Spring naar bijdragen

Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood


Aanbevolen berichten

4 uur geleden zei sjako:

Na de zondeval had God een plan klaar om de werken van satan ongedaan te maken. God heeft de mens zo lief dat Hij Zijn eigen eniggeboren Zoon aan de mensheid heeft gegeven. Waarom? Om de aarde te laten verbranden tot een sintel en de mens naar de hemel en de hel te sturen. NEE. Om ons te verlossen van alle kwaad.

Dat is wel een plan zeg. Om het eten van een appel goed te maken is hij nu al duizenden jaren bezig. Om ons te verlossen van het kwaad? Hoeveel doden zijn er gevallen in religieuze oorlogen.
Kom op, dit kun je niet serieus menen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 384
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderz

Moordenaar aan het kruis dan?

Natuurlijk geen antwoord op mijn vraag. Zo moeilijk is dat toch niet? Wat heeft die complete onderdompeling je nou wijzer gemaakt? Je kunt deze simpele vraag niet eens beantwoorden. Wat is je geloof w

6 uur geleden zei Mohawk:

Het Woord heeft zich in een materiële vorm belichaamd, de mens Jezus. De ziel die in de mens Jezus verblijf had genomen is onze oudste broer, de eerstgeborene, die uit de wil van Lucifer en de kracht van de Liefde is geschapen. Hij is de Wijsheid die uit de Liefde voortkwam, de Zoon, die uit overgrote liefde voor Zijn gevallen broeders, die verbannen zijn naar de aarde en in alle materiële scheppingen van de wereld een opwaartse ontwikkeling doormaken, naar de aarde kwam om hen te helpen. De weg terug naar het vaderhuis was afgesloten, omdat het gevallen geestelijke uit vrije wil de volmaaktheid heeft verloren. Uit vrije wil de Liefde, die onzichtbaar was hebben genegeerd en Lucifer in duisternis van geest zijn gevolgd. Omdat de mens Jezus vol liefde was kon ook de Liefde zelf intrek nemen in Zijn lichaam en zo was in Jezus ook de Vader zelf, die op deze wijze zichtbaar onder de mensen verbleef.

De oerzonde; het uit vrije wil volgen van Lucifer en daarmee het negeren van het Woord, waarover wij allen beschikte omdat wij het Woord in gedachten konden vernemen, is de zondeval waarvoor een offer uit liefde moest worden gebracht. En iedereen die dit offer uit vrije wil erkent als een offer wat God zelf heeft gebracht, en de weg van het kruis uit vrije wil navolgt, kan de weg terug naar huis betreden.

Wij, van oorsprong volmaakt geschapen geesten die uit vrije wil de volmaaktheid hebben verloren, moeten uit vrije wil deze volmaaktheid nastreven om de volmaaktheid weer te bereiken, en zo onze dienstbaarheid aan Gods wil bewijzen. Zodat wij ware kinderen van de Vader zijn, die Hij zichzelf niet kon scheppen zonder ons een vrij wil te geven. Maar deze vrije wil kon zich ook van de Vader afkeren, wat na verloop van tijd ook is gebeurt en daarom zijn wij hier als mensen belichaamt op aarde.

Zodat wij zonder herinnering aan onze zondeval uit vrije wil voor de liefde kunnen kiezen, en uit vrije wil het offer kunnen accepteren dat de Liefde voor ons heeft gebracht. Zodat wij uit vrije wil kunnen besluiten God te dienen, omdat wij de Liefde graag willen dienen, door het enige gebod na te volgen dat de Liefde ons gegeven heeft; onze naaste lief te hebben uit liefde voor God, onze Vader van eeuwigheid die een kinderwens heeft en zijn doel met ieder van ons zeker zal bereiken. Al gaan er nog eeuwigheden overheen voordat Hij zijn doel heeft bereikt en ook Lucifer uit vrije wil terugkeert naar huis.

Ik heb deze post op mijn gemak zin voor zin gelezen en vraag me af waar je dit vandaan haalt? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik heb deze post op mijn gemak zin voor zin gelezen en vraag me af waar je dit vandaan haalt? 

Dit heeft Gods geest mij geopenbaard, maar aangezien je mij niet voor vol aanziet zal je het er beslist niet mee eens zijn. Dat geeft niet, maar toets dan in ieder geval welke geest hieruit spreekt, je weet nu hoe je dat kunt doen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is wel een plan zeg. Om het eten van een appel goed te maken is hij nu al duizenden jaren bezig. Om ons te verlossen van het kwaad? Hoeveel doden zijn er gevallen in religieuze oorlogen.
Kom op, dit kun je niet serieus menen.

Het gaat om veel meer dan het eten van een appel. Het gaat om het betwisten van de soevereiniteit van God. De mens denkt het zelf te kunnen, als God zijn. God geeft ons alle gelegenheid om dat te laten zien en we falen jammerlijk. Zelfs in een klein landje als Nederland kunnen ze niet regeren zonder list en bedrog. Jehovah heeft nu duidelijk laten zien dat we het niet kunnen en heeft nu alle recht om in te grijpen. Niemand zal kunnen weerleggen dat de mens het niet kan. We hebben God nodig!

5 minuten geleden zei Mohawk:

Dit heeft Gods geest mij geopenbaard,

Je hebt zelf gezegd dat je niet alle geesten moet geloven. Was het Gods geest wel. Als het Gods geest was dan had het in overeenstemming met de Bijbel moeten zijn. En beste @Mohawk met alle respect, dat is het echt niet. Dat probeer ik met teksten uit Gods woord uit te leggen. Ik hoop dat je er wat mee doet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei sjako:

Je hebt zelf gezegd dat je niet alle geesten moet geloven. Was het Gods geest wel. Als het Gods geest was dan had het in overeenstemming met de Bijbel moeten zijn. En beste @Mohawk met alle respect, dat is het echt niet. Dat probeer ik met teksten uit Gods woord uit te leggen. Ik hoop dat je er wat mee doet.

Het is in overeenstemming met de Bijbel anders had ik dit niet opgeschreven. De Bijbel bestaat niet uit dode letters, het zijn dode letters als de geest niet is gewekt. Wat ik hier verklaar is de wijze waarop de Liefde (God) zelf vlees is geworden en het offer in de mens Jezus heeft volbracht aan het kruis, en ik verklaar de motivatie waarom dat offer moest worden gebracht. Dit is de kern van het evangelie zoals dat velen ontgaat.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Mohawk:

Het is in overeenstemming met de Bijbel anders had ik dit niet opgeschreven. De Bijbel bestaat niet uit dode letters, het zijn dode letters als de geest niet is gewekt. Wat ik hier verklaar is wijze waarop de Liefde (God) zelf vlees is geworden en het offer in de mens Jezus heeft volbracht aan het kruis, en ik verklaar de motivatie waarom dat offer moest worden gebracht. Dit is de kern van het evangelie zoals dat velen ontgaat.

Mee eens Mohawk. Deze teksten breng ik al jaren waarin het staat. En dan is 'mijn bijbel te dun om onder een tafelpoot te leggen', terwijl er nog 'niets gelezen is' in die teksten.

Vooral Joh. 1 vers 4 spreekt hierover, maar komt niet over..

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei thom:

Mee eens Mohawk. Deze teksten breng ik al jaren waarin het staat. En dan is 'mijn bijbel te dun om onder een tafelpoot te leggen', terwijl er nog 'niets gelezen is' in die teksten.

Het is ernstig Thom ... en dan vergeet ik nog te vermelden dat ik in hetzelfde stukje tekst ook meteen een verklaring geef wat het doel is van de Vader, die zichzelf kinderen wenst en ons met die reden heeft geschapen. Ik sta er altijd zelf van te kijken hoe kort en bondig opheldering kan zijn, als je uit je hart spreekt of schrijft. Helaas wordt het door de duisternis niet begrepen omdat duisternis dwaling is, het is niet anders, we zullen het er gewoon mee moeten doen tot Jezus komt om ons op te halen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Mohawk:

Het is ernstig Thom ... en dan vergeet ik nog te vermelden dat ik in hetzelfde stukje tekst ook meteen een verklaring geef wat het doel is van de Vader, die zichzelf kinderen wenst en ons met die reden heeft geschapen. Ik sta er altijd zelf van te kijken hoe kort en bondig opheldering kan zijn, als je uit je hart spreekt of schrijft. Helaas wordt het door de duisternis niet begrepen omdat duisternis dwaling is, het is niet anders, we zullen het er gewoon mee moeten doen tot Jezus komt om ons op te halen.

Het is helder te lezen, en ik ben blij zoveel herkenning te zien. Dank je wel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wij zijn als volmaakte geestelijke wezens geschapen, naar het beeld van God die een volmaakt geestelijk wezen is. Een volmaakt wezen kan geen onvolmaakte wezens scheppen. Daarom zijn wij volmaakt geschapen en uitgerust met een vrije wil omdat ook God over een vrije wil beschikt, waaruit alles is voortgekomen wat bestaat.

Het grootste deel van de oneindige hoeveelheid volmaakt geschapen geesten heeft uit vrije wil God verlaten, omdat zij dachten de Liefde en het Woord niet nodig te hebben. Dit had uiteindelijk tot gevolg dat deze van oorsprong volmaakt geschapen geesten uiteen vielen, en in de materiële vormen op aarde zijn verbannen. Niet als straf, maar om de val te remmen. In ieder atoom bevindt zich een geestelijke kern, een deeltje dat toebehoort aan een gevallen geest. De materiële vormen zijn door God in een dienende functie geplaatst, en worden zo gedwongen tot een opwaartse ontwikkeling.

Daarom heeft God de wereld lief, omdat in de wereld, in alle aardse materiële vormen, het gevallen geestelijke is ondergebracht wat Hem toebehoort. Maar ook Lucifer strijd om het gevallen geestelijke dat hem uit vrije wil is gevolgd. Bovendien beschouwd hij dit gevallen geestelijk als bezit, omdat het door zijn wil is geschapen, waar alle ellende mee begonnen is. Lucifer was zichtbaar voor alle geesten die na hem zijn geschapen. De Vader, de Liefde was niet zichtbaar. En zo kon Lucifer velen verleiden hem te aanbidden als God, met de zondeval als gevolg.

Maar God heeft zich in de mens Jezus tot een zichtbare God gemaakt, zodat wij niet meer kunnen zeggen God niet te kunnen zien. God heeft zichzelf aan Jezus naam verbonden en wil in Zijn naam aangesproken worden als wij iets aan Hem vragen. Door een offer te brengen uit liefde is de weg terug naar huis tot stand gebracht, en dat geldt voor al het gevallen geestelijke dat in de aardse materiële vormen is gehuisvest.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Daarom staat er in Romeinen 8: Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om [de] [wil] [van] Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, In hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

Het gevallen geestelijk in de materiële aardse vormen heeft ook bewustzijn en wil zich daaruit bevrijden. Met name het geestelijke dat in de harde materie is verbannen kan geen kant op. Maar bij het openbaar worden van de zonen Gods transformeert de aarde zich, en daarom ziet het geestelijke in de ganse schepping met verlangen uit naar dit moment.

En niet alleen de aarde transformeert bij het openbaar worden van de zonen Gods. Ook de hemel transformeert en onder de hemel is het hele universum te verstaan. Ook daar bevindt zich het gevallen geestelijke dat in harde materie is ondergebracht waar de hemellichamen uit bestaan. Dit gevallen geestelijke is niet zo diep gezonken als het gevallen geestelijke dat zich op, in en rondom de aarde bevindt. Vandaar dat de aarde wel als de put van de afgrond kan worden beschouwd, waar het meest weerspannige geestelijke is ondergebracht. De hemellichamen zijn allemaal verblijfplaatsen voor de zielen die het lichtrijk hebben bereikt. Ieder hemellichaam is aangepast op de geestelijke rijpheid van haar bewoners. En ook daar vindt een verschuiving plaats als de zonen Gods openbaar worden gemaakt, bij de wederkomst van Christus.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Alle zielendeeltjes die in de materiële vormen zijn verbannen zullen eens hun weg als mens op aarde bewandelen, daarom staat er: In hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.

De geestelijke deeltjes in de materiële vormen die bij elkaar horen, sluiten zich bij elkaar aan en vormen uiteindelijk na een lang proces de oorspronkelijke ziel, die zich eens als geest uit vrije wil van God heeft verwijdert. Daarom zijn in de ziel alle aardse scheppingen vertegenwoordigd en is de ziel een wereld op zichzelf, wat de ziel ook heel bijzonder maakt.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

De zielen die als mens leven maar niet tot de zonen Gods behoren worden bij Zijn komst opnieuw ontbonden en in de harde materie van de aarde verbannen, doordat de aarde transformeert in een poel van vuur. En ook de zielen die zich in het dodenrijk rond de aarde bevinden gaan hetzelfde lot tegemoet. Dat is de zwaarste straf. Zij zullen de weg van een gedwongen opwaartse ontwikkeling opnieuw af moeten leggen en er gaan eeuwigheden overheen voordat ze opnieuw de kans krijgen zich als mens te belichamen, om de wilsproef opnieuw af te leggen. Toch is ook dit geen straf, maar een reddingsactie, om te voorkomen dat het gevallen geestelijke na deze tweede val nog verder in de diepte wegzinkt. En daarom is de herhaalde verbanning in de harde materie van de aarde de tweede dood, waar in Openbaring 20 over is geschreven: En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Als de aarde weer tot rust is gekomen is er een nieuwe wereld ontstaan, waarin het gevallen geestelijke dat zich in de harde materie bevond in soepelere vormen is ingelijfd. Dan worden de zonen Gods die op het laatste moment zijn weggenomen van de aarde weer op de aarde teruggeplaatst. Zij vormen de stamouders van het nieuwe mensen geslacht. Zij zullen alles wat er op de oude aarde is gebeurt aan hun nageslacht verkondigen en ook het evangelie van de menswording van God uiteenzetten, hoe Hij het offer in de mens Jezus uit liefde heeft volbracht. De eerste periode van 1000 jaar zal Lucifer geen invloed uit kunnen oefenen op de mensen, omdat zij allemaal vol liefde zijn voor God, Maar na verloop van tijd wordt ook het geestelijke dat zich in de materie bevindt belichaamt als mens, en dan kan Lucifer weer invloed uitoefenen op de gedachtenwereld van deze mensen. En ook deze periode wordt weer afgesloten met een transformatie. Dit proces zal zich net zolang herhalen totdat ook Lucifer uit vrije wil is terug gekeerd naar de Vader. Dan wordt Openbaring 21 werkelijkheid en is Gods doel bereikt.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Thinkfree:

Sorry Mohawk je bent net als Thom occult bezig.

Waarom denk je anders dat er zo'n zwaar offer door de Liefde is gebracht? Alleen omdat Adam ongehoorzaam is geweest?

Dat onze zielen uit vrije wil Lucifer zijn gevolgd is duidelijk bij de mens te zien. De meeste mensen wijzen God en daarmee de Waarheid af. Ze verraden hun afkomst door nog steeds in de leugens te geloven die Lucifer de mensen in gedachten toezendt. Ze verdedigen ook de dwaling die hij verspreid, maar sluiten hun oren voor de waarheid.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Mohawk:

Waarom denk je anders dat er zo'n zwaar offer door de Liefde is gebracht. Alleen omdat Adam ongehoorzaam is geweest?

Ja,

Hebreeën 2

16 Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan 

voor de gevallen engelen is er geen weg terug, enkel voor de gevallen mensen.

Het concept dat mensen gevallen engelen zijn is een duivels concept.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:

Ja,

Hebreeën 2

16 Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan 

voor de gevallen engelen is er geen weg terug, enkel voor de gevallen mensen.

Het concept dat mensen gevallen engelen zijn is een duivels concept.

Je kunt beter geen bijbelteksten citeren waarvan je de betekenis niet begrijpt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit is wat er in de bijbelse geschriften (onder andere) over geschreven staat.

Jesaja: Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; Die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren? De koningen der volken liggen allen met ere, ieder in zijn woning, Maar gij zijt weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde scheut, overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der groeve als een weggetrapt aas. Gij wordt met hen niet in een graf verenigd, omdat gij uw land te gronde hebt gericht, uw volk gedood. Nimmer wordt het nageslacht der boosdoeners genoemd. Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed om de ongerechtigheid van hun vaderen; opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het oppervlak der wereld vullen met steden. Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de Here der heerscharen, en Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit, luidt het woord des Heren. En Ik zal het maken tot een bezit van roerdompen en tot waterpoelen, en Ik zal het wegbezemen met de bezem der verdelging, luidt het woord van de Here der heerscharen. De Here der heerscharen heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zo zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen:
 

Gij morgenster is Lucifer, het dodenrijk is de aarde, het diepste der groeve is het binnenste van de aarde, de stenen der groeve is de harde materie waarin de zielen van zijn aanhang gebonden worden, gij wordt niet met hen in een graf verenigd betekent dat Lucifer niet wordt toegestaan zich in de harde materie te belichamen en de materie ook niet kan beïnvloeden, uw volk gedood, betreft de zielen van zijn aanhang, Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit, betekent dat iedere ziel die Babel (de valse kerk) toebehoort wordt uitgeroeid, bezit van roerdompen en tot waterpoelen, dat zijn de kuilen in de harde materie waarin waterpoelen ontstaan. Ik zal het wegbezemen met de bezem der verdelging, dat is de transformatie van de aarde door vuur.

Petrus: Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren;

Want indien God engelen, die gezondigd hadden, dat zijn wij, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, dat is de aarde, aan krochten der duisternis heeft overgegeven, dat is de wereld waarin we leven onder heerschappij van Lucifer, om hen tot het oordeel te bewaren, dat is het laatste gericht waarbij de bokken van de schapen worden gescheiden, het moment van de wederkomst van Christus.

En dit gaat ook over ons:

Petrus: Dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen, Vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en [hemelse] heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, Terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen. Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden,

En dit ook:

Petrus: Dezen zijn bronnen zonder water, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd. Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken. Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hermanos2:

Ik begrijp nu waar jij door geïnspireerd wordt. 

Dat is de NBG vertaling zoals je hebt gezien, jammer dat deze vertaling je geen opheldering heeft gebracht. Misschien steek je meer op uit de Legacy Standard bible, maar dat betwijfel ik eerlijk gezegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid