Spring naar bijdragen

Jehova's getuigen - Een sekte


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 183
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik ben niet ongenegen om je basiskennis van de bijbel bij te brengen, want uit dat boek putten wij, maar de vraag is ook , ben jij/u ontvankelijk voor leringen uit de schrift ook als die ondersteund w

52 minuten geleden zei Magere Hein:

Of als kindlief niet naar de catechisatie wil. Of niet wil bidden....Of zondag niet mee wil naar de kerk. Of een zwart vriendje krijgt...een homovriendje....
EEN ZWART HOMOVRIENDJE!

@Magere Hein,

Waarom schreeuw je? Ben je befrustreerd?  Er zijn christenen die hun kinderen het geloof opdringen, maar zeker zoveel die hun kinderen vrij laten in hun keuzes, ook al zullen ze dat misschien moeilijk vinden. Er zijn gelovigen die moeite hebben met de homoseksualiteit van hun kind en met hun relatie. Er zijn christenen die dat accepteren en hun kind accepteren gewoon om wie het is. (zowel mijn broer als zus hebben een homoseksuele zoon/dochter, wat nooit een echt probleem is geweest). En dat christenen moeite hebben met een zwarte huidskleur is me niet bekend. Oh er zullen er zijn zeker zijn, maar meer dan onder atheïsten? Misschien dat je met cijfers kunt komen. Zelf ben ik geen lid meer van een kerk, maar in de vorige gemeente waren nogal wat jongeren ontwikkelings- werkers; verpleegkundigen, een paar artsen, landbouwkundigen en soms ontmoet je dan in Afrika de vrouw/ man van je leven. Kijk in de kerken in de randstad een mix van blank en zwart.

Tenslotte; christenen heb je in verschillende soorten en maten. Dat lees je hier en dat wist je. De interpretatie van Bijbel teksten, karakter, opvoeding  etc. etc. kan een rol spelen.

Gelovigen zijn verschillend, en op christenfora merk je dat ook. Maar m.i geeft dat niet, en elkaar bevragen is prima. Soms zelfs elkaar de les lezen. Sjako's geloof, waar ik mooie maar ook harde elementen in zie, ligt mij niet. Maar hij zal dat cherry-picken van mij maar niks vinden.

Gaat het in het echte leven ook zo? 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Lobke:

Waarom schreeuw je? Ben je befrustreerd?

JA! omdat er gesuggereerd wordt dat kinderen een vrije keuze m.b.t. religie hebben. Kinderen nemen de religie van de ouders over. Ik heb een schoonfamilie waarin de kinderen als eerste "amen" zeggen, dan pas 'papa' en 'mama'. En dan wordt hier gezegd dat ze vrij zijn! Deze kinderen MOETEN mee naar de kerk, de catechisatie, biddag, dankdag en weet ik wat voor -dag.
Deze kinderen WETEN dat Jezus voor onze zonden(!) gestorven is. Ik vind dit verderfelijk en wordt dan inderdaad befrustreerd.
De waarheden die ik hier lees. De onmacht van velen om oprecht antwoord op mijn steeds maar weer terugkerende vragen te geven. Het befrustreert.

14 minuten geleden zei Lobke:

@Magere Hein waarom verdient dat een applausje.:+  Je bent homoseksueel of niet, maar of dat een applaus waard is? Applaudiseer je ook voor iedereen die heteroseksueel is?

Nee, dat homoseksualiteit er geaccepteerd wordt. En als er iets onbijbels is....dan is het wel het accepteren van homo's! Homo's zijn een gruwel Gods. Ik applaudisseer dus de WTG die, wat dat betreft, de 21e eeuw is binnengestapt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Magere Hein:

Die BEGRIJPEN dat niet, die apen na! Niemand begrijpt dit. Jij ook niet! Zo wel: Leg het uit.

Dat heb ik al uitgelegd alleen accepteer je de uitleg niet. Het is de plicht van de ouders om je kinderen in het geloof op te voeden. Het mooie van volwassen doop is dat ze zelf de keuze kunnen maken of ze JG worden of niet. Als ze het wel willen worden is dat mooi.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:

Dat heb ik al uitgelegd alleen accepteer je de uitleg niet. Het is de plicht van de ouders om je kinderen in het geloof op te voeden. Het mooie van volwassen doop is dat ze zelf de keuze kunnen maken of ze JG worden of niet. Als ze het wel willen worden is dat mooi.

Dat uitleg niet accepteren is normaal voor Magere Hein, dat is zijn fase 2. Straks begint hij te klagen dat hij geen antwoorden krijgt en stelt alle vragen opnieuw.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Magere Hein:

Of als kindlief niet naar de catechisatie wil. Of niet wil bidden....Of zondag niet mee wil naar de kerk. Of een zwart vriendje krijgt...een homovriendje....
EEN ZWART HOMOVRIENDJE!

Ik vind het maar normaal dat een kind tot een bepaalde leeftijd wordt opgevoed door de ouders... En dat wil zeggen dat ze ook het geloof van de ouders meekrijgen... In België is dat b.v. zo heilig dat zelfs een pleegkind in het geloof van de natuurlijke ouders moet worden grootgebracht... Niets mis mee... Plato zou dit natuurlijk verschrikkelijk vinden, want die vond ouders absoluut niet geschikt om hun kinderen op te voeden, maar Plato heeft het niet voor het zeggen gekregen ;) (Hij stelde namelijk dat het toch wel vreemd is dat we voor alles experten inschakelen, b.v. om wiskunde aan te leren, of een muziekinstrument te leren bespelen, maar als het om de opvoeding van kinderen gaat iedereen zich geschikt vindt)... Net zoals er in België leerplicht is vanaf zes jaar tot achttien jaar. Uiteraard beslist op een bepaalde leeftijd het kind zelf waar hij heen wilt op zondagmorgen, en dat gebeurt dan ook veelvuldig, net zoals hij beslist of hij na zijn achttiende jaar nog steeds naar school wilt gaan.

Mijn neefje is gelovig opgevoed en is nu een ongelovige homoseksueel en bovenal nog van vreemde origine ook :p.

1 uur geleden zei sjako:

Het komt voor hoor dat kinderen zich niet laten dopen of pas heel laat.

Ik vind je andere bericht even niet meer omtrent kinderen die het zouden begrijpen... Weet je dat in België b.v. dat de positieve toestemming van een kind op een seksvraag van een volwassene nooit kan geaccepteerd worden om kindermisbruik te rechtvaardigen, simpelweg omdat het kind volgens de staat en de geesteswetenschappen niet in staat zou zijn om zo'n toestemming te geven omdat hij simpelweg de implicaties van zijn toestemming niet zou kunnen begrijpen. Het wil niet zeggen omdat kinderen correct op een vraag kunnen antwoorden dat ze daarom het antwoord of de vraag begrijpen. Ik ken in elk geval tientallen minderjarigen die gedoopt zijn, en niet veel later uitgesloten zijn, sommigen die zelfs het huis uitgezet zijn door hun ouders.

Verder komt het inderdaad voor, maar de groepsdruk is wel zeer hoog om je vrij vlug te laten dopen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei sjako:

Dat heb ik al uitgelegd alleen accepteer je de uitleg niet. Het is de plicht van de ouders om je kinderen in het geloof op te voeden. Het mooie van volwassen doop is dat ze zelf de keuze kunnen maken of ze JG worden of niet. Als ze het wel willen worden is dat mooi.

Dat heb ik al uitgelegd alleen accepteer je de uitleg niet. Het is de plicht van de ouders om je kinderen Marxistisch op te voeden. Het mooie is dat ze zelf de keuze kunnen maken of ze Marxist worden of niet. Als ze het wel willen worden is dat mooi.
Prachtig!

Wiki: Kinderen van Jehova's getuigen hebben het soms moeilijk, doordat hun gedrag stuit op onbegrip en soms pesten of intolerantie van anderen. Ze vallen op doordat ze bijvoorbeeld geen verjaardagen of Sinterklaas vieren en hun ouders vergezellen bij het van-huis-tot-huiswerk.
Voor kinderen is het vaak moeilijk te doorzien wat (in sociologische terminologie) de "frontstage" en de "backstage" is. Op bijeenkomsten en in publicaties wordt voortdurend aangespoord tot het nastreven van een carrière als volle-tijdsevangelist (de "backstage"), maar op andere plaatsen wordt ontraden dit te communiceren aan de buitenwereld (de "frontstage"), zoals in toewijzingszaken voor de rechter. Deze verdraaiing van de werkelijkheid wordt door sommige critici ook frauduleus genoemd

Val je kinderen er niet mee lastig! Maar misschien kun je cijfers geven, van hoeveel kinderen op volwassen leeftijd de ouders (en DUS de rest van aller vrienden) de rug toekeren?

20 minuten geleden zei ZENODotus:

Ik vind het maar normaal dat een kind tot een bepaalde leeftijd wordt opgevoed door de ouders... En dat wil zeggen dat ze ook het geloof van de ouders meekrijgen...

Ik hoop oprecht dat alle kinderen in Nederland seculier wetenschappelijk onderwijs zullen krijgen, want we blijven zo de verschillen alleen maar benadrukken. Stel je voor: Een Marxistische school, een anarchistische school, post modernistische scholen etc. Kinderen moeten later zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. En dat kan alleen als ze alle aspecten en kanten kunnen beoordelen.
Kijk hier naar de gelovigen: Zij weten dat hun geloof waar is. En waar baseren ze dat op? Kennis? Wetenschap, logica en feiten?
Welnee! Opvoeding! En gesprek is derhalve onmogelijk!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

En waar baseren ze dat op? Kennis? Wetenschap, logica en feiten?

Zucht... Hier een citaatje van Polkinghorne (anglicaans priester en Fysicus):

"Twee misvattingen hebben tot de verkeerde conclusie geleid dat het verschil tussen wetenschap en godsdienst zou worden gevormd door "harde feiten" versus "slechts overtuigingen". De eerste is een misvatting over wetenschap, de tweede over godsdienst. Laat ik beginnen met wetenschap
Veel mensen denken dat vooruitgang in de wetenschap ontstaat door het doen van een voorspelling, vervolgens wordt een experiment uitgevoerd en zie, een grote nieuwe ontdekking is gedaan. In feite is het echter allemaal veel subtieler en interessanter
Ten eerste zijn de feiten waar wetenschappers mee worden geconfronteerd reeds geïnterpreteerde feiten. meestal is het niet mogelijk rechtstreeks waar te nemen wat er gebeurt. Men kan alleen iets afleiden uit de dingen die men kan zien en dit veronderstelt het gebruik van een theoretisch interpretatiekader
Iedereen weet dat godsdienst geloof impliceert. Veel mensen schijnen te denken dat geloof betekent de ogen sluiten, de tanden knarsen en al voor het ontbijt zes onmogelijke dingen geloven, omdat de bijbel, de paus of een andere onbetwistbare autoriteit dat voorschrijft. Kom nou! Het geloof kan dan wel een sprong inhouden, maar het is een sprong in het licht, niet in de duisternis. Het doel van de godsdienstige queeste is - net als de wetenschappelijke queeste - het vinden van een gemotiveerd geloof over wat er aan de hand is.
Ik ben van mening dat wetenschap en godsdienst twee intellectuele handen op één buik zijn. Beide zijn op zoek naar een gefundeerde mening. Geen van de twee kan een claim leggen op absolute kennis, want beide moeten hun conclusies baseren op een wisselwerking tussen interpretatie en ervaring. Daarom moeten zij openstaan voor correctie. Geen van de twee houdt zich uitsluitend bezig met "harde feiten" of "overtuigingen". Zowel wetenschap als godsdienst maken deel uit van het grote menselijke streven om te begrijpen.
Niettemin bestaan er duidelijke verschillen tussen wetenschap en godsdienst. Een van de meest opvallende is dat wetenschap zich bezighoudt met de materiële wereld, een wereld die tot onze beschikking staat om ermee te doen wat wij maar willen. God staat daarentegen niet voortdurend tot onze beschikking.
Een ander verschil tussen wetenschappelijke kennis en godsdienstige kennis zijn de gevolgen die zij voor ons hebben. Mijn geloof in gluconen en quarks bevredigt mijn intellect, maar heeft geen verregaande invloed op mijn leven. God, aan de andere kant, is er niet alleen om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. De ontmoeting met hem zal zowel een oproep tot gehoorzaamheid inhouden als de verlichting van onze geesten
De inzichten van wetenschap en godsdienst zijn onmisbaar op onze zoektocht naar inzicht. In essentie is wetenschap niets anders dan de "hoe-vraag" te stellen. Hoe komt het dat de dingen op deze manier gebeuren? Godsdienst houdt zich daarentegen hoofdzakelijk bezig met de "waarom-vraag". Is er een reden of een doel waarom dit allemaal gebeurt? Beide vragen verdienen onze aandacht als wij willen begrijpen wat er gaande is. het water kookt, doordat het gas brandt. maar de fluitketel staat op het vuur, omdat iemand thee wil zetten. Wij hoeven niet te kiezen tussen deze twee antwoorden, want beide zijn noodzakelijk. Maar, ook al zijn "hoe" en "waarom" twee verschillende vragen, de antwoorden moeten in een bepaald geloofwaardig verband met elkaar staan. De uitspraken "Ik heb de fluitketel in de koelkast gezet" en "Ik ga thee zetten" passen niet bij elkaar. Juist door deze noodzaak dat beide elkaar niet mogen tegenspreken, kunnen wetenschap en godsdienst elkaar van dienst zijn"

Persoonlijk ben ik trouwens niet gelovig opgevoed, ik heb heel mijn middelbaar Zedenleer gevolgd... En ik ben niet de enige...

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei sjako:

Hoe denken jullie dan over deze tekst?

11 Maar nu schrijf ik U, niet langer in het gezelschap te verkeren van iemand, een broeder genoemd, die een hoereerder of een hebzuchtig persoon of een afgodendienaar of een beschimper of een dronkaard of een afperser is, en met zo iemand zelfs niet te eten.  12 Want wat heb ik te maken met het oordelen van hen die buiten zijn? Oordeelt GIJ niet hen die binnen zijn,  13 terwijl God degenen oordeelt die buiten zijn? „Verwijdert de goddeloze [man] uit UW midden.”

Liefdeloos? Was Paulus liefdeloos? Of wilde hij de gemeente beschermen?

Interessante tekst om verder uit te diepen, traditioneel maar niet onbegrijpelijk zal het ook tot nogal wat verzet kunnen leiden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Magere Hein:

Kinderen van Jehova's getuigen hebben het soms moeilijk, doordat hun gedrag stuit op onbegrip en soms pesten of intolerantie van anderen. Ze vallen op doordat ze bijvoorbeeld geen verjaardagen of Sinterklaas vieren en hun ouders vergezellen bij het van-huis-tot-huiswerk. Voor kinderen is het vaak moeilijk te doorzien wat (in sociologische terminologie) de "frontstage" en de "backstage" is. Op bijeenkomsten en in publicaties wordt voortdurend aangespoord tot het nastreven van een carrière als volle-tijdsevangelist (de "backstage"), maar op andere plaatsen wordt ontraden dit te communiceren aan de buitenwereld (de "frontstage"), zoals in toewijzingszaken voor de rechter. Deze verdraaiing van de werkelijkheid wordt door sommige critici ook frauduleus genoemd

Val je kinderen er niet mee lastig?  

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ZENODotus Mooi citaat, waarin de volgende zin opvalt

7 uur geleden zei ZENODotus:

Citaat van Polkinghorne "Juist door deze noodzaak dat beide elkaar niet mogen tegenspreken, kunnen wetenschap en godsdienst elkaar van dienst zijn"

De bijbel staat bol van uitspraken die haaks staan op wetenschappelijke waarnemingen. Dat is niet vreemd want de schrijfers ontbeerde de wetenschappelijke kennis van nu. Ik zie dat dit vooral genegeerd wordt. Wat ik ook zie vanuit het geloof zijn vooral aanvallen op de wetenschap (er wordt bijvoorbeeld heel veel energie gestoken in creationisme en bestrijding van de evolutie theorie). Mogelijk dat Polkinghorne er in zit zoals hij schrijft maar de werkelijkheid is anders.

Om dit on-topic te brengen.

Op ‎18‎-‎2‎-‎2017 om 22:32 zei sjako:

Zo waren er ook geschriften over Jezus' jeugd en kon Petrus vliegen <...> Kortom niet serieus te nemen en een belediging voor Jehovah (JHWH).

Het gaat hierbij om gnostische geschriften die niet geaccepteerd worden. De afkeuring zit hem blijkbaar vooral in onzinnige zaken als vliegende Petrussen en aanverwante. Daar kan ik mij wel in vinden maar over water lopende Jezussen zijn wel acceptabel? Een argument dat daarvoor wordt gebruikt is

Citaat

Omdat de verhalen van de evangeliën behoorlijk met elkaar overeen komen kan je er wel vanuit gaan dat het klopt.

Dus als er nog drie verhalen over een vliegende Petrus zouden zijn dan had het wel geklopt?

Als ik bovenstaande redenering lees dan heeft geloof op het niveau waarop JG's het ervaren geen enkele relatie met wetenschap en is de wetenschap op geen enkele wijze het JG geloof van dienst. Het lijkt een soort van contradictie maar onze menselijke geest heeft daar geen enkel probleem mee. Om een voorbeeld, niet gerelateerd aan het geloof, te geven. Republikeinse boeren in de USA ontkennen de klimaatverandering. Diezelfde boeren passen de gewassen die ze verbouwen aan (genetisch sterkere of ze gaan andere gewassen verbouwen) en dat motiveren ze met het argument dat het warmer wordt ?!

In het miximale geval gaan we in dit topic wat wederzijds begrip krijgen over elkaars waarheid. Maar vinden gaan we hem niet |:(

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Mullog:

Het gaat hierbij om gnostische geschriften die niet geaccepteerd worden. De afkeuring zit hem blijkbaar vooral in onzinnige zaken als vliegende Petrussen en aanverwante. Daar kan ik mij wel in vinden maar over water lopende Jezussen zijn wel acceptabel? Een argument dat daarvoor wordt gebruikt is

Dat is één van de argumenten. Belangrijker argument is het niet aansluiten bij het OT en de duidelijke hellinistische invloed. Dat Jezus over het water kon lopen vind ik acceptabeler dan een vliegende Peterus. Jezus staat boven de natuurwetten omdat Hij de Zoon van God is en God is de insteller van de natuurwetten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Magere Hein

Ja het mooiste is dat kinderen de wereld zelf ontdekken, maar altijd zullen daar de ouders een rol in spelen. Onze buren zijn absurd gek op voetbal, ik durf bijna te zeggen dat het een geloof is. Hun kinderen zitten allemaal op voetbal, en ik denk dat ze het leuk vinden. Indoctrinatie? Misschien wel? Geloofsopvoeding kan ook indoctrinatie wezen, zeker wanneer geloof als een pressie middel gebruikt wordt. Je moet naar kerk! Al zullen veel kleine kinderen, de kindernevendienst of zondagsschool best gezellig vinden. Ja ze krijgen het geloof met de paplepel in gegoten, maar hoe dat gebeurd is belangrijk. Onze kinderen gingen tot de pubertijd mee naar de kerk; de één vond het toen welletjes en ging af en toe wanneer ze zelf wilde; de geijkte dagen; Kerst en Pasen ;). De ander bleef trouw gaan en geloof bleef voor haar belangrijk, al ziet ze net als mij ook de hete hangijzers.Ik ben het met je eens een gelovige opvoeding kan je leven lang op een positieve of negatieve wijze een rol spelen.

Een vraag; heb jij en je vrouw je kind/kinderen neutraal kunnen opvoeden? Speelde geloof daarin een rol of het anti theïst zijn? Speelde jouw frustratie t.o.v je schoonouders geloof daarin een rol?

Zat jouw dochter op een openbare of een christelijk school? Ik hoop dat je dit eerlijk wilt beantwoorden en er niet over heen gaat lezen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nou ja, hoe het met je bril is gesteld weet ik niet :P maar  het is dacht ik algemeen bekend dat bijv de RK evolutietheorie officieel onderschrijft. Meeste Joden dito. Meeste Protestanten wereldwijd ook. Hindoes mixed bag, maar hun doctrines staan evolutie zeker niet in de weg. Moslims geloof ik wat minder. Hier een kijkje op de Amerikaanse situatie, en das dan nota bene een behoorlijk creatiomistisch land:

https://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_of_evolution_by_religious_groups

dus gooi die percentages maar filnk  omhoog. Ik denk dat je ook niet moet vergeten dat veel atheisten niet in evolutie geloven. Ik schat zo in dat het mondiaal gelijk over gelovigen en atheisten verdeeld is, het aanhangen van de evolutietheorie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Mullog,

Het lijkt me dat jij dit ook moet onderbouwen. 

Er zijn ook christelijke wetenschappers die de evolutie aanhangen. Theistisch evolutieaanhanger, of oude aarde creationisten; ze geloven niet meer dat de aarde maar 6000 jaar oud is, kan ook niet meer lijkt me.  Dat vraagt bijstelling van je geloof soms zelfs het geloof achter je laten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei sjako:

Dat Jezus over het water kon lopen vind ik acceptabeler dan een vliegende Peterus. Jezus staat boven de natuurwetten omdat Hij de Zoon van God is en God is de insteller van de natuurwetten. 

Je onderschijft hiermee mijn punt. Wetenschappelijk gezien zijn mensen die over water lopen net zo onmogelijk als mensen die zelfstandig vliegen. Je geeft aan het een acceptabeler te vinden dan het ander, waarmee je ook aangeeft dat je het vliegen niet uitsluit. Ik denk dan dat waarheid bij JG's is een soort van innerlijke overtuiging is of een onderliggende realiteit (ik refereer aan Plato's allegorie van de grot). Die staat het functioneren niet in de weg maar heeft weinig relatie met de wetenschappelijke realiteit.

16 minuten geleden zei Lobke:

Het lijkt me dat jij dit ook moet onderbouwen. 

Ik geeft toch het voorbeeld van de ET? Er is hier een topic "Schepping v.s. evolutie" wat daarover gaat. Door de geschiedenis heen heeft religie zich bemoeid met vooral tegenhouden van wetenschappelijke ontwikkelingen. Als iemand zegt dat ik wat mis dan hoor ik dat graag (N.B. ik zal niet ontkennen dat er christelijke en ongetwijfeld ook andere religieuzen zijn die geen enkel probleem hebben met wetenschap, bijvoorbeeld Polkinghorne) .  

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jammer dat je blijft herhalen, zonder op mijn post in te gaan. Jammer dat je alleen de keren ziet dat religie wetenschap heeft tegengewerkt (en die zijn er zeker), en niet de keren dat religie wetenschap stimuleerde of dat ze hand in hand gingen. Dit alles levert mij een plaatje op van iemand die ziet wat ie wilt zien, maar niet objectief kan kijken naar de zaken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Rommel locked this discussie

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid