Spring naar bijdragen

Tienden betalen in het nieuwe verbond?


Aanbevolen berichten

In navolging van de RKK New Catholic Encyclopedia, vol. XIV, pp. 174-175: verplichten ook vele protestantse kerken hun bezoekers tot het afstaan van 10% van hun salaris aan de kerk leider.

In het oude verbond kregen 11 stammen een stukje land van God, maar de stam van Levi kreeg geen land, dus moesten de 11 stammen 10% aan voedsel leveren aan de landloze stam van Levi.

In het nieuwe verbond is er geen sprake van een landsverdeling en zijn alle christenen als priesters van God.

Is het dan geldklopperij als bepaalde kerkleiders om 10% verzoeken?

Ps dit gaat niet om vrijwillig financiële ondersteuning bieden, maar om het verzoek tot het betalen van 10 %

Link naar bericht
Deel via andere websites
In navolging van de RKK verplichten ook vele protestantse kerken hun bezoekers tot het afstaan van 10% van hun salaris aan de kerk leider.

Ik ben Rooms Katholiek en heb nog nooit een acceptgiro gezien. Hoe kom je hier bij?

Link naar bericht
Deel via andere websites
In navolging van de RKK verplichten ook vele protestantse kerken hun bezoekers tot het afstaan van 10% van hun salaris aan de kerk leider.

Zoals je uit voorgaande reacties kan concluderen, klopt dit niet. Men heeft je verkeerd voorgelicht.

In het oude verbond kregen 11 stammen een stukje land van God, maar de stam van Levi kreeg geen land, dus moesten de 11 stammen 10% aan voedsel leveren aan de landloze stam van Levi.

In het nieuwe verbond is er geen sprake van een landsverdeling en zijn alle christenen als priesters van God.

Is het dan geldklopperij als bepaalde kerkleiders om 10% verzoeken?

Ze kunnen er best om vragen. In onze kerk wordt een bijdrage gevraagd op basis van inkomen en bij de hoogste inkomens loopt dat inderdaad op tot 10%. Ik vind wat er gevraagd wordt op zich niet onredelijk. Er zijn veel vaste lasten. Daarvan maken het inkomen van de predikant en de hypotheek van het kerkgebouw de grootste kostenposten uit. Het is terecht dat kerkelijke leiders een verzoek doen aan de gemeente om het geld op te brengen.

Ps dit gaat niet om vrijwillig financiële ondersteuning bieden, maar om het verzoek tot het betalen van 10 %

Het staat een ieder inderdaad vrij om meer te geven dan het gevraagde. De 10% is arbitrair.

Link naar bericht
Deel via andere websites
In navolging van de RKK verplichten ook vele protestantse kerken hun bezoekers tot het afstaan van 10% van hun salaris aan de kerk leider.

In het oude verbond kregen 11 stammen een stukje land van God, maar de stam van Levi kreeg geen land, dus moesten de 11 stammen 10% aan voedsel leveren aan de landloze stam van Levi.

In het nieuwe verbond is er geen sprake van een landsverdeling en zijn alle christenen als priesters van God.

Is het dan geldklopperij als bepaalde kerkleiders om 10% verzoeken?

Ps dit gaat niet om vrijwillig financiële ondersteuning bieden, maar om het verzoek tot het betalen van 10 %

Ik was eens in een kerk waar ik geregeld kwam. Ik betaalde geen 10% hoor. True, er was een collectezak, maar als je daar niks in gooit, so be it. Ik voel me dan ongemakkelijk, maar nooit iemand die me aansprak als ik eens geen muntgeld op zak had. Ik nam het boekje aan, ik genoot van het gebouw en was blij met de persoon die voor ging en alle stookkosten van het gebouw. Ze zaten in de rode cijfers. En los van die cijfers hadden ze liefdadigheidsprojecten. Daar kon je ook aan doneren.

Ik voelde me daar onprettig bij, omdat je op zo'n manier vooral een profiteur bent. Lekker gebruik maken en ondertussen onderbetalen. Ik heb vervolgens geprobeerd me bij Kerkbalans aan te sluiten zodat ik maandelijks iets aan die kerk betaal. Hoeveel dat per maand is, geen idee! Want niemand zegt je hoeveel je per maand kunt betalen. Na veel zoekwerk kwam ik een site tegen die bij mijn stroming past. Geloof me, ze suggereerde heel veel minder dan 10%. Ik hield hun sugestie aan en na veel moeite is het me eindelijk gelukt dat ze geld van me krijgen. Ik snap haast hun schuld, want het koste me best best moeite te zorgen dat zijn een gift kregen. Maar het is gelukt!

Het gaat om een katholieke parochie...

Link naar bericht
Deel via andere websites
In navolging van de RKK verplichten ook vele protestantse kerken hun bezoekers tot het afstaan van 10% van hun salaris aan de kerk leider.

Ik ben Rooms Katholiek en heb nog nooit een acceptgiro gezien. Hoe kom je hier bij?

Ik dacht dat dit algemeen bekend was.

Maar je hebt gelijk bronvermelding is beter

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=11586

New Catholic Encyclopedia, vol. XIV, pp. 174-175:

"The early Church had no tithing system. The tithes of the Old Testament were regarded as abrogated by the law of Christ.... But as the Church expanded and its material needs grew more numerous and complex, it became necessary to adopt a definite rule to which people could be held either by a sense of moral obligation or by a precept of positive law. The tithing of the Old Law provided an obvious model, and it began to be taught.... The Council of Macon in 585 ordered payment of tithes and threatened excommunication to those who refused to comply."

Voor alle duidelijkheid zo heb ik gelezen dat in de RKK geschiedenis er een verplichte tienden systeem WAS.

Nu na biljoenen te hebben vergaard kan deze systeem passief zijn.

Lieve vrijgevige mensen,

De topic gaat over of het geoorloofd is conform het Nieuwe verbond om een tiendensysteem op te leggen op de christenen.

De topic gaat dus niet over het uit schuldgevoel vrijwillig financiel onderhouden van een kerkbestuur of iets dergelijks

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik dacht dat dit algemeen bekend was.

Niet dus, geen enkele katholiek heeft hier ooit van gehoord.

Maar je hebt gelijk bronvermelding is beter

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=11586

New Catholic Encyclopedia, vol. XIV, pp. 174-175:

"The early Church had no tithing system. The tithes of the Old Testament were regarded as abrogated by the law of Christ.... But as the Church expanded and its material needs grew more numerous and complex, it became necessary to adopt a definite rule to which people could be held either by a sense of moral obligation or by a precept of positive law. The tithing of the Old Law provided an obvious model, and it began to be taught.... The Council of Macon in 585 ordered payment of tithes and threatened excommunication to those who refused to comply."

Blijkbaar heb je zomaar iets geplukt van een website, zonder te weten waar het over gaat of om even na te vragen of het wel klopt. En daar verbind je dan meteen maar conclusies aan?

Wat stond er precies in de canons van het concilie van Macon? In welk boek heb je die canons gelezen?

Voor alle duidelijkheid zo heb ik gelezen dat in de RKK geschiedenis er een verplichte tienden systeem WAS.

Waar precies heb je dat gelezen dan?

Nu na biljoenen te hebben vergaard kan deze systeem passief zijn.

Opnieuw een vreemde impliciete conclusie. Waaruit blijkt dat er biljoenen zijn vergaard met tienden? En 'biljoenen' in welke valuta en in welk tijdvak? Wat bedoel je met 'deze[sic] systeem passief zijn'?

Lieve vrijgevige mensen,

De topic gaat over of het geoorloofd is conform het Nieuwe verbond om een tiendensysteem op te leggen op de christenen.

Nee, je komt met impliciete conclusies gebaseerd op valse interpretaties van bij elkaar geraapt knip-en plakwerk van websites. Nergens gaat het over de vraag wat de verplichtingen zijn van het Nieuwe Verbond. Je komt direct met een quote uit een katholieke encyclopedie, die interpreteer je verkeerd en scheert dan meteen ook protestanten over een kam en concludeert dan dat dit 'geldklopperij van priesters' is.

De topic gaat dus niet over het uit schuldgevoel vrijwillig financiel onderhouden van een kerkbestuur of iets dergelijks

Nee, het moet vooral geen positief topic worden he? En meteen maar even de kwalificatie 'uit schuldgevoel' toevoegen...alsof mensen niet uit naastenliefde iets zouden kunnen doneren. (H)

Link naar bericht
Deel via andere websites

De topic gaat over of het geoorloofd is conform het Nieuwe verbond om een tiendensysteem op te leggen op de christenen.

Jezus heeft die opdracht niet gegeven om zo te doen en in het NT vinden we ook niet terug dat de eerste christenen deze gewoonte hadden of er opdracht voor kregen. Voor christenen geldt: "gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade". - Rom.6:14.

Dus het hoort zoals staat in 2 Kor.9:7, namelijk dat iemand geeft wat hij in zijn hart heeft voorgenomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat Pieternel zijn lesje wel geleerd heeft over het rucksichtlos kopieeren en plakken van een bron uit een tijdvak en traditie waar hij niet bekend mee is.

Om op zijn vraag terug te komen:

De topic gaat over of het geoorloofd is conform het Nieuwe verbond om een tiendensysteem op te leggen op de christenen.

Nee, niet op basis van het NT. Daar ben ik het volgens mij nergens tegengekomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

In het nieuwe verbond is er geen sprake van een landsverdeling en zijn alle christenen als priesters van God.

Is het dan geldklopperij als bepaalde kerkleiders om 10% verzoeken?

Ps dit gaat niet om vrijwillig financiële ondersteuning bieden, maar om het verzoek tot het betalen van 10 %

Vragen mag altijd natuurlijk. Net zoals nee zeggen.

Maar als onder de vraag de bedoeling ligt dat je er toch echt op ingaat en je er anders uit vliegt, tsja dan is het geldklopperij. Bij veel geloofsgemeenschappen een helaas veel toegepaste praktijk onder goedgelovige leden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
In navolging van de RKK New Catholic Encyclopedia, vol. XIV, pp. 174-175: verplichten ook vele protestantse kerken hun bezoekers tot het afstaan van 10% van hun salaris aan de kerk leider.

In het oude verbond kregen 11 stammen een stukje land van God, maar de stam van Levi kreeg geen land, dus moesten de 11 stammen 10% aan voedsel leveren aan de landloze stam van Levi.

In het nieuwe verbond is er geen sprake van een landsverdeling en zijn alle christenen als priesters van God.

Is het dan geldklopperij als bepaalde kerkleiders om 10% verzoeken?

Ps dit gaat niet om vrijwillig financiële ondersteuning bieden, maar om het verzoek tot het betalen van 10 %

Ik heb het eens in de bijbel gelezen, dat het ging om God de tienden te geven en dat was niet alleen in geld en ook niet puur de Loon van de priester.

Maar dan nog, is het vrij onwaarschijnlijk dat God vast zit aan die getallen.

Het is meer een levenshouding in het omgaan met je welvaart.

Daarbij kan ook niet iedereen geven.

Er zit nog een probleem in deze tijd, dat het vaak als middel gepropageerd wordt om vervolgens beloningen van God te ontvangen. Niet altijd, maar als dat het geval is, ga je aan het hart van het geven voorbij. Namelijk dat je een hart hebt voor de zaak, waar je aan geeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Christenen zijn niet verplicht van "tienden" te betalen. Onder de Wet was het betalen van tienden gebruikelijk om de stam Levi te ondersteunen en voor behoeftigen te zorgen (Leviticus 27:30; Deuteronomium 14:28, 29). Met de dood van Jezus werd de Wet afgeschaft en kwam er ook een einde aan het vereiste tienden te betalen. Efeziërs 2:13-15 "Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen".

Niettemin gaven de eerste christenen toch nog financiële steun voor wie het nodig had, elk volgens zijn eigen vermogen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Allemaal waar.

En dan kijk je ook naar wat er op je pad komt.

Bij het eindoordeel zal Jezus bepalen wie in Zijn rijk zal komen, aan de hand van de zorg die de mensen boden aan hun broeders en zusters. Naakten kleden, hongeren voeden, weduwen en wezen opvangen en ook o.a. zieken bezoeken.

Daarin lijkt Jezus verder te gaan, dan onze munten en dat was dus al met de Levieten zo.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Christenen zijn niet verplicht van "tienden" te betalen. Onder de Wet was het betalen van tienden gebruikelijk om de stam Levi te ondersteunen en voor behoeftigen te zorgen (Leviticus 27:30; Deuteronomium 14:28, 29). Met de dood van Jezus werd de Wet afgeschaft en kwam er ook een einde aan het vereiste tienden te betalen. Efeziërs 2:13-15 "Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen".

Niettemin gaven de eerste christenen toch nog financiële steun voor wie het nodig had, elk volgens zijn eigen vermogen.

Ooit was ik lid van een kerk, waar dat wel een vereiste was. Verder ben ik het helemaal met je eens. En ik steun ook 'mijn' gemeente met een vaste bijdrage.

Dat gedoe met een paar muntjes in zo een zwarte of blauwe zak is niet mijn 'ding'.

Ooit was in onze dienst een jong jongetje die de collecte deed. De eerste man was behoorlijk 'vermogend' en deed geld in die zak. Toen zei iemand tegen dat jongetje dat hij aan de verkeerde kant van de rijen was begonnen, hij haalde het muntje uit de zak omdat hij zijn 'fout' wilde herstellen en gaf het aan de man. Het was een muntje van 2 cent.

Misschien maakt de man een megabedrag over ( ik denk het niet) maar laat dan die zak voorbij gaan. Doe niet zo schijnheilig mee met een toch wat vreemde traditie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het antwoord is m.i. vrij eenvoudig.

Het mag maar het moet niet. Het is voor ons geen wet. Het geeft echter wel veel voldoening en blijdschap. Het is ook de meest effectieve manier om de macht van Mammon over ons te verbreken.

Maar als je het liever niet doet? Laat het dan alsjeblieft. Want als je het doet als een soort verplichting, tegen je wil, heeft het echt geen enkele waarde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid