Spring naar bijdragen

Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood


Aanbevolen berichten

24 minuten geleden zei Hermanos2:

Jezus zegt dat we onze naaste moeten liefhebben. En Hij zegt dat we gedoopt moeten worden. 

Bij het scheiden van de schapen en de bokken wordt daar op geoordeeld? Jij bent niet gedoopt, jij wel, jij niet, wel, niet, oh nog nat achter de oren loop maar door..ūüėź

Math. 25 sv

34¬†Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! be√ęrft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?

38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?

39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?

40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 387
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderz

Amen Thom Maar alleen Zijn schapen herkennen de stem van hun Herder en volgen Hem.

Moordenaar aan het kruis dan?

4 minuten geleden zei Mohawk:

Misschien is het handig om een gebod niet te verwarren met een advies. Er is geen tweede gebod, ook geen derde, vierde en vijfde. Verder is het van belang om te weten wat "de doop" precies inhoud, welke geestelijke betekenis erachter schuil gaat, net als bij de geestelijke betekenis van het avondmaal, wat zoveel betekent als het eten en drinken, het tot je nemen van het woord van God, wat vlees geworden is en op aarde onder de mensen heeft geleefd. Dus je blind staren op de uiterlijke vertoning van de doop en het avondmaal snijdt geen hout, het heeft geen waarde. Hooguit misschien voor de gelovige zelf maar een ware gelovige heeft geen uiterlijk vertoon nodig, want alles speelt zich af in zijn hart. 

Als Jezus zelf niet gedoopt was, dan zou ik je verklaring aannemelijk vinden. 

De doop wordt nergens beschreven als uiterlijk vertoon of als een optie voor de gelovige. Tijdens en na Jezus' leven werden er velen gedoopt. 

Het avondmaal is ook geen uiterlijk vertoon. Jezus at het avondmaal met zijn discipelen in een ruimte. Zonder gasten. Dit staat in contrast met Zijn publieke optreden. 

14 minuten geleden zei thom:

Bij het scheiden van de schapen en de bokken wordt daar op geoordeeld? Jij bent niet gedoopt, jij wel, jij niet, wel, niet, oh nog nat achter de oren loop maar door..ūüėź

Math. 25 sv

34¬†Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! be√ęrft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?

38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?

39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?

40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Ik ken ook een tekst 

1 Peter 3:21 

... baptism that now saves you... 

good conscience toward God... It saves you by the resurrection of Jesus Christ. 

(New international version) 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Hermanos2:

Als Jezus zelf niet gedoopt was, dan zou ik je verklaring aannemelijk vinden. 

De doop wordt nergens beschreven als uiterlijk vertoon of als een optie voor de gelovige. Tijdens en na Jezus' leven werden er velen gedoopt. 

Het avondmaal is ook geen uiterlijk vertoon. Jezus at het avondmaal met zijn discipelen in een ruimte. Zonder gasten. Dit staat in contrast met Zijn publieke optreden. 

Je hoort mij toch niet zeggen dat je je niet moet laten dopen. Ik leg alleen uit dat er van de symbolische vorm op zichzelf geen kracht uit gaat en als zodanig niet van waarde is als het hart er niet bij betrokken is en de geestelijk waarheid achter deze symboliek begrijpt. Stel iemand komt vlak voor zijn einde tot geloof en er is geen water in de buurt want hij hangt aan een kruis. Zal water hem redding brengen of is het zijn geloof wat hem redding brengt?

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik ken ook een tekst 

1 Peter 3:21 

... baptism that now saves you... 

good conscience toward God... It saves you by the resurrection of Jesus Christ. 

(New international version) 

20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;

Zeker een mooie uitleg voor doop.

Er is een geloof, en er is een doop.. en die vraag kan men, of moet men zich elk moment bewust zijn.

Het is de weg recht maken voor Hem..

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Mohawk:

Je hoort mij toch niet zeggen dat je je niet moet laten dopen. Ik leg alleen uit dat er van de symbolische vorm op zichzelf geen kracht uit gaat en als zodanig niet van waarde is als het hart er niet bij betrokken is en de geestelijk waarheid achter deze symboliek begrijpt. Stel iemand komt vlak voor zijn einde tot geloof en er is geen water in de buurt want hij hangt aan een kruis. Zal dat water hem redding brengen of is het zijn geloof wat hem redding brengt?

De doop wordt voorafgegaan door tot geloof komen, berouw en bekering. Dat is de veranderde toestand van het hart. De doop is de logische volgende stap. 

Ik schreef al dat Jezus wellicht onderscheidt of iemand bewust Zijn oproep negeert, of er fysiek niet toe in staat is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dopen in water is de symbolische uiting van de bekering, daarna begint de weg waarin wij ons onderdompelen (dopen) in Zijn wil. En dit onderdompelen in Gods wil gaat gepaard met heel veel strijd, omdat wij tegen onszelf, tegen onze eigenliefde in opstand moeten komen en deze strijd doorgaat tot de laatste dag. Maar ik ben twee keer gedoopt dus mij zal het zeker lukken om deze strijd als overwinnaar af te ronden, met de hulp van mijn liefdevolle Vader bereik ik het doel wel dat Hij met mij heeft. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei sjako:

Misschien de Bijbel nog eens lezen. Het zou als gelovige ego√Įstisch zijn het geloof dat als enige eeuwig leven geeft voor jezelf te houden. Als de eerste Christenen de geboden van Christus niet hadden opgevolgd dan hadden we nu niet samen op dit forum kunnen discussi√ęren over het Christendom, want dat zou er niet geweest zijn.

Mattheus 28:19 Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest,  20 en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.’

Wanneer je dit doet zal onze Heer met ons zijn.

Je bent sowieso ongehoorzaam aan Jezus als je in plaats van het evangelie Armaggedon predikt, zoals jullie doen. Gelukkig is God heel barmhartig en liefdevol. Hij kijkt ons hart aan. Misschien is er dus ook voor jou nog hoop.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Thinkfree:

Roem niet in het vlees.

Zeikert

mod sjako. Beetje op je woorden letten.

Het is voor veel christenen toch maar moeilijk te begrijpen dat alleen de liefde in het hart maatgevend is voor God, die immers de Liefde zelf is. Wat is er nou zo moeilijk aan het evangelie van de liefde dat Jezus heeft verkondigd op aarde dat er zo weinig christenen zijn die dat snappen. Er kan maar een verklaring zijn ..; gebrek aan liefde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Willempie:

Je bent sowieso ongehoorzaam aan Jezus als je in plaats van het evangelie Armaggedon predikt, zoals jullie doen. Gelukkig is God heel barmhartig en liefdevol. Hij kijkt ons hart aan. Misschien is er dus ook voor jou nog hoop.

We prediken geen Armageddon. We prediken God en Jezus liefde dat ze voor ons een groot offer hebben gebracht. Wij zien uit naar Jezus wederkomst. Een belangrijk onderwerp in het evangelie. Denk aan de beleidvolle en dwaze maagden. En jij kan helemaal niet oordelen of er hoop is. Daar ga jij niet over. Het getuigt van arrogant gedrag door op Gods rechterstoel te gaan zitten. Pas maar op. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Dus als Jezus zegt dat we het avondmaal blijven doen om Hem te gedenken, dan hoeft Hij niet serieus genomen te worden. 

We nemen het natuurlijk uiterst serieus. Maar het begrip genade kan niet samengaan met voorwaarden. Anders is het geen genade meer maar een transactie. Nogmaals: Ik denk dat de sacramenten bedoeld zijn om ons te helpen, niet als voorwaarden om gered te worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

En in de liefde moet je ook een grap kunnen maken of elkaar voor rotte vis uitmaken. In de liefde moet je de ander ook kunnen tegenspreken of vermanen als daar aanleiding toe is. De liefde verschuilt zich niet achter vrome woorden en ook niet achter schijnheilig gedrag, vandaar dat ik een andere bewoording naar Thinkfree gericht geoorloofd vond, we zijn toch geen mietjes ... Laten we elkaar ondersteunen in plaats van elkaar bestrijden. Christenen zouden daar het goede voorbeeld in kunnen geven als ze werkelijk geloven wat het evangelie predikt, de liefde voor de naaste uit liefde voor God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei sjako:

We prediken geen Armageddon. We prediken God en Jezus liefde dat ze voor ons een groot offer hebben gebracht. Wij zien uit naar Jezus wederkomst. Een belangrijk onderwerp in het evangelie. Denk aan de beleidvolle en dwaze maagden. En jij kan helemaal niet oordelen of er hoop is. Daar ga jij niet over. Het getuigt van arrogant gedrag door op Gods rechterstoel te gaan zitten. Pas maar op. 

Uit jouw woorden blijkt dat je God en Jezus als twee verschillende entiteiten beschouwd, waaruit spreekt dat je de menswording van God ontkent en derhalve dat God zelf het offer aan het kruis uit liefde heeft gebracht. Dat is tegenstrijdig aan de waarheid en dus dwaling. Waarom aan mensen het armageddon verkondigen als je de sleutel naar de redding van hun ziel niet aan kunt reiken? Dan verspreid je alleen het aandeel van Gods tegenstander in het verhaal en laat je de verlossing achterwege. En geloof me nou maar dat lidmaatschap van een organisatie die niet het ware evangelie predikt geen redding brengt, voor hunzelf niet en ook niet voor de mensen die zij trachten te bekeren tot hun geloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Luister Sjako .., ik beschouw je als een vriend, als broeder die ik liefheb en daarom wil waarschuwen voor het verkondigen van dwaling. Dat geld ook voor al mijn andere broeders en zusters die verstrikt zijn geraakt in dwaling en deze dwaling verkondigen. Dwaling is het werk van Gods tegenstander en ik kan niet anders dan daar tegen in opstand komen. Ik kan niemand gelijk geven die geen gelijk heeft, wat overigens niet wil zeggen dat ik alles weet. Maar dat wat Gods geest mij heeft geopenbaard is het evangelie van de liefde en het gevaar van dwaling. Door het kruis op me te nemen en dezelfde weg te gaan die Jezus ging, zij het met vallen en opstaan maar ik ben niet zonder hulp als ik daar om vraag. En mijn ervaring is dat dwaling gelijk staat aan gif dat door de duisternis wordt verspreid. Gif dat de mens in zijn denken verward en in de weg staat tussen de mens en God, onze Vader en Schepper van eeuwigheid. Alleen de waarheid maakt vrij dus er is alles aan gelegen om de waarheid te zoeken en te verdedigen als Zij vanuit de duisternis wordt aangevallen. En waarheid kan alleen uit de liefde voortkomen, niet uit dode letters, niet uit een misvormde leer, niet uit het naleven van geboden die ons niet zijn opgelegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is de bedoeling dat het geloof in ons levend wordt. Dat kan maar op één manier; door de geestvonk van God, die in ieder van ons aanwezig is, op te laten vlammen. Dat gebeurt als wij onbaatzuchtige naastenliefde in praktijk brengen en daarvoor hoeft een mens geen christen te zijn. De geestvonk in ons overtuigd ons dan van de werkzame kracht van de liefde en de mens verlangt naar meer. Pas als de mens een zekere graad van liefde heeft bereikt en als voorwaarde daarvan zijn eigenliefde heeft bestreden, wordt het de mens meer en meer duidelijk wat God van hem verlangt en de geestvonk in de mens zal de menswording van God en het offer dat door de Liefde is gebracht ook begrijpelijk maken. Dan komt het besef dat Jezus God is, dat het God zelf was die zich in de mens Jezus zichtbaar heeft gemaakt en onder de mensen heeft geleefd. Omdat Hij als eeuwig licht de mensen niet tegemoet kon treden bediende God zich van een menselijk lichaam, waarvan de ziel vervult was van liefde voor de Vader en zo de eenwording van de Vader en de Zoon tot stand kon worden gebracht, daarmee heeft God zichzelf ook de naam Jezus gekozen en wil dat wij Hem vragen in Zijn naam, die boven alle namen geheiligd is. En de mens die dat van harte gelooft en als waarheid belijd aan zijn medemensen neemt daarmee gewillig het kruis op zich en is dan ook gered van de dood. Want met het openlijk belijden van de waarheid brengen wij onszelf in gevaar en trekken de aandacht van Gods tegenstander, die onze zwakke plekken kent en alles zal proberen om de mens die tot geloof komt te misleiden. En daarvoor maakt hij dankbaar gebruik van kerkelijke organisaties die dwaling verspreiden, zodat het vlammetje weer gedoofd wordt en het licht weer uit gaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Mohawk:

Het is de bedoeling dat het geloof in ons levend wordt. Dat kan maar op één manier; door de geestvonk van God, die in ieder van ons aanwezig is, op te laten vlammen. Dat gebeurt als wij onbaatzuchtige naastenliefde in praktijk brengen en daarvoor hoeft een mens geen christen te zijn. De geestvonk in ons overtuigd ons dan van de werkzame kracht van de liefde en de mens verlangt naar meer. Pas als de mens een zekere graad van liefde heeft bereikt en als voorwaarde daarvan zijn eigenliefde heeft bestreden, wordt het de mens meer en meer duidelijk wat God van hem verlangt en de geestvonk in de mens zal de menswording van God en het offer dat door de Liefde is gebracht ook begrijpelijk maken. Dan komt het besef dat Jezus God is, dat het God zelf was die zich in de mens Jezus zichtbaar heeft gemaakt en onder de mensen heeft geleefd. Omdat Hij als eeuwig licht de mensen niet tegemoet kon treden bediende God zich van een menselijk lichaam, waarvan de ziel vervult was van liefde voor de Vader en zo de eenwording van de Vader en de Zoon tot stand kon worden gebracht, daarmee heeft God zichzelf ook de naam Jezus gekozen en wil dat wij Hem vragen in Zijn naam, die boven alle namen geheiligd is. En de mens die dat van harte gelooft en als waarheid belijd aan zijn medemensen neemt daarmee gewillig het kruis op zich en is dan ook gered van de dood. Want met het openlijk belijden van de waarheid brengen wij onszelf in gevaar en trekken de aandacht van Gods tegenstander, die onze zwakke plekken kent en alles zal proberen om de mens die tot geloof komt te misleiden. En daarvoor maakt hij dankbaar gebruik van kerkelijke organisaties die dwaling verspreiden, zodat het vlammetje weer gedoofd wordt en het licht weer uit gaat.

Mooi geschreven, herkenbaar. Ik zoek ook wel naar iets om te doen met mijn geloof, maar het kan net mijn zelfzuchtige menselijkheid onder controle houden, dus ik heb weinig hoop op mooie geloofsdaden.

 

bewerkt door Noel2
Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Noel2:

Voorwaarden voor verlossing. Ik weet het niet. Anderen helpen dichterbij verlossing te komen is wel edel. Staat er iets in de Bijbel over voor iedereen een uniek pad?

Als je een innige verbinding aangaat met God, en door deemoedig gebed Jezus Christus in je hart naar binnen laat, door Zijn offer in de mens Jezus te aanvaarden en de naastenliefde met alles wat in je is na te streven, ben je verlost. Je hebt dan wel een zware strijd te volbrengen zolang je nog als mens op aarde leeft maar je bent verlost. Wie eenmaal de ware verbinding tot stand heeft gebracht hoeft niet meer te vrezen voor de dood. Zijn ziel zal zeker worden toegelaten tot het lichtrijk, het koninkrijk van God, als de ziel zich van het lichaam scheidt. Zolang de mens nog op aarde leeft zal hij ook strijd moeten leveren tegen de duisternis, tegen dwaling, tegen eigenliefde en alles wat uit de koker van de satan komt. Maar een liefdevol mens gaat niet verloren, ook niet als zij tijdens haar leven als mens het christendom niet omarmt heeft. Zij zal bij het betreden van het hiernamaals in kennis van de waarheid worden gesteld en heeft dan ook geen moeite of weerstand om de waarheid aan te nemen. Uiteraard bewandeld God met ieder van ons een ander pad, maar Zijn liefde geldt iedereen en niemand zal het ontberen aan aanwijzingen die naar de waarheid leiden. Het is alleen aan onszelf gelegen of wij ons laten verblinden door schijnlichten, die ons onherroepelijk naar de afgrond voeren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei thom:

Als je de doop zo nauw neemt, zo letterlijk, hoe zie je de verlossing dan?

Als het dopen persé onderdompeling is in water, wat wordt er verlost en waarvan?

https://scottjhiggins.com/the-ot-sacrificial-system-was-very-different-to-what-i-have-always-assumed-and-it-changes-the-way-i-understand-jesuss-death/

Misschien vind je dit artikel wel interessant. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Nee, ik vroeg dit aan jou, omdat het onderdompelen in een vloeistof zo belangrijk is. Wat heeft dat te maken met wat verlost wordt wat de ziel aangaat, en niet de materie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch ge√Įntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid