Spring naar bijdragen

Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood


Aanbevolen berichten

6 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Daar geef ik geen invulling aan. Ik laat alleen maar zien dat daarvan staat geschreven dat het niet waarachtig is. En dat weet je zelf ook wel.

Ten eerste citeer je niet wat Jezus zegt, je citeert wat Johannes van zichzelf zegt. Hoe wil je nou ooit een fatsoenlijk gesprek met mij voeren op deze wijze? Bovendien ontgaat het mij nog steeds wat jouw motivatie is om (inmiddels 8577) berichten op dit forum te plaatsen. Wees blij dat ik je te woord sta, want eigenlijk is mij geleerd niet in te gaan op verzoekingen en mij daarvoor af te sluiten. Als jouw motivatie alleen is om hier verwarring en onrust te zaaien verdien je van mij geen antwoord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 384
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderz

Moordenaar aan het kruis dan?

Natuurlijk geen antwoord op mijn vraag. Zo moeilijk is dat toch niet? Wat heeft die complete onderdompeling je nou wijzer gemaakt? Je kunt deze simpele vraag niet eens beantwoorden. Wat is je geloof w

27 minuten geleden zei Mohawk:

Ten eerste citeer je niet wat Jezus zegt, je citeert wat Johannes van zichzelf zegt. Hoe wil je nou ooit een fatsoenlijk gesprek met mij voeren op deze wijze? Bovendien ontgaat het mij nog steeds wat jouw motivatie is om (inmiddels 8577) berichten op dit forum te plaatsen. Wees blij dat ik je te woord sta, want eigenlijk is mij geleerd niet in te gaan op verzoekingen en mij daarvoor af te sluiten. Als jouw motivatie alleen is om hier verwarring en onrust te zaaien verdien je van mij geen antwoord.

Jezus is daar wel degelijk aan het woord, lees het even goed door.
Blijf je proberen mij zwart te maken of ga je inhoudelijk discussie voeren?  

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Dat beloof ik:

Of kun je wellicht gif drinken zonder dood te gaan: (Marcus 16:17)  En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

Dus je wilt betwisten dat dit waar is. Dat kan ik begrijpen als je de meeste christenen observeert, maar dat zegt meer over de waarachtigheid van hun geloof dan over de waarachtigheid van deze tekst.

57 minuten geleden zei Hermanos2:

Dacht je dat ik je kom opzoeken? 

Je hebt teveel films gezien. 

Ah gezellig Hermanos, je bent er weer. Fijne paasdag gehad?

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Mohawk:

Daarom moest ik op jullie aarde neerdalen, om die lichamelijk gevormde Adam in een geestelijke te veranderen, opdat hij ooit in mijn geestenrijk zal passen.

Genesis kan de prullenbak in geloof ik als ik jou zo lees.

6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Of kun je wellicht gif drinken zonder dood te gaan: (Marcus 16:17)  En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

Dit stond niet in het oorspronkelijke Marcus. De wetenschap heeft achterhaald dat dit een toegevoegde tekst is. In de NWV komt deze niet eens voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Genesis kan de prullenbak in geloof ik als ik jou zo lees.

Nou nee, ik vind Genesis een bijzonder boek, het is een van mijn favorieten ... Alhoewel ..., Jesaja is ook prachtig .., Ach wat klets ik nou ..,, alle bijbelse geschriften zijn voor mij van grote waarde, het is de basis van mijn geloof.

Wat je citeert is niet wat ik geschreven heb.

Maar wat het lezen van openbaringen betreft: 

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Mohawk:

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten,

Vooral niet als ze iets zeggen wat de Bijbel niet zegt!

Genesis 2:7 En Jehovah God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem, en de mens werd een levend wezen.

Genesis 1:31 zegt dat alles wat geschapen was zeer goed was, dus ook de mens uit het stof.

Daarna zag God alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. En het werd avond en het werd morgen: de zesde dag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei sjako:

Vooral niet als ze iets zeggen wat de Bijbel niet zegt!

Genesis 2:7 En Jehovah God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem, en de mens werd een levend wezen.

Genesis 1:31 zegt dat alles wat geschapen was zeer goed was, dus ook de mens uit het stof.

Daarna zag God alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. En het werd avond en het werd morgen: de zesde dag.

Luister Sjako, als je alle openbaringen zou lezen van de schrijvers waarvan ik slechts een paar citaten heb geplaatst, zul je ontdekken dat deze openbaringen nergens in strijd zijn met de Bijbel, omdat deze openbaringen op de bijbelse geschriften zijn gebaseerd.

Maar belangrijker is dat de geest van de antichrist nooit openbaringen kan geven waarin hij zijn eigen nederlaag omschrijft. Hij kan ook nooit openbaren waarom God zelf in het vlees naar de aarde is gekomen en onder ons heeft geleefd, hij kan nooit openbaren waarom en hoe God zelf het offer aan het kruis heeft gebracht. Hij kan ook het doel niet verklaren dat God met de schepping heeft, eigenlijk heeft hij niets zinnigs te zeggen.

Daaraan kunnen wij openbaringen van profeten toetsen, ik nodig je van harte uit om dat te doen.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Alles wat we hier in de gevallen natuur aanschouwen, alles dat is geschapen – organische en anorganische natuur – ontspringt uit één Idee, één Plan. Het is een systeem als een kettingreactie en is onderdeel van één Lichaam. Er is daarom ook een volledige onderlinge samenhang tussen alle schepselen en scheppingen op deze planeet. En alles heeft zijn eigen plaats in het grote Geheel waarmee het is verbonden.

Oppervlakkig beschouwd is de nauwe samenhang tussen schepsel en schepping binnen het dualistische veld een grote schoonheid: het schepsel dat nauw is verweven met deze natuur, gehuld in een dracht dat volmaakt is aangepast aan deze natuur en zijn ontstaansrecht dat berust op deze natuur. Bij nader onderzoek en verificatie vinden we echter dat deze schoonheid grotendeels uiterlijke schijn is en dat in werkelijkheid deze verbintenis slechts onderworpenheid is. Want de geestelijke natuur die de gevallen dualistische wereld bezielt en daar ook één mee is – de geest die leven schenkt aan alle scheppingen en schepselen binnen deze ongoddelijke wereld – is afscheidend van aard; het gedijt in een wereld van tegenstellingen en contrasten.

Alles in de dualistische natuur zet zich aan tot individualisering om zijn eigen afzonderlijke doelen te bereiken. Ieder individu, geboren in dualiteit moet zichzelf daarom aanpassen aan wetten die tijd en ruimte bestieren; wetten van afzondering, zorgen, strijd om het bestaan en de wetten van de dood. Deze wetten – expressies van de gevallen geest van dualiteit – vormen de grote en giftige wraakgodin van de mensheid en heeft op Aarde geleid tot onvoorstelbaar veel ellende en narigheid. Hierdoor kwam de massa ertoe om zich te schikken in alle theorieën en praktijken van natuurlijk zelfbehoud, terwijl maar een heel klein percentage van de mensheid wanhopig op zoek is naar eenwording, hereniging met God, orde, rust, evenwicht en harmonie in deze dualistische wereld. Natuurlijk heeft zo’n zoektocht op het horizontale vlak geen kans van slagen, omdat het onmogelijk is een dergelijke hereniging te verwezenlijken in een bestaansveld dat daarvoor niet geschikt is. Daarom zal elke poging in die richting onvermijdelijk falen. Integratie is niet mogelijk, hooguit op zijn best een verdere kristallisatie, een uitgesteld effect van de natuurlijke processen van atrofie, verbonden aan de uit nood geboren natuur* van geboorte en dood.

* Deze dichte wereld werd heel lang geleden gevestigd door de Elohim als een noodmaatregel, een bestaansveld in quarantaine, zodat de gevallen mensheid gered zou kunnen worden van uiteindelijke vernietiging. De mensheid kreeg aldus de gelegenheid om zichzelf te verlossen van deze uit nood geboren natuurorde, maar helaas, het raakte het zicht op zijn missie duizenden en duizenden jaren geleden kwijt. Daarom zal het menselijke ras nu getuige zijn van een Christus interventie die plaats vindt aan het eind van wereldcycli, zoals die waarin we thans leven.

Lees meer:  https://www.wake-up-call.be/news/a2de-waarschuwing/

De ‘Terugkomst van Christus’ aan het eind van de cyclus, de terugkeer van het Avatarbewustzijn, probeert al diegenen te verzamelen die ware Eenwording zoeken en die daar ook klaar voor staan. Het drijft hen voorwaarts naar dat grootse proces van Hergeboorte. Daarom zijn wij, die dit Pad willen bewandelen, al begonnen om principieel afscheid te nemen van de grote desillusie van deze wereld; om in praktische zin de Weg op te gaan die leidt tot omzetting en vernieuwing. Een dagelijks afwenden van de oude natuur en een dagelijkse groei en opbloei in lijn met de nieuwe Natuur, in perfecte harmonie met de op Johannes en Christus gerichte wetten. We hebben echter gezien dat het dualistische veld, de natuurlijke staat waaruit we zijn geboren, zich niet kan verenigen met dit proces van Hergeboorte dat gaat plaatsvinden. Het komt in opstand en probeert ons tegen te houden om redenen van zelfbehoud. Daarom zullen alle aspecten van dualiteit, wanneer we deze wereld van lijden en dood willen verlaten, tegen ons gaan vechten met al zijn schepselen en zijn scheppingen, vanaf het moment dat het duidelijk wordt dat het ons niet met zijn elektromagnetische krachten kan tegenhouden.

Tijdens de telkens terugkerende kringloop van de kosmische cycli zijn er echter periodes waarin het grote verlossingsproces via Hergeboorte gemakkelijker en sneller verloopt. Zulke periodes volgen direct op de periodes waarin het dualistische veld is gezuiverd van alle disharmonie en kwaad. In voorafgaande cycli echter kwam altijd wel weer het kwaad terug om zich opnieuw te verzamelen voor de aanval op het ware Leven. Dit werd ook in de hand gewerkt omdat deze wereld, dit levensveld, een gevallen of ongoddelijke menselijke natuur koestert. Maar telkens weer wordt met zo’n reiniging beoogd om de deur naar Bevrijding te openen voor alle microkosmossen* die in deze gevallen wereld zitten opgesloten.Lees meer: https://www.wake-up-call.be/news/a2de-waarschuwing/ 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dank Thom, dat is in een andere bewoording geschreven dan ik gewend ben. Maar na de citaten aandachtig gelezen te hebben stemt het wel overeen met de openbaringen die ik ken, waaronder de bijbelse geschriften.

Er is alleen één regel die op zich wel klopt maar denk ik wel een toelichting verdient.

"de geest die leven schenkt aan alle scheppingen en schepselen binnen deze ongoddelijke wereld – is afscheidend van aard; het gedijt in een wereld van tegenstellingen en contrasten."

"de geest die leven schenkt aan alle scheppingen en schepselen" is de Liefde.

"is afscheidend van aard" omdat de Liefde alles afscheidt wat geen liefde is.

De Liefde "gedijt in een wereld van tegenstellingen en contrasten" omdat zowel goed als kwaad de Liefde een dienst bewijst.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Mohawk:

"de geest die leven schenkt aan alle scheppingen en schepselen binnen deze ongoddelijke wereld – is afscheidend van aard; het gedijt in een wereld van tegenstellingen en contrasten."

Ik denk dat het woordje 'binnen' deze ongoddelijke wereld, de geest toont die hier heerst. (Want de geestelijke natuur die de gevallen dualistische wereld bezielt en daar ook één mee is..)

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

Ik denk dat het woordje 'binnen' deze ongoddelijke wereld, de geest toont die hier heerst. (Want de geestelijke natuur die de gevallen dualistische wereld bezielt en daar ook één mee is..)

De geest die heerst binnen deze ongoddelijke wereld kan geen leven schenken aan alle scheppingen en schepselen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Wat heeft de wereld aan dat wat de Bijbel wel zegt, als niemand dat leest of begrijpt? 

Des te gevaarlijker.

2 uur geleden zei Mohawk:

Maar belangrijker is dat de geest van de antichrist nooit openbaringen kan geven waarin hij zijn eigen nederlaag omschrijft.

Hij is er slim genoeg voor. Hij wilt zoveel mogelijk mensen het moeras in trekken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Mohawk:
14 minuten geleden zei thom:

Ik denk dat het woordje 'binnen' deze ongoddelijke wereld, de geest toont die hier heerst. (Want de geestelijke natuur die de gevallen dualistische wereld bezielt en daar ook één mee is..)

De geest die heerst binnen deze ongoddelijke wereld kan geen leven schenken aan alle scheppingen en schepselen.

Waarom niet? Het is toch een quarantaine schepping met; Alles in de dualistische natuur zet zich aan tot individualisering om zijn eigen afzonderlijke doelen te bereiken. Ieder individu, geboren in dualiteit moet zichzelf daarom aanpassen aan wetten die tijd en ruimte bestieren; wetten van afzondering, zorgen, strijd om het bestaan en de wetten van de dood.

Het is het leven in een wereld die het werkelijke leven niet heeft, maar bestaat uit vergankelijkheid en tijdelijkheid. Maar wel functioneert.

Daarom; onderzoek de geest, of die uit God is.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Mohawk:
9 uur geleden zei Dat beloof ik:

Of kun je wellicht gif drinken zonder dood te gaan: (Marcus 16:17)  En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

Dus je wilt betwisten dat dit waar is.

Ach, betwisten... het is gewoon onzin. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Thom, de tekst die je citeert van Thenewcallgroup waardeer ik anders dan een openbaring van God zelf. Als je bijvoorbeeld de openbaringen neemt die ik heb geciteerd is het God zelf die spreekt. En dat is vooral het soort openbaringen waar ik me in verdiep. Ook in de bijbelse geschriften wordt door profeten op een wijze geprofeteerd dat het God zelf is die spreekt. Dat is ook het verschil tussen de geschriften van de profeten en die van de discipelen in de Bijbel. De schrijver die het stuk geschreven heeft wat jij citeert is mogelijk een discipel, maar geen profeet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Ieder zijn taak.

Wat ik geloof is heel simpel uit te leggen, ik geloof wat Jezus zegt. Ik ben geen volgeling van de Bijbel, van Paulus, Petrus, Timoteüs, Titus, Filemon, Jacobus , Johannes en vele anderen. Ik ben ook geen volgeling van een kerk. Ik ben een volgeling van Jezus. En alleen dat wat Hij door zijn geest aan mij openbaart door middel van schrift, door profeten of door de innerlijke stem, geloof ik. Alleen wat Jezus zegt is voor mij maatgevend. Al het andere schiet tekort maar kan wel geïnspireerd zijn door Gods geest en daarom vind ik het de moeite waard om mij in de rest van de bijbelse geschriften te verdiepen, de uitleg van Zijn geest is daarbij wel belangrijk omdat de waarheid verborgen ligt in de schrift. Maar profeten spreken of schrijven uit Zijn naam en fungeren als spreekbuis voor God zelf, dat is het verschil, dan is het God zelf die aan het woord is. En gelukkig heeft Jezus woord gehouden en zijn er ook in deze tijd ware profeten die in Zijn naam verkondigen wat Hij de mensen aan opheldering wil verschaffen, omdat het einde van deze verlossingsperiode nadert.

Mijn taak is te doen wat Jezus van mij vraagt en die vraagt mij nu te stoppen want het is bedtijd. Dus bij deze wens ik jullie allen een goede nachtrust. Tot later X

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Mohawk:

Wat ik geloof is heel simpel uit te leggen, ik geloof wat Jezus zegt. Ik ben geen volgeling van de Bijbel, van Paulus, Petrus, Timoteüs, Titus, Filemon, Jacobus , Johannes en vele anderen.

De vraag rijst dan,  waarop je baseert wat Jezus zegt.  Zelf heeft  hij niets opgeschreven dat bewaard is gebleven en er is alleen dat wat door anderen is opgeschreven.  Dat staat in de bijbel,  maar daar baseer jij je volgens eigen zeggen niet op. 

5 uur geleden zei Mohawk:

Maar profeten spreken of schrijven uit Zijn naam en fungeren als spreekbuis voor God zelf, dat is het verschil, dan is het God zelf die aan het woord is.

 Nee,  dan zijn de profeten aan het woord. 

5 uur geleden zei Mohawk:

Mijn taak is te doen wat Jezus van mij vraagt en die vraagt mij nu te stoppen want het is bedtijd

 Hij vertelt je naar bed te gaan maar heeft profeten nodig die in Zijn naam verkondigen wat Hij de mensen aan opheldering wil verschaffen?

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

De vraag rijst dan,  waarop je baseert wat Jezus zegt.  Zelf heeft  hij niets opgeschreven dat bewaard is gebleven en er is alleen dat wat door anderen is opgeschreven.  Dat staat in de bijbel,  maar daar baseer jij je volgens eigen zeggen niet op. 

Ik herken Zijn stem.

Jezus heeft zelf inderdaad niets opgeschreven en ook de Bijbel heeft Hij niet geschreven, het komt er dus op aan dat ik Zijn stem herken in dat wat wordt gezegd en is geschreven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Mohawk:

Al het andere schiet tekort maar kan wel geïnspireerd zijn door Gods geest en daarom vind ik het de moeite waard om mij in de rest van de bijbelse geschriften te verdiepen, de uitleg van Zijn geest is daarbij wel belangrijk omdat de waarheid verborgen ligt in de schrift.

En Zijn geest is datgene wat Hem toont in diegene die Hem aangenomen hebben. Het draait om Hem in ons; Geest zoekt Geest schrijf ik wel eens. Dus de bijbel spreekt inderdaad, moet spreken, tot hen die Hem zoeken én uit/door en tot hen, die Hem tonen.

De toon is de vibratie Gods, het Woord.

En dat kan door gebracht worden door de mens die Hem liefheeft, en die Hij liefheeft, omdat zij Hem dienen.

Maar wat is een profeet?

Ik bedoel daarmee, bestaat die nog dan, als het Woord door de Zoon gebracht wordt.

 

18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.

19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.

26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid