Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Zojuist zei Kelderworm:

De keuze tussen homoseksualiteit OF Christus is juist helemaal NIET nodig.

Dat zeg ik ook niet. Je kan homo zijn en Christen. Alleen het in praktijk brengen is een ander verhaal.

2 minuten geleden zei Kelderworm:

Want in Christus vergeeft G'd alle zonden, ook homoseksualiteit.
Daarmee is de homoselsueel net zo welkom als alle andere zondaars in de christelijke kerkgenootschappen, op welk gebied dan ook.

Jazeker, maar je kan niet doorgaan met een zonde en maar zeggen dat het zoenoffer het wel zal bedekken. Dan maak je misbruik van Jezus zoenoffer. Het zal zelfs leiden tot zondigen tegen de Heilige geest. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 451
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Voor een 'intern document ' is het wel vreemd om een internetsite op te zetten, vindt je niet? Onzin dus, dat 'intern' en alleen bedoeld als damage control achteraf. Er waren op deze aardbol in 2

Dus je bent niet eens een fatsoenlijke vrouwenonderdrukker, vleeseter, zwartepietvoorstander, klimaatscepticus, homobasher, neokolonialist, boze burger, Trump-fan en de wortel van alle kwaad? Flauw ho

1. Jij stelt dat gays door hun manier van leven opzettelijk "bijbelgetrouwe christenen" kwetsen door "G´d Zijn Gebod bewust te willen negeren". Daarmee zeg je ten eerste feitelijk dat christenen die g

Zojuist zei sjako:

Dat zeg ik ook niet. Je kan homo zijn en Christen. Alleen het in praktijk brengen is een ander verhaal.

Waarom?
Waarom is het in de praktjk brengen van homoseksualiteit als christen een ander verhaal?

Wanneer de homoseksueel bereid is om te erkennen dat het een zonde is waaraan hij/zij slaaf is, dan is er geen vuiltje aan de lucht.
Alleen niet ontkennen dat het een zonde is, want DAT is ook een zonde !

De zonden wordt in Christus immers vergeven.

De homoselsueel zou moeten zeggen: Inderdaad wat ik doe is zondig, ik ben een zondaar en dank Yeshua voor Zijn genade door G'd geschonken.
Help mee bidden om dit verlangen te wijzigen in een verlangen zoals het bedoeld is in G'd ZIjn Schepping.
Verhoort G'd het gebed, mooi.
Verhoort G'd het gebed niet, ook mooi, want vergeving van zonden is een Belofte aan ons gegeven.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kelderworm:

Wanneer de homoseksueel bereid is om te erkennen dat het een zonde is waaraan hij/zij slaaf is, dan is er geen vuiltje aan de lucht.
Alleen niet ontkennen dat het een zonde is, want DAT is ook een zonde !

Dat is een onbijbelse gedachte. Ik kan het zo snel niet vinden, maar Paulus beschrijft dit in een van zijn brieven. Je kan niet doorgaan met iets waarvan je weet dat het een zonde is en maar denken dat die zonde wel bedekt gaat worden. Zo werkt dat niet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Bonjour:

Omdat het mensen kwetst. Omdat het tegen de wet is. Je mag in dit land helemaal niet alles zeggen.  

Even een parallel trekken:
Er zijn pedofielen die overtuigd zijn dat zij kinderen niet schaden bij hetgeen zij doen met kinderen.
Deze pedofielen zullen ook gekwetst zijn wanneer men pedofilie duidt als zonde.

De veganisten die tegen vlees eten zijn en vleeseters daarop aanspreken, daarover zou de vleeseter zich ook gekwetst kunnen voelen.
Toch mag de veganist deze mening hebben en uiten.

Het zou een inter-kerkelijke discussie moeten zijn, niet een maatschappelijke aangaande homoseksualiteit als zonde voor G'd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kelderworm:

Het zou een inter-kerkelijke discussie moeten zijn, niet een maatschappelijke aangaande homoseksualiteit als zonde voor G'd.

Hier ben ik het met je eens. Het wordt nogal bedekt en ik vind dat niet goed. Je moet geen water bij de wijn doen. Zoals het er staat, staat het er. Daar moet je geen onzinargumenten bijhalen zoals God vind liefde altijd goed etc. Maar het moet ook weer niet zo zijn dat Christenen er niet mee voor de draad durven komen. Want dan gaat het geheid fout. Daarom is zo'n Nashville-verklaring fout. Het bevordert niet het gesprek en zet de boel alleen maar op scherp. De kerken hebben hierin nog veel te leren, ook bij ons. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei sjako:

Dat is een onbijbelse gedachte. Ik kan het zo snel niet vinden, maar Paulus beschrijft dit in een van zijn brieven. Je kan niet doorgaan met iets waarvan je weet dat het een zonde is en maar denken dat die zonde wel bedekt gaat worden. Zo werkt dat niet. 

ten dele waar.

Want heoveel van ons christenen (ik schaar de JG gemakshalve er ook maar even onder) zondigen niet dagelijks?

Met schaamte durf ik te beweren dat ik dagelijks wel ergens zondig en G'd ijn Geboden overtreedt.
Soms onwetend, soms achteraf beseffend, maar zondigen doe ik dagelijk helaas.

En alhoewel het niet de bedoeling is, is het de waarheid dat wij mensen dagelijks meermalen zondigen.
Daarvoor heeft Yeshua dan ook het Kruisoffer gebracht, zodat G'd de Vader het kan vergeven.

Wie bidt in Yeshua Zijn Naam en voorbede laat doen, om deze verlangens te wijzigen of weg te nemen geeft aan G'd Zijn Wil daarin te willen doen.
Wanneer G'd dat gebed niet verhoort, dan blijft de Genade in Christus gelukkig staan.

De homoseksueel zondigt op dat gebeid en ongetwijfeld ook op andere gebieden, heteroseksuelen op andere gebieden.
Allemaal dagelijkse zonden die G'd in Christus zal vergeven, wanneer het nietals zonde wordt ontkend.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Kelderworm:

Want in Christus vergeeft G'd alle zonden, ook homoseksualiteit.
Daarmee is de homoselsueel net zo welkom als alle andere zondaars in de christelijke kerkgenootschappen, op welk gebied dan ook.

Toch spreekt de Bijbel over een zonde die NIET vergeven wordt. Ik geloof inderdaad dat God alle zonden vergeeft, gelukkig maar. Als dat niet het geval zou zijn, hadden jij en ik een probleem. Met zekerheid hebben we minimaal wel ergens een smetje, dat in Gods ogen een gruwel is. Echter, God ziet ons door Christus. ZIJN perfecte Werk maakt ons rechtvaardig. Eigen werk kan dat niet veranderen. De enige zonde die NIET vergeven wordt is Christus als God en Verlosser afwijzen. Alle andere zonden zijn inderdaad vergeven!

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei sjako:

Maar het moet ook weer niet zo zijn dat Christenen er niet mee voor de draad durven komen. Want dan gaat het geheid fout. Daarom is zo'n Nashville-verklaring fout. Het bevordert niet het gesprek en zet de boel alleen maar op scherp. De kerken hebben hierin nog veel te leren, ook bij ons. 

De homoseksueel hoeft er niet eens mee voor de draad te komen, tenzij deze KIEST (keuze) voor een openlijke relatie.
Het is iets tussen de homoseksueel en G'd en Yeshua als Middelaar. Daar heeft de christelijke kerk niets te zoeken. Pas als het openlijk wordt.

Hoeveel hetero christenen wonen niet samen? Evenzo verkeerd waaneer zij geen huwelijk voor G'd hebben afgesloten. (De aardse wet is niet van belang)

2 minuten geleden zei WdG:

Toch spreekt de Bijbel over een zonde die NIET vergeven wordt

Niet inzake hooseksualiteit, alleen het beledigen van de Heilige Geest wordt nooit vergeven evenals wandelen met de Heer en Hem daarna de rug toekeren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Kelderworm:

Want heoveel van ons christenen (ik schaar de JG gemakshalve er ook maar even onder) zondigen niet dagelijks?

Ja, maar jij weet ook wel dat seks buiten het huwelijk veroordeeld wordt in de Bijbel. Als je dat dag in dag uit doet tegen beter weten in, dan is er op den duur geen vergeving meer mogelijk. Zie je lichaam als een brood. Een beetje knoflookpoeder, zeg maar de zonde, maakt het brood niet oneetbaar. Maar als je maar genoeg van die knoflookpoeder erop blijft gooien, dan maakt dat het brood oneetbaar. Je krijg het er niet meer af.

Als je blijft zondigen, ten volle bewust van die zonde, dan zondig je tegen de Heilige geest op den duur. Een hele gevaarlijke gedachte dus.

Dat geldt trouwens ook voor hetero's die bijv samenwonen.

9 minuten geleden zei Kelderworm:

De homoseksueel hoeft er niet eens mee voor de draad te komen, tenzij deze KIEST (keuze) voor een openlijke relatie.

Nou, zo werkt het niet kan ik je zeggen. Het is een geheim die je niet kan dragen. Het ontploft vroeg of laat. Je kan het vergelijken met een kurk die van een fles afvliegt. De inhoud zal er ongecontroleerd uitkomen. Het geeft als gevolg het uit de kerk gaan, het niet meer zien zitten vervolgens en zelfs zelfmoord. Ik adviseer iedereen er voor uit te komen, want het is een te groot iets om het voor jezelf te houden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Gaitema:

Voor meelezen wel prettig.

Heel in het kort komt de leer, in de meest extreme vorm, erop neer dat er geen verschil bestaat tussen mannelijk en vrouwelijk. Waar deze leer het onderwijssysteem infiltreert worden jongens ontmoedigd om man te worden en meisjes om vrouw te worden. Nogmaals: Dit is in de Engelssprekende wereld, en dan vooral in Canada en de V.S., veel meer het geval dan bijvoorbeeld in Nederland. Jongeren met problemen worden niet werkelijk beschermd en hen wordt ook niet langer geleerd om zichzelf en anderen te respecteren, weerbaar te worden, zichzelf te ontplooien en kritiek te kunnen verdragen. Ze worden aangeleerd dat ze slachtoffer zijn van een onderdrukkend systeem. Het spreekt eigenlijk vanzelf dat de meeste jongeren daardoor juist nog meer in de problemen raken. En het veroorzaakt tegelijkertijd verwarring en onzekerheid bij jongeren die niet eens problemen hadden. Zo wordt de maatschappij opgedeeld in elkaar wantrouwende, hatende en bestrijdende groepen slachtoffers die er allemaal van overtuigd zijn dat ze gediscrimineerd worden. Uiteraard komt hierop een reactie maar die kan heel goed weer een overreactie zijn waardoor nog meer polarisatie ontstaat. Er valt natuurlijk nog oneindig veel meer over te vertellen maar, om niet teveel van het onderwerp af te dwalen, laat ik het hier maar even bij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei sjako:
24 minuten geleden zei Kelderworm:

Want heoveel van ons christenen (ik schaar de JG gemakshalve er ook maar even onder) zondigen niet dagelijks?

Ja, maar jij weet ook wel dat seks buiten het huwelijk veroordeeld wordt in de Bijbel. Als je dat dag in dag uit doet tegen beter weten in, dan is er op den duur geen vergeving meer mogelijk. Zie je lichaam als een brood. Een beetje knoflookpoeder, zeg maar de zonde, maakt het brood niet oneetbaar. Maar als je maar genoeg van die knoflookpoeder erop blijft gooien, dan maakt dat het brood oneetbaar. Je krijg het er niet meer af.

Als je blijft zondigen, ten volle bewust van die zonde, dan zondig je tegen de Heilige geest op den duur. Een hele gevaarlijke gedachte dus.

Dat geldt trouwens ook voor hetero's die bijv samenwonen.

Dat is mijn punt!
In christelijke hetero relaties wordt ook (veel) samengewoond. Dat is net zo zondig als homoseksualiteit, het is namelijk hoererij.
Daarover klagen de samenwonenden immers ook niet? Die voelen zich hierdoor toch ook niet beledigd dan wel gekwetst?

Terwijl de samenwonende christen alleen maar als stel in gebed hoeft te gaan en G'd Zijn Zegen te vragen over de relatie en het door Hem te laten bezegelen.
Dan is zo een stel voor G'd gehuwd en is het samenzijn geen zonde meer.

Verder staat volgens mij nergens dat we een aantal keer mogen zondigen. Eerder dat vergeving 7 x 70 x 700 maal wordt vergeven....
Dus ook blijvende zonde wordt vergeven, we zondigen allemaal blijvend helaas, al is het dan op steeds een ander vlak.
 

2 minuten geleden zei Willempie:

Heel in het kort komt de leer, in de meest extreme vorm, erop neer dat er geen verschil bestaat tussen mannelijk en vrouwelijk. Waar deze leer het onderwijssysteem infiltreert worden jongens ontmoedigd om man te worden en meisjes om vrouw te worden

Inderdaad is het ook gericht tegen die gender waanzin waarin de wereld verzeild geraakt is, terwijl er vele mannen en vrouwen zich niet prettig bij voelen.
G'd heeft man en vrouw anders geschapen, tezamen kunnen zij elkaar in hun zwakten en sterkten aanvullen. De hele gender discussie ontkent dit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Willempie:

Heel in het kort komt de leer, in de meest extreme vorm, erop neer dat er geen verschil bestaat tussen mannelijk en vrouwelijk. Waar deze leer het onderwijssysteem infiltreert worden jongens ontmoedigd om man te worden en meisjes om vrouw te worden. Nogmaals: Dit is in de Engelssprekende wereld, en dan vooral in Canada en de V.S., veel meer het geval dan bijvoorbeeld in Nederland. Jongeren met problemen worden niet werkelijk beschermd en hen wordt ook niet langer geleerd om zichzelf en anderen te respecteren, weerbaar te worden, zichzelf te ontplooien en kritiek te kunnen verdragen. Ze worden aangeleerd dat ze slachtoffer zijn van een onderdrukkend systeem. Het spreekt eigenlijk vanzelf dat de meeste jongeren daardoor juist nog meer in de problemen raken. En het veroorzaakt tegelijkertijd verwarring en onzekerheid bij jongeren die niet eens problemen hadden. Zo wordt de maatschappij opgedeeld in elkaar wantrouwende, hatende en bestrijdende groepen slachtoffers die er allemaal van overtuigd zijn dat ze gediscrimineerd worden. Uiteraard komt hierop een reactie maar die kan heel goed weer een overreactie zijn waardoor nog meer polarisatie ontstaat. Er valt natuurlijk nog oneindig veel meer over te vertellen maar, om niet teveel van het onderwerp af te dwalen, laat ik het hier maar even bij.

Ik wacht nog steeds op voorbeelden. Betekent het vetgedrukte dat die er niet gaan komen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei WdG:

Hoe zie je dit concreet? Kan je het toelichten, evt. met een voorbeeld?

Hoe ik dit zie doet niet ter zaken denk ik. Hoe G'd het in Zijn Woord an ons meedeelt is alleen van belang.
Zondigen tegen de Heilige Geest is een zonde die niet vergeven wordt.
Wandelen met de Heer en Hem vervolgens bestijden, wordt niet meer vergeven.
Daarbuiten worden alle zonden vergeven altijd steeds maar weer. Immers de Schuld van de zonde is door Yeshua voor Zijn volgelingen afgekocht met Zijn Persoonlijke Bloed. Prijs de Heer daarvoor.

 

28 minuten geleden zei sjako:

Als je blijft zondigen, ten volle bewust van die zonde, dan zondig je tegen de Heilige geest op den duur

In de Schrit staat volgens mij nergens dat wie blijft zondigen tegen de Heilige Geest zondigt op den duur. ALs ik het mis heb zie ik graag het citaat in de Schrift daarvan.

bewerkt door Kelderworm
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Kelderworm:

Verder staat volgens mij nergens dat we een aantal keer mogen zondigen. Eerder dat vergeving 7 x 70 x 700 maal wordt vergeven....

Deed Jezus dat dan ook. We moeten in de voetsporen treden van Jezus. Waar we kunnen voorkomen dat we zondigen daar moeten we het voorkomen. Onbewuste zondes zullen altijd worden vergeven. God is geduldig en barmhartig. Hij zal de zonde zonder gevolg wel een tijd kunnen toelaten opdat de persoon terug kan komen van zijn zonde of de gevolgen ervan ziet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Appie B:

Ik wacht nog steeds op voorbeelden. Betekent het vetgedrukte dat die er niet gaan komen?

Nee, dat was even voor Gaitema. Voorbeelden zijn genderneutrale toiletten en de socialistische dialectiek die altijd strategisch wordt ingezet om de bevolking te indoctrineren, waar het in wezen ook over gaat in het filmpje dat ik plaatste. Speciaal voor jou, alhoewel ik vermoed dat het nooit voldoende zal zijn:

https://www.theglobeandmail.com/opinion/why-are-some-gender-activists-denying-science/article35646793/

https://www.wnd.com/2017/11/parents-repudiate-gender-indoctrination-in-schools/

En, wellicht ten overvloede: Het ging niet over mijn mening over de leer maar over een (mogelijke over)reactie op wat er allemaal gaande is.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Kelderworm:

ALs ik het mis heb zie ik graag het citaat in de Schrift daarvan.

Hebreeën 10:26,27 Als we met opzet zonde beoefenen nadat we de nauwkeurige kennis van de waarheid hebben gekregen, blijft er geen slachtoffer voor zonden meer over. 27  Dan is er beslist een vreselijk vooruitzicht op een oordeel en een vurige verontwaardiging die de tegenstanders zal verteren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei sjako:

Deed Jezus dat dan ook. We moeten in de voetsporen treden van Jezus. Waar we kunnen voorkomen dat we zondigen daar moeten we het voorkomen. Onbewuste zondes zullen altijd worden vergeven. God is geduldig en barmhartig. Hij zal de zonde zonder gevolg wel een tijd kunnen toelaten opdat de persoon terug kan komen van zijn zonde of de gevolgen ervan ziet. 

Besef je wel dat wanneer je buurman met een snelle sportmotor aankomt zetten en je voelt enige jaloersheid jegens hem, omdat je dat ook graag zou willen, JIJ OOK AL ZONDIGT?

Besef dat wanneer je buurjongen op de uni is aangenomen om te studeren en je eigen kind is afgewezen, waar je van baalt, JIJ OOK AL ZONDIGT?

Besef dat wanneer wanneer je baas op het werk op iets wijst en je denkt, pppff bekijk het maar kl.... , JIJ OOK AL ZONDIGT?

Allemaal zondes die een mens bewust doet, maar toch NIET (altijd) voorkomen kan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kelderworm:

Besef je wel dat wanneer je buurman met een snelle sportmotor aankomt zetten en je voelt enige jaloersheid jegens hem, omdat je dat ook graag zou willen, JIJ OOK AL ZONDIGT?

Ja, maar dat zijn onbewuste zondes. Die tekst die ik jou heb gegeven zou voldoende moeten zijn. Als je nauwkeurige kennis hebt opgedaan en je blijft toch zondigen blijft er geen slachtoffer voor zonden meer over.... of met andere woorden, het kan je niet meer vergeven worden als je blijft volharden in die zonde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Appie B:

Als we nou een samenleving hadden waar helemaal niet op homoseksualteit werd neergekeken of op basis daarvan werd gediscrimineerd en gewoon werd geaccepteerd als een onderdeel van het gehele spectrum van de seksualiteit van de mens, dan waren die gaypararedes, regenboogvlaggen e.d. waarschijnlijk helemaal niet ontstaan. En datzelfde geldt voor al die andere minderheidsgroeperingen die, op welke manier dan ook, worden benadeeld. Om dan homo's e.d. te verwijten aandacht te vragen voor de ongelijkheid in onze samenleving is de omgekeerde wereld.

Het gaat volgens mij echter niet enkel om (terechte) aandacht voor ongelijkheid, maar om een vrij specifieke visie op mens en seksualiteit die daarbij meestal ook gepropageerd wordt.
Je kunt bijvoorbeeld homo's als volstrekt gelijkwaardig zien, zonder het homohuwelijk te erkennen, omdat je dan gewoon een andere visie op het huwelijk hebt. Iemand als gelijkwaardig erkennen is immers niet hetzelfde als altijd in alles met diegene eens zijn en alles moeten doen wat diegene wil.
Waarbij ook gezegd moet worden dat niet alle homo's voor het homohuwelijk zijn en niet alle lgbt-ers het met alle lgbt-uitingen eens zijn.
Zo kun je ook prima met iemand rekening houden als hij zich laat ombouwen tot vrouw of andersom. Of als iemand zich niet specifiek mannelijk of vrouwelijk voelt. Maar dat betekent niet dat je als samenleving maar meteen helemaal genderneutraal zou moeten zijn, of de visie op genderneutraliteit kritiekloos zou moeten slikken.
Net zoals jij met mijn religieuze normen en waarden rekening kan houden als het nodig is, zonder meteen zelf ook katholiek te worden. En ik met jouw ideeën en gevoelens rekening kan houden, zonder die (geheel) te delen.

Er is dus verschil met het niet willen uitsluiten van iemand en het helemaal delen van de visie van diegene op het een en ander. Het ene is goed, het andere niet noodzakelijk. En dat laatste lijkt nogal eens vergeten te worden, of tegengesproken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Willempie:

Nee, dat was even voor Gaitema. Voorbeelden zijn genderneutrale toiletten en de socialistische dialectiek die altijd strategisch wordt ingezet om de bevolking te indoctrineren, waar het in wezen ook over gaat in het filmpje dat ik plaatste. Speciaal voor jou, alhoewel ik vermoed dat het nooit voldoende zal zijn:

https://www.theglobeandmail.com/opinion/why-are-some-gender-activists-denying-science/article35646793/

https://www.wnd.com/2017/11/parents-repudiate-gender-indoctrination-in-schools/

En, wellicht ten overvloede: Het ging niet over mijn mening over de leer maar over een (mogelijke over)reactie op wat er allemaal gaande is.

Dit is idd wel heel erg mager. De eerste link refereert aan een paar ouders die hun kind genderneutraal willen opvoeden. De tweede link gaat over het gebruik van het toilet op scholen en 1 voorbeeld van een kleuterschool die een teddybeer introduceert die ipv een jongetje een meisje wil zijn. 

Het laatste is idd één voorbeeld van één voorbeeld school die de genderkwestie probeert uit te leggen. Maar je schreef:

Citaat

Het is wel verklaarbaar dat er reacties komen op de transgender leer die op scholen en universiteiten in Canada en de V.S. werkelijk absurde en zelfs beangstigende vorm begint te krijgen

Wat is daar absurd of beangstigend aan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei sjako:

Ja, maar dat zijn onbewuste zondes. Die tekst die ik jou heb gegeven zou voldoende moeten zijn. Als je nauwkeurige kennis hebt opgedaan en je blijft toch zondigen blijft er geen slachtoffer voor zonden meer over.... of met andere woorden, het kan je niet meer vergeven worden als je blijft volharden in die zonde.

Zijn dat onbewuste zondes? Of wil je dat graag geloven?
Het is een bewuste keuze om materieel van anderen te begeren,
Het is een bewuste keuze om de buurvrouw van de buurman te begeren,
Het is een bewuste keuze om meer dan 1 mantel te hebben terwijl de zwerver om de hoek kou lijdt.
Het is een bewuste keuze om iets moois te gaan kopen van zuur gespaard geld ipv er iemand mee te helpen die het hard nodig heeft.
Het is een bewuste keuze om ijdel te zijn en schoonheid na te streven.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kelderworm:

Het is een bewuste keuze om materieel van anderen te begeren,
Het is een bewuste keuze om de buurvrouw van de buurman te begeren,
Het is een bewuste keuze om meer dan 1 mantel te hebben terwijl de zwerver om de hoek kou lijdt.
Het is een bewuste keuze om iets moois te gaan kopen van zuur gespaard geld ipv er iemand mee te helpen die het hard nodig heeft.
Het is een bewuste keuze om ijdel te zijn en schoonheid na te streven.

Ja, maar je begaat ze onbewust, tenminste ik wel. Samenwonen en toch met elkaar naar bed gaan wordt veroordeeld en is een bewuste zonde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid