Spring naar bijdragen

Beste bijbel vertaling


Aanbevolen berichten

Mij valt op dat in de Statenvertaling veel minder schuingedrukte woorden voorkomen dan in de HSV.

En schuingedrukt betekent, dat de vertaling niet zeker is?

Dat het woord niet in de grondtekst staat. Ook al wordt er nooit wat veranderd aan de inhoud (zo worden vaak woordjes als 'van', 'naar' of 'tegen' toegevoegd). Toch blijkt uit de Statenvertaling dat je soms een zin anders kan vertalen, waardoor die schuingedrukte woordjes niet nodig zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 490
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

ik gebruik voor mijn doorsnee studie de wv95, alzo ook de nbg '51 (minder dan vroeger) en de NBV... Ik heb uiteraard ook ettelijke NWV's liggen (kun je gratis verkrijgen, dus eigenlijk niet moeilijk eraan te geraken) en wat het Grieks betreft is het niet zo'n abominabele vertaling, al deel ik de mening van JG niet dat het de "beste" vertaling zou zijn... Meer nog de NWV is een vertaling van een vertaling (het is een Nederlandse vertaling vanuit het Engels) dus ga je steeds verder van de oorspronkelijke talen afstaan.

De Petrus Canisius lees ik zelf heel graag, maar gebruik ik zelden voor mijn studie... Verder heb ik het Grieks testament van Westcott en Hort en het Grieks Nestament van Aland om eventueel te raadplegen.

Ik denk persoonlijk dat het een misvatting is, te gaan zoeken naar de "beste" vertaling... Elke vertaling heeft moeite gedaan om een verstaanbare bijbel op de markt te brengen, en allen hebben ze hun zwakheden en hun sterktes... Zoals ooit een spaanse dichter zei: vertalen is altijd een beetje verkrachten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Toch blijkt uit de Statenvertaling dat je soms een zin anders kan vertalen, waardoor die schuingedrukte woordjes niet nodig zijn.
En daarmee blijft de betekenis van die zin behouden? Want het Hebreeuws kan je perfect naar het Nederlands vertalen zonder hulpwoorden? ;)

Nee, allicht niet. Je zult waarschijnlijk nooit precies kunnen vertalen wat er echt staat. Maar de tekst in de SV is even goed als in de HSV.

Een minpuntje van de SV is dat deze verouderde bronnen gebruikte. Voor het OT de Masoretische tekst en voor het NT de Textus Receptus (vooral 9de en 10de-eeuwse handschriften).

Nu hebben we nog oudere teksten zoals de Dode Zeerollen, de Septuaginta en oude papyri en teksten van het NT.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...
Ik denk persoonlijk dat het een misvatting is, te gaan zoeken naar de "beste" vertaling... Elke vertaling heeft moeite gedaan om een verstaanbare bijbel op de markt te brengen, en allen hebben ze hun zwakheden en hun sterktes... Zoals ooit een spaanse dichter zei: vertalen is altijd een beetje verkrachten.

Helemaal mee eens; het zijn allen vertalingen van de gebruikte Griekse, Hebreeuwse en Aramese grondteksten en allen niet zonder interpretaties (dit is alleen al te zien in het wel of niet gebruiken van een hoofdletter bij verwijzingen naar God of de christus). Dit gedachtegoed heeft mij persoonlijk geholpen en bevrijd van de dwangmatige gedachte te moeten vasthouden aan 1 vertaling of de Statenvertaling alleen te zien als het onfeilbare Woord van God; dat is ze namelijk niet, hoe prachtig de taal ook is en hoezeer ik de vertaling ook respecteer.

De statenvertaling is wellicht het meest letterlijk overgezet vanuit de gebruikte grondteksten in het Nederlands, maar of dat haar daarom de 'beste' vertaling maakt? Dat is aan de individuele lezer om te ervaren. Dit geldt trouwens ook voor de tevens letterlijke en concordante Naardense Bijbel.

Voor mij persoonlijk is de wv95 als lees -en studiebijbel een verrijking met daarnaast de Statenvertaling (+ kanttekeningen) om mee te vergelijken. Met deze combinatie van vertalingen heb ik uit persoonlijk onderzoek gebleken geen NBG '51. NBV of enige andere alternatieve vertaling meer nodig als extra vergelijkingsmateriaal.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Vertalen blijft inderdaad vertalen.

Al zal de vertaalmethodiek die je gebruikt wel bepalen hoe nauwkeurig een vertaling is. Dat ligt ook een beetje aan de filosofie achter een bepaalde vertaling:

-wil men zo exact(als mogelijk is uiteraard) vertalen

-wil men zo begrijpelijk mogelijk vertalen

Sommigen Bijbelvertalingen kiezen om zo dicht mogelijk bij de grondtekst te vertalen. Dan kom je uit bij o.a. de SV/HSV/Naardense Bijbelvertaling etc

Sommigen vertalingen kiezen voor de 2e optie zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk. Dan zal men al meer concessies moeten doen bij het vertalen: denk aan de Groot nieuwsbijbel Het Boek(wat meer een gedachte voor gedachte vertaling is)

Soms kiest men de gulden middenweg van beiden methoden: Ik denk dat de NBG/NBV/WV95 daar voorbeelden van zijn.

Voor elk wat wils.

Qua leesbaarheid vind ik de NBV een prima en duidelijke vertaling.

Voor echte studie maak ik meer gebruik van de SV/HSV en Naardense Bijbelvertaling.

Ik ben blij dat ik veel diverse Bijbelvertalingen bezit want allen hebben bepaalde eigenschappen die ik waardeer bij het lezen of bestuderen ervan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...

Persoonlijk vind ik de 2012 Willibrordvertaling (licht erziene editie) niet de 'beste vertaling' die er is, maar voor deze tijd wel de sterkste keuze als gulden middenweg; begrijpelijk, in modern nederlands gesteld, niet onnodig vrij vertaald, en tevens trouw aan de letterlijke interpretatie van grondtekst; wat betekent trouw aan de Naardense bijbel (en de Statenvertaling). De aantekeningen zijn duidelijk een aanvulling en verheldering op de tekst. Wat mij betreft verdient de Willibrordvertaling alle lof en ik hoop dat ze meerdere christenen mag bereiken om voor hen een verfrissend licht te werpen op het Woord van God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 year later...
Je kunt het zo ingewikkeld maken dat een ongelovige er helemaal niets van begrijpt terwijl de Here Jezus is gestorven voor de zonden van de hele wereld.
Het is de toegevoegde leer, die het onnodig ingewikkeld maakt.

Inderdaad maakt toegevoegde leer het evangelie onnodig ingewikkeld. Niet alleen ingewikkeld, maar ook ondoorgrondbaar. ZIJN Wegen zijn ondoorgrondbaar, het evangelie niet: een kind kan het begrijpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mijn favoriete vertaling is de WV95. Qua taal is die actueel genoeg, ze gebruikt hele goede handschriften en heeft een goede balans tussen een letterlijke en een doelvertaling. Verder vind ik haar in de terminologie erg prettig en de versie die ik heb heeft een mooi notenapparaat.

De NBV vind ik opzich ook best oké. Als er geen wv95 geweest zou zijn had ik die wellicht het meest gebruikt. Ik vraag me alleen wel waarom die er is. Wellicht omdat de laatste protestantse vertaling binnen dat genre wel weer vijftig jaar oud is. Al snap ik niet waarom dan niet de wv95 zou gebruiken. Ik bedoel, in die vertaling hebben ze het ook gewoon over apostelen, niet over bisschoppen. En de broeders van Jezus worden daar niet met neven vertaald. ;) Maar nbv vind ik verder prima hoor.

Andere oudere vertalingen vind ik te oudbollig en verder niet echt dat ik zeg dat ik ze beter vind. De herziene stadenvertaling ben ik geen fan van omdat het uit handschriften is vertaald en verder kan ik niks met dat stadenvertaling gedweep. Zélfs katholieken zijn minder erg met de Vulgaat (en de neo vulgaat is dus wel uit de betere handschriften vertaald).. En voor de rest schijnt de Naardense meer een letterlijke vertaling te zijn, maar ik ken die vertaling niet echt. Wel vind ik 'letterlijk' niet altijd perse beter. De betekenis kan namelijk ook verloren gaan wanneer je iets te letterlijk vertaald. 'It's raining cats and dogs' is beter met 'het regent pijpenstelen' te vertalen dan met 'het regent katten en honden'. Bij dat laatste ga je krijgen dat een voorganger over duizend jaar een preek houdt wat een wonder er in 2016 in Nederland plaats vond toen de Heer besloot honden en katten vanuit de hemel naar ons te doen afdalen, aldus het evangelie van het KNMI.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mijn favoriete vertaling is de WV95. Qua taal is die actueel genoeg, ze gebruikt hele goede handschriften en heeft een goede balans tussen een letterlijke en een doelvertaling. Verder vind ik haar in de terminologie erg prettig en de versie die ik heb heeft een mooi notenapparaat.

De NBV vind ik opzich ook best oké. Als er geen wv95 geweest zou zijn had ik die wellicht het meest gebruikt. Ik vraag me alleen wel waarom die er is. Wellicht omdat de laatste protestantse vertaling binnen dat genre wel weer vijftig jaar oud is. Al snap ik niet waarom dan niet de wv95 zou gebruiken. Ik bedoel, in die vertaling hebben ze het ook gewoon over apostelen, niet over bisschoppen. En de broeders van Jezus worden daar niet met neven vertaald. ;) Maar nbv vind ik verder prima hoor.

Andere oudere vertalingen vind ik te oudbollig en verder niet echt dat ik zeg dat ik ze beter vind. De herziene stadenvertaling ben ik geen fan van omdat het uit handschriften is vertaald en verder kan ik niks met dat stadenvertaling gedweep. Zélfs katholieken zijn minder erg met de Vulgaat (en de neo vulgaat is dus wel uit de betere handschriften vertaald).. En voor de rest schijnt de Naardense meer een letterlijke vertaling te zijn, maar ik ken die vertaling niet echt. Wel vind ik 'letterlijk' niet altijd perse beter. De betekenis kan namelijk ook verloren gaan wanneer je iets te letterlijk vertaald. 'It's raining cats and dogs' is beter met 'het regent pijpenstelen' te vertalen dan met 'het regent katten en honden'. Bij dat laatste ga je krijgen dat een voorganger over duizend jaar een preek houdt wat een wonder er in 2016 in Nederland plaats vond toen de Heer besloot honden en katten vanuit de hemel naar ons te doen afdalen, aldus het evangelie van het KNMI.

De NBV is iets minder grondtafelbewust en iets moderner geschreven dan de WV95. Dus een aanvulling om het nog wat toegankelijker te maken.

De Statenvertaling is overigens vreselijk belangrijk: het vormt de basis voor de Nederlandse taal. Het verdient in dat opzicht nog steeds bestudering. Als Bijbel is natuurlijk belachelijk omdat er altijd nog een extra vertaalslag nodig is naar het modern Nederlands.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De NBV is iets minder grondtafelbewust en iets moderner geschreven dan de WV95. Dus een aanvulling om het nog wat toegankelijker te maken.

Het kan wellicht aan mij liggen, maar ik vind het taalgebruik niet moderner of toegankelijker. Ze maakt wat andere keuzes, maar die maken het voor mij niet toegankelijker.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zélfs katholieken zijn minder erg met de Vulgaat (en de neo vulgaat is dus wel uit de betere handschriften vertaald)..

Ik denk dat je het Statengedweep van sommige protestanten nog het beste kunt vergelijken met het Tridentijnse gedweep van sommige katholieken. Voor veel protestanten is een mooie, correcte bijbelvertaling (in de liturgie) van net zo essentieel belang als voor veel katholieken een mooie, traditionele en (alsjeblieft) correct gevierde liturgie is.

Voor bijvoorbeeld bevindelijk gereformeerden is de Statenvertaling, zo heb ik het idee, méér dan enkel een bijbelvertaling. Het is uiting van het hart van hun geloof, het vormt de kern van hun prediking en geloofsbeleving. Er wordt zowel in de kerk als thuis uit gelezen, gebeden en gepredikt en veel van hun woordenschat (waaronder de tale Kanaäns) is aan die vertaling ontleent.

Als je de Statenvertaling echt volop tot haar recht wilt zien en horen komen, dan zou je eens een eredienst van de gereformeerde gemeente moeten bezoeken, of een vroom gereformeerde er op mooie, goede wijze uit horen voorlezen. Het is dan eigenlijk pure liturgie dat je hoort.

En het moet gezegd worden: de Statenvertaling heeft absoluut haar schoonheid qua ritme, plechtig woordgebruik en zinsbouw. Net zoals ook de Tridentijnse ofwel buitengewone mis een absoluut liturgisch pareltje is met haar Latijn, verborgenheid en gregoriaans.

Maar beiden behoren toch tot een bijzondere vorm van geloofsbeleving die vele protestanten en katholieken niet meer zo beleven als destijds. Zo blijft de schoonheid over, maar niet meer de beleving erachter, behoudens dan bij enkele zeer traditionele gereformeerden en katholieken.

En ergens is dat misschien ook wel jammer. Misschien is het geloof hier en daar ook wel een beetje te alledaags geworden in veel van onze kerken, beroofd van de zo vanzelfsprekende maar ook zo vreemde mystiek, waarbij sommige erediensten zelfs halve popconcerten lijken.

Een traditionele plechtige bijbelvertaling of liturgie kan dan misschien juist een keer brengen in vele harten die God zoeken, vinden en aanbidden in het verborgene.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...
Wat is de Willibrordvertaling 2012?

Ik heb er nog nooit van gehoord, kan hem ook nergens vinden (ook niet op bol.com), maar hij staat wel op deze site online te bekijken: http://katholiekebijbel.nl/kbs/#/bijbel ... ibrord1995

Weet iemand er meer van?

De tekst die de site er zelf over geeft is in ieder geval simpelweg onjuist.

De Willibrord 1978 is de liturgische vertaling, de NBV is de vertaling voor thuisgebruik. De Willibrord 1995 is bepaald geen "standaard". En ik waag te betwijfelen dat veel katholieken ooit van een 2012-vertaling gehoord hebben

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is dezelfde intro tekst als wanneer je de wv "75 aanklikt, dus ik denk dat het script gewoon dezelfde passage aanroept ongeacht welke NL vertaling je aanklikt. Ik kwam die site toevallig tegen toen enkel WV 75 en de nieuw vulgaat er op stond, ik vermoed dat ze sinds dien de tekst niet meer aangepast hebben, ondanks er nieuwe vertalingen zijn. Of het slaat gewoon op de WV in het algemeen. (Strikt genomen heeft de lector en geestelijke geen van die WV uitgaves in handen.)

Anyway, die 2012 vertaling vond ik nogal verbazend. Ik heb nog gekeken wat het verschil is met mijn eigen herziene WV 95. Maar dat is qua tekst gewoon de WV 95 terwijl die wv 2012 wel degelijk andere woorden gebruikt.

Dus ik dacht, laat ik eens op internet zoeken, maar zelfs op bol.com kom ik hem niet tegen. Ik vind dat nogal vaag. De NBV "04 lag zelfs in de etalage van normale boekhandels bij de uitgave. Dus vraag ik me af, wat is dat "12" ding????? :?

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid