Spring naar bijdragen

Coronacrisis: Mondkapjes, Lockdowns en de 1,5 Meter Samenleving


Aanbevolen berichten

Corona, Mondkapjes, Lockdowns en de 1,5 meter samenleving; hedendaags zijn er de coronamaatregelen waarbij onze vrijheden steeds meer worden ingeperkt. Bijbels gezien lijkt de grote verdrukking zich steeds meer te ontvouwen (Mattheüs 24:9-31). Wie zich niet aan de coronamaatregelen houdt riskeert een boete. Door de lockdowns verslechtert economie wereldwijd en komen vele mensen eerder om van de honger, dan door het Coronavirus zelf.

Door de mondkapjes plicht beginnen mensen steeds meer op vreemde wezens te lijken.
Ach jahhhh, ......... Een beetje lol moet kunnen.

Coronadictatuur . . .
screenshot-2020-07-29t205552.338.png


3ae47648-cf5c-11ea-aef0-02c309bc01c1-mmm

Oud-huisarts: ‘Dit is de ECHTE reden waarom steeds meer landen mondkapjes verplichten’ ~ Ninefornews

Mondkapjes zijn voor gezonde mensen ZEER ONGEZOND ~ Transitieweb

Waarom ik mordicus tegen mondkapjes ben ~ Opiniez.com

Ademhalingsproblemen maken mondkapjesplicht extra moeilijk: 'Vermijd ov en bouw langzaam op' ~ EenVandaag


Oude hoesttablet zorgt voor minder sterfte aan corona ~ E.J. Bron

screenshot-2020-07-28t143712.679.png?w=3


Door de lockdown is de EU in een totalitaire dictatuur aan het veranderen ~ E.J. Bron

screenshot-90-1.png?w=367&h=226

 

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 261
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

De onderdrukking wordt dus steeds groter................. en daar zijn dan ook nog voorstanders voor........... Zoals ik al zei, mensen zoals jij vormen voor mij een grotere bedreiging dan welk viru

ik denk dat ongevraagd bij iemand binnendringen en ongevraagd van allerlei testen doen ook heel nadelig voor de gezondheid kan zijn.

https://en.wikipedia.org/wiki/MRC-5 Als jij je zo nodig schuldig wil maken aan moord is dat jouw probleem. originally developed from the lung tissue of a 14-week-old aborted Caucasian male f

Posted Images

2 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik twijfel of we al niet in die verdrukking beland zijn.... neen ik weet zeker dat we erin zitten denkende aan zusters en broeders op het ander halfrond.

Zelf heb ik ook de indruk dat de beginfase van de grote verdrukking al begonnen is en dat de druk stap voor stap wordt opgevoerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Ricky Tjin:

Zelf heb ik ook de indruk dat de beginfase van de grote verdrukking al begonnen is en dat de druk stap voor stap wordt opgevoerd.

Iedere gemeenschap, iedere, die ik volg spreekt van de eindtijd. Zelfs een predikant die nog nooit uit de Openbaringen citeerde deed dat onlangs. 

Charles Lawson spreekt tegenwoordig het meeste tegen me, maar Hagee blijft de kroon spannen. Die gaat mijn bibliotheek nog serieus aanvullen ^^

Charles Lawson is echter minder werelds dan Hagee en daartoe lijkt het me best ons te vormen. Een gezonde natie gaat naar de kern van het probleem en lost het op. Neen hier op de wereld vaccineren ze (gedwongen binnenkort) en gaan ze door tot de volgende miserie begint. Totaal geen oog voor de generaties hierna....

Maar ze verschuilen zich wel achter meisjes met vlechten om ons te dicteren hoe te leven....

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Fundamenteel:
5 uur geleden zei Ricky Tjin:

Zelf heb ik ook de indruk dat de beginfase van de grote verdrukking al begonnen is en dat de druk stap voor stap wordt opgevoerd.

Iedere gemeenschap, iedere, die ik volg spreekt van de eindtijd. Zelfs een predikant die nog nooit uit de Openbaringen citeerde deed dat onlangs. 

Welnee. Mattheüs 24:

1 En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.
2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.
3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?
4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!
5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.
6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.
7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.
8 Doch dat alles is het begin der weeen.

Is er al sprake van wat bijvoorbeeld vers 5 beschrijft? Ik meen van niet. Ik heb onlangs niet velen horen beweren dat ze de Christus zijn. Jullie wel?

Pas als daar sprake van is, is 'dat alles' pas het begin (vers 8). We leven Bijbels gezien (in de veronderstelling dat dit daadwerkelijk staat te gebeuren) nog steeds in de genadetijd voor de heidenen*.

Mondkapjes dragen en anderhalve meter afstand houden zijn volgens mij niet helemaal hetgeen dat Jezus beschreef. Luister naar de wijze ringstaartmaki.

5127802_700b.jpg

*Romeinen 11 NBG51:

25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat

NCV:

25 Want ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van dit geheim, opdat jullie niet in julliezelf gezind zult zijn, dat een verstening, ten dele, over Israel is gekomen, totdat de volheid van de natiën zal binnenkomen.

Concordant Commentaar op dit vers - door A.E. Knoch: Het geheim dat Israëls huidige toestand niet blijvend is, maar alleen duurt tot allen die gekozen werden zijn uitgeroepen uit de natiën, is niet algemeen geloofd; vandaar de hooghartige houding van het Christendom tegenover Israël.

Bron: https://app.concordante-publicaties.nl/bijbel/index.php

Link naar bericht
Deel via andere websites

Citaat:

Eigenlijk sluit de tijd van Openbaring naadloos aan bij de Evangeliën. De genadetijd, waarin we nu leven, is tussengevoegd waarbij het geheimenis (Efe. 3) bekendgemaakt werd.

Bron: https://www.amen.nl/artikel/2039/horen-en-luisteren

~

4 uur geleden zei Fundamenteel:

Aan de grote tribulatie gaat een rapture vooraf waarvan vele getuigen zullen zijn. De vervoering gaat daar aan vooraf.

Ik zie de toegevoegde waarde van de tweede zin niet. Je suggereert nu eigenlijk dat er een vervoering vooraf gaat aan een rapture.

Rapture is vervoering/wegvoering; het leerstuk van de opname van de gemeente.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Ricky Tjin:

Zelf heb ik ook de indruk dat de beginfase van de grote verdrukking al begonnen is en dat de druk stap voor stap wordt opgevoerd.

Dan doe je toch niets. Geef je oudere familieleden broomhexine en ga je gang. Sterkte op de uitvaarten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ook ik wil geen harde claim maken, toch lijkt het steeds meer dat de panelen voor de eindfase opgesteld worden, Satan in zijn hoofdkwartier of commando centrum laat regeren en verantwoordelijke personen inspireren van  onzin tot kwaadaardigheid toe en nog een stapje hoger en de toekomt van ons allen  is in het geding, ik verlang terug naar  het oude normaal, het normaal dat overigens ook niet normaal was maar je had vrolijke Frans Timmermans en zijn verhaal over een regering, het klimaat meisje , het stikstofdebat. oprispingen van Wilders, het is nu allemaal ondergeschoven 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Bastiaan73:

Citaat:

Eigenlijk sluit de tijd van Openbaring naadloos aan bij de Evangeliën. De genadetijd, waarin we nu leven, is tussengevoegd waarbij het geheimenis (Efe. 3) bekendgemaakt werd.

Bron: https://www.amen.nl/artikel/2039/horen-en-luisteren

~

Ik zie de toegevoegde waarde van de tweede zin niet. Je suggereert nu eigenlijk dat er een vervoering vooraf gaat aan een rapture.

Rapture is vervoering/wegvoering; het leerstuk van de opname van de gemeente.

Neen Bastiaan. De rapture/vervoering gaat aan de tribulatie vooraf ;) Dat is wat ik bedoelde. 

1 uur geleden zei antoon:

Ook ik wil geen harde claim maken, toch lijkt het steeds meer dat de panelen voor de eindfase opgesteld worden, Satan in zijn hoofdkwartier of commando centrum laat regeren en verantwoordelijke personen inspireren van  onzin tot kwaadaardigheid toe en nog een stapje hoger en de toekomt van ons allen  is in het geding, ik verlang terug naar  het oude normaal, het normaal dat overigens ook niet normaal was maar je had vrolijke Frans Timmermans en zijn verhaal over een regering, het klimaat meisje , het stikstofdebat. oprispingen van Wilders, het is nu allemaal ondergeschoven 

Timmermans is een dienaar van het beestensysteem en niet God. Het oude normaal leed tot al dit.

Laat het maar al naar de verdoemmenis gaan nu.:) Dan komt er een betere normaal. De EU is een superminion van het beest. Zij hebben het platfom met globalisten uit Amerika voor deze coronacrisis veroorzaak door de rijken ons te laten kopen. En laf te buigen voor een fascistisch communisme

Weldra spuit of dood. Geen tussenweg antoon

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Fundamenteel:

Wel, nu het theologisch bekeken te hebben: neen.

Aan de grote tribulatie gaat een rapture vooraf waarvan vele getuigen zullen zijn. De vervoering gaat daar aan vooraf.

De Pre-Tribulation Rapture (grote verdrukking voorafgaand aan de opname) is niet Bijbels. Een Godvrezende christen hoort God's woord centraal te stellen en als uitgangspunt te hebben. Voor het begrijpen van God's woord een goede Bijbelvertaling ook belangrijk. De Bijbelvertaling kan de interpretatie ook beïnvloeden. Sommigen gebruiken in hun leerstellingen voor de Pre-Tribulation Rapture de moderne Bijbelvertalingen, die minder dicht bij de grondtekst zitten.

 

Pre-Tribulation Rapture DEBUNKED ~ Barton Porter

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dan doe je toch niets. Geef je oudere familieleden broomhexine en ga je gang. Sterkte op de uitvaarten. 

We kunnen de wereld en de heersende machten van deze wereld niet veranderen.

Om vrucht te dragen, dienen we echter wel in Jezus Christus te blijven Die de ware Wijnstok is en zonder Hem kunnen wij niets doen (Johannes 15:5).

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Fundamenteel:

Blijf maar weg van die valse predikers Ricky. EN al zeker dien ANderson....

Ken uw publiek.

Beproef alle dingen behoudt het goede (1 Thessalonicenzen 5:21). Er zijn geen volmaakte predikers, ook niet in Nederland.

Persoonlijk vind ik het gros van de predikers omslachtig met veel omhaal van woorden, waarbij ze voor een groot deel om de waarheid heen draaien. We zitten in de tijd die gekomen is, waarbij de gezonde leer vaak niet wordt verdragen, waarbij velen hun gehoor van de waarheid hebben afgewend en zich gekeerd hebben tot fabels (2 Timotheüs 4:1-4).

Stephen Anderson kan fouten maken en soms vreemd gedrag vertonen, maar ik vind dat hij heel wat Bijbels gefundeerd onderwijs te bieden heeft, waarvoor hij de KJV Bible gebruikt. De KJV Bible zit dichter bij de grondtekst, dan de moderne Bijbelvertalingen die door het gros aan predikers wordt gebruikt.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Ricky Tjin:

Beproef alle dingen behoudt het goede (1 Thessalonicenzen 5:21). Er zijn geen volmaakte predikers, ook niet in Nederland.

Persoonlijk vind ik het gros van de predikers omslachtig met veel omhaal van woorden, waarbij ze voor een groot deel om de waarheid heen draaien. We zitten in de tijd die gekomen is, waarbij de gezonde leer vaak niet wordt verdragen, waarbij velen hun gehoor van de waarheid hebben afgewend en zich gekeerd hebben tot fabels (2 Timotheüs 4:1-4).

Stephen Anderson kan fouten maken en soms vreemd gedrag vertonen, maar ik vind dat hij heel wat Bijbels gefundeerd onderwijs te bieden heeft, waarvoor hij de KJV Bible gebruikt. De KJV Bible zit dichter bij de grondtekst, dan de moderne Bijbelvertalingen die door het gros aan predikers wordt gebruikt.

 

 

De bijbels die hier gelezen worden zijn KJV en OSV. Het is belangrijk dat we door een gemeenschap gevormd worden waar Hij eerst staat. Anderson is een Farizees zonder enig greintje genadeleer. Streng en rechtvaardig kan ook zonder oordeel en haat zaaien tegen homofielen.  

Herinner die youtube film waar ze cherrypickten, bijbeluit verband trokken om aan tovenarij te doen. Weest op hw hoede dat niemand u misleidt. Ons missionaris werk is niet via youtube te vormen maar vanuit de gemeenschap door de Heilige Geest. Mijn vormsel moet nu in het hart manifesteren en minder in het hoofd. 

We moeten eerst onze zonde erkennen, bekennen, berouwen en dan herboren worden in Hem en Zijn wegen belijden. De Geest in je laten manifesteren is minstens zo belangrijk dan de bijbel in haar volle autoriteit te kennen. Wie zijn bijbel niet kent, is vatbaar voor den kwade. Zij kunnen dan via de tekens het onderscheid minder goed maken.

6 uur geleden zei Bastiaan73:

Welnee. Mattheüs 24:

1 En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.
2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.
3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?
4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!
5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.
6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.
7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.
8 Doch dat alles is het begin der weeen.

Is er al sprake van wat bijvoorbeeld vers 5 beschrijft? Ik meen van niet. Ik heb onlangs niet velen horen beweren dat ze de Christus zijn. Jullie wel?

Pas als daar sprake van is, is 'dat alles' pas het begin (vers 8). We leven Bijbels gezien (in de veronderstelling dat dit daadwerkelijk staat te gebeuren) nog steeds in de genadetijd voor de heidenen*.

Mondkapjes dragen en anderhalve meter afstand houden zijn volgens mij niet helemaal hetgeen dat Jezus beschreef. Luister naar de wijze ringstaartmaki.

5127802_700b.jpg

*Romeinen 11 NBG51:

25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat

NCV:

25 Want ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van dit geheim, opdat jullie niet in julliezelf gezind zult zijn, dat een verstening, ten dele, over Israel is gekomen, totdat de volheid van de natiën zal binnenkomen.

Concordant Commentaar op dit vers - door A.E. Knoch: Het geheim dat Israëls huidige toestand niet blijvend is, maar alleen duurt tot allen die gekozen werden zijn uitgeroepen uit de natiën, is niet algemeen geloofd; vandaar de hooghartige houding van het Christendom tegenover Israël.

Bron: https://app.concordante-publicaties.nl/bijbel/index.php

Nu ziektes, dan hongersnood en oorlog. Totaliteit van de profetie is wel belangrijk....

Gezien de omstandigheden ben ik heel kalm, maar ge kunt niet van gelovigen verwachten de heidense wegen verder te volgen. Zij geloven niet dat een prikje redding brengt maar Jezus Christus,

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 months later...

Op de verpakking van mondkapjes voor eenmalig gebruik staat dat de mondkapjes geen bescherming bieden tegen Covid-19.

mondkapjes.jpg?resize=768,905&ssl=1


De productie van mondkapjes is in volle gang. Lekker fris, met die mondkapjes op de grond. Wil jij die kapjes wel tegen je mond?
https://www.facebook.com/hcoolen1/videos/2709972185797295/

qh5Lse3R_o.jpg

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Op de verpakking van mondkapjes voor eenmalig gebruik staat dat de mondkapjes geen bescherming bieden tegen Covid-19.

mondkapjes.jpg?resize=768,905&ssl=1


De productie van mondkapjes is in volle gang. Lekker fris, met die mondkapjes op de grond. Wil jij die kapjes wel tegen je mond?
https://www.facebook.com/hcoolen1/videos/2709972185797295/

qh5Lse3R_o.jpg

Als je niet ziet dat dit in elkaar is gezet...... 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dominic1:

In die wegwerpmaskers zit Teflon (PTFE). Je weet wel, dat spul in die anti-aanbakpannen dat sinds 2015 verboden is in consumentenproducten.  Dus dat wil je zeker ook niet inademen. Bovendien is het slecht voor het milieu, die berg kapjes, zeker met Teflon er ook nog in.  https://masterfilter.nl/news/article/41390/ptfe-face-mask-material-meets-n95-n99-ffp2-ffp3-en-149-2001   https://www.consumentenbond.nl/inductiekookplaat/zijn-teflonpannen-gevaarlijk

Hier zie je  een compilatie van de leugens van de overheid. Hilarious.

 


 

Een slechte ervaring met wegwerp mondkapjes
Per 1 december 2020 zijn mondkapjes verplicht in publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Op 2 december jongstleden deed ik voor het eerst een mondkapje op i.v.m. de mondkapjesplicht. Ik ging toen op de fiets naar het winkelcentrum en ik gebruikte ik een wegwerp mondkapje toen ik het overdekte winkelcentrum binnenliep; ik kreeg het meteen Spaans benauwd en mijn brilglazen besloegen meteen met slechts één adem, wat voor heel wat ongemak zorgde. Naast beslagen brilglazen en een Spaans benauwd gevoel, gaven de wegwerp mondkapjes ook een zeer droog gevoel bij de lippen en vervolgens drong dat spul dat een droog gevoel geeft door tot in mijn mond. Zoals ik het ervoer is er bij de wegwerp mondkapjes geen spraken meer van vrij ademen; het geeft een enorme weerstand is op het ademen.

Vervolgens heb ik een herbruikbare mondkapje geprobeerd van polyester, van Kruidvat; het is duidelijk minder benauwend en heeft niet van dat walgelijk spul dat een droog gevoel bij de lippen en in de mond wekt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Een slechte ervaring met wegwerp mondkapjes
Per 1 december 2020 zijn mondkapjes verplicht in publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Op 2 december jongstleden deed ik voor het eerst een mondkapje op i.v.m. de mondkapjesplicht. Ik ging toen op de fiets naar het winkelcentrum en ik gebruikte ik een wegwerp mondkapje toen ik het overdekte winkelcentrum binnenliep; ik kreeg het meteen Spaans benauwd en mijn brilglazen besloegen meteen met slechts één adem, wat voor heel wat ongemak zorgde. Naast beslagen brilglazen en een Spaans benauwd gevoel, gaven de wegwerp mondkapjes ook een zeer droog gevoel bij de lippen en vervolgens drong dat spul dat een droog gevoel geeft door tot in mijn mond. Zoals ik het ervoer is er bij de wegwerp mondkapjes geen spraken meer van vrij ademen; het geeft een enorme weerstand is op het ademen.

Vervolgens heb ik een herbruikbare mondkapje geprobeerd van polyester, van Kruidvat; het is duidelijk minder benauwend en heeft niet van dat walgelijk spul dat een droog gevoel bij de lippen en in de mond wekt.

Wij passeren op 500m minstens 10 weg gewerpte mondmaskers op straat.

Laat 1 zelf drukken en doe  een gepast opschrift. "Niet omdat ik het wil maar omdat coronafascisten he5 verplichten" bv. En je masker na ieder gebruik ontsmetten. In sopje dettol leggen en goed spoelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dominic1:

Welnee. Gewoon dagelijks je gezicht wassen is genoeg.  En 1 keer per maand even het kapje in de was. Als het vuil is.  Al dat ontsmetten is hartstikke slecht voor je weerstand.

Toch wel je kweekt anders hele bacterie kolonies en ademt die later in. Veel mense  die klachten hadden daardoor. In ziekenhuizen vervangen ze ook dagelijks meermaals hun masker.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Fundamenteel:

Wij passeren op 500m minstens 10 weg gewerpte mondmaskers op straat.

Laat 1 zelf drukken en doe  een gepast opschrift. "Niet omdat ik het wil maar omdat coronafascisten he5 verplichten" bv. En je masker na ieder gebruik ontsmetten. In sopje dettol leggen en goed spoelen.

Ik heb er gemaakt van muskietengaas. De mazen zijn zo grof dat ademhaling niet wordt  belemmerd. Zou er zelfs mee kunnen hardlopen. Kost geen drol. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid