Spring naar bijdragen

Man en vrouw gelijk


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 341
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ergo: "ik geef mijn vrouw dan gelijk maar wil dat hier niet toegeven." Zoals overal hoor, de vrouw heeft het laatste woord anders geen hanky panky.  

Ik had de eerste woorden terug getrokken. Zou je het ook willen weg halen?  Het is simpel: Jezus diende ons in liefde en zo dienen wij uit liefde de vrouw en de vrouw de kinderen en de kinderen

Eigenlijk wordt op allerlei mogelijke manieren gemorreld aan dit evangelie in Galaten 3. Paulus maakt in dit hoofdstuk heel duidelijk onderscheid tussen een leven uit de wet en een leven uit geloof. Z

4 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Dat vind ik ook, maar, gezien de wijze waarop de twee top-posters er over spreken, alleszins begrijpelijk

Oké, ik als christen begrijp niet waarom de vrouw jaloers zou moeten zijn op de man, haar taken gegeven zijn toch even zo mooi, zoniet mooier lijkt mij.

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Thinkfree:

Ik weet niet of jouw antwoord sarcastisch is? maar ik vind van wel.

 

Dat is het ook. 

Ik kan dan ook geen brood bakken van

7 uur geleden zei Thinkfree:
9 uur geleden zei Mullog:

Ik ben het met je eens. Ik vind ook, indachtig de uitspraak van de fabrieksdirecteur tegen de dominee/pastoor "Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm"

De afgelopen jaren nergens zoveel vrijheid en rijkdom gehad in verhouding met de rest van de wereld, al is dit wel aan het veranderen

Want je laat gewoon een hoop tekst van mij weg die ook sarcastisch bedoelt is richting @Chiel Fernig die het met mij eens is dat hij een vrouwonvriendelijke tekst heeft geschreven om daarna de vrouw weer gelijk achter de aanrecht neer te zetten.

Jullie moet ook alles uitgelegd worden ook, geloof ik.

1 minuut geleden zei Thinkfree:

Oké, ik als christen begrijp niet waarom de vrouw jaloers zou moeten zijn op de man, haar taken gegeven zijn toch even zo mooi, zoniet mooier lijkt mij.

EN jij doet precies hetzelfde als @Chiel Fernig

Ik dacht toch echt dat de jaren 50 van de vorige eeuw al achter ons lagen🥴

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Mullog:

Ik kan dan ook geen brood bakken van

Ging mij om de uitspraak  van de fabrieksdirecteur tegen de dominee/pastoor "Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm"

Dat deze niet klopt in verhouding met de vrijheid en rijkdom geworteld in het christendom hier in het westen.

Al wordt daar nu al flink aan geknabbeld volgens mij komt dat dan ook door het geestelijk verval.

Al begrijp ik dat atheïsten dit anders zullen ervaren.

14 minuten geleden zei Mullog:

EN jij doet precies hetzelfde als @Chiel Fernig

Dat meen ik oprecht, de vrouw heeft geen enkele reden zichzelf als minderwaardig te zien, ik zou die taken als eerbaar aanschouwen was ik een vrouw.

14 minuten geleden zei Mullog:

Ik dacht toch echt dat de jaren 50 van de vorige eeuw al achter ons lagen🥴

Doen ze ook, heb er alleen een beetje waarheid van meegenomen. 😁

14 minuten geleden zei Mullog:

ook, geloof ik.

Nou dat is mooi. (Grapje)

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Thinkfree:

Oké, ik als christen begrijp niet waarom de vrouw jaloers zou moeten zijn op de man, haar taken gegeven zijn toch even zo mooi, zoniet mooier lijkt mij.

Veel christenen hebben de onterechte gewoonte om praktijken die elk zijn ontstaan en nodig waren in een eigen tijd (oude testament en vroeg-chistelijke periode) uit hun context te brengen en 1:1 in onze tijd te projecteren. Daar ontstaan allerlei verwrongen en dus on-Bijbelse principes uit.

De Schrift zegt echter dat Christus voor zowel de man als de vrouw vrijheid van de wet heeft gebracht en dus ligt het veel meer voor de hand dat man en vrouw zelf en geheel vrijwillig en in overleg met elkaar hun wederzijdse rol in het huwelijk mogen bepalen. Het is gewoon een kwestie van prioriteit: de genade of de wet.

Dat is, even kort door de bocht, natuurlijk, mijn mening.

bewerkt door Jurriën Sr.
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Thinkfree:

Dat meen ik oprecht, de vrouw heeft geen enkele reden zichzelf als minderwaardig te zien, ik zou die taken als eerbaar aanschouwen was ik een vrouw.

Maar dit is nu net het probleem. Jij bent een man en vanuit dat perspectief is het makkelijk om te zeggen dat dit eerbare taken zijn. En ik geloof echt dat je dat oprecht meent zonder kwade bedoelingen. Alleen als de vrouw dat nu eens anders ziet, heb je dan als man het recht om de vrouw andere rollen te ontzeggen of moet je erin mee gaan dat ze zich aan het rolpatroon ontworstelen?

25 minuten geleden zei Thinkfree:

Nou dat is mooi. (Grapje)

lol

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

De Schrift zegt echter dat Christus voor zowel de man als de vrouw vrijheid van de wet heeft gebracht en dus ligt het veel meer voor de hand dat man en vrouw zelf en geheel vrijwillig en in overleg met elkaar hun wederzijdse rol in het huwelijk mogen bepalen.

Dat kan, maar ik denk dat het oude systeem het gezin en de samenleving in het geheel meer zegen geeft doordat het meer effectief is ook voor het geluk en plezier van zowel man als vrouw en kinderen.

Maar ben mij er van bewust dat dit tegenwoordig onmogelijk wordt gemaakt door de overheden en begrijp daarin het moeten, wij werken ook beide.

11 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Dat is, even kort door de bocht, natuurlijk, mijn mening

Ik begrijp je standpunt, maar in het breder geheel is het dan beter?

5 minuten geleden zei Mullog:

Alleen als de vrouw dat nu eens anders ziet, heb je dan als man het recht om de vrouw andere rollen te ontzeggen of moet je erin mee gaan dat ze zich aan het rolpatroon ontworstelen?

Tuurlijk niet, daarin kan in het huwelijk overleg gepleegd worden een man die zijn vrouw en kinderen liefheeft en een vrouw die haar man en kinderen liefheeft komen echt wel tot een oplossing. Gaat mij om de norm voor de samenleving in het algemeen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Thinkfree:

Tuurlijk niet, daarin kan in het huwelijk overleg gepleegd worden een man die zijn vrouw en kinderen liefheeft en een vrouw die haar man en kinderen liefheeft komen echt wel tot een oplossing. Gaat mij om de norm voor de samenleving in het algemeen.

Ik vindt dat ingewikkeld. Want misschien kom jij er in je huwelijk wel uit maar jou invloed op de norm van de samenleving is dat je de vrouwelijke taken eerbaar zijn. En daarmee schep je in zijn algemeenheid weerstand tegen de verandering in het rollenpatroon. Op zich vind ik weerstand tegen verandering niet erg, wrijving maakt glans, zeg ik maar. Maar met teveel wrijving verdwijnt de lak. Als je begrijpt wat ik bedoel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een lange discussie verder moet ik zeggen: ik heb geen idee wat God nu precies in taakverdelingen van mannen en vrouwen wil. Ik zie zelf geen probleem in vrouwen die het ambt bekleden. Toch heeft God de man en vrouw verschillend gemaakt. Ik accepteer gewoon de onderlinge verschillen tussen de kerken, als de leer van Christus er maar gebracht wordt.

 

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Gaitema:

Een lange discussie verder moet ik zeggen: ik heb geen idee wat God nu precies in taakverdelingen van mannen en vrouwen wil. Ik zie zelf geen probleem in vrouwen die het ambt bekleden. Toch heeft God de man en vrouw verschillend gemaakt. Ik accepteer gewoon de onderlinge verschillen tussen de kerken, als de leer van Christus er maar gebracht wordt.

Laat een ieder doen waar hij/zij goed in is, waarmee hij/zij met liefde en passie dienstbaar wilt zijn, overeenkomstig de genadegave die hij/zij ontvangen heeft.

Filippenzen 2:12-14 NBG51
12. Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven,
13. want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
14. Doet alles zonder morren of bedenkingen,

1 Petrus 4:10 NBG51
Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.

Efeziërs 2:10 NBG51
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Kolossenzen 1:9-10 NGB51
9. Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
10. om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-12-2020 om 18:08 zei Thinkfree:

Dat kan, maar ik denk dat het oude systeem het gezin en de samenleving in het geheel meer zegen geeft doordat het meer effectief is ook voor het geluk en plezier van zowel man als vrouw en kinderen.

Maar ben mij er van bewust dat dit tegenwoordig onmogelijk wordt gemaakt door de overheden en begrijp daarin het moeten, wij werken ook beide

Er zijn ook wel andere systemen die effectief zijn dan het huwelijk en het gezin. Volgens mij zijn in de antropologie daar wel beschrijvingen van. Het is meer een kwestie van waar je geboren bent,  cultuur en de maatschappij die bepaald  wat je als goed ervaart, denk ik.

En ik denk dat overheden hier weinig invloed op hebben. Dat er veel meer een- en tweepersoons huishoudens zijn dan vroeger is niet omdat dit wettelijk is vastgelegd maar omdat kinderen eerder zelfstandig gaan wonen en veel minder vanuit het ouderlijk huis trouwen en gaan samenwonen. En dat jullie beiden moeten werken is heeft mogelijk met jullie eigen keuzes te maken of is het gevolg van economische ontwikkelingen waar een overheid volgens mij ook niet zo heel veel invloed op heeft. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Laat een ieder doen waar hij/zij goed in is, waarmee hij/zij met liefde en passie dienstbaar wilt zijn, overeenkomstig de genadegave die hij/zij ontvangen heeft.

Filippenzen 2:12-14 NBG51
12. Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven,
13. want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
14. Doet alles zonder morren of bedenkingen,

1 Petrus 4:10 NBG51
Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.

Efeziërs 2:10 NBG51
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Kolossenzen 1:9-10 NGB51
9. Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
10. om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.

Zo kijk ik er ook naar. Ik vind wel  filippenzen 2: 12 het "vrezen en beven" zwaar klinken. De nieuwe vertaling met "diep ontzag voor God" past beter.

filippenzen 2: 12 NBV:

'Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat met diep ontzag voor God"

Maar nu ik het heb opgezocht in de brontekst staat daar "vrees en siddering".

Dus het lijkt toch echt een strijd weer ye geven, dit is in de oude vertaling en de HSV toch beter vertaalt dan in de NBV.

 

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gaitema:

Een lange discussie verder moet ik zeggen: ik heb geen idee wat God nu precies in taakverdelingen van mannen en vrouwen wil. Ik zie zelf geen probleem in vrouwen die het ambt bekleden. Toch heeft God de man en vrouw verschillend gemaakt. Ik accepteer gewoon de onderlinge verschillen tussen de kerken, als de leer van Christus er maar gebracht wordt

Wat voor mij de ogen opende over het man-vrouw beeld, is dat deze tegengesteld gepolariseerd zijn, in alle 4 de lichamen.

De lichamen staan dan voor de steeds ijlere energieën die de mens 'aansturen', zoals het fysieke-energetische-astrale en mentale lichaam, dat als een eivorm om de mens uitstraalt.

De man is fysiek positief, gevend, en de vrouw negatief, ontvangend.

Bij het energetisch lichaam is de vrouw positief en de man negatief. Het astrale weer andersom en bij het mentale ook weer.

In de ideale situatie van een relatie met elkaar als man en vrouw, zou bij het samenkomen van de fysieke lichamen, het paren, alle lichamen in harmonie met elkaar zijn; het stel vult elkaar helemaal aan, en gaat in zoals het hier in deze wereld mogelijk is, helemaal in elkaar op.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei thom:

Wat voor mij de ogen opende over het man-vrouw beeld, is dat deze tegengesteld gepolariseerd zijn, in alle 4 de lichamen.

De lichamen staan dan voor de steeds ijlere energieën die de mens 'aansturen', zoals het fysieke-energetische-astrale en mentale lichaam, dat als een eivorm om de mens uitstraalt.

De man is fysiek positief, gevend, en de vrouw negatief, ontvangend.

Bij het energetisch lichaam is de vrouw positief en de man negatief. Het astrale weer andersom en bij het mentale ook weer.

In de ideale situatie van een relatie met elkaar als man en vrouw, zou bij het samenkomen van de fysieke lichamen, het paren, alle lichamen in harmonie met elkaar zijn; het stel vult elkaar helemaal aan, en gaat in zoals het hier in deze wereld mogelijk is, helemaal in elkaar op.

 

Filosofische prietpraat. In de praktijk vrijwel nooit voorkomend dus waarom stellen als iets dat het nastreven waard is. 

Het is vele malen mooier wanneer partners, die er tijdens hun huwelijk achter komen dat ze toch niet goed bij elkaar passen er allebei hun uiterste best voor doen om het huwelijk toch te laten slagen. Omdat de huwelijkse band voor het leven is en niet verbroken wordt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hermanos2:
8 uur geleden zei thom:

Wat voor mij de ogen opende over het man-vrouw beeld, is dat deze tegengesteld gepolariseerd zijn, in alle 4 de lichamen.

De lichamen staan dan voor de steeds ijlere energieën die de mens 'aansturen', zoals het fysieke-energetische-astrale en mentale lichaam, dat als een eivorm om de mens uitstraalt.

De man is fysiek positief, gevend, en de vrouw negatief, ontvangend.

Bij het energetisch lichaam is de vrouw positief en de man negatief. Het astrale weer andersom en bij het mentale ook weer.

In de ideale situatie van een relatie met elkaar als man en vrouw, zou bij het samenkomen van de fysieke lichamen, het paren, alle lichamen in harmonie met elkaar zijn; het stel vult elkaar helemaal aan, en gaat in zoals het hier in deze wereld mogelijk is, helemaal in elkaar op.

 

Expand  

Filosofische prietpraat. In de praktijk vrijwel nooit voorkomend dus waarom stellen als iets dat het nastreven waard is. 

Het is vele malen mooier wanneer partners, die er tijdens hun huwelijk achter komen dat ze toch niet goed bij elkaar passen er allebei hun uiterste best voor doen om het huwelijk toch te laten slagen.

Wat een gekkenhuis wordt het hier.

De laatste regels heb ik wel geschreven denk ik.

6 minuten geleden zei Hermanos2:

Het is vele malen mooier wanneer partners, die er tijdens hun huwelijk achter komen dat ze toch niet goed bij elkaar passen er allebei hun uiterste best voor doen om het huwelijk toch te laten slagen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-12-2020 om 17:36 zei Mullog:

Ik dacht toch echt dat de jaren 50 van de vorige eeuw al achter ons lagen🥴

In deze tijd heeft men weinig zicht op liefde. Een gezonde verstandhouding tussen man en vrouw is dat de liefhebbende vrouw veel kan en dat zij onder de liefhebbende man even veel kan. Immers is zij gemaakt naar het beeld van God (samen met de man). Maar dit werd in voorbije tijden beter begrepen dan nu. Een voorbeeld van een vrouw die de Heer volgde was Deborah. Deborah was rechter in Israël. Zij gaf leiding aan een heel volk. Maar zij diende de God van Mozes en zij was herkenbaar aan het houden van de wet van Mozes. De wet die liefheeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-12-2020 om 17:40 zei Thinkfree:

 

Dat meen ik oprecht, de vrouw heeft geen enkele reden zichzelf als minderwaardig te zien, ik zou die taken als eerbaar aanschouwen was ik een vrouw.

 

Zo is dat, een vrouw die de liefde van Christus kent is een zaligheid. Maar dat weten jullie niet.

Op 26-12-2020 om 19:14 zei thom:

Wat een gekkenhuis wordt het hier.

Onderbouw jouw mening zou ik zeggen. Als je zelf geen argument hebt is het niet mogelijk een discussie met je te voeren.

Op 24-12-2020 om 17:36 zei Mullog:

Dat is het ook. 

Ik kan dan ook geen brood bakken van

Want je laat gewoon een hoop tekst van mij weg die ook sarcastisch bedoelt is richting @Chiel Fernig die het met mij eens is dat hij een vrouwonvriendelijke tekst heeft geschreven om daarna de vrouw weer gelijk achter de aanrecht neer te zetten.

Jullie moet ook alles uitgelegd worden ook, geloof ik.

EN jij doet precies hetzelfde als @Chiel Fernig

Ik dacht toch echt dat de jaren 50 van de vorige eeuw al achter ons lagen🥴

Heb je nou echt geen argumenten?

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Zo is dat, een vrouw die de liefde van Christus kent is een zaligheid. Maar dat weten jullie niet.

Ik ben onlangs naar een kerkdienst geweest waar tot mijn teleurstelling een vrouw het Woord ging verkondigen. In het verleden heb ik dit ook eens meegemaakt en ben toen subiet de kerk uitgelopen. Ditmaal ben ik blijven zitten, heb de telefoon gepakt en ben gaan internetten. Geen enkele aandacht aan de zogenaamde preek geschonken en nadien ook uitgelegd wat mijn standpunt hierin is.

Is het in orde om te beweren dat een dergelijke vrouw de liefde van Jezus niet kent?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Chiel Fernig:

In deze tijd heeft men weinig zicht op liefde. Een gezonde verstandhouding tussen man en vrouw is dat de liefhebbende vrouw veel kan en dat zij onder de liefhebbende man even veel kan. Immers is zij gemaakt naar het beeld van God (samen met de man). Maar dit werd in voorbije tijden beter begrepen dan nu. Een voorbeeld van een vrouw die de Heer volgde was Deborah. Deborah was rechter in Israël. Zij gaf leiding aan een heel volk. Maar zij diende de God van Mozes en zij was herkenbaar aan het houden van de wet van Mozes. De wet die liefheeft.

Deborah was een vrouw met ontzag voor de Heere Jezus. Zij had Hem lief en daarom deed zij ook wat Hij zei. Maar de mannen in haar tijd weigerden de leiding op zich te nemen en op te staan tot actie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mullog:

Ik denk dat jij ze niet begrijpt. Ik blijf het niet uitleggen. En als jij en je vrouw gelukkig zijn in jullie relatie is er toch geen reden om daar iets aan te veranderen?

Sorry Mullog, maar zeggen dat ik vrouwen niet begrijp is geen argument.

En het is ook onzin om hetzelfde te zeggen. En als je geen nieuwe argumenten hebt dan heb ik ook niets meer om op te reageren, dus bedankt voor de discussie.

bewerkt door Chiel Fernig
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Chiel Fernig:

Sorry Mullog, maar zeggen dat ik vrouwen niet begrijp is geen argument.

En het is ook onzin om hetzelfde te zeggen. En als je geen nieuwe argumenten hebt dan heb ik ook niets meer om op te reageren, dus bedankt voor de discussie.

Ik zie een misverstand. Ik bedoelde niet dat je vrouwen niet begrijpt, ik bedoelde dat je mijn argumenten niet begrijpt. Dat is door het onderwerp niet duidelijk door mij verwoord.

Wat ik niet wil blijven herhalen is dat je overduidelijk een ouderwetse visie op het man/vrouw rolpatroon hebt. Als jij en je vrouw daar gelukkig in zijn dan is daar niks mis mee maar ik vind het niet meer van deze tijd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Mullog:

Ik zie een misverstand. Ik bedoelde niet dat je vrouwen niet begrijpt, ik bedoelde dat je mijn argumenten niet begrijpt. Dat is door het onderwerp niet duidelijk door mij verwoord.

Wat ik niet wil blijven herhalen is dat je overduidelijk een ouderwetse visie op het man/vrouw rolpatroon hebt. Als jij en je vrouw daar gelukkig in zijn dan is daar niks mis mee maar ik vind het niet meer van deze tijd.

Ik begrijp dat jij het niet met me eens bent.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Chiel Fernig:

Ik begrijp dat jij het niet met me eens bent.

Dat klopt. Ik ben het niet me je eens.

Maar... 

Ik heb een uitstekende relatie met mijn vrouw op basis van onze visie. Als jij dat hebt met jouw vrouw op basis van jouw visie dan toont dat aan dat iedereen op zijn eigen wijze gelukkig kan zijn en je op verschillende manieren een goede relatie kunt onderhouden. Dat is toch mooi! 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid