denk jij?

Jezus doopte ook met water. Niet zelf, maar hij keek toe terwijl Zijn discipelen doopten. 

De waterdoop is verifieerbaar. De doop met de Geest is dat niet. Dat is de hoop die wij koesteren. En waterdoop dient hieraan vooraf te gaan. 

Zonder waterdoop geen Geest. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Jezus doopte ook met water. Niet zelf, maar hij keek toe terwijl Zijn discipelen doopten. 

De waterdoop is verifieerbaar. De doop met de Geest is dat niet. Dat is de hoop die wij koesteren. En waterdoop dient hieraan vooraf te gaan. 

Zonder waterdoop geen Geest. 

Dat ben ik niet met je eens

Handelingen 8

36En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; Hand. wat verhindert mij gedoopt te worden?

37En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Romeinen 10

9Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

10Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Daarna is de waterdoop geoorloofd, zie ook de Moorman.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Thinkfree:

Dat ben ik niet met je eens

Handelingen 8

36En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; Hand. wat verhindert mij gedoopt te worden?

37En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Romeinen 10

9Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

10Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Daarna is de waterdoop geoorloofd, zie ook de Moorman.

Ik kan je even niet volgen. Je beweert toch hetzelfde als ik? 

Eerst geloof, dan waterdoop, dan Geest. 

Of lees ik je reactie verkeerd? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik kan je even niet volgen. Je beweert toch hetzelfde als ik? 

Eerst geloof, dan waterdoop, dan Geest. 

Of lees ik je reactie verkeerd? 

De waterdoop is geen vereiste tot zaligheid of het verkrijgen van de geest, het is indien mogelijk een getuigenis aan de buitenwereld dat je verteld bij Christus te horen.

Eerst geloof en met geloof in Christus komt de geest daar is de waterdoop het laatste getuigenis van maar geen vereiste, indien mogelijk wel gedaan uiteraard.

Kortom de waterdoop is een eenmalig teken voor degene die alreeds heiligen zijn in Jezus net als het heilige avondmaal enkel voor de heiligen is 

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Hermanos2:

Het 'van boven geboren worden' waarover @Desidspreekt neemt de noodzaak van een opnieuw geboren worden, niet weg.

Het vers erna is minstens zo belangrijk omdat ik lees dat men gedoopt moet zijn. Ik ben zelf ervan overtuigd dat de waterdoop door onderdompeling zeer belangrijk is. Meteen doen nadat men tot geloof komt. 

De doop is het gevolgd na een wedergeboorte.

Daarom hoeven we geen kinderen te dopen, maar eerst vormen en dan dopen. De Bijbel spreekt meer over de wedergeboorte dan enkel het gesprek met Nicodemus. 

2 Korinthe 5:17  Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 18 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

1 Petrus 1:23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

De wedergeboorte kan pas plaatsvinden als je het Woord gelooft na vorming. Dan pas is de doop daar een gevolg van.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik zie het als belangrijk dat Jezus zelf het voorbeeld geeft. Hij werd als baby besneden en als volwassene gedoopt. 

En gaf die opdracht (dopen) in het Mattheus evangelie. 

Zoals ik het zie dienen joden nog steeds besneden te worden. En iedereen die Christus aanneemt gedoopt. Dus op volwassen leeftijd. Babydoop is een verzonnen ritueel. Zit een hoop angst en dwang achter. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hermanos2:

Ik zie het als belangrijk dat Jezus zelf het voorbeeld geeft. Hij werd als baby besneden en als volwassene gedoopt. 

En gaf die opdracht (dopen) in het Mattheus evangelie. 

Zoals ik het zie dienen joden nog steeds besneden te worden. En iedereen die Christus aanneemt gedoopt. Dus op volwassen leeftijd. Babydoop is een verzonnen ritueel. Zit een hoop angst en dwang achter. 

Als het hart besneden is, is het besnijden van het vlees overbodig dat is met het lijden en sterven van Jezus Christus bevestigd.

Dus de vleselijke besnijdenis hoeft niet meer blijf je dat wel doen verloochen je Christus, daar waarschuwde Paulus ook voor.

De vleselijke besnijdenis was een teken vooraf die heenwees naar het moeten besnijden van het hart.

De doop geschied als het hart besneden is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Thinkfree:

Als het hart besneden is, is het besnijden van het vlees overbodig dat is met het lijden en sterven van Jezus Christus bevestigd.

Dus de vleselijke besnijdenis hoeft niet meer blijf je dat wel doen verloochen je Christus, daar waarschuwde Paulus ook voor.

De vleselijke besnijdenis was een teken vooraf die heenwees naar het moeten besnijden van het hart.

De doop geschied als het hart besneden is.

Doop en besnijdenis zie ik als twee afzonderlijke zaken die vaak in één adem genoemd worden maar mi niets met elkaar gemeen hebben. 

Daarom deed Jezus beide. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hermanos2:

Doop en besnijdenis zie ik als twee afzonderlijke zaken die vaak in één adem genoemd worden maar mi niets met elkaar gemeen hebben. 

Daarom deed Jezus beide. 

Jezus hoefde ze niet te doen hij was perfect, maar deed ze uit vernedering als vb voor ons dat hij de vervulling van de vleselijke besnijdenis is en de oorzaak van de doop.

Het kruis staat ertussen.

Het evangelie is meer dan de vleselijke besnijdenis, die wijst gelijk naar Jezus zijn lijden en sterven, en opstaan of de besnijdenis van het hart.

Het oude is vergaan vleselijke besnijdenis het ware schijnt ten volle Jezus Christus die harten besnijd.

De doop getuigd van een besneden hart.

Kortom de vleselijke besnijdenis was een teken voor het hart besneden was.

De doop is een teken nadat het hart besneden is.

Jezus Christus is de vervulling en het ware licht van de betekenis van de vleselijke besnijdenis, daarbij is de vleselijke besnijdenis overbodig en een terugvallen daarop een verloochen van de Messias.

Daarom is de kinderdoop ook verkeerd want het is de doop in plaats van de vleselijke besnijdenis zetten, het is eigenlijk een verkapt terug gaan naar de vleselijke besnijdenis. 

In en in verkeerd m.i

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Thinkfree:

 

De doop geschied als het hart besneden is.

Het hart wordt beseneden als de doop geschied is. De doop met het Vuur van de Geest dan wel. Die heeft niets met H₂O te maken. Hij besnijdt het vlees dwz het hart van binnenuit.

Er is dus niets mis mee met een kinderdoop.  Ook niet met een volwassenen doop. Ouders dragen het kindje zo liefdevol op aan God en de familie belooft het kindje groot te brengen in geloof.   Zorg dan als ouder wel dat je in geloof wandelt en het zo voorleeft, in de hoop en verwachting dat het kind God op volwassen leeftijd zal (blijven) zoeken en de Vuurdoop zal ontvangen. 

bewerkt door Divine_will
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Divine_will:

Het hart wordt beseneden als de doop geschied is. De doop met het Vuur van de Geest dan wel. Die heeft niets met H₂O te maken. Hij besnijdt het vlees dwz het hart van binnenuit.

Er is dus niets mis mee met een kinderdoop.  Ook niet met een volwassenen doop. Ouders dragen het kindje zo liefdevol op aan God en de familie belooft het kindje groot te brengen in geloof.   Zorg dan als ouder wel dat je in geloof wandelt en het zo voorleeft, in de hoop en verwachting dat het kind God op volwassen leeftijd zal (blijven) zoeken en de Vuurdoop zal ontvangen. 

De doop is persoonlijk, dat kan een ander niet voor je beslissen.

Zoals vermeld geloof met je hart en belijd met de mond dan is het geoorloofd te dopen.

Dat kunnen wij een ander niet opdringen, de doop heeft geen enkele betekenis bij een baby.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Thinkfree:

De doop is persoonlijk, dat kan een ander niet voor je beslissen.

Zoals vermeld geloof met je hart en belijd met de mond dan is het geoorloofd te dopen.

Dat kunnen wij een ander niet opdringen, de doop heeft geen enkele betekenis bij een baby.

De doop heeft wel degelijk betekenis door de zin die eraan wordt gegeven in en door de betreffende individu die gedoopt is. Ook als dat een kinderdoop was bij de, want het is het geloof van Jezus Christus dat hij als volwassene al of niet heeft, dat met terugwerkende kracht de zin geeft aan zijn doop als kind.  Dat kan een ander inderdaad niet voor Hem ‼️ bepalen

Het is een onzalige strijd dat wel te willen doen.     De hand die de voet afhakt schaadt Zijn Lichaam.  Vissen zijn Zijn vrienden, niet je voedsel. Gods Rijkdomis veelkleurig. Efeziërs 3.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid