Spring naar bijdragen

Wetenschap en Christendom over abortus


Aanbevolen berichten

Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. (Eed van Hippocrates (tegenwoordig is deze clausule in landen waar abortus is toegestaan, verwijderd uit de eed)).

Abortus is niet het recht van een vrouw om over haar lichaam te beschikken, maar het "recht" van een vrouw om over een ander lichaam te beschikken, want vanaf het moment van conceptie is de foetus niet haar eigen lichaam, maar het andermans lichaam dat in haar groeit. Het bevat genetisch niet alleen deeltjes van de moeder, maar ook van de vader.
Zelfs in het Oude Testament zijn er duidelijke uitspraken dat de zwangerschapsafbreking de moord op een persoon is. Allereerst in het zesde gebod van de decaloog: "Gij zult niet doden."
Profeet Jeremia, 1: 5 zegt: "Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd." - wat aangeeft dat de ongeboren baby al een onsterfelijke ziel heeft in de baarmoeder van zijn moeder.
Zowel de groei zelf als de ontwikkeling van het embryo vindt plaats met de medewerking van de Heer, zoals beschreven in Psalm 139, vers 13: "Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven."
Profeet Jesaja, 44: 2: "Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt."

De oorspronkelijke Christelijke Kerk ziet abortus als een mensenmoord. Kerkwetten (canons) hebben de mens altijd al vanaf de moederschoot beschermd. Sint Basilius de Grote (330-379) schrijft: "Degenen die opzettelijk een foetus vernietigen die in de baarmoeder is verwekt, moeten worden veroordeeld als voor moord." (2de regel van hem).
1979983C4EE8431F10

- Stukje geschoedenis,

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de christelijke wereld werd abortus in het revolutionaire Frankrijk (1792) gelegaliseerd op basis van ontkenning van de traditionele christelijke Europese waarden, die het menselijk leven beschouwen als een geschenk van God en een menselijke persoon als een beeld van God.
Om soortgelijke redenen werd abortus in 1920 in het bolsjewistische Rusland gelegaliseerd. Dit was des te meer 'actueel' omdat de waarde van het menselijk leven in een land dat overspoeld werd door terreur drastisch was gedaald, en in het algemeen was de politieke koers van de jonge Sovjetregering in de eerste jaren van haar bestaan gericht op de afname van de bevolking.
Later, in de tweede helft van de 20e eeuw, werd abortus-moord gelegaliseerd ook in de westerse wereld, in het bijzonder in de Verenigde Staten op basis van de beslissing van het Hooggerechtshof in 1973.

- Wanneer begint, vanuit het oogpunt van de moderne wetenschap, het menselijk leven?
Een onbetwistbaar vaststaand wetenschappelijk feit: het menselijk leven begint precies op het moment dat twee geslachtscellen elkaar ontmoeten en verenigen: mannelijke en vrouwelijke, en als resultaat van deze combinatie wordt er één cel gevormd met een uniek genetisch materiaal.
Deze microscopisch kleine cel bevat het geslacht van de persoon, zijn bloedgroep, zelfs de kleur van zijn ogen en haar - dit alles is er al en zal zich pas in de toekomst ontwikkelen en ontplooien. Het enige dat nodig is voor de vorming van een volwassene uit deze kleine cel is voedsel, zuurstof en tijd.

- Een kind in de baarmoeder is een ontwikkelende levende mens. Als we de verschillende stadia van intra-uteriene ontwikkeling bestuderen, zijn we ervan overtuigd dat het ongeboren kind niet anders is dan wij. Zijn eerste hartslag wordt geregistreerd op de 18e dag vanaf de conceptie (ongeveer de vierde dag van de vertraging in de maandelijkse cyclus). Op de 21ste dag komt zijn eigen bloedsomloop in beeld: het bloed van het kind vermengt zich niet met het bloed van de moeder en kan van daarvan verschillen qua bloedgroep. Na 4 weken worden de wervelkolom, armen, benen, ogen en oren gevormd, na 6 weken kun je een encefalogram van de hersenen maken. Na 8 weken kan hij zijn duim zuigen, op het aaien van de buik reageren, hoewel de moeder zijn bewegingen pas na 18-20 weken voelt. Op 10de week zou de baby op de pink van zijn vader kunnen staan, maar je kunt al afdrukken van zijn vingers nemen. Hij slikt vruchtwater in als het zoet is en stopt met slikken als het bitter is.
Na 10-11 weken zijn alle orgaansystemen van het menselijk lichaam bij een kind volledig gevormd.
vtoroy_mesyaz_beremenosti_4.jpg


- Het menselijk lichaam ontwikkelt zich vanaf het moment van conceptie tot de leeftijd van 18 jaar, daarna vanaf de leeftijd van 25 jaar begint het verouderingsproces. Een volwaardige persoon die het recht op leven heeft, is dus een persoon gedurende zijn hele bestaan, vanaf het moment van conceptie.
De wetten van veel landen staan het doden van een intra-uterien kind toe. Waarom? Omdat het, hoewel het gevormd is, nog geen tijd heeft gehad om zich volledig te ontwikkelen? Maar het zal zich blijven ontwikkelen, zelfs na zijn geboorte, van niet meer of minder dan 14-18 jaar. Als het toegestaan is om te doden vanwege onvoldoende ontwikkeling - zullen we dan samen met de ongeboren kinderen ook alle kinderen doden die het einde van de adolescentie niet bereikt hebben? Is het niet een wreedheid?

- Voelt een intra-uteriene baby ondragelijke pijn tijdens een abortus? Ja, hij voelt vreselijke pijn, dit is wetenschappelijk bewezen.
Een ongeboren kind voelt pijn op dezelfde manier als een pasgeboren baby. Dit is nu ook algemeen erkend en wetenschappelijk vastgesteld. Reeds een 7 weken oude baby trekt of draait zijn hoofd weg van de bron van pijn, net als in alle andere levensfasen. Na 11 weken worden niet alleen het gezicht, maar alle delen van de armen en benen van de baby gevoelig voor aanraking. Tegen 13 weken treden pijnreacties op op alle niveaus van het zenuwstelsel.

25-de-marzo-dia-del-ni%C3%B1o-por-nacer.

- Als tijdens een late abortus het kind uitgehaald wordt en het blijkt volledig in staat te zijn buiten het lichaam van de moeder te leven, de aborteurs doden hem toch op een mechanische wijze.
In het documentaire boek van J. en B. Wilke, “Waarom kunnen we ze niet allebei liefhebben? Vragen en antwoorden over abortus” wordt beschreven hoe een arts een kind eruit haalde dat ademde, probeerde te huilen, zijn armen en benen bewoog - waarna de dokter het hoofd van het kindje bedekte (blijkbaar drukte met zijn hand op diens gezicht) en hij stikte. Een andere manier om een baby te doden, is hem in een emmer water te laten verdrinken. Meestal wordt het kind in de kou (tussen raamkozijnen of in de koelkast) geplaatst totdat hij sterft. Dit wordt overal toegepast.

24_weeks-01_medium.jpg

- Als de moeder en de aborteur besluiten dat de foetus moet sterven, is het een kwaadaardige samenzwering om te doden. Veel vrouwen die deze moord plegen, "weten niet wat ze doen". Ze geloven dat zolang het kind niet geboren is, het nog steeds geen volwaardige mens, maar slechts een deel van hun lichaam is, en dat iedereen kan over haar lichaam beschikken zoals hij/zij wil. Zulke mensen gaan gemakkelijk voor een abortus, alsof ze een tand gaan verwijderen.
Maar dit is een tragische waanvoorstelling, die vroeg of laat zeker zal verdwijnen, en dan wordt hun hele toekomstige leven een drama. Deze vrouwen moeten worden verteld: Nee, abortus is niet uw eigen zaak. Het zou je persoonlijke zaak zijn geweest als het alleen je persoonlijkheid betrof. Maar het gaat om de persoon van je kind.

Voor meer info lees het boek “Why Can't We Love Them Both : Questions and Answers About Abortion.”

Waarschuwing: een link naar verschrikkelijke ideo van abortus / kindermoord. Kijk er niet naar als er niet tegen kunt.

 

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 73
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Gij zult niet doden.

@Modestus Mooi, schokkend stuk het is gewoon niet gezond om te doden, hoop dat men het ter harte neemt.

De Bijbel ziet een ongeboren kind als volledig mens. Dat zie je o.a. goed in Exodus 21:22 Als mannen met elkaar vechten en een zwangere vrouw verwonden met als gevolg dat haar kind te vroeg gebor

Nog enkele punten rond the thema abortus.

- Is de abortieve anticonceptie de vernietiging van het leven in wording?
Ja. Hormonale, chemische en intra-uteriene anticonceptiva kunnen helpen bij het beëindigen van een reeds begonnen zwangerschap, dat wil zeggen, ze zijn abortief. In de afbeelding ziet u een van de meest voorkomende soorten abortieve anticonceptie: het spiraaltje. https://media.istockphoto.com/vectors/intrauterine-device-iud-vector-id864998548

Alle anticonceptiemiddelen zijn abortief, behalve de "barrière-anticonceptiva".
Veel vrouwen gebruiken nu verschillende voorbehoedsmiddelen. Deze omvatten barrière-, hormonale, chemische en intra-uteriene middelen. Alleen barrière-anticonceptiva (condoom, pessarium, cervicale kap en anticonceptie-spons) hebben een uitsluitend anticonceptieve werking, d.w.z. ze zijn niet abortief.
Sommige fabrikanten van hormonale anticonceptiva beweren dat er verschillende soorten zijn, sommige hebben echt een abortuseffect, terwijl andere de ovulatie eenvoudigweg onderdrukken.
Dit is sluw gezegd, aangezien hormonale anticonceptiva verschillende werkingsmechanismen tegelijkertijd hebben, waaronder abortieve en niet-abortieve.
Niet-abortieve mechanismen (obstructie van de bevruchting van de eicel):
1. Blokkade van de ovulatie - het vrijkomen van een eicel uit de eierstok.
2. Een toename van de viscositeit van het slijm van het cervicale kanaal (verhindering bij het opvoeren van sperma).
Abortieve mechanismen (obstructie voor de ontwikkeling van het embryo):
3. Verhoogde peristaltiek van de eileiders, waardoor het embryo (indien ovulatie en bevruchting toch hebben plaatsgevonden) de baarmoederholte binnendringt op een ongunstig tijdstip voor implantatie, waardoor het sterft.
4. Atrofie van het endometrium - vroege en onvolledige secretoire transformatie wordt waargenomen, het endometrium bereikt niet de dikte die nodig is voor implantatie. Zo wordt de introductie, fixatie en verdere ontwikkeling van het embryo onmogelijk en sterft het.

- Is een operatie voor een buitenbaarmoederlijke zwangerschap abortus (zonde)? Niet altijd. Een uitzondering is een operatie om het leven van de moeder te redden in geval van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, aangezien het kind in dit geval geen overlevingskans heeft. In de meeste gevallen sterft het tegen de tijd van de operatie en wordt het vaak vernietigd door het bloeden.

- Aan abortussen wordt er soms veel geld verdient. "Foetale producten" voor 'foetale therapie" zijn medicijnen en cosmetica gemaakt van de lichamen van kinderen die door abortus zijn omgekomen. Een vrouw in haar zwangerschap stemt in om haar ongeboren kind aan de wetenschap te schenken. Een kunstmatige bevalling vindt dan plaats. Dan wordt het levende, vaak levensvatbare kind gedood. Van zijn uiteengereten lichaampje worden ‘medicijnen’ gemaakt - transplantaties die bedoeld zijn om voor de rijke cliënten hun verloren jeugd terug te geven.
OeN7slusq4IviqizGzVWRlTIGy7nPIPiWmlAiqDp
- Wat is in de meeste gevallen de reden voor abortussen? Het beeld van een jong meisje, dat in een ondraaglijke situatie verkeert, wanneer het behouden van het leven van haar kind letterlijk een levensramp voor haar betekent, is in feite een favoriet beeld van abortusaanhangers, maar het gebeurt vrij zeldzaam. Dit betekent niet dat kindermoord in een dergelijke situatie aanvaardbaar is; elk van deze gevallen moet afzonderlijk worden bekeken. De samenleving, en vooral christenen, zijn in ieder geval geroepen om zo'n vreselijke zonde te voorkomen, om een persoon te hulp te komen die zich in een moeilijke, fatale situatie bevindt. Echter, in de overgrote meerderheid van de gevallen worden abortussen uitgevoerd bij sociaal adequate mensen die zich in een normale levenssituatie bevinden. Moderne mensen willen zelfs niet het minste ongemak, veranderingen in een goed geordend leven; zij kunnen geloven zelfs dat abortus deel uitmaakt van de noodzakelijke levenservaring en gezinsleven.
60226.imgcache.jpg  

Uit de toespraak van Cardinaal Stefan Wyszyński tot de studenten van Warschau, 1985:
"Wij zijn doodgravers, want we hebben toegestaan dat crematoria weer gingen werken in ons land. Tegenwoordig is er in een van de Poolse ziekenhuizen een oven waar de lichamen van de nog niet geboren kinderen worden verbrand... We hebben niet het recht om de bezetters te vervloeken die in het verleden crematoria-ovens in Polen in brand staken, want vandaag doen we hetzelfde. Laten we stoppen met praten over de duizenden die stierven door de vijanden, want het aantal van degenen die de laatste tijd door ons zijn gedood is vele malen groter dan het aantal dat in concentratiekampen werden doodgemarteld."

Nu is de abortus verboden in Polen. Dit is wat de mensen wilden, en de regering voerde hun wil uit. Ondanks de bangmakerij van de abortusaanhangers is er sinds 1993, dat wil zeggen sinds de aanneming van de wet (statuut), slechts één (!) sterfgeval van een vrouw geregistreerd als gevolg van een illegale abortus.
5933d16d-44e9-4903-95ef-862ae9ff0e39.jpg

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Bijbel ziet een ongeboren kind als volledig mens. Dat zie je o.a. goed in Exodus 21:22

Als mannen met elkaar vechten en een zwangere vrouw verwonden met als gevolg dat haar kind te vroeg geboren wordt, maar niemand overlijdt, dan moet de dader de schadevergoeding betalen die de echtgenoot van de vrouw hem oplegt. Hij moet die door tussenkomst van de rechters betalen.  23 Maar als er wel iemand komt te overlijden, dan geldt: een leven voor een leven,  24 een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet,  25 een brandwond voor een brandwond, een wond voor een wond, een buil voor een buil.
 

Die ‘iemand’ hier is de vrouw of het kind.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Religieuze mensen die op dogmatische wijze ten allen tijde anti-abortus zijn, zelfs een zeer vroege na een verkrachting of bij ernstige afwijking van de vrucht, zijn zelf vaak niet eens vegetarier, terwijl de dieren die ze daarvoor doden net zo goed een ziel hebben.

Met zulke dogmatsche huichelaars heb ik geen geduld. Not every sperm is sacred.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-9-2020 om 08:41 zei sjako:

De Bijbel ziet een ongeboren kind als volledig mens. Dat zie je o.a. goed in Exodus 21:22

Als mannen met elkaar vechten en een zwangere vrouw verwonden met als gevolg dat haar kind te vroeg geboren wordt, maar niemand overlijdt, dan moet de dader de schadevergoeding betalen die de echtgenoot van de vrouw hem oplegt. Hij moet die door tussenkomst van de rechters betalen.  23 Maar als er wel iemand komt te overlijden, dan geldt: een leven voor een leven,  24 een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet,  25 een brandwond voor een brandwond, een wond voor een wond, een buil voor een buil.
 

Die ‘iemand’ hier is de vrouw of het kind.

Dit is een verdraaiing van de Bijbel. Er staat namelijk het volgende (BGT):

"22Stel dat twee mannen vechten en dat één van hen per ongeluk een zwangere vrouw raakt. Stel dat de vrouw dan een miskraam krijgt, maar zelf niet gewond is. Dan moet de dader een boete betalen. De man van de vrouw moet zeggen hoe hoog die boete moet zijn. En de rechter moet opletten of de boete betaald wordt.

23Maar als er iets met die vrouw zelf gebeurt, dan geldt het volgende: de straf hangt af van wat er gebeurd is. Misschien sterft de vrouw. 24 Misschien raakt ze een oog of een tand kwijt, of een hand of een voet. 25 Misschien heeft ze een wond, een blauwe plek of een schram. Welke straf de dader dan krijgt, hangt af van wat er gebeurd is."

Dus het veroorzaken van een miskraam is geen doodslag, want hij hoeft slechts een boete te betalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei zendeling:

terwijl de dieren die ze daarvoor doden net zo goed een ziel hebben.

Een vergelijking die kant nog wal raakt. De mens staat ver boven een dier. Een foetus is in Gods ogen een volwaardig mens. Een ziel is een totaal persoon of dier. Je bent een ziel, je hebt er geen. Mens en dier hebben wel de zelfde geest (levensadem), maar dat is de kracht die van God afkomt. Dat is de levensvonk zeg maar. Deze kracht kan niet redeneren of bewust. Na de dood van mens en dier gaat die kracht weer symbolisch terug naar God.

Vergelijk Genesis 2:7 En Jehovah God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem, en de mens werd een levend wezen. en Genesis 7:15 Ze bleven bij Noach in de ark komen, twee aan twee, van elke diersoort die de levensadem had. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei sjako:

Een vergelijking die kant nog wal raakt. De mens staat ver boven een dier. Een foetus is in Gods ogen een volwaardig mens. Een ziel is een totaal persoon of dier. Je bent een ziel, je hebt er geen. Mens en dier hebben wel de zelfde geest (levensadem), maar dat is de kracht die van God afkomt. Dat is de levensvonk zeg maar. Deze kracht kan niet redeneren of bewust. Na de dood van mens en dier gaat die kracht weer symbolisch terug naar God.

Vergelijk Genesis 2:7 En Jehovah God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem, en de mens werd een levend wezen. en Genesis 7:15 Ze bleven bij Noach in de ark komen, twee aan twee, van elke diersoort die de levensadem had. 

Nee, een klompje cellen dat zeer diep in een dromeloze slaap is, is nog geen volwaardig mens en heeft nog niet dezelfde rechten als een volgroeider exemplaar. Bovendien zijn deze zeer vroege vruchten uiterlijk nog helemaal niet te onderscheiden van een dierenfoetus. Wat niet wegneemt dat je er niet achteloos mee om moet gaan, de incarnatie van de menselijke ziel is immers al voltooid bij de conceptie, bij de versmelting van spermacel met eicel.

Ik ben het met je eens dat het menselijke bewustzijn verheven is boven dat van een dier, een mens is veel beter in staat tot zelfreflectie en kan mediteren en zich sneller geestelijk ontwikkelen dan een dier. Maar dat geldt evenzozeer bij vergelijking van zeg maar een chimpansee of dolfijn met zeg maar een schaap of haas, ook daar is slechts sprake van een potentieverschil qua geestesontwikkeling. 

Ook dieren hebben een levensadem die weer verdwijnt of opgaat in de Kosmische Geest bij de dood van hun fysieke lichaam. Dus een hoger dier zou ik zeker niet doden voor zoiets banaals als niet-essentiele voeding of kleding of schoeisel, maar respecteren als levend wezen dat God spiegelt. Doe je dat wel, dan laadt je negatief karma op je, die je uiteindelijk weer zal moeten compenseren.

Abortus onder alle omstandigheden als het kwaad afschilderen is een primitieve vorm van godsdienstfundamentalisme die kant nog wal raakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei zendeling:

Nee, een klompje cellen dat zeer diep in een dromeloze slaap is, is nog geen volwaardig mens en heeft nog niet dezelfde rechten als een volgroeider exemplaar.

Psalm 139:13 U hebt mijn nieren voortgebracht,u hebt me afgeschermd in de buik van mijn moeder.

Prediker 11:5 Net zoals je niet weet hoe de geest werkt in het gebeente van het kind in de buik van een zwangere vrouw, zo weet je niet wat het werk is van de ware God, die alle dingen doet.

Psalm 139:13 loof u omdat ik op een ontzagwekkende en wonderbare manier ben gemaakt.Uw werken zijn wonderbaar,dat weet ik heel goed.  15 Mijn gebeente was voor u niet verborgen toen ik in het geheim werd gemaakt,toen ik werd geweven in de diepten van de aarde.  16 Uw ogen zagen mij zelfs als embryo.In uw boek waren alle delen ervan beschreven,de dagen dat ze werden gevormd,voordat ook maar één ervan bestond.

Uit deze teksten blijkt toch echt dat na de conceptie het voor God een mens is. In uw boek waren alle delen beschreven.... zegt genoeg denk ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei sjako:

Psalm 139:13 loof u omdat ik op een ontzagwekkende en wonderbare manier ben gemaakt.Uw werken zijn wonderbaar,dat weet ik heel goed.  15 Mijn gebeente was voor u niet verborgen toen ik in het geheim werd gemaakt,toen ik werd geweven in de diepten van de aarde.  16 Uw ogen zagen mij zelfs als embryo.In uw boek waren alle delen ervan beschreven,de dagen dat ze werden gevormd,voordat ook maar één ervan bestond.

Grappig: het Hebreeuwse grondwoord dat in de NWV vertaald is als 'embryo' is 'golem'. Dit is tevens een schepsel uit een Joodse legende.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-9-2020 om 19:15 zei Modestus:

Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. (Eed van Hippocrates (tegenwoordig is deze clausule in landen waar abortus is toegestaan, verwijderd uit de eed)).

In die eed stond ook:

Citaat

Ik zweer bij Apollo de genezer, bij Asklepios, Hygieia en Panakeia en neem alle goden en godinnen tot getuige

Ook dat is een deel dat tegenwoordig uit de eed is verwijderd. Zou je dat ook liever terug zien in die eed ?  

Op 14-9-2020 om 19:15 zei Modestus:

Abortus is niet het recht van een vrouw om over haar lichaam te beschikken, maar het "recht" van een vrouw om over een ander lichaam te beschikken, want vanaf het moment van conceptie is de foetus niet haar eigen lichaam, maar het andermans lichaam dat in haar groeit. Het bevat genetisch niet alleen deeltjes van de moeder, maar ook van de vader.

Toch gaat het wel degelijk om haar eigen lichaam, of je dat nu onder ogen wil zien of niet.

Als ik hier nu ziekmakende filmpjes en foto's van een kruisiging ga plaatsen, ga je dat dan ook afwijzen ? 

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei sjako:

Psalm 139:13 U hebt mijn nieren voortgebracht,u hebt me afgeschermd in de buik van mijn moeder.

Prediker 11:5 Net zoals je niet weet hoe de geest werkt in het gebeente van het kind in de buik van een zwangere vrouw, zo weet je niet wat het werk is van de ware God, die alle dingen doet.

Psalm 139:13 loof u omdat ik op een ontzagwekkende en wonderbare manier ben gemaakt.Uw werken zijn wonderbaar,dat weet ik heel goed.  15 Mijn gebeente was voor u niet verborgen toen ik in het geheim werd gemaakt,toen ik werd geweven in de diepten van de aarde.  16 Uw ogen zagen mij zelfs als embryo.In uw boek waren alle delen ervan beschreven,de dagen dat ze werden gevormd,voordat ook maar één ervan bestond.

Uit deze teksten blijkt toch echt dat na de conceptie het voor God een mens is. In uw boek waren alle delen beschreven.... zegt genoeg denk ik.

God ziet Zijn Schepping niet via religieuze schijnredenaties nee. God houdt van héél Zijn schepping op gelijke manier en op ieder moment. Dus of het nu een olifant een graspol of een mier of een mierenembryo betreft, God's liefde is onvoorwaardelijk omdat Hij hun aller Vader is.

De mens heeft wel een speciale positie vanwege het hoogontwikkelde bewustzijn, maar dat zegt dus helemaal niets over of je een nog in dierlijk stadium verkerend klompje menselijke cellen speciale rechten toe moet kennen. Daarover vind je niets in de Bijbel terug, daar moeten we dus zelf dieper over nadenken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei zendeling:

maar dat zegt dus helemaal niets over of je een nog in dierlijk stadium verkerend klompje menselijke cellen speciale rechten toe moet kennen

Dan heb je het niet goed gelezen. 16 Uw ogen zagen mij zelfs als embryo.In uw boek waren alle delen ervan beschreven,de dagen dat ze werden gevormd,voordat ook maar één ervan bestond.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Dan heb je het niet goed gelezen. 16 Uw ogen zagen mij zelfs als embryo.In uw boek waren alle delen ervan beschreven,de dagen dat ze werden gevormd,voordat ook maar één ervan bestond.

Potentialiteit is een gekend fenomeen in de wetenschap, prachtig is het, niet anders. 

Op 18-9-2020 om 09:37 zei sjako:

Vergelijk Genesis 2:7 En Jehovah God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem, en de mens werd een levend wezen. en Genesis 7:15 Ze bleven bij Noach in de ark komen, twee aan twee, van elke diersoort die de levensadem had. 

Gebeurt het vandaag anders dan vroeger? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei zendeling:

God ziet Zijn Schepping niet via religieuze schijnredenaties nee. God houdt van héél Zijn schepping op gelijke manier en op ieder moment. Dus of het nu een olifant een graspol of een mier of een mierenembryo betreft, God's liefde is onvoorwaardelijk omdat Hij hun aller Vader is.

De mens heeft wel een speciale positie vanwege het hoogontwikkelde bewustzijn, maar dat zegt dus helemaal niets over of je een nog in dierlijk stadium verkerend klompje menselijke cellen speciale rechten toe moet kennen. Daarover vind je niets in de Bijbel terug, daar moeten we dus zelf dieper over nadenken.

Ik weet eigenlijk niet wat ik zieliger vind, een vrouw die zich genoodzaakt ziet abortus te ondergaan of de figuren die over hen oordelen en hen de wet willen voorschrijven.  De laatsten zijn in mijn optiek een stuk slechter af dan de eersten. Een vrouw bepaalt zelf wat ze doet met haar lichaam. Vrije wil.  Jezus kent wat er in ieders hart en gedachten aanwezig is.  Hij had geen enkel advies van wie dan ook nodig over een ander mens, want Hij wist precies wat er in de mensen leefde en wat ze dachten.

Johannes 3: 23 En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed; 24 maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende 25 en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens was.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei zendeling:

De mens heeft wel een speciale positie vanwege het hoogontwikkelde bewustzijn, maar dat zegt dus helemaal niets over of je een nog in dierlijk stadium verkerend klompje menselijke cellen speciale rechten toe moet kennen. Daarover vind je niets in de Bijbel terug, daar moeten we dus zelf dieper over nadenken.

Zolang je datgeen wat je er zelf van vindt, na diep nadenken, maar niet verkoopt als Bijbels.
Realiseer je dat dit gewoon je eigen idee is.

Op 14-9-2020 om 19:15 zei Modestus:

- Wanneer begint, vanuit het oogpunt van de moderne wetenschap, het menselijk leven?
Een onbetwistbaar vaststaand wetenschappelijk feit: het menselijk leven begint precies op het moment dat twee geslachtscellen elkaar ontmoeten en verenigen: mannelijke en vrouwelijke, en als resultaat van deze combinatie wordt er één cel gevormd met een uniek genetisch materiaal.

Als je er zo tegenaan kijkt, en:
- 90 % van de 'geslachtscellen die elkaar ontmoeten en verenigen'  voortijdig spontaan worden afgestoten.
- je gaat er van uit dat God alles bestiert.

Dan kan je dus niet anders dan tot de conclusie komen dat God de allergrootste schuldige is aan abortus.
 

 
 

1 uur geleden zei sjako:
2 uur geleden zei zendeling:

maar dat zegt dus helemaal niets over of je een nog in dierlijk stadium verkerend klompje menselijke cellen speciale rechten toe moet kennen

Dan heb je het niet goed gelezen. 16 Uw ogen zagen mij zelfs als embryo.In uw boek waren alle delen ervan beschreven,de dagen dat ze werden gevormd,voordat ook maar één ervan bestond.

Je bedoelt 'embryo' zoals de hierboven  'samengevoegde geslachtscellen' waarvan dus 90 % via spontane abortussen verdwijnt?  
(Maar goed, dat wisten degenen uit jouw citaat waarschijnlijk niet). 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

Fascinerend is echter wel dat een nieuw soort mens kan geboren worden door vergeten basiselementen in herinnering te brengen, en door abortus nu net die mens het leven ontnemen. 


Wat dan weer net de brandstof op kan leveren om te gaan zoeken naar het verlorene.  De zoeker is immers het gezochte.  

Leuk is het allemaal niet.  Maar bijvoorbeeld on death-row zitten soms de meest verlichte moordenaars.  Er hing er dacht ik ook eentje naast Jezus aan het kruis.

 

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Plume:

Ik weet eigenlijk niet wat ik zieliger vind, een vrouw die zich genoodzaakt ziet abortus te ondergaan of de figuren die over hen oordelen en hen de wet willen voorschrijven.  De laatsten zijn in mijn optiek een stuk slechter af dan de eersten. Een vrouw bepaalt zelf wat ze doet met haar lichaam. Vrije wil.  Jezus kent wat er in ieders hart en gedachten aanwezig is.  Hij had geen enkel advies van wie dan ook nodig over een ander mens, want Hij wist precies wat er in de mensen leefde en wat ze dachten.

Gedachtenexperiment voor jou: lees een flink aantal pro-choiceteksten, maar doe daarbij alsof het niet om pasverwekte, maar pasgebóren kinderen gaat. Begin je dan te begrijpen waarom dit soort teksten bij pro-lifers volstrekt in het verkeerde keelgat schieten?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Robert Frans:

Gedachtenexperiment voor jou: lees een flink aantal pro-choiceteksten, maar doe daarbij alsof het niet om pasverwekte, maar pasgebóren kinderen gaat. Begin je dan te begrijpen waarom dit soort teksten bij pro-lifers volstrekt in het verkeerde keelgat schieten?

 

Waarom zou ik dat doen? Om de Roomse dogma’s door mijn strotje te laten duwen? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Robert Frans:

Gedachtenexperiment voor jou: lees een flink aantal pro-choiceteksten, maar doe daarbij alsof het niet om pasverwekte, maar pasgebóren kinderen gaat. Begin je dan te begrijpen waarom dit soort teksten bij pro-lifers volstrekt in het verkeerde keelgat schieten?

 

@Robert Frans als je met dit soort oneigenlijke argumenten komt dan voel ik mij vrij om aan te geven dat je het niet over een gedachte experiment hebt maar de rouwe RKK werkelijkheid van nog niet zo heel lang geleden. 

800 babylijkjes gevonden in put van Iers nonnenklooster

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid