Spring naar bijdragen

God Aanbidden in Geest en in Waarheid


Aanbevolen berichten

Inleiding

Ware aanbidders zullen God Vader aanbidden in geest en waarheid; want God de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is een Geest en degenen die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. (Johannes 4:23-24)

God aanbidden in geest is een respons naar God vanuit je wedergeboren geest. God aanbidden houdt in dat je Hem eert als Opperwezen boven alle wezens en dat je Hem belangrijker acht dan jezelf, en dat je meer naar Zijn evenbeeld wilt toegroeien. Je erkent Hem daarbij als je Schepper die jou geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. (Genesis 1:26)

God's woord is de waarheid en heiligt de mensen (Johannes 17:17). Om God te aanbidden in waarheid dien je Zijn woord te kennen en te weten Wie Hij is. God wil ook als een Persoon aanbeden worden.

Yahawah (יהוה) is de verbondsnaam van God, zoals Hij zich aan Mozes opbaarde, in Klassiek Hebreeuws. Hebreeuws lees je van rechts naar links.

Als je God Zijn verbondsnaam Yahawah (יהוה) kent, dan is het een stuk concreter en eenvoudiger om God te aanbidden. Tenminste, zó ervaar ik het; als anderen er anders over denken en het anders ervaren, dan is het hun eigen zaak en verantwoording.

Aanbidding is een onderdeel van de relatie met God

Iedereen dient zijn/haar hart te volgen om God te aanbidden in geest en in waarheid.
Het hierna volgende zijn voorbeelden en geen voorschrift.

 • U Yahawah (יהוה) bent de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob (Exodus 3:6).
 • Geloofd en geprezen bent U, Yahawah (יהוה) de Allerhoogste God (Genesis 14:20).
 • U Yahawah (יהוה) bent God de Allerhoogste, Die hemelen en aarde bezit (Genesis 14:22).
 • U Yahawah (יהוה) bent de Meester der hemelse legermachten (Jesaja 22:5)
 • U Yahawah (יהוה) bent de God der hemelse legermachten (Psalm 59:6)
 • U Yahawah (יהוה) bent de God die nabij bent (Jeremia 23:23)
 • U Yahawah (יהוה)  is de grootheid, de macht, de heerlijkheid, de kracht en de majesteit. Van U Yahawah (יהוה) is het Koninkrijk & de Heerschappij & De almacht, en U behoort het toe Verheerlijkt te zijn als Hoofd boven alles (1kronieken 29:11)
 • U Yahawah (יהוה) bent onze God, De Unieke Ware God, en De Geweldige, en De Machtige en De Ontzagwekkende (Nehemiah 9:32).
 • U Yahawah (יהוה) bent de God van de hemelse Legermachten en U bent ook Koning van de Suprieme Heerlijkheid (Psalm 24:10)
 • U Yahawah (יהוה) bent de God van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Uw eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus (1 Pet 5:10 )
 • U Yahawah (יהוה) bent de God die jaloers bent (Deuteronomium 6:15).
 • U Yahawah (יהוה) bent de Vader der heerlijkheid (Efeze 1:17)

Het eren van Jezus Christus als onze Redder en Verlosser

 • U Jezus Christus bent het Woord, Die er vanaf het begin reeds Bent en U was God de Vader. Alle dingen die bestaan zijn door U Jezus Christus tot hun bestaan gekomen en zonder U Jezus Christus is er geen ding dat bestaat tot zijn bestaan gekomen. (Johannes 1:1-3)
 • Door U Jezus Christus zijn de waarheid en de genade gekomen (Johannes 1:17)
 • U Jezus Christus bent het Woord dat vlees geworden is (Johannes 1:14).
 • U Jezus Christus bent Immanuel; God met ons (Mattheüs 1:23)
 • U Jezus Christus bent het Licht der wereld; degenen die U volgen zullen niet in duisternis wandelen, maar ze zullen het licht des levens hebben (Johannes 8:12).
 • U Jezus Christus bent het Brood des levens; wie tot U komen zullen beslist geen honger hebben en wie in U geloven zullen nooit meer dorst hebben (Johannes 6:35).
 • Het woord van U Jezus Christus is de waarheid, die vrijmaakt (Johannes 8:31-32).
 • U Jezus Christus bent de Opstanding en het Leven; degenen die in U geloven zullen leven, zelfs als ze gestorven zijn. Een ieder die leeft en in U Jezus Christus gelooft zal voor eeuwig niet sterven (Johannes 11:25-26).
 • U Jezus Christus bent de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God de Vader dan door U (Johannes 14:6).
 • In U Jezus Christus hebben wij de verlossing door Uw bloed (Efeze 1:7).
 • Het Evangelie van U, Jezus Christus, is de kracht van God tot verlossing van een ieder die Uw Evangelie gelooft (Romeinen 1:16).
 • In U Jezus Christus ben ik gedoopt, in Uw dood en ik ben met U begraven door de doop in Uw dood, zodat gelijk U uit de doden bent opgewekt, zo ook ik zou wandelen in de nieuwheid van het leven (Rom 6:3-4).
 • In U Jezus Christus worden mijn hart en mijn gedachten bewaakt door de vrede van God de Vader die alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4:7).
 • U Jezus Christus zit aan de rechter hand van God de Vader in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende (Efeze 1:17:21).
 • Alle dingen zijn aan de voeten van U Jezus Christus onderworpen en U bent het Hooft boven alle dingen. U Jezus Christus ben Degenen die alles in allen vervult bij hen die bij Uw lichaam horen. (Efeze 1:17:21).
 • Er is maar één middelaar tussen God en de mensen en U Jezus Christus ben De Middelaar tussen God en de mensen (1 Timotheüs 2:5).
 • U Jezus Christus bent de Middelaar van het Nieuwe Testament (Hebreeën 9:15).
 • U Jezus Christus bent de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, Die is en Die was en Die komt; de Almachtige (Openbaring 1:8)
bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 210
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Inleiding Ware aanbidders zullen God Vader aanbidden in geest en waarheid; want God de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is een Geest en degenen die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in gee

Bedankt voor je vriendelijke woorden en de roos, Ricky. Ik deel je visie niet geheel maar je bedoelingen zijn goed en je bericht hierboven is vriendelijk.  Sorry dat ik een beetje te bot reageerde.

Mijn punt is, dat wanneer gezien wordt dat alles uit Hem is, er anders naar teksten gekeken kan worden, dan alleen de hoeveelheid letters. Zeg maar; kwaliteit boven kwantiteit. Daarbij; hoe

1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Het eren van Jezus Christus als onze Redder en Verlosser

 • U Jezus Christus bent het Woord, Die er vanaf het begin reeds Bent en U was God de Vader. Alle dingen die bestaan zijn door U Jezus Christus tot hun bestaan gekomen en zonder U Jezus Christus is er geen ding dat bestaat tot zijn bestaan gekomen. (Johannes 1:1-3)
 • Door U Jezus Christus zijn de waarheid en de genade gekomen (Johannes 1:17)
 • U Jezus Christus bent het Woord dat vlees geworden is (Johannes 1:14).
 • U Jezus Christus bent Immanuel; God met ons (Mattheüs 1:23)
 • U Jezus Christus bent het Licht der wereld; degenen die U volgen zullen niet in duisternis wandelen, maar ze zullen het licht des levens hebben (Johannes 8:12).
 • U Jezus Christus bent het Brood des levens; wie tot U komen zullen beslist geen honger hebben en wie in U geloven zullen nooit meer dorst hebben (Johannes 6:35).
 • Het woord van U Jezus Christus is de waarheid, die vrijmaakt (Johannes 8:31-32).
 • U Jezus Christus bent de Opstanding en het Leven; degenen die in U geloven zullen leven, zelfs als ze gestorven zijn. Een ieder die leeft en in U Jezus Christus gelooft zal voor eeuwig niet sterven (Johannes 11:25-26).
 • U Jezus Christus bent de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God de Vader dan door U (Johannes 14:6).
 • In U Jezus Christus hebben wij de verlossing door Uw bloed (Efeze 1:7).
 • Het Evangelie van U, Jezus Christus, is de kracht van God tot verlossing van een ieder die Uw Evangelie gelooft (Romeinen 1:16).
 • In U Jezus Christus ben ik gedoopt, in Uw dood en ik ben met U begraven door de doop in Uw dood, zodat gelijk U uit de doden bent opgewekt, zo ook ik zou wandelen in de nieuwheid van het leven (Rom 6:3-4).
 • In U Jezus Christus worden mijn hart en mijn gedachten bewaakt door de vrede van God de Vader die alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4:7).
 • U Jezus Christus zit aan de rechter hand van God de Vader in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende (Efeze 1:17:21).
 • Alle dingen zijn aan de voeten van U Jezus Christus onderworpen en U bent het Hooft boven alle dingen. U Jezus Christus ben Degenen die alles in allen vervult bij hen die bij Uw lichaam horen. (Efeze 1:17:21).
 • Er is maar één middelaar tussen God en de mensen en U Jezus Christus ben De Middelaar tussen God en de mensen (1 Timotheüs 2:5).
 • U Jezus Christus bent de Middelaar van het Nieuwe Testament (Hebreeën 9:15).
 • U Jezus Christus bent de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, Die is en Die was en Die komt; de Almachtige (Openbaring 1:8)

Sta je toch gek te kijken als Jezus antwoordt: 'ja dat weet ik allemaal al...'

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Inleiding

Ware aanbidders zullen God Vader aanbidden in geest en waarheid; want God de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is een Geest en degenen die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. (Johannes 4:23-24)

God aanbidden in geest is een respons naar God vanuit je wedergeboren geest. God aanbidden houdt in dat je Hem eert als Opperwezen boven alle wezens en dat je Hem belangrijker acht dan jezelf, en dat je meer naar Zijn evenbeeld wilt toegroeien. Je erkent Hem daarbij als je Schepper die jou geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. (Genesis 1:26)

God's woord is de waarheid en heiligt de mensen (Johannes 17:17). Om God te aanbidden in waarheid dien je Zijn woord te kennen en te weten Wie Hij is. God wil ook als een Persoon aanbeden worden.

Yahawah (יהוה) is de verbondsnaam van God, zoals Hij zich aan Mozes opbaarde, in Klassiek Hebreeuws. Hebreeuws lees je van rechts naar links.

Als je God Zijn verbondsnaam Yahawah (יהוה) kent, dan is het een stuk concreter en eenvoudiger om God te aanbidden. Tenminste, zó ervaar ik het; als anderen er anders over denken en het anders ervaren, dan is het hun eigen zaak en verantwoording.

Aanbidding is een onderdeel van de relatie met God

Iedereen dient zijn/haar hart te volgen om God te aanbidden in geest en in waarheid.
Het hierna volgende zijn voorbeelden en geen voorschrift.

 • U Yahawah (יהוה) bent de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob (Exodus 3:6).
 • Geloofd en geprezen bent U, Yahawah (יהוה) de Allerhoogste God (Genesis 14:20).
 • U Yahawah (יהוה) bent God de Allerhoogste, Die hemelen en aarde bezit (Genesis 14:22).
 • U Yahawah (יהוה) bent de Meester der hemelse legermachten (Jesaja 22:5)
 • U Yahawah (יהוה) bent de God der hemelse legermachten (Psalm 59:6)
 • U Yahawah (יהוה) bent de God die nabij bent (Jeremia 23:23)
 • U Yahawah (יהוה)  is de grootheid, de macht, de heerlijkheid, de kracht en de majesteit. Van U Yahawah (יהוה) is het Koninkrijk & de Heerschappij & De almacht, en U behoort het toe Verheerlijkt te zijn als Hoofd boven alles (1kronieken 29:11)
 • U Yahawah (יהוה) bent onze God, De Unieke Ware God, en De Geweldige, en De Machtige en De Ontzagwekkende (Nehemiah 9:32).
 • U Yahawah (יהוה) bent de God van de hemelse Legermachten en U bent ook Koning van de Suprieme Heerlijkheid (Psalm 24:10)
 • U Yahawah (יהוה) bent de God van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Uw eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus (1 Pet 5:10 )
 • U Yahawah (יהוה) bent de God die jaloers bent (Deuteronomium 6:15).
 • U Yahawah (יהוה) bent de Vader der heerlijkheid (Efeze 1:17)

Het eren van Jezus Christus als onze Redder en Verlosser

 • U Jezus Christus bent het Woord, Die er vanaf het begin reeds Bent en U was God de Vader. Alle dingen die bestaan zijn door U Jezus Christus tot hun bestaan gekomen en zonder U Jezus Christus is er geen ding dat bestaat tot zijn bestaan gekomen. (Johannes 1:1-3)
 • Door U Jezus Christus zijn de waarheid en de genade gekomen (Johannes 1:17)
 • U Jezus Christus bent het Woord dat vlees geworden is (Johannes 1:14).
 • U Jezus Christus bent Immanuel; God met ons (Mattheüs 1:23)
 • U Jezus Christus bent het Licht der wereld; degenen die U volgen zullen niet in duisternis wandelen, maar ze zullen het licht des levens hebben (Johannes 8:12).
 • U Jezus Christus bent het Brood des levens; wie tot U komen zullen beslist geen honger hebben en wie in U geloven zullen nooit meer dorst hebben (Johannes 6:35).
 • Het woord van U Jezus Christus is de waarheid, die vrijmaakt (Johannes 8:31-32).
 • U Jezus Christus bent de Opstanding en het Leven; degenen die in U geloven zullen leven, zelfs als ze gestorven zijn. Een ieder die leeft en in U Jezus Christus gelooft zal voor eeuwig niet sterven (Johannes 11:25-26).
 • U Jezus Christus bent de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God de Vader dan door U (Johannes 14:6).
 • In U Jezus Christus hebben wij de verlossing door Uw bloed (Efeze 1:7).
 • Het Evangelie van U, Jezus Christus, is de kracht van God tot verlossing van een ieder die Uw Evangelie gelooft (Romeinen 1:16).
 • In U Jezus Christus ben ik gedoopt, in Uw dood en ik ben met U begraven door de doop in Uw dood, zodat gelijk U uit de doden bent opgewekt, zo ook ik zou wandelen in de nieuwheid van het leven (Rom 6:3-4).
 • In U Jezus Christus worden mijn hart en mijn gedachten bewaakt door de vrede van God de Vader die alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4:7).
 • U Jezus Christus zit aan de rechter hand van God de Vader in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende (Efeze 1:17:21).
 • Alle dingen zijn aan de voeten van U Jezus Christus onderworpen en U bent het Hooft boven alle dingen. U Jezus Christus ben Degenen die alles in allen vervult bij hen die bij Uw lichaam horen. (Efeze 1:17:21).
 • Er is maar één middelaar tussen God en de mensen en U Jezus Christus ben De Middelaar tussen God en de mensen (1 Timotheüs 2:5).
 • U Jezus Christus bent de Middelaar van het Nieuwe Testament (Hebreeën 9:15).
 • U Jezus Christus bent de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, Die is en Die was en Die komt; de Almachtige (Openbaring 1:8)

Als je God's Naam gebruikt, waarom noem je Jezus dan niet Yeshua? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Ricky Tjin:

Aanbidding is een onderdeel van de relatie met God

Waarom? Als hij alwetend is, dan heeft hij dat toch niet nodig, want dan weet hij dat al.

10 uur geleden zei Ricky Tjin:

God wil ook als een Persoon aanbeden worden.

Overal heb je bijbelteksten bij, maar hier beweer je iets dat je volgens mij uit de eigen mouw hebt geschud (of ergens van gekopieerd).
Volgens mij staat dit nergens.

10 uur geleden zei Ricky Tjin:

God's woord is de waarheid en heiligt de mensen (Johannes 17:17). Om God te aanbidden in waarheid dien je Zijn woord te kennen en te weten Wie Hij is.

Maar wat houdt dat in ? De Bijbel is door mensenhanden samengesteld. Waarom beschouw je iets dat door mensen is samengesteld als zijn woord ? Omdat de mensen die het schreven zeggen dat dit zo is ? Beetje zwak, vind je niet ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Maar wat houdt dat in ? De Bijbel is door mensenhanden samengesteld. Waarom beschouw je iets dat door mensen is samengesteld als zijn woord ? Omdat de mensen die het schreven zeggen dat dit zo is ? Beetje zwak, vind je niet ? 

Toch logisch dat mensen eerder mensen gaan geloven die oprecht zochten, dat met hun leven bekochten; eerder dan wat trols op een forum die teksten in hun eigen moedertaal nog niet kunnen samenvatten? Goeiemorgen

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hermanos2:

Als je God's Naam gebruikt, waarom noem je Jezus dan niet Yeshua? 

Om de Naam van Jezus te begrijpen, is het belangrijk dat je de aangegeven video volledig bekijkt over "The Name of God in Ancient Hebrew". Om de Allerhoogste God te kennen is het wel de moeite waard.
Op het tijdstip van 32m:12s geeft Chaazawan uitleg over Yahawah (יהוה) Zijn Naam.

Op een tijdstip van 1h:18m:39s geeft Chaazawan uitleg over het Hebreeuwse Alfabet in Klassiek Hebreeuws. Vervolgens geeft hij uitleg over de Naam van Jezus in Klassiek Hebreeuws.

En om terug te komen op de naam Yeshua:

De naam Yeshua (ישוע) komt uit het Hebreeuws en betekent "Hij red". De naam Yeshua bestaat uit het voorvoegsel "hij" (י) en het woord "shua" (שוע).
Het woord "shua" (שוע) betekent redding/verlossing (salvation).
In context hoeft Yeshua (Hij red/verlost) niet perse de Jezus Christus van de Bijbel te zijn.

De naam Jezus komt uit het Grieks (̓ησοῦς) G2424 en wordt gedefinieerd als "Iēsous / Iésous" .
De naam Iēsous werd vertaald als: Jezus / Joshua / en gebruikt voor 3 andere Israëlieten.
Dus als men "Jezus" aanroept, dan hoeft het niet perse Jezus van Nazareth, de Zoon van de Allerhoogste God te zijn.

th?id=OIP.SgkTmUz_TZUTOJykQMBGwwHaCV%26p

In de aangegeven video over "The Name of God in Ancient Hebrew geeft Chaazawan uitleg over de originele Naam van Jezus Christus in Klassiek Hebreeuws "Yahawashaäy" (יהושע); Chaazawan legt uit dat ook Joshua uit het Oude Testament "Yahawashaäy" (יהושע) werd genoemt.

Jezus Christus heeft van oorsprong dezelfde naam als Joshua

Chaazawan geeft uitleg over de naam van Jezus. Jesus is de Griekse vertaling van Joshua. Op een tijdstip 1h:25m:02s geeft Chaazawan gaat later dieper in op de oorspronkelijke van Jezus en Joshua die ze gemeenschappelijk hadden (יהושע).

In Handelingen 7:45 kun je, d.m.v. de Parallel Bible, zien dat Jozua en Jezus dezelfde naam hadden. Er is een verschil in Bijbelvertaling, door het verschil in Manuscripten die voor de Bijbelvertalingen gebruikt zijn; de Texus Receptus voor de KJV en Alexandrian Manuscripten voor de NIV.

De oorspronkelijke naam die Jezus en Joshua gemeenschappelijk hadden (יהושע) betekent "Jehovah/Yahawah is zijn hulp" en "Jehovah/Yahawah de Redder/Verlosser".

Chaazawan geeft, op een tijdstip van 1h:27m:45s, uitleg over de naam van Jezus in Klassiek Hebreeuws; hij gaat daarvoor naar de naam van Joshua in Klassiek Hebreeuws.

De originele Naam van Jezus in de Hebreeuwse grondtekst is Yahawashaäy (יהושע) en betekent "Yahawah red/verlost"
Mozes noemde Hosea (הושע) wat verlossing betekent in Joshua (יהושע); Mozes voegde aan de naam van Hosea (הושע) de Jod (י) toe, als voorvoegsel. En in het Hebreeuws staat de Jod (י) als voorvoegsel grammaticaal voor "hij".
Dus werd de naam van Hosea (הושע / verlossing) de naam Joshua (יהושע). En de translitteratie (omzetting van letters) van Jezus Zijn oorspronkelijke naam יהושע is volgens Klassiek Yahawashaäy. De interpretatie van de translitteratie kan pers persoon verschillen; in het Hebreeuws gaat het primair om de geschreven tekst en het accent is een bijzaak. Voor modern Hebreeuws en Klassiek Hebreeuws wordt dezelfde tekst gebruikt; het grote verschil is de leestekens om de Hebreeuwse letters heen, in modern Hebreeuws.

Yahawashaäy (יהושע) betekent Yahawah (יהוה) red/verlost. De Naam Yahawashaäy heeft de Goddelijke connexie, dat Yahawah de bron is tot verlossing.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Om de Naam van Jezus te begrijpen, is het belangrijk dat je de aangegeven video volledig bekijkt over "The Name of God in Ancient Hebrew". Om de Allerhoogste God te kennen is het wel de moeite waard.
Op het tijdstip van 32m:12s geeft Chaazawan uitleg over Yahawah (יהוה) Zijn Naam.

Op een tijdstip van 1h:18m:39s geeft Chaazawan uitleg over het Hebreeuwse Alfabet in Klassiek Hebreeuws. Vervolgens geeft hij uitleg over de Naam van Jezus in Klassiek Hebreeuws.

En om terug te komen op de naam Yeshua:

De naam Yeshua (ישוע) komt uit het Hebreeuws en betekent "Hij red". De naam Yeshua bestaat uit het voorvoegsel "hij" (י) en het woord "shua" (שוע).
Het woord "shua" (שוע) betekent redding/verlossing (salvation).
In context hoeft Yeshua (Hij red/verlost) niet perse de Jezus Christus van de Bijbel te zijn.

De naam Jezus komt uit het Grieks (̓ησοῦς) G2424 en wordt gedefinieerd als "Iēsous / Iésous" .
De naam Iēsous werd vertaald als: Jezus / Joshua / en gebruikt voor 3 andere Israëlieten.
Dus als men "Jezus" aanroept, dan hoeft het niet perse Jezus van Nazareth, de Zoon van de Allerhoogste God te zijn.

th?id=OIP.SgkTmUz_TZUTOJykQMBGwwHaCV%26p

In de aangegeven video over "The Name of God in Ancient Hebrew geeft Chaazawan uitleg over de originele Naam van Jezus Christus in Klassiek Hebreeuws "Yahawashaäy" (יהושע); Chaazawan legt uit dat ook Joshua uit het Oude Testament "Yahawashaäy" (יהושע) werd genoemt.

Jezus Christus heeft van oorsprong dezelfde naam als Joshua

Chaazawan geeft uitleg over de naam van Jezus. Jesus is de Griekse vertaling van Joshua. Op een tijdstip 1h:25m:02s geeft Chaazawan gaat later dieper in op de oorspronkelijke van Jezus en Joshua die ze gemeenschappelijk hadden (יהושע).

In Handelingen 7:45 kun je, d.m.v. de Parallel Bible, zien dat Jozua en Jezus dezelfde naam hadden. Er is een verschil in Bijbelvertaling, door het verschil in Manuscripten die voor de Bijbelvertalingen gebruikt zijn; de Texus Receptus voor de KJV en Alexandrian Manuscripten voor de NIV.

De oorspronkelijke naam die Jezus en Joshua gemeenschappelijk hadden (יהושע) betekent "Jehovah/Yahawah is zijn hulp" en "Jehovah/Yahawah de Redder/Verlosser".

Chaazawan geeft, op een tijdstip van 1h:27m:45s, uitleg over de naam van Jezus in Klassiek Hebreeuws; hij gaat daarvoor naar de naam van Joshua in Klassiek Hebreeuws.

De originele Naam van Jezus in de Hebreeuwse grondtekst is Yahawashaäy (יהושע) en betekent "Yahawah red/verlost"
Mozes noemde Hosea (הושע) wat verlossing betekent in Joshua (יהושע); Mozes voegde aan de naam van Hosea (הושע) de Jod (י) toe, als voorvoegsel. En in het Hebreeuws staat de Jod (י) als voorvoegsel grammaticaal voor "hij".
Dus werd de naam van Hosea (הושע / verlossing) de naam Joshua (יהושע). En de translitteratie (omzetting van letters) van Jezus Zijn oorspronkelijke naam יהושע is volgens Klassiek Yahawashaäy. De interpretatie van de translitteratie kan pers persoon verschillen; in het Hebreeuws gaat het primair om de geschreven tekst en het accent is een bijzaak. Voor modern Hebreeuws en Klassiek Hebreeuws wordt dezelfde tekst gebruikt; het grote verschil is de leestekens om de Hebreeuwse letters heen, in modern Hebreeuws.

Yahawashaäy (יהושע) betekent Yahawah (יהוה) red/verlost. De Naam Yahawashaäy heeft de Goddelijke connexie, dat Yahawah de bron is tot verlossing.

Waar het mij om gaat is dat je er goed aan doet God's Naam te gebruiken. Maar de naam Jezus heeft geen inhoud. De Naam Yeshua of Joshua heeft wel inhoud en betekenis. 

Dus als je bijvoorbeeld Jahweh of Yehováh of Yahawah zou gebruiken, dan zou je consequent moeten zijn en de Naam Yeshua moeten gebruiken. 

Jehovah's getuigen zijn hier niet consequent in. Wel de naam van God de Vader maar niet van de Zoon. Misschien omdat ze Zijn Goddelijkheid niet erkennen of hebben ze er gewoon niet bij nagedacht? 

Terwijl ik het geen must vind. God doorziet ons. Kent onze gedachten. Dus Hij weet echt wel wie wij aanbidden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Ricky Tjin:

De naam Yeshua (ישוע) komt uit het Hebreeuws en betekent "Hij red".

In het Nederlands krijgen vervoegingen van werkwoorden in de 3e persoon enkelvoud de toevoeging T.
1e persoon is 'ik'.
2e persoon is 'jij'.
3e persoon is 'hij/zij'
Dus: Hij redt. Want hij is 3e persoon enkelvoud.
Dat leren kinderen in de 3e klas van de basisschool.
Kennelijk begrijp jij het niet.

Waarom zou ik iets over een andere taal aannemen van iemand die de elementaire beginselen van zijn eigen taal niet eens onder de knie heeft ? 

33 minuten geleden zei Ricky Tjin:

In context hoeft Yeshua (Hij red/verlost) niet perse de Jezus Christus van de Bijbel te zijn.

Maar ook in deze context is het 'Hij redt'.

 

19 minuten geleden zei Hermanos2:

Dus als men "Jezus" aanroept, dan hoeft het niet perse Jezus van Nazareth, de Zoon van de Allerhoogste God te zijn.

Hoofdletters worden gebruikt aan het begin van een zin en voor eigen namen.
In dit geval is God de eigen naam en allerhoogste het bijvoeglijk naamwoord.
In dit geval dus geen hoofdletter in dat woord.

33 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Chaazawan geeft, op een tijdstip van 1h:27m:45s, uitleg over de naam van Jezus in Klassiek Hebreeuws

Klassiek is in deze zin zonder hoofdletter om dezelfde reden.

33 minuten geleden zei Ricky Tjin:

De originele Naam van Jezus in de Hebreeuwse grondtekst is Yahawashaäy (יהושע) en betekent "Yahawah red/verlost"

Hetzelfde geldt voor 'naam'.

33 minuten geleden zei Ricky Tjin:

werd de naam van Hosea (הושע / verlossing) de naam Joshua (יהושע). En de translitteratie (omzetting van letters) van Jezus Zijn oorspronkelijke naam יהושע is volgens Klassiek Yahawashaäy. De interpretatie van de translitteratie kan pers persoon verschillen; in het Hebreeuws gaat het primair om de geschreven tekst en het accent is een bijzaak.

In de tijd dat men schreef is dat laatste als gebruik ontstaan bij sommige religieuze teksten. Daarvoor is echter honderden jaren lang de traditie mondeling overgebracht. Dat kun je dus niet zomaar opzij zetten zoals jij hier doet.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Dat beloof ik:

In het Nederlands krijgen vervoegingen van werkwoorden in de 3e persoon enkelvoud de toevoeging T.
1e persoon is 'ik'.
2e persoon is 'jij'.
3e persoon is 'hij/zij'
Dus: Hij redt. Want hij is 3e persoon enkelvoud.
Dat leren kinderen in de 3e klas van de basisschool.
Kennelijk begrijp jij het niet.

Waarom zou ik iets over een andere taal aannemen van iemand die de elementaire beginselen van zijn eigen taal niet eens onder de knie heeft ? 

Maar ook in deze context is het 'Hij redt'.

 

Hoofdletters worden gebruikt aan het begin van een zin, en voor eigennamen.
In dit geval is God de eigen naam en allerhoogste het bijvoeglijk naamwoord.
In dit geval dus geen hoofdletter in dat woord.

 

Zeg eens, meneertje van de spelling politie. Dat citaat in je vorige post is niet van mij. Je bereikt een nieuw dieptepunt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Dus als men "Jezus" aanroept, dan hoeft het niet perse Jezus van Nazareth, de Zoon van de Allerhoogste God te zijn.

Dit is de juiste.

51 minuten geleden zei Hermanos2:

Zeg eens, meneertje van de spelling politie. Dat citaat in je vorige post is niet van mij. Je bereikt een nieuw dieptepunt. 

Excuus, ik had het uit de verkeerde post gepakt.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

Yahawah (יהוה) , onze God, loven in Klassiek Hebreeuws

Om het te begrijpen is het belangrijk om de Video van Chaazawan te bekijken over "The Name of God & The Ancient Hebrew" en om je te beoefenen in het Hebreeuwse Alfabet. Die video biedt een (onmisbare) basis voor het leren van Klassiek Hebreeuws.

Hebreeuws wordt gelezen van rechts naar links. Hebreeuws is een wiskundige taal; waarbij woorden vaak zijn opgebouwd uit een stam (als hoofdwoord) met een voorvoegsel en/of een achtervoegsel. Het bestuderen an de Hebreeuwse grammatica is een belangrijk onderdeel voor het leren van Hebreeuws.

Het kennen an het Hebreeuwse Alfabet is belangrijk om de transliteratie (omzetting van letters) van Klassiek Hebreeuws naar westerse letters te begrijpen. De a-klank wordt meestal niet uitgesproken na de laatste letter van een woord. De interpretatie van transliteratie kan per persoon verschillen. In het Hebreeuws gaat het primair om de geschreven tekst.
Bij de transliteratie, om de voorvoegsels en achtervoegsels aan te geven, zodat ze makkelijker onderscheiden kunnen worden van het stamwoord/hoofdwoord, vind ik het handig om een teken ( ' ) te gebruiken.

Onze God Yahawah (יהוה) is; de God van Abraham, Isaak en Jakob; Yahawah is de naam van onze God, en zo is Zijn Naam naam voor eeuwig, aan alle geslachten (Exodus 3:15).

Voorbeelden van Yahawha, onze God, loven Klassiek Hebreeuws
Hieronder volgen wat voorbeelden van Yahawah, onze God, loven in Klassiek Hebreeuws. Het zijn voorbeelden; geen voorschriften. Het is aan een ieder om zijn/haar hart te volgen, in het lofprijzen en aanbidden van God, zoals Hij een ieder persoonlijk leidt door Zijn Heilige Geest.

De structuur van de voorbeelden:
De eerste regel is de tekst in Klassiek Hebreeuws.
De tweede regel is de transliteratie van Klassiek Hebreeuws naar westerse tekst.
De derde regel is de vertaling naar het Nederlands. Voor de vertaling ga ik ook terug naar de Hebreeuwse grondtest ofwel de Hebreeuwse Strongs.

אתה יהוה אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב (Exodus 3:6 | Mechon-Mamre, Hebrew - English Bible)
Ahthah Yahawah Ahlahay Ahbaraham Ahlahay Yatazachaaq wa'Ahlahay Yaäyqab.
U Yahawah bent de God van Abraham, Isaak en Jakob (Exodus 3:6)

ברוך אתה יהוה אל עליון (Genesis 14:20 | Mechon-Mamre, Hebrew - English Bible)
Barawak Ahthah Yahawah Ahla Ailayawan.
Geloofd en geprezen bent U, Yahawah God de Allerhoogste (Gen 14:20)

אתה יהוה האלהים, אבינו שבשמים (John 1:1 / Luke 11:2 )
Ahthah Yahawah HaAhlahayam, Ahbayanawa sha'ba'shamayam.
U Yahawah bent HaAhlahayam, onze Vader Die in de Hemelen bent (Johannes 1:1 / Lucas 11:12)

אתה יהוה אלהי כל־החסד אשר קרא אתנו לכבודך הנצחי במשיח יהושע (1 Peter 5:10)
Ahthah Yahawah Ahlahay kal’ha’chaasad Ahshar qarah ahth’nawa la’kabawadaka hanatazachaay ba’Mashayach Yahawashaäy.
U Yahawah ben de God van alle genade Die ons geroepen heeft tot Uw Eeuwige Heerlijkheid, in De Messias Yahawashaäy. (1 Petrus 1:10)

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Ricky Tjin:

אתה יהוה האלהים, אבינו שבשמים (John 1:1 / Luke 11:2 )
Ahthah Yahawah HaAhlahayam, Ahbayanawa sha'ba'shamayam.
U Yahawah bent HaAhlahayam, onze Vader Die in de Hemelen bent (Johannes 1:1 / Lucas 11:12)

Waarom gemakkelijk als het moeilijk kan, denk ik dan.

6 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Het zijn voorbeelden; geen voorschriften. Het is aan een ieder om zijn/haar hart te volgen, in het lofprijzen en aanbidden van God, zoals Hij een ieder persoonlijk leidt door Zijn Heilige Geest.

Oh, gelukkig maar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Waar het mij om gaat is dat je er goed aan doet God's Naam te gebruiken. Maar de naam Jezus heeft geen inhoud. De Naam Yeshua of Joshua heeft wel inhoud en betekenis.

Het is jou persoonlijke mening/opvatting/beleving dat: de naam van Jezus geen inhoudt, alsmede dat Yeshua of Joshua wel inhoud en betekenis heeft. Er zijn heel wat mensen die wel ervaren dat de Naam van Jezus inhoudt heeft; het gaat om de relatie met Jezus de Messias, de Zoon van de Allerhoogste, Die het Vlees geworden Woord is, om ons te verlossen en met God de Vader te verzoenen.

De namen Yeshua en Joshua komen uit het Grieks, terwijl de grondtekst van God's woord Hebreeuws is.

Niet een ieder die tot Jezus/Yeshua Heere (Meester) zegt zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar degenen die de wil van God de Vader doen (Mattheüs 7:21).
 

1 uur geleden zei Hermanos2:

Dus als je bijvoorbeeld Jahweh of Yehováh of Yahawah zou gebruiken, dan zou je consequent moeten zijn en de Naam Yeshua moeten gebruiken.

Als jij de naam Yehováh wilt gebruiken, dan mag je dat zelf bepalen; het is je eigen keuze. Yehováh is niet de naam die God aan Mozes heeft geopenbaard in Exodus 3.
De naam die jij wilt gebruiken in je relatie met God, dat is je eigen keus en je eigen keuze en je eigen verantwoording.

Ik heb in deze topic al eerder tekst en uitleg gegeven dat Yeshua niet de oorspronkelijke naam is van "De Messias en Zoon van de Allerhoogste". De naam Yeshua komt uit het Grieks. De Jezus van het Nieuwe Testament was geen Griek, maar een Jood.
De naam Yeshua heeft geen enkele meerwaarde ten opzichte van Jezus.

yeshua-jesus.gif
 

1 uur geleden zei Hermanos2:

Jehovah's getuigen zijn hier niet consequent in. Wel de naam van God de Vader maar niet van de Zoon. Misschien omdat ze Zijn Goddelijkheid niet erkennen of hebben ze er gewoon niet bij nagedacht? 

Terwijl ik het geen must vind. God doorziet ons. Kent onze gedachten. Dus Hij weet echt wel wie wij aanbidden.  

Als mensen de naam Jehovah/Yehováh gebruiken in hun relatie met God, dan is het hun eigen keuze; ik wens ze daarbij de vrede van God toe.

Natuurlijk kent God kent onze gedachten en weet God wie Hem aanbidden.

Ik ben geen doorsnee christen en met de kerkelijke standaarden vond ik weinig voldoening. Voor mij, als christen, is de Hebreeuwse grondtekst een belangrijk onderdeel voor mijn geloofsleven en voor het vinden van geestelijke voldoening.

Als jij tevreden bent met je huidige manier van God aanbidden en met de kerkelijke standaarden, dan is het fijn voor je; ik je God's zegen toe.

Ik heb deze topic gestart, in de hoop dat degenen die ervoor open staan, ervan kunnen leren en dat het een toegevoegde waarde mag hebben voor hun geloofsleven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Ricky Tjin:

terwijl de grondtekst van God's woord Hebreeuws is.

hm..God is een Geest, en zo is het Woord. (Nederlands)

Ik wilde een smiley erachter zetten omdat het belerend kan klinken, maar de smileys werken vaak averechts en 'duiden op ijdelheid'.☺️

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Het is jou persoonlijke mening/opvatting/beleving dat: de naam van Jezus geen inhoudt, alsmede dat Yeshua of Joshua wel inhoud en betekenis heeft. Er zijn heel wat mensen die wel ervaren dat de Naam van Jezus inhoudt heeft; het gaat om de relatie met Jezus de Messias, de Zoon van de Allerhoogste, Die het Vlees geworden Woord is, om ons te verlossen en met God de Vader te verzoenen.

De namen Yeshua en Joshua komen uit het Grieks, terwijl de grondtekst van God's woord Hebreeuws is.

Niet een ieder die tot Jezus/Yeshua Heere (Meester) zegt zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar degenen die de wil van God de Vader doen (Mattheüs 7:21).
 

Als jij de naam Yehováh wilt gebruiken, dan mag je dat zelf bepalen; het is je eigen keuze. Yehováh is niet de naam die God aan Mozes heeft geopenbaard in Exodus 3.
De naam die jij wilt gebruiken in je relatie met God, dat is je eigen keus en je eigen keuze en je eigen verantwoording.

Ik heb in deze topic al eerder tekst en uitleg gegeven dat Yeshua niet de oorspronkelijke naam is van "De Messias en Zoon van de Allerhoogste". De naam Yeshua komt uit het Grieks. De Jezus van het Nieuwe Testament was geen Griek, maar een Jood.
De naam Yeshua heeft geen enkele meerwaarde ten opzichte van Jezus.

yeshua-jesus.gif
 

Als mensen de naam Jehovah/Yehováh gebruiken in hun relatie met God, dan is het hun eigen keuze; ik wens ze daarbij de vrede van God toe.

Natuurlijk kent God kent onze gedachten en weet God wie Hem aanbidden.

Ik ben geen doorsnee christen en met de kerkelijke standaarden vond ik weinig voldoening. Voor mij, als christen, is de Hebreeuwse grondtekst een belangrijk onderdeel voor mijn geloofsleven en voor het vinden van geestelijke voldoening.

Als jij tevreden bent met je huidige manier van God aanbidden en met de kerkelijke standaarden, dan is het fijn voor je; ik je God's zegen toe.

Ik heb deze topic gestart, in de hoop dat degenen die ervoor open staan, ervan kunnen leren en dat het een toegevoegde waarde mag hebben voor hun geloofsleven.

Het is niet mijn persoonlijke opvatting dat de naam Jezus niet de betekenis heeft van de naam Yeshua waarvan deze foutief afgeleid werd. Dat is taalkennis. Van Yeshua, wat hebreeuws is en niet grieks zoals jij beweerd heeft men jeej-sous gemaakt. Terwijl men Joshua, dezelfde naam, zo gelaten heeft. Dat is vreemd. Op dit moment is Yehováh in mijn optiek de meest correcte weergave van de Goddelijke Naam. Afgekort: Yah, zoals in HalleluYAH. God de Zoon wordt correct weergegeven als Yeshua. Zo sta ik er op dit moment in. Maar ik zal er niemand op aankijken als diegene gebruik maakt van de woorden God en Jezus. God ziet het oprechte hart. Dat is doorslaggevend. Misschien nog een goed bedoelde kritiek. Ik lees in je berichten dat je helemaal vol bent van datgene wat je geleerd hebt en dat je overloopt van verlangen om die kennis te delen. Je komt in je enthousiasme nogal belerend over. Om dat te mogen doen zul je toch eerst geloofsbrieven moeten laten zien. Ik wens je God's Zegen toe. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

In het Nederlands krijgen vervoegingen van werkwoorden in de 3e persoon enkelvoud de toevoeging T.
1e persoon is 'ik'.
2e persoon is 'jij'.
3e persoon is 'hij/zij'
Dus: Hij redt. Want hij is 3e persoon enkelvoud.
Dat leren kinderen in de 3e klas van de basisschool.
Kennelijk begrijp jij het niet. 

Dat ik het kennelijk niet begrijp, is een leugen en dat is je eigen opvatting.

Dat ik de 't' over het hoofd zag, voor het werkwoord 'redden' in de 3e persoon', dat was een vergissing.
Ik weet heus wel dat werkwoorden in de 3e persoon geschreven worden met "stam + t", dus had het moeten zijn:
De naam Yeshua (ישוע) komt uit het Hebreeuws en betekent "Hij redt"
Het was voor mij een hele klus om me deze topic bezig te zijn.
Ik ben ook een mens; mensen kunnen nou eenmaal fouten maken. Ieder mens maakt fouten; ook jij maakt fouten.

Je kunt kritiek hebben en gefocust zijn op andermans fouten, met de bedoeling om ze onderuit te halen.
Wat je aan één van Jezus Christus Zijn minste broeders hebt gedaan, heb je als aan Jezus Christus gedaan (Mattheüs 25:40).
Het is te hopen dat je het oordeel overleeft, zodat je niet in het hellevuur hoeft te gaan (Mattheüs 25:41-46).

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Hermanos2:

Het is niet mijn persoonlijke opvatting dat de naam Jezus niet de betekenis heeft van de naam Yeshua waarvan deze foutief afgeleid werd. Dat is taalkennis. Van Yeshua, wat hebreeuws is en niet grieks zoals jij beweerd heeft men jeej-sous gemaakt. Terwijl men Joshua, dezelfde naam, zo gelaten heeft. Dat is vreemd. Op dit moment is Yehováh in mijn optiek de meest correcte weergave van de Goddelijke Naam. Afgekort: Yah, zoals in HalleluYAH. God de Zoon wordt correct weergegeven als Yeshua. Zo sta ik er op dit moment in. Maar ik zal er niemand op aankijken als diegene gebruik maakt van de woorden God en Jezus. God ziet het oprechte hart. Dat is doorslaggevend. Misschien nog een goed bedoelde kritiek. Ik lees in je berichten dat je helemaal vol bent van datgene wat je geleerd hebt en dat je overloopt van verlangen om die kennis te delen. Je komt in je enthousiasme nogal belerend over. Om dat te mogen doen zul je toch eerst geloofsbrieven moeten laten zien. Ik wens je God's Zegen toe.  

Zo te zien heb je de informatie uit deze topic niet goed bekeken; tenminste zó kom je wel over.

Als je de informatie uit deze topic goed bekeken hebt, dan moet je hebben gezien:
De naam Yeshua (ישוע) is Hebreeuws en betekent "Hij redt". De naam Yeshua bestaat uit het voorvoegsel "hij" (י) en het woord "shua" (שוע).
Het woord "shua" (שוע) betekent redding/verlossing.

Als jij ervaart dat naam Yeshua voor jou inhoudt heeft, dan is het fijn voor je.
God's zegen toegewenst met de naam Yeshua, wat "Hij die redt" betekent.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Het is te hopen dat je het oordeel overleeft, zodat je niet in het hellevuur hoeft te gaan (Mattheüs 25:41-46).

Vast niet. Omdat ik jou er op heb gewezen dat 'Hij redt' de juiste schrijfwijze is, brand ik voor eeuwig in de hel.
Man, man, man, jij heb vast geen prettig leven gehad.

13 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Als jij ervaart dat naam Yeshua voor jou inhoudt heeft, dan is het fijn voor je.

Inhoudt....
Hier weer niet natuurlijk. 
Inhoud is een zelfstandig naamwoord hier.
Je hebt ook het werkwoord inhouden, maar dan is het : 'jij houdt in'.
'Jij inhoudt' kan nooit...
......Nu ben ik reddeloos verloren, de vlammen likken al aan mijn tenen.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Dat ik het kennelijk niet begrijp, is een leugen en dat is je eigen opvatting.

Dat ik de 't' over het hoofd zag, voor het werkwoord 'redden' in de 3e persoon', dat was een vergissing.
Ik weet heus wel dat werkwoorden in de 3e persoon geschreven worden met "stam + t", dus had het moeten zijn:
De naam Yeshua (ישוע) komt uit het Hebreeuws en betekent "Hij redt"
Het was voor mij een hele klus om me deze topic bezig te zijn.
Ik ben ook een mens; mensen kunnen nou eenmaal fouten maken. Ieder mens maakt fouten; ook jij maakt fouten.

Je kunt kritiek hebben en gefocust zijn op andermans fouten, met de bedoeling om ze onderuit te halen.
Wat je aan één van Jezus Christus Zijn minste broeders hebt gedaan, heb je als aan Jezus Christus gedaan (Mattheüs 25:40).
Het is te hopen dat je het oordeel overleeft, zodat je niet in het hellevuur hoeft te gaan (Mattheüs 25:41-46).

Hellevuur is mythologie, geen bijbelse leer. De ziel die zondigt zal sterven, zegt de bijbel. Van eeuwige pijniging is geen sprake. 

19 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Zo te zien heb je de informatie uit deze topic niet goed bekeken; tenminste zó kom je wel over.

Als je de informatie uit deze topic goed bekeken hebt, dan moet je hebben gezien:
De naam Yeshua (ישוע) is Hebreeuws en betekent "Hij redt". De naam Yeshua bestaat uit het voorvoegsel "hij" (י) en het woord "shua" (שוע).
Het woord "shua" (שוע) betekent redding/verlossing.

Als jij ervaart dat naam Yeshua voor jou inhoudt heeft, dan is het fijn voor je.
God's zegen toegewenst met de naam Yeshua, wat "Hij die redt" betekent.

Inderdaad, dat heb ik niet gedaan. Ik ga echt geen bijna 2 uur durende video bekijken. Toen ik deze tijdsduur en de lengte van je bericht zag verslapte meteen mijn aandacht. Excuus hiervoor! 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Het is te hopen dat je het oordeel overleeft, zodat je niet in het hellevuur hoeft te gaan (Mattheüs 25:41-46).

56 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Vast niet. Omdat ik jou er op heb gewezen dat 'Hij redt' de juiste schrijfwijze is, brand ik voor eeuwig in de hel.
Man, man, man, jij heb vast geen prettig leven gehad.

Inhoudt....
Hier weer niet natuurlijk. 
Inhoud is een zelfstandig naamwoord hier.
Je hebt ook het werkwoord inhouden, maar dan is het : 'jij houdt in'.
'Jij inhoudt' kan nooit...
......Nu ben ik reddeloos verloren, de vlammen likken al aan mijn tenen.

Zo te zien begreep je het verkeerd. Dat jij mij erop wees dat, 'Hij redt' de juiste schrijfwijze is, bedoelde ik niet als rede dat je zou branden in de hel. Nuanceren is zo te zien ook een kunst apart.

Ieder mens zal met het oordeel te maken krijgen; dáár ontkomt geen enkel mens aan.

Ik bedoelde met die opmerking: "Hopelijk kom jij er goed van af op de dag van het oordeel, door God's genade"; dat bedoelde ik met het overleven van het oordeel. We hebben iedere dag God's genade nodig.
Men zegt dat een ongeluk in een klein hoekje zit en zó kan ook het zondigen in een klein hoek je zitten.
Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, dóór onze Heere Jezus Christus (Romeinen 6:23).

In de Naam van Yahawashaäy HaMashayach bid ik tot Yahawah, onze Vader Die in de Hemelen is, dat we elkaar oprecht mogen liefhebben, zoals Jezus Christus ons heeft liefgehad, want hieraan zullen allen zien dat we discipelen van Jezus Christus zijn (Johannes 13:34-35).

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Inhoudt....
Hier weer niet natuurlijk. 
Inhoud is een zelfstandig naamwoord hier.
Je hebt ook het werkwoord inhouden, maar dan is het : 'jij houdt in'.
'Jij inhoudt' kan nooit...
......Nu ben ik reddeloos verloren, de vlammen likken al aan mijn tenen.

Ben jij de Nederlandse taalpolitie van dit forum / clubje?

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Hermanos2:

Hellevuur is mythologie, geen bijbelse leer. De ziel die zondigt zal sterven, zegt de bijbel. Van eeuwige pijniging is geen sprake.

Dat hellevuur mythologie is en geen Bijbelse leer is, dat is jou oordeel en je eigen opvatting.
De uitdrukkingen 'hellevuur en 'helse vuur' staan gewoon in de Statenvertaling en in de NBG51 Bijbel, en in de Herziene Statenvertaling.

En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden (Matteüs 18:9 NBG51).

Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden (Mattheüs 18:9 HSV).

En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden (Mattheüs 18:9 SV).

Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur (Matteüs 5:22 SV).

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Ricky Tjin:

Zo te zien begreep je het verkeerd. Dat jij mij erop wees dat, 'Hij redt' de juiste schrijfwijze is, bedoelde ik niet als rede dat je zou branden in de hel. Nuanceren is zo te zien ook een kunst apart.

Dat ligt aan de manier waarop je schrijft, want dat was dit:

7 uur geleden zei Ricky Tjin:

Je kunt kritiek hebben en gefocust zijn op andermans fouten, met de bedoeling om ze onderuit te halen.
Wat je aan één van Jezus Christus Zijn minste broeders hebt gedaan, heb je als aan Jezus Christus gedaan (Mattheüs 25:40).
Het is te hopen dat je het oordeel overleeft, zodat je niet in het hellevuur hoeft te gaan (Mattheüs 25:41-46).

 

5 uur geleden zei Ricky Tjin:
7 uur geleden zei Dat beloof ik:

Inhoudt....
Hier weer niet natuurlijk. 
Inhoud is een zelfstandig naamwoord hier.
Je hebt ook het werkwoord inhouden, maar dan is het : 'jij houdt in'.
'Jij inhoudt' kan nooit...
......Nu ben ik reddeloos verloren, de vlammen likken al aan mijn tenen.

Ben jij de Nederlandse taalpolitie van dit forum / clubje?

Nee, maar het valt mij hier op dat mensen die hier opgeven heel goed te zijn in Hebreeuws, bijzonder slecht zijn in Nederland. 
Aangezien in ik geen Hebreeuws ken, moet ik je taalgevoel dus beoordelen aan de hand van de manier waarop je Nederlands gebruikt.
Dat is niet best en dat zegt op zijn beurt weer een hoop over je Hebreeuws.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nee, maar het valt mij hier op dat mensen die hier opgeven heel goed te zijn in Hebreeuws, bijzonder slecht zijn in Nederland. 
Aangezien in ik geen Hebreeuws ken, moet ik je taalgevoel dus beoordelen aan de hand van de manier waarop je Nederlands gebruikt.
Dat is niet best en dat zegt op zijn beurt weer een hoop over je Hebreeuws.

Lees nou eens net zo kritisch je eigen tekst DBI. Ik zie hier zelf twee fouten in staan. Geeft niet maar blijf dan niet zo drammen bij anderen aub.

10 minuten geleden zei Ricky Tjin:

De uitdrukkingen 'hellevuur en 'helse vuur' staan gewoon in de Statenvertaling en in de NBG51 Bijbel, en in de Herziene Statenvertaling.

In elk geval is het Griekse grondwoord 'geenna'. 

Citaat:

geenna: Gehenna, a valley W. and South of Jer., also a symbolic name for the final place of punishment of the ungodly

Original Word: γέεννα, ης, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: geenna
Phonetic Spelling: (gheh'-en-nah)
Definition: Gehenna, a valley west and South of Jerusalem, also a symbolic name for the final place of punishment of the ungodly
Usage: Gehenna, and originally the name of a valley or cavity near Jerusalem, a place underneath the earth, a place of punishment for evil.

Bron: https://biblehub.com/greek/1067.htm

Matt18-9.png

Bron: https://www.scripture4all.org/pdf_interlinear/gnt_nl.php?cs=5c09f1e5c34aafdb49b78671601c606e&t=443611&b=mat&c=18

Citaat:

Gehenna (Hebreeuws: גהנום, גהנם, Grieks γέεννα, Aramees גִהַנָא) is afgeleid van de naam van het smalle, rotsachtige Dal van Hinnom (Hebreeuws: Gej Hinnom, een afkorting van גיא בן הינום, Gej Ben-Hinnom, het dal van de zonen van Hinnom), ten zuiden van Jeruzalem en wordt ook wel in het Nederlands vertaald als hel.

Tijdens het koningschap van Salomo werd in de vallei Moloch vereerd met het brengen van kinderoffers.[1] Het betrof hier eerstgeboren kinderen die levend in het vuur werden geworpen. In de Bijbel werd dit een gruwel genoemd en werd gezegd dat God woedend werd op Salomo en hem vervloekte. De details werden echter niet opgeschreven, maar zijn bekend van de geschiedschrijving van de Ammonieten.

Om die reden werd het later de plaats waar vuilnis werd verbrand. Afval, vuil en lijken van dieren en verachte misdadigers werden geworpen in het vuur van gehenna, ofwel het Dal van Hinnom. Gewoonlijk werd al wat in dit dal werd geworpen door vuur vernietigd, volledig opgebrand. Het vuur werd dag en nacht brandend gehouden met behulp van fosfor en de geur was van verre te ruiken.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gehenna

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid