Spring naar bijdragen

PetersSimon

Members
 • Aantal bijdragen

  82
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over PetersSimon

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  Ik zou dit terugnemen als ik jou was, God onbetrouwbaar noemen omdat Hij Zich bedenkt. Foei. Ken je de Bijbel? Lees Exodus 32:10 en 14 en 2 Koningen 20:1-6. Jezus maakt de status van Johannes de doper afhankelijk van de opstelling van het volk in Mt.11:14. De uitkomst zien we in Mt.17:10-13. Maar ook na de kruisiging van Jezus kreeg het volk kansen zich te bekeren. Hd.2:38, 39 en Hd.3:19-21. Het definitieve keerpunt in Hd. is Hd.7, waarbij zij Jezus een 'gezantschap nazonden' in de persoon van Stefanus, die zij stenigden, terwijl hij getuigde van de Heer in heerlijkheid, waarmee ze uitdrukkeli
 2. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  God maakt ook definitief een einde aan het oude verbond met zijn verbondsvolk Israël. Maar dat Hij dat oude verbond vernietigt, betekent niet dat Hij voorgoed afrekent met zijn verbondsvolk. Hij zoekt het weer op door met hen een nieuw verbond te sluiten, dat gebaseerd is op hetzelfde bloed en hetzelfde werk als onze verlossing. Echter, het verbond sluit God niet met de gemeente uit de volken maar met zijn oude verbondsvolk Israël, ook al is het bloed van het nieuwe verbond en haar werkzaamheid universeel. Zie mijn commentaar hierboven en lees vooral Hebreeën 8 eens goed in combinatie met Jere
 3. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  Het punt is nu juist dat ik er wis en waarachtig wel van uit ga dat God 100% betrouwbaar is en op geen enkele belofte ooit zal terugkomen en ze allemaal zal vervullen. Echter, vele beloften, gedaan aan het volk Israël, zijn nooit vervuld. Ik zal er één weergeven: 'en vele natiën zullen optrekken en zeggen: kom, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God van Jacob, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat we zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.' (Jesaja 2:3) Mag ik je vragen wanneer dit volgens jou in vervulling
 4. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  Ook jij leest dus wel degelijk een 'gat' in deze profetie, alleen dan niet tussen weken 69 en 70 maar tussen week 70 en de vervulling van vers 24. Dat is minstens zo vreemd als een gat tussen weken 69 en 70, temeer daar zaken die betrekking hebben op week 70 evenmin hebben plaatsgevonden. Wat is (1) 'hij zal het verbond met velen zwaar maken, een week lang'? Wat is (2) 'hij zal in het midden van de week slachtoffer en spijsoffer doen ophouden'? Wat is (3) 'en door de overvloed van gruwelen zal hij verbijstering brengen tot aan de totale vernietiging'? (Letterlijke betekenis van wat er staat).
 5. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  Je bent vrij om het op te vatten zoals je wilt. Ik kan je zeggen dat ik er niet bij aanwezig zal zijn, bij wat je gaat overkomen als je je niet tot God bekeert. Als je dergelijke boodschappen niet belieft, wat doe je dan op een forum als dit? 'Want naar uw hardheid en onbekeerlijk hart hoopt u voor uzelf toorn op in de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder zal vergelden naar zijn werken...' Als ik je goed begrijp, zijn de 70 jaarweken derhalve aan het begin van onze jaartelling reeds verstreken? Wat is er dan geworden van Daniël 7:24? De z
 6. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  Ken je het verschil tussen een bedreiging en een waarschuwing? Het zou een bedreiging zijn als ik zou zeggen dat ik je zeven jaar zou martelen met catastrofes en tirannen. Echter, ik bid voor je dat je je bekeert, 'Dat beloof ik', net als ik bid voor 'Foppe86', jou waarschijnlijk wel bekend, zodat jullie die afschuwelijke tijd niet hoeft mee te maken. Er is één en slechts één redding, dat Jezus Christus. Hem heeft God gesteld tot een 'genadetroon', door het geloof in zijn bloed...opdat Hij rechtvaardig is en hem rechtvaardige die op grond van geloof in Jezus is (Romeinen 3:25, 26).
 7. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  De woorden waren niet van Sjako maar van Foppe 86. Foppe 86 heeft duidelijk ons gebed nodig. Ik bid in ieder geval voor hem, dat God tot zijn hart mag doordringen. De Geest waait waarheen Hij wil en u hoort zijn geluid en u weet niet waar Hij vandaan komt en waar Hij heen gaat. Zo is ieder die uit de Geest geboren is. Gods Geest is tot veel in staat. Boven bidden, boven denken.
 8. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  Ik voorspel je dat je kennis zult maken met de god die door mensen is gemaakt, het beest, de antichrist, die zijn afzichtelijk stempel zal drukken op ieder mens en wie dat stempel niet wil, zal met militaire precisie worden vermoord. Hij zal de wereld inderdaad dwingen om één te zijn, één in de volgende stap op de satanische evolutieladder, één in een wereldwijd controlesysteem dat in China al in vergaande ontwikkeling is. Weet je wat er in Shanghai aan de hand is? En Bejing? Wat daar gebeurt, kan overal ter wereld gebeuren. Wie daar niet voor voelt, wordt als staatgevaarlijk aan de kant gesch
 9. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  Liefde is geen zoetsappig aardig doen tegen iedereen. Liefde verblijdt zich met de waarheid. Dat is de eerste definitie die je tegenkomt in het boek van God. En God kan het weten want Hij is liefde en plant het in de harten van mensen. Maar ten aanzien van de waarheid, je loopt met een grote boog om mijn stellige bewerking heen dat je de commentaren en reacties nauwelijks tot je hebt genomen en direct klaar staat om je mening te spuien. Dat lijkt derhalve het geval. Ik zal je een link geven waaruit je kunt opmaken dat het geen kwestie is van schuiven met jaartallen maar van nauwkeurige kennis
 10. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  Kennelijk heb je niets van de commentaren en reacties gelezen. Trek geen conclusies voordat je 'hoort'. Wie antwoord geeft voordat hij hoort, die is het tot dwaasheid en smaad. Zo is dat nu met jou het geval. Je laat in je opmerking zien hoe onnozel en onwetend je bent. Als je ergens geen verstand van hebt, hou dan je mond erover. Of verdiep je eerst in wat anderen erover hebben geschreven voordat je je mond opent of iets uit je toetsenbord laat komen.
 11. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  Het kan geen kwaad je standpunt nogmaals onder de loep te nemen. 537 voor Chr. valt op het eerste oog door de mand omdat je dan na 69 weken x 7 jaar uitkomt in het jaar 54 vóór Christus. Een beginpunt dat een tijd moet aangeven tot op Messias, die een mensenleven later pas werd gedoopt, vind ik zelf niet zo'n geweldig kloppend beginpunt. 457 klopt veel beter en ik zie dat jij daar uiteindelijk ook in de buurt komt met 455. Dat had ik niet gelezen in de reacties. Afijn, die twee jaar maken niet heel veel uit op bijna 500 jaar. Echter, God is zeer nauwkeurig en volgens mij is Christus niet pas i
 12. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  Ik hoop voor deze meneer dat met gebrek aan inzicht de kous voor hem af is. Dan wordt hij behouden als door vuur. Zijn werken (leerstellingen) verbranden en zullen van nul en generlei waarde blijken. Echter, het kan ook boos opzet zijn in welk geval de man zelf ook zal branden. Daniël 9:27 is een sleuteltekst en ligt onder vuur van de wereldbeheersers, de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse sferen. Het grote gevaar dat van deze leer uitgaat is, dat de antichrist binnenkort 'verkocht' kan worden als de ware Christus, die het verbond met zijn volk komt versterken. De tovenaar in Je
 13. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  Of jij de beeldspraak wel of niet vind kloppen doet niet ter zake. Het gaat erom of dergelijke beeldspraak in de tijd van de schrijver van het boek, Daniël gemeen goed was, al is het nu mogelijk in onbruik geraakt. De historische context is relevant. Jesaja schrijft over de gebeurtenissen van Daniël :27 het volgende: (Jes. 28) 18. Jullie verbond met de dood zal worden vernietigd en jullie verdrag met het dodenrijk zal niet blijven bestaan. Als de vijand als een grote vloedgolf komt, zullen jullie daardoor worden vernietigd. 19. Elke keer als hij langskomt, zal hij jullie meesleuren.
 14. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  Zowel begin- als eindpunt die door Sjako worden weergegeven zijn m.i. onjuist. Beginpunt is niet 537 v C maar 80 jaar later 457 voor Chr. Er zijn namelijk vier bevelen rond herbouw van Jeruzalem uitgegaan door heersers van de Meden en Perzen omdat het werk aan de stad telkens onmogelijk werd gemaakt door de heidens bevolking die zich intussen in Judea had gevestigd. Het bevel waarbij zowel sprake was van 'herstel' (van de stadsrechten) als 'herbouw' van de muren is die van Artaxerxes geweest in 457 voor Christus (Ezra 7). Tel daar 69 x 7 = 483 jaar bij op en je komt uit op 27 na Christus. Hij
 15. PetersSimon

  Daniëls 70 jaarweken

  Ik heb zelden een video gezien waar ik mij zo over heb ontzet. Zelden een video waarin verkeerde interpretatie zo listig en sluipend gemeen wordt geïntroduceerd, als de taal van de slang in de hof. Zelden een video waarover ik mij zo heb verbaasd dat ook maar iemand die het gedeelte ook maar oppervlakkig heeft gelezen dit ook maar enigszins serieus kan nemen. Lees vooral de tekst niet zelf en niet in zijn verband maar kijk naar de woorden en zoek de betekenis van die woorden in andere delen van de Schrift, zodanig dat ze zeggen wat in jouw kraam te pas komt en vergeet vergeet vergeet het
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid