Spring naar bijdragen

Bijbelse getallen zoals 40.


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 224
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

@Kwispel

Er is nog een voorbeeld om aan te tonen dat de taal van God de Hebreeuwse taal is.

In Handelingen 21: 40 staat: "En als hij het toegelaten had, Paulus, staande op de trappen, wenkte met de hand tot het volk; er als er grote stilte geworden was, sprak hij hen aan in de HEBREEUWSE taal".

Ook in hoofdstuk 22:2 staat: "Als zij nu hoorden, dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil".

Omdat Paulus Hebreeuws sprak deed God dat ook? Die snap ik niet!
Hand 21:40 Zodra de tribuun dit had toegestaan, maande Paulus, die boven aan de trappen stond, de mensen met een handgebaar tot stilte. Daarna sprak hij hen in het Hebreeuws als volgt toe: [22] 22:1 ‘Broeders, zusters, en u, leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik tot mijn verdediging heb aan te voeren.’ 22:2 Toen de menigte hoorde dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werd het nog stiller. Paulus vervolgde:...
Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vind het weinig zinvol om een almachtige God aan een menselijke taal te verbinden.

Andersom kan het misschien wel. Het Hebreeuws is m.i. wel degelijk een taal die in grote mate "afwijkt" van de andere talen. Het woord "Hebreeuws" betekent eigenlijk "van de overzijde". Het bijzondere van het Hebreeuws is dat de letters (getallen) die een woord vormen eigenlijk al aanduiden wat de betekenis is van dat woord ofwel de betekenis van dat woord verder verduidelijken en/of uitbreiden. Dat is m.i. niet iets dat door mensen uitgevonden of zo geconstrueerd kan zijn. Door wetenschappers is wel beweerd dat de Hebreeën bijzonder grote wiskundigen waren maar zelf beschouw ik dat niet als een afdoende verklaring. Het traditionele jodendom beschouwt Hebreeuws als de oorspronkelijke taal, niet door mensen bedacht of ontwikkeld maar door de Schepper aan de mens gegeven. Ik schuif deze mogelijkheid niet terzijde. Integendeel, hoe meer ik leer van het Hebreeuws hoe meer ik onder de indruk raak en neig naar aanvaarding van deze verklaring.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij zijn er maar een beperkt aantal woorden vwaarbij de 'getalswaarde' van de letters ook de betekenis van t woord ondersteunen. En er zijn weer verschillende getalswaarde-systemen. Volgens mij allemaal inlegkunde. Verder is de taal helemaal niet zo afwijkend van de andere talen die er in die tijd in die regio gesproken werden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Even een kleine correctie.

Niet het woord "Hebreeuws" betekent "van de overzijde" , maar Hebreeer , waarvan het woord Hebreeuws is afgeleid, betekent "van de overzijde".

Vanuit deze taal is de "Overzijde" : de hemel.

Hebreeuws wordt ook geschreven van Rechts naar Links.

Rechts = recht, de richting die werkelijk Recht doet en Recht spreekt.

Rechts is de Oostzijde, en "Oosten" = kedem = oorsprong.

Links = link en links is veruiterlijking .

Het Hebreeuws wordt ook geschreven van boven naar beneden.

Het Woord, en dus het "Bijbels denken", is vanuit God.

Er zijn meerdere aspecten aan het Hebreeuwse schrift, zoals het is een rechthoekig, een vierkant en een kwadraatschrift. Het heeft dus meerdere kanten en aspecten, en dus zitten er meerdere Geestelijke waarheden in opgesloten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Willempie

Ah... en ik dacht nog wel dat jij zelf het belangrijk vindt om meningen en kennis uit te wisselen en daar van te leren.

Mijn "kleine correctie" is niet bedoeld om met een vingertje te wijzen, maar om duidelijkheid te scheppen waar het woord "Hebreeuws" van afgeleid is.

Oh. Dank je dan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Even een kleine correctie.

Niet het woord "Hebreeuws" betekent "van de overzijde" , maar Hebreeer , waarvan het woord Hebreeuws is afgeleid, betekent "van de overzijde".

Vanuit deze taal is de "Overzijde" : de hemel.

Hebreeuws wordt ook geschreven van Rechts naar Links.

Rechts = recht, de richting die werkelijk Recht doet en Recht spreekt.

Rechts is de Oostzijde, en "Oosten" = kedem = oorsprong.

Links = link en links is veruiterlijking .

Het Hebreeuws wordt ook geschreven van boven naar beneden.

Het Woord, en dus het "Bijbels denken", is vanuit God.

Er zijn meerdere aspecten aan het Hebreeuwse schrift, zoals het is een rechthoekig, een vierkant en een kwadraatschrift. Het heeft dus meerdere kanten en aspecten, en dus zitten er meerdere Geestelijke waarheden in opgesloten.

Hebreeuws begint met de 'H' van Heer. Het heeft 9 letters wat staat voor t laatste getal met één cijfer. Het heeft 3x de letter 'e' wat staat voor heilig.

Enzovoorts.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hebreeuws begint met de 'H' van Heer. Het heeft 9 letters wat staat voor t laatste getal met één cijfer. Het heeft 3x de letter 'e' wat staat voor heilig.

Enzovoorts.

Nee maar hij is wel grappig en leuk ook nog. :D Maar er is echt wel wat meer aan de hand, of je het wilt aanvaarden of niet. Ik waardeer je gevoel voor humor. Het is werkelijk kostelijk en ik zit hier schuddebuikend te typen. Echt waar!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Andersom kan het misschien wel. Het Hebreeuws is m.i. wel degelijk een taal die in grote mate "afwijkt" van de andere talen.

Het Nederlands wijkt enorm af van andere talen. Het is zo makkelijk en andere talen zijn zo moeilijk. Het Hebreeuws heeft gewoon een taalfamilie met Aramees, Arabisch, Fenicisch e.d. en wijkt in geen enkel opzicht ontzettend af.

Het woord "Hebreeuws" betekent eigenlijk "van de overzijde".

Even een kleine correctie: Ineke heeft er al op gewezen dat dit niet zo is.

Het bijzondere van het Hebreeuws is dat de letters (getallen) die een woord vormen eigenlijk al aanduiden wat de betekenis is van dat woord ofwel de betekenis van dat woord verder verduidelijken en/of uitbreiden.

Even een steekproef met de eerste twee woorden die in mij opkomen: bara (scheppen) en ish (man). De getalwaardes daarvan zijn respectievelijk 203 en 301. Wat zegt dit over deze woorden precies?

Overigens lijkt dit op een cirkelredenering:

1. Ieder Hebreeuws woord heeft een getalwaarde.

2. Aan een getalwaarde wordt een betekenis gegeven door te kijken welke woorden deze getalwaarde hebben. (Als 'goed' een getalwaarde van 12 heeft, staat 12 dus voor 'goed'.)

3. Er wordt aangetoond dat de getalwaarde iets zegt over de betekenis van het woord.

Dat is m.i. niet iets dat door mensen uitgevonden of zo geconstrueerd kan zijn.

Dan zullen Baäl en Ashera deze taal de Kanaänitische volken hebben ingegeven.

Door wetenschappers is wel beweerd dat de Hebreeën bijzonder grote wiskundigen waren maar zelf beschouw ik dat niet als een afdoende verklaring.

Nee, die wetenschappers zogen dat natuurlijk uit hun duim. Of het was een samenzwering.

Het traditionele jodendom beschouwt Hebreeuws als de oorspronkelijke taal, niet door mensen bedacht of ontwikkeld maar door de Schepper aan de mens gegeven.

Dan dwalen zij daarin, als dat al klopt.

Ik schuif deze mogelijkheid niet terzijde.

Ik wel.

Integendeel, hoe meer ik leer van het Hebreeuws hoe meer ik onder de indruk raak en neig naar aanvaarding van deze verklaring.

Dan durf ik te wedden dat jij geen research hebt gedaan naar eerdere onderzoeken naar het ontstaan van het Hebreeuws.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Taalspecialisten weten al heel lang dat Fenicie en Israel nauw verwante - Semitische - talen spraken. Beide worden gerekend tot de "Kanaanitische" tak van de "Noordwestelijke Semitische" talenfamilie. [ Moscati, An Introduction To The Comparative Grammer of The Semitic Languages, blz. 7-10].

Om te laten zien hoe verwant deze talen waren, citeer ik de commentaren van twee historici.

De eerste merkt op:

"De meest gebruikte woorden, functiewoorden, voornaamwoorden, werkwoordsvormen, belangrijkste verbuigingen [ ook de cijfers] in de Fenitische taal zijn identiek of bijna identiek aan zuiver Hebreeuws" [ Rawlinson, Phoenicia, blz. 24 [ een citaat uit Histoire des Languages Semitiques, van Renen, blz. 189,190].

De negentiende eeuwse Britse historicus George Rawlinson legde de gelijkenis tussen Hebreeuws en Fenicisch als volgt uit:

"De Feniciërs spraken een Semitische taal die erg lijkt op het Hebreeuws.

Een goed geleerde in Hebreeuws heeft geen enkele moeite om elke leesbare Fenicische inscriptie te begrijpen, zodra hij de letters kent.... De letters zijn identiek aan de letters die de Hebreeers in de oudheid gebruikten... De Feniciërs, de Joden, de Samaritanen en de Moabieten lijken een uniform alfabetisch systeem te hebben gebruikt, met hier en daar kleine verschillen.

Dit alfabet wordt over het algemeen "Fenicisch" genoemd, omdat de Grieken de uitvinding ervan aan dat volk toeschreven.

Het is zoals het Hebreeuws, een alfabet bestaande uit tweeëntwintig letters". [ibidem, blz. 327,328].

Ondanks de dialectverschillen, is het duidelijk dat de Israëlieten en de Feniciërs een gemeenschappelijke taal deelden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het Nederlands wijkt enorm af van andere talen. Het is zo makkelijk en andere talen zijn zo moeilijk. Het Hebreeuws heeft gewoon een taalfamilie met Aramees, Arabisch, Fenicisch e.d. en wijkt in geen enkel opzicht ontzettend af.

Hoe dan ook, er is geen andere taal waarin de letters een eigen betekenis hebben. Ook wel bijzonder is dat het Bijbelse Hebreeuws onveranderd is.

Even een kleine correctie: Ineke heeft er al op gewezen dat dit niet zo is.

Het woord Hebreeuws komt van Heber en dat betekent `van de overzijde`.

Even een steekproef met de eerste twee woorden die in mij opkomen: bara (scheppen) en ish (man). De getalwaardes daarvan zijn respectievelijk 203 en 301. Wat zegt dit over deze woorden precies?

Nee Student, zo werkt dat niet. Ik heb geen computerprogramma dat de juiste antwoorden geeft als je de benodigde variabelen invoert. Over het woord Bara (2-200-1) weet ik toevallig wel wat te vermelden maar ik doe dat niet om iemands gelijk of ongelijk aan te tonen.

Overigens lijkt dit op een cirkelredenering:

1. Ieder Hebreeuws woord heeft een getalwaarde.

2. Aan een getalwaarde wordt een betekenis gegeven door te kijken welke woorden deze getalwaarde hebben. (Als 'goed' een getalwaarde van 12 heeft, staat 12 dus voor 'goed'.)

3. Er wordt aangetoond dat de getalwaarde iets zegt over de betekenis van het woord.

Ik zie het iets anders, met permissie.

1. Iedere Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde en een betekenis.

2. Het getal heeft eveneens een betekenis.

3. De letters die de woorden vormen passen blijkbaar bij dat woord en verduidelijken het.

Dan zullen Baäl en Ashera deze taal de Kanaänitische volken hebben ingegeven.

Dit vind ik een beetje rare opmerking waarop ik nu liever niet reageer.

Nee, die wetenschappers zogen dat natuurlijk uit hun duim. Of het was een samenzwering.

Wat je wil.

Dan dwalen zij daarin, als dat al klopt.

Misschien. Misschien ook wel niet.

Ik wel.

Dat kan en ik aanvaard dat.

Dan durf ik te wedden dat jij geen research hebt gedaan naar eerdere onderzoeken naar het ontstaan van het Hebreeuws.

Daarin heb je dan grotendeels gelijk. Andere mensen echter wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hoe dan ook, er is geen andere taal waarin de letters een eigen betekenis hebben. Ook wel bijzonder is dat het Bijbelse Hebreeuws onveranderd is.

Ik weet niet of dat waar is. Dan vraag ik me af wat een os (alef) en tand/scherp (shin) te maken heeft met 'man'. Het Bijbelse Hebreeuws is niet onveranderd, men heeft de tekst in de loop van de tijd aangepast aan de nieuwe taalregels.

Het woord Hebreeuws komt van Heber en dat betekent `van de overzijde`.

Heber betekent een gebied aan de overkant: https://www.blueletterbible.org/lang/le ... 5676&t=KJV.

Nee Student, zo werkt dat niet. Ik heb geen computerprogramma dat de juiste antwoorden geeft als je de benodigde variabelen invoert. Over het woord Bara (2-200-1) weet ik toevallig wel wat te vermelden maar ik doe dat niet om iemands gelijk of ongelijk aan te tonen.

O, dat werkt zo niet. Werkt het dan alleen bij woorden waarbij het werkt?

Ik zie het iets anders, met permissie.

1. Iedere Hebreeuwse letter heeft een getalswaarde en een betekenis.

2. Het getal heeft eveneens een betekenis.

3. De letters die de woorden vormen passen blijkbaar bij dat woord en verduidelijken het.

De betekenissen van de Hebreeuwse letters (os, huis, kameel, deur) hebben naar mijn schatting in zo'n 95% van de gevallen niets met de betekenis van het woord te maken.

Dit vind ik een beetje rare opmerking waarop ik nu liever niet reageer.

Het Hebreeuws of een variant daarvan werd het eerst gesproken door mensen die in Baäl en Ashera geloofden. Als het Hebreeuws van goddelijke oorsprong zou zijn, moet het dus aan die goden gerelateerd worden.

Wat je wil.

Dat was sarcasme. Over het algemeen zuigen wetenschappers niet zomaar iets uit hun duim, maar kun je ze beter serieus nemen.

Misschien. Misschien ook wel niet.

Het Hebreeuws is niet de oorspronkelijke taal, omdat het voor pakweg 2000 v. Chr. niet bestond.

Dat kan en ik aanvaard dat.

Om bovenstaande reden kan dat zeker.

Daarin heb je dan grotendeels gelijk. Andere mensen echter wel.

En die komen bijna universeel op andere conclusies dan jij. Ik vermoed dat dit komt doordat jij puur naar de taal kijkt, maar zij ook naar de geschiedenis van de taal.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik weet niet of dat waar is.

Ik ook niet maar zolang het tegendeel niet wordt aangetoond (en dat moet niet zo moeilijk zijn) denk ik van wel.

Dan vraag ik me af wat een os (alef) en tand/scherp (shin) te maken heeft met 'man'.

Dat weet ik zo ook niet.

Het Bijbelse Hebreeuws is niet onveranderd, men heeft de tekst in de loop van de tijd aangepast aan de nieuwe taalregels.

Heb je daar een bron voor?

Heber betekent een gebied aan de overkant: https://www.blueletterbible.org/lang/le ... 5676&t=KJV.

En je punt is?

O, dat werkt zo niet. Werkt het dan alleen bij woorden waarbij het werkt?

Het werkt bij alle woorden waarin je dat ontdekt.

De betekenissen van de Hebreeuwse letters (os, huis, kameel, deur) hebben naar mijn schatting in zo'n 95% van de gevallen niets met de betekenis van het woord te maken.

Heb je dat onderzocht? Heb je daar bronnen voor?

Het Hebreeuws of een variant daarvan werd het eerst gesproken door mensen die in Baäl en Ashera geloofden. Als het Hebreeuws van goddelijke oorsprong zou zijn, moet het dus aan die goden gerelateerd worden.

Heb je daar bronnen voor? Ik was er niet bij. :)

Dat was sarcasme. Over het algemeen zuigen wetenschappers niet zomaar iets uit hun duim, maar kun je ze beter serieus nemen.

Ik neem wetenschappers uiterst serieus. Helaas zijn ze het niet altijd overal over eens.

Het Hebreeuws is niet de oorspronkelijke taal, omdat het voor pakweg 2000 v. Chr. niet bestond.

Heb je daar bronnen voor?

En die komen bijna universeel op andere conclusies dan jij. Ik vermoed dat dit komt doordat jij puur naar de taal kijkt, maar zij ook naar de geschiedenis van de taal.

Heb je daar bronnen voor? De geschiedenis van talen is ontzettend interessant. Waar komt bijvoorbeeld het Nederlandse alfabet vandaan? Maar we kunnen een taal ook bestuderen zoals die is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mag ik als nieuwkomer vragen wat nu precies de uitkomst/conclusie van deze getallenbrei is? Wat zegt het exact? Dat het goddelijk moet zijn?

Had het niet overtuigender geweest als in de bijbel werkelijk overduidelijke verwijzingen naar quantummechanica of dna hadden gestaan?

Wordt de koran hier ook serieus genomen als het verborgen kennis betreft?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mag ik als nieuwkomer vragen wat nu precies de uitkomst/conclusie van deze getallenbrei is?
Denk je dat het iets uit maakt of je al of geen nieuwkomer bent?

En als je het woord "getallenbrei" bewust hebt gebruikt, is het dan voor jou niet al duidelijk wat "precies" de uitkomst/conclusie is?

Had het niet overtuigender geweest als in de bijbel werkelijk overduidelijke verwijzingen naar quantummechanica of dna hadden gestaan?
Voor mij persoonlijk was de Schrift nog overtuigender geweest als er 2000 jaar geleden al op schrift was gesteld wat ik nu precies allemaal zou doen op 24 april AD 2016... Maar daar heb jij niets aan. Net zo min als de Middeleeuwer iets aan mededelingen over quantummechanica of DNA zou hebben gehad... Wat dan weer vraagt om een nadere definitie van de woorden "overtuigend" en "overduidelijk". De vraag lijkt me eerder: "Wat zou nu de boodschap zijn van die Bijbel, en hoe komt die boodschap uit de verf? Onduidelijk, duidelijk of overduidelijk?".

En ook daar speelt het perspectief van de luisteraar mee. Immers: Wat is dan de boodschap die jij waar neemt in de Schrift? (En komt die overeen met "de Oorspronkelijke Bedoeling" - op onduidelijke wijze, duidelijke wijze of overduidelijke wijze?? - Of is dat misschien een wat domme vraag??!!)

Wordt de koran hier ook serieus genomen als het verborgen kennis betreft?
Op een christelijk forum, in een forumdeel bijbelstudie? Lijkt me niet...

Persoonlijk neem ik die Koran wel degelijk serieus - als bron van verborgen kennis voor moslims... Voor mij driedubbel verborgen, want 1) ik ben geen moslim en 2) ik zou niet weten met welke sleutels ik die eventuele kennis zou kunnen ontsluiten. En 3) kijk ik hoe moslims met dat boek om gaan, dan voel ik ook niet heel erg de behoefte opkomen om naar die sleutels op zoek te gaan...

Maar daar zou voor mij wel de ingang liggen: bij de lezer van dat boek, vanuit een oprechte belangstelling als het gaat om de vertaalslag die de lezer maakt vanuit de tekst... En wat de invloed daarvan is op leer en leven...

Die oprechte belangstelling moet er dan wel eerst komen. Vanuit "de relatie" met zo'n persoon...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Aangezien de Bijbel door mensen is geschreven lijkt me dat je het daar moet zoeken.

Als je dàt gelooft heb je helemaal niets in de Bijbel te zoeken. Ik vind dat zo zielig als mensen denken dat de Bijbel uitsluitend door mensen is geschreven en dat het dus voor hen geen levend en eeuwig blijvende Woord van God is dat zeer vast is en waar de Heilige Geest dus leiding geeft om de Woorden Gods te maken tot Geest en Leven.

Dan heb je helemaal niets in de Bijbel te zoeken, denk ik. :*

Link naar bericht
Deel via andere websites
Aangezien de Bijbel door mensen is geschreven lijkt me dat je het daar moet zoeken.

Als je dàt gelooft heb je helemaal niets in de Bijbel te zoeken. Ik vind dat zo zielig als mensen denken dat de Bijbel uitsluitend door mensen is geschreven en dat het dus voor hen geen levend en eeuwig blijvende Woord van God is dat zeer vast is en waar de Heilige Geest dus leiding geeft om de Woorden Gods te maken tot Geest en Leven.

Dan heb je helemaal niets in de Bijbel te zoeken, denk ik. :*

Het is maar de vraag of Flash Gordon datgene zegt wat je hem nu in de mond legt. Je knipt daarbij een uitspraak van hem uit de context. Waar de lijn van het gesprek was:
Een almachtige God die de hele kosmos geschapen heeft uit niets, houd zich bezig met geheime getalletjes.

Wij hebben Antoon nodig om het uit te leggen?

Zo geheim zijn de getalletjes niet, en daar ze verschillende betekenis hebben staan ze echt niet voor niets opgetekend.

Hoe zou dat in zijn werk zijn gegaan? God zal gedacht moeten hebben: zal ik het getal 3,4 of 5 gebruiken als symbool voor een beproeving? Hmm, misschien past 3 toch beter bij waarheid of eenheid, en dan doe ik 4 voor het goede. Of wacht nee, voor beproeving. En dan hebben we 6 nog. Waar zal ik dat eens voor gebruiken, eens kijken...

Aangezien de Bijbel door mensen is geschreven lijkt me dat je het daar moet zoeken.

De vraag: er lijkt een onderliggende cijferboodschap in het verhaal geweven te zijn. Heeft God dat gedaan? Maar hoe achterhaalt dan een mens die boodschap, als God slechts de betekenis kent?

Reactie van FG: "Aangezien de Bijbel door mensen is geschreven lijkt me dat je het daar moet zoeken"...

Die uitspraak kan je m.i. ook lezen als: "God spreekt in de bijbel ‘op menselijke wijze’ tot ons; Hij laat de boodschap die Hij voor ogen heeft ook door mensen voor mensen opschrijven" = als die Bijbel dan door mensen voor mensen is opgeschreven (al of niet geïnspireerd door Gods Geest, dat is hier de kwestie niet!), dan moet je het antwoord op het vraagstuk in die richting zoeken: de Schrift spreekt mensentaal, omdat de mens wordt aangesproken!! God past Zich in zijn spreken aan aan het snapvermogen van de mens...

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid