Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Willempie:

Je weet dus geen antwoord op mijn vragen. Mooi is dat. En verzegelen betekent hetzelfde als zalven? Moet de Van Dale ook aangepast worden aan jullie leer? Sorry Sjako maar dit snijdt echt geen hout. De beloften gelden niet voor bepaalde christenen maar voor alle. Ook voor jou dus. Waarom laat je je dat afnemen?

Op het domein van de schuldvraag, de ethische kwestie, gaan we er vanuit dat niemand schuldig kan bevonden worden uit onwetendheid, (1) nieuwe elementen kunnen wel in rekening gebracht worden waardoor beleidsbeslissingen herzien kunnen worden. De aangeleverde informatie zal ook (2) een aantal misverstanden moeten uitsluiten, onderzoek heeft namelijk aangetoond dat een aantal platitudes correcte integratie in de weg staan. Finaal, als blijkt dat (3) al deze informatie niet wordt gehonoreerd dan is naar onze mening de term ‘schuldig verzuim’ wel degelijk van kracht. Vooralsnog kunnen we ons niet uitspreken over deze schuldvraag, dit kan pas na interpellatie van diverse sociale spelers.

1 uur geleden zei Plume:

Ja, zij reïncarneren niet meer, omdat Hij in hen is opgestaan en zij dus het corpus gloriosum dragen. Dat is een schare die niemand tellen kan, want de Gemeente zijn hemelbewoners. Sommige leven nog in een stoffelijk lichaam en anderen hebben het stoffelijk lichaam reeds verlaten.  En daarom zijn ze niet te tellen.  Nu niet en nooit, in de gevallen wereld.  12 x 12 is perfectie, 000 ontelbaar veel. God , ooit, alles in allen. 

Op het domein van de egotransverwarring blijft het voor velen vaak een mysterie, wat wellicht ook veel misvattingen verklaard. Maar toegegeven, het aantal variaties is dan ook gigantisch, net zoals het aantal verschillende referentiekaders die eenvoud tot een chaotisch kluwen maakt, en onwrikbare dogma's.

2 uur geleden zei sjako:

Misschien moet je je er dan eens meer in verdiepen. Ik heb er al zoveel over geschreven. Een voorbeeld dat bepaalde Christenen zijn gezalfd vind je in bijv 2Kor 1:21 En Hij die ons met bevestigd in Christus en ons gezalfd heeft , is God. (NBV).

Met de verdieping ben ik het eens Sjako, ik mis alleen de verlevendiging wanneer zal blijken dat er geen Sjako is, waarmee de verbinding of herinnering nu reeds is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 357
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Mooi gezegd. 100% mee eens. Dit zou nog kunnen worden aangevuld met het volgende. Het beest uit de aarde van Openbaring 13 vertoont alle kenmerken van 'de koning' uit Daniël 11:36-40. Lees dat gedeelt

@sjako jouw woorden heb ik even vet gemaakt. Desid en ik hebben aangetoond dat de meeste moderne vertalingen dus niet doen wat jij beweert. Of anders geformuleerd: dat deze moderne vertalingen wél het

Nee, want er staat 'Ik ben'. Moderne vertalingen doen het als volgt: NBG 1951: Eer Abraham was, ben Ik.  GNB: voordat Abraham er was, was ik er: ik ben. WV: van voordat Abraham werd geb

Posted Images

5 minuten geleden zei Willempie:

Betekent dit dat je alle woorden in de menselijke taal naar eigen goeddunken een eigen betekenis kan geven?

Als het over esoterie gaat dan is dat meer een cognitieve kwestie, wat binnen die context normaal is. Anders had iedereen het al wel lang begrepen, denk je niet?

7 minuten geleden zei Willempie:

Betekent dit dat je alle woorden in de menselijke taal naar eigen goeddunken een eigen betekenis kan geven?

Of vergelijk het misschien met de premisse 'Willempie bestaat niet', ben je dan verzegeld of gezalfd? 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Metanoia. Sprak Jezus.  Metanoia:   change in one's way of life resulting from penitence or spiritual conversion.

Keren we het woord ook om krijgen we aion atem. ? Atemporeel. Tijdloos.  https://books.google.nl/books?id=5ZlRPQJ8Qd4C&pg=PA301&lpg=PA301&dq=aion+atem&source=bl&ots=5Fu6kwZJQP&sig=ACfU3U1OJWZDHNoovgaxx3rg0ZXw_f46iw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjKxcju7ZzoAhWD6aQKHcRhDJkQ6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=aion atem&f=false

Elfde gebod van christenen: gij zult niet creatief zijn. Ook niet met getallen, hé TTC??

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Willempie:

Betekent dit dat je alle woorden in de menselijke taal naar eigen goeddunken een eigen betekenis kan geven?

Er bestaan moeilijke termen voor, binnen een bepaalde context kan iets waar zijn, onwaar binnen een andere context. Ja, met inbegrip van de nodige verwarring, en 'doelbewuste' misleiding door wat we de duivel noemen. Maar sowieso:

Een ambiguïteit of dubbelzinnigheid betreft de mogelijkheid om aan een tekst uiteenlopende betekenissen toe te kennen. Ambiguïteit is een dubbelzinnige taalconstructie. Ze kan zowel in natuurlijke talen als meer in het algemeen in alle formele talen voorkomen. Ambiguïteiten kunnen zowel in grammaticale zin voorkomen (een zinsconstructie is dubbelzinnig) als in semantieke zin (een woord heeft meerdere betekenissen). Wanneer een woord in een bepaalde taalconstructie meerdere betekenissen kan hebben wordt ook wel gesproken van equivociteit (dubbel-, meer- of veelzinnigheid). Het tegenovergestelde (een woord heeft altijd dezelfde betekenis) wordt univociteit (eenzinnigheid) genoemd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei TTC:

Als het over esoterie gaat dan is dat meer een cognitieve kwestie, wat binnen die context normaal is. Anders had iedereen het al wel lang begrepen, denk je niet?

Ja.

 

37 minuten geleden zei TTC:

Of vergelijk het misschien met de premisse 'Willempie bestaat niet', ben je dan verzegeld of gezalfd? 

:lol: Ik ben blij dat je tenminste je gevoel voor humor nog hebt. Dat is een overlevingsmechanisme.

8 minuten geleden zei TTC:

Er bestaan moeilijke termen voor, binnen een bepaalde context kan iets waar zijn, onwaar binnen een andere context. Ja, met inbegrip van de nodige verwarring, en 'doelbewuste' misleiding door wat we de duivel noemen. Maar sowieso:

Een ambiguïteit of dubbelzinnigheid betreft de mogelijkheid om aan een tekst uiteenlopende betekenissen toe te kennen. Ambiguïteit is een dubbelzinnige taalconstructie. Ze kan zowel in natuurlijke talen als meer in het algemeen in alle formele talen voorkomen. Ambiguïteiten kunnen zowel in grammaticale zin voorkomen (een zinsconstructie is dubbelzinnig) als in semantieke zin (een woord heeft meerdere betekenissen). Wanneer een woord in een bepaalde taalconstructie meerdere betekenissen kan hebben wordt ook wel gesproken van equivociteit (dubbel-, meer- of veelzinnigheid). Het tegenovergestelde (een woord heeft altijd dezelfde betekenis) wordt univociteit (eenzinnigheid) genoemd.

Het doet me denken aan het verhaal over de Babylonische spraakverwarring. Het einde van een wereld. Het wordt herhaald. Ik zie het om me heen gebeuren. Tegenwoordig krijg je HBO-ers die hun eigen taal niet kennen. De kranten bergen journalisten die hun eigen taal niet langer beheersen. Ik vind dit heel erg want uiteindelijk resulteert dit erin dat we niet meer kunnen communiceren. Taal werd door onze overheid niet als belangrijk geacht. Het resultaat is ultieme verwarring.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is een deel van het christendom anders heel goed gelukt om met heel eendimensionaal  taalgebruik de mensen te misleiden.  Wellicht is helderheid en waarheid niet zo eendimensionaal als dode letters doen vermoeden. 

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Plume:

Het is een deel van het christendom anders heel goed gelukt om met heel eendimensionaal  taalgebruik de mensen te misleiden. 

Taal is gewoon taal. Woorden hebben een betekenis. Veel woorden hebben meerdere betekenissen. Door goed onderwijs kun je dit allemaal leren. Als we volgens onze eigen voorkeur betekenis aan woorden gaan verlenen verliezen we op den duur de mogelijkheid om te communiceren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Plume:

Het is een deel van het christendom anders heel goed gelukt om met heel eendimensionaal  taalgebruik de mensen te misleiden.  Wellicht is helderheid en waarheid niet zo eendimensionaal als dode letters doen vermoeden. 

Lastig als er geen dieptezicht is, zo kunnen we denken dat God na de oerknal gestorven is, en maar zoeken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Willempie:

Taal is gewoon taal. Woorden hebben een betekenis. Veel woorden hebben meerdere betekenissen. Door goed onderwijs kun je dit allemaal leren. Als we volgens onze eigen voorkeur betekenis aan woorden gaan verlenen verliezen we op den duur de mogelijkheid om te communiceren.

Goed onderwijs zegt ook dat er helemaal geen begrotingstekorten zijn, tenzij wanneer onderwijs ons dat laat geloven. En zo kom je tot stelsel van halve waarheden die niets anders dan verwarring cultiveren, maar nog steeds niet wetend wie je in essentie bent, van waaruit opnieuw tumult ontstaat. Enzoverder, enzoverder.

2 minuten geleden zei Willempie:

Nou ja. Ik vond het grappig. En je hebt helemaal gelijk dat ik je niet begrijp. Misschien kun je dan eens proberen om op een manier te communiceren die wel valt te begrijpen?

Ik zei net dat het een cognitieve kwestie is, het overstijgen of doorzien van psychische identificaties een persoonlijke ervaring/keuze. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Willempie:

Taal is gewoon taal. Woorden hebben een betekenis. Veel woorden hebben meerdere betekenissen. Door goed onderwijs kun je dit allemaal leren. Als we volgens onze eigen voorkeur betekenis aan woorden gaan verlenen verliezen we op den duur de mogelijkheid om te communiceren.

Woorden lezen en begrijpen zijn twee verschillende dingen.

Lukas 24

44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei TTC:

Goed onderwijs zegt ook dat er helemaal geen begrotingstekorten zijn, tenzij wanneer onderwijs ons dat laat geloven. En zo kom je tot stelsel van halve waarheden die niets anders dan verwarring cultiveren, maar nog steeds niet wetend wie je in essentie bent, van waaruit opnieuw tumult ontstaat. Enzoverder, enzoverder.

Plume zal je misschien wel weer een likeje geven maar ik begrijp hier geen ene moer van. Is dat de schuld van de ontvanger of van de zender? Ik neem je trouwens niet kwalijk hoor. Ik begrijp je gewoon niet. Dat is alles.

4 minuten geleden zei Plume:

Woorden lezen en begrijpen zijn twee verschillende dingen.

Lukas 24

44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 

Dit is duidelijke taal. Niets moeilijks aan het te begrijpen. Een kind begrijpt dit.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Plume:

Woorden lezen en begrijpen zijn twee verschillende dingen.

Zeg dat wel, wat eenvoud vermag.

11 minuten geleden zei Willempie:

Plume zal je misschien wel weer een likeje geven maar ik begrijp hier geen ene moer van. Is dat de schuld van de ontvanger of van de zender? Ik neem je trouwens niet kwalijk hoor. Ik begrijp je gewoon niet. Dat is alles.

Heb met je te doen, maar mooi overlevingsmechanisme.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei TTC:

Dat is ook de reden waarom we zeer praktische oefeningen presenteren, zo kan je daar rustig over nadenken. 

Als jij in staat bent om zeer eenvoudige oefeningen te presenteren zou je misschien ook kunnen proberen om eenvoudig te communiceren zodat anderen je kunnen begrijpen. Misschien overschat je die anderen wel. Ze begrijpen je gewoon niet. Met uitzondering van Plume die van zoveel mogelijk vaagheid houdt. Maar ik kan je verzekeren dat zelf Plume je niet kan volgen, ondanks al haar aanmoedigingen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Willempie:

Als jij in staat bent om zeer eenvoudige oefeningen te presenteren zou je misschien ook kunnen proberen om eenvoudig te communiceren zodat anderen je kunnen begrijpen. Misschien overschat je die anderen wel. Ze begrijpen je gewoon niet. Met uitzondering van Plume die van zoveel mogelijk vaagheid houdt. Maar ik kan je verzekeren dat zelf Plume je niet kan volgen, ondanks al haar aanmoedigingen.

Eenvoud is niet zo makkelijk om te begrijpen, het gaat tenslotte het duale te boven. Laat God tot je toe, dat wat je iedereen tracht te zeggen. 

33 minuten geleden zei Willempie:

Als jij in staat bent om zeer eenvoudige oefeningen te presenteren.

Een oefening is er om gemaakt te worden, of gewoon te verwerpen alsof ze niet bestaat. 

47 minuten geleden zei Willempie:

Als jij in staat bent om zeer eenvoudige oefeningen te presenteren zou je misschien ook kunnen proberen om eenvoudig te communiceren zodat anderen je kunnen begrijpen. Misschien overschat je die anderen wel. Ze begrijpen je gewoon niet.

Als we nog lang wachten dan vrees ik dat we straks het paard een sonde moeten steken, angst voor eenvoud is dan ook een vreemd fenomeen omwille van de neveneffecten. Of honderd andere clichés en dooddoeners die eigenlijk hetzelfde willen zeggen, als verdieping nog een optie mag zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei TTC:

Een oefening is er om gemaakt te worden, of gewoon te verwerpen alsof ze niet bestaat. 

Jouw oefening is te bevatten. Ons financiële stelsel is uiterst corrupt. Dat is iedereen hier wel duidelijk.

 

20 minuten geleden zei TTC:

Als we nog lang wachten dan vrees ik dat we straks het paard een sonde moeten steken, angst voor eenvoud is dan ook een vreemd fenomeen omwille van de neveneffecten. Of honderd andere clichés en dooddoeners die eigenlijk hetzelfde willen zeggen, als verdieping nog een optie mag zijn.

Maar dit bijvoorbeeld is weer door niemand hier te bevatten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Willempie:

Je weet dus geen antwoord op mijn vragen. Mooi is dat. En verzegelen betekent hetzelfde als zalven? Moet de Van Dale ook aangepast worden aan jullie leer? Sorry Sjako maar dit snijdt echt geen hout. De beloften gelden niet voor bepaalde christenen maar voor alle. Ook voor jou dus. Waarom laat je je dat afnemen?

Eerst beweer je dat gezalfde christenen niet voorkomen in de Bijbel. Laat ik het je letterlijk lezen en dan nog beweer je dat het er niet staat?? Je hebt een gebrek aan inzicht. Zalving gebeurd door de heilige Geest van God. Verdiep je nu maar eens eerst wat zalving betekent in het OT, dan begrijp je misschien wat het betekent in het Nieuwe. Ik krijg nu visite, maar ik kom terug op het verschil tussen verzegeling en en zalving.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Eerst beweer je dat gezalfde christenen niet voorkomen in de Bijbel. Laat ik het je letterlijk lezen en dan nog beweer je dat het er niet staat?? Je hebt een gebrek aan inzicht. Zalving gebeurd door de heilige Geest van God. Verdiep je nu maar eens eerst wat zalving betekent in het OT, dan begrijp je misschien wat het betekent in het Nieuwe. Ik krijg nu visite, maar ik kom terug op het verschil tussen verzegeling en en zalving.

Je liegt. Ik heb niet beweerd dat er geen zalving bestaat. Ik heb je gevraagd waar in de Bijbel staat dat de 144.000 "gezalfden" zijn. Dat staat er dus niet. En ik zie ernaar uit als je inderdaad onderscheid gaat maken tussen verzegeling en zalving. Ik weet dat je nu weer moet gaan zoeken in de literatuur van het WTG. Ik wens je veel succes. Zelf weet ik het antwoord al want de literatuur van het WTG lezen kan ik ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Grieks grondwoord voor zalving: chrisma. Staat alleen in 1 Johannes 2 en welgeteld drie keer.

Bron: https://biblehub.com/greek/5545.htm

1 Johannes 2:

20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.

27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

Grieks grondwoord voor verzegeling: sphragizó. Komt 15 keer in het NT voor.

Bronnen: https://biblehub.com/greek/4972.htm en https://biblehub.com/greek/strongs_4972.htm

O.a. in Efeziërs 1:

13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,

14 Die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

Efeziërs 4:

30 En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Openbaring 7:

4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israels.

V.w.b. het OT: beide woorden staan in Daniël 9:

24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.

Hebreeuws grondwoord voor be-/verzegelen: chatham.

Bron: https://biblehub.com/hebrew/2856.htm

Hebreeuws grondwoord voor zalven: mashach.

Bron: https://biblehub.com/hebrew/4886.htm

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

 

Maar dit bijvoorbeeld is weer door niemand hier te bevatten.

Aan een dood paard trekken heeft geen zin. Dode letters hebben ook geen zin. Je gewaar worden van dat wat van God is IN jezelf, dat heeft wel zin. En is eenvoudig. Zo eenvoudig dat het door menig zichzelf christen noemende in een kwaadaardig daglicht wordt gesteld. Occult genoemd en zo, met het doel dat wat uit God is maar door de verstandsgelovigen niet wordt opgemerkt, in een kwaad daglicht te stellen. 

De enige manier waarop dat wat uit God is eventueel nog tot zulke verstandsgelovigen kan doordringen is eerst hun verstand te ontregelen. Want de duisternis (de oude mens en zijn beperkte ratio) kan Hem niet begrijpen.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid