Spring naar bijdragen

Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap


Aanbevolen berichten

4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Toch is dat nu precies het gevolg van wat je zegt: "Als de regering zaken afdwingt die tegen de wil van God in gaan, dan gaat gehoorzamen aan God voor op het gehoorzamen aan de regering."

En dié stelling is weer tegengesteld aan: "Als God aangeeft dat de overheid het zwaard draagt, wie ben jij dan om deze af te pakken en er je eigen draai aan te geven?"

Je schrijft wel van alles, maar het is steeds tegengesteld of niet te verenigen met wat je eerder schreef.  

 

Als de overheid besluit om iemand te doden als straf op het vermoorden van een ander, dan heb ik daar geen problemen mee. Als de overheid besluit om te gaan doden als straf op het niet volgen van een bepaalde religieuze overtuiging, dan ben ik het er niet mee eens omdat God dat verbied en zal ik de door de overheid vervolgde mensen helpen en beschermen. Daarmee bepaal niet ik, maar God wanneer je de overheid ongehoorzaam mag zijn.

God zegt dus:

Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde. Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt. (Rom.13:1-7, SV)

Maar ook:

Men moet Gode meer gehoorzaam zijn, dan den mensen. (Hand.5:29b, SV)

Uitzonderingen op de regel bevestigen deze doorgaans.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 363
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

De gemeenschap (de JG's als organisatie) valt kwalijk te nemen dat ze de vuile was binnen willen houden en zich niet aan de Nederlandse wetgeving willen onderwerpen. Daardoor worden daders niet gestra

Ik zie de relevantie van je vragen niet. Waar ik op reageerde is jouw stelling dat de slachtoffers in een vorig leven dader zijn. Dat staat zeker weten niet in Nieuwe Testament. En het staat ook los v

Het gebeurt ook (voorbeeldje: Grote stijging aantal tuchtzaken over seksuele intimidatie in de sport) Maar @sjako stel je nu eens het volgende voor. Dat duizendjarig rijk begint en jullie, de gez

7 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde. Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt. (Rom.13:1-7, SV)

sorry, ik kan geen wijs uit dit 400 jaar oud Nederlands.

7 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Men moet Gode meer gehoorzaam zijn, dan den mensen. (Hand.5:29b, SV)

Uitzonderingen op de regel bevestigen deze doorgaans.

Als er op een regel uitzonderingen worden gemaakt, betekent dit dat er sprake is van ongelijkheid, en er dus niet rechtvaardig wordt gehandeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Dat beloof ik:

sorry, ik kan geen wijs uit dit 400 jaar oud Nederlands.

Dat ligt niet aan het in jou ogen oude taalgebruik, maar aan het feit dat jij geen christen bent. Je bent zelfs een atheïst en fel gekant tegen het christendom. Jammer echter typisch dat je daar weer zo onduidelijk over doet.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat ligt niet aan het in jou ogen oude taalgebruik, maar aan het feit dat jij geen christen bent. Je bent zelfs een atheïst en fel gekant tegen het christendom. Jammer echter typisch dat je daar weer zo onduidelijk over doet.

Het gaat hier over kindermisbruik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Als de overheid besluit om iemand te doden als straf op het vermoorden van een ander, dan heb ik daar geen problemen mee. Als de overheid besluit om te gaan doden als straf op het niet volgen van een bepaalde religieuze overtuiging, dan ben ik het er niet mee eens omdat God dat verbied en zal ik de door de overheid vervolgde mensen helpen en beschermen. Daarmee bepaal niet ik, maar God wanneer je de overheid ongehoorzaam mag zijn.

Daarin geef je de overheid wel heel veel bevoegdheid. Het is als zeggen: “Als Hitler beslist dat Polen een probleem zijn heb ik geen probleem met de bloedoffers van Duitsland.” En vandaag gebeurt net hetzelfde, Polen is een probleem en moet bezwijken aan de tirannie van de EU. Waar de dictators hun posje verwierven via politieke strategieën en niet democratisch in het stemhokje. Wie verkoos Juncker? Geen burger die op hem kon stemmen en in de EU commissie was hij de enige kandidaat voor zijn posje. Bam 37k per maand en die zijn team gaat ons geld over de wereld verspreiden om gutmensch te spelen? Ze omvolken ons he, maar het is ok want we moeten gehoorzaam zijn aan de regering. Ik ben dankbaar dat mijn voorouders dat niet deden en streden voor onze rechten en vrijheden. Zo ook is dat nu nodig, maar na het Marrakeshpact is gebleken hoe sluw en ondemocratisch het beestensysyteem te werk gaat. Door “uw mentaliteit” kunnen ze eigenlijk maar zo ver geraken, maar er is niets aan te doen. Er zijn nu eenmaal meer blue pilled dan red pilled mensen, helaas.

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Daarin geef je de overheid wel heel veel bevoegdheid. Het is als zeggen: “Als Hitler beslist dat Polen een probleem zijn heb ik geen probleem met de bloedoffers van Duitsland.” En vandaag gebeurt net hetzelfde, Polen is een probleem en moet bezwijken aan de tirannie van de EU. Waar de dictators hun posje verwierven via politieke strategieën en niet democratisch in het stemhokje. Wie verkoos Juncker? Geen burger die op hem kon stemmen en in de EU commissie was hij de enige kandidaat voor zijn posje. Bam 37k per maand en die zijn team gaat ons geld over de wereld verspreiden om gutmensch te spelen? Ze omvolken ons he, maar het is ok want we moeten gehoorzaam zijn aan de regering. Ik ben dankbaar dat mijn voorouders dat niet deden en streden voor onze rechten en vrijheden. Zo ook is dat nu nodig, maar na het Marrakeshpact is gebleken hoe sluw en ondemocratisch het beestensysyteem te werk gaat. Door “uw mentaliteit” kunnen ze eigenlijk maar zo ver geraken, maar er is niets aan te doen. Er zijn nu eenmaal meer blue pilled dan red pilled mensen, helaas.

Als ik jou was, dan zou ik van je fixatie af zien te geraken. Wat jij beweert is niet wat ik zeg.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Als ik jou was, dan zou ik van je fixatie af zien te geraken. Wat jij beweert is niet wat ik zeg.

Je had het daar enkel over religieuzen doden waarmee je niet akkoord ging. De overheid heeft zo dictators in het oosten aangewezen waarmee ze hun oorlogen in onze tijd konden rechtvaardigen. Maar in realiteit speelde er heel andere motieven en was het daar beter leven onder die “dictators” dan nu. De overheid die velen zo vergoeilijken is gewoon het Hitlerfascisme 2.0. Kijk ver en observeer de manier van besturen achter de schermen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Fundamenteel:

Je had het daar enkel over religieuzen doden waarmee je niet akkoord ging. De overheid heeft zo dictators in het oosten aangewezen waarmee ze hun oorlogen in onze tijd konden rechtvaardigen. Maar in realiteit speelde er heel andere motieven en was het daar beter leven onder die “dictators” dan nu. De overheid die velen zo vergoeilijken is gewoon het Hitlerfascisme 2.0. Kijk ver en observeer de manier van besturen achter de schermen.

Gast. Je hebt energie en potentie. Zou je die energie en potentie niet eens een trechtertje doen toekomen? Je bent door de Heer geraakt maar wat doe je er nu mee behalve op dit forum woorden van paranoia uiten? Doe eens iets constructiefs met je bezorgdheid i.p.v. dat samenzweringsgelul. Beperk jezelf tot datgene waar je invloed op hebt. Je hebt een mening over grote tandwielen terwijl je de 'kleinte' van je eigen tandwiel wellicht iets kritischer onder de loep zou kunnen nemen. Ik heb begrepen dat je een vriendin hebt. Ik hoop dat je haar de waardering toekent die ze verdient. Ik wou dat ik een vriendin verdiende maar ik moet het met de uiting van Paulus doen: Mijn genade is u genoeg.

Ook ik heb me de afgelopen jaren de tyfus gewerkt. Vanaf 1991 om precies te zijn; tot en met meerdere burn outs en depressies. En God de Vader en Jezus en Lucifer zijn mijn getuigen. En moeder Maria. Dus sorry als ik geen 100% sympathie heb voor jouw 'ik kan deze wereld niet aan' terwijl je op dit forum een onevenredig grote 'mening' zit te verkondigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik wil trouwens ook nog even mijn relatieve mening uiten: ik vind kindermisbruik niet leuk.

Het rare is echter dat het menselijke lichaam eerder rijp is dan wat over het algemeen als geaccepteerd wordt geaccepteerd. Meisjes hebben lichamelijk best wel vroeg een lichaam dat helemaal klaar is voor voortplanting terwijl ze psychologisch nog kinderen kunnen zijn. God? Foutje? Grijs gebiedje? Vergeef me dat ik ooit verliefd was op een meisje van 15 terwijl ik twee keer zo oud was. Of niet; ook best.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Bastiaan73:

Het rare is echter dat het menselijke lichaam eerder rijp is dan wat over het algemeen als geaccepteerd wordt geaccepteerd. Meisjes hebben lichamelijk best wel vroeg een lichaam dat helemaal klaar is voor voortplanting terwijl ze psychologisch nog kinderen kunnen zijn. God? Foutje? Grijs gebiedje? Vergeef me dat ik ooit verliefd was op een meisje van 15 terwijl ik twee keer zo oud was. Of niet; ook best.

Er is altijd een grijs gebied. Een meisje van dat één maand zestien is en vrijt met een jongen die 15 is en één maand later 16 wordt is volgens de wet strafbaar omdat ze seks met een minderjarige heeft. We hebben rechters die over dit soort gevallen een oordeel vellen en even los van bijzondere omstandigheden denk ik dat geen rechter daar een straf zoor zou uitdelen. 

2 uur geleden zei Bastiaan73:

Ik wil trouwens ook nog even mijn relatieve mening uiten: ik vind kindermisbruik niet leuk.

Dat je het niet leuk vindt moet je zelf weten maar wat je hier duidelijk niet doet is het veroordelen. Waar het om gaat is dat het vanuit een machtspositie gebeurt met mensen die zich daar niet tegen kunnen verweren (en dat kunnen ook volwassenen zijn).

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Bastiaan73:

Gast. Je hebt energie en potentie. Zou je die energie en potentie niet eens een trechtertje doen toekomen? Je bent door de Heer geraakt maar wat doe je er nu mee behalve op dit forum woorden van paranoia uiten? Doe eens iets constructiefs met je bezorgdheid i.p.v. dat samenzweringsgelul. Beperk jezelf tot datgene waar je invloed op hebt. Je hebt een mening over grote tandwielen terwijl je de 'kleinte' van je eigen tandwiel wellicht iets kritischer onder de loep zou kunnen nemen. Ik heb begrepen dat je een vriendin hebt. Ik hoop dat je haar de waardering toekent die ze verdient. Ik wou dat ik een vriendin verdiende maar ik moet het met de uiting van Paulus doen: Mijn genade is u genoeg.

Ook ik heb me de afgelopen jaren de tyfus gewerkt. Vanaf 1991 om precies te zijn; tot en met meerdere burn outs en depressies. En God de Vader en Jezus en Lucifer zijn mijn getuigen. En moeder Maria. Dus sorry als ik geen 100% sympathie heb voor jouw 'ik kan deze wereld niet aan' terwijl je op dit forum een onevenredig grote 'mening' zit te verkondigen.

"Gast", ge zijt mijn psychiater niet en ik uit geen paranoia maar de realiteit zoals ze verlopen is. Uw land collaboreert met jihadisten. Moesten meer mensen dat opmerken en niet wegkijken, het had nooit zover kunnen komen. 

En wa weet gij nu wat ik hele dagen doe? Ik zit welgeteld enkele uurtjes per dag op internet, soms meer. Ik kan de wereld wel aan, it is me against the world and I am winning baby. F them :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Fundamenteel:

... en ik uit geen paranoia maar de realiteit zoals ze verlopen is

Met die cijfertjes rondom die pistooltjes zaten onze realiteiten toch ook een behoorlijk eind uit elkaar? Welke realiteit was realistischer? 

5 minuten geleden zei Fundamenteel:

Uw land collaboreert met jihadisten.

En dat bedoel ik. Een heel land dat collaboreert met jihadisten? Wat moet je je daar bij voorstellen? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Mullog:

Met die cijfertjes rondom die pistooltjes zaten onze realiteiten toch ook een behoorlijk eind uit elkaar? Welke realiteit was realistischer? 

En dat bedoel ik. Een heel land dat collaboreert met jihadisten? Wat moet je je daar bij voorstellen? 

Niet liegen, ik gaf u geen cijfers en stelde die van u in vraag tot er cijfers lagen en dan beaamde ik uw cijfers. Gorte leugenaar!

Wat moet je daar bij voorstellen, misschien eens meer dan NOS kijken? En niet denken dat het icky vies is omdat het van de rechterzijde komt. Tel vanaf de Arabische lente. En die raketten dat laatst de Iron Dome doorbraken in Israël waren door Nederland aan Hamas geleverd, terroristen he. Niet de raketten, maar wel de financiele steun ze te kopen. Er stierven burgerslachtoffers bij deze aanval terwijl Israël geen burgerdoelwitten aanvalt. De UN hijgt zo in Israël haar nek dat ze geen scheet kan laten, maar als de Palestijnen Swatsika vlaggen zwaaien vernemen we daar niets van. Twee maten, twee gewichten en men steunt dezelfden die Hitler in het verleden steunde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 9 months later...

Het journaal werd geopend met het onderwerp 'Seksueel misbruik bij de JG'.

Leden doen in het algemeen geen aangifte en zijn ontevreden over de interne afhandeling. 
Dat laatste komt door de gesloten cultuur.
De JG zijn gericht op het binnen houden van de dader, en het slachtoffer wordt vergeten.
De JG wilden met een kort geding de publicatie van het rapport voorkomen.
Gelukkig was de rechter het daar niet mee eens.

https://nos.nl/artikel/2319881-misbruikte-jehovah-s-getuigen-oordelen-hard-over-interne-afhandeling.html 
De JG vinden het rapport discriminerend omdat het uitsluitend is gericht op hun gemeenschap.
Dat is erg vreemd: in officiële stukken aanmoedigen dat er aangifte wordt gedaan, maar in de praktijk vervolgens geen enkele medewerking verlenen.

Men heeft nog niets geleerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Door seksuele handelingen van volwassenen bij kinderen kan God in eerder stadium bij het kind komen. Vaak komt God pas bij een natuurlijke rijpheid. Hier gaat het om onnatuurlijke rijpheid. De misbruikers herkennen hun ‘werk’ dus niet als slecht, aangezien God die bij het kind komt een enorme gunst kan zijn. Als het kind echter niet geschikt is voor de vroege gunst en de belagers haten gaat, is veel kapot en zijn er schrijnende toestanden. Wat mij betreft is kunstmatige rijpheid niet nastrevenswaardig.

bewerkt door Noel2
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Noel2:

Door seksuele handelingen van volwassenen bij kinderen kan God in eerder stadium bij het kind komen. Vaak komt God pas bij een natuurlijke rijpheid. Hier gaat het om onnatuurlijke rijpheid. De misbruikers herkennen hun ‘werk’ dus niet als slecht, aangezien God die bij het kind komt een enorme gunst kan zijn. Als het kind echter niet geschikt is voor de vroege gunst en de belagers haten gaat, is veel kapot en zijn er schrijnende toestanden. Wat mij betreft is kunstmatige rijpheid niet nastrevenswaardig.

Ik weet niet zeker wat je nu wilt zeggen maar als volwassene seks met een minderjarige hebben is in alle opzichten gewoon fout. Er is geen sprake van gelijkwaardigheid in zo'n relatie en dus altijd misbruik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Noel2:

Door seksuele handelingen van volwassenen bij kinderen kan God in eerder stadium bij het kind komen. Vaak komt God pas bij een natuurlijke rijpheid. Hier gaat het om onnatuurlijke rijpheid. De misbruikers herkennen hun ‘werk’ dus niet als slecht, aangezien God die bij het kind komt een enorme gunst kan zijn. Als het kind echter niet geschikt is voor de vroege gunst en de belagers haten gaat, is veel kapot en zijn er schrijnende toestanden. Wat mij betreft is kunstmatige rijpheid niet nastrevenswaardig.

Heel erg fout dit Noel. Je misbruikt zowel God als kinderen met deze hele foute woorden. Je hebt een heel fout beeld bij het begrip 'gunst' en blijkbaar ook een heel raar verwrongen beeld van God. Ga je heel gauw schamen en beter kom jij niet in de buurt van kinderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Bastiaan73:

Heel erg fout dit Noel. Je misbruikt zowel God als kinderen met deze hele foute woorden. Je hebt een heel fout beeld bij het begrip 'gunst' en blijkbaar ook een heel raar verwrongen beeld van God. Ga je heel gauw schamen en beter kom jij niet in de buurt van kinderen.

Helaas weer een reactie vanuit beperkt begrip. Ooit zal je het wel kunnen begrijpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid