Spring naar bijdragen

Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood


Aanbevolen berichten

Bijvoorbeeld in een tekst als deze:

 

Neem uw kruis op u en volg Mij na. 

En Ik zal naast u gaan en het u helpen dragen, want mijn liefde laat u niet lijden waar ze het leed van u kan afnemen zonder uw ziel schade te berokkenen. Maar wanneer het kruis op u drukt, weet dan, dat dit nodig is voor de rijpheid van uw ziel. 

En bedenk, dat Ik op de hoogte ben van uw geestelijke nood en deze als eerste tracht op te heffen, want als het uur van de dood is gekomen is de ziel in groter gevaar dan het lichaam. Bedenk dat alle nood ten einde is met het einde van deze aarde en dat dit einde niet ver meer is. En tracht u daarom zo te vormen dat dan het verblijf in lichtsferen voor u verzekerd is, dat u het aardse lichaam met vreugde opgeeft en het inruilt tegen een leven in het hiernamaals in volle vrijheid, als u de wilsproef op aarde hebt doorstaan. En dit leven zal u voor alles schadeloos stellen wat u op aarde geleden hebt en u zult nooit meer naar deze aarde terugverlangen. En hoe meer het leed op u drukt, des te eerder zult u het aardse leven mogen overgeven en toch gelouterd zijn voor het geestelijke rijk. En u zult Mij eeuwig dankbaar zijn, dat Ik u liet lijden voor uw eigen welzijn. Toch troost Ik u, dat het leed door innig gebed tot Mij van u kan worden afgewend, dat Ik het van u afneem als u vol vertrouwen als kinderen tot de Vader komt. Dan trek Ik me uw lot liefdevol aan en draag Ik het kruis voor u, dat wil zeggen: Ik vind een oplossing die gelijk staat met de vermindering van de nood. 

Ik maak voor u het kruis lichter, zodat het niet meer zo zwaar op u drukt en u het zult kunnen dragen, omdat u de kracht daarvoor van Mij ontvangt. "Mijn juk is gering en mijn last licht". Ik zelf gaf u deze woorden. Wilt u twijfelen aan de waarheid ervan? Dus geloof steeds dat elk kruis voor u te dragen is, als u maar elke last draagt met uw blik op Mij gericht. En als het u te zwaar lijkt, beschouw het als een teken van mijn liefde voor u, want wie Ik laat lijden zonder schuld, voor die wil Ik mijn rijk al op aarde toegankelijk maken, omdat Ik de richting van hun wil ken, hun werkzaam zijn in liefde op aarde en de staat van hun ziel, die Ik wil verhogen. Neem daarom al het leed geduldig op u, het is slechts voor uw bestwil opgelegd. En nooit zult u in dezelfde tijd uw doel bereiken als u verschoond blijft van leed, als u geen kruis krijgt opgelegd, als het aardse leven u de vervulling van al uw wensen geeft en wat al niet meer. En als u op de hoogte bent van mijn woord, dat het een teken is van mijn grote liefde voor u als u in aardse nood terecht komt, die u bijna aan het leven laat twijfelen, klaag en mor dan niet, maar schik u in uw lot. En denk eraan dat uw Vader in de hemel Zijn kinderen waarlijk geen leed oplegt, als het niet een heel wat grotere zegen zou opleveren voor uw ziel, wier rijp worden het doel van ieder mens op aarde is.

Amen

Bron: www.berthadudde.net/Register/REG.4/BD.4127.html

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 384
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderz

Moordenaar aan het kruis dan?

Natuurlijk geen antwoord op mijn vraag. Zo moeilijk is dat toch niet? Wat heeft die complete onderdompeling je nou wijzer gemaakt? Je kunt deze simpele vraag niet eens beantwoorden. Wat is je geloof w

Ook in deze tekst herken ik Zijn stem:

Het eeuwige Licht daalde af naar de aarde 

Wat u mensen nodig had in de donkere nacht, dat bracht Ik u toen Ik naar de aarde afdaalde: een licht dat u de weg zou verlichten naar Mij, terug in uw vaderhuis. Ik zond mijn Zoon naar de aarde, een ziel van het licht die helder straalde en als mens de weg over de aarde ging. Die deze weg als het kindje Jezus begon, welke dan eindigde aan het kruis opdat u mensen zalig kon worden. Een ziel van het licht daalde af in het duistere rijk van mijn tegenstander en in deze ziel van het licht belichaamde Ik Mij zelf, omdat de mens Jezus Mij als de eeuwige Liefde met alle macht tot zich trok, omdat Hij Mij zelf opnam in Zijn hart dat vol van liefde was voor Mij en voor Zijn medemensen.

In het kindje Jezus ging een lichtziel schuil, die wel afstand deed van haar licht omdat ze als mens Jezus midden onder de mensen moest vertoeven, maar die ook vol van liefde was en geen afstand deed van deze liefde, maar ze in zich deed toenemen, zodat Hij vervuld was van liefdeskracht en wonderen deed en in alle wijsheid onderricht gaf op aarde. Hij was een mens, want de missie van de mens Jezus was, Zijn medemensen de weg te wijzen die naar Mij, naar de Vader terugvoerde en hun op deze weg voor te gaan om zelf een leven in liefde te leiden, dat alleen de mensen weer dichter bij Mij brengt, bij de Liefde zelf.

Maar dit gebeurde volgens de regels. Een menselijk lichaam werd bewoond door een ziel. Maar Zijn ziel was een ziel van het licht. Toch was ze als mens aan dezelfde verzoekingen blootgesteld als ieder ander mens. Maar daar de ziel van Jezus vol van liefde was, gaf deze liefde haar ook de kracht de verzoekingen te weerstaan. Het licht had ze opgeofferd. Dat wil zeggen: de mens Jezus was bij het begin van Zijn aards bestaan als ieder ander mens zonder weten, maar de liefde in Hem verlichtte zeer snel Zijn geest. De liefde in Hem straalde spoedig helder licht uit, zodat Jezus de grote nood van de mensheid inzag en ook de oorzaak ervan, die in de oerzonde van de mensheid gezocht moest worden. Steeds meer nam de wijsheid en kracht in de mens Jezus toe, omdat de liefde Hem steeds meer vervulde, omdat Hij zeer innig met Mij verbonden was en mijn liefdeslicht Hem helemaal kon doorstralen.

En Hij straalde nu weer licht uit. Hij onderrichtte de mensen in wijsheid. Hij deed wonderen op grond van Zijn macht, die gefundeerd was in Zijn grote liefde. De mens Jezus vergeestelijkte zich gedurende Zijn aardse levenswandel, omdat Zijn liefde het tot stand bracht dat het lichaam zich gewillig aan het verlangen van de ziel onderwierp, omdat lichaam en ziel steeds hetzelfde nastreefden: de mensen te helpen in hun nood, geestelijk en aards verlossend bezig te zijn. Hij genas zieken, want Hij wilde de mensen ook de kracht van de liefde bewijzen en dit voor hen eerst aards voelbaar tot uitdrukking brengen om hen dan ook voor Zich te winnen, opdat ze Zijn goddelijke liefdesleer aannamen en hun best deden om Hem na te volgen op de weg van de liefde. Maar de mensen waren nog in de macht van mijn tegenstander, die hen niet vrij wilde laten en die hen in hun wil op elke manier zwakker maakte.

En de mens Jezus wilde deze macht van de tegenstander breken. Hij wilde hem overwinnen met mijn kracht, want de liefde in Hem was oppermachtig en door deze liefde dwong Hij Mij steeds meer van mijn liefde te geven. Hij trok Mij als de eeuwige Liefde tot zich en aldus was Ik in Hem. En in deze innigste verbinding met Mij volbracht de mens Jezus het verlossingswerk. Dat wil zeggen: Hij doorstond als mens de grootste pijnen en kwellingen, omdat de liefde in Hem - Ik zelf - Hem de kracht gaf voor dit verlossingswerk. Dus voerde Hij als mens de strijd tegen mijn tegenstander en door Zijn dood aan het kruis had Hij de overwinning over hem en over de dood bevochten.

Wat voorheen voor de mensen niet mogelijk was, zich vrij te maken uit zijn macht, is hun na het verlossingswerk mogelijk geworden. De Redder die naar de aarde was afgedaald bracht de mensen hulp in deze grote nood. Maar dit kon alleen gebeuren door de Liefde en deze Liefde was Ik zelf. Dat de Liefde voor zich een menselijke vorm koos was nodig vanwege de mensen, want ze moesten nu in Jezus Hem onderkennen in Wie zich de goddelijke volheid manifesteerde, omdat Ik zelf voor de mensen niet zichtbaar kon zijn en Me daarom moest bedienen van een menselijk omhulsel. En dat dit omhulsel Mij alleen door een ziel van het licht kon worden aangeboden was wederom begrijpelijk, omdat Ik niet in een onzuivere ziel mijn intrek zou hebben kunnen nemen.

Tevens moest het menselijk omhulsel de mensen op aarde voorgaan op de weg die Ik hun in Jezus voorbereidde. En daarom moest de mens net zo geaard zijn zoals ieder mens geaard was, daar de mensen Hem anders niet zouden hebben kunnen navolgen. De mensen hebben echter steeds Hem zelf, de goddelijke Verlosser Jezus Christus, als Helper aan hun zijde, terwijl de mens Jezus alleen een beroep deed op de kracht van de Liefde - die Hem echter geheel en al vervulde, zodat dus de Liefde het werk volbracht dat voor de mensen verlossing betekende van zonde en dood.

Steeds weer probeer Ik u mensen dit mysterie te onthullen. Maar u zult het alleen in zijn volle omvang kunnen begrijpen wanneer u zelf u tot liefde zult hebben veranderd. Dan zal het ook in u licht zijn. Dan zal ook het goddelijke liefdeslicht u weer doorstralen zoals het was in het allereerste begin en u zult gelukzalig zijn.

Amen

Bron: www.berthadudde.net/Register/REG.8/BD.8068.html

 

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Mohawk:

De mensen hebben echter steeds Hem zelf, de goddelijke Verlosser Jezus Christus, als Helper aan hun zijde, terwijl de mens Jezus alleen een beroep deed op de kracht van de Liefde - die Hem echter geheel en al vervulde, zodat dus de Liefde het werk volbracht dat voor de mensen verlossing betekende van zonde en dood.

Steeds weer probeer Ik u mensen dit mysterie te onthullen. Maar u zult het alleen in zijn volle omvang kunnen begrijpen wanneer u zelf u tot liefde zult hebben veranderd. Dan zal het ook in u licht zijn. Dan zal ook het goddelijke liefdeslicht u weer doorstralen zoals het was in het allereerste begin en u zult gelukzalig zijn.

Het mysterie is dit, dat het hele mysterie IN de mens zelf plaatsvinden moet.

Het geloof is van Jezus Christus. Dat woordje 'van' opent boekdelen om het zo maar te benoemen, want; de teksten gaan over Hem in ons; de Heer is de Verlosser, is de wedergeboren Ziel, is de Christus is de Zoon zelf.

Daarom staar er; Ik in hen, en Gij in Mij.

Het werk, de Helper, is inderdaad het goddelijk liefdeslicht wat de mens verandert. Het is niet de mens zelf die alles in liefde veranderen kan, maar het is het mysterie van de innerlijke werken door de Geest.

Wat de mens zelf kan, is de wet van Johannes; de weg recht maken, het dopen met water, door inzicht verkrijgen over wie de mens is, maar ook dit gaat onder de leiding van de Heilige Geest, in de mens die tot het geloof gekomen is; het geloof van Jezus Christus, de Zoon, het Kind.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei thom:

Het mysterie is dit, dat het hele mysterie IN de mens zelf plaatsvinden moet.

Het geloof is van Jezus Christus. Dat woordje 'van' opent boekdelen om het zo maar te benoemen, want; de teksten gaan over Hem in ons; de Heer is de Verlosser, is de wedergeboren Ziel, is de Christus is de Zoon zelf.

Daarom staar er; Ik in hen, en Gij in Mij.

Het werk, de Helper, is inderdaad het goddelijk liefdeslicht wat de mens verandert. Het is niet de mens zelf die alles in liefde veranderen kan, maar het is het mysterie van de innerlijke werken door de Geest.

Wat de mens zelf kan, is de wet van Johannes; de weg recht maken, het dopen met water, door inzicht verkrijgen over wie de mens is, maar ook dit gaat onder de leiding van de Heilige Geest, in de mens die tot het geloof gekomen is; het geloof van Jezus Christus, de Zoon, het Kind.

Amen Thom

Maar alleen Zijn schapen herkennen de stem van hun Herder en volgen Hem.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Jakob Lorber is ook een profeet waar ik graag mijn handen voor in het vuur steek ...

HEMEL EN HEL

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)

«« 33 / 248  »»

[1] Toen zei PHILOPOLD: "Heer, ik en zeker wij allen danken U uit de grond van ons hart voor deze bijzonder grootse, voortreffelijke, mij nu volledig duidelijk geworden uitleg van de geschriften van de oude wijsgeren! Ja, nu vind ik alles overtuigend, helder en begrijpelijk, terwijl het mij vroeger beslist als klinkklare onzin moest voorkomen! Natuurlijk zal ik dat alles pas helemaal duidelijk kunnen inzien en begrijpen wanneer ik geen stoffelijke elementen meer zal bevatten
[2] Nu is het echter voldoende dat ik inzie dat men, ofschoon men in tijd en ruimte is, zich toch heel goed, en in wezen geheel naar waarheid, volledig buiten tijd en ruimte kan bevinden. Alleen één ding wilde ik nog heel in 't kort van U weten, en dat is op welke plaats zich dan de hemel en ook die nare hel, waarover ik ook al veel gehoord en gelezen heb, bevinden. Men zegt: Zij zullen opvaren ten hemel, en zij zullen neergeworpen worden in de hel. Waar en hoe is dat 'op', en waar en hoe is dat betreurenswaardige 'neer'?"
[3] IK zei: 'Kijk, hier op de stoel waarop je nu zit, kunnen, aards gezien, hemel en hel heel dicht naast elkaar zijn; in het rijk van de geest worden zij echter gescheiden door een kloof die niet te overzien is! -Kijk verder: 
[4] Hier, waar ik nu met jullie ben, is de hoogste hemel, en dat heet 'boven' , en juist hier is ook de diepste en ergste hel, en dat heet 'beneden'.
[5] De stoffelijke ruimte maakt geen verschil, maar alleen de geestelijke ruimte, die met de stoffelijke, zoals je gezien hebt, beslist niets gemeen heeft; want in het rijk van de geesten veroorzaakt de manier waarop men leeft de echte en werkelijke afstand. Het aards ruimtelijke kan daar nooit van belang zijn. Om jullie dat nog meer begrijpelijk en duidelijk te maken, zal Ik je een paar voorbeelden geven.
[6] Kijk, stel dat hier op een en dezelfde bank twee mensen naast elkaar zitten! De een is een vrome wijsgeer, wiens heldere, verlichte geest in veel geheimen betreffende de werking van de goddelijke krachten in de natuurwereld is ingewijd; de ander is echter een verstokte booswicht, die alleen maar op de bank zit uit te rusten, en zich zoals een eerlijk mens ook brood en wijn laat geven, om zich te sterken teneinde buiten dan weer des te gemakkelijker iets kwaads te kunnen doen. Hoe dicht zijn daar naar aardse, ruimtelijke begrippen die twee mensen bij elkaar, en hoe oneindig ver zijn zij geestelijk van elkaar verwijderd!
[7] Maar gesteld dat onze wijsgeer hier bij ons op deze bank zit en dat er tevens zo'n duizend dagreizen hier vandaan een andere wijsgeer zit, dan zouden deze beide gelijke wijsgeren naar aardse ruimtelijke begrippen toch beslist zeer ver van elkaar verwijderd zijn; maar in het rijk van de geest ~ouden zij vlak bij elkaar zijn, zoals dat ook letterlijk in Mijn rijk het geval is.
[8] Hieruit komt wederom heel duidelijk naar voren dat de hemel voor ieder goed mens precies daar zal zijn waar hij zich bevindt, en alle goede en reine mensen zoals hij zullen zich direct in zijn naaste omgeving bevinden. Want je kunt niet zeggen: 'Kijk, hier of daar, bijvoorbeeld boven alle sterren is de hemel, en bijvoorbeeld ergens diep onder de aarde is de hel!' Dat alles hangt niet af van deze tijd en deze ruimte, en er is geen uiterlijk vertoon zoals bij een betekenisloze tempelceremonie, maar het bevindt zich heel diep in de mens zelf.
[9] Zoals dus het innerlijk van de mens er uitziet, zal ook aan gene zijde die wereld er uitzien die hij uit zichzelf zal scheppen, en waarin en waarop hij dan zal leven, goed of slecht.
[10] De wereld van allen die door hun levende geloof en de toepassing daarvan in hun leven in de waarheid zijn en dus in het ware licht van Mijn woord, zal in Mijn rijk volledig lijken op deze aarde, en verder ook in steeds toenemende mate licht en waarheid zijn; maar de wereld voor hen die uit eigen wil in het onware en daardoor in het kwade zullen zijn, zal dan ook in toenemende mate overeenkomen met hun innerlijk. Want zoals een werkelijk goed mens steeds beter wordt, zo wordt een slecht mens steeds slechter, en daardoor ,verwijdert de manier waarop hij leeft hem steeds meer van het goede, zoals dat al op deze wereld heel duidelijk te zien is.
[11] Kijk eens naar die mensen die door hun hoogmoed steeds meer beheerst worden door brandende heerszucht! Als zij door hun tirannieke macht vele miljoenen mensen tot ellendige slavernij gebracht hebben, verzamelen zij nog grotere legermachten, vallen de rijken van andere koningen binnen, overwinnen hen en ontnemen hen land, volken en schatten. En als zij op die manier een halve wereld veroverd en ongelukkig gemaakt hebben, wanen zij zich reeds aan God gelijk en verheffen zich zelfs boven Hem, laten zich aanbidden en bedreigen met de pijnlijkste straffen ieder, die het waagt een andere God dan alleen zo' n ZCAR te aanbidden en offers te brengen, zoals wij daarvan in de Babylonische koning NE BOUCH KADNE ZCAR ('Er is geen God buiten mij, de koning! ') een sprekend voorbeeld hebben. En zo'n voorbeeld hebben wij ook thans in de hogepriesters, Farizeeën en schriftgeleerden, die nu ook denken dat alleen zij goden zijn, en die Mij naar het leven staan zodat het op een zeker moment zelfs toegelaten wordt dat zij Mijn lichaam zullen doden, -maar weliswaar slechts voor drie dagen; daarna zal Ik geheel uit eigen kracht weer opstaan, en pas dan zal hun gericht en hun einde komen.
[12] Hieraan kunnen jullie allen overduidelijk zien dat degene die kwaad doet steeds slechter wordt, zoals een goed mens steeds beter wordt, alleen met dit verschil, dat de boosdoener een grens gesteld wordt die luidt: 'Slechts tot hier en geen stap verder! ' Want daarna moet er steeds een groot strafgericht volgen waardoor de kwaden weer tot bezinning gebracht kunnen worden, zodat mogelijkerwijs toch deze en gene een betere richting in kan slaan.
[13] Op de wijze waarop het, zoals Ik jullie nu verteld heb, in deze wereld toegaat, gaat het ook toe in de hel, alleen met dit verschil dat daar -in het algemene geestenrijk -degenen die goed, deemoedig en geduldig zijn en op God vertrouwen voor eeuwig zijn afgezonderd, en dus alleen de kwaden in de hel hun doorgaans boosaardige, verdorven, ofschoon volkomen nietige bezigheid hebben; nietig omdat haar licht valsheid, bedrog en een volkomen nietige, lege schijn is zoals de droom van een dronken rijke zwelger en verkwister.
[14] Ik geloof dat jullie nu allemaal ook met deze zaak in het reine zijn en daarom zullen wij het overige deel van deze nacht opgewekt en vrolijk doorbrengen! Heeft iemand nog wat op zijn hart, dan hebben wij nu tot Pasen de tijd; want tot dan zal Ik bij Mijn vriend Kisjonah blijven. Philopold, is het je nu duidelijk?'
[15] PHILOPOLD zei: 'Nu wel, want U heeft ons het meest onbegrijpelijke dermate duidelijk en begrijpelijk gemaakt dat mij nu in dit opzicht helemaal geen vraag meer is overgebleven, en ik geloof dat ook alle hier aanwezigen het heel goed begrepen hebben. Ja, dat heeft ook alleen maar U, o Heer, ons zo kunnen uitleggen, want alle wijsgeren zouden er toch wel hun verstandskiezen op stuk gebeten hebben. Onze dank kunt U zonder meer in ons hart lezen. ,
[16] Toen zeiden ook onze JOODSE GRIEKEN: 'Waarlijk, dat kan Hij alleen maar zo uitleggen, die met Zijn geest alles doordringt en eigenlijk alles in alles is! Dat is voor ons nog het grootste en duidelijkste bewijs voor Uw zuiver goddelijke zending. De tekenen doen weliswaar veel als zij op Uw wijze uitgevoerd worden, maar alleen voor mensen die al veel ervaring hebben; toch werken zij niet bevrijdend. Het woord maakt echter levend en het maakt de ziel vrij en het is daarom meer waard dan duizend tekenen, die niet levend maken maar het gemoed slechts in hun ban brengen en het met angst vervullen. Daarom betuigen wij U ook onze dank voor Uw zeer wijze les!'
[17] IK zei: 'Heel goed geoordeeld! Morgen zal er nog veel gebeuren; maar nu zeg Ik: drink en wees vrolijk tot zonsopgang! Aan slaap zullen wij vannacht geen behoefte hebben.'

Bron: https://www.nieuweopenbaring.nl/boeken-lezen/6/33/

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei thom:

En Zijn geest is datgene wat Hem toont in diegene die Hem aangenomen hebben. Het draait om Hem in ons; Geest zoekt Geest schrijf ik wel eens. Dus de bijbel spreekt inderdaad, moet spreken, tot hen die Hem zoeken én uit/door en tot hen, die Hem tonen.

De toon is de vibratie Gods, het Woord.

En dat kan door gebracht worden door de mens die Hem liefheeft, en die Hij liefheeft, omdat zij Hem dienen.

Maar wat is een profeet?

Ik bedoel daarmee, bestaat die nog dan, als het Woord door de Zoon gebracht wordt.

"De toon is de vibratie Gods"

Dank je wel voor deze openbaring Thom.

Als begenadigd muzikant weet ik wat "toon" is, in dit ene woordje ligt een wereld verscholen die ik nooit uit kan leggen aan mensen die zelf geen muzikant zijn.

Je vraagt wat een profeet is ... Er zijn valse en ware profeten, er zijn valse christussen en de ware Christus. Je kunt de ware profeten herkennen als je ook de valse herkend. En je kunt de ware Christus volgen als je de valse christussen ontmaskert.

Valse christussen en profeten - Kenmerk: de Verlossing

Waar veel licht is, is ook veel schaduw. En zo zal juist daar, waar mijn zuivere woord neerstraalt naar de aarde, ook veel dwaling worden heengeleid, want mijn tegenstander probeert het licht uit den hogen te doven of te vertroebelen opdat het zijn intensiteit zal verliezen. En zo ook is het te verklaren dat hij de mensen tracht te misleiden met schijnbaar dezelfde gaven, dat hij de mensen bedriegt met het toezenden van boodschappen uit de duistere wereld, die hij in hetzelfde kader tracht aan te bieden, die echter duidelijk zijn tegenstrijdig werkzaam zijn verraden, want het leidt de mensen af van het voornaamste: van de zuivere waarheid over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Want juist de verlossing van de zielen door Jezus Christus wil hij verhinderen, opdat hij zijn aanhang behoudt in welke hij zijn macht ziet.

Er zullen veel geestelijke leringen worden aangeboden en ieder zal zich er op beroepen die "uit den hogen" ontvangen te hebben. Want mijn tegenstander schuwt het niet zich als lichtengel te vermommen om het denken van de mensen in verwarring te brengen. En Ik kan zijn handelingen niet tegengaan, want het zijn toch de mensen zelf die hem dit recht verlenen. Want meestal is 't het verlangen naar ongewone belevenissen dat mijn tegenstander de gelegenheid biedt zelf in te grijpen en hun geestelijke leerstellingen te doen toekomen die waardeloos, zo al niet erg gevaarlijk zijn voor de ziel van de mensen. Het verlangen naar ongewone belevenissen is bij veel mensen sterk en daarom zijn ze niet kritisch genoeg tegenover zich zelf. Wanneer zij zich in ernstige wil, tot Mij zelf wenden om bescherming tegen onjuist denken, wanneer het hun werkelijk te doen is om de zuivere waarheid, dan worden ze waarlijk ook beschermd en mijn tegenstander zal hen niet kunnen beïnvloeden, omdat het innerlijke afweren van hem door Mij zelf in het hart wordt gelegd.

Maar meestal hebben zij de weg gebaand voor het verkeer met de wereld hierna en zelf zijn ze niet in staat te onderzoeken of hun waarheid of dwaling wordt toegestuurd. En deze instelling van de mensen maken de geestelijke wezens zich ten nutte, doordat ze de mensen mededelingen doen die zij zonder onderzoek als waarheid aannemen en dat daarom mijn tegenstander voortdurend in kan grijpen. En dat het hem slechts daaraan gelegen is de duisternis dichter te maken en de mensen de weg naar Mij te versperren, dat hij alles zal doen om de mensen van de verlossing door Jezus Christus af te houden, dat is makkelijk te begrijpen daar het tegen het einde loopt.

Overal worden daarom zulke verbindingen met de geestelijke wereld tot stand gebracht en de mensen zullen liever die geestelijke leringen aannemen dan de zuivere waarheid, die hun van mijn kant uit wordt toegezonden. Maar de vrije wil van de mens zal Ik niet bepalen, steeds echter zal Ik weer opheldering geven en ieder die serieus naar de zuivere waarheid streeft, zal deze ook herkennen en de dwaling afwijzen.

En steeds weer zal Ik u de kenmerken aangeven. Ik zal u, die Mij wilt dienen een helder onderscheidingsvermogen geven, zodat u zelf zult kunnen onderzoeken en u ook weer uw medemensen duidelijke onderrichtingen zult kunnen geven, waardoor ook zij zelf in staat zijn de dwaling te herkennen en zich ervan te bevrijden. U zult er zeker van kunnen zijn dat geen enkel mens die ernstig naar de waarheid streeft, verstrikt raakt in de wirwar van leugen en dwaling, die mijn tegenstander goed kan produceren. Wie echter zonder te onderzoeken aanneemt, heeft geen sterk verlangen naar de waarheid en daarom kan hij ook niet door Mij beschermd worden, want ook mijn tegenstander heeft het recht om te strijden om iedere ziel opdat hij ze niet verliest, daar ze hem eens vrijwillig gevolgd is en hij gedurende haar bestaan als mens dit recht van hem goed gebruikt en alleen de wil van de mens zelf de tegenstander buiten gevecht stelt.

Veel zult u nog vernemen over zijn handelen en steeds opmerkzamer zult u moeten zijn op alles wat om u heen geschiedt. En u moet alleen naar Mij en mijn bescherming verlangen, die Ik u waarlijk niet zal onthouden. Ik heb u voortdurend gewaarschuwd voor valse christussen en valse profeten. En hoe vaak nog zal men u op een dwaalspoor trachten te brengen en hoe vaak zich bedienen van de heiligste namen om voor u de dwaling en de leugen aantrekkelijk te maken. Maar u moet, zodra het u ernst is de waarheid te weten, op uw innerlijkste gevoelen letten dat steeds de dwaling zal afwijzen. En vertrouw u ten allen tijde toe aan Mij en mijn genade, want zodra nu uw wil naar Mij is gekeerd, heeft mijn tegenstander elke macht over u verloren.

Valse christussen en valse profeten zullen u altijd in verzoeking brengen tot aan het einde, u zult ze echter kunnen herkennen, want ze zullen het verlossingswerk van Jezus niet naar voren brengen en niet trachten u, mensen ertoe te brengen de weg naar kruis te nemen om vrij te worden van uw zondenschuld. En u zult dan ook weten dat u niet naar waarheid wordt onderricht en u zult zonder bezwaar alles kunnen afwijzen wat u van die kant wordt aangeboden. Juist de onbekendheid met de betekenis van verlossingswerk is de geestelijke duisternis en moet door het licht van de zuivere waarheid worden doorbroken. Overal moet van Jezus en het verlossingswerk melding worden gemaakt door er op te wijzen dat de verlossing - de zondenvergeving door Jezus Christus - het voornaamste is dat in het aardse leven bereikt moet worden om binnen te kunnen gaan in het rijk van licht en gelukzaligheid. En dit weten wordt u steeds weer van boven toegezonden door mijn woord. Nooit echter klinkt mijn woord daar waar daarover geen uitsluitsel gegeven wordt of Zijn grote werk van erbarmen geloochend of gebagatelliseerd wordt. Daarom, wacht u voor valse christussen en valse profeten, want ze maken de duisternis die over de aarde gespreid ligt alleen maar groter, maar ze schenken geen licht.

Amen

Bron: www.berthadudde.net/Register/REG.8/BD.8521.html

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei thom:

De toon is de vibratie Gods, het Woord.

Oh Thom, ik ben altijd zo blij als mij iets door Gods geest wordt geopenbaard, dat brengt een stroom van levend water op gang en nodigt mij uit om dit te schrijven:

Zoals ik schreef ben ik zelf een begenadigd muzikant en er gaat een wereld voor me open bij het woordje toon, er worden mij meteen allerlei geestelijke verbanden getoond, wat op zichzelf een leuke woordspeling is maar dat terzijde.

Niet iedereen die muziek maakt is muzikant. Er zijn "muzikanten" die spelen alleen van bladmuziek, ze hebben noten leren lezen en weten van papier een ritme te slaan. Na jaren studeren en oefenen kunnen ze een leuk stukje muziek maken maar het is allemaal voor hun uitgedacht. Ze kopiëren wat ze is aangeleerd en kunnen niet improviseren, als de bladmuziek wordt weggehaald valt het orkest uiteen in disharmonie en onbalans, de maat is kwijt en de toon is zoek.

Er zijn ook muzikanten die geen noot kunnen lezen, niet gestudeerd hebben maar alleen hebben geoefend. Zij hebben geen bladmuziek nodig om muziek te maken. Als deze muzikanten elkaar treffen op een jamsessie zijn ze ingelogd op dezelfde toon en slaan hetzelfde ritme. Er is wel een bepaalde basiskennis van muziek aanwezig maar die is opgedaan tijdens het oefenen. Deze muzikanten kunnen eindeloos improviseren, en als ze vele jaren geoefend hebben is wat ze kunnen spelen onbegrensd, steeds vernieuwend en nooit saai. Naarmate ze vaker met elkaar jammen blijft de groei doorgaan tot uiteindelijk een stadium wordt bereikt wat hemels genoemd kan worden, en niet en nooit is uit te leggen aan een "muzikant" die alleen kennis van het notenschrift heeft opgedaan.

Weliswaar heeft hij zich geoefend het notenschrift te vertalen naar het instrument dat hij bespeeld. Maar als hij het notenschrift niet los laat leert hij nooit improviseren. Dan zal hij ook nooit de gelukzaligheid ervaren die een jamsessie tussen gelijkgezinden teweeg kan brengen. Het is de toon en de maat, wat de gelijkgezinde muzikanten met elkaar verbind. En daarin is geen onderscheid van welke muzikale stroming iemand afkomstig is, alleen de weg als muzikant is bepalend geweest. De ware muziek, wat van "boven" naar de aarde straalt heeft hun hart gegrepen, en daar kan geen notenschrift tegenop.

Nou komt het voor dat een "muzikant" die alleen van bladmuziek speelt zich op een jamsessie waagt, omdat hij denkt een ware muzikant te zijn, al die jaren studie zal toch zijn vruchten afwerpen denkt hij. Maar dan blijkt dat hij net niet lekker in de maat speelt, en ook veel valse noten produceert. Vervolgens valt hij in herhaling want hij kan alleen spelen wat hij zich van het notenschrift herinnert. Het ontbreekt hem aan ervaring. Al na een paar minuten heeft hij niets muzikaals meer in te brengen en het zal niet lang duren voor hij met het schaamrood op zijn kaken het podium verlaat.

En als hij niet uit eigen beweging hiertoe wordt aangezet, omdat hij in zijn hoogmoed toch denkt een ware muzikant te zijn, wordt hij uiteindelijk door de sessieleider verwijdert. Want de hele jamsessie wordt erdoor verpest. Als er drie ware muzikanten op het podium staan en de vierde is geen ware muzikant, maar denkt alleen dat hij dat is, wordt het nooit wat en het publiek loopt weg. Daarom is er een sessieleider, maar deze is heel coulant omdat hij toch hoopt dat de "muzikant" er iets van opsteekt en ook een ware muzikant zal worden. Maar als het publiek wegloopt is dat het sein om in te grijpen, hij zal de "muzikant" vriendelijk doch dringend verzoeken het podium te verlaten en eerst thuis zonder bladmuziek te oefenen. Om dan later als echte muzikant weer plaats te mogen nemen op het podium.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei thom:

de stemvork die de juiste toon verspreidt.

Wat ..., alweer een openbaring ..., je bent lekker bezig Thom ...

De stemvork die de juiste toon verspreid ... Het is de stemvork in ons die zuivere muziek produceert. De ware muzikant heeft een inwendige stemvork en daarom klinkt de muziek niet vals, maar is alles in harmonie.

19 minuten geleden zei thom:

Het doet mij denken aan; waar 2 of meer vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in het midden.

Ook dit is een stukje tekst waar zo makkelijk overheen gelezen wordt. Er staat waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Er staat niet waar honderd vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Jezus Christus openbaart zich niet in een groot orkest, want er hoeft maar één "muzikant" tussen te zitten die vals speelt en Hij wil de dirigent van dat orkest niet zijn.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Mohawk:
37 minuten geleden zei thom:

Het doet mij denken aan; waar 2 of meer vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in het midden.

Ook dit is een stukje tekst waar zo makkelijk overheen gelezen wordt. Er staat waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Er staat niet waar honderd vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Jezus Christus openbaart zich niet in een groot orkest, want er hoeft maar één "muzikant" tussen te zitten die vals speelt en Hij wil de dirigent van dat orkest niet zijn.

Dat lijkt mij geen verschil te maken 2 of drie of meer in Mijn naam..

Daar lees jij weer over heen denk ik; in Mijn naam.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het gaat ook om de toeschouwer, het publiek. Stel je voor dat het publiek een optreden verwacht van muzikanten die wel goed moeten zijn omdat ze allemaal het notenschrift hebben bestudeert en de hele stad hebben volgehangen met affiches. De zaal zit vol en het publiek wacht gespannen af.

De orkestleden verschijnen allemaal in vol ornaat, mooie pakken aan en kostbare instrumenten zijn hun bezit. Ze kijken met een verwaande blik de zaal rond want ze zullen wel eens laten zien hoe goed ze zijn, en wat de studie hun allemaal heeft gebracht. Maar dan wordt het stil. De dirigent verschijnt niet op het podium en de zaal wordt onrustig. Om niet volledig af te gaan denken de "muzikanten" dat het een goed idee is om toch hun voorstelling te doen. Want alles wat ze moeten spelen staat immers in de bladmuziek. Het gaat al meteen mis want niemand begint op hetzelfde moment, de voorstelling klinkt nergens naar en al na tien minuten gaan de "muzikanten" rollebollend over het podium en slaan elkaar met hun kostbare instrumenten de hersens in.

Een jonge toeschouwer gaat teleurgesteld naar huis, hij had toch echt een andere verwachting van zulke geleerde "muzikanten".

Maar onderweg komt hij langs een kroeg waar een jamsessie wordt gehouden, en hemelse klanken bereiken zijn oor. Hij stapt voorzichtig naar binnen en ziet een uitzinnig publiek. Op het podium spelen drie oude muzikanten, ze zijn gekleed in een afgetrapte spijkerbroek en hun instrumenten vormen één geheel. Er is geen dirigent en toch lijkt het of een onzichtbare dirigent deze muzikanten aanstuurt. Al snel wordt zijn hart overspoeld door de muziek en hij dringt zich dicht naar het podium. Hij wil alles zien en alles voelen en wordt één met het geluid en één met het publiek, wat voor een deel ook uit muzikanten bestaat. Dit is een doel wat hij zelf ook wil bereiken en hij besluit een gitaar te kopen, en net zo lang te oefenen tot hij wordt uitgenodigd om zich bij die drie oude muzikanten te voegen, die hem hebben laten zien waar het bij muziek werkelijk om draait.

 

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat het met dit soort teksten bijvoorbeeld te maken heeft; Joh. 14

 

20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

22 Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld?

23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei thom:

Ik denk dat het met dit soort teksten bijvoorbeeld te maken heeft; Joh. 14

 

20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

22 Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld?

23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

Klopt Thom ..., het licht openbaart zich niet aan de duisternis. Als er veel publiek bij elkaar is, ook al is dat in naam van de muziek, zal altijd een deel daarvan in duisternis verkeren. Als gevolg daarvan weerhoudt het licht zich ervan in hun midden aanwezig te zijn, want licht en duisternis zijn elkaars tegenpool. Maar als het publiek uit liefhebbers van muziek bestaat zal een gloed van licht het publiek beschijnen, licht dat uitgaat van het podium. Maar zich openbaren doet het licht zich alleen in het hart van de muzikanten, als zij met twee of drie verzamelt zijn op het podium, om in naam van de muziek, hun muziek ten gehore te brengen, die zonder in disharmonie te verkeren één geheel vormt. Maar dat hoeft geen openbaring te zijn voor het publiek dat voor een deel in duisternis verkeert. Hooguit zijn zij door de kracht die van deze gloed uitgaat verrast en vragen zich af waar die gloed vandaan komt. Misschien komen zij terug als er weer een jamsessie in de kroeg is, en raken in gesprek met de muzikanten die spelen op het podium, omdat het hart door hun muziek geraakt wordt.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Mohawk:

Maar zich openbaren doet het licht zich alleen in het hart van de muzikanten, als zij met twee of drie verzamelt zijn op het podium, om in naam van de muziek, hun muziek ten gehore te brengen, die zonder in disharmonie te verkeren één geheel vormt.

 

56 minuten geleden zei thom:

23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

Het gaat niet om een aantal, maar om het samenkomen in Zijn naam. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei thom:

Het gaat niet om een aantal, maar om het samenkomen in Zijn naam. 

"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken."

Deze belofte van Jezus is heel erg persoonlijk en niet aan een menigte gericht, er wordt door Jezus in enkelvoud gesproken, dus deze boodschap is aan het individu gericht, die Hem werkelijk liefheeft en Zijn woord in het hart bewaart.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Mohawk:

"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken."

Deze belofte van Jezus is heel erg persoonlijk en niet aan een menigte gericht, er wordt door Jezus in enkelvoud gesproken, dus deze boodschap is aan het individu gericht, die Hem werkelijk liefheeft en Zijn woord in het hart bewaart.

Ja, en dat sprak Jezus tot zijn discipelen die er op 1 na allemaal waren. 🙂

Dan is discipel iemand die ''en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.''

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites

Klopt Thom ..., dus dat zijn er elf wil je zeggen ... Ik denk niet dat de uitdrukking twee of drie op die manier letterlijk moet worden opgevat. Maar wel als een aanwijzing kan worden gezien dat het niet om een volle kerk gaat, waarvan wordt veronderstelt dat Jezus Christus in het midden is van de gelovigen is, omdat zij daar in Zijn naam bijeenkomen om hem te eren, maar vooral om zichzelf een leuke zondagochtend te bezorgen en daarbij graag in aanzien staan bij andere gelovigen. Jezus Christus is niet in het midden van pracht en praal, hij is ook niet in het midden van een volle kerk waar dwaling heerst en dus duisternis, en als de priesters en leraren niet door Christus zelf zijn aangesteld zal Zijn woord daar ook niet worden verkondigd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Mohawk:

Klopt Thom ..., dus dat zijn er elf wil je zeggen ... Ik denk niet dat de uitdrukking twee of drie op die manier letterlijk moet worden opgevat. Maar wel als een aanwijzing kan worden gezien dat het niet om een volle kerk gaat, waarvan wordt veronderstelt dat Jezus Christus in het midden is van de gelovigen is, omdat zij daar in Zijn naam bijeenkomen om hem te eren, maar vooral om zichzelf een leuke zondagochtend te bezorgen en daarbij graag in aanzien staan bij andere gelovigen. Jezus Christus is niet in het midden van pracht en praal, hij is ook niet in het midden van een volle kerk waar dwaling heerst en dus duisternis, en als de priesters en leraren niet door Christus zelf zijn aangesteld zal Zijn woord daar ook niet worden verkondigd.

Het gaat m.i. om Jezus Christus in het vlees gekomen, het Hem belijden kunnen met het hart dat het geloof heeft.

Het komt steeds op hetzelfde neer inderdaad; Hem belijden is Hem tonen (kunnen). En dat is ''de muziek'' maken.

Maakt niet uit hoe groot dat orkest is, maar vanuit een ieder die Hem belijden kan, komt het Woord.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites

De kerk van Christus - Wereldlijke organisaties

Die tot mijn kerk behoren zullen elkaar vinden en zich nauw aaneensluiten, en hun wil zal steeds zijn in de waarheid te wandelen, in de liefde te leven en Mij te dienen in tijd en eeuwigheid. Want zij dragen mijn geest in zich, zij hebben de geestesvonk die een deel van Mij is in zich tot leven gewekt, en zo zijn ze tot leden van mijn kerk geworden die Ik zelf gegrondvest heb. En Ik zal hen voor eeuwig zegenen.

Wie in de waarheid leeft, dat wil zeggen: wie door mijn geest in zich wordt onderricht, die weet ook dat liefde en geloof de fundamenten zijn van mijn kerk. Hij weet ook hoe Ik mijn woorden: "Jij bent Petrus de rots, op jou wil Ik mijn kerk bouwen", wil hebben opgevat. Hij weet verder dat daar geen organisatie door mensen opgericht onder te verstaan is. Maar dat integendeel mijn kerk alle mensen omvat die de juiste verstandhouding met Mij tot stand hebben gebracht, door hun wil en hun liefde tot Mij en hun naaste.

Ik vraag van de mensen alleen het nakomen van mijn gebod van de liefde en een sterk geloof. En aan hen die in Mij geloven heb Ik de eeuwige zaligheid beloofd, het eeuwige leven. In Mij geloven betekent echter mijn leer aan te nemen als goddelijk en in overeenstemming daarmee te leven. 

Hun allen beloofde Ik het eeuwige leven. En dus moeten zij ook tot mijn kerk behoren, tot de gemeenschap van gelovigen die Ik mijn kerk noem. Is het echter nodig dat ze zich daartoe wereldlijk aaneensluiten, wat tot stand wordt gebracht door het lidmaatschap van een organisatie die van wereldlijke zijde is uitgegaan? 

Deze vraag is van zo groot belang dat ze diepgaand overwogen moet worden. Er bestaat geen organisatie die zich er op zou kunnen beroemen door Mij gesticht te zijn. Toch kan iedere organisatie zich geheel en al bij de door Mij gestichte kerk aansluiten. En als de leden worden tot de rots van het geloof, kunnen zij zich dus als tot mijn kerk behorend gevoelen.

Op de eerste plaats moet in een organisatie het karakter van mijn kerk overheersen. De aanhangers moeten van het diepste geloof in Mij vervuld zijn. Dan omvat dus ook de wereldlijk gestichte kerk mijn gelovigen en dezen kunnen anderzijds zich in iedere gemeenschap als kandidaat van mijn rijk beschouwen, want op die manier behoren zij tot mijn kerk die Ik zelf op aarde heb gesticht.

Mijn woorden zijn zuiver geestelijk bedoeld, dat wil zeggen: ze behelzen alleen een aanmaning om onwrikbaar te geloven, en hiervan afhankelijk is dus alleen weer het werkzaam zijn van de geest, dat het zekerste kenteken van mijn kerk is. Want wie het juiste geloof heeft, die heeft ook de liefde, omdat het juiste geloof alleen levend is door werken van liefde.

Het teken van leven is de uiting van mijn geest in de mens. Wie dus door de geest wordt onderricht, wie vervuld is van mijn waarheid, die kan zich met recht rekenen tot mijn kerk. Hij behoort tot de mijnen en hij zal ook met volle overtuiging voor mijn leer opkomen. Want hijzelf heeft haar met hart en verstand aangenomen, ze heeft zijn geloof versterkt en hem vrij en gelukkig gemaakt - en de liefde zet hem er nu toe aan zijn medemensen hetzelfde te willen geven.

Het is nu echter helemaal geen voorwaarde dat een wereldlijk kerkelijke organisatie de mensen pas tot kandidaten voor het geestelijke rijk maakt, want Ik kijk alleen naar het hart, de wil van de mens en zijn gedachten. Richten ze zich verlangend naar Mij, dan heeft de mens Mij ook reeds gevonden. Dwalen ze echter van het ware geestelijke af, dan zal ook een kerkelijke organisatie geen verandering teweeg brengen, want wat onder dwang geschiedt, heeft in mijn ogen geen waarde.

Het verlangen naar Mij kan in die mens echter alleen worden opgewekt door het aannemen van mijn woord. En dat is de reden waarom Ik de wereldlijke kerkorganisaties niet veroordeel, integendeel hen zelfs nog ondersteun, maar alleen in zoverre de levenswandel van de bij hen werkzame leerkrachten overeenstemt met mijn geboden. En behoort er een van hen tot de door Mij gestichte kerk, dat hij dus vast en onwankelbaar aan Mij, aan mijn liefde, macht en wijsheid gelooft, dan vervul Ik hem ook met mijn geest, opdat hij met succes kan inwerken op de kleine groep van zijn gemeente. Opdat, zo ze mijn woord begeren, zij het ook ontvangen, want alleen daardoor kunnen ze tot geestelijke rijpheid komen.

Maar toch is het veel verdienstelijker als de mens vanuit zichzelf om Mij worstelt en Mij zoekt. Als hij op zijn innerlijke stem let, die hem altijd het goede bekend zal maken en die hem ook zal aansporen om in de liefde werkzaam te zijn. Volgt hij deze innerlijke stem, dan komt hij beduidend eerder dichter bij Mij, want hij neemt het op in zijn hart en leeft er ook naar. En die mens zal dan waarlijk tot de kerk van Christus behoren, die onoverwinnelijk is. Hij zal zelfs de sterkste stormaanvallen die de helse krachten nog op het einde ondernemen, weerstaan.

Want ook deze belofte heb Ik de mensen gegeven, dat de poorten der hel haar niet zullen overweldigen, omdat mijn kerk onveranderlijk is en bestaan blijft tot het einde. Zij zal ook het fundament zijn van al het geestelijk streven op de nieuwe aarde. Daar zal iedereen tot mijn kerk behoren, omdat alleen de diepgelovige mensen die Mij boven alles liefhebben deze nieuwe aarde zullen bewonen, terwijl al het andere afvalt omdat zij alleen leden zijn van wereldlijk kerkelijke organisaties, aan wie het innerlijke leven ontbreekt.

Amen

www.berthadudde.net/Register/REG.4/BD.4028.html

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Hermanos2:

Ja ik begrijp waar het heen gaat, maar het is niet de strekking waar ik op doelde; het samenzijn of vergaderen als met elkaar in gesprek als bemoedigend, voedend, onderdak gevend.

Met vooral deze tekst als grond hiervoor; Joh. 17

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

Nu gaat het een andere kant op van rechtspreken en vergeven. Maar zo'n context was niet het plan, maar van broeders onder elkaar als liefde tot elkaar of tot de zoekende broeder, doordat de godsvrucht getoond kan worden, als zoals ik al schreef opbouwend of zegenend.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei thom:

Ja ik begrijp waar het heen gaat, maar het is niet de strekking waar ik op doelde; het samenzijn of vergaderen als met elkaar in gesprek als bemoedigend, voedend, onderdak gevend.

Nu gaat het de kant op van rechtspreken en vergeven. Maar zo'n context was niet het plan, maar van broeders onder elkaar als liefde tot elkaar doordat de godsvrucht getoond kan worden, als zoals ik al schreef opbouwend of zegenend.

Zo zou het inderdaad moeten zijn Thom .., en dat vindt je alleen in een kleine gemeenschap van ware christenen, die geen kerkgebouw gevuld met pracht en praal nodig hebben, die zich ook geen leraren bijeen verzamelen die zich laten betalen voor hun "tempeldienst". Maar deemoedig en in naastenliefde de geestelijke vraagstukken met elkaar bespreken en elkaar aanvullen, zodat alles in harmonie en in liefde verkeert, waarbij Christus door zijn geest in hun midden aanwezig kan zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Mohawk:

Zo zou het inderdaad moeten zijn Thom .., en dat vindt je alleen in een kleine gemeenschap van ware christenen, die geen kerkgebouw gevuld met pracht en praal nodig hebben, die zich ook geen leraren bijeen verzamelen die zich laten betalen voor hun "tempeldienst". Maar deemoedig en in naastenliefde de geestelijke vraagstukken met elkaar bespreken en elkaar aanvullen, zodat alles in harmonie en in liefde verkeert, waarbij Christus door zijn geest in hun midden aanwezig kan zijn.

Precies, op die toer. 🙂

Of misschien op een geloofsforum of zoiets.. 😁

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid