Spring naar bijdragen

Off topics


Fundamenteel

Aanbevolen berichten

ChatGPT is toch de max he?

allowed_devices = ["00:11:22:33:44:55", "66:77:88:99:AA:BB"]

def is_allowed(mac_address):
    return mac_address.upper() in allowed_devices

# Voorbeeld van het controleren van een MAC-adres
input_mac = input("Voer het MAC-adres in: ")
if is_allowed(input_mac):
    print("Toegang toegestaan")
else:
    print("Toegang geweigerd")

(En dan na consequent doorvragen en hem te overtuigen geen kwade bedoelingen te hebben) ->

import socket  def send_error_message(ip_address, port):     try:         client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)         client_socket.connect((ip_address, port))         message = "Toegang geweigerd. U bent niet gemachtigd om verbinding te maken."         client_socket.send(message.encode())         client_socket.close()         print(f"Foutmelding verzonden naar {ip_address}")     except socket.error as e:         print(f"Fout bij verbinding met {ip_address}: {e}")  # Voorbeeld van het herhaaldelijk sturen van een foutmelding naar een IP-adres blocked_ip = "192.168.1.100" blocked_port = 12345  for _ in range(5):  # Stuur de foutmelding 5 keer     send_error_message(blocked_ip, blocked_port)

(Ge hebt er nog werk aan, maar zelf heb je veel minder werk)

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
  • Antwoorden 193
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Prachtig verhaal Hopper! 🌺 Ik heb les gehad van een (Boeddhistische) Lama. Die vertelde ook 's een verhaal over aandacht in het NU Toen hij jong was reden ze in een auto met een groepje en h

Nou dan gaat Willempie lekker de kippen voeren en doet HJW de administratie 😄

"Er was een man die de wijsheid van een grote wijze zocht, hopend een manier te vinden om aan zijn lijden te ontsnappen. De wijze keek de man aan en zei: 'Ik zal je helpen, maar eerst moet je iets voo

"Er was een man die de wijsheid van een grote wijze zocht, hopend een manier te vinden om aan zijn lijden te ontsnappen. De wijze keek de man aan en zei: 'Ik zal je helpen, maar eerst moet je iets voor mij doen. Neem deze lepel, vul hem met olie en loop door de stad zonder een druppel te morsen. '

"De man dacht dat deze taak eenvoudig genoeg was en ging akkoord. Hij nam de lepel, vulde hem met olie en begon door de stad te lopen. Terwijl hij de lepel zorgvuldig in balans bracht, kon hij het niet laten om al zijn aandacht te richten op het niet morsen van olie.

"Toen hij terugkeerde naar de wijze, vroeg de wijze: 'Heb je de mooie bloemen op het stadsplein gezien? Heb je de spelende kinderen gezien en het gelach van families? ' De man realiseerde zich dat hij zo gefixeerd was op de lepel dat hij niets anders had opgemerkt.

"De wijze zei toen: 'Dit is de sleutel tot omgaan met pijn. Toen je zo gefocust was op de lepel dat je de schoonheid om je heen miste, werd je verteerd  door je lijden, mis je de schoonheid van het leven. Pijn is als de lepel, en het leven is als de stad. Laat de pijn niet je hele focus verteren. Vergeet niet om rond te kijken en de schoonheid die er nog bestaat te waarderen. '"

 

De moraal?   We moeten wandelen in het leven om het te begrijpen.  Pijn en lijden zijn een essentieel onderdeel van het leven, net zoals de schoonheid zo her en der.  We wandelen met Jezus als we gelaten het lijden lijden.   Onderwijl openbaart zich -soms zelfs midden in het lijden- de liefde van de Vader.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in

 

 

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
5 uur geleden zei Hopper:

"Er was een man die de wijsheid van een grote wijze zocht,

 

Prachtig verhaal Hopper! 🌺

Ik heb les gehad van een (Boeddhistische) Lama. Die vertelde ook 's een verhaal over aandacht in het NU

Toen hij jong was reden ze in een auto met een groepje en hun leraar. Ze voerden een stevige discussie over mediteren en het belang van aandacht en in het NU verkeren.  De ene had nog mooiere en betere uitleg dan de ander. Hij ook. Maar hun leraar reageerde maar niet. Dus vroegen ze op een gegeven moment wat die er van vond.  Die zei "er lag een dooie geit langs de weg, heeft iemand van jullie die gezien?" Toen werd het stil. En het bleef stil.  (Daar stopte ie met z'n verhaal...Want wij begrepen dat zij begrepen dat ze helemaal geen aandacht hadden gehad voor het NU, maar druk waren met hoe ze in de toekomst nog beter aandacht konden hebben voor het NU.) Wie 't vatte die vatte 't. 🙂 Dus Wij..(ons groepje) vroegen ook niks meer. 😄

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
28 minuten geleden zei Petra.:

Prachtig verhaal Hopper! 🌺

Ik heb les gehad van een (Boeddhistische) Lama. Die vertelde ook 's een verhaal over aandacht in het NU

Toen hij jong was reden ze in een auto met een groepje en hun leraar. Ze voerden een stevige discussie over mediteren en het belang van aandacht en in het NU verkeren.  De ene had nog mooiere en betere uitleg dan de ander. Hij ook. Maar hun leraar reageerde maar niet. Dus vroegen ze op een gegeven moment wat die er van vond.  Die zei "er lag een dooie geit langs de weg, heeft iemand van jullie die gezien?" Toen werd het stil. En het bleef stil.  (Daar stopte ie met z'n verhaal...Want wij begrepen dat zij begrepen dat ze helemaal geen aandacht hadden gehad voor het NU, maar druk waren met hoe ze in de toekomst nog beter aandacht konden hebben voor het NU.) Wie 't vatte die vatte 't. 🙂 Dus Wij..(ons groepje) vroegen ook niks meer. 😄

Dat spreekt mij onmiddellijk aan natuurlijk.

Link naar bericht
  • 2 weeks later...

"Mijn filosofie is dat wat mensen over mij zeggen mijn zaken niet zijn. ”

Ik ben wie ik ben en wat ik doe.

Verwacht niets en accepteer alles.

En het maakt het leven makkelijker. 

We leven in een wereld waar begrafenissen belangrijker zijn dan de dood, het huwelijk belangrijker is dan de liefde en uiterlijk belangrijker is dan de ziel.

We leven in een verpakkingscultuur die inhoud veracht. "

Jodie Foster

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...

Een leuk weetje: Galatië is vernoemd naar de Galliërs uit Thracië.  Ik heb die link met Galliërs nooit gelegd.

 

Hoewel zij oorspronkelijk een sterke culturele identiteit bezaten, waren de Galatiërs in de 2e eeuw v.Chr. geassimileerd (hellenisering) in de hellenistische beschaving van Anatolië.[1] In de tijd van de heilige Hiëronymus (347-420) (meer dan 600 jaar na de invasie van Klein-Azië) spraken sommige Galatiërs blijkbaar nog steeds de Galatische taal. Anders had Hiëronymus niet kunnen constateren dat de Galatiërs in Ancyra (Ankara) en de Treveri van Augusta Treverorum (in wat nu het Rijnland is) dezelfde Gallische taal spraken (Comentarii in Epistolam ad Galatos, 2.3, opgesteld ca. 387.) (Bron wiki)

Zoals we weten ging Paulus naar Galatië om over Jezus te prediken.    En daar bevindt zich dan weer de hoofdstad van het huidige, islamitische Turkije.  Het kan verkeren.  

Link naar bericht
1 uur geleden zei Hopper:

Een leuk weetje: Galatië is vernoemd naar de Galliërs uit Thracië.  Ik heb die link met Galliërs nooit gelegd.

 

Hoewel zij oorspronkelijk een sterke culturele identiteit bezaten, waren de Galatiërs in de 2e eeuw v.Chr. geassimileerd (hellenisering) in de hellenistische beschaving van Anatolië.[1] In de tijd van de heilige Hiëronymus (347-420) (meer dan 600 jaar na de invasie van Klein-Azië) spraken sommige Galatiërs blijkbaar nog steeds de Galatische taal. Anders had Hiëronymus niet kunnen constateren dat de Galatiërs in Ancyra (Ankara) en de Treveri van Augusta Treverorum (in wat nu het Rijnland is) dezelfde Gallische taal spraken (Comentarii in Epistolam ad Galatos, 2.3, opgesteld ca. 387.) (Bron wiki)

Zoals we weten ging Paulus naar Galatië om over Jezus te prediken.    En daar bevindt zich dan weer de hoofdstad van het huidige, islamitische Turkije.  Het kan verkeren.  

'Galaten' is verwant aan 'Kelten'.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Galaten

Link naar bericht
13 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat wist ik niet? Ik dacht dat alleen overgeschreven exemplaren hadden.

Klopt, miljoenen wellicht miljarden malen overgeschreven exemplaren.  Zelfs in vele talen.  De wonderbare broodvermenigvuldiging, de wonderbare spijziging van vele mensen gaat nog altijd door.  Jezus leeft!

Link naar bericht
  • 3 weeks later...

https://www.kuleuven.be/thomas/page/paul-apostle-of-christ/

Citaat

De film wordt opgedragen aan iedereen die vervolgd wordt of werd omwille van zijn geloof. Het verhaal is gesitueerd tijdens de periode dat Paulus vastgehouden wordt in Rome door keizer Nero. Deze keizer schrok er niet voor terug om bruut geweld te gebruiken tegen de christenen. Hij beschuldigt hen van brandstichting in Rome en van de sociale onrust die door hen zou worden veroorzaakt. Deze brandstichting wordt bericht door Tacitus.

De Romeinse geschiedschrijver Tacitus (geboren rond 55 na Christus) vermeldt in zijn Kronieken (Annales) de brand van Rome onder de regering van Nero (54-68). Het gerucht deed de ronde dat die brand op bevel van de keizer was aangestoken. Tevergeefs probeerde Nero die praatjes tegen te gaan.

In de film neemt het hoofdpersonage Lukas de Griekse evangelist de kijker mee naar de verborgen christelijke gemeenschap in Rome in 67 na Christus.  

Paulus was op dat moment gevangengenomen in de Mamertine gevangenis waar hij op zijn executie wachtte. Hij werd namelijk door keizer Nero aangewezen als leider van de christelijke gemeenschap. Op het hebben van de christelijke identiteit stonden zware straffen. Zo werden zowel mannen, vrouwen en kinderen ingezet in de arena’s om te dienen als vertier tijdens gevechten. Ook werden in Rome christenen bij wijze van nachtverlichting verbrand.

Lukas riskeert zijn leven om regelmatig Paulus in de gevangenis te bezoeken die in handen was van de prefect Mauritius Gallus. De reden van de bezoeken van Lucas is om Paulus raad te vragen en hem aan te moedigen om te schrijven voor de steeds groter wordende (geheime) christelijke gemeenschap in Rome geleid door Aquila en Priscilla. In deze sequensen van de film krijgt Paulus flashbacks naar de tijd dat hij de naam Saulus van Tarsus droeg en de tijd van zijn bekering.

Mauritius heeft weet van de geheime bezoeken van Lucas, maar staat deze oogluikend toe. Gedurende de film krijgt Mauritius interesse in de figuur van Paulus en Lucas. Aan de hand van de beschuldigingen van Nero en zijn contact met Paulus kan hij niet direct opmaken waarom Nero Paulus ziet als een grote bedreiging. Mauritius stelt zich ook vragen bij de “krachten” waarover Paulus en Lukas zouden beschikken waarover de volgelingen getuigen. Maurititus wiens dochter aan een ernstige ziekte lijdt vraagt aan Lucas om zijn dochter te genezen. In het holst van de nacht gaat Lucas mee naar het huis van Mauritius waar hij zijn zieke dochter succesvol behandelt. Mauritius kan echter het trieste lot van Paulus niet veranderen maar hij krijgt het voor mekaar het leven van Lucas te sparen.

Heeft iemand deze film gezien misschien?

Link naar bericht
  • 3 weeks later...

https://www.nationalgeographic.nl/wetenschap/a46682470/koffie-nieren

Citaat

Hoe meer koffie iemand dronk, hoe minder de nierfunctie over tijd achteruit leek te gaan. Dit effect piekte rond de vier tot zes koppen per dag. Bij mensen die meer dronken werden geen extra gezondheidsvoordelen gemeten. Het gezondheidseffect leek bovendien het grootst te zijn bij mensen met diabetes, een groep bij wie de nierfunctie gewoonlijk sterker afneemt.

Bent u zuinig op uw nieren?  Dagelijks 4 kopjes koffie helpt.  Wel zwart drinken.

Link naar bericht
Op 16-2-2024 om 19:15 zei Hopper:

https://www.nationalgeographic.nl/wetenschap/a46682470/koffie-nieren

Bent u zuinig op uw nieren?  Dagelijks 4 kopjes koffie helpt.  Wel zwart drinken.

Een bio citroen met schil en al de blender in, verdunnen met een glas water; ad fundum binnen gieten.

Dat zuivert de lever.

Koffie heeft ook het voordeel cholesterol uit je bloedvaten te stuwen. Zowat hetzelfde als een blokje rond joggen.

(Fruit en groenten altijd reinigen met zuiveringszout/soda, of het nu bio is of niet.) Ik schuur komkommer en courgette helemaal glad met zuiveringszout. Je moet die gifstoffen en ziektekiemen van anderen niet mee consumeren.

bewerkt door Fundamenteel
blender en niet blinder
Link naar bericht
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Een bio citroen met schil en al de blender in, verdunnen met een glas water; ad fundum binnen gieten.

Dat zuivert de lever.

Koffie heeft ook het voordeel cholesterol uit je bloedvaten te stuwen. Zowat hetzelfde als een blokje rond joggen.

(Fruit en groenten altijd reinigen met zuiveringszout/soda, of het nu bio is of niet.) Ik schuur komkommer en courgette helemaal glad met zuiveringszout. Je moet die gifstoffen en ziektekiemen van anderen niet mee consumeren.

Koffie drink ik al in precies de aanbevolen hoeveelheid uit het artikel. Mijn cholesterol is al jaren te hoog, maar ik geloof toch niet in cholesterol.

En de komkommers en courgettes komen uit eigen tuin, die worden alleen door mijzelf bezoedeld. Mijn eigen ziektekiemen heb ik toch al.  Dus afwassen met water is voldoende of zelfs dat niet.

Link naar bericht
6 minuten geleden zei Fundamenteel:

Afspoelen met water is echt niet voldoende hoor. En groenten zoals prei of selder uit de winkel spoel je zelfs best met warm water.

 

Prei en selderie komen ook uit eigen tuin.  Prei snij je het beste eerst even over de lengte open om af te spoelen.  Anders knarst het zand tussen je tanden.

Link naar bericht
2 minuten geleden zei Hopper:

Prei en selderie komen ook uit eigen tuin.  Prei snij je het beste eerst even over de lengte open om af te spoelen.  Anders knarst het zand tussen je tanden.

Ik koop die tegenwoordig in een bokaal :) Selder dan, dat ontdraden is me teveel werk. Spruiten koop ik diepvries omdat het anders ook teveel werk is.

Maar komen er gasten eten, of als ik kook wegens romantiek: dan is alles wel vers.

Vanavond victoriabaars, het water komt me al in de mond. Mmmmm 

EN MIJN CHOCOMELKSKE !!! 😇

Link naar bericht

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid