Spring naar bijdragen

Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 387
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderz

Amen Thom Maar alleen Zijn schapen herkennen de stem van hun Herder en volgen Hem.

Moordenaar aan het kruis dan?

Op 23-1-2021 om 11:24 zei sjako:

Handelingen 16:31 zegt 'Geloof in de Heer Jezus en gij zult gered worden, gij en uw huisgezin.'

Wij Christenen geloven in Jezus Christus. Ons geloof in Jezus en Zijn loskoopoffer zal ons redden en verlossen. Enkel door dit geloof en niets anders. Maar Jacobus zegt in Jacobus 2:26 dat dit geloof zonder werken toch dood is. Kunnen wij dan toch onze redding verdienen met werken? Ik heb daar wel een visie op, maar ik ben benieuwd hoe jullie er over denken. 

Je kunt je afvragen of de stelling 'enkel door geloof en niets anders' dan dus wel klopt. Ten eerste is dan de vraag wat 'geloof' dan precies betekend in de bijbel. Ten tweede wat je zelf ook aanhaalt, er staat wel meer in de bijbel. Het gaat niet om of ' geloof' in de bijbel staat, maar of er nog meer staat. Dus zijn er ook andere dingen naast geloof die een rol spelen. Dat loskoopoffer dat ons red gaat bijvoorbeeld over genade. Genade is ook een belangrijk aspect in de bijbel. Het is genade dat ons redt. 
En dan hebben we nog uitspraken van Jezus die bijvoorbeeld focussen hoe je als mens leeft (Mattheus 25) en hoe God over je zal oordelen. Of de teksten over bekeren: In de bijbel ligt dikwijls de nadruk over het breken met je oude leven.
Anderzijds, fixatie op 'enkel op geloof' klinkt voor mij alsof 'geloven' een werk is waarmee je je redding verdient. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Olorin:

Je kunt je afvragen of de stelling 'enkel door geloof en niets anders' dan dus wel klopt.

Dat is ook mijn stelling. Maar hoe verhoudt geloof en werken zich dan tot elkaar?

42 minuten geleden zei Olorin:

Het is genade dat ons redt. 

Heb je het verhaal gelezen over die terminaal zieke patiënt en die arts die gratis medicijnen geeft in het begin van dit topic? Denk dat dit verhaal goed illustreert hoe dat zich tot elkaar verhoudt.

42 minuten geleden zei Olorin:

Anderzijds, fixatie op 'enkel op geloof' klinkt voor mij alsof 'geloven' een werk is waarmee je je redding verdient. 

Het klopt in die zin, dat je vanwege je geloof goede werken gaat verrichten. Het zijn vruchten van de Geest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Olorin:

Je kunt je afvragen of de stelling 'enkel door geloof en niets anders' dan dus wel klopt. Ten eerste is dan de vraag wat 'geloof' dan precies betekend in de bijbel. Ten tweede wat je zelf ook aanhaalt, er staat wel meer in de bijbel. Het gaat niet om of ' geloof' in de bijbel staat, maar of er nog meer staat. Dus zijn er ook andere dingen naast geloof die een rol spelen. Dat loskoopoffer dat ons red gaat bijvoorbeeld over genade. Genade is ook een belangrijk aspect in de bijbel. Het is genade dat ons redt. 
En dan hebben we nog uitspraken van Jezus die bijvoorbeeld focussen hoe je als mens leeft (Mattheus 25) en hoe God over je zal oordelen. Of de teksten over bekeren: In de bijbel ligt dikwijls de nadruk over het breken met je oude leven.
Anderzijds, fixatie op 'enkel op geloof' klinkt voor mij alsof 'geloven' een werk is waarmee je je redding verdient. 

De christelijke wedergeboorte is een proces. Niet één ding. Geloof, berouw, waterdoop en ontvangen van God's Geest en het christelijke leven wat volgt is een geheel. 

Het aandeel van de mens is in het begin groter en wordt minder naarmate God's Geest het proces overneemt. Maar het menselijke aandeel is nooit nul. Daarom zegt de bijbel ook dat we moeten volharden tot het einde. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...

Ik volg het niet helemaal, mijn gevoel is dat hier twee soorten bijbelvertalingen gebruikt word. Ik ben een voorstander om in iedergeval de vertaling aan te geven. Ik gebruik vaak  statenvertaling of nbg 51.

op deze vraag denk aan wat Paulus zei;

Statenvertaliing Efeziers 2 tot 10;

8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

God gaf Zijn volk wetten en regels, om te leven naar Zijn wil, dat konden zij niet. Dat is niet omdat Zijn volk is, maar omdat Hij de mens een keuze vrijheid heeft gegeven, vanaf de oorsprong van de wereld, toen Eva misleid werd en verkeerde vrucht nam. vanaf dat foutje, heeft God met Zijn eigen volk geprobeerd, echter uiteindelijk heeft Jezus de verlossing moeten brengen. Zijn Liefde was zo groot, dat niet alleen Zijn volk, maar iedereen! is maar goed ook, want wat vele niet weten, geloven vele Joden, dat Jezus nog moet komen. 

De vraag start dan; is dan zo, als je een keer aangeeft dat je gelooft, dan je zonden belijd je eeuwig leven ontvangt. Daar is een deel wat veel mensen in mijn omgeving ja op zeggen. Ik twijfel juist door wat Jezus zei in Johannes 15 vers 6. (statenvertaling)

Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

wat betekend in Mij blijven. Als je ergens voor gaat, dan doe je best om daarin te groeien. ik fotografeer en bewerk graag. Ik doe YouTube filmpjes kijken, boeken lezen, en ga zo door. Op het moment dat je daadwerkelijk iets wil bereiken, dan is je passie, de liefde voor je hobby is er. Die passie kan je zien als de Heilige Geest. Ik noem het soms een Tussenpersoon, communiceert tussen jou en God/Jezus. Hij geeft ons de liefde, laat ons dingen misschien wel zeggen of doen, wat van Hem komt. Door in Hem te blijven word je niet " buiten geworpen" . Door te " werken" door je passie , door te investeren in het contact, blijf je in Hem. 

als fout gaat, als je los van Hem bent gekomen, om wat voor reden, maar je zoals de bekende gelijkenis van Lucas 15, waar ik vers 21-22 (statenvertaling), de belijdenis uit diepe ontzag aan de Heer

21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.

Waar God, het feestmaal bereid word

22 Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten;

Word je door goede werken behouden, nee, maar het heeft wel een hele belangrijke element om te sterken, en je vuur voor Hem te laten wakkeren, om dicht bij Hem te bijven, zorg dat je niet de verdorde rank word, voor het vuur. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ikzelf vind het lastig om de werken uit geloof, zoals in Jacobus, te koppelen aan wat iemand voor je doet. De dokter geeft mij iets en ik doe vervolgens iets. Voor mij heeft het iets kouds en afstandelijks. Jezus deed iets voor mij en nu doe ik ook iets (tegennatuurlijk).

Voor mij staat voorop dat God een relatie met de mens wil. In de hof van Eden vind je dat doordat God in de avond koelte wandelt. Ook het offer van Abraham had met de harstgesteldheid van Abraham te maken. In Hebreeën lezen we dan ook dat Abraham God vertrouwde en daarom Izaäk wilde offeren. Ook Izaäk had dat geloof, hij was immers geen kind meer.

Zo hoort dat ook te gaan met de werken uit geloof. Zoals ik mij toegewijd heb aan mijn vrouw zo wijd ik mij aan God. Zoals ik door de toewijding aan mijn vrouw bepaalde dingen doe en bepaalde dingen niet doe. Zo ook tegenover God, bepaalde dingen doe ik en bepaalde dingen doe ik niet. Niet omdat ik iets kan verdienen maar omdat er een relatie is tussen God en mij. 

De wedergeboorte is net als een gewone geboorte een eenmalig kort proces. Maar net zoals Paulus schrijft dat sommige nog aan de geloofsmelk zitten in plaats van vast voedsel, zo is dat ook met het geloof. Blijft je als zuigeling rondkruipen of verdiep je de relatie met God. Als Ouder kent Hij jou al maar leer jij Hem steeds beter kennen? Dat proces stopt pas op het moment dat je sterft. En zelfs dan is het zo dat je God nog steeds niet volledig kent.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Op 23-1-2021 om 11:24 zei sjako:

Handelingen 16:31 zegt 'Geloof in de Heer Jezus en gij zult gered worden, gij en uw huisgezin.'

Wij Christenen geloven in Jezus Christus. Ons geloof in Jezus en Zijn loskoopoffer zal ons redden en verlossen. Enkel door dit geloof en niets anders. Maar Jacobus zegt in Jacobus 2:26 dat dit geloof zonder werken toch dood is. Kunnen wij dan toch onze redding verdienen met werken? Ik heb daar wel een visie op, maar ik ben benieuwd hoe jullie er over denken. 

Zeggen dat je van je vrouw houdt, maar niks in het huwelijk wijst erop dat je van je vrouw houdt. Dit is dode liefde, dat nooit geleefd heeft.
Zeggen dat je gelooft in Jezus, maar niks in je wandel wijst erop dat Jezus je Heer is. Dit is dood geloof, dat nooit geleefd heeft.

Wij als mens zijn redelijk onmachtig tegenover onze verlangens. Maar met God, met de Heilige Geest in ons, die ieder wedergeboren christen heeft ontvangen, is het mogelijk om vruchten te dragen. Om goede werken te kunnen doen als een gevolg van de redding door geloof alleen.
 

bewerkt door Wesley
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Wesley:

Zeggen dat je van je vrouw houdt, maar niks in het huwelijk wijst erop dat je van je vrouw houdt. Dit is dode liefde, dat nooit geleefd heeft.
Zeggen dat je gelooft in Jezus, maar niks in je wandel wijst erop dat Jezus je Heer is. Dit is dood geloof, dat nooit geleefd heeft.

Wij als mens zijn redelijk onmachtig tegenover onze verlangens. Maar met God, met de Heilige Geest in ons, die ieder wedergeboren christen heeft ontvangen, is het mogelijk om vruchten te dragen. Om goede werken te kunnen doen als een gevolg van de redding door geloof alleen.

Je hebt het goed begrepen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...
10 uur geleden zei Mohawk:

Voor zover ik weet heeft Jezus ons maar één gebod gegeven maar we zijn natuurlijk vrij om ons daar niet aan te houden.

Misschien de Bijbel nog eens lezen. Het zou als gelovige egoïstisch zijn het geloof dat als enige eeuwig leven geeft voor jezelf te houden. Als de eerste Christenen de geboden van Christus niet hadden opgevolgd dan hadden we nu niet samen op dit forum kunnen discussiëren over het Christendom, want dat zou er niet geweest zijn.

Mattheus 28:19 Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest,  20 en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.’

Wanneer je dit doet zal onze Heer met ons zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Hermanos2:

Jezus heeft ons meer dan één gebod gegeven. Kijk bijvoorbeeld maar naar Mattheus 28:

Make disciples

Baptizing them

Teaching them... 

Dat zijn geen geboden maar is een opdracht aan Zijn discipelen. Alleen bedoeld voor hen die vol liefde zijn en Zijn gebod van de liefde naleven. Wie zonder liefde is heeft het recht niet om deze opdracht uit te voeren. Helaas zijn er velen die wel deze opdrachten serieus nemen en uitvoeren maar aan het enige gebod voorbij gaan, waardoor alle dwaling in het christendom is te verklaren. Want zonder liefde zal het juiste inzicht naar waarheid ontbreken en zijn de letters van de Schrift dood. Deze dode letters brengen alleen maar dwaling voort als ze niet door de liefde in een mens tot leven worden gewekt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Mohawk:

Dat zijn geen geboden maar is een opdracht aan Zijn discipelen. Alleen bedoeld voor hen die vol liefde zijn en Zijn gebod van de liefde naleven. Wie zonder liefde is heeft het recht niet om deze opdracht uit te voeren. Helaas zijn er velen die wel deze opdrachten serieus nemen en uitvoeren maar aan het enige gebod voorbij gaan, waardoor alle dwaling in het christendom is te verklaren. Want zonder liefde zal het juiste inzicht naar waarheid ontbreken en zijn de letters van de Schrift dood. Deze dode letters brengen alleen maar dwaling voort als ze niet door de liefde in een mens tot leven worden gewekt. 

Op dit forum bestaat ook onenigheid over de noodzaak van de waterdoop door onderdompeling. Op volwassen leeftijd, nadat men tot geloof komt. 

Ik lees regelmatig dat men dit niet meer nodig acht, omdat een gelovige nu in geest wordt gedoopt. 

Ik geloof dat men niet mag afzien van de doop. 

Hoe sta jij daarin? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Noel2:

In Titus 1 staat vooral een oproep tot onberispelijkheid.

Maar dan nog vraagt het Christelijk geloof, denk ik, dat je jouw naaste liefhebt, nog afgezien of deze iets doet voor het geloof.

Met je naaste liefhebben blijf je levend, dat wel, denk ik.

 

 

Hier denk ik over na. Zie ik mijn naaste dan vanzelf als broeder of zie ik hem gewoon als wereldburger die ik geen kwaad toewens? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hermanos2:

Hier denk ik over na. Zie ik mijn naaste dan vanzelf als broeder of zie ik hem gewoon als wereldburger die ik geen kwaad toewens? 

Jouw naaste is ook jouw meest tegengestelde, iemand met een volkomen andere moraal, of iemand die dus een andere partij stemt dan jij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Noel2:

Jouw naaste is ook jouw meest tegengestelde, iemand met een volkomen andere moraal, of iemand die dus een andere partij stemt dan jij.

Okee, maar dat betekent niet dat hij mijn broeder is. Ik schreef al eerder dat ik mensen die God afwijzen echt niet als broeder kan beschouwen. Maar wel als naaste. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mohawk:

Dat zijn geen geboden maar is een opdracht aan Zijn discipelen.

Ik beschouw mezelf als discipel, dus geldt ook voor mij. Als het alleen bedoelt was voor Jezus’ discipelen dan was het Christendom een snelle dood gestorven. De geschiedenis laat zien dat Christenen juist heel enthousiast predikten. Daartoe werden ze aangezet door Gods Geest. En dat is nu nog. Jij wilt graag Christen zijn, maar het komt niet aangewaaid. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hermanos2:

Op dit forum bestaat ook onenigheid over de noodzaak van de waterdoop door onderdompeling. Op volwassen leeftijd, nadat men tot geloof komt. 

Ik lees regelmatig dat men dit niet meer nodig acht, omdat een gelovige nu in geest wordt gedoopt. 

Ik geloof dat men niet mag afzien van de doop. 

Hoe sta jij daarin? 

De waterdoop is slechts symboliek en heeft als zodanig geen enkel waarde als het hart zich niet tot de liefde, tot God zelf, bekeert heeft. In de geest gedoopt worden is een rare gedachte. De doop betekent in werkelijkheid; een uit vrije wil veranderd streven van duisternis naar licht, waardoor de geest van God zich in een mens kan uiten door het woord. God immers is Licht en schenkt licht als de mens zich uit vrije wil voorneemt Jezus Christus en de door Hem voorgeleefde weg van liefde en leed na te volgen. Geen enkele symbolische daad heeft waarde als het hart er niet oprecht bij betrokken is, het zijn dan slechts de uiterlijkheden van een vormgeloof dat niet in de waarheid vaststaat en waarvan ook geen opheldering te verwachten valt, omdat alleen Gods geest opheldering naar waarheid kan geven over geestelijke vraagstukken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Ik beschouw mezelf als discipel, dus geldt ook voor mij. Als het alleen bedoelt was voor Jezus’ discipelen dan was het Christendom een snelle dood gestorven. De geschiedenis laat zien dat Christenen juist heel enthousiast predikten. Daartoe werden ze aangezet door Gods Geest. En dat is nu nog. Jij wilt graag Christen zijn, maar het komt niet aangewaaid. 

Als je meent een discipel van Jezus te zijn zul je ook uitleg moeten kunnen geven over de menswording van God in Jezus Christus en over het verlossingswerk wat de mens Jezus heeft volbracht aan het kruis. En dat met eigen woorden, dus je niet verschuilen achter bijbelteksten waar jezelf de betekenis niet van begrijpt. Ik beweer niet dat het christen zijn komt aangewaaid, dat is jouw interpretatie omdat je vol bent van je eigen gelijk en vindt dat we allemaal de deuren langs moeten gaan om het WTG gedachtengoed te verspreiden, wat jij beschouwd als het opvolgen van een gebod dat Jezus ons heeft gegeven. Maar als je geen uitleg kunt geven over de menswording van God en het verlossingswerk wat God zelf in de mens Jezus heeft volbracht aan het kruis heeft het geen zin om de deuren langs te gaan, je zult dan alleen dwaling verspreiden wat weer tot nog grotere dwaling leidt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Mohawk:

Als je meent een discipel van Jezus te zijn zul je ook uitleg moeten kunnen geven over de menswording van God in Jezus Christus en over het verlossingswerk wat de mens Jezus heeft volbracht aan het kruis. En dat met eigen woorden, dus je niet verschuilen achter bijbelteksten waar jezelf de betekenis niet van begrijpt. Ik beweer niet dat het christen zijn komt aangewaaid, dat is jouw interpretatie omdat je vol bent van je eigen gelijk en vindt dat we allemaal de deuren langs moeten gaan om het WTG gedachtengoed te verspreiden, wat jij beschouwd als het opvolgen van een gebod dat Jezus ons heeft gegeven. Maar als je geen uitleg kunt geven over de menswording van God en het verlossingswerk wat God zelf in de mens Jezus heeft volbracht aan het kruis heeft het geen zin om de deuren langs te gaan, je zult dan alleen dwaling verspreiden wat weer tot nog grotere dwaling leidt. 

Ik heb geen behoefte om met jou in gesprek te gaan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Mohawk:

De waterdoop is slechts symboliek en heeft als zodanig geen enkel waarde als het hart zich niet tot de liefde, tot God zelf, bekeert heeft. In de geest gedoopt worden is een rare gedachte. De doop betekent in werkelijkheid; een uit vrije wil veranderd streven van duisternis naar licht, waardoor de geest van God zich in een mens kan uiten door het woord. God immers is Licht en schenkt licht als de mens zich uit vrije wil voorneemt Jezus Christus en de door Hem voorgeleefde weg van liefde en leed na te volgen. Geen enkele symbolische daad heeft waarde als het hart er niet oprecht bij betrokken is, het zijn dan slechts de uiterlijkheden van een vormgeloof dat niet in de waarheid vaststaat en waarvan ook geen opheldering te verwachten valt, omdat alleen Gods geest opheldering naar waarheid kan geven over geestelijke vraagstukken. 

Ik lees nergens dat de waterdoop als symbool moet worden beschouwd. Na geloof, berouw en bekering is het een logische volgende stap die reinigt van zonde. God's Geest komt niet in je wonen als het huis niet gereinigd is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid