Spring naar bijdragen

Bijbelse getallen zoals 40.


Aanbevolen berichten

@Willempie

Als het om de "toon" gaat, staat die van jou mij niet aan, dus ga ik er verder niet op in.

Overigens wil iedereen hier zijn/haar "alwetendheid" tentoonstellen, ook jij.

Succes verder met het bestuderen van de Hebreeuwse taal.

Willempie zou anders wel eens gelijk kunnen hebben. Zie b.v. eens hier: http://joodsleven.nl/Encyclopedie/Hebreeuws/Hebreeuws%20Alfabet.htm

Qua toon heeft niemand hier "gelijk", helaas.

Wat de gematria betreft: er zijn verschillende systemen en telwijzen. Uit m'n hoofd zeg ik dat Weinreb er een paar noemt in zijn boek "De Bijbel als schepping", maar ik kan ernaast zitten. Dat boek is so-wie-so wel de moeite waard, om wat meer over de gematria te weten te komen.

Ik had het niet over de toon. Maar over de getalswaarde die men vroeger aan letters toekende (om - kleine - getallen kort en snel te kunnen weergeven); niet alleen in het Hebreeuws, maar ook bv in het Grieks of Latijn.

Dat is net weer iets anders dan gematria. Dan ben je niet slechts bezig met rekenen/wiskunde, maar ken je ook een diepere betekenis toe aan getallen. Hou ik me niet heel erg mee bezig... Sommige getallen lijken me symbolisch. Zie OP... En dat is het dan wel zo'n beetje voor me!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 224
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Qua toon heeft niemand hier "gelijk", helaas.

Als de toonzetting bijbels is met verwijzingen naar het boek en de wereldgeschiedenis, hoef je geen ongelijk te hebben.

Ik zou het graag overnemen en doorgaan waar ik bezig was, zonder de verschillende insteken hiervoor te verwerpen, zeker niet, iedereen heeft wel ergens een beetje gelijk.

Mijn opzet is aan te tonen dat getal 40 regeringsjaren een letterlijke betekenis heeft en dat dat te verdedigen is, hiervoor zal ik nog verschillende argumenten aandragen.

Waar ik niet op sta te wachten is gedrein en schelden op de opponent, doe dat niet, en ga voor mijn part schelden op de bijbel of een kerkvader of een historicus, ik probeer in goede harmonie voor te leggen hoe zij over de dingen denken en schrijven en de duidelijke verbanden laten zien.

wordt vervolgd

Link naar bericht
Deel via andere websites

Deze theorie kunnen we dus niet bijbels noemen.

Het is toch wel bijbels, denk ik. Het zal zeker niet de bedoeling zijn om allerlei goochelspelletjes met getallen uit te voeren want dan raken we hopeloos verward. Maar getallen staan m.i. nu ook weer niet zomaar voor de grap in de Bijbel. Als we de de Bijbel als een schepping van God zien, weliswaar door middel van mensen opgetekend, dan is het niet zo vreemd als we daar (wiskundige) patronen in vinden, net zoals in de rest van de schepping. Beschouw het als een soort handtekening van de Schepper.

Ik heb nu niet de tijd er dieper op in te gaan maar ik wil graag enkele voorbeelden geven van getallen waar de Bijbel m.i. wel degelijk een betekenis prijsgeeft.

1. De Here (JHWH), uw God (Elohim) is één.

2. Genesis begint met te verhalen dat God scheiding maakt, dus van de één twee maakt. Het boek begint in het Hebreeuws ook met de Beth, de twee.

3. De drie sla ik nu, om het zo simpel en kort mogelijk te houden, even over.

4. De vier is de uiterste consequentie van de twee (de dualiteit), namelijk de twee met zichzelf vermenigvuldigd. Het duidt m.i. niet op straf of oordeel, zoals eerder gesteld, maar eerder op de grenzen van deze wereld. Er stromen vier rivieren uit de hof van Eden. De boom des levens staat getalsmatig t.o.v. van de boom der kennis van goed en kwaad als 1 : 4. De getallen 40 en 400, die veelvuldig in de Bijbel worden herhaald, duiden op hetzelfde principe maar op hogere niveau's. De Tav, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, staat voor 400. Verder gaat het niet. Wat hierna komt, de 5, 50 en 500, heeft te maken met iets nieuws.

Tot zover voor nu. De Bijbelse getallen zijn heus wel het bestuderen waard.

Waarom sla je de 3 over?

De 3 is de Gimmel met de betekenis van een kameel, daarom gebruikt de Here Jezus dat spreekwoord over die kameel ( 3) en het oog van de naald ( kof=100), hij wist dat de Joden heel goed wisten wat Hij daarmee bedoelde.

Om de getallensymboliek te begrijpen moet je kennis hebben van de Hebr. taal of op zijn minst van het Hebr. alphabet doe je dat niet dan ben je naar Joods begrippen een AN- Alpha-Beeth.

Even ter aanvulling Willempje.

De 4 is de Daleth = de deur en dit getal spreekt over de stoffelijke dingen, daarom spreken wij van de 4 hoeken of winden der aarde.

De 40 is dus de "mem" en de betekenis = water.

Christenen die de symboliek van de Hebr. getallen occult noemen zijn meestal als eerste onbekend met de rijkdom van de taal van God n.l. het Hebreeuws en ze verwarren het met de occulte kant van dit fenomeen en dat is "kabbala".

Zoals de duivel dus de papagaai alles naäapt wat God doet zo ook gaat hij aan de loop met de getalswaarden van de Hebr. letters en Christenen praten dit weer klakkeloos na zonder enige kennis van zaken.

Waarom telt in Egypte alles dubbel en eindigt het woord op een dualisvorm? ( Mitraïm)

Waarom verhoudt Egypte zich tot de getalswaarde van Kanaän als 2 : 1?

Waarom is God Eén en wordt dit uitgedrukt in de kop van een stier en bouwde de Israëlieten dus een gouden kalf?

En hoe mooi is de letter "Teth" als je die tekent zie je een embryo en dat klopt want de "Teth" heeft de betekenis van de baarmoeder en is natuurlijk het getal 9.

Overigens om op de TS terug te komen. Het getal 40 heeft alles te maken met de duur van de zwangerschap. 40 weken exact en dus 276 dagen en waar komt dit getal in de Bijbel voor?

Op slechts 2 plaatsen: "Handelingen 27 en bij Jona: 'Bij Jona is het de getalswaarde van wat de vertalers "een wonderboom" hebben genoemd ( maar er staat in de grondtekst "kikajon") en bij de schipbreuk bij Malta.

Daar werden 276 zielen gered.

En welke letter kreeg Abram in zijn naam, en welke letter werd weggehaald bij Sarai en welke getalswaarde hebben deze letters.

Ik bedoel, een beetje Bijbelstudie zou toch dit soort vragen moeten oproepen en het antwoord te vinden zijn in de Schrift zelf.

Als je zo afgaat op de verbondstheologie en je hanteert de Dordse leerregels en de catechismus dan moet je weten wat die letter die van Abram een Abraham maakte betekent anders heb je niets aan die verbondsgedachte , lijkt mij. Vraag het een gemiddelde Refo en ze noemen je "occult". Omdat ze het antwoord niet weten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Willempie

Als het om de "toon" gaat, staat die van jou mij niet aan, dus ga ik er verder niet op in.

Overigens wil iedereen hier zijn/haar "alwetendheid" tentoonstellen, ook jij.

Succes verder met het bestuderen van de Hebreeuwse taal.

Willempie zou anders wel eens gelijk kunnen hebben. Zie b.v. eens hier: http://joodsleven.nl/Encyclopedie/Hebreeuws/Hebreeuws%20Alfabet.htm

Qua toon heeft niemand hier "gelijk", helaas.

Wat de gematria betreft: er zijn verschillende systemen en telwijzen. Uit m'n hoofd zeg ik dat Weinreb er een paar noemt in zijn boek "De Bijbel als schepping", maar ik kan ernaast zitten. Dat boek is so-wie-so wel de moeite waard, om wat meer over de gematria te weten te komen.

Friedrich Weinreb zet in dat boek heel veel uiteen over de getallensymboliek, maar ook deze professor werd verguisd en zwart gemaakt. En natuurljk gaat men er niet op in en gaat men persoonlijk aanvallen, maar dat is "des forums". Als ik het niet weet maak ik de ander belachelijk.

Algemeen bekend en ik ben er ook aan gewend. Wie is wie om te bepalen dat niemand gelijk heeft denk ik dan maar. Kom met goede argumenten waarom je dat vindt. Dat is zinvol.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom sla je de 3 over?

Dat had ik er toch duidelijk bij vermeld, dacht ik. Jij gaat er nu verder op in en dat is prima. Mij was het er alleen maar even om te doen te proberen aan te tonen dat de Bijbelse getallen niet zomaar voor niets in de Bijbel staan en een studie meer dan waard zijn. En dat was als reactie op iemand, niet op jou.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De drie sla ik nu, om het zo simpel en kort mogelijk te houden, even over.

Toch goed gelezen. Je slaat de 3 over om het zo simpel en kort mogelijk te houden, maar je gaat wel verder met de uitleg van de 4. Dan vind ik mijn vraag heel plausibel, dus nog een keer: "Waarom sla je de 3 over? "

Link naar bericht
Deel via andere websites
Friedrich Weinreb zet in dat boek heel veel uiteen over de getallensymboliek, maar ook deze professor werd verguisd en zwart gemaakt. En natuurljk gaat men er niet op in en gaat men persoonlijk aanvallen, maar dat is "des forums". Als ik het niet weet maak ik de ander belachelijk.

Algemeen bekend en ik ben er ook aan gewend. Wie is wie om te bepalen dat niemand gelijk heeft denk ik dan maar. Kom met goede argumenten waarom je dat vindt. Dat is zinvol.

Ik weet niet of je het door hebt, maar ook in jouw bijdrage gaat het om een persoonlijke aanval. Met een aantal drogredenen op een rij, trouwens:

- Er zit een verwijzing met autoriteitsargument in verbakken: "Men moet dat boek van Weinreb maar doornemen, dan weet men hoe het zit!"

- De suggestie dat iemand die dat boek niet doorworstelt van kwade wil is, want: wil niet "met goede argumenten komen om Weinreb tegen te spreken" - alsof iedereen elk boek dat als argument naar voren geschoven wordt zou moeten lezen om te goeder trouw te zijn...

- De suggestie dat je, nét als de "professor", verguisd en zwart gemaakt wordt. Alsof jullie situatie ook maar enigszins te vergelijken zou zijn.

- De suggestie dat "men" op het forum niet op zaken in zou willen gaan, maar er slechts op uit zou zijn om "te verguizen, zwart te maken en persoonlijke aanvallen uit te voeren".

- Het wekken van de suggestie dat jij daar boven zou staan - weersproken trouwens door bovenstaande persoonlijke aanval...

Of dat alles "des forums" is weet ik zo net nog niet. Ik heb goede herinneringen aan goede gesprekken op dit en een ander forum. Dat zijn wel herinneringen van langer geleden. Ik kom ook heel veel venijnig geneuzel tegen. Dat is van recenter datum. Dat doet vermoeden dat het vooral "des users" is... En nee, daar sta ik helaas niet volledig boven, want ik merk dat het een heel besmettelijk iets is, en het niet altijd mee valt om tot 10 te tellen...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Toch goed gelezen. Je slaat de 3 over om het zo simpel en kort mogelijk te houden, maar je gaat wel verder met de uitleg van de 4. Dan vind ik mijn vraag heel plausibel, dus nog een keer: "Waarom sla je de 3 over? "

Om het kort en simpel te houden dus. De diepe en meervoudige betekenis van de drie is niet in een paar woorden uit te leggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote@Kwispel "Christenen die de symboliek van de Hebr. getallen occult noemen zijn meestal als eerste onbekend met de rijkdom van de taal van God n.l. het Hebreeuws".

Ik geloof ook dat het Hebreeuws de taal van God is.

Overigens is het Aramees sterk verwant met het Hebreeuws, en misschien is het niet direct invoelbaar, maar toch vermeldenswaard in verband met de Hebreeuwse taal als Goddelijke taal, dat o.m. de aanhaling in Handelingen 26:14, waar de Here Jezus Zelf Zich aan Paulus openbaart in het Hebreeuws, en je kunt je afvragen waarom dit door Paulus zo speciaal wordt vermeld:

"En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de HEBREEUWSE taal: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?".

Ons "denken" kan dan wel Grieks zijn, maar Gods "denken" is in de Hebreeuwse taal.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik geloof dan weer dat t n rare gedachte is om te denken dat God, die de talen van de volkeren schiep rond Babel, en die mensen in allerlei talen liet spreken tijdens Pinksteren in één menselijke taal denkt.

Overigens is volgens mij alleen t boek Handelingen in t NT dat veelvuldig over talen spreekt. Wellicht hield de auteur van talen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Toch goed gelezen. Je slaat de 3 over om het zo simpel en kort mogelijk te houden, maar je gaat wel verder met de uitleg van de 4. Dan vind ik mijn vraag heel plausibel, dus nog een keer: "Waarom sla je de 3 over? "

Om het kort en simpel te houden dus. De diepe en meervoudige betekenis van de drie is niet in een paar woorden uit te leggen.

Dat is duidelijk Willempie, ik ben wel heel benieuwd daar de diepe en meervoudige betekenis van de drie. Houden we dat nog tegoed?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Friedrich Weinreb zet in dat boek heel veel uiteen over de getallensymboliek, maar ook deze professor werd verguisd en zwart gemaakt. En natuurljk gaat men er niet op in en gaat men persoonlijk aanvallen, maar dat is "des forums". Als ik het niet weet maak ik de ander belachelijk.

Algemeen bekend en ik ben er ook aan gewend. Wie is wie om te bepalen dat niemand gelijk heeft denk ik dan maar. Kom met goede argumenten waarom je dat vindt. Dat is zinvol.

Ik weet niet of je het door hebt, maar ook in jouw bijdrage gaat het om een persoonlijke aanval. Met een aantal drogredenen op een rij, trouwens:

- Er zit een verwijzing met autoriteitsargument in verbakken: "Men moet dat boek van Weinreb maar doornemen, dan weet men hoe het zit!"

- De suggestie dat iemand die dat boek niet doorworstelt van kwade wil is, want: wil niet "met goede argumenten komen om Weinreb tegen te spreken" - alsof iedereen elk boek dat als argument naar voren geschoven wordt zou moeten lezen om te goeder trouw te zijn...

- De suggestie dat je, nét als de "professor", verguisd en zwart gemaakt wordt. Alsof jullie situatie ook maar enigszins te vergelijken zou zijn.

- De suggestie dat "men" op het forum niet op zaken in zou willen gaan, maar er slechts op uit zou zijn om "te verguizen, zwart te maken en persoonlijke aanvallen uit te voeren".

- Het wekken van de suggestie dat jij daar boven zou staan - weersproken trouwens door bovenstaande persoonlijke aanval...

Of dat alles "des forums" is weet ik zo net nog niet. Ik heb goede herinneringen aan goede gesprekken op dit en een ander forum. Dat zijn wel herinneringen van langer geleden. Ik kom ook heel veel venijnig geneuzel tegen. Dat is van recenter datum. Dat doet vermoeden dat het vooral "des users" is... En nee, daar sta ik helaas niet volledig boven, want ik merk dat het een heel besmettelijk iets is, en het niet altijd mee valt om tot 10 te tellen...

Ik heb weinig zin om post te gaan beantwoorden die dingen gaat uitvergroten die er helemaal niet staan.

Het verguizen en zwart maken betrof Prof. Weinreb. Het boek werd aangehaald en dat is op zich een prima verwijzing. Zeer deskundige professor, lijkt mij.

Fijn dat jij goede herinneringen hebt aan een ander forum. Ik ben benieuwd welk forum dat is, want er zijn er niet veel meer waar men over de Bijbel vrijuit spreekt als autoriteit.

Overal wordt de Bijbel aangevallen. Ik kom ook veel geneuzel tegen o.a. wat jij nu doet met mijn antwoord. Blijkbaar voel jij je aangevallen, maar dat is niet te bedoeling. Tot 10 tellen is niet zo moeilijk hoor. Ik ben huisvrouw en moet tussen de post door vaak zoveel andere dingen doen dat ik wel even wachten moet om te beantwoorden.

Maar wat wil je nu eigenlijk zeggen over de Bijbelse getallensymboliek, want je zet mij mooi op het verkeerde been en dat is blijkbaar wel besmettelijk. |P

Link naar bericht
Deel via andere websites
"En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de HEBREEUWSE taal: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?".

Ons "denken" kan dan wel Grieks zijn, maar Gods "denken" is in de Hebreeuwse taal.

Tjonge Ineke, wat een prachtig voorbeeld om aan te tonen dat de taal van God de Hebreeuwse taal is. Duidelijker kan haast niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik geloof dan weer dat t n rare gedachte is om te denken dat God, die de talen van de volkeren schiep rond Babel, en die mensen in allerlei talen liet spreken tijdens Pinksteren in één menselijke taal denkt.

Overigens is volgens mij alleen t boek Handelingen in t NT dat veelvuldig over talen spreekt. Wellicht hield de auteur van talen.

Babel is een beeld van de tegenstander en die papagaai zorgde voor verwarring en verdeling. De vraag is dus of al die talen door God zijn ingesteld? Ik geloof dat door die Nimrod en door de ongehoorzaamheid van de torenbouw van Babel de verwarring ontstond door satan en dat satan de eenheid van de taal die God sprak met b.v. Adam en Abram enz... door de eigenwijzigheid van de mens werd verdrongen door andere talen.

Maar het is interessant om dat uit te zoeken.

http://www.eindtijdinbeeld.nl/EiB-ISvG/ ... A9n%20taal.

Handelingen 2 waar men in andere talen sprak vind ik een ander verhaal, dus dat laat ik even liggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb weinig zin om post te gaan beantwoorden die dingen gaat uitvergroten die er helemaal niet staan.

Het verguizen en zwart maken betrof Prof. Weinreb.

Over uitvergroten gesproken:
...maar ook deze professor werd verguisd en zwart gemaakt. En natuurlijk gaat men er niet op in en gaat men persoonlijk aanvallen, maar dat is "des forums". Als ik het niet weet maak ik de ander belachelijk.

Algemeen bekend en ik ben er ook aan gewend.

Je zet jezelf hier achter het vergrootglas ("en ik ben er aan gewend..."), om er vervolgens heel snel weer achter vandaan te kruipen met een "Nee hoor, slechts Weinreb stond daar!" Maar je schreef toch echt "ook"...

In één adem met "ik ben er aan gewend dat er wordt verguisd en zwart gemaakt"... Dan zijn er volgens mij 3 opties:

1) Je bent dat gewend, want je doet het zelf ook - bedoelde je vast niet...

2) Niet alleen die prof. wordt verguisd op die forums, maar ook ik - ik ben er aan gewend...

3) Allen (die "men") op die forums verguizen en maken zwart - maar ik doe daar niet aan mee (zegt iemand die in dezelfde post die anderen "verguist en zwart maakt").

(Of nog een optie 4) De hele opmerking was een slag in de lucht... Wel jammer dat hij dan een bepaalde toon zet! Een nogal zure...)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik geloof dan weer dat t n rare gedachte is om te denken dat God, die de talen van de volkeren schiep rond Babel, en die mensen in allerlei talen liet spreken tijdens Pinksteren in één menselijke taal denkt.

Overigens is volgens mij alleen t boek Handelingen in t NT dat veelvuldig over talen spreekt. Wellicht hield de auteur van talen.

Babel is een beeld van de tegenstander en die papagaai zorgde voor verwarring en verdeling. De vraag is dus of al die talen door God zijn ingesteld? Ik geloof dat door die Nimrod en door de ongehoorzaamheid van de torenbouw van Babel de verwarring ontstond door satan en dat satan de eenheid van de taal die God sprak met b.v. Adam en Abram enz... door de eigenwijzigheid van de mens werd verdrongen door andere talen.

Maar het is interessant om dat uit te zoeken.

Handelingen 2 waar men in andere talen sprak vind ik een ander verhaal, dus dat laat ik even liggen.

Dat andere verhaal is dat de moedertaal van de schrijver (en in ieder geval van de Apostelen) waarschijnlijk Aramees/Hebreeuws was - in Handelingen 2:4 heeft hij het over:

2:4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In het Grieks staat hier: ἑτέÏαις γλώσσαις (heterais glossais) - andere talen... Andere talen dan die van de Apostelen! (edit: die ook Grieks zou kunnen zijn geweest, trouwens. De taal waarin de Acta ons zijn overgeleverd...)

Talen die overigens de Geest hen ingaf - niet de duivel... Zoals ook in Babel die andere talen de mensen niet werd ingegeven door die duivel, maar door JHWH!

Gen 11:5 Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 11:6 Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 11:7 Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 11:8 De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 11:9 Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

Trouwens wel een interessante uitsprak van MN: die opmerking over die "talen in Handelingen". Als die uitspraak klopt, dan zie je in dat boek Handelingen de lijnen van de mensheid weer convergeren, waar ze in Genesis juist divergeren. Van de negatieve lading van het "Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal - welke ramp moet dan wel gaan worden!!" van Genesis naar een gedachte in Handelingen als: "Dit wordt weer één volk en ze spreken straks allemaal een en dezelfde taal!! God lof!!"

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Kwispel

Er is nog een voorbeeld om aan te tonen dat de taal van God de Hebreeuwse taal is.

In Handelingen 21: 40 staat: "En als hij het toegelaten had, Paulus, staande op de trappen, wenkte met de hand tot het volk; er als er grote stilte geworden was, sprak hij hen aan in de HEBREEUWSE taal".

Ook in hoofdstuk 22:2 staat: "Als zij nu hoorden, dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil".

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid