Spring naar bijdragen

tine

Members
 • Aantal bijdragen

  172
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. tine

  Mensenoffers

  Waarom haal je de verzen aan zonder te kennen te geven waarom dit gebeurde ? Enkele verzen hoger verhaalt het hoofdstuk dat Mozes op de berg Sinaï was en onder zijn afwezigheid het volk een gouden kalf had gemaakt en zij hadden een groot feest opgezet ter aanbidding van dit kalf. (waarschijnlijk naar de wijze waarop de Egytenaren de stier Apis aanbaden, en waarom in Indië nog altijd de koe een heilig dier is). Natuurlijk was Jehovah in toorn als men weet dat Hij hen bevrijdde uit de slavernij van Egypte, hen gered had door de Rode zee te splitsen zodat ze ontkwamen aan farao en zijn leger.
 2. Dat zal in de meeste landen (= scheiding van "kerk en staat") dan ook niet toegelaten worden en zullen diegenen bij overtreding veroordeeld worden. Waarom is de Koran niet verboden dan? Daar heb ik geen zeggen aan. Kan een godsdienstboek verboden worden ? En het valt nog allemaal te zien of moslims in het algemeen hogerstaande feiten toepassen ?
 3. tine

  Mensenoffers

  Wat wil je violist dat God heden ten dage ingrijpt bij alles wat verkeerd loopt op onze wereld ? Moet hij ingrijpen als er ergens een moord gebeurt, een verkrachting, bij misbruik van kinderen, diefstal, bedriegerij, geweldpleging, hongersnood dreigt, ongevallen van welke aard ook, met auto's, treinen, vliegtuigen, ..... en daarbij bedenken dat we met 7 miljard zijn. Reken daar dan nog de oorlogen bij die woeden in vele landen, conflicten die nooit opgehouden zijn te bestaan na WO. II. Zoals je schrijft zijn er erge dingen die gebeuren tijdens oorlogen. En dan ? Stel dat hij op één dag e
 4. tine

  Mensenoffers

  Stel je voor dat kinderen in zulke mate ongehoorzaam zijn dat ze bij overtreding hun leven wagen Zo erge gevolgen kunnen ongehoorzaamheid hebben. Nog een les hieruit te leren is dat ze waren verwittigd ! Tja, wat is er nu zo erg aan ongehoorzaamheid vraag je u af
 5. Dat zal in de meeste landen (= scheiding van "kerk en staat") dan ook niet toegelaten worden en zullen diegenen bij overtreding veroordeeld worden.
 6. Welke voorwaarden? Zoals ineke-kitty schrijft waren de vreemdelingen welkom onder de Israëlieten. Al hoewel God een uitverkoren natie had, stond hij niet-Israëlieten onder zijn volk toe. Toen ze uit Egypte vertrokken ging er "veel vermengd volk" met hen mee.(Ex. 12:38) God herinnert de Israëlieten eraan dat zij zelf vreemdelingen geweest zijn in Egypte zodat zij beseffen wat een inwonende vreemdeling in een ander land te verduren kan hebben. Ex. 22 : 21 : Gij zult ook den vreemdeling geen overlast doen, noch hem onderdrukken; want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. (zie ook
 7. tine

  Mensenoffers

  Het klinkt heel geloofwaardig zoals jij het schetst. Je vergeet echter dat er wel een prijskaartje aan dat plan hangt. Miljoenen onschuldigen gemarteld en gedood. Het begon bij Abel en eindigt pas na de grote verdrukking. Ik zou Jezus gelijk als broertje van Abel ter wereld hebben laten komen, door Kaïn laten vermoorden als zoenoffer en dan gelijk met de nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn begonnen. Ik zou vanuit de hemel al het leed op aarde niet kunnen aanzien als ik de gelegenheid had gehad het te voorkomen, ik zou me zelfs schuldig voelen zolang met de uitvoering van "mijn plan" te wachten.
 8. tine

  Mensenoffers

  Ik geloof niet dat de exodus op pure mythe berust. Ik denk dat de exodus de gemythologiseerde versie is van het vertrek van een klein groepje mensen (één of een paar families of een kleine stam) uit Egypte. Ik denk dat daar nooit bewijs voor wordt gevonden (misschien is het wel de samenvoeging van een aantal van deze familie of stamgeschiedenissen). En ik denk ook dat de UCSD Exodus Conference geen overtuigend bewijs van het tegendeel heeft geleverd want dan was dat wel wereldnieuws geworden in 2013. Dus ik vermoed dat het "wishfull thinking" is te verwachten dat ooit wordt aangetoond dat de
 9. tine

  Mensenoffers

  Het wil er bij mij maar niet in dat dezelfde God ten tijde van het OT zogenaamd telkens ingreep als mensen iets deden waar Hij het niet mee eens was en dat Hij nu alles op zijn beloop laat. Met antwoorden als "alles op zijn tijd" kan ik helemaal niets. En had God niet iets te veel geduld met de nazie-beulen? Vond hij het vergassen van 5 miljoen Joden nog net toelaatbaar voor Hij middels de geallieerden ingreep? Zag Hij bij het vergassen van de eerste Joden niet aankomen dat de nazie's alsmaar door zouden gaan? Ik denk daarom dat we bij het hele wereldgebeuren een God overal buiten moeten la
 10. tine

  Mensenoffers

  Beetje retoriek kan best amusant zijn, maar laat het aub niet intern tegenstrijdig zijn. Wat je hier zegt is domweg compleet belachelijk. Als je tegen iemand zegt "wie niet horen wil moet voelen" dan is dat per definitie dwingen en verplichten tot iets. Men zou er goed aan doen de voorbeelden van vernietiging van steden en uitroeïen van volkeren zoals in de bijbel beschreven, in acht te nemen. Deze dingen gebeurden door niet te luisteren naar de raad van God of zich niet (vrijwillig) aan zijn wetten te onderwerpen. Dat er geen dwingelandij bestond uitgaande van God bewijzen de profeten di
 11. tine

  Mensenoffers

  Was dat maar waar, dan zag de wereld er stukken beter uit. Ik blijf daarom toch een beetje bang dat jij jouw woorden in Gods mond legt. Alles op zijn tijd Violist. God wil niet dat er iemand verloren gaat, daarom heeft Hij veel geduld, meer dan de mens ooit kan hebben. En maar goed ook.
 12. tine

  Mensenoffers

  Tja, wij kunnen precies weten wanneer God niet akkoord is met ons gedrag, zodat wij ons afkeren van het slechte. Dat is goed verstaanbaar uit de Schrift. Het is aan ieder van ons om al dan niet er naar te luisteren. Profeten hebben gesproken in Gods naam, de groten der aarde werden verwittigt, koningen, farao's alsook hele steden, Ninevé, Sodom en Gomorra, Jerusalem,.... dat Hij zou optreden indien er geen verandering kwam in hun verkeerd handelen. Maar God verplicht tot niets, is geen dwingeland, net zoals God handelt, zo handelt de mens met waarschuwingen tgo zijn medemens. Wie niet luis
 13. tine

  Mensenoffers

  Misschien zal het je interesseren dat onderzoekers toch veel te doen gehad hebben over de Exodus-gebeurtenis de laatste jaren. Het blijft een actueel onderwerp zo te zien. Op volgende website (Engels) zijn er een hele reeks egyptologe en archeologen, met name die zich daarvoor geïnteresseerd hebben. Bv. Thomas Schneider vindt vergelijkbare teksten met de 10de plaag over de eerstgeborene. Gary Rendsburg vindt verschillende teksten over de Exodus en de verdrinkingsdood van soldaten in koninklijke graftombes, nog anderen vinden tekeningen van een gescheiden zee met muren van water ....... No
 14. tine

  Mensenoffers

  Verzen aanhalen zonder enig commentaar maakt het niet duidelijk waarom bv. God spreekt dat Hij geen offers wil. Hij wil wel offers maar niet op eender welke manier. Wanneer het volk zich slecht gedraagt, Zijn geboden niet respecteert, continu zondigt, zal God die offers niet aanvaarden. Het is voor niets dat zij offeren, God zal niet luisteren. Er wordt gezegd in het N.T. (weet de vers juist niet meer) dat als men een offer wil doen aan God maar een geschil heeft met zijn naaste dat eerst moet gaan oplossen en dan terugkomen om te offeren. Dat is duidelijk toch. Zo ook met Gods volk dat b
 15. tine

  Mensenoffers

  Is dat zo, tine? En, misschien heb je over een vraag heen gelezen: erken jij Jezus zowel als onze God, Koning, Verlosser en Profeet? Het is een eenvoudige vraag die je met ja of nee kunt beantwoorden. Oei, oei, sta ik hier op de beklaagdenbank ? Waarom stel je de vraag en dan nog met vier mogelijkheden ? ? Zo eenvoudig is dat niet met ja of nee antwoorden, wil jij dan niet weten waarom ja of waarom nee ?
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid