Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

8 uur geleden zei Dat beloof ik:

Die is helemaal mooi. Nu draai je het om en moeten anderen jouw argumenten uit je links halen en hier plakken. Kennelijk snap je de meest elementaire beginselen niet van wederzijdse communicatie. 

Geen enkel probleem. ? Ik zal mijn fout corrigeren en de tekst hier plakken (het is zelfs beter!), maar ik ben benieuwd hoe ga je mij nu belasteren in het overtreden van de regels? Doe je best, slimmerik.

***

Euthanasie is het opzettelijk beroven van iemands leven met zijn toestemming. Aanvankelijk werd aangenomen dat dit gebeurde in een situatie van op handen zijnde onvermijdelijke dood en ondraaglijk lijden, maar in onze tijd is dat niet meer het geval en in een aantal landen wordt euthanasie uitgevoerd op zelfs lichamelijk gezonde mensen die simpelweg in grote moedeloosheid vervielen (voorbeeld).

Euthanasie dient te worden onderscheiden van de beëindiging van levensverlengende medische ingreep en zorg in het geval van onvermijdelijk overlijden door natuurlijke oorzaken. Levensverlenging door kunstmatige middelen, waarbij alleen aparte organen daadwerkelijk functioneren, kan niet worden beschouwd als een verplichte en in alle gevallen wenselijke taak van de geneeskunde. Het uitstellen van het uur van de dood verlengt soms alleen het lijden van de zieke, waardoor de persoon het recht op een waardige, onbeschaamde en vreedzame dood wordt ontnomen, waar orthodoxe christenen de Heer om vragen tijdens de kerkdiensten. Wanneer actieve therapie onmogelijk is, moeten palliatieve zorg (pijnbestrijding, verpleging, sociale en psychologische ondersteuning) en pastorale zorg in de plaats komen. Dit alles is bedoeld om de natuurlijke menselijke beëindiging van het leven te verzekeren, waarbij de patiënt medelijden en liefde krijgt.

Tegelijkertijd kunnen de christenen, terwijl ze trouw blijven aan de naleving van Gods gebod "gij zult niet doden” (Ex. 20:13), de praktijk van de zogenaamde euthanasie niet als moreel acceptabel erkennen (euthanasie als het opzettelijk doden van hopeloos zieken, die nu wijdverspreid zijn in de seculiere samenleving (inclusief met hun instemming)).

Ben ik tegen de euthanasie omdat ik vind dat het lijden heilzaam is voor de ziel? Maar als een mens ongelovig is, waarom moet hij lijden?

Nee, niet daarom ben ik als christen tegen euthanasie. Lijden is niet altijd heilzaam voor de redding van de ziel - het hangt af van de reactie van de persoon die geduld, nederigheid en hoop kan tonen, of integendeel verbitterd kan worden. Je naaste laten lijden door hem in de steek te laten is natuurlijk niet heilzaam voor de ziel. Daarom moeten alle beschikbare maatregelen worden genomen om het menselijk lijden te verzachten. Maar doden betekent niet het lijden verlichten. Het betekent doden. Bovendien zijn er tegen euthanasie een aantal argumenten die doorgaans vrij seculier van aard zijn.

Dit is belangrijk om op te merken, omdat onze opponenten in dergelijke gevallen de problematiek formuleren als "gezond verstand en de belangen van de levende mensen tegen zinloze religieuze verboden". In werkelijkheid is het de (christelijke) Kerk die aan de kant van levende mensen en gezond verstand staat en zich verzet tegen een bepaalde ideologie, waarnaar de reeds gevestigde term "cultuur van de dood" verwijst.

Waarom kan een iemand niet voor zichzelf beslissen wanneer hij sterft?

Vanuit een puur seculier standpunt - omdat de grens tussen "de beslissing die de persoon zelf heeft genomen" en de "beslissing waartoe hij is gebracht" buitengewoon onduidelijk is. Er zijn verschillende zelfmoorden bekend bij kankerpatiënten die om verschillende redenen geen pijnstilling konden krijgen. Was hun beslissing volledig vrijwillig? Als hen werd aangeboden om legaal gedood te worden, zouden ze waarschijnlijk alle vereiste papieren ondertekenen, maar zou hun toestemming volledig vrijwillig zijn?

Bovendien kan niet alleen puur fysieke, maar ook psychologische druk iemands beslissing sterk beïnvloeden - en wanneer hij volledig overgeleverd is aan anderen, is het niet moeilijk voor hen om hem te overtuigen om met de euthanasie in te stemmen.

Het 'recht om te sterven' zal natuurlijk overgaan in 'de verplichting om te sterven'. Zoals de Britse filosoof Barones Warnock bijvoorbeeld zegt dat mensen met dementie moeten zelfmoord plegen: "Als je dement bent, verspil je het leven van mensen - het leven van je familie - en verspil je de middelen van de Nationale Gezondheidzorg" (link). In dit geval hebben we het over dementie, dat wil zeggen, een ziekte die niet gepaard gaat met ondraaglijke pijn. Een persoon "moet sterven", niet omdat hij zelf lijdt, maar omdat hij anderen tot last is.

Euthanasie creëert daarom onvermijdelijk een zekere psychologische druk die een iemand ertoe aanzet om te kiezen de uitweg die hem wordt geboden, en een beroep op persoonlijke autonomie - een persoon, om zo te zeggen, is vrij om voor zichzelf te beslissen - verandert al snel in een ironische spot. Hij beslist in een situatie waarin de staat - en mogelijk de familieleden - geïnteresseerd zijn in zijn spoedige dood.

Waarom denk ik dat de euthanasie tot misbruik zal leiden?

Het leidt al. Om een aantal redenen, waarvan er enkele meteen opvallen:
- Het belang van de staat (en mogelijk familieleden) bij het wegwerken van de lasten en uitgaven die samenhangen met het voortleven van de patiënt, zie de reeds geciteerde barones Warnock.
- De neiging van elk systeem - inclusief het gezondheidszorg - om de minst dure opties te kiezen in termen van arbeid, financiën en andere middelen. Zo zullen alle problemen met anesthesie direct eindigen met de introductie van euthanasie - voor degenen die ondraaglijk lijden zal het immers voldoende zal om naar de laatste procedure verwezen te worden. Dat gezegd hebbende, is het onvergelijkbaar goedkoper om mensen te euthanaseren dan om behandelingsmethoden of verlichting van lijden te zoeken.
- Een algemene vernietiging van het idee dat het menselijk leven de moeite waard is om doorleefd te worden en dat mensen moeten elkaars verlangen om te leven ondersteunen. Dit leidt bijvoorbeeld tot een weigering om zelfmoorden te voorkomen, waarvan er al voorbeelden zijn, en een algemene afname van de belangstelling voor de meest kwetsbare leden van de samenleving.
- Snelle vervaging van de grenzen van wat acceptabel is. Aanvankelijk werd euthanasie geïntroduceerd als een uitzonderlijke maatregel voor stervenden, wier herstel onmogelijk was en die ondraaglijk leden. In onze tijd wordt euthanasie al toegepast met betrekking tot mensen die in sterke moedeloosheid zijn geraakt en bekwame psychiatrische, psychologische en pastorale hulp nodig hebben, en niet de dood.
- Onvermogen om een duidelijke grens te trekken tussen het geven / aanbieden / aansporen / dwingen tot euthanasie, vooral gezien het feit dat ernstig zieke mensen buitengewoon kwetsbaar zijn en geëuthanaseerde mensen dood zijn en geen enkele pretenties kunnen indienen.

Maar wat als ernstig zieke mensen echt een zware last zijn voor dierbaren en de samenleving in het geheel?

Integendeel, de mogelijkheid om mensen te dienen die onze hulp nodig hebben, is een zegen - alles wat we voor hen doen, doen we voor de Heer Zelf (Matt. 25:40). Hun aanwezigheid onder ons moedigt ons aan om het valse systeem van waarden en overtuigingen, gebaseerd op het streven naar comfort, op te geven - en een ander te accepteren, gebaseerd op wederzijdse liefde en zorg. Leren mensen te waarderen, niet dingen of genoegens, betekent dat je jezelf openstelt voor een veel waardiger en gelukkiger leven, en wat nog belangrijker is, voor het eeuwig heil.

images?q=tbn:ANd9GcQz-KKEFlmYnAyU0QPvtAM

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 104
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

12 jaar??? Serieus?  Ik wil dit filmpje graag met jullie delen, gemaakt door een Belgische psychiater.   

Dirk de Wachter, ik mag hem graag horen. In Nederland is hij ook populair.

@ Nicky, bedankt voor het filmpje. Mooi en waar. 

16 uur geleden zei Modestus:

Euthanasie is het opzettelijk beroven van iemands leven met zijn toestemming. Aanvankelijk werd aangenomen dat dit gebeurde in een situatie van op handen zijnde onvermijdelijke dood en ondraaglijk lijden, maar in onze tijd is dat niet meer het geval en in een aantal landen wordt euthanasie uitgevoerd op zelfs lichamelijk gezonde mensen die simpelweg in grote moedeloosheid vervielen (voorbeeld).

Het voorbeeld (dat ik van GG heb gepluk; de link werkt hier niet) klopt niet. Er is geen euthanasie gepleegd. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4736471/kamerlid-over-dood-17-jarige-noa-pothoven-haar-lijden-was

16 uur geleden zei Modestus:

Ben ik tegen de euthanasie omdat ik vind dat het lijden heilzaam is voor de ziel? Maar als een mens ongelovig is, waarom moet hij lijden?

Nee, niet daarom ben ik als christen tegen euthanasie. Lijden is niet altijd heilzaam voor de redding van de ziel - het hangt af van de reactie van de persoon die geduld, nederigheid en hoop kan tonen, of integendeel verbitterd kan worden. Je naaste laten lijden door hem in de steek te laten is natuurlijk niet heilzaam voor de ziel. Daarom moeten alle beschikbare maatregelen worden genomen om het menselijk lijden te verzachten. Maar doden betekent niet het lijden verlichten. Het betekent doden.

Doden is het beëindigen van iemands leven, wat betekent dat er een eind komt aan het lijden.

16 uur geleden zei Modestus:

Waarom kan een iemand niet voor zichzelf beslissen wanneer hij sterft?

Vanuit een puur seculier standpunt - omdat de grens tussen "de beslissing die de persoon zelf heeft genomen" en de "beslissing waartoe hij is gebracht" buitengewoon onduidelijk is. Er zijn verschillende zelfmoorden bekend bij kankerpatiënten die om verschillende redenen geen pijnstilling konden krijgen. Was hun beslissing volledig vrijwillig? Als hen werd aangeboden om legaal gedood te worden, zouden ze waarschijnlijk alle vereiste papieren ondertekenen, maar zou hun toestemming volledig vrijwillig zijn?

De keuze is vrijwillig. De situatie waarin ze verkeren natuurlijk niet. Daar hebben ze uiteraard geen invloed op. Maar dat maakt de beslissing an sich niet onvrijwillig.

16 uur geleden zei Modestus:

Bovendien kan niet alleen puur fysieke, maar ook psychologische druk iemands beslissing sterk beïnvloeden - en wanneer hij volledig overgeleverd is aan anderen, is het niet moeilijk voor hen om hem te overtuigen om met de euthanasie in te stemmen.

Dit is inderdaad een risico waar we iets mee moeten. Maar dat betekent niet per sé dat we euthanasie moeten verbieden. We zullen moeten waarborgen dat het daadwerkelijk een eigen beslissing is. Men gaat dan ook niet over 1 nacht ijs, voordat daadwerkelijk wordt overgegaan op euthanasie.

 

16 uur geleden zei Modestus:

Het 'recht om te sterven' zal natuurlijk overgaan in 'de verplichting om te sterven'. Zoals de Britse filosoof Barones Warnock bijvoorbeeld zegt dat mensen met dementie moeten zelfmoord plegen: "Als je dement bent, verspil je het leven van mensen - het leven van je familie - en verspil je de middelen van de Nationale Gezondheidzorg" (link). In dit geval hebben we het over dementie, dat wil zeggen, een ziekte die niet gepaard gaat met ondraaglijke pijn. Een persoon "moet sterven", niet omdat hij zelf lijdt, maar omdat hij anderen tot last is.

Dat is een non-sequitur. Het één hoeft niet tot het ander te leiden.

16 uur geleden zei Modestus:

Waarom denk ik dat de euthanasie tot misbruik zal leiden?

Het leidt al. Om een aantal redenen, waarvan er enkele meteen opvallen:
- Het belang van de staat (en mogelijk familieleden) bij het wegwerken van de lasten en uitgaven die samenhangen met het voortleven van de patiënt, zie de reeds geciteerde barones Warnock.

De Staat heeft niks te zeggen  over individuele gevallen van euthanasie. En Warnock geeft een drogreden.

16 uur geleden zei Modestus:

De neiging van elk systeem - inclusief het gezondheidszorg - om de minst dure opties te kiezen in termen van arbeid, financiën en andere middelen. Zo zullen alle problemen met anesthesie direct eindigen met de introductie van euthanasie

We leven gelukkig in een land waar dit niet het geval is. Ik zie iig geen bewijs hiervoor.

16 uur geleden zei Modestus:

Een algemene vernietiging van het idee dat het menselijk leven de moeite waard is om doorleefd te worden en dat mensen moeten elkaars verlangen om te leven ondersteunen. Dit leidt bijvoorbeeld tot een weigering om zelfmoorden te voorkomen, waarvan er al voorbeelden zijn, en een algemene afname van de belangstelling voor de meest kwetsbare leden van de samenleving.

Het leven is veel waard, maar geen ondraaglijk en uitzichtloos lijden. We moeten mensen zoveel mogelijk ondersteunen. Ook als het de wens is dit ondraaglijk en uitzichtloos lijden te eindigen. 

16 uur geleden zei Modestus:

Snelle vervaging van de grenzen van wat acceptabel is. Aanvankelijk werd euthanasie geïntroduceerd als een uitzonderlijke maatregel voor stervenden, wier herstel onmogelijk was en die ondraaglijk leden. In onze tijd wordt euthanasie al toegepast met betrekking tot mensen die in sterke moedeloosheid zijn geraakt en bekwame psychiatrische, psychologische en pastorale hulp nodig hebben, en niet de dood.

Het 'slippery slope' argument. Niet per sé onterecht in dit geval. Oplossing is om die grens goed te bewaken.

16 uur geleden zei Modestus:

Maar wat als ernstig zieke mensen echt een zware last zijn voor dierbaren en de samenleving in het geheel?

Integendeel, de mogelijkheid om mensen te dienen die onze hulp nodig hebben, is een zegen - alles wat we voor hen doen, doen we voor de Heer Zelf (Matt. 25:40). Hun aanwezigheid onder ons moedigt ons aan om het valse systeem van waarden en overtuigingen, gebaseerd op het streven naar comfort, op te geven - en een ander te accepteren, gebaseerd op wederzijdse liefde en zorg. Leren mensen te waarderen, niet dingen of genoegens, betekent dat je jezelf openstelt voor een veel waardiger en gelukkiger leven, en wat nog belangrijker is, voor het eeuwig heil.

Met dit stukje sla je plank volledig mis en vergeet je waar het in essentie over gaat: het ondraaglijk en uitzichtloos lijden van de persoon. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid