Spring naar bijdragen

Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap


Aanbevolen berichten

Onthutsend is het, pijn ten diepste.

Citaat

Pano schetst vanavond een onthutsend beeld van de interne werking van de gemeenschap van Jehova’s getuigen in ons land. Daaruit blijkt hoe seksueel kindermisbruik al jarenlang structureel wordt toegedekt binnen de organisatie via een intern rechtssysteem, gebaseerd op Bijbelse procedures. Reporters Doruntina Islamaj en Machteld Libert spraken met slachtoffers. Ze vertellen hoe ze niet gehoord en geholpen worden binnen de organisatie en hoe ze moesten zwijgen. Ze komen nu met hun verhaal naar buiten om toekomstige slachtoffers te beschermen. Een slachtoffer vertelt: “Dit moet je dus nu echt voor jou houden, we willen geen smaad op Gods naam brengen. Je moet ons vertrouwen dat wij dat in juiste banen zullen leiden. We zullen samen nog een keer bidden tot God, en dat komt goed.” (bron)

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 340
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

De gemeenschap (de JG's als organisatie) valt kwalijk te nemen dat ze de vuile was binnen willen houden en zich niet aan de Nederlandse wetgeving willen onderwerpen. Daardoor worden daders niet gestra

Ik zie de relevantie van je vragen niet. Waar ik op reageerde is jouw stelling dat de slachtoffers in een vorig leven dader zijn. Dat staat zeker weten niet in Nieuwe Testament. En het staat ook los v

Het gebeurt ook (voorbeeldje: Grote stijging aantal tuchtzaken over seksuele intimidatie in de sport) Maar @sjako stel je nu eens het volgende voor. Dat duizendjarig rijk begint en jullie, de gez

1 uur geleden zei TTC:

Daaruit blijkt hoe seksueel kindermisbruik al jarenlang structureel wordt toegedekt binnen de organisatie via een intern rechtssysteem, gebaseerd op Bijbelse procedures.

Wat een nonsens om dat Bijbelse procedures te noemen. Het WTG heeft gewoon hun eigen wetboek gemaakt:

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/WAT.0003.001.0001.pdf

Een Bijbelse procedure is dat de overheid het zwaard draagt.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wat een nonsens om dat Bijbelse procedures te noemen. Het WTG heeft gewoon hun eigen wetboek gemaakt:

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/WAT.0003.001.0001.pdf

Een Bijbelse procedure is dat de overheid het zwaard draagt.

Meen je dat het kindermisbruik dan gelegitimeerd wordt door de Bijbel?

35 minuten geleden zei Bastiaan73:

Linkie bron?

Sorry, zie hier bron

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei TTC:

Meen je dat het kindermisbruik dan gelegitimeerd wordt door de Bijbel?

Wat ben je nu voor onzin aan het insinueren? De Bijbel veroordeeld misbruik van anderen, ook van kinderen en laat het straffen van misdrijven over aan de overheid. Maar ja, die overheid is een satansbolwerk in de ogen van het WTG en daarmee menen ze het beter te weten dan God. God zegt:

Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil. (Rom.13:1-5, SV)

Door je te onttrekken aan het gezag van de overheid, onttrek je jezelf aan het gezag van God. Ongehoorzame Jehova's Getuigen dus met alle stinkende gevolgen van dien.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wat een nonsens om dat Bijbelse procedures te noemen. Het WTG heeft gewoon hun eigen wetboek gemaakt:

Het zijn wel degelijk Bijbelse procedures, alleen bij kindermisbruik moet gewoon de overheid ingezet worden. Daar is geen discussie over. Het rechtssysteem is gebaseerd op 1Kor 6:1 

Als iemand van jullie een geschil heeft met een ander, hoe durft hij dan naar onrechtvaardige rechters te gaan in plaats van naar de heiligen? 2  Weten jullie niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als jullie de wereld zullen oordelen, zijn jullie dan niet in staat om onbeduidende kwesties te berechten? 3  Weten jullie niet dat we engelen zullen oordelen? Waarom dan niet zaken van dit leven? 4  Als jullie dus zaken van dit leven te berechten hebben, waarom kiezen jullie dan rechters uit mensen op wie de gemeente neerkijkt? 5  Ik zeg dat om jullie tot schaamte te brengen. Is er bij jullie niet één wijze man die tussen broeders kan oordelen? 6  Maar nu sleept de ene broeder de andere voor de rechter, en nog wel voor ongelovigen!

Dit geldt voor zakelijke conflicten etc. Ernstige zaken moeten wel degelijk doorgegeven worden aan wereldse rechters en dat wordt ook gedaan. Wat ik dus vermoed dat er ouderlingen zijn doorgeschoten in deze regels. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Het zijn wel degelijk Bijbelse procedures, alleen bij kindermisbruik moet gewoon de overheid ingezet worden. Daar is geen discussie over. Het rechtssysteem is gebaseerd op 1Kor 6:1 

In 1Kor.6 gaat het om triviale kwesties, onderlinge meningsverschillen waar men de kerk mee te kijk zet als men ze steeds maar weer voor het wereldse gerecht brengt als een stel kleine kleuters.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk nee hoop dat er ergens aardig wat molenstenen klaar liggen, voor als de overheid niet de juiste maatregelen treft. Dit geldt voor alle gevallen van kindermisbruik, niet alleen binnen de JG-gemeenschap. Maar wat zijn de juiste maatregelen? Wat voor straf legt de huidige overheid maximaal op? Volgens deze website maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Is dat zinvol? Leert de dader er iets van of werkt het wellicht zelfs averechts? Is castratie wellicht ook nog een optie?

Citaat

Op ontucht met een minderjarig kind is een gevangenisstraf gesteld van maximaal 12 jaar wanneer het gaat om een kind dat jonger is dan 12 jaar. Bij ontucht met minderjarige kinderen tussen de 12 en 16 jaar geldt een maximum gevangenisstraf van 8 jaar. Dit geeft de ernst van het feit aan. Ontucht met kinderen wordt beschouwd als een ernstig feit, hetgeen niet alleen tot uitdrukking komt in de maximale gevangenisstraf, maar ook de duur van het voorarrest, en de uiteindelijk op te leggen straffen in de praktijk.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Dit geldt voor zakelijke conflicten etc. Ernstige zaken moeten wel degelijk doorgegeven worden aan wereldse rechters en dat wordt ook gedaan. Wat ik dus vermoed dat er ouderlingen zijn doorgeschoten in deze regels. 

Laat ze het maar niet horen, die ouderlingen :#

9 minuten geleden zei sjako:

alleen bij kindermisbruik moet gewoon de overheid ingezet worden

En welke overheid is dat dan? Want de link van @Kaasjeskruid geeft niet bepaald de indruk dat dit de bedoeling is. Als dit de redenatie van de JG's is, is die ook bijzonder krom. Dit betekent namelijk dat je continue moet overwegen waar je de sekteregels moet volgen en waar je conformeert aan de wereldse regels van de overheid. Met name bij dit soort zaken die het normen en waarden stelsel raken zit je dan continue in een spagaat en het is daarom voor de hand liggend om binnen de sekte te blijven.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Mullog:

En welke overheid is dat dan?

Heb er nooit mee te maken gehad, maar heb het nagevraagd. Gewoon de politie.

27 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

In 1Kor.6 gaat het om triviale kwesties, onderlinge meningsverschillen waar men de kerk mee te kijk zet als men ze steeds maar weer voor het wereldse gerecht brengt als een stel kleine kleuters.

Zoals ik al zei. Meningsverschillen, zakelijke verschillen etc. Moord, misbruik, verkrachting etc hoort daar niet bij. Kan je ook gewoon terugvinden in bijv de Wachttoren waar dit onderwerp is behandeld. 

7 minuten geleden zei Mullog:

Laat ze het maar niet horen, die ouderlingen :#

Zijn ook maar mensen die fouten kunnen maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Zoals ik al zei. Meningsverschillen, zakelijke verschillen etc. Moord, misbruik, verkrachting etc hoort daar niet bij. Kan je ook gewoon terugvinden in bijv de Wachttoren waar dit onderwerp is behandeld. 

Owja? En waarom is dit hoofdstuk opgenomen in jullie wetboek:

Child Abuse (18-21) ................................................................ 131

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/WAT.0003.001.0001.pdf

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Wat ben je nu voor onzin aan het insinueren? De Bijbel veroordeeld misbruik van anderen, ook van kinderen en laat het straffen van misdrijven over aan de overheid. Maar ja, die overheid is een satansbolwerk in de ogen van het WTG en daarmee menen ze het beter te weten dan God.

Bizar, is hiermee het spel doorzien misschien?

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei sjako:

Heb er nooit mee te maken gehad, maar heb het nagevraagd. Gewoon de politie.

Uit de link van @Kaasjeskruid (pagina 58 en verder)

Citaat

1. Elders should act promptly when they receive a report of serious wrongdoing so as to safeguard the congregation and provide assistance to the wrongdoer. (Jude 4) Neglecting to care for such matters can hinder the flow of Jehovah’s holy spirit to the congregation. Elders must first assess whether the alleged wrongdoing, if stablished, is serious enough to require a judicial committee.

Het onderstreepte om duidelijk te maken dat het belang van de sekte gediend moet worden er niet naar de politie wordt gegaan want het judicial committee is jullie eigen rechtspraak.

Er wordt een, niet uitputtende, lijst gegeven van misdaden die een judicial committee vragen:

 1. Manslaughter:
 2. Attempted suicide;
 3. Por'neia  Self-abuse, or masturbation of oneself, is not por·neia. One who was raped would not be guilty of porneia (voor degene die willen weten wat hieronder verstaan wordt, zoek het op zou ik zeggen);
 4. Brazen conduct, loose conduct
 • Willful, continued, unnecessary association with disfellowshipped nonrelatives despite repeated counsel
 • Child sexual abuse
 • Continuing to date or pursue a romantic relationship with a person though not legally or Scripturally free to marry

Kindermisbruik wordt onder "brutaal gedrag" geschaard en gedefinieerd als:

Citaat

Child sexual abuse: This would include fondling of breasts, an explicitly immoral proposal, showing pornography to a child, voyeurism, indecent exposure, and so forth.

In de Nederlandse wetgeving valt kindermisbruik onder de definitie van kindermishandeling en deze is als volgt:

Citaat

 

De officiële definitie van kindermishandeling uit de Jeugdwet luidt:

Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

 

Behalve dat ik dit een veel generiekere en betere definitie vindt op basis waarvan een rechter, na het horen van getuigen en beoordelen van bewijsmateriaal, een oordeel kan spreken is er ook nog het probleem dat het geschrift van de JG's nergens verwijst naar de wetgeving die per land in de verschillende gevallen kan gelden. Child sexual abuse bij de JG's is beperkt tot in tieten knijpen, schuine taal uitslaan, naaktfoto's tonen, stiekem gluren en potlood venten. Niks over psychische schade die een kind kan worden aangedaan zonder die handelingen te verrichten.

Voorbeeld uit de link (pagina 72)

Citaat

For example, there may be just one witness. If so, it would be loving for the witness first to confront the accused and encourage him to take the initiative to approach the elders. The elders can then allow the accused a few days to approach them. (For the witness by himself to confront the accused may not be advisable in all cases—for example, if the witness and the accused were involved in sexual immorality together or if the witness was a victim of incest or rape by the accused or is a child and the victim of sexual abuse. Or it may be that the witness is extremely timid.) Whether the witness approaches the accused or not, the two elders  appointed should speak with the accused regarding the accusation.—

Ik weet niet hoe de JG's dit voor zich zien, maar de complexiteit van dit soort zaken en gedrag is enorm en het beeld dat geschetst wordt dat het slachtoffer maar even de dader moet gaan confronteren is een zekerheid waarvan je kunt weten dat het niet gaat gebeuren. Het is zelfs maar de vraag of een slachtoffer zijn ouders (als het een kind betreft) of zijn vrienden of familie (als het een volwassene betreft) durft te benaderen.

Dat constaterende is het lulkoek te denken dat er, zolang iemand binnen de sekte zit, ook maar een seconde wordt overwogen om de autoriteiten in te schakelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Mullog:

Het onderstreepte om duidelijk te maken dat het belang van de sekte gediend moet worden er niet naar de politie wordt gegaan want het judicial committee is jullie eigen rechtspraak.

Ik lees ook dit

Child abuse is a crime. Never suggest to anyone that they should not report an allegation of child abuse to the police or other authorities. If you are asked, make it clear that whether to report the matter to the authorities or not is a personal Chapter 12 131 WAT.0003.001.0132 decision for each individual to make and that there are no congregation sanctions for either decision. Elders will not criticize anyone who reports such an allegation to the authorities. If the victim wishes to make a report, it is his or her absolute right to do so. —Gal. 6:5.

Je mag gewoon naar de autoriteiten stappen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei sjako:

Ik lees ook dit

Child abuse is a crime. Never suggest to anyone that they should not report an allegation of child abuse to the police or other authorities. If you are asked, make it clear that whether to report the matter to the authorities or not is a personal Chapter 12 131 WAT.0003.001.0132 decision for each individual to make and that there are no congregation sanctions for either decision. Elders will not criticize anyone who reports such an allegation to the authorities. If the victim wishes to make a report, it is his or her absolute right to do so. —Gal. 6:5.

Je mag gewoon naar de autoriteiten stappen. 

Daar wordt niet geadviseerd om contact te leggen met de overheid om deze zaak aan voor te leggen, noch wordt dit geadviseerd in een later stadium. Er wordt enkel gesuggereerd dat men het recht heeft om naar de overheid te stappen voor aangifte als men daar zelf (als slachtoffer dus) mee aan komt zetten. Jullie geven slachtoffers niet de keuze.

Voorafgaand aan alles staat er dit:

18. You should immediately call the branch office for direction if you learn of an accusation of child abuse, regardless of the age of the victim now or at the time of the alleged abuse, even if it occurred before the alleged perpetrator’s baptism. The branch office will then give direction based on the circumstances involved in each situation.

Je moet onmiddellijk het vestigingskantoor bellen voor instructies als je verneemt van een beschuldiging van kindermisbruik. 

Stel dat iemand schuldig wordt bevonden door jullie tribunaal, hoeveel jaar gevangenisstraf krijgt de dader dan? En waar staat jullie gevangenis?

Citaat

For example, there may be just one witness. If so, it would be loving for the witness first to confront the accused and encourage him to take the initiative to approach the elders. The elders can then allow the accused a few days to approach them. (For the witness by himself to confront the accused may not be advisable in all cases—for example, if the witness and the accused were involved in sexual immorality together or if the witness was a victim of incest or rape by the accused or is a child and the victim of sexual abuse. Or it may be that the witness is extremely timid.) Whether the witness approaches the accused or not, the two elders  appointed should speak with the accused regarding the accusation.—

Serieus? Het lijkt mij aannemelijk dat het slachtoffer voorlopig helemaal niets wil weten van de dader omdat deze bang voor hem/haar is. En dan komen jullie aanzetten met een dergelijk advies? Een contactverbod lijkt mij meer voor de hand liggend.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wanneer alles zo gaat zoals het hoort te gaan, of wanneer alles goed gaat, dan is het heel gemakkelijk om Christen te zijn, toch? Maar, welke waarde hebben de woorden van Jezus ("zegen diegenen die jou vervloeken", "heb je vijand lief"), wanneer er iets radicaal fout gaat? We kunnen keer op keer anderen de grond in trappen, maar, is dat de ware Christelijke weg? Dit soort zaken bewijst dat we een Verlosser nodig hebben. We zijn sterk, wanneer we de daders vergeven, zoals wij ook vergeven zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Ik lees ook dit

Child abuse is a crime. Never suggest to anyone that they should not report an allegation of child abuse to the police or other authorities. If you are asked, make it clear that whether to report the matter to the authorities or not is a personal Chapter 12 131 WAT.0003.001.0132 decision for each individual to make and that there are no congregation sanctions for either decision. Elders will not criticize anyone who reports such an allegation to the authorities. If the victim wishes to make a report, it is his or her absolute right to do so. —Gal. 6:5.

Je mag gewoon naar de autoriteiten stappen. 

Zoals @Kaasjeskruid al aangeeft zit er tegenspraak in jullie regelgeving. Het is ook niet makkelijk om regels op te stellen die een intentie goed afdekken. Juristen studeren niet voor niets jaren en hebben niet voor niets een ingewikkeld, strak gedefinieerd jargon. Alleen al de definitie van child abuse in het "SHEPHERD THE FLOCK OF GOD" boekwerk slaat nergens op. En de hele toonzetting van het werk is er primair op gericht de naam van de JG's te beschermen, niet de slachtoffers. Dat jullie maar niet willen begrijpen dat je daarmee juist meer schade aanricht dan goed doet zegt wat over de manier waarop jullie in je dogma vast zitten. Je hebt een sprekend voorbeeld in de RKK waar men langzamerhand begint te begrijpen wat de schade is die met al die doofpotten is (en wordt) aangericht. Ik ben werkelijk nieuwsgierig of vanuit de "gewone" leden niet geprotesteerd wordt tegen de gang van zaken. Maar dat zullen we wel nooit horen. Want hoe christelijk we ook zijn, de vuile was houden we binnen.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei WdG:

Wanneer alles zo gaat zoals het hoort te gaan, of wanneer alles goed gaat, dan is het heel gemakkelijk om Christen te zijn, toch? Maar, welke waarde hebben de woorden van Jezus ("zegen diegenen die jou vervloeken", "heb je vijand lief"), wanneer er iets radicaal fout gaat? We kunnen keer op keer anderen de grond in trappen, maar, is dat de ware Christelijke weg? Dit soort zaken bewijst dat we een Verlosser nodig hebben. We zijn sterk, wanneer we de daders vergeven, zoals wij ook vergeven zijn.

Laat de dieven maar niet weten waar jij woont. Die komen er makkelijk van af bij jou. Ik zie het al helemaal voor me: Dief breekt in bij WDG, wordt betrapt en al zegenend weet hij te melden dat ze vergeven zijn. Met een "foei niet weer doen" en een dikke knuffel, weet hij ze wel op andere gedachten te brengen. De nieuwe generatie knuffelchristen weer in de bocht.

Heel alternatief!

Nee WDG, consequenties blijven staan, ook voor christenen. Een christen die in de fout is gegaan is volgens mij ook niet te beroerd om die consequenties te ondergaan. Ook in de wetenschap dat hij vergeven is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Laat de dieven maar niet weten waar jij woont. Die komen er makkelijk van af bij jou. Ik zie het al helemaal voor me: Dief breekt in bij WDG, wordt betrapt en al zegenend weet hij te melden dat ze vergeven zijn. Met een "foei niet weer doen" en een dikke knuffel, weet hij ze wel op andere gedachten te brengen. De nieuwe generatie knuffelchristen weer in de bocht.

Heel alternatief!

Nee WDG, consequenties blijven staan, ook voor christenen. Een christen die in de fout is gegaan is volgens mij ook niet te beroerd om die consequenties te ondergaan. Ook in de wetenschap dat hij vergeven is.

Onderga de onrechtvaardigheid, leg het naast je neer en wandel verder. Krijg een leven in de Geest, Kaasjeskruid. Dat is mijn advies. Doe je voordeel ermee.

Vergeving zit in het hart. Immers, God zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Dat is Bijbels, Kaasjeskruid. Er loopt een aanklager (satan) rond die wel mensen aan hun zonden en ellende laat denken. Wil jij daaraan meedoen? Vergeven en vergeten!

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Onderga de onrechtvaardigheid, leg het naast je neer en wandel verder. Krijg een leven in de Geest, Kaasjeskruid. Dat is mijn advies. Doe je voordeel ermee.

Vergeving zit in het hart. Immers, God zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Dat is Bijbels, Kaasjeskruid. Er loopt een aanklager (satan) rond die wel mensen aan hun zonden en ellende laat denken. Wil jij daaraan meedoen? Vergeven en vergeten!

Ik heb een hond en die bijt je keihard in de kont als men meent het recht te hebben om ongevraagd mijn terrein te betreden met slechte bedoelingen. De volgende wordt een hele lieve argentijnse dog. Behalve als je hem boos maakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik heb een hond en die bijt je keihard in de kont als men meent het recht te hebben om ongevraagd mijn terrein te betreden met slechte bedoelingen. De volgende wordt een hele lieve argentijnse dog. Behalve als je hem boos maakt.

Hoe heet het beste beest? Wat zegt God tegen honden? Moeten zij vergeven?

Ofwel: moeten wij ons als honden gedragen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik ga hem Rob noemen. Een robuuste naam voor een robuuste hond lijkt mij zo.

Honden vergeven alleen als de baas dat ook doet!

De meeste baasjes lijken op hun hond, en gedragen zich ook zo....

Goed, wat zegt de Bijbel? Ik gebruik de KJV:

Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you.

Doe je dat?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

De meeste baasjes lijken op hun hond, en gedragen zich ook zo....

Goed, wat zegt de Bijbel? Ik gebruik de KJV:

Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you.

Doe je dat?

Uiteraard. Nadat ze flink in de bips zijn gebeten en schreeuwen om vergeving strijk ik over mijn hart. Dan is het tijd voor een goed gesprek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid