Spring naar bijdragen

De ondertekenaars van het Manifest van Nashville moeten zwaar gestraft worden


Aanbevolen berichten

5 uur geleden zei Dolce Vita:

Dat ben ik met je eens.   Zoals ik ook vind dat de opstellers van de verklaring een ultieme poging mogen doen om de mensen nog wakker te schudden.   Enkele weken geleden maakte ik het werkelijk mee dat een klein jongetje van hooguit een jaar of vijf  met een dramatiserende piepstem tegen zijn moeder zei "maar eigenlijk ben ik een meisje".   Gelukkig reageerde de moeder er niet op en bleef het joch gewoon normaal toespreken, waarna hij zich hervatte.  Maar je zult maar ouders hebben die je hierin gaan bevestigen en die je later allerlei operaties voor gaan houden in plaats van gezonde tegengas te geven.  Je zult als kind maar in zo'n samenleving terechtkomen. Zoals die lerares in een van die video's vertelt over de LGBT agenda die op Amerikaanse basisscholen is losgelaten.   Dat mag gezegd worden, vind ik. 

Natuurlijk mag dat gezegd worden. We leven in een land met vrije meningsuiting.
En vervolgens kan iedereen daar over in discussie gaan, op basis van redelijke argumenten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 286
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het probleem is niet dat zij geen recht hebben op een overtuiging. Dat recht hebben ze namelijk wel. En ze mogen er ook naar leven.  Het probleem met het opstellen van een manifest waarin men hun

@antoon, Als de zelfmoordcijfers onder transgenders extreem hoog is, waar zou dat dan door komen? Zou dat dan te maken hebben hoe wij als maatschappij, -gelovig en niet gelovig-met hen omgaan. Zo

38 minuten geleden zei Lobke:

Ik ben het niet met je eens dit is geen topic over evolutie. Je mag zeggen dat je het :''uit de tijd'' vindt of liefdeloos maar de onderbouwing is wel degelijk te vinden in Bijbelteksten. Christenen die de Bijbel letterlijk als woord van God zien zullen dit zo interpreteren. Maar er zijn meer christenen die het zien als "de tijdgeest'' enz.

Onze medemens gaat ons allemaal aan, zeker indien de bestuursvoorzitter van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (Pieter Moens), en de parlementariër Kees van der Staaij achter dit gedachtengoed bewijzen te staan. Dat er blijkbaar gelovigen binnen onze samenleving rondlopen die op basis van eigen overtuiging homoseksuele medemensen gaan etiketteren, betekent nergens dat men op maatschappelijk niveau genoegen zal nemen met Bijbelcitaten. Om draagvlak te verkrijgen bij een issue dat de hele samenleving relevant vindt, volstaan Bijbelcitaten niet. Ik zet me graag in het Nashville-gedachtengoed tot achter de kerkdeuren terug te drijven, aangezien ik het even afzichtelijk vindt als bijv. anti-semitisme of discriminatie van vrouwen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dolce Vita:

Lobke, ik heb homoseksuelen in de familie-, kennissen-, en collegiale kring gehad (familielid nog steeds, maar reeds tientallen jaren niet meer praktiserend). En allemaal kampen ze met geestelijke problemen zoals depressie.

Dat is frappant. Ik heb ook homoseksuelen in kennissen en collegiale kring en GEEN van allen psychische problemen.
Het verschil is denk ik dat ze bij jou in de knoop komen met de Bijbel en daardoor problemen krijgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat is frappant. Ik heb ook homoseksuelen in kennissen en collegiale kring en GEEN van allen psychische problemen. Het verschil is denk ik dat ze bij jou in de knoop komen met de Bijbel en daardoor problemen krijgen.

Idem dito. Veel homoseksuelen in kennissen en collegiale kring en geen van allen psychische problemen. Het verschil is denk ik dat ze Dolce Vita niet kennen ? (grapje).

Link naar bericht
Deel via andere websites

moderatie:

Het topic loopt niet goed. Er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat het in levensbeschouwing loopt en dat er niet zozeer "vaststellingen" dienen te worden gedaan vanuit de Bijbel of kerkleer, dogma's en dergelijke als zijnde "hoe het is". Daarmee wordt dan een soort evangelisatie bedreven maar daar is deze plek niet voor. Breng zulke zaken als je ze gelooft ook als zodanig over; als een geloof dat je hebt en aanhangt. In het algemeen binnen het christendom zijn er verschillende houdingen tegenover homoseksualiteit. De jouwe als de maat der dingen presenteren is niet de bedoeling. Dat verstoort een gesprek en leidt ook gauw tot polarisatie. Ook opmerkingen als "het gaan van de Weg" hetgeen moet gebeuren of zou moeten gebeuren "om het te weten" is niet echt een grote hulp bij een gesprek. Eerder toont het een houding van arrogantie en neerkijken op wie anders denkt dan jijzelf.

Probeer met elkaar in gesprek te geraken en elkaars standpunt te begrijpen en er mogelijk wat van te leren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Chaim,

Ik begrijp dat jij (en ik ook) het maatschappelijk ongewenst vinden deze verklaring. Maar nogmaals het is een beroep op gelovigen; men spreekt gelovige homoseksuele christenen aan. Hoe naar ik deze verklaring ook vindt; hij hoort in de kerk thuis en vandaar uit de discussie. Er is maar een handje vol christenen die dit uitgangspunt heeft maar dat wisten we toch al. Dat mensen die een maatschappelijke functie hebben zoals van de Staaij deze hebben ondertekend vind ik een kwalijke zaak. Zo trek je het toch weer naar het maatschappelijke debat, wat ik persoonlijk prima vind maar waarvan je dan niet kunt zeggen dat christenen voor anderen bepalen hoe ze moeten leven. Christenen bepalen dat soms ( sta ik niet achter) voor hun eigen achterban.

Dus nee, ik ben het er absoluut niet mee eens maar ik vind dat ze het mogen zeggen; alleen vind ik het jammer voor de homo's in hun gemeenschap die nu moeten kiezen voor een andere kerk bijv. PKN, Nederlandse protestantenbond, Doopsgezinde kerk etc. Of als zij zelf ook vinden dat ze tegen God's regels ingaan, vrijgezel blijven; ik vind dat triest maar ik weet dat ook hier mensen zijn die die keuze gemaakt hebben. Belangrijk is dat het een eigen keuze is die hen rust geeft. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Lobke:

Hoe naar ik deze verklaring ook vindt; hij hoort in de kerk thuis en vandaar uit de discussie.

Ik kan mij wel vinden in het meeste van de inhoud van deze verklaring. Waar ik wel moeite mee heb is dat dit zo expliciet naar buiten gebracht wordt en het wat mij betreft een politieke lading krijgt. Ik zal weigeren een handtekening te zetten omdat de intentie van deze verklaring vaag voor mij blijft. Het is en blijft een mening waar je persoonlijk achter kunt staan, maar een ander niet door de strot hoeft te duwen.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik kan mij wel vinden in het meeste van de inhoud van deze verklaring. Waar ik wel moeite mee heb is dat dit zo expliciet naar buiten gebracht wordt en het wat mij betreft een politieke lading krijgt. Ik zal weigeren een handtekening te zetten omdat de intentie van deze verklaring vaag voor mij blijft. Het is en blijft een mening waar je persoonlijk achter kunt staan, maar een ander niet door de strot hoeft te duwen.

@Kaasjeskruid,

Ik ben het met je eens vanaf de tweede regel; dat doet me deugd. Laat dat niet te vaak gebeuren want dan raak ik helemaal in de war.;)

bewerkt door Lobke
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Lobke:

@Kaasjeskruid,

Ik ben het met je eens vanaf de tweede regel; dat doet me deugd. Laat dat niet te vaak gebeuren want dan raak ik helemaal in de war.;)

Ik ben heel goed in knopen ontwarren. Dat komt omdat ik er wel eens mee te maken krijg nadat ik mis heb geslagen met vissen en de lijn in de war sla. Geduld is dan heel belangrijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Transgenders hebben 19 keer keer zoveel kans op zelfmoord als mensen die hun genen - hetzij XX hetzij XY -  wel hebben aanvaard.  Er zijn zelfs al ouders en artsen die vijfjarigen geslachtsoperaties aandoen.  Persoonlijk ben ik het met deze meneer eens.

 

Persoonlijk geloof ik dat God zich over ieder mens die oprecht berouw heeft en tot inkeer komt, ontfermt. Ook over homoseksuelen en transgenders die besluiten zich tot God te willen wenden. Ieder mens mag komen zoals hij of zij op dat moment is en God zal Zich ontfermen. 

Voordat inkeer mogelijk is zal een mens zijn persoonlijke situatie wel onder ogen moeten willen zien.  Dit is wat ik geloof en heb doorleefd. Wat een ander gelooft moet ie dan zelf maar weten, maar christenen mogen en moeten ons uitspreken ten behoeve van ons nageslacht, dat nu al geestelijk wordt aangevallen op scholen, televisie, etcetera.

Romeinen 1, 18 Vanuit de hemel straft God alle slechte, zondige mensen, die door hun slechtheid de waarheid over Hem in de weg staan. 19 Want die mensen kunnen heel goed weten dat God er is. Hij heeft het hun Zelf bekendgemaakt. 20 God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. 21 Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. 22 Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom. 23 In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. 24 Daarom liet God hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten en zo gingen zij elkaars lichamen misbruiken en onteren. 25 Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God Zelf. Hij is toch de Maker! Hem komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig. 26 Daarom heeft God hen losgelaten en zijn hun slechte begeerten hun de baas geworden. Het is zelfs zo erg dat de vrouwen zich van een natuurlijk seksueel leven hebben afgekeerd en op tegennatuurlijke wijze met elkaar omgaan. 27 En met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen, maar branden van begeerte naar elkaar. Mannen die schandelijke dingen doen met andere mannen! Zo ondervinden zij de straf die ze verdienen voor hun afdwalen van God.

28 Omdat zij niets van God wilden weten, heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Zij gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen. 29 Zij zitten vol onrechtvaardigheid en misdaad, vol hebzucht, kwaadaardigheid en jaloezie. Zij zijn uit op moord, ruzie, list en bedrog. 30 Gemeen als ze zijn, houden zij van roddel en kwaadsprekerij. Zij haten God. Het zijn brutale, verwaande opscheppers. Ze weten altijd wel iets slechts te bedenken en zijn hun ouders ongehoorzaam. 31 Zij zijn onverstandig en onbetrouwbaar, liefdeloos en genadeloos. 32 Zij weten dat God dit niet kan toestaan. Want wie zoiets doet, verdient de dood. Maar toch doen ze het. Erger nog: zij vinden het prachtig als anderen eraan meedoen.

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Dolce Vita:

Persoonlijk ben ik het met deze meneer eens.

 

Bijzonder, ik ben zo’n beetje met alles oneens van wat hij zegt.

16 minuten geleden zei Dolce Vita:

Er zijn zelfs al ouders en artsen die vijfjarigen geslachtsoperaties aandoen.

Sterker nog, er zijn mensen die nuljarigen aan het geslacht opereren. Een grote schande.

Wat betreft dat bericht; dat ging niet over een transgender, maar over iemand die interseksueel is. https://www.bbc.com/news/world-australia-38218115

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dolce Vita:

 Persoonlijk ben ik het met deze meneer eens.

Alles wat afwijkt het stereotype man/vrouw beeld is bedoeld als aanval op God.
Dat is wat deze man zegt na een halve minuut.
Maar niet verder gekeken, mensen als deze zouden moeten worden opgesloten want ze zijn een gevaar voor de vrije samenleving.

3 uur geleden zei Dolce Vita:

Ieder mens mag komen zoals hij of zij op dat moment is en God zal Zich ontfermen. 

Voordat inkeer mogelijk is zal een mens zijn persoonlijke situatie wel onder ogen moeten willen zien.

??? serieus he, heb je zelf écht niet in de gaten hoe tegenstrijdig dit is ? 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid