Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

9 uur geleden zei HJW:

Gewoon stukje geschiedenis bestuderen en dan kom je erachter dat de totstandkoming van de bijbel gewoon mensenwerk is.

Onzin, mensen kunnen geen profetiën maken die ook nog eens allemaal uitkomen.

8 uur geleden zei HJW:

Het is alleen dan niet het woord van God, maar het zijn menselijke gedachten over het goddelijke. En de mensen waren het al niet eens en die enigheid vindt ook zijn weerslag in de bijbel. Het overgrote merendeel van de joden ging niet mee in het nieuwe geloof, en je ziet dan ook felle woorden van de bijbelschrijvers daarover.

 Niet goddelijk, wel begrijpelijk en menselijk.

En je gaat om de Eenheid heen. Al die verhalen en teksten geschreven over duizenden jaren hebben allemaal een rode draad. Alleen jij ziet die rode draad niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 502
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Blijf het maar een vreemde term vinden. Ik zie dan echt zo'n keurmeester voor me, waarbij op een soort lopende band mensen voorbijkomen en hij sommigen een stempel geeft: goedgekeurd. Of een keurmee

Patroon bij Sjako: als de inhoudelijke argumenten weg zijn, dan op de vlucht en de verantwoordelijkheid daarvoor bij de ander neerleggen.  

Klopt wie niet bij Noach in de ark werden gebracht stierven, maar die in de ark waren stierven ook! Weet u nog, het tijdelijke leven en het eeuwige leven. In de Hades had de Heer Jezus alle mensen wel

2 uur geleden zei Jacobus:

Geen van beide

Jokkebrok, je antwoord zit hem hierin.

2 uur geleden zei Jacobus:

Anderzijds doe ik wel moeite om gezond oud te worden.

Je ervaart het verouderingsproces als vloek.

2 uur geleden zei Jacobus:

Toeval speelt een grote rol voor de rest ben je voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor je leven.

Het verouderingsproces heeft niets met toeval te maken 

Bekeert u bekeert u want waarom draagt gij de vloek.

(Bekeert u bekeert u want waarom zout gij sterven)

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Thinkfree:

Jokkebrok, je antwoord zit hem hierin.

Je ervaart het verouderingsproces als vloek.

Het verouderingsproces heeft niets met toeval te maken 

Bekeert u bekeert u want waarom draagt gij de vloek.

(Bekeert u bekeert u want waarom zout gij sterven)

Altijd komt het uit op bangmakerij. Die tijd ben ik al heel lang voorbij Thinkfree.  Ik hoop voor jou dat je dat ook ooit mee gaat maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Jacobus:

Altijd komt het uit op bangmakerij. Die tijd ben ik al heel lang voorbij Thinkfree.  Ik hoop voor jou dat je dat ook ooit mee gaat maken.

Valse rust. De hel is echt en is een plaats waar God afwezig is. Een eeuwigdurende depressie van de ergste soort. En wat maakt het uit of je hier bang voor bent? Dat is toch volkomen terecht!

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei sjako:

Zoals ik heb aangetoond gaan zowel goede mensen (bijv Job) als slechte mensen naar Sjeool, het Graf.

U heeft over het dodenrijk helemaal niets aangetoond, en dat kunt u ook niet omdat de zieleslaaptheorie on-Bijbels is! U heeft slechts een stukje JG-paradigma voorgelezen.

13 uur geleden zei sjako:

Juist dit vers laat zien dood gaan hetzelfde is als 'ter helle nederdalen'. Ter helle neerdalen is hetzelfde als naar het Graf gaan.

Wat een onzin, als een mens sterft gaat hij óf naar de Heer Jezus, óf naar het dodenrijk; de hel is de plaats voor de 'werkers der ongerechtigheid', na het oordeel. (Mt.25:41)

13 uur geleden zei sjako:

Een symbolische plek waar mensen wachten op hun opstanding. 

Zieleslasptheorie! Dwaas om aan deze voorstelling over de toestand na het sterven enige waarde te hechten.

13 uur geleden zei sjako:

Mat 9:24 Hij zei: ‘Ga allemaal weg, want het meisje is niet gestorven, ze slaapt.

Jezus is God, en voor God leven zij alle' (Lc.20:38), dat meisje dus ook! Al was zij (net als Lazarus) lichamelijk gestorven, geestelijk bestond zij nog.

13 uur geleden zei sjako:

Jesaja sprak er al over in bijv Jesaja 26:19  

Ziet u, alweer een OT voorstelling!

13 uur geleden zei sjako:

Jezus zei het heel duidelijk in Johannes 5:28 

Als u Jh.5 nu eens leest vanaf vers 24, zal het u opvallen dat dit vers in de voltooid tegenwoordige tijd staat!
'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.' (vs24)

'Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven'
(1Jh.3:14)

13 uur geleden zei sjako:

mensen die in de herinneringsgraven zijn

De term "herinneringsgraf" is gekunsteld en komt in de Bijbel niet voor!

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Jacobus:

Altijd komt het uit op bangmakerij. Die tijd ben ik al heel lang voorbij Thinkfree.  Ik hoop voor jou dat je dat ook ooit mee gaat maken.

Die tijd ben ik al voorbij Jacobus maak je maar niet druk hoor.

Mijn intentie is het wijzen naar de schat van eeuwige jeugd gratis en voor niets. 

Die vloek kan opgeheven worden in en door Jezus Christus.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei antoon:

Ik vraag mij weleens af of mensen echt in een hel geloven, of is het iets wat je van elkaar overneemt en zo een eigen leven gaat worden

Wat een onzin vraag. Ik geloof er waarachtig in en wens dit niemand toe. Het is alsof iemands huis in de brand staat en ik niet mag roepen: PAS OP!

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

De hel is echt en is een plaats waar God afwezig is. 

Voor jou misschien realiteit voor mij een verhaal zoals er zovelen zijn. En al die volgelingen van al die religies weten zeker dat ze gelijk hebben en zijn zelfs bereid om voor hun god of goden te sterven. Als jij in India geboren was in plaats van in het christelijke westen was je nu waarschijnlijk een gelovig Hindoe.

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Fritsie:

Wat een onzin, als een mens sterft gaat hij óf naar de Heer Jezus, óf naar het dodenrijk; de hel is de plaats voor de 'werkers der ongerechtigheid', na het oordeel. (Mt.25:41)

Grondwoorden onderscheiden maakt deze kwestie makkelijker. Soms geeft de SV een onvolledige weergave van het juiste woord. Niet alles wat met hel vertaald wordt valt over 1 kam te scheren. Het dodenrijk en de hel zijn twee verschillende plaatsen. Immers de hel is nog steeds leeg. Sheool zoals gebruikelijk in het OT betekent het dodenrijk. Daar komt men eerst terecht in afwachting van de opstanding.

6 minuten geleden zei Jacobus:

Voor jou misschien realiteit voor mij een verhaal zoals er zovelen zijn. En al die volgelingen van al die religies weten zeker dat ze gelijk hebben en zijn zelfs bereid om voor hun god of goden te sterven. Als jij in India geboren was in plaats van in het christelijke westen was je nu waarschijnlijk een gelovig Hindoe.

Dat zal allemaal wel. Echter kan er maar 1 waarheid tegelijkertijd bestaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Bijbel leert het niet, wil je er toch in geloven dan moet je een aantal passages in de bijbel negeren en in verzen die er naar schijnen te duiden de contekt negeren, hoeveel voorbeelden zijn er ook niet gegeven  om te laten zien dat het niet strookt dat wij direct na de dood voortleven zoals bij Job, denk ook aan Lazarus die al 4 dagen dood was en geen blijk geeft van hel noch hemel

De belofte in de Bijbel verwijst meer  over herstelling van de schepping op deze aarde door middel van een koninkrijk met onderdanen die dat tenvolle kunnen benutten

De illustratie van Lazarus was bedoelt om met beeldspraak iets weer te geven, in ieder geval geen hellevuur en letterlijke pijniging fysiek of mentaal, let op dat Jezus het tegen schriftgeleerden en over weelde had, let ook op dat Jezus het vlak daarvoor over Johannes en de wet had, in die omlijsting dient men de gelijkenis te begrijpen, dat is mijn mening.

lukas. 16:16 Tot Johannes waren er de wet en profeten.... dit duidt erop dat er een verandering aanstaande is, een verandering van ware aanbidding, zoals ook in de illustratie een totale kentering van het een naarhet ander het geval is.

beschouw ook Markus  4:30 Waarmee kunnen we Gods koninkrijk vergelijken..... een illustratie diende om iets te verbeelden let op vergelijken.

In dit geval wilde Jezus het aflopen van de wet en het begin van Christendom uitbeelden door een pakkende parabel over de dood, de dood of het einde van de wet voor zowel de rijke man en ook Lazarus die beiden onder de wet stonden de rijke man beelde de schriftgeleerden uit die vaak in weelde leefden de arme man stond model voor het gewone volk die voor onderwijs van de schriftgeleerden afhankelijk was maar die weinig kreeg of iets verkeerds.

ik hoop het te vervolgen

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Grondwoorden onderscheiden maakt deze kwestie makkelijker. Soms geeft de SV een onvolledige weergave van het juiste woord. Niet alles wat met hel vertaald wordt valt over 1 kam te scheren. Het dodenrijk en de hel zijn twee verschillende plaatsen. Immers de hel is nog steeds leeg. Sheool zoals gebruikelijk in het OT betekent het dodenrijk. Daar komt men eerst terecht in afwachting van de opstanding. 

In Lucas 16:23 geeft de SV inderdaad onjuist "hel", dit moet volgens Strong (G86) 'hadēs' zijn, dus 'dodenrijk'; dat heeft u dus heel goed opgemerkt. Persoonlijk heb ik steeds in mijn posts gemeld dat de "rijke man" na het sterven zijn ogen opsloeg in het 'dodenrijk'.

3 uur geleden zei antoon:

direct na de dood voortleven zoals bij Job

Net als @sjako heeft ook u een Oud Testamentische voorstelling van deze dingen. Daarbij haalt u net als hij steeds Prediker of Job aan. Dat is dom omdat deze OT niets wisten van het Koninkrijk der hemelen, die geheimenissen werden pas door de Heer Jezus 'bekendgemaakt' (Mt.13:35) Daarentegen moest Job aan het eind van zijn verhaal bekennen: 'Zo heb ik dan verhaald, hetgeen ik niet verstond, dingen, die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist.' (Jb.42:3)

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei sjako:

Onzin, mensen kunnen geen profetiën maken die ook nog eens allemaal uitkomen.

Tuurlijk wel. je schrijft een voorspelling op en een poosje later schrijf je een verhaal waarin die voorspelling uitkomt. Geen enkel probleem.

Daarnaast weet jij ook heel goed dat met Jezus heel veel voorspellingen ook NIET uitkwamen. En er is geen enkele profetie die stelt dat de messias de klus in 2 keer klaart.

11 uur geleden zei sjako:

En je gaat om de Eenheid heen. Al die verhalen en teksten geschreven over duizenden jaren hebben allemaal een rode draad. Alleen jij ziet die rode draad niet.

Je ziet dingen die er niet zijn. Jezus is niet de rode draad. Als dat wel zo was geweest, dan was het de joden allemaal wel duidelijk geweest. Maar jij verdiept je niet in het jodendom, hebt geen enkel idee hoe de teksten tot stand zijn gekomen en hoe ze bedoeld waren. Je hebt geen idee wat "uitverkoren volk" inhoudt mbt de joden, je hebt geen idee wat hun rol was en is.

Overigens is er wel een rode draad: het natuurlijke volk Israel is Gods volk en Hij is hen eeuwig trouw. Dat is de lijn die in de tenach wordt ingezet en ook gewoon in het NT wordt voortgezet. Het probleem is dat Gods plan jou niet zo goed uitkomt en dus negeer je dat deel maar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fritsie:

In Lucas 16:23 geeft de SV inderdaad onjuist "hel", dit moet volgens Strong (G86) 'hadēs' zijn, dus 'dodenrijk'; dat heeft u dus heel goed opgemerkt. Persoonlijk heb ik steeds in mijn posts gemeld dat de "rijke man" na het sterven zijn ogen opsloeg in het 'dodenrijk'.

Ik denk dat het dodenrijk uit twee compartimenten bestaat. Een voorarresthok en een paradijs.

2 uur geleden zei Fritsie:

Net als @sjako heeft ook u een Oud Testamentische voorstelling van deze dingen. Daarbij haalt u net als hij steeds Prediker of Job aan. Dat is dom omdat deze OT niets wisten van het Koninkrijk der hemelen, die geheimenissen werden pas door de Heer Jezus 'bekendgemaakt' (Mt.13:35) Daarentegen moest Job aan het eind van zijn verhaal bekennen: 'Zo heb ik dan verhaald, hetgeen ik niet verstond, dingen, die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist.' (Jb.42:3)

Antoon is zevende dag adventist en ligt wat theologie betreft dicht bij de JG. Het valt de mens nog niet mee om werken voor je heil los te laten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik denk dat het dodenrijk uit twee compartimenten bestaat. Een voorarresthok en een paradijs.

Ja uit twee delen met daartussen een onoverbrugbare kloof. In de Peshitta staat Lc.16:23 als volgt:

'Terwijl hij werd gepijnigd in het dodenrijk, hief hij zijn ogen op en zag ʾAbrāhām van ver zitten, met Lāʿāzar aan diens boezem.'

Dus 'dodenrijk', er zijn ook gevoelens zoals pijn en bewustzijn, en inderdaad twee situaties.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Fritsie:

Ja uit twee delen met daartussen een onoverbrugbare kloof. In de Peshitta staat Lc.16:23 als volgt:

'Terwijl hij werd gepijnigd in het dodenrijk, hief hij zijn ogen op en zag ʾAbrāhām van ver zitten, met Lāʿāzar aan diens boezem.'

Jezus is dan ook niet nedergedaald ter helle (zoals in de apostolische geloofsbelijdenis wordt beleden), maar ter dodenrijk.

5 minuten geleden zei Fritsie:

Dus 'dodenrijk', er zijn ook gevoelens zoals pijn en bewustzijn, en inderdaad twee situaties.

De hel is een zeer reële en bijzondere pijnlijke plaats. Zoals ik me geen voorstelling kan maken van perfectie, zo kan ik mij deze depravatie en pijn ook niet voorstellen. Zelfs de miserabelste mens op deze aarde geniet nog van Gods zegeningen, echter dan nooit meer... Voor eeuwig afgescheiden van God en voor eeuwig samen met een met een schepsel die het meest tegengesteld is aan God. Ironisch hoor. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Gaitema:

Wat is voor jou het verschil? Bestaat de hel al of komt hij later na het oordeel er pas? Wat is er nu?

De hel bestaat volgens mij nog niet en als hij wel bestaat is ie leeg. We vertrekken als we dood gaan eerst naar hades, oftewel het dodenrijk.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Gaitema:

behalve de kinderen van God. Ze gaan naar de hemel.

Nee, die gaan naar de goede kant in het dodenrijk. Pas na het oordeel gaan wij naar de hemel (of nieuwe aarde) welken eerst nog geheel nieuw worden gemaakt.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Nee, die gaan naar de goede kant in het dodenrijk. Pas na het oordeel gaan wij naar de hemel (of nieuwe aarde) welken eerst nog geheel nieuw worden gemaakt.

Verschillen we dus van mening. Bij het tweede is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

De hel bestaat volgens mij nog niet en als hij wel bestaat is ie leeg.

Een goede reden om aan te nemen dat de hel nu al bestaat, zijn de woorden van de Heer Jezus Zelf, als Hij Zijn oordeel uitspreekt over de vervloekten:

'..het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.' (Mt.25:41b)

'Bereid' staat in de voltooide tijd, dus de hel is er reeds.

(P.s. Ik merk op dat niet de Heer Jezus deze mensen vervloekt, maar zij zijn reeds vervloekt vanwege hun verbonden zijn met de zonde en de leugens van satan.)

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mattheüs 25:31-46 gaat over het eindoordeel. Dan komt daar een oordeel op. Dat zou je de hel kunnen noemen. Beter is het om het de Gehenna te noemen. Wat je nu hebt is het dodenrijk, ook gevangenis genoemd. Daar is het trouwens ook wel een hel, door de aanwezigheid van satan, demonen en de duisternis. Echter ze zijn daar nog niet voor 1000 jaar ingeworpen.

Dat  we nu al een hemel hebben zie ik aan de woorden van Paulus, die iemand kende die daar een blik in heeft gekregen en het feit dat de misdadiger aan het kruis reeds met Jezus in het paradijs is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Jacobus:

Altijd komt het uit op bangmakerij. Die tijd ben ik al heel lang voorbij Thinkfree.  Ik hoop voor jou dat je dat ook ooit mee gaat maken.

Je hoeft nergens bang voor te zijn. Als je bevrijdt bent van die angst kan je pas een echte band met God hebben. Het is dan een natuurlijk proces. God martelt geen mensen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid