Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

De  Nashville-verklaring is binnengekomen als een bom. Iedere ondertekenaar van de Nashville-verklaring onderschrijft de opvatting dat het in strijd is met ‘Gods heilige bedoelingen wanneer mensen zichzelf bewust zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’ Ook stelt de verklaring uit 2017 dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’; geen homohuwelijk dus. Ook wordt gesuggereerd dat genezing van homoseksuele gevoelens mogelijk is: ‘De genade Gods ‘stelt een volgeling van Jezus in staat om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.’

Er is hier een hoop kritiek op, ook vanuit politieke hoek. Hoe moeten we deze verklaring bezien? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 451
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Voor een 'intern document ' is het wel vreemd om een internetsite op te zetten, vindt je niet? Onzin dus, dat 'intern' en alleen bedoeld als damage control achteraf. Er waren op deze aardbol in 2

Dus je bent niet eens een fatsoenlijke vrouwenonderdrukker, vleeseter, zwartepietvoorstander, klimaatscepticus, homobasher, neokolonialist, boze burger, Trump-fan en de wortel van alle kwaad? Flauw ho

1. Jij stelt dat gays door hun manier van leven opzettelijk "bijbelgetrouwe christenen" kwetsen door "G´d Zijn Gebod bewust te willen negeren". Daarmee zeg je ten eerste feitelijk dat christenen die g

Als een (doorgeslagen) politieke reactie op volkomen doorgeslagen ultra linkse politieke en onwetenschappelijke transgender indoctrinatie. In Nederland is dit (nog) niet zo heel erg aan de orde maar in Canada en de V.S. des te meer. Maar of het nu de taak van christenen is om hier op deze manier tegen te strijden? Mogelijk doet het meer schade dan goed. Zo bezie ik het momenteel maar zeker weten doe ik het niet.

Met de bovenstaande twee reacties, die ik pas zag na het plaatsen van de mijne, ben ik het trouwens hartgrondig eens.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites

Als een religieuze strijd over ruggen van mensen. Woorden in stenen tafelen gebeiteld die sommige christenen in een afgrond doen vallen. Een stap terug, zelfs geen acceptatie om wie homoseksuele mensen zijn. 

En het ergert me te lezen dat hij die gescheiden is en een lat relatie heeft het hard's roept. Gelukkig ook van christelijke zijde veel afkeer van deze verklaring.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vind het een polariserend stuk waar ik zeker niet achter kan staan. Het is mij echter bekend dat zwaar orthodoxe protestanten er zo over denken. De nieuwswaarde ontgaat mij dan ook. Dat juist de mensen van oa joop.nl helemaal los gaan terwijl ze zich zelf zo inclusief en verbindend vinden en staan voor diversiteit vind ik vrij lachwekkend.

 

Maar dit stuk hoort niet thuis in Nederland of Europa en is vanuit de VS overgewaaide gekkigheid dat enkel polariserend werkt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Thorgrem:

Maar dit stuk hoort niet thuis in Nederland of Europa en is vanuit de VS overgewaaide gekkigheid dat enkel polariserend werkt. 

Dit denk ik ook. Het is wel verklaarbaar dat er reacties komen op de transgender leer die op scholen en universiteiten in Canada en de V.S. werkelijk absurde en zelfs beangstigende vorm begint te krijgen maar dat is hier in Europa gelukkig nog helemaal niet op die manier aan de orde. En zelfs waar het wel aan de orde is, zijn er steeds meer wetenschappers die de volslagen onwetenschappelijke claims van die beweging aan de kaak durven te stellen en onderuit halen. En de wetenschappelijke benadering is m.i. hier de enige juiste. Die is niet veroordelend maar schept weer een beetje duidelijkheid voor miljoenen mensen, vooral jongeren, die door onwetenschappelijk onderwijs verschrikkelijk met zichzelf in de knoop komen. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar het schrikbarend aantal zelfmoorden onder jongeren in de V.S.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Thorgrem:

Dat juist de mensen van oa joop.nl helemaal los gaan terwijl ze zich zelf zo inclusief en verbindend vinden en staan voor diversiteit vind ik vrij lachwekkend.

Wat bedoel je precies? Ik heb de site van Joop.nl even bekeken en ik zie het nieuwsartikel en een ingezonden brief. Bij het nieuwsartikel staan er verschillende reacties, van gelovigen en ongelovigen. 1 reactie is idd buitensporig. Maar hoe moeten mensen reageren op mensen die anderen niet accepteren en alles behalve inclusief en verbindend zijn?

8 minuten geleden zei Willempie:

Het is wel verklaarbaar dat er reacties komen op de transgender leer die op scholen en universiteiten in Canada en de V.S. werkelijk absurde en zelfs beangstigende vorm begint te krijgen

Heb je een voorbeeld van de “transgenderleer” die wordt gegeven? 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik wilde een topic openen en had een stuk geschreven hiertoe. Nu post ik het hier onder.

Het nieuws staat er vol mee: de Nashville verklaring, voor diegenen die niet weten waar het over gaat:  Nashville verklaring

Voor ik het ga behandelen leg ik voor alle duidelijkheid nog eens de spelregels in Nederland uit.
We hebben godsdienstvrijheid. In het kader van een religie is het mogelijk om zelf een stelsels van regels op te stellen. We hebben de Nederlandse wet. De vrijheid van religie en de regels die je daarbij stelt, is niet onbeperkt. Ze wordt begrenst door de Nederlandse wet. Dit om te voorkomen dt we, zoals vroeger wel eens voorkwam, mensen verbranden, onthoofden of elkaars kerken leeg gaan roven. Nuttige afspraken dus.

Dan nu de Nashville-verklaring. Waarom zo'n verklaring? Welnu staat in het voorwoord:
Gods heilzame plan zorgt ervoor dat wij de grootste vrijheid ontvangen. Jezus heeft gezegd dat Hij is gekomen opdat wij het leven mogen hebben en dat in overvloedige mate. Hij is op ons behoud gericht en niet op ons verderf. Het is om die reden dat wij de volgende betuigingen en ontkenningen aanbieden

Dat is mooi: vanwege de grootste vrijheid, opdat we in overvloedige mate mogen leven en gericht op behoud. Dat is een mooie reden. Jammer alleen van de schrijffout bij het eerste woord. Het moet zijn God's etc. maar goed, dat is maar een kleinigheidje. Ik vermeld het omdat deze schrijffout 17 (zegge: zeventien) keer voorkomt in de verklaring en dat was bij het lezen best wel storend.
Dan nu artikel 1.
Huh, artikel? Een artikel vindt men in een wet. Het is mij niet bekend waarom men hier artikel gebruikt in plaats van punt, stelling of mening, woorden die ook beter hadden uitgedrukt waar het hier om gaat. Het gaat hier immers niet om een wet, maar om een mening die men mag uiten omdat we in een democratisch, vrij land leven.

Artikel 1.
WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.
WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

Daar gaat het al deels mis. De Nederlandse wet stelt dat het huwelijk is opengesteld voor homo's. Niet voor polygame relaties, dus dat kunnen de opstellers zonder problemen schrijven. Eigenlijk dus al in strijd met de Grondwet.

Artikel 2.
WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk.
WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.

Dat mag men vinden, al begrijp ik persoonlijk niet waarom seks rechtvaardig zou zijn. Een beetje alsof je van bruin brood vindt dat het '128c' is.

Artikel 3.
WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend.
WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in waardigheid of waarde.

Dat mag men denken. Het zegt wel wat over de schrijvers, kennelijk ontbreekt het hen aan de mogelijkheid om realistisch te denken. Ook ontbreekt het hen aan bijbelkennis. In Genesis 3:17 staat immers duidelijk dat God stelt dat de man over de vrouw heerst. En dan stel ik vast dat we te maken hebben met een heel gevaarlijke combinatie: mensen die zeggen te spreken vanuit hun geloof, die niet realistisch kunnen denken en die de Bijbel niet kennen.

Artikel 4.
WIJ BEVESTIGEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens.
WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot de menselijke tragiek die moet worden overwonnen.

Nogmaals een bevestiging dat de opstellers Genesis niet kennen en maar wat zeggen. In Genesis 3:17 stelt God als gevolg van de zondeval, de man aan als heerser over de vrouw.

Artikel 5.
WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal onderdeel zijn van Gods doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk.
WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk tenietdoen.

Nu wordt het erg vreemd. Even concreet: er zijn mensen die geboren worden met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. De opstellers ontkennen (in hoofdletters nota bene) het bestaan van deze mensen. Deze mensen zijn namelijk niet in te delen bij man of vrouw en passen niet in deze hokjes. Ze verstaan zichzelf dus niet als man of vrouw.

Artikel 6.
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is.
WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

Nu wordt het nog vreemder. Mensen van wie men in artikel 5 het bestaan ontkent, worden in artikel 6 toch besproken. Dan verwacht je dat ze met een idee komen hoe deze mensen toch zijn in te delen in één van de twee categorieën 'mannetje' of 'vrouwtje'. Maar dat is niet het geval. Ze dienen hun geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is? Dat is in deze gevallen nu net het probleem, het is niet kenbaar....
Bovendien blijkt wederom een gebrek aan bijbelkennis. De tekst die wordt aangehaald is uit Mattheus 19:12. De opstellers 'vergeten' vers 11 te vermelden, waarin staat dat deze kwestie alleen te begrijpen is door degenen aan wie het gegeven is. De Bijbel zegt dus duidelijk dat de opstellers bij transseksuelen te rade hadden moeten gaan om deze kwestie goed te begrijpen.

Artikel 7.
WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.
WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit
.

Voor een goed begrip was het hier wellicht duidelijk geweest als de opstellers er bij hadden vermeld wat ze precies op het oog hebben met 'bedoelingen zoals Hij die openbaart in de Bijbel'. Ik heb toch het vermoeden dat men dit niet doet omdat daarmee duidelijk zou worden dat men zelf ook wel in de gaten heeft dat men tegen de Nederlandse wet ingaat. Nu blijft het formeel onduidelijk en kan ik dus ook niet beginnen aan inhoudelijk commentaar.

Artikel 8.
WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt.
WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen.

Hier wordt heel voorzichtig geprobeerd het afkeuren van homofilie zodanig te verwoorden dat het niet strafbaar is. En met succes, want de opstellers hebben het over de gevoelens en niet over de mensen die deze gevoelens hebben.

Artikel 9.
WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid.
WIJ ONTKENNEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag rechtvaardigt
.

Ook hier hadden een paar begrips-omschrijvingen voor meer duidelijkheid kunnen zorgen. Bovendien laat het zien dat het de opstellers ontbreekt aan basale biologische kennis. Seksuele verlangens hebben een biologische oorsprong en hebben niets anders. Onreinheid is een term die door religies in het seksleven van hun aanhangers wordt gebracht, maar staat los van de oorsprong van de verlangens.

Artikel 10.
WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn
WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.

Ook hier proberen de opstellers voorzichtig om te voorkomen dat men zich strafbaar maakt aan discriminatie. Echter zonder succes deze keer, met name door het tweede deel, waarin wordt gesteld dat goedkeuring van homoseksualiteit en transgenderisme geen moreel neutrale zaak is.

Artikel 11.
WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk.
WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk
.

Geen enkel probleem hiermee, dit mag men denken.

Artikel 12.
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.
WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven
.

Geen enkel probleem hiermee, dit mag men denken. Wel is het zo dat de context waarbinnen deze teksten worden gebruikt (Nashville verklaring) er een bedenkelijke lading aan geven, zeker in combinatie met mening 6.

Artikel 13.
WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden.
WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.

Hier staat eigenlijk hetzelfde als in mening 12. Verder verwijs ik naar mijn commentaar bij mening 3 en 9, waarbij aangeef dat we hier te maken hebben met mensen met een gevaarlijke combinatie van ideeën en gebrek een kennis op diverse gebieden.

Artikel 14.
WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.
WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn bereik is.

Dit mag men denken, geen enkel probleem hiermee.

Mijn eindconclusie: de opstellers en eventuele ondertekenaars maken zich schuldig aan discriminatie. Ze misbruiken de vrijheid van godsdienst om hatelijke ideeën te verspreiden over mensen met bepaalde seksuele geaardheden. 
Als 'minder, minder' van Wilders al genoeg is om aangifte te doen, dan moet deze verklaring zéker aanleiding daarvoor zijn.
Dit zal het debat over de vrijheid van godsdienst in Nederland een door de opstellers onvermoede impuls geven.

 

bewerkt door Dat beloof ik
Cursivatie
Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei sjako:

Hoe moeten we deze verklaring bezien? 

Voor wat het is, een bekrompen, achterhaald, extremistisch, beangstigend manifest. Het heeft geen plaats in onze maatschappij. Maar wel in onze wereld als je de lijst landen ziet waar wetgeving is die door de visie van het manifest geïnspireerd lijkt (of waarop het manifest geïnspireerd is):

1. Algerije 2. Angola 3. Botswana 4. Burundi 5. Kameroen 6. Komoren 7. Egypte 8. Eritrea 9. Ethiopië 10. Gambia 11. Ghana 12. Guinea 13. Kenia 14. Liberia 15. Libië 16. Malawi 17. Mauritanië  18. Mauritius 19. Marokko 20. Mozambique 21. Namibië 22. Nigeria 23. São Tomé en Principe 24. Senegal 25. De Seychellen 26. Sierra Leone 27. Somalië 28. Zuid-Soedan 29. Soedan 30. Swaziland 31. Tanzania 32. Togo 33. Tunesië 34. Oeganda 35. Zambia 36. Zimbabwe 37. Afghanistan 38. Iran 39. Jemen 40. Koeweit 41. Libanon 42. Oezbekistan 43. Oman 44. Pakistan 45. Qatar 46. Saoedi-Arabië 47. Syrië 48. Turkmenistan 49. Verenigde Arabische Emiraten 50. Bangladesh 51. Bhutan 52. Birma 53. Brunei 54. India 55. Maleisië 56. Maldiven 57. Singapore 58. Sri Lanka 59. Kiribati 60. Nauru 61. Palau 62. Papua-Nieuw-Guinea
63. Samoa 64. de Solomoneilanden 65. Tonga 66. Tuvalu 67. Antigua en Barbuda 68. Barbados 69. Belize 70. Dominica 71. Grenada 72. Guyana 73. Jamaica 74. Saint Kitts en Nevis 75. Saint Lucia 76. Saint Vincent en de Grenadines 77. Trinidad en Tobago

Schrale troost is dat de ondertekenaars genoeg keuze hebben om te verhuizen naar landen waar het manifest gepraktiseerd wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei Lobke:

En het ergert me te lezen dat hij die gescheiden is en een lat relatie heeft het hard's roept.

Het ontgaat me even over wie je het hier hebt. Help me eens even ?

Aanvulling: Gelukkig, er is al aangifte gedaan tegen Van der Staaij:https://www.ad.nl/politiek/van-der-staaij-blijft-achter-antihomopamflet-staan~a504b505/ 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

De  Nashville-verklaring is binnengekomen als een bom. Iedere ondertekenaar van de Nashville-verklaring onderschrijft de opvatting dat het in strijd is met ‘Gods heilige bedoelingen wanneer mensen zichzelf bewust zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’ Ook stelt de verklaring uit 2017 dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’; geen homohuwelijk dus. Ook wordt gesuggereerd dat genezing van homoseksuele gevoelens mogelijk is: ‘De genade Gods ‘stelt een volgeling van Jezus in staat om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.’

Er is hier een hoop kritiek op, ook vanuit politieke hoek. Hoe moeten we deze verklaring bezien? 

Prima verklaring. Ik lees er niet in dat genezing van homofiele gevoelens te genezen zou zijn in die zin dat men weer heterofiel zou kunnen worden. Niet dat dit onmogelijk zou zijn, maar tegen de zonde vechten doen we ons leven lang, dus ook tegen homoseksuele zonden. Wat me wel bevreemd is dat deze doelgroep in het bijzonder wordt aangesproken. In principe is elke zonde in strijd met Gods bedoeling en mist dus Zijn doel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Inderdaad is dit een prima verklaring, het onderscheid de Schriftgetrouwe kerkgenootschappen van de vrijzinnige kerkgenootschappen.
Merk op dat er terecht in staat dat de homoseksuelen welkom zijn en blijven in de kerken.
We dienen als kerkgenootschap homoseksualiteit alleen niet goed te praten alsof het geen zonde zal zijn. Want het is en blijft een zonde.
Echter er is geen zonde die Yeshua Zijn Kruisoffer niet kan wegwassen, Prijs de Heer !

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Prima verklaring. Ik lees er niet in dat genezing van homofiele gevoelens te genezen zou zijn in die zin dat men weer heterofiel zou kunnen worden. Niet dat dit onmogelijk zou zijn, maar tegen de zonde vechten doen we ons leven lang, dus ook tegen homoseksuele zonden. Wat me wel bevreemd is dat deze doelgroep in het bijzonder wordt aangesproken. In principe is elke zonde in strijd met Gods bedoeling en mist dus Zijn doel.

 

1 minuut geleden zei Kelderworm:

Inderdaad is dit een prima verklaring, het onderscheid de Schriftgetrouwe kerkgenootschappen van de vrijzinnige kerkgenootschappen.
Merk op dat er terecht in staat dat de homoseksuelen welkom zijn en blijven in de kerken.
We dienen als kerkgenootschap homoseksualiteit alleen niet goed te praten alsof het geen zonde zal zijn. Want het is en blijft een zonde.
Echter er is geen zonde die Yeshua Zijn Kruisoffer niet kan wegwassen, Prijs de Heer !

De reden voor de ophef in de pers is echter dat er sprake is van discriminatie.
Wat vinden jullie daar van ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

 

De reden voor de ophef in de pers is echter dat er sprake is van discriminatie.
Wat vinden jullie daar van ?

Dat discriminatie gedoe wordt in de moderne tijd overal uit de kast (daar is ie weer) gehaald.

De christelijke kerk zou zich minder moeten bemoeien met de politiek, immers wij christenen zijn niet van deze wereld.
De overheid zou zich minder moeten bemoeien met interne aangelegenheden van de christelijke kerk, immers zij zijn van deze wereld.

Politiek en religie, kerk en staat gescheiden houden dus, beide kanten op.
Dus de christelijke kerk heeft geen recht om niet geloven op hun homoseksualiteit aan te spreken.
Maar de maatschappij dan evenzo niet over de bijbelvaste mening aangaande homosekualiteit.

Het ontkennen en dus G'd tegenspreken dat homoseksualiteit een zonde is, is een zonde op zich.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Dat beloof ik:

De reden voor de ophef in de pers is echter dat er sprake is van discriminatie.
Wat vinden jullie daar van ?

Tja, als je het niet eens bent met een bepaald dogma, dan is mijn advies een andere gemeenschap te zoeken. Maar je kunt een groep niet dwingen zijn dogma's aan te passen. Wegwezen dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:
8 minuten geleden zei Kelderworm:

Merk op dat er terecht in staat dat de homoseksuelen welkom zijn en blijven in de kerken.

Als belijdend lid daarentegen kunnen ze niet geaccepteerd worden m.i.

Tsja belijdend lid is iets door menen bedacht en zegt hoegenaamd niets nada.
Gelukkig is dit door mensen bedachte lidmaatschap GEEN voorwaarde om Yeshua te mogen kennen OF Zijn genade te mogen ontvangen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kelderworm:

Tsja belijdend lid is iets door menen bedacht en zegt hoegenaamd niets nada.
Gelukkig is dit door mensen bedachte lidmaatschap GEEN voorwaarde om Yeshua te mogen kennen OF Zijn genade te mogen ontvangen.

Het lijkt mij onmogelijk om belijdend lid te zijn van Zijn gemeente en te volharden in de zonde, in dit geval die van de homoseksualiteit. Let wel : ik zeg dus niet dat men geen homofiel mag zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
12 minuten geleden zei Dat beloof ik:

De reden voor de ophef in de pers is echter dat er sprake is van discriminatie.
Wat vinden jullie daar van ?

Tja, als je het niet eens bent met een bepaald dogma, dan is mijn advies een andere gemeenschap te zoeken. Maar je kunt een groep niet dwingen zijn dogma's aan te passen. Wegwezen dus.

Dat kan dus wel. Iedereen in Nederland wordt namelijk geacht zich aan de wetten in Nederland te houden. Dus ook Kees van der Staaij. Met name hij, want hij is politicus en heeft een voorbeeldfunctie. Hij mag net als jij in zijn auto in jouw straat niet harder dan 50. Waarom zou hij dan wel mogen discrimineren ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Het lijkt mij onmogelijk om belijdend lid te zijn van Zijn gemeente en te volharden in de zonde, in dit geval die van de homoseksualiteit. Let wel : ik zeg dus niet dat men geen homofiel mag zijn.

Duidelijk dat je niet zegt dat homoseksueel zijn niet mag, maar homoseksualiteit. Echter beiden zijn nogal met elkaar verweven.

Zoals je het stelt zou het inhouden dat iedere man die 1 x per jaar zich verlekkerd aan een sexy vrouw, welke niet zijn eigen is, geen belijdend lid mag zijn/blijven in de christelijke kerk. Immers ook de vrouw van een ander begeren is een zonde. En welke man maakt zich hieraan nooit schuldig?

Gewoon erkennen dat het zonde is, vergeving ervoor vragen aan Yeshua en dan zal deze geschonken worden.
Zowel voor het begeren van andermans vrouw as bedrijven van homosekualiteit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid