Spring naar bijdragen

Bijbelse getallen zoals 40.


Aanbevolen berichten

quote/Flash Gordon/ "Aangezien de Bijbel door mensen is geschreven lijkt me dat je het daar moet zoeken" /quote.

Het argument dat de Bijbel door mensen geschreven is, zegt nog niet dat we er dus mee om kunnen springen zoals het ons belieft.

De Bijbel mag dan door mensen geschreven zijn, maar de woorden die geschreven staan in de Bijbel zijn niet aan een menselijk brein ontsproten, maar door de Geest van God Zelf voortgebracht.

Elk Woord en elke letter staat op de plaats die de HEERE bedoeld heeft.

Ik geloof dan ook dat geen enkel woord of letter uitgezuiverd zou moeten worden op grond van onze eigen, rationele, wetenschappelijke, historische, literaire, en kritische methodieken.

Als we het Woord van God beknotten, of alleen tot ons nemen wat ons past, of er iets aan afdoen of toevoegen, of bijv. menselijke leringen en tradities naast het Woord van God te stellen, verpesten we niet alleen het Woord van God, maar eveneens onszelf, en iedereen die het Woord van God horen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 224
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

4, 40, 400 enz staan niet voor goeds, maar voor beproeving of straf, dat ben ik aan het uitleggen, het is ook een algemene opvatting.

4 geesten die rondom Gods troon zijn, zijn dan weer een uitzondering

Weet je dat wel zeker? Want die vier geesten/dieren initiëren wel veel van de rampen en beproevingen in Openbaringen met hun "Kom!" Alleen al hun afschrikwekkende uiterlijk geeft denk ik al wel aan dat ze bepaald niet voor de troon staan voor de gezelligheid.

En wie zegt dat beproevingen of straffen niet goed zijn? Als ze door God gegeven worden, dan zijn ze net zo goed als wanneer een vader of moeder diens kinderen op juiste wijze straft of corrigeert. Alleen duivelse beproevingen zijn slecht, omdat die er immers op gebrand zijn een mens van God af te brengen, waar God zelf de mens enkel wil sterken en zuiveren in diens geloof.

Amen. Al die bijgelovige getallenflauwekul is voor sensatiezoekers die zich vervelen. Er zijn ook vier evangeliën. De getallen zijn ons gegeven, net als het alfabet, om met elkaar te kunnen spreken en ons leven mee te ordenen. Meer niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

ALLE Hebreeuwse letters, en ook alle sluitletters, hebben een eigen getalswaarde, en elke Hebreeuwse letter [vormt zich] als we deze letter uitspreken , tot een "begrip".

Zo heeft elke letter dus een getal EN vormt elke letter ook een bepaald begrip.

Dat is helemaal niks bijzonders, omdat dit nu eenmaal in de Hebreeuwse taal ligt opgesloten.

Overigens ook in verschillende andere talen zoals in het Grieks en het Latijn.

Het heeft dus niks te maken met "bijgelovige getallenflauwekul" of voor "sensatiezoekers die zich vervelen".

Ook hierin is de Here Jezus Christus de Norm, namelijk hoe letters bepaalde begrippen en getalswaarden vertegenwoordigen, en niet de mens die meent dat er geen samenhang zou zijn tussen letters en getallen vanuit Gods Woord.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Thorgrem

Zoals bijv. In Mattheus 19:24 "En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods".

De letter "Koph" heeft de getalswaarde 100 en betekent "oog van de naald; omsingelen, omringen".

Of Mattheus 18:12 "Wat dunkt u, indien enig mens honderd schapen had, en een uit dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de bergen heengaande, het afgedwaalde zoeken?" .

Of Johannes 8:57 "De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt gij Abraham gezien?"

Het getal 100 = dus geloof; ingaan in het Koninkrijk der hemelen [ 99 schapen, plus 1 schaap] .

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Thorgrem

Zoals bijv. In Mattheus 19:24 "En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods".

De letter "Koph" heeft de getalswaarde 100 en betekent "oog van de naald; omsingelen, omringen".

Jij geeft les toch? Al 40 (hihi)jaar oid? Hoe denk je dat mensen dit dienen te snappen? Je gaat van een een vers in Jezus in t Aramees gesproken edoch in t Grieks neergepend opeens naar een een Hebreeuwse letter? En je noemt daarbij niet de relevant Midrash en Talmudische achtergronden. Mensen toch niet zomaar snappen wat je hier bdoelt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Thorgrem

Zoals bijv. In Mattheus 19:24 "En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods".

De letter "Koph" heeft de getalswaarde 100 en betekent "oog van de naald; omsingelen, omringen".

Of Mattheus 18:12 "Wat dunkt u, indien enig mens honderd schapen had, en een uit dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de bergen heengaande, het afgedwaalde zoeken?" .

Of Johannes 8:57 "De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt gij Abraham gezien?"

Het getal 100 = dus geloof; ingaan in het Koninkrijk der hemelen [ 99 schapen, plus 1 schaap] .

Ik Stel 2 (mijn inziens hele normale en heldere) vragen. In dit schrijfsel zie ik echter geen antwoord op die 2 vragen.

Ik zie wat citaten uit de bijbel en vervolgens een hele dosis inlegkunde die klaarblijkelijk zomaar uit de lucht komen vallen.

Dus nogmaals, en ik hoop stilletjes toch op een serieus antwoord waar ik wat mee kan; Waar in de bijbel kan ik lezen dat elke letter een getal heeft en waar staat de conversietabel in de bijbel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Thorgrem

Dat staat niet in de Bijbel, dus ik kan het niet anders uitleggen.

Het gaat om het Hebreeuwse alfabet die ook een getalswaarde heeft.

Je meent het. De Hebreeuwse taal heeft gewoon woorden voor een, twee, drie en vier. Maar op een gegeven moment begon men het toch wel onhandig te vinden om steeds 'sheshet' (geloof ik) neer te pennen voor 'zes'. Nu zijn Hebreeuws en verwante talen al geen talen met makkelijk te schrijven letters en aangezien getallen tot de vaakst door de leek opgeschreven dingen behoorden, kwam het onvermijdelijke: men ging getallen afkorten. En toen is iemand zo ingenieus geweest om het alfabet te gebruiken. Niets mystieks aan.

Tot zover het lesje geschiedenis van het Hebreeuws. Weet je wat het leuke is? Alle getallen worden in de Bijbel voluit geschreven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Deze theorie kunnen we dus niet bijbels noemen.

Het is toch wel bijbels, denk ik. Het zal zeker niet de bedoeling zijn om allerlei goochelspelletjes met getallen uit te voeren want dan raken we hopeloos verward. Maar getallen staan m.i. nu ook weer niet zomaar voor de grap in de Bijbel. Als we de de Bijbel als een schepping van God zien, weliswaar door middel van mensen opgetekend, dan is het niet zo vreemd als we daar (wiskundige) patronen in vinden, net zoals in de rest van de schepping. Beschouw het als een soort handtekening van de Schepper.

Ik heb nu niet de tijd er dieper op in te gaan maar ik wil graag enkele voorbeelden geven van getallen waar de Bijbel m.i. wel degelijk een betekenis prijsgeeft.

1. De Here (JHWH), uw God (Elohim) is één.

2. Genesis begint met te verhalen dat God scheiding maakt, dus van de één twee maakt. Het boek begint in het Hebreeuws ook met de Beth, de twee.

3. De drie sla ik nu, om het zo simpel en kort mogelijk te houden, even over.

4. De vier is de uiterste consequentie van de twee (de dualiteit), namelijk de twee met zichzelf vermenigvuldigd. Het duidt m.i. niet op straf of oordeel, zoals eerder gesteld, maar eerder op de grenzen van deze wereld. Er stromen vier rivieren uit de hof van Eden. De boom des levens staat getalsmatig t.o.v. van de boom der kennis van goed en kwaad als 1 : 4. De getallen 40 en 400, die veelvuldig in de Bijbel worden herhaald, duiden op hetzelfde principe maar op hogere niveau's. De Tav, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, staat voor 400. Verder gaat het niet. Wat hierna komt, de 5, 50 en 500, heeft te maken met iets nieuws.

Tot zover voor nu. De Bijbelse getallen zijn heus wel het bestuderen waard.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Kaf = 500 [als sluitletter]

Mem = 600 [als sluitletter]

Nun = 700 [als sluitletter]

Pe = 800 [als sluitletter]

Tzade= 900 [als sluitletter]

De getalswaarde van de letters gaat niet verder dan 900, want na 9 [= zwangerschap] en in dit geval na de volheid van 9 [= 900], komt er iets nieuws, wat niet meer bij deze oude schepping hoort.

Hoewel er in het Grieks nog een letter schijnt te zijn met de getalswaarde 1000.

Na 900 komt "1000", als uitbeelding van de Nieuwe Schepping in Christus.

Alle letters, en ook alle sluitletters, hebben een eigen getalswaarde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Kaf = 500 [als sluitletter]

Mem = 600 [als sluitletter]

Nun = 700 [als sluitletter]

Pe = 800 [als sluitletter]

Tzade= 900 [als sluitletter]

De getalswaarde van de letters gaat niet verder dan 900, want na 9 [= zwangerschap] en in dit geval na de volheid van 9 [= 900], komt er iets nieuws, wat niet meer bij deze oude schepping hoort.

Hoewel er in het Grieks nog een letter schijnt te zijn met de getalswaarde 1000.

Na 900 komt "1000", als uitbeelding van de Nieuwe Schepping in Christus.

Alle letters, en ook alle sluitletters, hebben een eigen getalswaarde.

Natuurlijk weet jij het weer beter. Jij weet alles beter, toch?

Maar mag ik je vragen waar jij jouw informatie vandaan haalt? Want volgens mijn (beperkte) kennis klopt er geen reet van. Met voorbehoud van mijn gebrekkige kennis (maar ik leer graag meer):

De sluitletter Kaf staat voor 20.

De sluitletter Mem is 40.

De sluitletter Noen is 50.

D3e sluitletter Peh staat voor 80.

De sluitletter Tsadé staat voor 90.

Het kan nu gemakkelijk dat ik een fout maak. Corrigeer me dan maar. Maar ik snap jouw bijdrage (of vooral de toon daarvan) niet. Wat wil je daarmee bereiken? Wil je zo graag jouw alwetendheid tentoonstellen? Dit draagt toch niet bij aan een leerzame discussie?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als we de de Bijbel als een schepping van God zien, weliswaar door middel van mensen opgetekend, dan is het niet zo vreemd als we daar (wiskundige) patronen in vinden, net zoals in de rest van de schepping.

Zelfs als je dat doet is het niet meer dan een aanname van jou dat daar (wiskundige) patronen in staan.

Ik heb sterk de indruk dat je wat er staat in jouw richting masseert om er iets te lezen dat er gewoon niet staat.

Eigenlijk ook wel weer begrijpelijk, de boeken zijn zo'n twee duizend jaar geleden geschreven. Neem geschriften van een paar honderd jaar geleden en het is al moeilijk om precies te begrijpen wat er bedoeld wordt.

Al de hooggeleerde uitleggers hebben niet kunnen voorkomen dat er kerkscheuringen kwamen en het maar helemaal de vraag of er wel één goede uitleg is van wat er toen bedoeld werd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zelfs als je dat doet is het niet meer dan een aanname van jou dat daar (wiskundige) patronen in staan.

Dat denk ik niet, net zomin als ik denk dat de wiskundige patronen in de natuur aannames van mij zijn. Het is gewoon mogelijk het te onderzoeken en te onderbouwen. Zoals in de natuur, zo ook in de Bijbel.

Ik heb sterk de indruk dat je wat er staat in jouw richting masseert om er iets te lezen dat er gewoon niet staat.

Eigenlijk ook wel weer begrijpelijk, de boeken zijn zo'n twee duizend jaar geleden geschreven. Neem geschriften van een paar honderd jaar geleden en het is al moeilijk om precies te begrijpen wat er bedoeld wordt.

Bepleit jij dan om boeken van ouder dan honderd jaar maar te negeren? Het is gewoon niet waar als je bedoelt te zeggen dat daar niets van is te begrijpen.

Al de hooggeleerde uitleggers hebben niet kunnen voorkomen dat er kerkscheuringen kwamen en het maar helemaal de vraag of er wel één goede uitleg is van wat er toen bedoeld werd.

Dat heeft m.i. niet veel te maken met geleerdheid maar met de menselijke eigenschap om het beter te willen weten dan de ander en dus niet naar die ander te willen luisteren. Dat heeft ook te maken met de menselijke neiging naar macht over de ander.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Willempie

Als het om de "toon" gaat, staat die van jou mij niet aan, dus ga ik er verder niet op in.

Overigens wil iedereen hier zijn/haar "alwetendheid" tentoonstellen, ook jij.

Succes verder met het bestuderen van de Hebreeuwse taal.

Willempie zou anders wel eens gelijk kunnen hebben. Zie b.v. eens hier: http://joodsleven.nl/Encyclopedie/Hebreeuws/Hebreeuws%20Alfabet.htm
Link naar bericht
Deel via andere websites
@Willempie

Als het om de "toon" gaat, staat die van jou mij niet aan, dus ga ik er verder niet op in.

Overigens wil iedereen hier zijn/haar "alwetendheid" tentoonstellen, ook jij.

Succes verder met het bestuderen van de Hebreeuwse taal.

Willempie zou anders wel eens gelijk kunnen hebben. Zie b.v. eens hier: http://joodsleven.nl/Encyclopedie/Hebreeuws/Hebreeuws%20Alfabet.htm

Qua toon heeft niemand hier "gelijk", helaas.

Wat de gematria betreft: er zijn verschillende systemen en telwijzen. Uit m'n hoofd zeg ik dat Weinreb er een paar noemt in zijn boek "De Bijbel als schepping", maar ik kan ernaast zitten. Dat boek is so-wie-so wel de moeite waard, om wat meer over de gematria te weten te komen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid