Spring naar bijdragen

Sweep

Members
 • Aantal bijdragen

  365
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Sweep

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. De vroedvrouwen in Exodus 1:19 liegen dat ze barsten, en worden daarvoor door God beloond (:20). Voor christenen geldt echter: "Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God" (1 Petrus 4:11). Dat gaat nog een heel stuk verder dan "geen vals getuigenis spreken".
 2. Sweep

  In zonde ontvangen en geboren

  "In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen" --- Wie was Davids moeder? Krijgen we hier een stukje informatie over haar?
 3. Sweep

  Ruimtevaart & De Bijbel

  Ik ben het wel met die dominee eens. Ik vind - overigens zonder dat op Genesis te willen baseren - dat de mens z'n grenzen overschrijdt door de ruimte in te gaan. Een andere reden is dat ruimtevaart miljarden kost, geld dat veel beter besteed zou kunnen worden door gewone, aardse problemen op te lossen. En ruimtevaart heeft veel te maken met oorlogsvoering, met militarisering van de ruimte.
 4. Zeker. Met als belangrijke kanttekening: het is bekend dat dogma's heftige discussies kunnen oproepen en veroordelingen over en weer. Voor veel mensen hebben dogma's rechtstreeks te maken met geloofsbeleving: wanneer je een dogma niet onderschrijft, val je hun geloof aan voor hun gevoel. Vaak trekt men daar ook vérgaande conclusies uit, bijvoorbeeld dat je niet behouden zou kunnen worden wanneer je niet gelooft dat Jezus God is. Je wandel kan onberispelijk zijn, je kunt bevrijd zijn uit banden van zonde, je hart mag veranderd zijn, maar wanneer te duidelijk blijkt dat je de aloude dogma's
 5. Precies zo is het mij gegaan. In de loop van de tijd heb ik allerlei dogma's meegekregen. Bij mijn bekering heb ik de Bijbel aanvaard als waarheid voor mijn leven, wat ik moeilijk vond omdat ik er allerlei reserves voor opzij moest zetten. Maar ik was bereid om elk van de aangeleerde dogma's te aanvaarden, of juist te laten varen, op basis van wat de Bijbel erover zou zeggen. Vanaf dat moment ben ik van de ene verbazing in de andere gevallen, van wat ik aantrof in de Bijbel, van de (door mij zo ervaren) verregaande vervormingen in het hedendaagse "orthodoxe" christendom.
 6. @Nunc In een ander topic zei je onlangs dat je op dit forum nimmer een "zinnige reactie" kreeg op het schema met teksten dat je in diverse posts hebt gebruikt. Zelf gaf ik eerder al eens aan, dat ik de argumenten die je in dat schema aandraagt niet overtuigend vind, maar wel een stuk beter dan vele andere argumenten die tot nu toe in deze discussie naar voren zijn gekomen. Het patroon in je schema is steeds: een tekst in het OT gaat over JHWH; die tekst wordt in het NT toegepast op Jezus; conclusie: Jezus is JHWH. Mijns inziens geldt voor dat schema, in grote lijnen: da
 7. Sweep

  Bijbelse getallen zoals 40.

  Willempie zou anders wel eens gelijk kunnen hebben. Zie b.v. eens hier: http://joodsleven.nl/Encyclopedie/Hebreeuws/Hebreeuws%20Alfabet.htm Qua toon heeft niemand hier "gelijk", helaas. Wat de gematria betreft: er zijn verschillende systemen en telwijzen. Uit m'n hoofd zeg ik dat Weinreb er een paar noemt in zijn boek "De Bijbel als schepping", maar ik kan ernaast zitten. Dat boek is so-wie-so wel de moeite waard, om wat meer over de gematria te weten te komen.
 8. Sweep

  Wie is Michaël

  Wat mij verbaast, is dat bedoelde figuren op dit forum met zoveel aandacht gevoed worden. Als er nu eens helemaal niemand reageert op hun éénrichtingsverkeer, is het snel afgelopen. Maar het vereist zelfbeheersing.
 9. Wat mij betreft: juist dank daarvoor. Ik vind het heel interessant wat je schrijft. Ik wil er ook echt de tijd voor nemen om dat te bestuderen. Tijd die ik op dit moment helaas niet steeds heb. Ik zal alles goed op me in laten werken en kom er (hopelijk) in een later stadium nog eens op terug. Vergis ik me, of bedien je je van argumenten en teksten die niet zoveel gebruikt worden in de hele triniteitsdiscussie? Of gebruikten de "kerkvaders" deze argumenten en teksten ook? Geheel eens. Dat is natuurlijk zo. Maar als je de Vader aanbidt (zoals Jezus leert), en dingen aan de Vader vraagt
 10. Mee eens, tenminste: als ik je goed begrijp. "Ik en de Vader zijn één" interpreteer ik als: één in wil, en niet als één in wezen (of: "substantie"), alleen al omdat de laatste interpretatie (één in substantie) tot allerlei onbegrijpelijkheden leidt. Zoals: hoe Jezus (die dan "God" is) kan toenemen in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen (Lucas 2:52), of hoe Jezus niet weet van de ure van zijn wederkomst en de Vader wél (Matt. 24:36). Voor zulke vragen is dan weer, in 451 te Chalcedon, de volstrekt onbijbelse twee-naturenleer verzonnen, met als gevolg een groot schisma in de
 11. Ik ben het ermee eens dat het een menselijke denkconstructie / formule betreft. Wat me het belangrijkste lijkt: De navolging van Jezus. Is een mens die tegelijkertijd God is, navolgbaar of moeten we op dat punt flinke scheuten water bij de wijn doen omdat wij nou eenmaal "alleen maar" mens zijn? Wat betekent een vers als Openbaring 3:21 eigenlijk: "Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon"? De verhouding tussen christenen en gelovige Joden. Kunnen christenen net als Ruth zeggen "uw God is
 12. In een heel beperkte betekenis is dat juist. Buiten die heel beperkte betekenis is "de drie-eenheid" een leer met allerlei stellingen óver "de Godheid", zoals "dat wij één God in de Drie-eenheid en de Drie-eenheid in de eenheid aanbidden". En vele andere stellingen méér. Zie Nicea, Constantinopel, Athanasius. Jezus spreekt nimmer in dat soort bewoordingen. Het is dus (in ruimere zin) onjuist om te zeggen dat Jezus "over de drie-eenheid spreekt". Uit Handelingen blijkt dat de eerste christenen niet doopten "in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest", maar "in de naam van J
 13. Je publiceerde (ook al eerder) een hele lijst met passages. Het valt me op dat je de vele heldere passages, die hierover gaan, links laat liggen. Hieronder slechts drie van die heldere passages, let op de cursiveringen: Mij is gegeven alle macht (...) (Matt. 28:18) (...) gij (zult) de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de Macht (Matt. 26:64) JHWH heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, (Marcus 12:36, tetragram ingevuld vanuit Psalm 110:1) Van nu aan zal de Zoon des mensen zijn gezeten aan de rechterhand van God. (Lucas 22:69) De plaats van Jezus,
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid