Spring naar bijdragen

Jehova's getuigen - Een sekte


Aanbevolen berichten

N.a.v. een (wat) off topic discussie (droom over de duivel) tussen @sjako en anderen wil ik deze graag afsplitsen en Sjako verzoeken er hier verder over te praten. Zijn beweegredenen interesseren mij, maar ook de termen 'waarheid', 'oprecht zoeken hiernaar' zorgen bij mij voor vraagtekens. Misschien dat deze discussie dan verschoond kan blijven van de persoonlijke opmerkingen (en het stoken van) @violist, @TTC @MysticNetherlandse.d. Als het goed is, zit ik bij hen nl. onder de negeer-knop, dus ik verwacht hier dan ook geen inbreng van deze 3. Tenminste: NIET naar mijn persoon of opmerkingen toe. Uiteraard zijn ze welkom om met Sjako erover van gedachten te wisselen.

Het gaat om deze discussie:

Citaat

10 uur geleden zei sjako:

(wat betreft enkele andere religies): er zitten best elementen in die kloppen. Denk dat Luther en zelfs Calvijn best goede zaken hebben gebracht. Maar de reformatie is door gegaan. Ik zie de leer van JG als een soort van evolutie op de reformatie. Russell zat er ook op punten naast. Bijv. in het begin werd de organisatie geleid door één persoon, maar dat is dus niet Bijbels. Dat is veranderd in een Besturend Lichaam. De naam Jehovah werd gebruikt, de kijk op de betekenis van de Tijden der Heidenen, de 144.000 enz. Heel belangrijk was het besef dat een belangrijke opdracht van Jezus de prediking was. Eerst was dit voornamelijk bedoeld voor gezalfde Christenen maar later werd duidelijk dat dit voor elke christen geld. Voor mij is het duidelijk dat Jezus de organisatie leidt. De organisatie is continue in ontwikkeling. Als je enkel al ziet hoeveel tijdschriften, boeken, flyers etc verspreidt worden en in hoeveel talen en dat allemaal op vrijwillige basis dan kan je gerust spreken van een wondertje.

MH: Ik blijf tot vervelens toe maar herhalen en vragen, hoe we kunnen bepalen of elementen kloppen? Wat versta je onder "kloppen"? Want die elementen waarvan JIJ vindt dat ze kloppen gelden b.v. niet voor RobertFrans, Willempie, Lobke of MH. Als mijn club en ik (we geloven in ufo's) 3 anderen weten te overtuigen MAG je spreken van een wonder, maar het maakt het bestaan van ufo;'s echt niet waarschijnlijker. Ook het besturend lichaam maakt fouten (lees Raymond Franz). De paus, de imam, dominee....allemaal maken ze fouten. En dan blijft die ene vraag zich steeds weer opdringen: Hoe weten we (hoe bepalen we) wie er gelijk heeft? Geloof alleen?

Citaat

Om JG te worden wordt er wel wat van je gevraagd. De prediking is al vaak een obstakel. En dat is ook best wel een beetje eng in het begin. Ook feestdagen zijn vaak een obstakel. Ook wordt er zuivere waarden en normen van je gevraagd. Daar staat tegenover dat je bevrijdt wordt van valse leerstellingen zoals de hel, de niet te begrijpen drieeenheid enz . Je leert de Schepper kennen als een persoonlijke Vriend. Je leert alshetware met Hem wandelen. Om met iemand bevriend te zijn moet je de Naam kennen. Je leert de uitermate belangrijke rol van Jezus in het geheel.

MH: Je zal lid van de pinkstergemeente worden.... Moet je toneelstukjes gaan spelen, uitzinnig zingen en dansen en misschien wel voor een grote groep in tongen gaan spreken. Doodeng! De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging. Een wonder! De kennis halen ze uit de bijbel en staat weergegeven in de Bijbel, met name in Joël 3 en in Handelingen 2.

Citaat

Op heel veel punten is het idd klip en klaar. Er zijn voor mij zoveel punten die belangrijk zijn. De waarheid over de onsterfelijkheid van de ziel, de hel, verlossing door geloof en niet door werken, de waarheid over de drieëenheid, het gebruik van Gods Naam. En natuurlijk het gehoor geven aan Jezus' opdracht om het woord naar de mensen te brengen. Dat moet niet overgelaten worden aan goedbetaalde geestelijken die in grote huizen wonen. Wij krijgen een uitstekende opleiding om de Bijbel goed te begrijpen en hoe dat aan de mensen te vertellen.

MH: Voor mij (en iedereen hier) zijn die punten ook belangrijk. DE WAARHEID over... Wat is waarheid Sjako? Is die persoonlijk? Weet het besturend lichaam wat waarheid is? Hoe definieren wij met z'n alleen dit begrip? Is het handig als jullie (JG) een ander waarheidsbegrip hanteren dan RF, Willempie en Lobke? Kunnen zij de waarheid kennen als die tegen jouw waarheid in gaat?
(Dat er veel tijd in evangeliseren gaat zitten door langs de deuren te moeten gaan is me bekend. Mijn collega is inmiddels gestopt met werken! Ook nemen ze geen kinderen omdat dat niet past in hun levenswijze. Uiteraard een persoonlijke keuze waar ik niets mee te maken heb, maar ik heb er wel zo mijn ideeën over.

Citaat

Ik ken het geijkte commentaar van sommige lieden. Ik kan ze stuk voor stuk ontzenuwen. Wat ik zie is dat het een prachtige wereldwijde organisatie is. Het doel is geen zieltjes winnen. Als het daarom zou draaien dan zouden ze wel wat makkelijker omgaan met bepaalde zaken zoals feestdagen. Mensen die oprecht zoeken horen de waarheid als het goed is. Het doel is oprechte mensen te vinden die vaak zelf ook zoekend zijn.

MH: Ik kan ALLE geijkte kritiek m.b.t. ufo's ontkrachten en/of ontzenuwen. En ook in je laatste opmerkingen wil ik je vragen: Wat versta je onder 'oprecht' en wat versta je onder 'waarheid'? Je zou toch te allen tijden je mening moeten kunnen bijstellen? Als jij mij met geldige argumenten kunt aantonen dat de JG het zien zoals het is, dan word ik JG! Absoluut.
Want zoals jij deze 2 begrippen hier hanteert denk ik dat je het niet helemaal begrijpt (hoe de Nederlandse taal precies werkt).

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 183
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik ben niet ongenegen om je basiskennis van de bijbel bij te brengen, want uit dat boek putten wij, maar de vraag is ook , ben jij/u ontvankelijk voor leringen uit de schrift ook als die ondersteund w

33 minuten geleden zei Magere Hein:

N.a.v. een (wat) off topic discussie (droom over de duivel) tussen @sjako en anderen wil ik deze graag afsplitsen en Sjako verzoeken er hier verder over te praten. Zijn beweegredenen interesseren mij, maar ook de termen 'waarheid', 'oprecht zoeken hiernaar' zorgen bij mij voor vraagtekens. Misschien dat deze discussie dan verschoond kan blijven van de persoonlijke opmerkingen (en het stoken van) @violist, @TTC @MysticNetherlandse.d. Als het goed is, zit ik bij hen nl. onder de negeer-knop, dus ik verwacht hier dan ook geen inbreng van deze 3. Tenminste: NIET naar mijn persoon of opmerkingen toe. Uiteraard zijn ze welkom om met Sjako erover van gedachten te wisselen.

Een JG onttrekt zich grotendeels aan de wereld om hem in eerste instantie nuchter en onbevooroordeeld te kunnen beschouwen, het enige verschil met een goedgeaarde wetenschapper is dat een JG zich niet mag moeien met politiek/economie. De 'hemel' ligt buiten deze wereld, ver weg van het duale kwade dat nuchter beschouwd wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een interessante introductie video: Magere Hein interviewt 2 JG-en:
https://www.youtube.com/watch?v=eu03g9tfmQA

Er worden vragen m.b.t. de werkelijkheid gesteld. Een kritisch inzicht en logisch antwoord blijkt echter uitermate lastig te zijn. Het laatste stukje had van mij ook niet gehoeven (als MH zelf in beeld komt). Maar inhoudelijk kunnen we hier misschien wel gebruik van maken. Waarheid, logica, oprecht zoeken....

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Magere Hein:

Een interessante introductie video: Magere Hein interviewt 2 JG-en:
https://www.youtube.com/watch?v=eu03g9tfmQA

Er worden vragen m.b.t. de werkelijkheid gesteld. Een kritisch inzicht en logisch antwoord blijkt echter uitermate lastig te zijn.

Wellicht omdat er vele gradaties zijn? 

Spirituele intelligentie is in Nederland een redelijk nieuw begrip en zal de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen in onze samenleving. Je ziet het om je heen; de opkomst van Boeddha beeldjes in de tuincentra, de opkomst van bladen zoals Hapinezz en Flow etc. Spiritualiteit wordt ontdekt door de grote massa van de bevolking. Dit zal zich in een versneld tempo voortzetten. Spiritualiteit zal haar zweverigheid verliezen en zich praktisch manifesteren. Mensen met een hoog SQ hebben het vermogen om de diepere betekenis van situaties en gebeurtenissen te doorgronden. Zij zijn vaak authentiek, charismatisch, creatief maar/en ook nederig, behulpzaam en hebben oog voor anderen en de wereld om hen heen. Eigenschappen die (ook) in het bedrijfsleven (opnieuw) worden gewaardeerd.  Niet voor niets is op de business universiteit Nijenrode een leerstoel Business Spiritualiteit gedoceerd door prof. Paul Blot want spirituele intelligentie is de bron voor creativiteit, innovatie en een energiek leven. Elementen die in de nabije toekomst bepalen of iemand wel of geen gelukkig en succesvol leven zal leiden. (bron)

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:

Hoeveel keer wil je het antwoord daarop lezen? 

Kan er nu tenminste 1 topic verschoond blijven van deze onzin? Zet me aub onder je negeerknop!~Ondertussen zetten jullie ieder topic naar je hand.

Mijn tip: Maak een 'ad hominem-topic MH' aan! Maar reageer hier aub voor de verandering een keer INHOUDELIJK!

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Magere Hein:

Kan er nu tenminste 1 topic verschoond blijven van deze onzin? Zet me aub onder je negeerknop!~Ondertussen zetten jullie ieder topic naar je hand. Mijn tip: Maak een 'ad hominem-topic MH' aan! Maar reageer hier aub voor de verandering een keer INHOUDELIJK!

Iets is waar als het onvergankelijk is, deze premisse laat je toe om je vragen te differentiëren. Het is mogelijk om een illusoire werkelijkheid waarachtigheid toe te kennen, dit is bijzonder praktisch en zegt niets over het bestaan van een God die niet tijd- of ruimtegebonden is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei TTC:

Iets is waar als het onvergankelijk is, deze premisse laat je toe om je vragen te differentiëren. Het is mogelijk om een illusoire werkelijkheid waarachtigheid toe te kennen, dit is bijzonder praktisch en zegt niets over het bestaan van een God die niet tijd- of ruimtegebonden is. 

Een relativist zal nooit te overtuigen zijn. Alle denkbeelden zijn dan immers even valide en waar omdat ze persoonlijk zijn.
Epistemisch is ook hier weer het toverwoord. NIET meta-epistemologie. De studie van de studie van kennis is onzin!
Epistemisch: Gerelateerd aan kennis en/of weten.
Als er voldoende bewijs is, ben ik dan bereid mijn visies te herzien. En dan dringt de volgende vraag zich (helaas voor sommigen) WEER op:
Zijn er bepaalde manieren beter geschikt om (epistemische) problemen op te lossen, dan andere manieren? En met beter bedoel ik dat ze de waarschijnlijkheid vergroten om tot juiste overtuigingen te komen.
Sjako doet heel stellige uitspraken en is er m.i. van overtuigd dat hij er juiste (epistemische) kennis op nahoudt. IK wil weten waarom dit correct zou zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Magere Hein:

Een relativist zal nooit te overtuigen zijn. Alle denkbeelden zijn dan immers even valide en waar omdat ze persoonlijk zijn. Epistemisch is ook hier weer het toverwoord. NIET meta-epistemologie. De studie van de studie van kennis is onzin! Epistemisch: Gerelateerd aan kennis en/of weten. Als er voldoende bewijs is, ben ik dan bereid mijn visies te herzien. En dan dringt de volgende vraag zich (helaas voor sommigen) WEER op: Zijn er bepaalde manieren beter geschikt om (epistemische) problemen op te lossen, dan andere manieren? En met beter bedoel ik dat ze de waarschijnlijkheid vergroten om tot juiste overtuigingen te komen. Sjako doet heel stellige uitspraken en is er m.i. van overtuigd dat hij er juiste (epistemische) kennis op nahoudt. IK wil weten waarom dit correct zou zijn.

Sjako vraagt je op zijn manier om te zoeken naar het diepere zelf, niet alledaags en slechts een uitnodiging om het ook te doen. De methode is hier 'doen', net zoals velen dat al gedaan hebben.

Gaston Bachelard stelde dat de geschiedenis van de wetenschap gekenmerkt wordt door een confrontatie met epistemologische obstakels, die de vooruitgang van het denken verhinderen. Deze worden niet opgeworpen door de complexiteit van de wereld of de beperkingen van de mens, maar door de manier waarop wordt gedacht. Voor Bachelard werd wetenschappelijkheid dan ook gekenmerkt door een epistemologische breuk met het alledaagse denken. (bron)

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei TTC:

Sjako vraagt je op zijn manier om te zoeken naar het diepere zelf, niet alledaags en slechts een uitnodiging om het ook te doen. De methode is hier 'doen', net zoals velen dat al gedaan hebben.

Dan wil ik je ten zeerste deze youtube aanbevelen. EPISTEMISCHE kennis! Want daar zouden we het over hebben TTC. Niet het diepere persoonlijke "Ik voel het". Lezen TTC

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Magere Hein:

Dan wil ik je ten zeerste deze youtube aanbevelen. EPISTEMISCHE kennis! Want daar zouden we het over hebben TTC. Niet het diepere persoonlijke "Ik voel het". Lezen TTC

Wetenschap stelt dat het universum een hologram is, verschillende mensen interpreteren dat op een verschillende manier. Net zoals een zoektocht naar het diepere zelf enige weigerachtigheid kan opwekken, rationeel eenvoudig te verklaren wat niet wil zeggen dat het de emotie onberoerd laat. Maar goed, we weten wat ons te wachten staat, empirisch onderzoek werpt z'n vruchten af.

Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Magere Hein:

Een relativist zal nooit te overtuigen zijn. Alle denkbeelden zijn dan immers even valide en waar omdat ze persoonlijk zijn.
Epistemisch is ook hier weer het toverwoord. NIET meta-epistemologie. De studie van de studie van kennis is onzin!
Epistemisch: Gerelateerd aan kennis en/of weten.
Als er voldoende bewijs is, ben ik dan bereid mijn visies te herzien. En dan dringt de volgende vraag zich (helaas voor sommigen) WEER op:
Zijn er bepaalde manieren beter geschikt om (epistemische) problemen op te lossen, dan andere manieren? En met beter bedoel ik dat ze de waarschijnlijkheid vergroten om tot juiste overtuigingen te komen.
Sjako doet heel stellige uitspraken en is er m.i. van overtuigd dat hij er juiste (epistemische) kennis op nahoudt. IK wil weten waarom dit correct zou zijn.

Misschien moet jij TTC onder de negeerknopmzetten

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei violist:

Op internet is genoeg over de JG te vinden, zowel voor en tegens. Ik krijg het idee dat het MH niet om ontbrekende kennis gaat maar dat hij een gelovige aan de paal wilt hebben.

Denk dat MH op zoek is naar iets anders, Heraclitus zou een goed voorbeeld kunnen zijn.

De weg naar begrip van de logos is moeilijk, want de waarheid is verborgen, maar geduld wordt beloond. In tegenstelling tot zijn tijdgenoot Xenophanes, stelde Heraclitus dat hogere kennis mogelijk is. 'Aan iedereen is verstand gegeven.' Men kan de logos begrijpen, de aard van de dingen (fysis) doorgronden, de eenheid van alles ontdekken en de krachten leren kennen die haar bewerkstelligen. Vereist zijn zorgvuldige observatie, een open houding, geduld en ervaring op basis van een kritische houding. Die houding vereist tevens dat men bij zichzelf te rade gaat en zijn geest cultiveert. De weg tot inzicht vergt echter moed en kost moeite. Ze is een innerlijke ontdekkingstocht: 'Geestelijk inzicht breidt zich uit', schreef de presocraat, en 'Van de ziel zul je de grenzen op je speurtocht niet vinden, al bewandel je elke weg: zo diepe samenhang heeft zij'. (bron)

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:

Denk dat MH op zoek is naar iets anders, Heraclitus zou een goed voorbeeld kunnen zijn.

De weg naar begrip van de logos is moeilijk, want de waarheid is verborgen, maar geduld wordt beloond. In tegenstelling tot zijn tijdgenoot Xenophanes, stelde Heraclitus dat hogere kennis mogelijk is. 'Aan iedereen is verstand gegeven.' Men kan de logos begrijpen, de aard van de dingen (fysis) doorgronden, de eenheid van alles ontdekken en de krachten leren kennen die haar bewerkstelligen. Vereist zijn zorgvuldige observatie, een open houding, geduld en ervaring op basis van een kritische houding. Die houding vereist tevens dat men bij zichzelf te rade gaat en zijn geest cultiveert. De weg tot inzicht vergt echter moed en kost moeite. Ze is een innerlijke ontdekkingstocht:[56] 'Geestelijk inzicht breidt zich uit', schreef de presocraat, en 'Van de ziel zul je de grenzen op je speurtocht niet vinden, al bewandel je elke weg: zo diepe samenhang heeft zij'. (bron)

Dat moet hij niet doen door Jehovah's Getuigen te gaan belasteren. Ik vind het wel opvallend dat hij in het bijzonder JG in het vizier heeft. Heeft hij daar soms het meest van te duchten? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Dat moet hij niet doen door Jehovah's Getuigen te gaan belasteren. Ik vind het wel opvallend dat hij in het bijzonder JG in het vizier heeft. Heeft hij daar soms het meest van te duchten? 

Spreken over een nog te realiseren Vredesrijk is niet altijd prettig, zeker niet wanneer reeds beschikbare kennis niet eens gebruikt wordt. Kan me voorstellen dat het dan handiger is om het over iets anders te willen hebben, het kan een 'eigenheid' zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei TTC:

Spreken over een nog te realiseren Vredesrijk is niet altijd prettig, zeker niet wanneer reeds beschikbare kennis niet eens gebruikt wordt. Kan me voorstellen dat het dan handiger is om het over iets anders te willen hebben, het kan een 'eigenheid' zijn.

Het was het hoofdthema van Jezus' prediking, dus is het niet zo raar dat het ook ons hoofdthema is. Maar als het constructief is wil ik best bepaalde leerstellingen uitleggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Het was het hoofdthema van Jezus' prediking, dus is het niet zo raar dat het ook ons hoofdthema is. Maar als het constructief is wil ik best bepaalde leerstellingen uitleggen.

Geen probleem, het is voor velen een doelstelling. De realisatie vereist een transformatieproces van een aantal systemen maar dan kom je - willens nillens - uit bij politiek-economische kwesties. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei sjako:

Ik moet @Magere Hein teleurstellen dat ik niet meega in zijn anti-christelijke propaganda. Nog eventjes en hij verdwijnt onder de negeerknop. Weet uit ervaring bij sommige anderen dat dit heel prettig kan zijn.

Anti christelijke propaganda? Dat zou je me moeten uitleggen. Ik val ieder geloof aan. Ook geloof in eenhoorns, wichelroede lopen en ufo-ontvoeringen. Kan er dan nergens meer fatsoenlijk inhoudelijk goed beargumenteerd over gesproken worden? Waar doe ik aan propaganda @sjako? Het enige dat ik doe is vragen naar betrouwbare kennis, waarheid en eerlijke betrouwbare argumenten. Ik neem aan dat jij die hebt omdat je zo overtuigd op mij over komt.
En Sjako? Normaal gesproken bel jij bij aan de deur aan en sta ik je ALTIJD te woord. Maar nu ga jij (nu ik je een uitnodiging stuur) mij negeren?

22 minuten geleden zei sjako:

Dat moet hij niet doen door Jehovah's Getuigen te gaan belasteren. Ik vind het wel opvallend dat hij in het bijzonder JG in het vizier heeft. Heeft hij daar soms het meest van te duchten? 

Waar belaster ik de JG-en? Dit zijn weer totaal ongegronde aanvallen. Is mijn openeningspost niet duidelijk? De vragen van laster die ik stel zijn:
Wat versta je onder 'oprecht' en
wat versta je onder 'waarheid'?
Je zou toch te allen tijden je mening moeten kunnen bijstellen?
Als jij mij met geldige argumenten kunt aantonen dat de JG het zien zoals het is, dan word ik JG! Absoluut.
 

29 minuten geleden zei Mullog:

Misschien moet jij TTC onder de negeerknopmzetten

Bij deze! Dank voor de gouden tip. Kan hij in z'n eentje doorgaan met zijn monologen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Magere Hein:

Als jij mij met geldige argumenten kunt aantonen dat de JG het zien zoals het is, dan word ik JG! Absoluut.

Sjako is - indien constructief - bereid om uit te leggen hoe we dat Vredesrijk kunnen realiseren, denk niet dat er een probleem is om daarover mee te denken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei TTC:

Waar heb ik iets gesteld over een homogram?

:+ Kostelijk! Zolang er nog humor bestaat in deze wereld teken ik ervoor!

3 minuten geleden zei TTC:

Sjako is - indien constructief - bereid om uit te leggen hoe we dat Vredesrijk kunnen realiseren, denk niet dat er een probleem is om daarover mee te denken.

Weigeren deel te nemen aan oorlogen helpt al een hoop. Laten de heren en dames politici het zelf maar uitvechten. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Willempie:

Weigeren deel te nemen aan oorlogen helpt al een hoop. Laten de heren en dames politici het zelf maar uitvechten.

Probleem lijkt soms dat velen heilig geloof hechten aan wat die heren en dames politici de bevolking vertellen, ook iets dat we onder 'religie' kunnen begrijpen? Het is allemaal wat natuurlijk, humor kan bevrijdend werken en hoop dat het lachen ons niet vergaat. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Rommel locked this discussie

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid