Spring naar bijdragen

Bijbelse getallen zoals 40.


Aanbevolen berichten

En als men typologie aan 'fantasie' toeschrijft dan lijkt mij het getal 5 het beste voorbeeld om aan te geven dat het geen onzin is of vermeende sprookjes.

Want dit getal is nadrukkelijk aanwezig in de tabernakel. Voorop gesteld dat de 'hee' hèt getal is vangenade is het ook de lengte van het voorhof n.l. 100 el en is de breedte 50 el en aan elke lange zijde waren 20 pilaren.

De pilaren waaraan de gordijnen bevestigd waren , stonden 5 el van elkaar verwijderd en waren 5 el hoog en hierdoor bestond het geheel uit gordijnen van telkens 25 vierkante el en elk paar pilaren ondersteunde zo een stuk van 52 el van wit fijn linnen, waarmee getuigd werd van van de volmaakte genade , waarvan alle zij die het eigendom van God zijn kunnen getuigen tot de wereld.

Het koperen altaar was 3 el hoog en de tabernakel zelf was 10 el hoog en 10 el breed en 30 el lang.

En ik ga er verder niet op in, omdat het allemaal typologie is, maar het getal 5 spreekt over genade. En het mooiste vind ik dat daar Abram dit getal kreeg toegevoegd in zijn naam en hij dus Abraham werd.

Ah... Dus daarom hebben wij mensen 5 vingers... Pér hand: genade op genade!!!

(En dan heb ik het nog niet eens over onze tenen...)

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 224
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Ik zal Ineke niet voor de voeten lopen , zij heeft zich op een aspect toegelegd, er zijn mensen die het demonisch vinden, ik echter heb geen oordeel daarover, gewoon ook omdat ik het topic met andere reden begonnen ben.

Ik denk dat het goed is om alles te onderzoeken, ook dit alleen bij verkeerde/menselijke uitleg zou het demonisch kunnen zijn

Regeringen van 40 jaar zijn gewoon letterlijk en niet een afronding van een lange duur, per slot van rekening heb je ook regeringen van 39 jaar 43 jaar en zoiets, dan zouden die ook afgerond moeten worden als dat de geldende reden was vroeger in Bijbelse landen en eromheen.

het geeft ook de sublieme bijbelse chronologie weer, ik had al enkele voorbeelden gegeven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

En zo komen we bij het getal 61, wat bekend staat als het getal voor 'muiterij'. In de Bijbel vinden we dit terug op meerdere bekende plaatsen. Dat hoef ik niet verder toe te lichten. Het getal 61 bestaat uit twee cijfers. De 6 op de eerste plaats, en aan de andere kant van de medaille, het getal 1. Eén staat natuurlijk voor eenheid, één God, de alpha, en zes is een verwijzing naar de Tegenstander (666). Het eerste letter van het alfabet is de 'A', zoals wel bekend, en de zesde letter is de 'F'. Deze letters gecombineerd is FA. FA staat op de vierde plek op de majeurtoonladder. Vier staat zoals bekend in de Bijbel voor 'onbezonnenheid'.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Regeringen van 40 jaar zijn gewoon letterlijk en niet een afronding van een lange duur, per slot van rekening heb je ook regeringen van 39 jaar 43 jaar en zoiets, dan zouden die ook afgerond moeten worden als dat de geldende reden was vroeger in Bijbelse landen en eromheen.

Nee, we zien juist dat regeringen met een belangrijke betekenis afgeronde getallen hebben. De richter Gideon regeerde 40 jaar, maar de onbekende richters een exact aantal. De drie koningen van verenigd Israël alle drie veertig jaar. Latere koningen maakt niet uit.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het lijkt wel heel erg toevallig, dat ben ik volkomen met je eens, toch klopt het (Salomo en david ook Asa) chronologisch met andere gebeurtenissen in de bijbel ook met gebeurtenissen in buurlanden.

Nergens is een oud document dat verwijst naar afronding, niet in de schrift en ook niet daarbuiten, het is een gedachte van nu, maar zonder bron.

God zelf zal in veel gevallen de hand hebben

Link naar bericht
Deel via andere websites
En als men typologie aan 'fantasie' toeschrijft dan lijkt mij het getal 5 het beste voorbeeld om aan te geven dat het geen onzin is of vermeende sprookjes.

Want dit getal is nadrukkelijk aanwezig in de tabernakel. Voorop gesteld dat de 'hee' hèt getal is vangenade is het ook de lengte van het voorhof n.l. 100 el en is de breedte 50 el en aan elke lange zijde waren 20 pilaren.

De pilaren waaraan de gordijnen bevestigd waren , stonden 5 el van elkaar verwijderd en waren 5 el hoog en hierdoor bestond het geheel uit gordijnen van telkens 25 vierkante el en elk paar pilaren ondersteunde zo een stuk van 52 el van wit fijn linnen, waarmee getuigd werd van van de volmaakte genade , waarvan alle zij die het eigendom van God zijn kunnen getuigen tot de wereld.

Het koperen altaar was 3 el hoog en de tabernakel zelf was 10 el hoog en 10 el breed en 30 el lang.

En ik ga er verder niet op in, omdat het allemaal typologie is, maar het getal 5 spreekt over genade. En het mooiste vind ik dat daar Abram dit getal kreeg toegevoegd in zijn naam en hij dus Abraham werd.

Ah... Dus daarom hebben wij mensen 5 vingers... Pér hand: genade op genade!!!

(En dan heb ik het nog niet eens over onze tenen...)

:# Hoe moet dat nou met de mensen die aan polydactylie lijden, oftewel het Greigsyndroom :?media_xl_711474.jpg

En zo komen we bij het getal 61, wat bekend staat als het getal voor 'muiterij'. In de Bijbel vinden we dit terug op meerdere bekende plaatsen. Dat hoef ik niet verder toe te lichten. Het getal 61 bestaat uit twee cijfers. De 6 op de eerste plaats, en aan de andere kant van de medaille, het getal 1. Eén staat natuurlijk voor eenheid, één God, de alpha, en zes is een verwijzing naar de Tegenstander (666). Het eerste letter van het alfabet is de 'A', zoals wel bekend, en de zesde letter is de 'F'. Deze letters gecombineerd is FA. FA staat op de vierde plek op de majeurtoonladder. Vier staat zoals bekend in de Bijbel voor 'onbezonnenheid'.

:#

Link naar bericht
Deel via andere websites
Laat de chi-kwadraatmethode er maar eens op los. Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat dat zal wijzen op een afronding.

Kan je doen, ik heb dan weer 100% vertrouwen in de schepper, die erop toeziet dat alles in de schrift staat zoals het zijn bedoeling is

Link naar bericht
Deel via andere websites
Laat de chi-kwadraatmethode er maar eens op los. Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat dat zal wijzen op een afronding.

Kan je doen, ik heb dan weer 100% vertrouwen in de schepper, die erop toeziet dat alles in de schrift staat zoals het zijn bedoeling is

Zelf leer ik steeds meer dat dit inderdaad ook zo is, zelfs tot in de allerkleinste details. Misschien is het, zoals ik denk, dat wij in onze Grieks-Hellenistische denkwereld de oude, traditionele Joodse denkwereld niet meer kennen en ons daarin zelfs moeilijk kunnen verplaatsen. Zoals ik het begrijp uit Joodse geschriften en toespraken (op YouTube) beschouwt het traditionele Jodendom alles hier in deze schepping als een "kristallisatie" of materialisatie van de wereld boven ons. En dat is dus inclusief alles wat we hier hebben en kunnen waarnemen, waarbij niets daarvan is uitgesloten. Het gebeurt boven en beneden, niet vroeger in een ver verleden maar nu en gelijktijdig. En dat geldt dus evenzeer voor alle getallen in de Bijbel. Het feit dat dat voor ons als hedendaagse christenen vreemd voorkomt is een gevolg van het feit dat het christendom zich van het Jodendom heeft losgemaakt. We hebben als het ware de wortel doorgesneden. Gelukkig kunnen we er nog steeds van kennis nemen. Mijn persoonlijke ervaring is dat dit ontzettend helpt om de Bijbel, de wereld om ons heen en onszelf beter te leren begrijpen. Tot zover maar even want hier kan ik nog heel lang over doorgaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mijn persoonlijke ervaring is dat dit ontzettend helpt om de Bijbel, de wereld om ons heen en onszelf beter te leren begrijpen. Tot zover maar even want hier kan ik nog heel lang over doorgaan.

Misschien een nieuw topic Willempie? Hoe we de wereld aan de hand van (m.b.v) de bijbel beter kunnen leren begrijpen. Beter dan b.v. met de welbekende methoden: Rede, logica, gezond verstand en wetenschap? Of beter dan met de koran/veda's?

Waarom is juist de bijbel het gereedschap voor een betere wereld?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb de chi-kwadraattoets toegepast op de regeringsjaren van de richteren en de regeringsjaren van de koningen van Juda en Israël. Ik mag Antoon feliciteren, want de chi-kwadraattoets wijst uit dat er slechts een kans is van 2% dat de regeringsjaren van de koningen van Juda en Israël op een niet-natuurlijke manier tot stand zijn gekomen. Dit geldt echter niet voor de regeringsjaren van de richteren. Daar wijst een chi-kwadraattoets op een kans van 99% dat het aantal jaren op een niet-natuurlijke manier zijn ontstaan. Oftewel, deze regeringsjaren zijn verzonnen of afgerond.

Opgemerkt moet worden dat de chi-kwadraattoets bij een zo klein aantal getallen geen uitsluitsel kan geven.

Verder is het nog interessant te melden dat van alle personen waarvan wij in de Torah kunnen lezen hoe lang zij geleefd hebben, 8 van de 27 een leeftijd hebben die eindigt op een 0 en 5 waarvan de leeftijd eindigt op een 5. Dit wijst ook op afronding.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb de indruk dat de TS het gewoon wil hebben over de symboliek van de Bijbelse getallen zoals 40 en ik denk dat het getal 5. relevant is voor een bepaalde uitleg. Anderzijds merk ik dat niemand op het forum geïnteresseerd is in de symboliek van de bijbelse getallen en dat is jammer. Van de chi-kwadraattoets weet en begrijp ik helemaal niets. M.i. speelt de gemiddelde leeftijd van diverse personen weinig rol dus interessant vind ik dat totaal niet, maar dat wil niet zeggen dat het voor anderen wellicht interessant kan zijn, waarom het interessant is wordt m.i. niet aangetoond en dat is jammer.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De chi-kwadraattoets is wel degelijk van belang. De TS durft namelijk te beweren dat de regeerperiodes van 40 steeds letterlijk 40 jaar waren. Ik heb laten zien dat er een kans van 99% is dat dit voor de richteren niet het geval is, maar dat het om verzonnen, afgeronde of anders gemanipuleerde getallen gaat. Dit maakt de theorie dat het om een symbolische periode gaat plausibeler.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De chi-kwadraattoets is wel degelijk van belang. De TS durft namelijk te beweren dat de regeerperiodes van 40 steeds letterlijk 40 jaar waren. Ik heb laten zien dat er een kans van 99% is dat dit voor de richteren niet het geval is, maar dat het om verzonnen, afgeronde of anders gemanipuleerde getallen gaat. Dit maakt de theorie dat het om een symbolische periode gaat plausibeler.

Ik heb die toets niet nodig om te concluderen dat het wel heel erg toevallig is met die 40 jaar steeds, maar zoals gezegd de regeringen van koningen, lopen synchroon met de historie van de Bijbelse geschiedenis, ook met de geschiedenis van buurlanden, dan heb ik het over de regering van Salomo en Asa, maar ook die van Saul en David worden door Flavius Josephus onderverdeeld in gedeelten die weer uitkomen op 40 jaar. en waarom dan Manasse wel dik 50 jaar gegeven en geen afronding.

Ik vind het niet plausibel om te denken dat men met afrondingen werkte, niet een geschiedschrijver uit de oudheid geeft ook de indruk dat dat toen wel het geval was.

voorbeelden

Uzzia 52 jaar

Manasse 55 jaar

Josia 31 jaar

geen afronding dus de theorie blijft gewoon een theorie

en waarom dan Joas 40 jaar wel een afronding???

en Jerobeam II 41 jaar weer niet

Buitenbijbels

47 jaar bij de Turijnse koningslijst voor AmenemhatIII waarom dan niet afgerond

Manetho legt Senoeseret II 48 jaar op.

Menkaoera (farao) van de 4e dynastie. Manetho geeft hem 63 jaar.

allemaal niet afgerond

Link naar bericht
Deel via andere websites

Qua typologische betekenis mag ik misschien de regeerperiode van David noemen.

33 jaar in Jeruzalem en 7 jaar in Hebron. Samen oom 40 jaar. Een periode die in de toekomst als de troon van David wordt opgeëist door de Zoon van David, zeker weer een rol zal spelen als een heel korte huishouding verdeeld in 33 en 7 jaar.

David regeerde veertig jaar. Deze periode wordt onderverdeeld in 7 + 33 jaar.

7 jaar regeerde David in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. Aanvankelijk was David koning te Hebron. Na zeven jaar vroegen de mannen van Juda aan David of hij ook over hen koning wilde zijn. De verdeling van een tijdsperiode in 7 + 33 komt vaker voor in de Bijbel. Deze Bijbelstudie laat zien waar dat het geval is.

De "7" is een aanduiding van de zeven jaar van de zeventigste week van Daniël 9. Die start direct na de "opname" van de Gemeente. Deze zeven jaar zijn de eerste zeven jaar van de volgende (zesde) bedeling. Aan het einde van de zeventig-ste week is de zesde bedeling niet afgelopen. Na de zeventigste week volgt er een korte periode (half jaar), waarin de 144.000 Israëlieten verzegeld zullen worden. Zij verkondigen het evangelie in de wereld in de periode van de "33". Dit getal staat voor de 33 jaar tussen de zeventigste week en het aanbreken van het koninkrijk. Bij de aanvang van het koninkrijk zullen er alleen nog gelovigen zijn

en is de satan gebonden.

Bron: http://www.bijbels-panorama.nl/PDF-Vlichtus/7+33.pdf

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ineke Je mag van mij deze stelling blijven verdedigen, ik respecteer je hierin als medemens maar vergeet ook niet dat de Bijbelse berekening van Daniel naar Jezus verwijzend die ik eerder gegeven en uitgelegd hebt bijna tot op de dag precies uitkomt, het is ook een zienswijze die door de meerderheid van christenen aangenomen wordt ondanks ook nog dat zij rekenfouten maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ineke Je mag van mij deze stelling blijven verdedigen, ik respecteer je hierin als medemens maar vergeet ook niet dat de Bijbelse berekening van Daniel naar Jezus verwijzend die ik eerder gegeven en uitgelegd hebt bijna tot op de dag precies uitkomt, het is ook een zienswijze die door de meerderheid van christenen aangenomen wordt ondanks ook nog dat zij rekenfouten maken.

Kun je dat dan even nader uitleggen, want zo begrijp ik niet wat je bedoelt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Daniël 9:24 Zeventig weken zijn vastgesteld over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te doen eindigen en aan zonde een eind te maken en verzoening te doen voor dwaling

en om voor onbepaalde tijden rechtvaardigheid in te voeren en een zegel te drukken op visioen en profeet, en om het Heilige der Heiligen te zalven.

70x7= 490 jaar.

de profeet gaat nu verdelen

25 En gij dient te weten en het inzicht te hebben [dat] er vanaf het uitgaan van [het] woord om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op Messias [de] Leider, zeven weken

na 7 weken 7x7=49 jaar, na die 49 jaar was Jeruzalem van een bouwval weer in zijn staat van voor de ballingschap.

De profeet zinspeelt op 62 jaarweken 62x7= 434 jaar.

, alsook tweeënzestig weken, zullen zijn. Ze zal terugkeren en werkelijk herbouwd worden, met een openbaar plein en een gracht, maar in de druk der tijden.

Nu geeft de profeet uitleg over de 62 jaarweken

26 En na de tweeënzestig weken zal [de] Messias worden afgesneden, met niets voor zichzelf.
dus na de eerder genoemde 7 jaarweken maakt 69 jaarweken= 483 jaar..

We gaan verankeren met bekende vastgestelde bijbelse gebeurtenissen

455bc ging de profetie van kracht, in dat jaar kreeg Nehemia toestemming van Artaxerxes in zijn 20e regeerjaar om Jeruzalem te herbouwen

455 - 483 jaar = 29 van onze tijdrekening , belangrijk is, er bestaat geen jaar 0 1bc. gaat over naar 1ad.

In 29 begon Jezus met zijn opdracht op aarde, we hebben nog een jaarweek te gaan OP Dat moment

27 En hij moet [het] verbond voor de velen één week lang van kracht laten blijven; en op de helft van de week zal hij slachtoffer en offergave doen ophouden.

Als de laatste jaarweek in 29 begint eindigt hij ook in 36 en precies in het midden 3 april Juliaans en 1 april Gregoriaans jaar 33 14 nisan 3793 Joodse kalender en op de 1733203e Juliaanse dag bracht de messias zijn offer en werd afgesneden.

27 En hij moet [het] verbond voor de velen één week lang van kracht laten blijven; en op de helft van de week zal hij slachtoffer en offergave doen ophouden.

Maar waarom heeft de profeet het over een week lang van kracht blijven, hij bedoelt het Abrahamitisch verbond, het voorrecht van de Joden om koningen en priesters te zijn afgesneden van heidense invloeden.

Dat voorrecht bleef een jaarweek van kracht 29 tot 36. in oktober 36 hield het dus op, toen op dat moment hadden natuurlijke joden niet meer het alleenrecht Cornelis werd gedoopt de weg voor de heidenen was nu ook open.

Dat er een tweede vervulling komt acht ik onwaarschijnlijk maar niet uitgesloten.

ik sla ook een gedeelte over, zoals de verwoesting van Jeruzalem en ik zou ook kunnen laten zien op welke dag precies Cornelius werd gedoopt en Jezus geboren is maar het zou even teveel ineens worden.

jaarweken.png

Link naar bericht
Deel via andere websites

Geef me 3 of 4 willekeurige getallen en ik profeteer hier wat in het wilde weg en laat jullie dan met verbazing achter. Want reken erop dat het klopt.

Zegt het dan iets? Een hogere boodschap?

Natuurlijk niet. het geeft aan dat ik fantasie heb.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dank je wel Antoon. Veel getallen en jaren zijn mij bekend, maar geloof je dat na de 69 e week een soort van pauze komt zodat de 70 e jaar week pas begint als de Gemeente is opgenomen, want dat kan ik niet zo goed terug vinden.

Die 62e en 69e week en die 490 jaar klopt daar kan ik me ook in vinden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
maar geloof je dat na de 69 e week een soort van pauze komt zodat de 70 e jaar week pas begint als de Gemeente is opgenomen, want dat kan ik niet zo goed terug vinden.

Die 62e en 69e week en die 490 jaar klopt daar kan ik me ook in vinden.

IK weet dat er meer christenen zijn die zo denken en dat respecteer ik, vraag je nu op de man af aan mij, dan is mijn antwoord dat ik dat niet zo zie.

De joden hadden de jaarweek waarin Jezus stierf als eersten de gelegenheid om na pinksteren 33 onder het nieuwe verbond met Jezus te komen, velen deden dat maar de meerderheid niet, het aparte verbond met hen liep af in oktober 36, nog steeds hadden zij de gelegenheid, maar dan wel samen met heidenen, dat zal weerzinwekkend voor hen overkomen, toch groeide de gemeente van christenen wel.

In 66 kwam Gestius callus met zijn leger bij de tempelmuur, het walgelijke ding in hun ogen, waar Jezus het ook over had, christenen die de profetie kenden wisten dat zij moesten vluchten, eigenzinnige joden bleven in Jeruzalem.

Gestius callus vertrok men dacht het voor elkaar te hebben, maar Titus kwam terug en die pakte de zaak even beter aan.

palen werden erom Jeruzalem gezet, niemand kon meer vluchten, de tempel werd in brand gestoken, offers, dierlijke en rituelen konden niet meer gedaan worden, in dit opzicht is mijn overtuiging dat Jezus het enige goede en volmaakte offer gebracht heeft, de natuurlijke joden hadden vanaf toen tot nu toe geen betekenis meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid