Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 357
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Mooi gezegd. 100% mee eens. Dit zou nog kunnen worden aangevuld met het volgende. Het beest uit de aarde van Openbaring 13 vertoont alle kenmerken van 'de koning' uit Daniël 11:36-40. Lees dat gedeelt

@sjako jouw woorden heb ik even vet gemaakt. Desid en ik hebben aangetoond dat de meeste moderne vertalingen dus niet doen wat jij beweert. Of anders geformuleerd: dat deze moderne vertalingen wél het

Nee, want er staat 'Ik ben'. Moderne vertalingen doen het als volgt: NBG 1951: Eer Abraham was, ben Ik.  GNB: voordat Abraham er was, was ik er: ik ben. WV: van voordat Abraham werd geb

Posted Images

7 minuten geleden zei Bastiaan73:

Stel je nu 'het verstand' gelijk met 'de oude mens'?

Herlees nog even de reeds gedane wijziging.?

 

Overigens is de Bijbel er zeer helder in dat Gods Liefde het verstand ver overstijgt. Meer dan alles speelt het verstand de oude mens parten.  Wij zouden God liefhebben met heel ons hart, ziel, verstand en kracht. Maar Hij is niet met het verstand te grijpen.  De wind waait waarheen Hij Wil.  Ook naar Rozenkruisers en New Agers, theosofen, etcetera. Of moslims.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Plume:

Maar Hij is niet met het verstand te grijpen.  De wind waait waarheen Hij Wil.

Mee eens. In de KJV staat het zo mooi, John 1:

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 The same was in the beginning with God.
3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
4 In him was life; and the life was the light of men.
5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

~

Paulus over de zogeheten 'glossolalie':

14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.
15 Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.
16 Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij weet immers niet, wat gij zegt.
17 Want gij dankt wel goed, doch de ander wordt er niet door gesticht.
18 Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek;
19 Maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong.
20 Broeders, weest geen kinderen in het verstand, maar in de boosheid; wordt in het verstand volwassen.

(1 Korintiërs 14 - NBG51)

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Willempie:

Jouw oefening is te bevatten. Ons financiële stelsel is uiterst corrupt. Dat is iedereen hier wel duidelijk.

De oefening gaat niet over corruptie, niet over voor of tegen maar over goed of fout, over logica. Over onwetendheid en bewustwording, over het systeem napraten of kritische reflectie en verlossing. Over de tragische absurditeit van het menselijke bestaan, je zou heel anders spreken. 

7 uur geleden zei Bastiaan73:

Stel je nu 'het verstand' gelijk met/aan 'de oude mens'?

Oude zielen zijn er altijd, zelfs in jonge kinderen.

8 uur geleden zei sjako:

Eerst beweer je dat gezalfde christenen niet voorkomen in de Bijbel. Laat ik het je letterlijk lezen en dan nog beweer je dat het er niet staat?? Je hebt een gebrek aan inzicht. Zalving gebeurd door de heilige Geest van God. Verdiep je nu maar eens eerst wat zalving betekent in het OT, dan begrijp je misschien wat het betekent in het Nieuwe. Ik krijg nu visite, maar ik kom terug op het verschil tussen verzegeling en en zalving.

Louter ter info, ben je zelf ook gezalfd? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Plume:

Overigens is de Bijbel er zeer helder in dat Gods Liefde het verstand ver overstijgt. Meer dan alles speelt het verstand de oude mens parten.  Wij zouden God liefhebben met heel ons hart, ziel, verstand en kracht. Maar Hij is niet met het verstand te grijpen.  De wind waait waarheen Hij Wil.  Ook naar Rozenkruisers en New Agers, theosofen, etcetera. Of moslims.

Zonder ervaringskennis zal het weinig betekenen, waarna de tragiek zich ontbloot en ondraaglijk wordt, ondanks alles. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Plume:

De enige manier waarop dat wat uit God is eventueel nog tot zulke verstandsgelovigen kan doordringen is eerst hun verstand te ontregelen. Want de duisternis (de oude mens en zijn beperkte ratio) kan Hem niet begrijpen.

Menselijke groei is een verwoestend pijnlijk proces wanneer dat ook leidt tot steeds meer bewustwording en ethisch besef, niet zozeer omwille van de verrijkende inzichten maar omwille van wat het potentieel dat nog niet is. In alle spontaniteit zou dan het delen van diverse inzichten slechts een getuigenis zijn van morele verantwoordelijkheidszin, wat nog pijnlijker is door de haast onwaarschijnlijke confrontatie met het onbegrip hierover, ondanks de eenvoud.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei sjako:

Eerst beweer je dat gezalfde christenen niet voorkomen in de Bijbel. Laat ik het je letterlijk lezen en dan nog beweer je dat het er niet staat??

Het probleem van roepen in de woestijn is dat niemand je hoort, en dat je wordt meegesleurd in nietsontziende zandstormen wanneer je voet aan de grond zet. In het verlengde komen dan experten die je trachten bestand te maken tegen de zandstormen maar nog steeds horen ze je niet, alsof er een muur tussen staat. Ja, wat rest je dan nog?

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei TTC:

Het probleem van roepen in de woestijn is dat niemand je hoort..

Het probleem is, dat de woestijn niet gezien wordt als deze wereld waarin wij dolen als mensheid. Dus de roepende is niet het probleem, maar niet weten dat men in de woestijn doolt is het onderwerp.

Het roepen in de woestijn, is de doper met water; zie de situatie waarin men leeft, denkt te leven dat dit het leven is. Reinig u hiervan. Joh. de Doper is de symboliek van de hoogste onder deze mensen, omdat hij wist wat hij was; degene die Hem verwacht, en zichzelf voorbereidt op Zijn komst.

16 minuten geleden zei TTC:

In het verlengde komen dan experten die je trachten bestand te maken tegen de zandstormen maar nog steeds horen ze je niet, alsof er een muur tussen staat. Ja, wat rest je dan nog?

Als je een boodschap hebt, zoals Joh. de Doper, dan blijf je roepen.. ?

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei thom:

Het probleem is, dat de woestijn niet gezien wordt als deze wereld waarin wij dolen als mensheid. Dus de roepende is niet het probleem, maar niet weten dat men in de woestijn doolt is het onderwerp. Het roepen in de woestijn, is de doper met water; zie de situatie waarin men leeft, denkt te leven dat dit het leven is. Reinig u hiervan. Joh. de Doper is de symboliek van de hoogste onder deze mensen, omdat hij wist wat hij was; degene die Hem verwacht, en zichzelf voorbereidt op Zijn komst. Als je een boodschap hebt, zoals Joh. de Doper, dan blijf je roepen.. 

Zeg ze eens dat ze beter wat aandacht kunnen hebben voor een paar kleine denkfoutjes, de wereld ontploft. En dan zeggen dat blindheid niet bestaat? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:
21 minuten geleden zei thom:

Het probleem is, dat de woestijn niet gezien wordt als deze wereld waarin wij dolen als mensheid. Dus de roepende is niet het probleem, maar niet weten dat men in de woestijn doolt is het onderwerp. Het roepen in de woestijn, is de doper met water; zie de situatie waarin men leeft, denkt te leven dat dit het leven is. Reinig u hiervan. Joh. de Doper is de symboliek van de hoogste onder deze mensen, omdat hij wist wat hij was; degene die Hem verwacht, en zichzelf voorbereidt op Zijn komst. Als je een boodschap hebt, zoals Joh. de Doper, dan blijf je roepen.. 

Zeg ze eens dat ze beter wat aandacht kunnen hebben voor een paar kleine denkfoutjes, de wereld ontploft. En dan zeggen dat blindheid niet bestaat? 

We komen uit het Licht, dolen in het duister, en dragen het Licht in ons maar we zijn ons dit niet bewust. Worden we dit bewust, worden we het Licht rondom ons bewust, zoals Robert Frans al beschreef; het Licht van Christus is overal.

Dat is alles TTC.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei thom:

We komen uit het Licht, dolen in het duister, en dragen het Licht in ons maar we zijn ons dit niet bewust. Worden we dit bewust, worden we het Licht rondom ons bewust, zoals Robert Frans al beschreef; het Licht van Christus is overal.Dat is alles TTC.

Ja, en de duisternis bestaat plots niet meer, minder prettig om nuchter naar te kijken, dat geef ik toe.

6 minuten geleden zei thom:

We komen uit het Licht, dolen in het duister, en dragen het Licht in ons maar we zijn ons dit niet bewust. Worden we dit bewust, worden we het Licht rondom ons bewust, zoals Robert Frans al beschreef; het Licht van Christus is overal.

Wat zie je eigenlijk als je verlicht bent? Zie je dan de duisternis beter of worden we dan enkel verblindt door het licht? Of zijn hier fasen in te onderscheiden? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei TTC:
58 minuten geleden zei thom:

We komen uit het Licht, dolen in het duister, en dragen het Licht in ons maar we zijn ons dit niet bewust. Worden we dit bewust, worden we het Licht rondom ons bewust, zoals Robert Frans al beschreef; het Licht van Christus is overal.Dat is alles TTC.

Ja, en de duisternis bestaat plots niet meer, minder prettig om nuchter naar te kijken, dat geef ik toe.

De duisternis is er, maar wordt er nog in geleefd alsof het gaat om bewustwording. Op een gegeven moment is een mens zover, dat hij er niet meer aan deelneemt; kop eraf.. net als bij Joh. de Doper.

Gaf Jezus iets om de dood van Joh, was Hij droef? Nee, maar prees Joh.(de oude mens) om zijn volhouden de weg recht te maken.. de grootste onder de (oude) mensheid, totdat de Zoon het overneemt en de Weg naar Thuis gaat; de opname in het Al.

Joh. de Doper en Jezus leven naast elkaar, maar Joh. de Doper kent Jezus niet, en ontmoet Hem pas als de tijd daarvoor rijp is. Dit is symboliek voor het veranderingsproces in de mens die tot geloof is gekomen, en de werken daaruit ondergaat. Het Licht neemt toe, ten kosten van de oude mens; ik moet kleiner worden, Hij moet groeien.

53 minuten geleden zei TTC:

Wat zie je eigenlijk als je verlicht bent? Zie je dan de duisternis beter of worden we dan enkel verblindt door het licht? Of zijn hier fasen in te onderscheiden? 

Geloven is inzien. Wat gezien wordt is de duisternis wat overwonnen moet worden. Wat overwint is Verlicht.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei thom:

De duisternis is er, maar wordt er nog in geleefd alsof het daarom gaat. Op een gegeven moment is een mens zover, dat hij er niet meer aan deelneemt; kop eraf.. net als bij Joh. de Doper. Gaf Jezus daarom? Nee, maar prees Joh.(de oude mens) om zijn volhouden.. totdat de Zoon het overneemt en de Weg naar Thuis gaat; de opname in het Al. Geloven is inzien. Wat gezien wordt is de duisternis wat overwonnen moet worden. Wat overwint is Verlicht.

De duisternis wordt in stand gehouden door de anomalieën in het systeem, ze vertekenen de werkelijkheid waardoor ook het licht telkens gekaapt wordt. Het is heel eenvoudig, wat natuurlijk niet gezien kan worden zonder dat er ook aandacht en de bereidheid tot introspectie voor bestaat. Ja, zo kunnen we lang in de woestijn blijven roepen, volkomen eens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei TTC:

De duisternis wordt in stand gehouden door de anomalieën in het systeem, ze vertekenen de werkelijkheid waardoor ook het licht telkens gekaapt wordt. Het is heel eenvoudig, wat natuurlijk niet gezien kan worden zonder dat er ook aandacht en de bereidheid tot introspectie voor bestaat. Ja, zo kunnen we lang in de woestijn blijven roepen, volkomen eens. 

Maar de duisternis hoeft de duisternis niet aan het licht te herinneren. Het licht schijnt als voorbeeld zonder teveel poespas. Dat is gewoon licht in haar absolutie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar de duisternis hoeft de duisternis niet aan het licht te herinneren. Het licht schijnt als voorbeeld zonder teveel poespas. Dat is gewoon licht in haar absolutie.

Dat waarheid voor iedereen anders is, dat klopt. Het is een verhaal dat heel anders wordt wanneer we nuchter naar de wereld kijken en op anomalieën botsen die amper geloofwaardig zijn, maar toch waar. En wie uit bezorgdheid hiermee naar de GGZ stapt in de vorm van doordachte hulpvragen, zal ook bliksemsnel begrijpen waarom een nieuwe GGZ eerder nood dan wens is, zij het moederziel alleen en onbegrepen waarom.     

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Fundamenteel:
9 minuten geleden zei thom:

Precies, als de blinde die de blinde geleidt.

Dat probleem is wereldwijd gekend, de blinde die de blinden leiden. Terwijl er helemaal geen leiderschap is, enkel bevoegdheden die elkaar spaak rijden. 

Wie dat wilt veranderen is er aan voor de moeite. :)

Verander de wereld. De 1e poort.

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjymbKt857oAhVyMewKHc5gCDwQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.metafora.ch%2Fdrie-poorten-van-de-wijsheid%2F&usg=AOvVaw0GrTJoidSEccJKbJYjdP1O 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid