Spring naar bijdragen

Oorzaak van het lijden


Aanbevolen berichten

 • Antwoorden 330
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dat kan ik bevestigen. In de Joodse traditie is God vele malen ter verantwoording geroepen voor Zijn daden -- vanaf Job totaan het moderne chassidisme van de Ba'alsjem Tov. En inderdaad: de Torah zegt

Ter aanvulling, het is goed te beseffen hoe het donatisme ontstond. Tot dr dag van vandaag komen we de term "traditores" bijvoorbeeld in het Engels tegen als "verraders". En ja, zij die de heilige boe

Dat doet me dan ook denken aan hoe de H. Benedictus het westerse kloosterleven hervormde. De vroege woestijnvaders en ook de kloosters erna leefden, om het kort te zeggen, heel streng en legden veel n

14 minuten geleden zei TTC:

Interessant, alvast benieuwd.

Niet na een keer lezen aan de kant schuiven... En probeer eens tijdens een wandeling om je heen te kijken en de natuur aandachtig in je op te nemen. Sta eens stil bij een mooie bloem of observeer de kiekendief die zijn nest probeert te realiseren in het riet. Zo ontdek je nog eens wat, zeldzaamheden niet uitgesloten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ik ben van mening dat de strijd tussen goed en kwaad een dwaalbegrip is. Er wordt uitgegaan van tegengestelden, terwijl ik overtuigd ben van het gegeven dat kwaad niets meer is dan het afwezig zijn van het goede. Kwaad kan niet op zichzelf bestaan.

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed (Genesis 1:31).

Zeer goed kwaad bestaat niet. God is nooit de oorzaak van het kwaad geweest en zal dat ook nooit zijn. Dat gaat volledig tegen Zijn aard in.

Als God alleen het goede geschapen heeft dan heeft iemand anders het kwade geschapen. Dan is God niet alleen maar heeft een collega die ook kan scheppen. Dat impliceert uw stelling.

Dat kwaad de afwezigheid van goed is klopt niet volgens de logica. U stelt zelf dat God het goede geschapen heeft en dat betekent dat goed bestaat. Als goed bestaat kan er volgens uw stelling geen kwaad bestaan, nochthans het is volop aanwezig:

 • Kwaad is afwezigheid van goed
 • Goed bestaat en is aanwezig, geschapen door God
 • Dus er is geen kwaad aanwezig

Volgens mij heeft genesis 1:31 hier niets mee te maken. God beoordeelt daar de kwaliteit van zijn schepping. Er is wel degelijk "zeer goed kwaad", er zijn voorbeelden te over in de menselijke geschiedenis waarbij het kwaad van zeer hoge kwaliteit was. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Mullog:

Als God alleen het goede geschapen heeft dan heeft iemand anders het kwade geschapen. Dan is God niet alleen maar heeft een collega die ook kan scheppen. Dat impliceert uw stelling.

Dat kwaad de afwezigheid van goed is klopt niet volgens de logica. U stelt zelf dat God het goede geschapen heeft en dat betekent dat goed bestaat. Als goed bestaat kan er volgens uw stelling geen kwaad bestaan, nochthans het is volop aanwezig:

 • Kwaad is afwezigheid van goed
 • Goed bestaat en is aanwezig, geschapen door God
 • Dus er is geen kwaad aanwezig

Volgens mij heeft genesis 1:31 hier niets mee te maken. God beoordeelt daar de kwaliteit van zijn schepping. Er is wel degelijk "zeer goed kwaad", er zijn voorbeelden te over in de menselijke geschiedenis waarbij het kwaad van zeer hoge kwaliteit was. 

Volgens mij kunt u uw wijsheden het best gaan ventileren bij orcs en halflings.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Mullog:

Als God alleen het goede geschapen heeft dan heeft iemand anders het kwade geschapen. Dan is God niet alleen maar heeft een collega die ook kan scheppen. Dat impliceert uw stelling.

Dat kwaad de afwezigheid van goed is klopt niet volgens de logica. U stelt zelf dat God het goede geschapen heeft en dat betekent dat goed bestaat. Als goed bestaat kan er volgens uw stelling geen kwaad bestaan, nochthans het is volop aanwezig:

 • Kwaad is afwezigheid van goed
 • Goed bestaat en is aanwezig, geschapen door God
 • Dus er is geen kwaad aanwezig

Volgens mij heeft genesis 1:31 hier niets mee te maken. God beoordeelt daar de kwaliteit van zijn schepping. Er is wel degelijk "zeer goed kwaad", er zijn voorbeelden te over in de menselijke geschiedenis waarbij het kwaad van zeer hoge kwaliteit was. 

Persoonlijk denk ik, in lijn met de Joodse visie hieromtrent, dat lijden een gevolg is van de schepping. Niet alleen de mens lijdt maar God ook. De schepping is wel degelijk dualistisch, niet in de gnostische betekenis maar wel in die zin dat alles een tegenhanger heeft en daarzonder geen betekenis heeft. Het is dus onderdeel van God's schepping. Het goede nieuws is dat de Bijbel leert dat de tegenstellingen opgeheven zullen worden en dat het scheppingsverhaal eindigt in harmonie. Wij kunnen daar zelf aan meewerken en ik geloof dat dat ook het werkelijke doel is van de mens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Mullog:

 

 • Kwaad is afwezigheid van goed
 • Goed bestaat en is aanwezig, geschapen door God
 • Dus er is geen kwaad aanwezig

 • Kwaad is de afwezigheid van goed.
 • God is goed en eeuwig, Hij heeft Zichzelf niet geschapen.
 • Door de zondeval is er scheiding gekomen tussen God en de mens.
 • Doordat God niet meer aanwezig is zoals oorspronkelijk in het paradijs, is er het kwaad wat nu de wereld regeert.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Als de scheppende en onderhoudende Kracht Zich terugtrekt, zal er destructie plaatsvinden. God, de scheppende en onderhoudende Kracht, laat dit nu tot op bepaalde hoogte toe. Maar uiteindelijk zal alles vernietigd worden en God zal een nieuwe hemel en aarde scheppen. Dat betekent dus dat God niet niets doet aan het kwaad of niet iets kan doen aan het kwaad. God doet iets aan het kwaad op Zijn tijd. Ondertussen krijgen wij de kans om ons te bekeren, met alle positieve gevolgen van dien. God is geduldig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

God heeft altijd bestaan, vandaar het woord eeuwig...

Ik weet dat je zal zeggen "Dat staat in de bijbel" maar toch vraag ik het je. Hoe weet jij dat God altijd heeft bestaan? Ik kan dat niet begrijpen. God zou dan miljarden jaren in zijn Eentje met of zonder engelen in de hemel hebben gewoond zonder dat  er iets gebeurde. En toen ineens, na al die miljarden jaren, kwam Hij op het idee de oerknal in werking te zetten. En vanaf dat moment kreeg God een heel ander leven. Hij ging zich intensief met Abraham bemoeien en later met het volk Israël. Zou Hij toen nooit gedacht hebben waarom Hij niet eerder op het idee is gekomen om te gaan scheppen? En straks, als de eindtijd voorbij is, dan wordt alles weer even eentonig voor Hem. De gelovigen zijn binnen en hun dank en geprijs zal tot in alle eeuwigheid duren. Voor God is de aanwezigheid van de aarde en ons mensen maar een fractie van een seconde geweest in vergelijk met zijn hele leven. Eigenlijk begrijp ik niet goed waar Hij zich in al zijn grootsheid druk om maakt. Hij had Adam en Eva gelijk hun zonden moeten vergeven en hen hun volmaaktheid daarop terug kunnen geven. En dan nog zijn Zoon aan het kruis. Ik kan dat allemaal niet volgen. Ik acht het daarom niet onmogelijk dat al het genoemde door ons mensen is bedacht.

    

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei violist:

Ik weet dat je zal zeggen "Dat staat in de bijbel" maar toch vraag ik het je. Hoe weet jij dat God altijd heeft bestaan? Ik kan dat niet begrijpen. God zou dan miljarden jaren in zijn Eentje met of zonder engelen in de hemel hebben gewoond zonder dat  er iets gebeurde. En toen ineens, na al die miljarden jaren, kwam Hij op het idee de oerknal in werking te zetten. En vanaf dat moment kreeg God een heel ander leven. Hij ging zich intensief met Abraham bemoeien en later met het volk Israël. Zou Hij toen nooit gedacht hebben waarom Hij niet eerder op het idee is gekomen om te gaan scheppen? En straks, als de eindtijd voorbij is, dan wordt alles weer even eentonig voor Hem. De gelovigen zijn binnen en hun dank en geprijs zal tot in alle eeuwigheid duren. Voor God is de aanwezigheid van de aarde en ons mensen maar een fractie van een seconde geweest in vergelijk met zijn hele leven. Eigenlijk begrijp ik niet goed waar Hij zich druk om maakt. Hij had Adam en Eva gelijk hun zonden moeten vergeven en hen hun volmaaktheid terug kunnen geven. En dan nog zijn Zoon aan het kruis. Ik kan dat allemaal niet volgen.

Was tijd niet pas met de oerknal ontstaan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Robert Frans:

Was tijd niet pas met de oerknal ontstaan?

Voor ons mensen wel. Maar het uitdijende stukje heelal wat wij kunnen waarnemen is voor een God slechts een minuscuul klein stukje ruimte in vergelijk met het universum daar omheen. De oerknal was voor God niet meer dan een vonkje in een enorme ruimte waar tijd wel bestond. In dat licht gezien kan ik me niet voorstellen dat sommige mensen zeggen dat God een plan met hen heeft. Wat een verbeelding denk ik dan. Een mens is niet meer dan een stofje voor Hem. Zo kan ik me ook niet voorstellen dat een God die heer en meester van het universum is zich bezig hield met het inrichten van de aarde destijds. Het lijkt me logischer wanneer je zoveel in je mars hebt dat je dat dan uitbesteed. Maar waar het omgaat is dat wij mensen God naar ons toe willen trekken om Hem te kunnen begrijpen. Hem menselijke eigenschappen toekennen als kwaad worden en houden van. Mozes en andere schrijvers hebben, met éen oog kijkend naar andere goden,  daartoe een poging gedaan en zo is een bepaald beeld van God ontstaan. Of dat het ware is?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei violist:

Ik weet dat je zal zeggen "Dat staat in de bijbel" maar toch vraag ik het je. Hoe weet jij dat God altijd heeft bestaan? Ik kan dat niet begrijpen. God zou dan miljarden jaren in zijn Eentje met of zonder engelen in de hemel hebben gewoond zonder dat  er iets gebeurde.

Er staat nog meer in de Bijbel:

Genesis 1:

26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Dat kun je niet zeggen als je in je eentje bent.

 

1 uur geleden zei violist:

En toen ineens, na al die miljarden jaren, kwam Hij op het idee de oerknal in werking te zetten.

Niet na miljarden jaren, wel na ontelbare jaren...

Lees Genesis 1 eens. http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/1.html 

Waar staat dat God een oerknal veroorzaakte?

 

1 uur geleden zei violist:

Eigenlijk begrijp ik niet goed waar Hij zich druk om maakt. Hij had Adam en Eva gelijk hun zonden moeten vergeven en hen hun volmaaktheid terug kunnen geven. En dan nog zijn Zoon aan het kruis. Ik kan dat allemaal niet volgen.

Als God aan iets begint, maakt Hij het ook af. Niet door opnieuw te beginnen, dat zou opgeven betekenen. Er volgde straf op de zondeval met als bedoeling om er het goede van te leren. Het is niet de bedoeling dat God ons leert begrijpen, maar wij Hem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Niet na een keer lezen aan de kant schuiven... 

Is dat het antwoord op wat je stelde ivm de bijbel? Pro memorie

16 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Op elke bladzijde van de Bijbel wordt het karakter en de persoonlijke aard van God geopenbaard (een openbaring in het bijzonder).

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Het is niet de bedoeling dat God ons leert begrijpen, maar wij Hem.

Waarom zou dat zo zijn? Ik zie het liever andersom. Begrip van God dat Eva tegenover Zijn grootste vijand geen schijn van kans had. Ook al had Eva die ene keer niet naar hem geluisterd, hij was teruggekomen en vroeg of laat had ze toegegeven, de wet van Murphy. God had niet door dat de satan niet op onze aarde thuishoorde, die was van een heel ander kaliber dan wij. Zijn verbanning uit de hemel was misschien goed voor de achtergebleven engelen maar wij zaten niet op hem te wachten. Christenen noemen dat het plan van God. Dat God zijn schepsels wilde uittesten en daarop zijn liefde wilde laten zien en zo. Het liep echter anders. God heeft onderschat dat maar weinigen ook na het offer van Zijn Zoon Hem zouden erkennen. M.a.w. God kan ons dan wel geschapen hebben maar Hij begrijpt niets van ons. Misschien dat men zich in de oertijd zonder na te denken aan hem onderwierp, vandaag aan de dag heeft God met zelfstandig denkende wezens te maken. Ik ben daarom van mening dat het hoog tijd wordt dat God ons leert begrijpen want toegegeven, we brouwen er met zijn allen niet veel van.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Een antwoord volgt op een vraag. Beschouw het maar als een advies.

De vraag was om deze stelling  "Op elke bladzijde van de Bijbel wordt het karakter en de persoonlijke aard van God geopenbaard" toe te lichten, daar zijn we oprecht benieuwd naar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei violist:

 

Ik weet dat deze stelling tot de grondbeginselen van het christelijk geloof behoort. Als ongelovige  vraag ik me echter af of het wel een goed concept was, een mens met een vrije wil te scheppen en hem daarbij twee mogelijkheden aan te bieden. Ik moet daarbij altijd aan de engelen denken die ook door God geschapen zouden zijn maar niet voor die keuze hebben gestaan.

Engelen stonden ook voor die keuze. De duivel is een engel die zijn kont tegen de krib heeft gegooid. En met hem nog vele anderen. 

De keuze is of er respect wordt getoond voor de Eigenaar en voor zijn recht om huisregels op te stellen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Sanne69:

Engelen stonden ook voor die keuze. De duivel is een engel die zijn kont tegen de krib heeft gegooid. En met hem nog vele anderen. 

Dan was de duivel als engel dus verre van volmaakt. Wanneer een mens dwars is komt dat door zijn zondige natuur zegt men. Satan moet dus ook met een zondige natuur zijn geschapen. Zou Eva van de verboden boom hebben gegeten als er geen verleider was geweest denk je?

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei violist:

Dan was de duivel als engel dus verre van volmaakt.

Nee net als jou Violist een wezen met een vrije keus, liefde heeft met keuze vrijheid te maken, en hij maakte de zelfde keus als jou, 

( ging net als jou ook de kerk uit zeg maar ha ha )

God is liefde, gaat over passie, intimiteit, maar dit kun je niet afdwingen, dus altijd de vrijheid om dat op je eigen manier te doen net zoals jij dit doet simpel toch.. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei MysticNetherlands:

Dan snap ik je geloof niet zo goed. Zijn er dan erge ziektes omdat wij liegen, stelen, slaan etc? Hoe werkt dat? Hoe zie jij e.e.a.?

Het is soms zo dat we zelf de vruchten moeten plukken van ons eigen gedrag. Als je rookt, te veel drinkt en ongezond eet, kan het zijn dat je daar ziek van wordt. Als je liegt, dan kan dat vriendschappen verwoesten of ruzies veroorzaken. Dat is dan weer slecht voor je hart en je bloeddruk enzo. Verder kan je ook ziek worden omdat het milieu wordt verpest en omdat je dichtbij een stinkfabriek woont bijvoorbeeld. En soms hebben we pech omdat er een erfelijke ziekte in de familie zit. 

De eerste mens heeft ervoor gekozen om onafhankelijk van God te leven. Ze wilden zelf de huisregels bepalen. De enige manier om te kijken of de mens werkelijk op deze manier beter af is, is door het op zijn beloop te laten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei TTC:

De vraag was om deze stelling  "Op elke bladzijde van de Bijbel wordt het karakter en de persoonlijke aard van God geopenbaard" toe te lichten, daar zijn we oprecht benieuwd naar.

Wie zijn we?

Ik kan u geen beter advies geven dan elke bladzijde van de Bijbel te gaan lezen om erachter te komen wat het karakter en de aard van God is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Sanne69:

De eerste mens heeft ervoor gekozen om onafhankelijk van God te leven. Ze wilden zelf de huisregels bepalen

Met dank aan Eva dan. En een beetje flauw van God om al haar nakomelingen eeuw uit eeuw in aan hun lot over te laten en het geluk pas na de dood van een ieder te herstellen. Ik denk dat Eva na de moord op haar zoon door haar andere zoon genoeg geleerd had en rijp was voor terugkeer tot God. Maar God wilde zijn plan afmaken las ik hier van iemand. Welk plan en waarom?  Waar was het gevoel van God toen er miljoenen Joden de gaskamers in gingen? Is mensen laten lijden zijn enige oplossing ons te laten zien dat we het zonder Hem niet kunnen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wie zijn we? Ik kan u geen beter advies geven dan om elke bladzijde van de Bijbel te gaan lezen om erachter te komen wat het karakter en de aard van God is.

We zijn mensen die geïnteresseerd zijn in jouw opmerkelijke stelling, het wordt nu duidelijker dat je er geen concreet antwoord op hebt. Gods ware aard kan gezien worden op elke bladzijde wanneer we voorbij gaan aan de woorden die naar het onkenbare verwijzen, in metaforische zin is dat het lege blad waarin alle verschijnselen gedijen kunnen. Ja, dat kunnen we op elke bladzijde zien, net zoals vuile sokken die herkenning kunnen opwekken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid