Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

6 uur geleden zei ZENODotus:

De apostolistische geloofsbelijdenis dateert waarschijnlijk van rond de 3de eeuw en werd pas gebruikt aan het einde van de vierde eeuw, de huidige vorm dateert uit de achtste eeuw.

De eerste zaken die op papier zijn gezet dateren rond 170.

6 uur geleden zei ZENODotus:

De NT hoort tot de vroegste bronnen van het christendom, dus dat de eerste christenen het blijkbaar niet geloofden is een stelling die je niet kan waarmaken, zowel modalisme als drie-eenheid (en dan met name de goddelijkheid van Christus) komen vrij vroeg ook in andere christelijke bronnen voor (zoals de eerste brief van Clemens) en de brief aan Barnabas.

Natuurlijk behoren de boeken uit het NT tot de oudste geschriften, er waren er wel meer.

Punt is dat de teksten van Paulus later anders zijn geinterpreteerd dan in de eerste periode. De erfzondeleer baseert men wel op een tekst uit het NT, maar in de eerste eeuwen was het geen onderdeel van de theologie. Ze geloofden het dus niet, ze kenden het niet eens. Dat is van eeuwen later. Ik kan de stelling wel waarmaken, door naar de AG te kijken.

6 uur geleden zei ZENODotus:

Zoals ik dus al gezegd heb hoort het NT en zeker de brieven van Paulus tot de vroegste bronnen van het christendom... Je hecht veel te veel belang aan de AG,die uitsluitend de essentie van het katholiek geloof uit de doeken doet... Er staat dus heel veel niet in de AG.

Nee hoor, ik hecht daar niet te veel belang aan. Het lijkt er eerder op dat jij de AG wilt bagatelliseren.

Daarna geef je het goed aan: het geeft de ESSENTIE aan van het katholieke geloof in die tijd. En de erfzondeleer, de drie-eenheid en het sterven voor de zonden van de mensheid vormden dus klaarblijkelijk aan het einde van de tweede eeuw GEEN onderdeel van de essentie van het geloof.

Het klopt dat er heel veel niet staat, maar wel de essentie.

Het klopt dat er geopperd wordt dat Jezus sterft voor de zonden van de mens, maar dat was geen (centraal) thema binnen de eerste christenen. De opstanding was veel meer het essentiele punt.

Dus als Jezus nu terug zou komen, zou hij weinig terugvinden van zijn gedachten in de kerkleer.

Het is theologische ontwikkeling van later. Of dat goed of fout is, is in deze discussie niet relevant. Maar DAT het veranderd is op essentiele punten, is onmiskenbaar.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 502
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Blijf het maar een vreemde term vinden. Ik zie dan echt zo'n keurmeester voor me, waarbij op een soort lopende band mensen voorbijkomen en hij sommigen een stempel geeft: goedgekeurd. Of een keurmee

Patroon bij Sjako: als de inhoudelijke argumenten weg zijn, dan op de vlucht en de verantwoordelijkheid daarvoor bij de ander neerleggen.  

Klopt wie niet bij Noach in de ark werden gebracht stierven, maar die in de ark waren stierven ook! Weet u nog, het tijdelijke leven en het eeuwige leven. In de Hades had de Heer Jezus alle mensen wel

17 uur geleden zei HJW:

Dat is je goed recht. Het heeft niets met liefde te maken. God had het in de tenach niet over een hel of eeuwige vernietiging.

Ook aan het eind van Jesaja 66 staat reeds van hen die tegen God hebben overtreden: 'want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden'.

17 uur geleden zei HJW:

Geloof je dat ook ? Dat jij christen af zult zijn en jood zal worden ? Dat je tot de ontdekking komt dat het NT niet klopt, maar de tenach de waarheid blijkt te zijn.

Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat het Nieuwe Verbond in het dierbaar bloed van Jezus Christus waar is tot in alle eeuwigheid. Dat ook ik als één van Zijn volgelingen voor eeuwig en altoos bij Jezus Christus in het huis van Zijn Vader zal zijn, als waarachtige Jood volgens Rom.2:29

17 uur geleden zei HJW:

Dat is wat God in de tenach vertelt.

Dat vertelt God dus niet in de Tenach. Wat Hij wel zegt kunt u precies lezen in het Nieuwe Testament, daar is Hij namelijk Zelf aan het spreken.

bewerkt door Fritsie
Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Fritsie:

Ook aan het eind van Jesaja 66 staat reeds van hen die tegen God hebben overtreden: 'want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden'.

De joden geloven niet in een hel..

Je maakt je regelmatig schuldig aan het overtreden van het zesde gebod: gij zult niet stelen.

Je jat nogal wat teksten vanuit het joodse geloof, verdraait de bedoeling en zet het in voor een fundamenteel andere godsdienst.

24 minuten geleden zei Fritsie:

Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat het Nieuwe Verbond in het dierbaar bloed van Jezus Christus waar is tot in alle eeuwigheid. Dat ook ik als één van Zijn volgelingen voor eeuwig en altoos bij Jezus Christus in het huis van Zijn Vader zal zijn, als waarachtige Jood volgens Rom.2:29

En alweer is God een leugenaar. Je gelooft Hem niet. Het is helder.

Je leest alleen dat deel van de bijbel wat je uitkomt en je probeert God voor jou karretje te spannen. De rest negeer je. Jouw overtuiging is leidend en je maakt de bijbel en God volgzaam aan jouw geloof.

24 minuten geleden zei Fritsie:

Dat vertelt God dus niet in de Tenach. Wat Hij wel zegt kunt u precies lezen in het Nieuwe Testament, daar is Hij namelijk Zelf aan het spreken.

God zegt het in de tenach. Dat dat jou niet uitkomt, is een ander verhaal. Ook in het NT staat dat alle joden zalig zullen worden........dat zul je ook wel niet geloven. Eigenlijk heb je niet zoveel met de bijbel. Alleen jouw geloofsovertuiging telt. En dan pas je de bijbel gewoon naar eigen inzichten aan of je negeert wat je niet uitkomt.

Zal God blij mee zijn.........

bewerkt door HJW
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei HJW:

De joden geloven niet in een hel..

Zou dat de reden zijn dat er in de Bijbel staat, 'aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden'. (Mt.8:12)

6 uur geleden zei HJW:

een fundamenteel andere godsdienst

Heel goed geformuleerd HJW, wij moeten niet proberen 'een lap van een nieuw kleed op een oud kleed' te zetten, want 'de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen'! (Lc.5:36) De nieuwe leer van Jezus Christus past op geen enkele manier bij de verouderde en prijsgegeven Joodse plichtendienst!

6 uur geleden zei HJW:

Je leest alleen dat deel van de bijbel wat je uitkomt en je probeert God voor jou karretje te spannen. De rest negeer je. Jouw overtuiging is leidend en je maakt de bijbel en God volgzaam aan jouw geloof.

Ik vind wel dat u mij tot heel veel in staat acht, ik word er zelfs een beetje verlegen van. Maar klopt het dat ik ook een heel klein beetje ergernis tussen uw regels lees?

6 uur geleden zei HJW:

Ook in het NT staat dat alle joden zalig zullen worden

Noch in het Oude Testament (Tenach), noch in het Nieuwe Testament staat dat "alle joden zalig zullen worden". Voor deze luchtfietserij is geen enkele Bijbelse grond te vinden, zet er nu eens één tekst bij.


 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fritsie:

Zou dat de reden zijn dat er in de Bijbel staat, 'aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden'. (Mt.8:12)

De schrijver van het evangelie kan het geloofd hebben, maar die was inmiddels al bezig met het nieuwe geloof.

1 uur geleden zei Fritsie:

Heel goed geformuleerd HJW, wij moeten niet proberen 'een lap van een nieuw kleed op een oud kleed' te zetten, want 'de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen'! (Lc.5:36) De nieuwe leer van Jezus Christus past op geen enkele manier bij de verouderde en prijsgegeven Joodse plichtendienst!

Het sterven voor de zonden van de mensheid past niet in de tenach, het geloof in de duivel past niet in de tenach, de drie-eenhed past niet in de tenach.

Er is geen eenheid tussen beide als het gaat om de geloofsessenties die de christenen erin gestopt hebben.

De leer van Jezus past op zich prima, de leer van Paulus past niet meer.

1 uur geleden zei Fritsie:

Ik vind wel dat u mij tot heel veel in staat acht, ik word er zelfs een beetje verlegen van. Maar klopt het dat ik ook een heel klein beetje ergernis tussen uw regels lees?

Nee, geen ergernis. Ik constateer slechts

1 uur geleden zei Fritsie:

Noch in het Oude Testament (Tenach), noch in het Nieuwe Testament staat dat "alle joden zalig zullen worden". Voor deze luchtfietserij is geen enkele Bijbelse grond te vinden, zet er nu eens één tekst bij.

Romeinen 11 verzen 25 en 26:

25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden;

Vers 25 gaat overduidelijk over het natuurlijke volk Israel, vers 26 ook. En zo wordt dus het gehele natuurlijke volk Israel zalig.

En dat klopt dan wel met de tenach, waarin God eeuwige trouw beloofd aan Zijn volk.

God waarschuwt ook nog om Zijn volk niet negatief te benaderen.

bewerkt door HJW
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-10-2018 om 11:33 zei Fritsie:

Ook aan het eind van Jesaja 66 staat reeds van hen die tegen God hebben overtreden: 'want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden'.

Toen bestond die vuilnisbelt net buiten Jeruzalem ook al. Ze hebben die plek tot vuilnisbelt gemaakt omdat het daar een plaats waar Baäl werd aanbeden dmv van kinderoffers. Die werden levend verbrand. Vreselijk en dat vond Jehovah ook. Daarom werd die plaats 'ontheiligd'. In Jeremia 32:35 wordt het aangehaald

Bovendien hebben ze de offerhoogten van Baäl gebouwd in het Dal van de Zoon van Hi̱nnom om hun zonen en hun dochters als offer te verbranden voor Mo̱lech, iets wat ik hun niet had geboden. Het was nooit in mijn hart opgekomen zoiets afschuwelijks van ze te vragen en zo Juda tot zondigen aan te zetten.”

Jesaja doelt dus net als Jezus op die vuilnisbelt die altijd brandend werd gehouden. Daar werden ook misdadigers in geworpen en die bleven wel eens op een riggeltje liggen en werden ze niet verbrand maar langzaam opgevreten door de worm. Dit Gehenna staat symbool voor eeuwige dood en oordeel. 

God is liefde en marteld niet tot in de eeuwigheid mensen. Zoiets komt ook niet in Zijn hart op.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:

God is liefde en marteld niet tot in de eeuwigheid mensen. Zoiets komt ook niet in Zijn hart op.

Neen, hij vermoordt er gewoon 8 miljard omdat ze geen JG zijn (in het Vlaams hebben we hier een woord voor: genocide)... Van hetzelfde laken een pak.

bewerkt door ZENODotus
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei ZENODotus:

Neen, hij vermoordt er gewoon 8 miljard omdat ze geen JG zijn (in het Vlaams hebben we hier een woord voor: genocide)... Van hetzelfde laken een pak.

Wil je nu gaan ontkennen dat er een dag van Jehovah komt? De mensen vergaan niet doordat ze green JG zijn, maar omdat ze niet geschikt zijn voor de Nieuwe Wereld. Het zal zijn als in de dagen van Noach zegt de Bijbel. Jehovah heeft zelfs Zijn Zoon gestuurd als middel tot redding. Er worden miljarden uren aan de prediking gewijd om mensen te waarschuwen. Ze kunnen nu nog de 'ark' binnengaan. Het ligt niet aan God. Eens zal er een periode zijn als overgang naar de Nieuwe Wereld. Als dit niet gebeurd dat gaat de aarde sowieso kapot aan milieuproblemen of een kernoorlog. Het is niet anders. Deze mensen zullen trouwens niet  tot in de eeuwigheid lijden zoals de leer van het Hellevuur zegt. Niet ingrijpen zou pas liefdeloos zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

Wil je nu gaan ontkennen dat er een dag van Jehovah komt? De mensen vergaan niet doordat ze green JG zijn, maar omdat ze niet geschikt zijn voor de Nieuwe Wereld. Het zal zijn als in de dagen van Noach zegt de Bijbel. Jehovah heeft zelfs Zijn Zoon gestuurd als middel tot redding. Er worden miljarden uren aan de prediking gewijd om mensen te waarschuwen. Ze kunnen nu nog de 'ark' binnengaan. Het ligt niet aan God. Eens zal er een periode zijn als overgang naar de Nieuwe Wereld. Als dit niet gebeurd dat gaat de aarde sowieso kapot aan milieuproblemen of een kernoorlog. Het is niet anders. Deze mensen zullen trouwens niet  tot in de eeuwigheid lijden zoals de leer van het Hellevuur zegt. Niet ingrijpen zou pas liefdeloos zijn.

En dan ga je omstandig uitleggen dat het uitmoorden wel een goed idee is. De hel is geen optie, maar genocide komt wel in Gods hart op.

En daar heb jij geen probleem mee.

God kan ook heel anders ingrijpen: op de wijze als in de tenach gemeld. Zijn koninkrijk komt hier en dan zal iedere knie zich buigen. Dan zal iedereen de God van Israel erkennen. Dan leven we met zijn allen in goedheid. Dat is veel liefdevoller dan de moordpartij die jou voor ogen staat.

Het staat ook gewoon in de bijbel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei HJW:

En dan ga je omstandig uitleggen dat het uitmoorden wel een goed idee is.

Het is wat de bijbel zegt dat gaat gebeuren tijdens Armageddon. Verzin het ook niet zelf. Christenen waarschuwen de mensen al heel lang voor deze dag en daarvoor de profeten. Ik ga er niet over of het nu wel of geen goed idee is. En daar gaat het nu ook even niet over.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

Het is wat de bijbel zegt dat gaat gebeuren tijdens Armageddon. Verzin het ook niet zelf. Christenen waarschuwen de mensen al heel lang voor deze dag en daarvoor de profeten. Ik ga er niet over of het nu wel of geen goed idee is. En daar gaat het nu ook even niet over.

Nee, het is wat JIJ gelooft dat de bijbel zegt dat er dan gaat gebeuren.

Jij gaat er niet over of het een goed idee is ? Blijkbaar ga jij er wel over dat de hel geen goed idee is. Opmerkelijk dat je dat onderscheid nooit weet te maken.

Maar je schuift het God in de schoenen dat er straks een gigantische moordpartij gaat plaatsvinden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei HJW:

Nee, het is wat JIJ gelooft dat de bijbel zegt dat er dan gaat gebeuren.

Jij gaat er niet over of het een goed idee is ? Blijkbaar ga jij er wel over dat de hel geen goed idee is. Opmerkelijk dat je dat onderscheid nooit weet te maken.

Maar je schuift het God in de schoenen dat er straks een gigantische moordpartij gaat plaatsvinden.

God geeft dat zelf te kennen en is ook logisch naar de overgang naar een nieuwe wereld. 2 Petrus 3 is daar erg duidelijk in en niet alleen Petrus.

Maar Jehovah’s* dag komt als een dief, en op die dag zal de hemel met gedreun* vergaan.m De elementen zullen gloeiend heet worden en ontbonden worden, en de aarde en de werken daarop zullen blootgelegd worden.  Omdat al deze dingen op die manier ontbonden zullen worden, moeten jullie erover nadenken wat voor mensen jullie horen te zijn. Jullie moeten je heilig gedragen en daden van toewijding aan God doen, 12  terwijl je uitziet naar en blijft denken aan* de komst*van Jehovah’s* dag, waardoor de hemel in vlammen zal opgaan en de elementen zullen smelten door de intense hitte! 13  Maar volgens zijn belofte verwachten we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en daarin zal rechtvaardigheid heersen.

Dit wilt niet zeggen dat deze aarde verbrand wordt, maar dat de elementen wat de dingen, regeringen, etc zijn van deze wereld, verwijderd zullen worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei sjako:

God geeft dat zelf te kennen en is ook logisch naar de overgang naar een nieuwe wereld. 2 Petrus 3 is daar erg duidelijk in en niet alleen Petrus. 

Je mist echt volledig het punt.

Jij geeft aan dat de teksten in de bijbel over de hel niet kunnen kloppen mede OMDAT God nooit zoiets vreselijks zou doen.

Maar je gelooft wel in het andere vreselijke wat JIJ dan gelooft uit de bijbel.

Jij dicht God een grote moordpartij toe en je hebt daar geen enkele moeite mee.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei HJW:

Jij geeft aan dat de teksten in de bijbel over de hel niet kunnen kloppen mede OMDAT God nooit zoiets vreselijks zou doen.

Maar je gelooft wel in het andere vreselijke wat JIJ dan gelooft uit de bijbel.

Jij dicht God een grote moordpartij toe en je hebt daar geen enkele moeite mee.

Ik mis het punt helemaal niet. Voor ons mensen is het natuurlijk verschrikkelijk dat er zoveel mensen het leven gaan laten als het zover is. God wil dat ook helemaal niet en daarom wordt er ook zo intensief gepredikt en Hij heeft zelfs Zijn Zoon gegeven. God wil niet dat er mensen verloren gaan. Maar als straks Jehovah's dag begint dan is het voltallig aantal mensen die voor God kiezen binnen. Mensen die voor satan kiezen gaan verloren. Maar die mensen worden niet tot in het oneindige gemarteld. Dat zou sadistisch zijn en zo is God niet. Gods oordeel zal rechtvaardig zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei HJW:

Jawel.

het vernietigen van mensen is ook sadistisch. En dat wil je maar niet inzien. En nee, dat is niet rechtvaardig, het is sadistisch.

Volgens deze redenatie is het feit dat we sterfelijk zijn ook sadistisch. Ik begrijp dat wel maar het omgekeerde zou ook heel goed het geval kunnen zijn. En waarop is jouw beeld van rechtvaardigheid gebaseerd? Op jouw gevoelens? Wie bepaalt eigenlijk wat rechtvaardig is en niet en volgens welke maatstaf?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Ik kan er voor de rest ook niks aan doen dat jij dat vindt.

God zal zich ook weinig aantrekken van wat jij vindt.

Hij zal zich niet laten leiden door sadisme.

1 uur geleden zei Willempie:

Volgens deze redenatie is het feit dat we sterfelijk zijn ook sadistisch. Ik begrijp dat wel maar het omgekeerde zou ook heel goed het geval kunnen zijn. En waarop is jouw beeld van rechtvaardigheid gebaseerd? Op jouw gevoelens? Wie bepaalt eigenlijk wat rechtvaardig is en niet en volgens welke maatstaf?

Sterven is heel wat anders. De vernietiging die Sjako voor ogen heeft betekent dat dierbaren uit elkaar getrokken worden, de één blijft leven, de ander wordt vernietigd. Sadisme ten top. Maar God zal er wel voor zorgen dat de overlevenden er geen last van hebben, oftewel: God gaat Zijn sadisme toedekken.

De vernietiging is eeuwig, de dood (in het geloof) tijdelijk. Een groot verschil.

Mijn rechtvaardigheid is in ieder geval niet gebaseerd op de gedachten van een woestijnvolk van 3.000 jaar geleden. En niet door mensen die opschreven dat hun God uitmoordde.

Voor jou is rechtvaardigheid heel belangrijk en met die wens richt je ook je geloof in. Je wilt erg graag dat God ook heel rechtvaardig is.

Maar wat is jouw rechtvaardigheidsgevoel dan ? Dat liefdevolle mensen die het christendom niet volgen, maar wel altijd klaar staan voor hun medemens eeuwig branden in de hel ? Want dat leert het klassieke christendom. Niemand tot de Vader dan door Jezus.

Dus elke niet-christen gaat eeuwig lijden in de hel ? Is dat jouw rechtvaardigheid ?

En als jouw rechtvaardigheidsgevoel iets anders zegt, waar baseer je dat dan op ?

 

Is het niet veel beter om je te richten op Gods liefde.......

bewerkt door HJW
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎6‎-‎10‎-‎2018 om 19:44 zei HJW:

Het sterven voor de zonden van de mensheid past niet in de tenach, het geloof in de duivel past niet in de tenach, de drie-eenhed past niet in de tenach.

De Tenach samen met de Thora hebben nog nooit iemand tot het doel Gods kunnen brengen, zij waren onmachtig! (Hebr.7:19)

Op ‎6‎-‎10‎-‎2018 om 19:44 zei HJW:

Er is geen eenheid tussen beide als het gaat om de geloofsessenties die de christenen erin gestopt hebben.

Mee eens, het judaïsme en de Joodse religie zijn onverenigbaar met de nieuwe leer van Jezus Christus. U weet wel, de nieuwe lap op het oude versleten kleed!

Op ‎6‎-‎10‎-‎2018 om 19:44 zei HJW:

De leer van Jezus past op zich prima, de leer van Paulus past niet meer.

De leer van de Heer Jezus en die van Zijn apostel Paulus zijn voor 100% identiek.

Op ‎6‎-‎10‎-‎2018 om 19:44 zei HJW:

En zo wordt dus het gehele natuurlijke volk Israel zalig.

De stelling van HJW is dat “het gehele natuurlijke volk Israël” zalig zal worden dus álle Joodse mensen, omdat dit volgens hem in Rom.11:26 staat. Voor HJW zijn de begrippen “alle Joden” en “Israël” gelijk en hij gebruikt ze daarom door elkaar, maar is dat juist? Paulus had reeds in hoofdstuk 9 geschreven, ‘Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israël, die uit Israel zijn.’ (vs6) Ook sprak hij bovendien in vers 14 het verlangen uit om nog ‘enigen’ uit het natuurlijke Joodse volk te kunnen redden, omdat God vanwege hun ongeloof in de Heer Jezus deze ‘natuurlijke takken’ niet had gespaard maar had afgehouwen! (vs21) Paulus’ uitspraak blijkt daarmee de bevestiging van de profetie van Jesaja, ‘Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden.’ (Rom.9:27)
Hij gaat er dus, in tegenstelling tot HJW, beslist niet van uit dat zondermeer ‘alle Joden’ gered zullen worden. Wij kunnen dus uit de woorden van zowel Jesaja als Paulus concluderen dat wij niet alle natuurlijke Joden onvoorwaardelijk tot het ‘Israël Gods’ mogen rekenen. De ‘bijl was alrede aan de wortel der bomen’ en met de verwerping van de Heer Jezus werd het merendeel van deze natuurlijke Joodse takken weggekapt! Maar als volgens Paulus ‘niet allen Israël’ zijn, wie zijn dat dan wel en wie zijn het niet? Het gelovige ‘overschot’, zij die de Heer Jezus als Heer aannemen, zijn waarlijk Israël en blijven op de goede Olijfboom, de ongelovige natuurlijke Joden werden uit Gods heilslijn weggekapt!
Dat ‘overschot’ van Joodse mensen die behouden zouden worden, werd duidelijk zichtbaar op de Pinksterdag. Daar waren gehoorzame Joden bijeen en vormden als overgebleven gelovig ‘restje’ de Gemeente van Jezus Christus, het ware ‘Israël Gods’. Door de eeuwen heen zijn er net als de heidenen ook steeds Joden geweest die Jezus Christus als hun Heer en Zaligmaker hebben aangenomen; ook die werden bij het ‘Israël Gods’ gevoegd en opnieuw in de Olijfboom geënt.
Niet alle nakomelingen van Jakob die door Mozes uit Egypte werden verlost zijn ook het beloofde land binnengegaan.
De massa van hen kwam om in de woestijn, ondanks de eeuwige trouw van God. Zij wilden niet luisteren en kwamen om, slechts Jozua, Kaleb (Mozes), en een geheel nieuwe generatie gingen Kanaän binnen.
Ooit wilden de Joden zijn als de heidenvolken. (1Sam.8:20) Door hun Koning af te wijzen; 'Neem weg, neem weg, kruis Hem! : Wij hebben geen koning, dan de keizer.' (Jh.19:15), werden zij feitelijk op gelijk niveau geplaatst met de andere ongelovige volken! Voortaan zou er geen enkel verschil meer zitten tussen de ongelovige heidenvolken en het ongelovige natuurlijke volk Israël, ook zij dienden voor hun behoud net als de heidenen de Heiland Jezus Christus te aanvaarden. Met de ongelovigen had God Zijn verbond niet opgericht, maar met de gelovige Abraham. Het geloof van Abraham in de woorden van God was grond voor zijn rechtvaardigheid. (Rom.4:3) Datzelfde geloof in Jezus Christus is voorwaarde om in het betere Nieuwe Verbond van God te worden opgenomen. Er is van God uit dus maar één Verbond en geen twee, namelijk in het bloed van Zijn Zoon Jezus. Er bestaat geen apart (oud) verbond voor Joodse mensen, en daarnaast een nieuw verbond voor de heidenen. Ook de Joden moeten net als de heidenen de Heer Jezus als hun persoonlijke Redder van zonden en Zaligmaker accepteren, anders worden zij niet opnieuw geënt op de goede Olijfboom! Buiten die Olijfboom is er geen redding mogelijk, wie zich niet wil bekeren tot Jezus Christus gaat verloren, ongeacht etniciteit, Jood of heiden! Als Paulus dus schrijft dat 'enkele takken' van het Joodse volk uit de edele Olijf werden weggebroken, is dat een eufemisme.
De gelovige Joden die de Heer Jezus aannamen (waaronder de apostelen, de honderd en twintig personen in de opperzaal, en de duizenden na Pinksteren) bleven dus op hun eigen goede Olijfboom Christus Jezus. Later werden daar door de Evangelieverkondiging de miljoenen heidenen uit ‘alle geslacht, en taal, en volk, en natie’ aan toegevoegd. (Op.5:9) Ook blijft er dus steeds de mogelijkheid voor Joden dat, indien zij niet bij hun ongeloof blijven, ook zij weer tot Gods volk zullen gaan horen. (vs23)
De ‘volheid der heidenen’ uit vers 25 slaat niet op “alle” heidenen, want niet iedereen houdt van God en zal zijn of haar liefde jegens de Allerhoogste tonen door de Heer Jezus Christus als Koning te gehoorzamen. ‘Volheid’ ziet dus niet op kwantiteit, maar op kwaliteit. Als de geopenbaarde Zonen Gods net als de Heer Jezus het zuivere Evangelie van het Koninkrijk Gods over de wereld gaan prediken, iedereen verlossing biedt die door de duivel overweldigd is geworden (Hn.10:38), de doop met de Heilige Geest aanbieden tot algeheel herstel, dan zal er vanwege Gods kostelijke zegen een ‘ontelbare’ schare tot bekering komen. Dan gaat de ‘volheid’ der heidenen binnen in Gods Koninkrijk, door geloof in Jezus Christus en Hij hen doopt met Gods Geest als teken van Zijn goedheid.
(Voor @Kaasjeskruid)
Na het woordje ‘totdat’ in vers 25, als de volheid der heidenen ingegaan zal zijn, staat er niet in vs 26 wat sommigen graag willen lezen “daarna” zal geheel Israël tot bekering komen, maar ‘aldus’, dus op die wijze of manier; namelijk precies zoals ook de heidenen, door aanneming van Jezus Christus als Heer en Zaligmaker. ‘Geheel Israël’, dat is de Gemeente van Jezus waarin de ontelbare menigte mensen wordt binnengebracht, uit alle volken, en geslachten, en talen en naties. Daaronder bevindt zich dan vanzelfsprekend ook een grote Joodse menigte, ook voor hen is immers de weg tot het volle heil Gods geopend. ‘Geheel Israël’, is de goede Olijfboom, met daarop geënt de gelovigen in Jezus Christus van alle tijden en alle plaatsen. De Gemeente van Jezus Christus, waarbinnen de Zonen Gods de mannelijke rijpheid hebben bereikt (Ef.4:13), verspreidt vanaf dan (na de slag van Armageddon, het begin van het duizendjarig vrederijk) ten volle Gods rijke zegen van herstel over de hele aarde. De genezing en het herstel zijn zo verlokkelijk en dit is zo’n heerlijke en aangename toekomst, dat de mensen op aarde in groten getale deel willen hebben aan de Gemeente van Jezus en ingaan!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎7‎-‎10‎-‎2018 om 14:08 zei sjako:

Daar werden ook misdadigers in geworpen en die bleven wel eens op een riggeltje liggen en werden ze niet verbrand maar langzaam opgevreten door de worm. Dit Gehenna staat symbool voor eeuwige dood en oordeel. 

God is liefde en marteld niet tot in de eeuwigheid mensen. Zoiets komt ook niet in Zijn hart op.

Kijk aan, volgens sjako allemaal ‘riggeltjes’ in Gehenna met daarop tal van misdadigers, wiens lijken door de wormen worden opgevreten. Deze ‘wormen’ hebben dan in tegenstelling tot hun slachtoffers wel het eeuwige leven, want die wormen sterven niet! Wat een absurde voorstelling.
De ‘worm’ waarover de Heer Jezus het in Marcus 9:44,46 en 48 heeft, drukt de desolate toestand uit waarin de mens door verkeerde keuzes terecht is gekomen! De mens was door God bedoeld als het mooiste van Zijn schepping en er werd zelfs van hem vermeld dat Hij hem ‘bijna goddelijk’ had gemaakt. Echter, de mens viel in zonde maar toch laat God de Vader Zijn schepping en de schepselen niet los. En door vergeving van zonden en de doop met de Heilige Geest kan God de mens rehabiliteren. Dan wordt hij alsnog begiftigd met de rijkdommen Gods en ontvangt hij in Jezus Christus ‘alle geestelijke zegening’. (Ef.1:3)
Doch als de mens in de zonde leeft, die liefheeft en vasthoudt, gaat hij met de zondemachten waarmee hij verbonden is naar het dodenrijk, en uiteindelijk komt hij door de demonen in de hel!
De pijn die de rijke man in Lucas 16 had toen hij zijn ogen in het dodenrijk opsloeg, kwam omdat hij de inwerking van de demon waarmee hij in deze gevangenis kwam, als een brandend ‘vuur’ ervoer! Demonen willen iedere gelijkenis die de mens met God heeft vernietigen en hem alle heerlijkheid en menswaardigheid afnemen! Het zielige en ellendige hoopje ‘mens’ dat dan nog overblijft, wordt aangeduid met zijn worm.
Bovendien martelt God mensen niet tot in de eeuwigheid, maar doordat zij zich niet willen bekeren tot Jezus Christus en de duisternis liever hebben dan het Licht, komen zij verbonden met de machten der duisternis in het eeuwige vuur. (Mt.25:41)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nou, we hebben weer een hoop sektarisch gewauwel van @Fritsie op her forum staan.

Het heeft weinig met de bijbel en Jezus te maken. Je knipt en plakt wat teksten aan elkaar, hebt geen idee waar de tenach over gaat.

En zo kan ik nog wel even doorgaan met zwakheden benoemen.

Ik ga niet eens meer de moeite nemen erop te reageren. Veel plezier ermee.

bewerkt door HJW
Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Fritsie:

Doch als de mens in de zonde leeft, die liefheeft en vasthoudt, gaat hij met de zondemachten waarmee hij verbonden is naar het dodenrijk, en uiteindelijk komt hij door de demonen in de hel!

Door de demonen of door eigen keuze?

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Door de demonen of door eigen keuze? 

Het eeuwige vuur is voor de duivel en zijn trawanten bestemd (Mt.25:41), maar de mens die voor de duisternis kiest is met de duivel verbonden en komt er daarom ook in terecht. Het is een wederzijds vasthouden aan en door de duivel. Deze mensen kun je dus ook niet verlossen, zij zijn immers niet overweldigd maar kiezen vrijwillig voor de duisternis.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid