Spring naar bijdragen

Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood


Aanbevolen berichten

1 minuut geleden zei sjako:

Ik heb geen behoefte om met jou in gesprek te gaan. 

Je bent vrij om wel of niet met mij in gesprek te gaan. Dat je die behoefte niet hebt is jouw volste recht en ik zal zeker niet proberen om je op andere gedachten te brengen. Iemand die beweert een discipel van Jezus te zijn maar geen uitleg kan geven waaruit de kracht van Gods geest blijkt kan mij toch niet bekoren. Het komt op mij over als lege woorden; zonder kracht, zonder inhoud, zonder waarheid, zonder inzicht, leeg en duister. Wat overigens niet betekent dat ik niet met je in gesprek zou willen gaan en dus ook doe, hoewel ik me realiseer dat het zinloos is om je te proberen te overtuigen van het ongelijk dat voortkomt uit de dwaling waarin je verstrikt bent geraakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 387
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderz

Amen Thom Maar alleen Zijn schapen herkennen de stem van hun Herder en volgen Hem.

Moordenaar aan het kruis dan?

26 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik lees nergens dat de waterdoop als symbool moet worden beschouwd. Na geloof, berouw en bekering is het een logische volgende stap die reinigt van zonde. God's Geest komt niet in je wonen als het huis niet gereinigd is. 

De waterdoop reinigt ons niet van de zonde, het is symboliek. Een leven in liefde reinigt ons van de zonde en we kunnen ons daarbij beroepen op het bloed van Jezus Christus, dat uit liefde is geofferd aan het kruis. Jezus Christus is het Woord en daarom eet en drink van Zijn lichaam, Zijn vlees en bloed, en ga de weg van het kruis. Waarover Sjako geen opheldering wil of kan geven ondanks dat hij zich als een discipel van Jezus beschouwt. Onderzoek jezelf of je wel in de liefde bent en als Gods geest zich niet openbaart in je hart, als je niet duidelijk en verstaanbaar wordt aangesproken in je hart, dan ben je (nog) niet in de liefde en is de Liefde niet in jou. 

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Mohawk:

De waterdoop reinigt ons niet van de zonde, het is symboliek. Een leven in liefde reinigt ons van de zonde en we kunnen ons daarbij beroepen op het bloed van Jezus Christus, dat uit liefde is geofferd aan het kruis. Jezus Christus is het Woord en daarom eet en drink van Zijn lichaam, Zijn vlees en bloed, en ga de weg van het kruis. Waarover Sjako geen opheldering wil of kan geven ondanks dat hij zich als een discipel van Jezus beschouwt. Onderzoek jezelf of je wel in de liefde bent en als Gods geest zich niet openbaart in je hart, als je niet duidelijk en verstaanbaar wordt aangesproken in je hart, dan ben je (nog) niet in de liefde en is de Liefde niet in jou. 

Ik beroep me op Jezus. Die zich liet dopen en het opdroeg aan Zijn volgelingen. In het boek handelingen wordt iedereen die tot geloof komt gedoopt. Paulus doet het zelfs een keer over omdat de betreffende gelovigen nog nooit van de Heilige Geest gehoord hadden. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Noel2:

Mijn “geest” zei dat een onderdompeling in mijn badkuip al voldoende doop was.

En de geest in jou heeft gelijk. Het is een symbolische daad waarbij water ook slechts een symbolische betekenis heeft, maar evengoed  is het wel handig als je je badkuip ook vol laat lopen. Het dopen is geen eenmalige gebeurtenis dus als je iedere keer dat je in bad gaat dit als een symbolische uiting van het onderdompelen in Zijn genade beschouwd is daar niets op tegen. Maar het water op zich heeft geen reinigende werking, behalve dan dat je er lekker schoon van wordt en niet meer stinkt.

16 minuten geleden zei Noel2:

Is er iets magisch dat extra zal plaatsvinden als je de doop doet in een kerk?

Zolang dit slechts uiterlijke vertoon is hoef je daar niets magisch van te verwachten.

13 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik denk van niet. Ik ben gedoopt in buitenwater. In een rivier. Belangrijk is dat de doop wordt verricht door een mannelijke gelovige. 

Oei, nu heb ik iets gezegd. Krijg ik dadelijk een emmer kritiek over me heen... 

Niet van mij hoor, het is niet mijn bedoeling om kritiek te leveren maar om opheldering te verschaffen. Het is best simpel, God let niet op uiterlijkheden maar onderzoekt alleen ons hart. Kerkelijke tradities en religieuze uitingen zijn voor God niet maatgevend en zelfs een doorn in het oog, misschien wel voor jezelf belangrijk maar God zegt het niets en die heeft er ook niet om gevraagd. Het waren juist de uiterlijkheden van de religie die Jezus brandmerkte als dwaling en niet volgens Gods wil. 

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Mohawk:

Iemand die beweert een discipel van Jezus te zijn maar geen uitleg kan geven waaruit de kracht van Gods geest blijkt kan mij toch niet bekoren.

Ik kan daar prima antwoord op geven, maar jou arrogante houding gaat tegen alles in waar ik in geloof. Dus nogmaals geen behoefte om met jou in gesprek te gaan op deze manier.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:
18 minuten geleden zei Mohawk:

Het dopen is geen eenmalige gebeurtenis dus als je iedere keer dat je in bad gaat dit als een symbolische uiting van het onderdompelen in Zijn genade beschouwd is daar niets op tegen.

Efeze 4

5 één Heere, één geloof, één doop,

4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;

5 Een Heere, een geloof, een doop,

6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

Zo is dit alles geen eenmalige gebeurtenis, maar een gegeven; het IS er.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Ik kan daar prima antwoord op geven, maar jou arrogante houding gaat tegen alles in waar ik in geloof. Dus nogmaals geen behoefte om met jou in gesprek te gaan op deze manier.

Geef dan in ieder geval uitleg en onthul het geheimenis Gods, onthul het geheimenis over het verlossingswerk aan het kruis, waar jij als ware discipel van Jezus toch toe in staat zou moeten zijn. Doe wat Jezus van je vraagt, laat Zijn geest door jou heen spreken, verschaf de zoekende en vragende mens opheldering naar waarheid en strooi geen dode letters rond.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei thom:

4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;

5 Een Heere, een geloof, een doop,

6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

Zo is dit alles geen eenmalige gebeurtenis, maar een gegeven; het IS er.

Dat klopt .., de doop betekent zoveel als je onderdompelen in Zijn genade, in Zijn woord, in Zijn liefde, in Zijn wijsheid, in Zijn waarheid en in Zijn kracht. En dat iedere dag van het moment dat je je uit vrije wil tot de Liefde hebt bekeert tot aan je sterfdag. Daarom is de ware doop en het ware geloof een strijd die gestreden moet worden. Een strijd tegen de eigenliefde en al het duistere in ons dat daar uit voortkomt. Een strijd die alleen door de liefde overwonnen kan worden omdat alleen de Liefde deze genade heeft verworven door het offer aan het kruis. Daarom onderzoek of de liefde in je is, zeker als je denkt een discipel van Jezus te zijn want velen zullen te dien dage tot Hem zeggen: Here Jezus, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Jezus hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Mohawk:
26 minuten geleden zei thom:

4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;

5 Een Heere, een geloof, een doop,

6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

Zo is dit alles geen eenmalige gebeurtenis, maar een gegeven; het IS er.

Dat klopt .., de doop betekent zoveel als je onderdompelen in Zijn genade, in Zijn woord, in Zijn liefde, in Zijn Wijsheid, in Zijn waarheid en in Zijn kracht. En dat iedere dag van het moment dat je je uit vrije wil tot de Liefde hebt bekeert tot aan je sterfdag. Daarom is de ware doop en het ware geloof een strijd die gestreden moet worden. Een strijd tegen de eigenliefde en al het duistere in ons dat daar uit voortkomt. Een strijd die alleen door de liefde overwonnen kan worden omdat alleen de Liefde deze genade heeft verworven door het offer aan het kruis. Daarom onderzoek of de liefde in je is, zeker als je denkt een discipel van Jezus te zijn want velen zullen te dien dage tot Hem zeggen: Here Jezus, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Jezus hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Het is een strijd zoals je schrijft, elke dag weer, dat ben ik mij zeer bewust. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mohawk:

En de geest in jou heeft gelijk. Het is een symbolische daad waarbij water ook slechts een symbolische betekenis heeft, maar evengoed  is het wel handig als je je badkuip ook vol laat lopen. Het dopen is geen eenmalige gebeurtenis dus als je iedere keer dat je in bad gaat dit als een symbolische uiting van het onderdompelen in Zijn genade beschouwd is daar niets op tegen. Maar het water op zich heeft geen reinigende werking, behalve dan dat je er lekker schoon van wordt en niet meer stinkt.

Zolang dit slechts uiterlijke vertoon is hoef je daar niets magisch van te verwachten.

Niet van mij hoor, het is niet mijn bedoeling om kritiek te leveren maar om opheldering te verschaffen. Het is best simpel, God let niet op uiterlijkheden maar onderzoekt alleen ons hart. Kerkelijke tradities en religieuze uitingen zijn voor God niet maatgevend en zelfs een doorn in het oog, misschien wel voor jezelf belangrijk maar God zegt het niets en die heeft er ook niet om gevraagd. Het waren juist de uiterlijkheden van de religie die Jezus brandmerkte als dwaling en niet volgens Gods wil. 

We willen allemaal Jezus' voorbeeld volgen. Hij is Liefde, Licht, Leven en Waarheid. 

En als Hij dan zegt dat we ons moeten laten dopen en nota bene zelf het voorbeeld geeft, dan zeggen we net zo makkelijk dat dit niet nodig is. 

De vrijheid in Christus krijgt hiermee een verkeerde invulling. Om de doop kan niemand heen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Hermanos2:

We willen allemaal Jezus' voorbeeld volgen. Hij is Liefde, Licht, Leven en Waarheid. 

En als Hij dan zegt dat we ons moeten laten dopen en nota bene zelf het voorbeeld geeft, dan zeggen we net zo makkelijk dat dit niet nodig is. 

De vrijheid in Christus krijgt hiermee een verkeerde invulling. Om de doop kan niemand heen. 

Ik denk niet dat Jezus aan je gaat vragen of je gedoopt bent. Je laten dopen is een daad van gehoorzaamheid, net zoals deelnemen aan het avondmaal. Bij het Leger des Heils doen ze er niet aan, niet omdat ze het verwerpen maar omdat ze zich van oorsprong niet als kerk beschouwen. Het is nu wel een beetje een kerk geworden, waardoor vele heilsoldaten niet gedoopt zijn en nog nooit aan het avondmaal hebben deelgenomen. Ik kan me niet voorstellen dat ze daarom door Jezus afgewezen zouden worden. De rituelen (sacramenten) zijn nuttig, zeer nuttig zelfs, en we doen er het best aan ze te beoefenen en te begrijpen. Maar ze zijn geen voorwaarden. volgens mij. Ze dienen ons te laten begrijpen en ervaren. Om ons te helpen dus. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het zijn inderdaad rituelen en hebben als zodanig geen waarde. Het avondmaal heeft dezelfde betekenis als de doop maar is ook tot een uiterlijke vorm geworden die geen inhoud meer heeft. Het kan voor iemand persoonlijk wel een waarde hebben om een symbolische daad te verrichten maar voor God heeft dat geen meerwaarde, die beoordeelt het geloof in de mens alleen op basis van de liefde in hun hart.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Willempie:

Ik denk niet dat Jezus aan je gaat vragen of je gedoopt bent. Je laten dopen is een daad van gehoorzaamheid, net zoals deelnemen aan het avondmaal. Bij het Leger des Heils doen ze er niet aan, niet omdat ze het verwerpen maar omdat ze zich van oorsprong niet als kerk beschouwen. Het is nu wel een beetje een kerk geworden, waardoor vele heilsoldaten niet gedoopt zijn en nog nooit aan het avondmaal hebben deelgenomen. Ik kan me niet voorstellen dat ze daarom door Jezus afgewezen zouden worden. De rituelen (sacramenten) zijn nuttig, zeer nuttig zelfs, en we doen er het best aan ze te beoefenen en te begrijpen. Maar ze zijn geen voorwaarden. volgens mij. Ze dienen ons te laten begrijpen en ervaren. Om ons te helpen dus. 

Ik doe mijn best Willempie maar ik begrijp het niet. Je schrijft terecht dat het een daad van gehoorzaamheid is. Het is de begrafenis van je oude ik. En de geboorte van je nieuwe ik. 

15 minuten geleden zei Mohawk:

Het zijn inderdaad rituelen en hebben als zodanig geen waarde. Het avondmaal heeft dezelfde betekenis als de doop maar is ook tot een uiterlijke vorm geworden die geen inhoud meer heeft. Het kan voor iemand persoonlijk wel een waarde hebben om een symbolische daad te verrichten maar voor God heeft dat geen meerwaarde, die beoordeelt het geloof in de mens alleen op basis van de liefde in hun hart.

Dus als Jezus zegt dat we het avondmaal blijven doen om Hem te gedenken, dan hoeft Hij niet serieus genomen te worden. 

Die vrijheden gaan mij veel te ver. 

Maar goed. Zoals ik al eerder stelde. Iedereen zijn eigen uitleg. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Thinkfree:

Moordenaar aan het kruis dan?

Wie zegt dat deze niet gedoopt is? 

Jezus is goed in staat om onderscheid te maken tussen mensen die de mogelijkheid om gedoopt te worden niet benut hebben en al de anderen. 

Ik denk bijvoorbeeld aan de geesteszieken en zij die net voor hun sterven tot geloof komen. Zo ook jouw voorbeeld. 

Kijk naar Paulus. Toen de schellen van zijn ogen vielen werd hij meteen gedoopt. Daarna kreeg hij pas een maaltijd. De doop is urgent en mag niet uitgesteld worden. Hangt nauw samen met verlossing. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Hermanos2:

De doop is urgent en mag niet uitgesteld worden. Hangt nauw samen met verlossing.

Als je de doop zo nauw neemt, zo letterlijk, hoe zie je de verlossing dan?

Als het dopen persé onderdompeling is in water, wat wordt er verlost en waarvan?

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei sjako:

Als het voor jou een geheimenis is dan zou je je toch eens achter je oor moeten krabbelen. Maar nogmaals op deze manier ga ik er niet op in. Iets met parels en zwijnen.

Niet ik zeg dat het een geheimenis is, God zelf spreekt van een geheimenis welke alleen kan worden geopenbaard door een ware christen, een ware discipel, die spreekt uit Gods geest. Die desalniettemin niet begrepen zal worden door een mens waarin de liefde ontbreekt en die daarom ook het woord van God niet begrijpt. Indien kennis van de schrift slechts verstandskennis is blijft het verlossingswerk van God in Jezus Christus een geheimenis. En verstandskennis is vergankelijk en zal en kan nooit de weg zijn naar de waarheid, die uit de wijsheid voortkomt en de wijsheid komt uit de liefde voort. De liefde is de grondwet, het is de goddelijke wet van eeuwigheid omdat God de Liefde zelf is. Er is maar één manier om de verbinding met God te herstellen en dat is de weg van liefde en leed te gaan, de weg van het kruis in navolging van Jezus. En als wij dat kruis te zwaar vinden kunnen we door middel van een innig en oprecht gebed God vragen om hulp in Jezus naam en wij zullen dat ook krijgen, als ons hart Hem toebehoort door werken van naastenliefde, waarmee wij onze liefde voor Hem betuigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei thom:

Als je de doop zo nauw neemt, zo letterlijk, hoe zie je de verlossing dan?

Als het dopen persé onderdompeling is in water, wat wordt er verlost en waarvan?

Dat is de volgende stap. Laten we eerst de vorige ophelderen. 

Jezus zegt dat we onze naaste moeten liefhebben. En Hij zegt dat we gedoopt moeten worden. 

En voorts accepteren we het eerste gebod maar het tweede niet. Voor mij totaal onbegrijpelijk. En onacceptabel. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Hermanos2:

En voorts accepteren we het eerste gebod maar het tweede niet. Voor mij totaal onbegrijpelijk. En onacceptabel. 

 

Misschien is het handig om een gebod niet te verwarren met een advies. Er is geen tweede gebod, ook geen derde, vierde en vijfde. Verder is het van belang om te weten wat "de doop" precies inhoud, welke geestelijke betekenis erachter schuil gaat, net als bij de geestelijke betekenis van het avondmaal, wat zoveel betekent als het eten en drinken, het tot je nemen van het woord van God, wat vlees geworden is en op aarde onder de mensen heeft geleefd. Dus je blind staren op de uiterlijke vertoning van de doop en het avondmaal snijdt geen hout, het heeft geen waarde. Hooguit misschien voor de gelovige zelf maar een ware gelovige heeft geen uiterlijk vertoon nodig, want alles speelt zich af in zijn hart. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid