Spring naar bijdragen
Kaasjeskruid

Agressieve Jezus?

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Mullog:

DAt ia dan wat Jezus leert door met een zweep op de markt los te gaan (maar ongetwijfeld was dat gerechtvaardigd :B). Maar ik bedoelde eerder dat je dan meemaakt hoe mensen reageren als je hun spullen vernielt.

Fout jezus leert god lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf.. iets dat jezus uitoefende in perfectie. Zodat zelfs zijn vijanden hem nergens van beschuldigen konden.

 

1 uur geleden zei Mullog:

Israel en God? Ik begrijp de associatie niet (alsof het huidige Israel iets met het OT te maken heeft, anders dan dat het er zich afspeelt). Misschien praten we hier wel heel erg langs elkaar heen.

Het gaat over de heiligheid van god en het feit dat de tempel een gebedshuis is en geen rovershol

 

1 uur geleden zei Mullog:

De eerste schaapherder met een zweep moet ik nog tegenkomen.

En ik heb er nog nooit één gezien

 

1 uur geleden zei Mullog:

Begrijpend lezen als in begrijpend lezen. God kunnen we toch niet begrijpen, zijn begeerten dan nog minder. Verder bind ik het vreemd dat je hier opeens met zaken als "begeerten" aan komt zetten. Je doet echt je best een gesprek te laten ontsporen (of is het per ongeluk?)

Naar mijn idee doen jullie dat aangezien alles er op wijst dat er geen schuld in jezus is. 

 

1 uur geleden zei Mullog:

Ik vind het jammer dat jullie altijd zo een zwartgallig beeld van de wereld en het leven hebben, dat wij mensen altijd fout zitten en in zonden zijn.

Ik vindt het jammer dat je meent in het paradijs te leven. en god altijd afschildert als de boosdoener.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

43 minuten geleden zei Willempie:
50 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Jij stelde dat de Bijbel nergens geweld tegen andersdenkenden rechtvaardigt.

Wat betekent dan volgens jou het gebod: "Gij zult niet doden."? En wat zeggen de andere van de tien geboden? Dat je geweld mag gebruiken tegen andersdenkenden? Waar lees je dat eigenlijk? Kennelijk loop je vast op juridische voorschriften uit die tijd. En ik probeer je duidelijk te maken dat die richtlijnen voor een bepaald volk golden, in een bepaalde wereld en in een bepaalde tijd. Ieder normaal denkend mens begrijpt dit maar jij weigert gewoon categorisch hier inhoudelijk op in te gaan.

Dat zijn inderdaad zinnen die in de Bijbel staan en waaruit je kunt concluderen dat je niemand mag doden, uit Deuteronomium.
Maar in datzelfde Deuteronomium (20: 16-17)  staat
"Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. "
En dat is toch echt een in de bijbel zin die geweld tegen andersdenkenden rechtvaardigt.
En ja, dat speelt in een andere tijd, maar het staat wel in de Bijbel.

En je kunt toch niet in alle ernst beweren dat dit niet meer geldt met " En ik probeer je duidelijk te maken dat die richtlijnen voor een bepaald volk golden, in een bepaalde wereld en in een bepaalde tijd.", terwijl je tegelijkertijd wel de 10 geboden naleeft, uit hetzelfde Deuteronomium, in die tijd, voor een bepaald volk, in die bepaalde wereld.....

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat zijn inderdaad zinnen die in de Bijbel staan en waaruit je kunt concluderen dat je niemand mag doden, uit Deuteronomium.
Maar in datzelfde Deuteronomium (20: 16-17)  staat
"Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. "
En dat is toch echt een in de bijbel zin die geweld tegen andersdenkenden rechtvaardigt.
En ja, dat speelt in een andere tijd, maar het staat wel in de Bijbel.

En je kunt toch niet in alle ernst beweren dat dit niet meer geldt met " En ik probeer je duidelijk te maken dat die richtlijnen voor een bepaald volk golden, in een bepaalde wereld en in een bepaalde tijd.", terwijl je tegelijkertijd wel de 10 geboden naleeft, uit hetzelfde Deuteronomium, in die tijd, voor een bepaald volk, in die bepaalde wereld.....

Hoe vertaalt dit zich dan tot deze tijd? Niet mals natuurlijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

En dat is toch echt een in de bijbel zin die geweld tegen andersdenkenden rechtvaardigt.

Onzin .. this een eenmalig oordeel van de allerhoogste 

Eenmalig ???

Waar lees jij dat in de zin "Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. "

Het gaat over steden der volken, dat is dus een algemene aanwijzing over wat er met vijanden moet gebeuren. Het hoofdstuk 20 begint dan ook met de woorden

"Wanneer gij zult uittrekken tot den strijd tegen uw vijanden".

Kijk, @Thinkfree, ik vind het leuk dat je inhoudelijk mee wil schrijven, maar laat het alstublieft wel ergens op slaan.  Dit is geen éénmalig oordeel maar een algemene regel bij oorlogsvoering.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Eenmalig ???

Waar lees jij dat in de zin "Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. "

Het gaat over steden der volken, dat is dus een algemene aanwijzing over wat er met vijanden moet gebeuren. Het hoofdstuk 20 begint dan ook met de woorden

"Wanneer gij zult uittrekken tot den strijd tegen uw vijanden".

Kijk, @Thinkfree, ik vind het leuk dat je inhoudelijk mee wil schrijven, maar laat het alstublieft wel ergens op slaan.  Dit is geen éénmalig oordeel maar een algemene regel bij oorlogsvoering.

 

Nee het is eenmalig voor een volk dat ver zijn grenzen overgaat.

Deut...18

Wanneer gij komt in het land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelve volken.

10 Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar.

11 Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt.

12 Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting.

13 Oprecht zult gij zijn met den HEERE, uw God.

Beschrijving van de gruwelen: onderandere kinderoffers

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Het gaat over steden der volken, dat is dus een algemene aanwijzing over wat er met vijanden moet gebeuren. Het hoofdstuk 20 begint dan ook met de woorden

16 Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft.

17 Maar gij zult ze ganselijk verbannen: de Hethieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten, gelijk als u de HEERE, uw God, geboden heeft

Volgens mij geef je er een draai aan

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In hoeverre maakt het uit of dit een eenmalige actie was of een algemeen geldende regel? Het blijft een behoorlijk staaltje geweld.

Voor mij is dit geen onoverkomelijk probleem gezien mijn manier van bijbellezen, maar ik begrijp eerlijk gezegd niet dat je dit als een feitelijk handelen/opdracht geven van God kunt zien en daar géén vraagtekens bij hebt.

Overigens geldt dat voor meer onderwerpen die in dit topic de revue gepasseerd zijn. Zoals Uzza die de ark probeerde tegen te houden, maar ook een letterlijke lezing van de tempelreiniging waardoor je vreemde discussies krijgt over de agressiviteit of persoonlijkheidsstructuur van Jezus.

Robert Frans vindt dit leuk

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat zijn inderdaad zinnen die in de Bijbel staan en waaruit je kunt concluderen dat je niemand mag doden, uit Deuteronomium.
Maar in datzelfde Deuteronomium (20: 16-17)  staat
"Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. "
En dat is toch echt een in de bijbel zin die geweld tegen andersdenkenden rechtvaardigt.
En ja, dat speelt in een andere tijd, maar het staat wel in de Bijbel.

Klopt, staat in de Bijbel. Deze opdracht werd gegeven aan de Israëlieten die onder Mozaische wet stonden. Deze wet was een voorafschuduwing van toekomstige goede dingen. (Hebreeën 10:1 en Kol 2:17). Ook in de Mozaische wet stond dat je niet mag doden. Uitzondering was een opdracht van God zelf. Waarom was dit soms noodzakelijk? Om de weg naar de Christus veilig te stellen. Als Israël verslagen en uitgemoord zou worden dan zou de Christus nooit uit de stam van Juda kunnen komen. De bloedlijn moest koste wat kost beschermd worden. En dat is precies wat God gedaan heeft. Als Jezus niet op aarde was gekomen had Hij ook nooit kunnen sterven als loskoopoffer en was dus de hele mensheid nog steeds onder de vloek van erfzonde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Dat beloof ik:

En je kunt toch niet in alle ernst beweren dat dit niet meer geldt met " En ik probeer je duidelijk te maken dat die richtlijnen voor een bepaald volk golden, in een bepaalde wereld en in een bepaalde tijd.", terwijl je tegelijkertijd wel de 10 geboden naleeft, uit hetzelfde Deuteronomium, in die tijd, voor een bepaald volk, in die bepaalde wereld.....

Pleit je ervoor dat ik alle richtlijnen moet overtreden omdat ik anders niet consequent ben? Moet ik bijvoorbeeld moorden en stelen? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei sjako:
Op ‎19‎-‎2‎-‎2018 om 18:30 zei Dat beloof ik:

Dat zijn inderdaad zinnen die in de Bijbel staan en waaruit je kunt concluderen dat je niemand mag doden, uit Deuteronomium.
Maar in datzelfde Deuteronomium (20: 16-17)  staat
"Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft. "
En dat is toch echt een in de bijbel zin die geweld tegen andersdenkenden rechtvaardigt.
En ja, dat speelt in een andere tijd, maar het staat wel in de Bijbel.

Klopt, staat in de Bijbel. Deze opdracht werd gegeven aan de Israëlieten die onder Mozaische wet stonden. Deze wet was een voorafschuduwing van toekomstige goede dingen. (Hebreeën 10:1 en Kol 2:17). Ook in de Mozaische wet stond dat je niet mag doden. Uitzondering was een opdracht van God zelf. Waarom was dit soms noodzakelijk? Om de weg naar de Christus veilig te stellen. Als Israël verslagen en uitgemoord zou worden dan zou de Christus nooit uit de stam van Juda kunnen komen. De bloedlijn moest koste wat kost beschermd worden. En dat is precies wat God gedaan heeft. Als Jezus niet op aarde was gekomen had Hij ook nooit kunnen sterven als loskoopoffer en was dus de hele mensheid nog steeds onder de vloek van erfzonde.

Ik krijg er altijd de kriebels van als genocide wordt goedgepraat.

18 uur geleden zei Willempie:

Pleit je ervoor dat ik alle richtlijnen moet overtreden omdat ik anders niet consequent ben? Moet ik bijvoorbeeld moorden en stelen? 

Het is aan jou om de inconsequentie te handelen. Om nu maar een beetje te gaan moorden en stelen, dat lijkt me niet echt verstandig denk je niet ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het is aan jou om de inconsequentie te handelen. Om nu maar een beetje te gaan moorden en stelen, dat lijkt me niet echt verstandig denk je niet ?

Dat denk ik ook. We zitten lekker langs elkaar heen te praten. Ik weet niet of jij dat bewust doet. Ik niet in ieder geval. Maar ik stop er maar weer mee. Dit heeft totaal geen zin.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden


×