Spring naar bijdragen

Je moet de overheid gehoorzaam zijn


Aanbevolen berichten

Wat bedoeld Paulus precies in zijn schriften met gehoorzamen van de overheid. En hoever moet je gaan in je gehoorzaamheid?

Of hoe vat jij 2 Peter 2:10 op of Romeinen 13:1-2?

Betekent Romeinen 13:1-2 dus ook dat bijvoorbeeld de Duitsers hoe dan ook Hitler moesten steunen of dat zij anders onder het oordeel vielen? 

Zou volgens Paulus ook Dani√ęl en zijn metgezellen onder het oordeel vallen omdat zij de wetgeving van Nebukadnezar weigerden?

Tot hoe ver kan je gehoorzamen van de overheid als excuus nemen?

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • leren_schoen changed the title to Je moet de overheid gehoorzaam zijn
  • Antwoorden 97
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

We dienen de overheid te gehoorzamen door onze belastingen tijdig te betalen, haar wetten te gehoorzamen voor zover zij niet in strijd zijn met het geloof, goede werken binnen de samenleving te verric

Doorlezen is ook belangrijk vooral in context met dit. 4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is God

Je geweten wordt gevormd door wat God zegt. Dat is het hem nu juist. De grens is moeilijk vast te stellen. Niet voor iedere situatie is het zo zwart/wit. Dus moet je iedere situatie bekijken naar wat

lijkt mij wel duidelijk he , als een leider opstaat tegen Israel zoals Hitler dan denk ik dat het wel duidelijk is of toch nietūüßź¬†want recentelijk heeft de hervormde kerk toegegeven weg hebben gekeken toen de joden naar de vernietigings kampen werden afgevoerd en dit na 70 jr. Kijk als een overheid ingaat op zodanige wijze je wel ernstig rekening moet houden dat niet volgens het woord van God kan. Wij buigen alleen voor koning Jezus en dat ook in deze pandemie moeten wij bidden en waakzaam zijn. als het onze vader ons oproept en leidt ons niet verzoeking dan mogen we ervan uitgaan dat God ons bij zal staan omdat wij Hem willen gehoorzamen. Maar Gods Geest zal ons bijstaan als het nodig is en ons openbaren wat de antichristelijke geest wil.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-12-2020 om 23:24 zei leren_schoen:

Zou volgens Paulus ook Dani√ęl en zijn metgezellen onder het oordeel vallen omdat zij de wetgeving van Nebukadnezar weigerden?

Tot hoe ver kan je gehoorzamen van de overheid als excuus nemen?

De verraders van Anne Frank en Sophie Scholl gehoorzaamden de overheid. Hannie Schaft werd vermoord, omdat ze ongehoorzaam waren. De Bijbel lijkt me duidelijk. Wanneer mensen onterecht gevangen genomen worden, of wanneer mensen onredelijke maatregelen moeten naleven, grijpt God in:

"En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten...."

Deze engel gehoorzaamde de overheid dus niet. Petrus was ook duidelijk: "Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen."

En, daarmee is alles gezegd. Wanneer een overheid onze vrijheid in Christus beperkt, door ons bijvoorbeeld te verbieden demonen uit te drijven of op zieken de handen te leggen, of wanneer de kerkgang wordt belemmerd, of wanneer we niet mogen reizen, of wanneer we verplicht worden tot medische handelingen, dan hoeven we de overheid beslist niet te gehoorzamen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Christen56:

Kijk als een overheid ingaat op zodanige wijze je wel ernstig rekening moet houden dat niet volgens het woord van God kan.

Maar Gods Geest zal ons bijstaan als het nodig is en ons openbaren wat de antichristelijke geest wil.

Toch hoor ik regelmatig ook van christenen dat we de overheid moeten gehoorzamen. Dit stamt af van het volgende vers: sorry ik gebruik¬†SV die is makkelijk te kopi√ęren van de site.

Romeinen13:1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.

Dus ook waarom veel christenen de nazi’s loyaal waren. Is het dan wel zo makkelijk en duidelijk? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei leren_schoen:

Toch hoor ik regelmatig ook van christenen dat we de overheid moeten gehoorzamen. Dit stamt af van het volgende vers: sorry ik gebruik¬†SV die is makkelijk te kopi√ęren van de site.

Romeinen13:1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.

Dus ook waarom veel christenen de nazi’s loyaal waren. Is het dan wel zo makkelijk en duidelijk? 

Doorlezen is ook belangrijk vooral in context met dit.

4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.

5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.

Men gaat uit van een overheid of macht die God dient, en het volk ten goede.

Link naar bericht
Deel via andere websites

ja oke als je dit zo leest dan snap ik je wel. Maar kijk eens wat onze overheid op dit moment doet. Uit de grondwet is God verbannen , onze wetten kwamen juist voort uit de tien geboden , Gij zult niet doden bijv , wat doet onze overheid met het euthanasie beleid die word alleen maar meer verruimd wat volgens mij ingaat op het gebod gij zult niet doden ook niet als je het zelf wil welke rede je ook hebt of hoe zwaar ook , zou God dan niet meer bij machte zijn ons te verlossen? Ja God verlost ons. kijk ik heb zoveel meegemaakt dat ik in principe alle rede heb om er een einde aan te maken¬† het leiden was heftig in mijn leiden en ik zou genoeg rede om mij te laten euthaniseren , maar ik geloof God dat Hij bij machte is mijn leven en dat van al die mensen die lijden het leed te verlichten. Lijden is vreselijk ūüėĘ lichamelijk en geestelijk , maar wij hebben dit leven ontvangen en ik vind dat je er vanaf moet blijven , het is een geschenk. door de zonde is lijden negatief en een zwaar beladen woord geworden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Christen56:

ja oke als je dit zo leest dan snap ik je wel. Maar kijk eens wat onze overheid op dit moment doet. Uit de grondwet is God verbannen , onze wetten kwamen juist voort uit de tien geboden , Gij zult niet doden bijv , wat doet onze overheid met het euthanasie beleid die word alleen maar meer verruimd wat volgens mij ingaat op het gebod gij zult niet doden ook niet als je het zelf wil welke rede je ook hebt of hoe zwaar ook , zou God dan niet meer bij machte zijn ons te verlossen? Ja God verlost ons. kijk ik heb zoveel meegemaakt dat ik in principe alle rede heb om er een einde aan te maken¬† het leiden was heftig in mijn leiden en ik zou genoeg rede om mij te laten euthaniseren , maar ik geloof God dat Hij bij machte is mijn leven en dat van al die mensen die lijden het leed te verlichten. Lijden is vreselijk ūüėĘ lichamelijk en geestelijk , maar wij hebben dit leven ontvangen en ik vind dat je er vanaf moet blijven , het is een geschenk. door de zonde is lijden negatief en een zwaar beladen woord geworden.

Welkom trouwens. Probeer een bericht in de toekomst te citeren voor overzichtelijkheid en (ik) vraag de heer om genade en verlichting van leed voor je(zelf). 

Dat is de hamvraag. 

De overheden en zijn medewerkers zijn van deze wereld en niet van zijn koninkrijk.  Maar toch moeten we ons onderschikken aan deze machten zodat deze machten ons niet oordelen/doden. 

Tot hoe ver kan je gehoorzamen van de overheid als excuus nemen? 

Alleen tot het houden van de ingevoerde wetten en legislatie van deze overheden?

Je mag werken voor de overheid en alles uitvoeren wat ze van je vragen? 

Je mag werken voor de overheid met geheimhoudingsplicht en/of eed/loyaliteit uitspreken?

Waar is de scheidingslijn? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei leren_schoen:

Toch hoor ik regelmatig ook van christenen dat we de overheid moeten gehoorzamen. Dit stamt af van het volgende vers: sorry ik gebruik¬†SV die is makkelijk te kopi√ęren van de site.

Romeinen13:1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.

Dus ook waarom veel christenen de nazi’s loyaal waren. Is het dan wel zo makkelijk en duidelijk? 

Het is een zwaktebod van veel gelovigen. Veel Christenen geloven ook niet dat we Machthebbers in Christus zijn, dus, dat we macht hebben over demonen en de duistere wereld. Veel Christenen geloven niet dat we zieken de handen zullen opleggen, dat we demonen zullen uitdrijven (Marcus 16). Veel Christenen denken wel het evangelie te mogen verkondigen, maar, begrijpen niet dat Jezus (Die God is!!) het Woord bevestigt met de tekenen die daarop volgen. Er zijn zelfs gelovigen die Jezus niet eens meer als God zien, maar, als een goed mens, een humanist of een engel, en, daardoor wordt het evangelie totaal krachteloos gemaakt. Gelovigen geven hun macht aan wereldse overheden, of zelfs - bewust of onbewust - aan satan, of de antichrist. In Jezus ZIJN we MEER dan overwinnaars. We zijn geen slachtoffers. Onze Koning is Jezus Christus, Die God is. HEM moeten we gehoorzamen, niemand anders.

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei leren_schoen:

Welkom trouwens. Probeer een bericht in de toekomst te citeren voor overzichtelijkheid en (ik) vraag de heer om genade en verlichting van leed voor je(zelf). 

Dat is de hamvraag. 

De overheden en zijn medewerkers zijn van deze wereld en niet van zijn koninkrijk.  Maar toch moeten we ons onderschikken aan deze machten zodat deze machten ons niet oordelen/doden. 

Tot hoe ver kan je gehoorzamen van de overheid als excuus nemen? 

Alleen tot het houden van de ingevoerde wetten en legislatie van deze overheden?

Je mag werken voor de overheid en alles uitvoeren wat ze van je vragen? 

Je mag werken voor de overheid met geheimhoudingsplicht en/of eed/loyaliteit uitspreken?

Waar is de scheidingslijn? 

voor mij geld daar waar de bijbel en God niet meer welkom zijn , ook bij een eed afleggen , ook bij het uitvoeren van taken voor de overheid, er grenzen zijn die de overheid niet moet opzoeken¬†ūü§®¬†, je kunt nu al zien dat deze overheid de grenzen opzoekt zoals bij de eerste uitbraak , dat ouderen in zorginstelling gegijzeld werden en hun de vrijheden werden afgenomen zogenaamd tegen besmetting werd er gezegd. voor sommige ouderen kan dit een trauma oproepen vanuit een verleden waarvan de verhalen bekend zijn. dit was tegen de grondwet volgens sommige geleerde en ging de overheid in feite noodgedwongen dat wel , maar wel een stap te ver. Mijn moeder is ervan overtuigt dat zij zich moet laten inenten volgend jaar, ik vertelde haar dat dit absoluut een leugen is en zij het ten alle tijde mag weigeren. dus weer ouderen zover krijgen om als proefkonijn zich laten vaccineren en die gedachte is er en dat is verkeerd, althans zo komt het bij mij ook over op dit moment. Hugo de Jonge heeft ook zelf verklaard dat zelfs hij niet weet of het vaccin werkt of welke effecten het heeft bij ouderen en hoogbejaarden toen hem daarnaar werd gevraagd. waarom dan toch het vaccin leg dat dan maar eens uit. hierin zie ik dat de overheid te ver gaat en misschien ūü§Ē info heeft maar deze niet openbaar wil maken aan het volk , de vraag is wederom WWAROM NIET?

Link naar bericht
Deel via andere websites

We dienen de overheid te gehoorzamen door onze belastingen tijdig te betalen, haar wetten te gehoorzamen voor zover zij niet in strijd zijn met het geloof, goede werken binnen de samenleving te verrichten en voor haar te bidden dat zij een rechtvaardig en wijs bestuur mag voeren tot welzijn van het volk.
Met 'zover zij niet in strijd zijn met het geloof' wordt bedoeld dat het nakomen van een verplichting niet tegen de beginselen van de christelijke moraal en het eigen daarop ge√ęnte geweten in mag gaan.
Als de overheid bijvoorbeeld euthanasie toestaat, dan is dat geen reden om haar niet te gehoorzamen, want je hoeft daar immers geen gebruik van te maken. Wel is het dan goed en passend om daar op de ge√ęigende (democratische) manieren tegenin te gaan. Maar als zij euthanasie in bepaalde gevallen zou verplichten, of jou als arts zou verplichten daaraan mee te werken, dan dien je ongehoorzaam daaraan te zijn, ook als je daardoor vervolgd zou kunnen worden.

Als gelovigen zijn we verder geroepen om op zowel sociaal als politiek niveau mee te werken aan de opbouw van een rechtvaardige samenleving. Dit betekent dat je binnen je mogelijkheden je eigen kost verdient met zinvol, opbouwend werk en waar mogelijk ook vrijwilligerswerk verricht, dat je in maatschappelijke discussies onderbouwd en met kennis van zaken de christelijke normen en waarden verdedigt en dat als je je stemrecht uitoefent, je  dan een politieke partij steunt of opricht die in haar beginselen zo dicht mogelijk de christelijke sociale leer benaderd.

bewerkt door Robert Frans
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Robert Frans:

We dienen de overheid te gehoorzamen door onze belastingen tijdig te betalen, haar wetten te gehoorzamen voor zover zij niet in strijd zijn met het geloof, goede werken binnen de samenleving te verrichten en voor haar te bidden dat zij een rechtvaardig en wijs bestuur mag voeren tot welzijn van het volk.
Met 'zover zij niet in strijd zijn met het geloof' wordt bedoeld dat het nakomen van een verplichting niet tegen de beginselen van de christelijke moraal en het eigen daarop ge√ęnte geweten in mag gaan.
Als de overheid bijvoorbeeld euthanasie toestaat, dan is dat geen reden om haar niet te gehoorzamen, want je hoeft daar immers geen gebruik van te maken. Wel is het dan goed en passend om daar op de ge√ęigende (democratische) manieren tegenin te gaan. Maar als zij euthanasie in bepaalde gevallen zou verplichten, of jou als arts zou verplichten daaraan mee te werken, dan dien je ongehoorzaam daaraan te zijn, ook als je daardoor vervolgd zou kunnen worden.

Als gelovigen zijn we verder geroepen om op zowel sociaal als politiek niveau mee te werken aan de opbouw van een rechtvaardige samenleving. Dit betekent dat je binnen je mogelijkheden je eigen kost verdient met zinvol, opbouwend werk en waar mogelijk ook vrijwilligerswerk verricht, dat je in maatschappelijke discussies onderbouwd en met kennis van zaken de christelijke normen en waarden verdedigt en dat als je je stemrecht uitoefent, je  dan een politieke partij steunt of opricht die in haar beginselen zo dicht mogelijk de christelijke sociale leer benaderd.

oke helemaal waar en eens met je. maar onschuldige burgers vals beschuldigen van fraude en hun leven en gezin kapot maken en dat jaren lang valt daar niet onder zeker?  wat er nu allemaal speelt is pure onrecht en ik vind en dat meen ik , Premier Rutte had moeten aftreden in feite maar dit kan nu niet zomaar in deze crisis. De rede hiervoor is dat het vertrouwen diep is beschaamd en alle geloofwaardigheid in het kabinet eigenlijk weg is. maar goed dat is mijn mening en dat vind ik. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Christen56:

oke helemaal waar en eens met je. maar onschuldige burgers vals beschuldigen van fraude en hun leven en gezin kapot maken en dat jaren lang valt daar niet onder zeker?  wat er nu allemaal speelt is pure onrecht en ik vind en dat meen ik , Premier Rutte had moeten aftreden in feite maar dit kan nu niet zomaar in deze crisis. De rede hiervoor is dat het vertrouwen diep is beschaamd en alle geloofwaardigheid in het kabinet eigenlijk weg is. maar goed dat is mijn mening en dat vind ik. 

Als Rutte aftreedt komt er geen betere voor in de plaats. Lood om oud ijzer. Hij heeft het in het algemeen zeker niet slecht gedaan. We kunnen blij zijn dat links de afgelopen jaren het niet voor het zeggen had. Dan was NL nu failliet geweest. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Hermanos2:

Als Rutte aftreedt komt er geen betere voor in de plaats. Lood om oud ijzer. Hij heeft het in het algemeen zeker niet slecht gedaan. We kunnen blij zijn dat links de afgelopen jaren het niet voor het zeggen had. Dan was NL nu failliet geweest. 

hij heeft het zeker goed gedaan daar twijfel ik niet aan

Link naar bericht
Deel via andere websites

We moeten de overheid gehoorzamen omdat die aangesteld is als heerser over ons. Hij is in een relatieve positie geplaatst. Zou die er niet zijn dan zou er wanorde heersen. Wij moeten netjes belasting betalen, de regels opvolgen zoals mondkapjes dragen enz. Gaat die heerser dingen van ons vragen die tegen God ingaan dan geldt de regel ‚Äėwe moeten God meer gehoorzamen dan mensen‚Äô. Als de overheid wilt dat we gaan doden, dan weigeren we dat. We betalen Caesar wat van Caesar is en God wat van God is.¬†

Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei sjako:

We moeten de overheid gehoorzamen omdat die aangesteld is als heerser over ons. Hij is in een relatieve positie geplaatst. Zou die er niet zijn dan zou er wanorde heersen. Wij moeten netjes belasting betalen, de regels opvolgen zoals mondkapjes dragen enz. Gaat die heerser dingen van ons vragen die tegen God ingaan dan geldt de regel ‚Äėwe moeten God meer gehoorzamen dan mensen‚Äô. Als de overheid wilt dat we gaan doden, dan weigeren we dat. We betalen Caesar wat van Caesar is en God wat van God is.¬†

Hoe dun is de lijn tussen de overheid dienen of de heer? 

Je gaat het leger in en hier bij opdrachten of missies vallen soms onschuldige slachtoffers? 

Je werkt bij een alfabet organisatie en moet opdrachten uitvoeren tegenover onschuldige of nietsvermoedende burgers?

Je voert werkzaamheden uit als privé burger of organisatie wanneer de overheid het van je vraagt zoals censuur of doorvoeren van nieuw beleid? Zoals je medemens zaken verplichten als het dragen van een masker omdat de overheid dit vraagt.

Ondergeschikt aan de overheid en zijn wetten uit zelfredzaamheid is één. Enige vorm van medewerking met de overheid/Caesar is twee. Of is er speling tussen deze twee en mag je in beide wateren baden?

Of iaw, hoe ver mag je een relatie aangaan met de overheid? Moet dit stoppen bij belastingen betalen en naleven van de algemene wetgeving of is het toegestaan voor een gelovige om dieper in zee  te gaan met de overheid zoals voor ze werken?

Klopt de stelling dat iedereen die werkt voor de overheid in enige vorm dan ook de heer, niet dient? 

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei leren_schoen:

Je gaat het leger in en hier bij opdrachten of missies vallen soms onschuldige slachtoffers? 

Je werkt bij een alfabet organisatie en moet opdrachten uitvoeren tegenover onschuldige of nietsvermoedende burgers?

Dit gaat tegen de geboden van God in, ‚ÄėGij zult niet doden‚Äô. Dus dat zou ik niet doen.

2 uur geleden zei leren_schoen:

Je voert werkzaamheden uit als privé burger of organisatie wanneer de overheid het van je vraagt zoals censuur of doorvoeren van nieuw beleid? Zoals je medemens zaken verplichten als het dragen van een masker omdat de overheid dit vraagt.

Dit gaat niet tegen geboden van God in, dus dat doe ik wel.

2 uur geleden zei leren_schoen:

Of is er speling tussen deze twee en mag je in beide wateren baden?

Je mag best ambtenaar zijn op bijv een stadhuis. Maar politiek beslissingen maken mag weer niet.

2 uur geleden zei leren_schoen:

Klopt de stelling dat iedereen die werkt voor de overheid in enige vorm dan ook de heer, niet dient? 

Dus dat klopt niet. Zolang ze dingen van je vragen die niet tegen Gods geboden ingaan is het toegestaan. In een bestuur zitten is een ander verhaal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Zolang ze dingen van je vragen die niet tegen Gods geboden ingaan is het toegestaan. In een bestuur zitten is een ander verhaal.

In elke hoedanigheid is het overheidshandelen in principe gewettigd, ook als het niet geestelijk is, terwijl in alle gevallen elke vrijwillige functie en actie een spanningsveld oproept, wat het toch is dat je denkt zelf iets te kunnen bewerken, waarvan je altijd zegt en leert, dat het aan God is die daarover regeert in een zodanig extreme wijze, dat geen haar van je hoofd valt of God weet ervan. Dat dwingt tot de conclusie dat de mens die zijn lichtstraalfunctie minder hoog acht dan zijn verantwoordelijkheden voor het vlees, eigenlijk altijd buiten de Waard rekent. Dat lijkt mij een gemist doel van juist een functie in aanzien en verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid is in christelijk opzicht: aan God laten zien dat het niet van jou en je vlees afhangt, maar van je geloof en de Geest tot verlichting van alle waarden van recht, geloof en waarheid tot in extreme extensie, terwijl alle daaruit voorvloeiende problemen rechtsgeldig ook op het bord worden geschoven van God. Want: het doel van de mens is niet om de aarde en het leven te faciliteren, maar om de zichtbare teloorgang en het zekere einde te doen zijn onder een helder licht en een heldere boodschap van een horizon en een toekomst bij een reeds tegenwoordige geestelijke realiteit, die totaal anders is.  

Die totaal andere realiteit kan alleen dan tot haar recht komen als ook in het huidige leven, dat huidige leven verloochend wordt en reeds in het huidige leven gerekend wordt en geleefd wordt, alsof die toekomst al aangebroken is en God in het heden al alle stuur en aandacht heeft bij alles wat er voorvalt. Concreet wil dat zeggen, dat één enkele stap in geloof en heiligheid duizend maal meer waard is dan duizend stappen in eigen beheersbaarheid en maakbaarheid. Want in het tweede geval dien je de mens en het vlees, en had je oppervlakkig God niet nodig gehad, terwijl in het eerste geval elk handelen tegelijk een belijden is, dat alléén God het kan doen. En dat dan daarbij daarnaast de mens gehouden is om naast het bidden ook de werken te doen is evident, maar dat moet vooral God en de engelen overtuigen (namelijk dat het wel degelijk oprecht alleen om het geloof gaat dat God het zal doen), niet de mensen (namelijk dat wat jij zegt dat God doet, toch ondertussen van jouzelf persoonlijk afhankelijk is).

1Kronieken 29:11-14
Uw, o HEERE, is de grootheid, en de macht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de majesteit; want alles, wat in den hemel en op aarde is, is Uw:
Uw, o HEERE, is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles.
En rijkdom en eer zijn voor Uw aangezicht, en Gij heerst over alles;
en in Uw hand is kracht en macht; ook staat het in Uw hand alles groot te maken en sterk te maken.
Nu dan, onze God, wij danken U, en loven den Naam Uwer heerlijkheid.
Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben,
om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

Dus dat klopt niet. Zolang ze dingen van je vragen die niet tegen Gods geboden ingaan is het toegestaan. In een bestuur zitten is een ander verhaal.

Maar ergens werk je dan wel voor de ‚Äėandere kant‚Äô Dus zeg je in andere woorden dat je de heer kan dienen en tegelijkertijd ook Caesar? Klopt het niet dat wie deelneemt aan zijn overheden hem dient en zijn macht en systemen¬†over de wereld¬†alleen maar sterker maakt?¬†

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei leren_schoen:

Maar ergens werk je dan wel voor de ‚Äėandere kant‚Äô Dus zeg je in andere woorden dat je de heer kan dienen en tegelijkertijd ook Caesar?

Ik lees ook wat @sjakoschrijft. Ik begrijp wat hij bedoeld maar volgens mij kun je dit verschil in de praktijk nooit waarmaken. Het blijft theorie. Goede bedoelingen die per persoon verschillend uitgelegd worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik lees ook wat @sjakoschrijft. Ik begrijp wat hij bedoeld maar volgens mij kun je dit verschil in de praktijk nooit waarmaken. Het blijft theorie. Goede bedoelingen die per persoon verschillend uitgelegd worden. 

Het is geen theorie. Komt neer op een simpele vraag. Is het verboden om voor het systeem te werken? Of werk je juist voor Zijn wil op aarde door voor het systeem te werken? Het is tweekeuze, enerzijds kan je stellen dat het systeem Zijn wil op aarde is of je kan juist stellen van niet. Maar eentje kan er maar waar zijn.

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei leren_schoen:

Is het verboden om voor het systeem te werken? Of werk je juist voor Zijn wil op aarde door voor het systeem te werken? Het is tweekeuze, enerzijds kan je stellen dat het systeem Zijn wil op aarde is of je kan juist stellen van niet. Maar eentje kan er maar waar zijn.

De meester, de buschauffeur, de arts, en eigenlijk elke man en vrouw met een pet die een functie vertegenwoordigt, heeft een macht op zijn hoofd die hem maakt tot onderdeel van het gezag dat hij vertegenwoordigt.

Dan zeg jij, dat hij het gezag vertegenwoordigt of zijn chef, en dat er maar eentje waar kan zijn.
Dan zeg ik, dat de overheid de beambte is met de pet of schriftuurlijker gezegd: het zwaard van God,
zodat dus alle overheid valt onder Gods gezag en dientengevolge recht heeft op gehoorzaamheid en eer.

Dat geldt niet minder als die overheid zich misgaat. Vergelijk maar weer met de ambtenaar in functie: een corrupte of zijn bevoegdheden te buiten gaande politie-agent heeft nog steeds recht op medewerking, en je beklag kun je doen via de wettige wegen. Zo werkt het gewoon.  Revolutionair en onwettig en gezagsondermijnend is om hier een scheidslijn te trekken met een lakmoesproef: alleen gehoorzaamheid aan de gerechtvaardigde ambtenaar. Dat oordeel en die discriminatie is verboden: elke ambtenaar blijft in functie gerechtigd tot onderwerping in de lijn van de functie. Met vanzelfsprekend de normatieve grenswaarden van redelijkheid en billijkheid in het maatschappelijke verkeer, net zoals een bediende in een restaurant jou ook geen 100 euro mag vragen voor een kop koffie - en dan nog ongeacht of dat in opdracht is van de baas. Maar helder is dat de bevoegdheden van de overheid vergaand zijn, inclusief het ingrijpen in leven en dood.

Dat iemand de grens trekt bij het ombrengen van mensen, lijkt mij alleszins redelijk en gewettigd. Zo iemand zal deze functie niet mogen ambi√ęren en het systeem in die zin niet mogen ondersteunen en ook graag de wettige consequenties dragen van het niet opvolgen van bevelen. En God rekent elke onderwerping aan het gezag toe als een Gode welgevallig handelen, welk handelen overigens net zozeer gruwelijk in Gods ogen kan zijn, als de brandoffers die God verfoeide omdat de wijze waarop (met name de hartsgesteldheid)¬†niet overeen stemt met de wijze die¬†God had gevraagd. Namelijk uit liefde voor Hem en tot Zijn eer.

Het is dus denk ik niet van twee√ęn √©√©n, zoals je zegt, maar van twee√ęn twee: de wil van God is onderwerping aan de gezagsorde die God instelde, met een hartelijkheid en zelfs liefde, omdat God gediend wordt mede door de overheid en het dienen van die overheid. God is geen God van chaos en revolutionaire vrijheidsidealen, maar een God van recht en gezag en van orde. En dat is niet mijn mening, maar dat is wat de heilige Geest heeft gezegd, dat is wat God heeft gezegd en laten opschrijven, en dat is wat de bijbel schrijft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-12-2020 om 23:24 zei leren_schoen:

Betekent Romeinen 13:1-2 dus ook dat bijvoorbeeld de Duitsers hoe dan ook Hitler moesten steunen of dat zij anders onder het oordeel vielen? 

Ja, dat is niet ingewikkeld want zo staat het het in Romeinen.

10 uur geleden zei sjako:
13 uur geleden zei leren_schoen:

Je gaat het leger in en hier bij opdrachten of missies vallen soms onschuldige slachtoffers? 

Je werkt bij een alfabet organisatie en moet opdrachten uitvoeren tegenover onschuldige of nietsvermoedende burgers?

Dit gaat tegen de geboden van God in, ‚ÄėGij zult niet doden‚Äô. Dus dat zou ik niet doen.

Ik heb het al; vaker uitgelegd Sjako. Die ontsnapping biedt Romeinen.
Er staat: het gezag dat er is, is aangesteld door God. Hij die ingaat tegen het gezag, gaat tegen God in en wie daar tegen ingaat, roept zijn eigen oordeel over zich af.
Wat is het precies, dat je daar niet aan begrijpt ?  

16 uur geleden zei WdG:

En, daarmee is alles gezegd. Wanneer een overheid onze vrijheid in Christus beperkt, door ons bijvoorbeeld te verbieden demonen uit te drijven of op zieken de handen te leggen, of wanneer de kerkgang wordt belemmerd, of wanneer we niet mogen reizen, of wanneer we verplicht worden tot medische handelingen, dan hoeven we de overheid beslist niet te gehoorzamen.

Ook dit klopt domweg niet met Romeinen 13. 1-2: De gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Hij die ingaat tegen het gezag, gaat tegen God in en wie daar tegen ingaat, roept zijn eigen oordeel over zich af.
Wat is het precies aan deze tekst, dat je niet begrijpt ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei leren_schoen:

Maar ergens werk je dan wel voor de ‚Äėandere kant‚Äô Dus zeg je in andere woorden dat je de heer kan dienen en tegelijkertijd ook Caesar? Klopt het niet dat wie deelneemt aan zijn overheden hem dient en zijn macht en systemen¬†over de wereld¬†alleen maar sterker maakt?¬†

Je ‚Äėwerkt‚Äô altijd voor de overheid. Je betaald belastingen neem ik aan? Daarom kan je zoals @Hermanos2¬†zegt niet altijd alles precies afbakenen. Een voorbeeld. Een broeder ¬†uit mijn gemeente werkt bij een elektronica bedrijf dat werkt voor grote bedrijven. Nu nam zijn baas een order aan van defensie. Hij zou ook met dat project mee moeten werken. Maar daar heeft hij voor bedankt. Dat kon hij niet met zijn geweten overeen stemmen. Hij is wel bij dat bedrijf gebleven, maar bij ander project. Is dat hele bedrijf waar hij werkt nu besmet? In mijn ogen niet. Dus moet je kijken wat je geweten je zegt. Als je bijv voor een gemeente werkt om daar de WMO te verzorgen dan is daar niks mis mee lijkt mij.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Romeinen 13 moet je niet lezen alsof er een tijdloos voorschrift over de overheid staat. Waarom staat dit stuk in de brief aan de Romeinen? In Rome was het vaak onrustig onder de Joden, zo werden op bevel van Claudius in 49 nC de Joden de stad uit gezet. Daarvan wist Paulus, want hij had zo Prisca en Aquila in Korinte ontmoet die uit Rome waren gekomen. Paulus schrijft de brief aan de Romeinen om daar voet aan de grond te krijgen, en als het ware een tussenpost te stichten voor zijn missie richting Spanje. De brief aan de Romeinen is zijn visitekaartje waarmee hij zijn imago wil verbeteren: hij is geen prediker die een wetteloze leer voorstaat. En dat geldt ook voor de maatschappelijke houding. Paulus wil de Romeinse christenen verzekeren dat hij geen oproerkraaier is. Vandaar dat hij zegt dat je de overheden moet gehoorzamen en netjes belasting moet betalen.

Het gevolg is dat de Romeinse christenen hadden kunnen denken: oh die Paulus is zo'n kwaaie nog niet, laten we hem maar helpen. De geschiedenis is anders gelopen, zoals we weten, want Paulus kwam uiteindelijk als gevangene in Rome aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:
20 uur geleden zei WdG:

En, daarmee is alles gezegd. Wanneer een overheid onze vrijheid in Christus beperkt, door ons bijvoorbeeld te verbieden demonen uit te drijven of op zieken de handen te leggen, of wanneer de kerkgang wordt belemmerd, of wanneer we niet mogen reizen, of wanneer we verplicht worden tot medische handelingen, dan hoeven we de overheid beslist niet te gehoorzamen.

Ook dit klopt domweg niet met Romeinen 13. 1-2: De gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Hij die ingaat tegen het gezag, gaat tegen God in en wie daar tegen ingaat, roept zijn eigen oordeel over zich af.
Wat is het precies aan deze tekst, dat je niet begrijpt ? 

Het is in een 'andere taal' het karma; oorzaak en gevolg, oftewel.. de wet. Het heeft niets van doen met de zogenaamde ''door God ingestelde overheden'' die aangestuurd worden door psychopaten en gewetenloze heersers. Alhoewel dit wel een gevolg is van de uitvoering van het kwaad, de heerser van deze wereld, die van angst, woede, wraak, jaloezie en afgunst groeit en bloeit..

Het leven onder de wet is karma verzamelen; de lessen van het leven ondergaan, en deze uitkomst is de zogenaamde zielenlading; het residu waarmee het volgende leven in een lichaam begonnen wordt. Dat is de kringloop van de ziel in deze generatie, in deze aeon, in deze tijdspanne van deze mensheid, deze wereld.

Het Leven ten goede, is Dharma doen; karma te niet doen; 'uw zonden zij u vergeven'. De enige manier het kwaad te overwinnen; doen door niet doen, inzicht.

Rom. 13 sv

1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.

2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.

3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;

4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch ge√Įntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid